Masonlar.org - Harici Forumu

 

Gönderen Konu: ENVER PAŞA  (Okunma sayısı 32539 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Mayıs 21, 2007, 01:35:07 öö
Yanıtla #10
 • Ziyaretçi

"Davamızı muvafakkiyetle neticelendirmek için önümüzde hiç bir mani yoktu. Kazanmamıza ramak kalmıştı. Eğer birinci cihan harbinde muvaffak olsaydık, Büyük Türk İmparatorluğu kurulmuş, Rus Çarlığı çökmüş olacaktı. Ne çare ki, talih yüzümüze gülmedi viran olduk."

İsmail Enver


Mayıs 24, 2007, 03:29:05 ös
Yanıtla #11
 • Ziyaretçi

Enver Paşa ve İttihatçılar, bir yandan yeni Sovyet rejimiyle diyaloğa girerek hem Sovyetlerin İngiltere’ye karşı Almanya ile ittifak yapması için diplomasi yürütüyor, hem de Anadolu’da süren mücadeleye ve Asya’da başlatılacak anti-İngiliz ihtilallere Sovyet desteğini sağlamaya çalışıyordu. Sonuçta Atatürk'ün temsil ettiği , mantık ve realizme dayalı seçenek herzaman haklı olsada, Enver efsanesinin bütün Asya'da ve İslam aleminde başına bela olacağından korkan İngiltere'nin M. Kemal liderliğindeki Ankara hükümetine ve yeni Türkiye Cumhuriyetine "razı' olmasında" Enver'in varlığının payı büyüktür. Nitekim İngiltere, Sovyetlerle anlaşma yolunu seçerek 1921 Mart ayında anlaşma yapmış, Sovyetlerin anti İngiliz hareketlere desteğinin kesilmesini şart koşmuştur. Bu antlaşma, dolaylı olarak yeni Türkiye hükümetini de kabullenmenin yolunu açmış ve sonuçta İngiltere yunanlılardan desteğini çekerek Ankara hükümetini tanımıştır...


Mayıs 24, 2007, 04:10:56 ös
Yanıtla #12
 • Seyirci
 • Aktif Uye
 • ***
 • İleti: 920
 • Cinsiyet: Bay

Enver Paşa ya iade-i İtibar kampanyası acılmalı ve gercekler acıklanmalı...
Taslar yerine oturabilecek mi ? İnşaasına basladıgımız yapı nasıl olur da yarım kalır ..


Mayıs 24, 2007, 04:24:53 ös
Yanıtla #13
 • Ziyaretçi

Enver Paşa ya iade-i İtibar kampanyası acılmalı ve gercekler acıklanmalı...
Kesinlikle.  ;) İsmet İnönü'nü bile hatıralarında Enver Paşa'dan pekiyi bahsederken o neden karalanıyor?


Mayıs 24, 2007, 05:43:03 ös
Yanıtla #14
 • Ziyaretçi

Enver Paşa birçok kişi tarafından vatan haini olarak biliniyor ve gösteriliyor. Ders kitaplarında kendisinden pek az bahsediliyor. Bahsediliği anlarda da 1. DÜNYA savaşınıa girmemize onun sebep olması ve Sarıkamış Harekatında tek suçlu onun olmasından bahsediliyor. 1. Dünya savaşına onun yüzünden girmemişizdir ayrıca Enver Paşa'nın Sarıkamışı kaybetmesindeki etmenler ve sebepler hiç tartışılmadan direk Enver Paşanın üstüne yükleniliyor. 90.000 askerimiz kurşun sıkmadan şehit olmuştur deniliyor ki bu çok büyük bir gaflet ve yalandır çünkü gerçek objektif tarih yazarlarına ve o dönemin komutanlarının anılarına göre donarak şehit olan askerlerimizin sayısı 26 bindir. Kalanı savaşarak şehit olmuş yahut tifüsten kaybedilmiştir. Rusların kaybın ise 40 bin dolaylarındadır. Ne yazik ki böyle vatansever bir insan çok sevdiği vatanına hiyanet etmiş gibi gösteriliyor. Vahdettin ve Damad Ferid gibilerle bir tutuluyor...

En son Şu Çılgın Türkler'de de bunun bir örneğini görüyoruz. Çok değerli bir Türkiyyat olmasına rağmen Enver Paşa milli mücadeleyi bölmeye çalışan biriymiş gibi gösteriliyor. Oysaki buda yalandır çünkü aşağıdaki mektup Enver Paşa'nın Atatürk'e yazmış olduğu mektuptur;


...Siz, karşınızda bir hasmınız varmış gibi hareket ediyorsunuz. Evvelce de dediğim gibi ben ve arkadaşlarım iki seneden beri takip ettiğimiz memleketin ve İslám'ın kurtuluşu emelini güdüyoruz. Bununla beraber memlekette halka dayalı ve cidden onun menfaatini düşünerek ...çalışmak taraftarıyız.

MEMLEKET KURTULSUN, YETER

Eğer zát-ı áliniz bizi rakib telákki ediyorsanız, yanılıyorsunuz. Bu, aklımızdan geçmemiştir. Bizce memleketin kurtulması esastır. Değil bunu sizin gibi uzun seneler beraber çalıştığımız bir arkadaş, belki Ferid(damat ferit) gibi bir haris(aç gözlü) ihtiyar yapabilse idi, ona da aynı şekilde hürmet besler ve muvaffakiyetine yardım ederdik. Cenáb-ı Hakk'ın şimdiye kadar size yaver kıldığı talihinize biz de hürmet ederiz.

...Yalnız, bir ricam var. ...Vehim ve tecebbüre (kibire) kapılmayınız. Sizden, cidden sizi seven bir kardeş gibi rica ediyorum. Şimdi mevkiinize bakarak sizi iğva edenlere (baştan çıkartanlara) uyup memlekette bir şahsın veya yalnız bir kısmının tahakkümüne doğru gitmeyiniz. Yoksa yine lüzumsuz tazyikler ve bunların neticesinde feveranlar (kaynamalar, başkaldırmalar) zuhur edebilir.

Buna emin ol -ki bütün vatanını seven herkes olan biten herşeye rağmen sizin muvaffakiyetinize çalışıyor. Çünki senin muvaffakiyetin, Anadolu�nun muvaffakiyeti demektir. Fakat eğer siz şimdiden kanunsuz hareketlere ve lüzumsuz şiddetlere giderseniz, korkarım ki hayırlı netice vermez. Millet, Sultan Hamid ...zamanındaki millet değildir, artık tahakküme ve tecebbüre (kibire) çok dayanamaz.

Bak, seni bütün arkadaşlarım namına temin ederim: Bizim hiçbir mevkide ve memuriyette gözümüz yoktur. Bana gelince, ben yalnız bir ideal takip edeceğim. O da, Türklüğü ve İslamı ezen Avrupa canavarları ile pençeleşmek için Türkleri harekete getirmek. Bunun için benden çekinmeyin. Vehme düşerek böylece düşmanlarımıza memlekette yeni bir mücadele çıkacak ümidlerini verdirmeyin. Lüzumsuz şiddeti bırakın.

VATAN İÇİN KATLANIYORUZ

...Şimdi sen, ben başta olmak üzere arkadaşların memlekete gelmemesini istiyorsun değil mi? Sebep de güya bizim gelmemizle memlekette bir ikilik çıkacak diyorsun, öyle mi? Halbuki ben ve arkadaşlarım o kanaatteyiz ki, eğer biz memlekette bulunsaydık, belki de bugün devam eden lüzumsuz tazyiklere hiç hácet kalmayacaktı. Çünki herkes görecekti ki, biz tazyik edilenleri aleyhinize teşvik değil teskin edecek (yatıştıracak) ve daha kolaylıkla birlikte yürütecektik. Maamafih, şimdilik Moskova'da bulunarak hariçten yine memlekete yardım etmekte devam ettiğimizden gelmiyoruz. Fakat bunu da itiraf etmemiz lázım ...ki hiçbir sebeb-i kanuni (yasal sebep) olmayarak memleket haricine nefi� (sürülmek) şeklindeki arzunuza ilelebed tahammül bize hakikaten pek ağır ve sefiláne gelir. Maamafih, vatan için buna şimdilik katlanıyoruz.

Bináenaleyh, dışarıda kalmanın genel maksadımız olan başta Türkiye olmak üzere kurtarmaya çalıştığımız İslám álemi için faydasız ve belki de tehlikeli olduğunu hissettiğimiz anda memlekete geleceğiz. İşte, bu kadar.

Şimdi yine kemál-i hürmetle gözlerinden öper, Cenáb-ı Hak'tan senin için yücelikler ve İslám ve vatana faydalı büyük büyük muvaffakiyetler dilerim kardeşim.

Buna itinaden Enver Paşa'nın Kurtuluş Mücadelesini bölmek değil aksine birleştirmek için Türkiye'ye gelme çabaları içerisinde olduğunu sanıyorumki anlayabiliyoruz...


Mayıs 25, 2007, 01:29:50 öö
Yanıtla #15
 • Ziyaretçi

Enver Paşa,

Yıllarca senin maiyetinde çalışmış İsmet İnönü hatıralarında senin için diyor ki; "Enver Paşa, şahsi meziyetleri ile iyi bir asker, iyi bir subay, iyi bir insan olarak, toplumun kusur olarak bildiği unsurlardan, insanın tasavvur edemeyeceği kadar nasibi olmayan bir tiptir. Asker vasıfları bakımından vazife sever, çalışkan ve korku nedir bilmez müstesna kahraman olarak, askerliğin aradığı ölçülerin en yukarı seviyesinde yer almıştır".


Şevket Süreyya Aydemir, senin baş döndürücü yaşam öykünü anlattığı üç ciltlik eseri boyunca, satır aralarına serpiştirdiği maceracılık ve tek adam olma hevesi dışında, hayranlıkla bahseder. Balkanlarda Çete Savaşları, Hürriyet için dağa çıkış, Berlin ateşe militerliği, 31 Mart olayı vesilesiyle dönüp Hareket ordusu Kurmay başkanlığını devralış, isyanı en ön saflarda çarpışarak bastırma, 1911 Trablusgarb işgali üzerine gönüllü toplayarak gizlice Kuzey Afrika’ya gitme, 1913’te Edirne işgal edilince İngiliz yanlısı Sadrazam Kamil Paşa’nın "verelim kurtulalım" siyasetine karşı Babıali’yi basarak ittihat Terakki hükümeti kurma, Edirne’nin geri alınışı, 1.Dünya Savaşı, Sarıkamış, Çanakkale cephelerinde ön saflarda çarpışmalar, 1918 Mondros mütarekesi sonrası bir Alman denizaltısıyla Karadeniz üzerinden Berlin'e giderken yolda arkadaşlarını gizlice terk edip Kafkasya'ya gitme girişimi, biri denizde iki defa da uçak düşmesi sonucu havada üç önemli kazayı atlatarak Berlin'e geri dönüş. Orada Rus Bolşevik yetkililerle temas. İngiltere’ye karşı Anadolu, İran, Afganistan, Hindistan, Kafkasya ve Orta Asya' da direnişleri sürdürmek amacıyla ortak planlar, projeler, eylemler... vs. Bakü’de Doğu Halkları Kurultayına katılma. 1921'de Bolşeviklerin İngilizlerle anlaşması üzerine Türkistan’a geçerek bu kez Ruslara karşı Basmacı isyanını örgütleme. Türkistan'daki en güçlü aşiret liderinin Ruslarla anlaşması üzerine direnişin zayıflaması ve Kurban bayramının ikinci günü uğranılan bir baskın sırasında en önde düşmanın üzerine atılarak intihar gibi şehadete nail olma.

Bütün bu objektif şartların içinde Enver'in ve İttihatçı önderliğin "günahları" nı bulup çıkarmak ve tüm olan biteni onların sırtına yıkmak, sadece vefasızlık değil, bugünde gerekli olan bir iradenin boğulması manasına geliyor. Vefasızlık, çünkü bütün hayatlarını çöküşü engellemek için harcayan ve karşılığında ne maddi ne de manevi olarak "hiçbir şey" almayan bir kuşağın şahsında bizatihi adanmışlık, fedakarlık, cesaret, haysiyet ve savaşkanlık mahkum ediliyor!..


Mayıs 25, 2007, 02:44:21 öö
Yanıtla #16
 • Orta Dereceli Uye
 • **
 • İleti: 153
 • Cinsiyet: Bay

Türkiye'nin Birinci Dünya Savaşına Almanların yanında katılmasında en etkin rolü oynayan kişiydi. Edirne'nin geri alınmasını sağlayan, beklenmedik şekilde ani ve beklenmedik saldırıya dayalı askeri strateji anlayışıdır. Rusya'nın Kafkaslardan saldırması üzerine Sarıkamış harekatını düzenlemiş ve 90 bin askerin ölmesine neden olmuştur.

Orduda bazı düzenlemeler yapan Enver Paşa, Fransız modeli yerine Alman stilini uyguladı.
Birinci Dünya savaşının Osmanlı İmparatorluğunun yenilgisi ile sonuçlanmasından sonra İttihat ve Terakki partili arkadaşlarıyla birlikte bir Alman denizaltısıyla yurt dışına kaçtı, önce Odessa'ya, oradan da Berlin'e gitti; daha sonra Rusya'ya geçti. Anadolu'daki Milli Mücadele hareketine katılmak istediyse de kabul edilmedi.

1920 Eylül'ünde Bakü'de Doğu Ulusları toplantısına katıldı ve Batum'da Türkiye Şuraları Partisini kurarak Türkistan'ı kurtarma hareketini başlattı. Turan Kağanlığı'nı kurmak için büyük uğraşlarda bulundu. 4 Ağustos 1922'de Tacikistan'da, Belçivan yakınlarında bir çarpışmada mitralyöz kurşunlarıyla öldürüldü  ve Çeğen köyüne defnedildi...

MEMLEKETE DÖNÜŞÜ
1996 senesinde Enver Paşa'nın naaşı Tacikistan'dan Türkiye'ye getirilerek , ölüm yıldönümü olan 4 Ağustos 1996 tarihinde Şişli Abide-i Hürriyet Tepesi'ne defnedildi. Törene dönemin Cumhurbaşkanı, bazı bakanlar ve Enver Paşa’nın torunları da katılmıştır.Burda İttihat Ve Terakki'den arkadaşları ve aynı amac için koşanlar yatmaktadır bunlar; İsmail Gaspıralı, Ahmet Ağaoğlu, Ahmet Hikmet Müftüoğlu, Mehmet Emin Yurdakul, Ahmed Vefik Paşa, Mirza Feth Ali Ahunzade, Arif Nihat Asya, Necip Asım Bey, Dündar Taşer, Necip Fazıl Kısakürek, Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu, Osman Yüksel Serdengeçti, Erol Güngör, Peyami Safa, Galip Erdem Seyyid, Ahmet Arvasi, Gün Sazak, Süleyman Paşa, Halide Nusret Zorlutuna, Yahya Kemal Beyatlı, Yusuf Akçura


Sıradışı bir yaşam! Çok büyük hataları da olduBu hataları bütün ulusun kaderini değiştirdi

ASKERLİĞİNE KİMSE SÖZ EDEMEZ  AMA  SİYASİ ANLAMDA ÇOK BÜYÜK ZAAFLARI VARDI
SARIKAMIŞ VE TURAN HAREKETİ  KANITLARIDIR...
ALMANLAR , ENVER PAŞA VE ARKADAŞLARI İKTİDARDAYKEN  OSMANLI İMPARATORLUGUNA  _ENVERİSTAN_  DEMİŞLERDİ.
ENVER PAŞANIN KARŞILIKSIZ ALMAN HAYRANLIĞI  DEVLETİ HÜSRANA BOĞDU.
OSMANLI YA SAVAŞA HİÇ GİRMİCEKTİ YADA KENDİSİ GİBİ KARA GÜCÜ DEVLETİ OLAN ALMANLARLA DEĞİL DENİZ GÜCÜ OLAN İNGİLİZLERLE GİRİCEKTİ

HAYALPEREST VE SİYASETTEN ANLAMAYAN BİR LİDERDİ!!!
« Son Düzenleme: Mayıs 25, 2007, 02:46:25 öö Gönderen: HUTGIN »
İnsanoğlunun en büyük merakı, görmediği ve bilmediği gizli şeylere karşıdır.Merak ilmin hocası olduğu için  o, bu merakında haklıdır...


Mayıs 25, 2007, 03:10:03 öö
Yanıtla #17
 • Ziyaretçi

Alıntı
Türkiye'nin Birinci Dünya Savaşına Almanların yanında katılmasında en etkin rolü oynayan kişiydi. Edirne'nin geri alınmasını sağlayan, beklenmedik şekilde ani ve beklenmedik saldırıya dayalı askeri strateji anlayışıdır. Rusya'nın Kafkaslardan saldırması üzerine Sarıkamış harekatını düzenlemiş ve 90 bin askerin ölmesine neden olmuştur.


Öncelikle hoşgeldiniz :). Merhaba bölümüne yeni bir konu açarsanız sizi diğer arkadaşlarda karşılayacaktır. ;) Yalnız açıkçası yazdığım bazı önemli detayları okumadan yazdığınızı söylemek zorundayım. Almanların yanında bizi Enver Paşa savaşa sokmamış durum öyle gerektirmiştir. Bunlara yukarıda değindim göz atabilirsiniz. ;) Teklif önce İngilizlere gitmiş onlar bizi kabul etmemişlerdir. Osmanlı'da dönemin en güçlüsü Almanya safında savaşa girip kaybettiği toprakları geri almak istemiştir. Savaşa girmese dahada çok zarar göreceğide kesindir... Sarıkamış harekatında ise 90 bin askerimiz şehit olmamıştır bunun içinde şu konuya bakabilirsiniz;

http://www.masonlar.org/masonlar_forum/index.php/topic,900.0.html


Alıntı
Sıradışı bir yaşam! Çok büyük hataları da olduBu hataları bütün ulusun kaderini değiştirdi


Hatalar sadece Enver Paşa'ya bağlanamaz ki pek hatasıda yoktur. Sarıkamış bozgununda dahi Enver Paşa Harbiye Nazırı idi. İstese o soğuk sarıkamış'a dahi gitmezdi. Yani ordunun başına kumandan atayıp harbe göndermek onun görevidir lakin o diğer mevkiidaşları gibi İstanbul'da ayaklarını uzatıp sıcak makamında keyfetmek varken Sarıkamış'a kadar gitmiş savaş alanından asla kaçmamış 11. Kolorduya ulaşabilmek için Bardız’a hareket etmiş üstelik yolda kurşunda yemiştir.  Ordunun başındaki kumandan Hasan İzzet Paşa ise korkmuş ve Enver Paşa'ya ben bu savaşın mesuliyetini alamam paşam deyince Enver Paşa savaşın bütün mesuliyetini üzerine almış ve ordu kumandanı Hasan İzzet Paşa'yı da İstanbul'a geri göndermiştir. Aslında Enver Paşa'nın savaştaki plan ve stratejiside çok güzeldir ama olmamıştır, başarılamamıştır. Beklenilen 11. Kolordu'ya ulaşılamamıştır. Bundanda çok büyük zararlı çıkılmıştır. Buarada Rusların askeri kaybıda 26.000 kadardır!..


NOT: Sizce başka birisi ne yapardı? Çoğu kişi ordu kumandanının bu teklifini kabul etmez ve yenilgide dahi suçu onun üstüne atar.(Hani futbol takımlarındaki başkanların kendilerinde hiç suç aramayıp devamlı teknik direktörlerin kellesini alması- yani kovması gibi) Peki Enver Paşa ne yapmıştır? Tam tersini yapmış. Bütün mesuliyeti kendi üzerine almıştır. Peki sonuçta ne olmuştur? Kendisini karalamak isteyenler saçma sapan iddialarla özellikle de Sarıkamış harekatıyla mesuliyet onun üzerindeydi diyerek daha da karalamaktadırlar. Bilmem anlatabildim mi? Fazla aydınlatıcı olmamış olabilirim zira uyuyacaktım ama yazınızı gördüm ve biraz acele attim. ;)
« Son Düzenleme: Mayıs 25, 2007, 03:19:59 öö Gönderen: Ittihatci »


Mayıs 25, 2007, 06:17:11 öö
Yanıtla #18
 • Orta Dereceli Uye
 • **
 • İleti: 153
 • Cinsiyet: Bay

Ona bakarsan
1. Dünya savaşının amacı OSMANLI İMPARATORLUĞUNU PARÇALAMAK
2. Dünya savaşının amacıda       OSMANLIDAN  arta kalanları  paylaşmaktı   diyebiliriz o zaman!

Osmanlı İmparatorluğu
Toplam kayıp asker sayısı:1.550.000=123.450.000 şehit

Çanakkale: 253896

Kafkasya: 270.000

Körfez: 220.000

Arabistan Yemen: 280.000

kanal: 280.000

Acem:20.000

Galiçya-Bulgaristan: 60.000


Bu devletin seçme hakkı yokmuydu sence!

Lise yıllarımda  bir babamın bir de Enver Paşa'nın  resmini    cüzdanımda taşıdımHatta edebiyat  öğretmenimle bile tartıştım
Ona  olan sevğimi kimse sınayamazAma bir gerçek var o da Enver Paşa'nın siyeseti iyi kavrayamamasıdır         

Başka birisi ne yapardı diyemeyizGenç yaşta ulaşılamayacak mevkiye gelmenin bedeli ağırdır
Heleki orduda yaşlı komutanlı emekliye sevk etmesi onun hatalarından birisidir
İktidara silahlarla gelmiş birinin elbette tüm sorumluluğu alması kaçınılmazdır

Gerçeğin hakkını sadece hatalar verir

Bu arada Süleyman Askeri beye  değinmemişsin
İnsanoğlunun en büyük merakı, görmediği ve bilmediği gizli şeylere karşıdır.Merak ilmin hocası olduğu için  o, bu merakında haklıdır...


Mayıs 26, 2007, 03:43:36 ös
Yanıtla #19
 • Ziyaretçi

Enver Paşa'nın Kurtuluş Savaşı sırasında 130 bin kişilik Müslüman-Bolşevik bir orduyla Anadolu'ya yardım için geleceğini. Bu teklif kabul edilmezse en azından kendisi bir er olarak savaşmak istediğini, Ancak meclisteki destekçileri yüzünden Sakarya Savaşı'nın sona ermesini beklemesi tavsiyesini aldığını ve Sakarya Meydan Muhaberesi zaferimiz ile sonuçlanınca ayrıca Enver Paşa'nın da yurda girmesi istenmediğinden onun bu iyi niyetli planının suya düşmüş, sonrasında kendini Büyük Türk İmparatorluğu kurmaya adamış ve Rus mitralyözünün üzerine kılıçla yürüyerek şehit olduğunu biliyormuydunuz?


 

Benzer Konular

  Konu / Başlatan Yanıt Son Gönderilen:
Sinema ve Enver Paşa

Başlatan Ittihatci Tarih

0 Yanıt
3245 Gösterim
Son Gönderilen: Mayıs 25, 2007, 02:23:37 öö
Gönderen: Ittihatci
5 Yanıt
8169 Gösterim
Son Gönderilen: Kasım 19, 2015, 10:46:36 ös
Gönderen: GOASISG
0 Yanıt
4721 Gösterim
Son Gönderilen: Nisan 27, 2009, 12:59:00 ös
Gönderen: asoraman
5 Yanıt
7494 Gösterim
Son Gönderilen: Ağustos 27, 2009, 11:25:17 öö
Gönderen: lucifer
4 Yanıt
4970 Gösterim
Son Gönderilen: Temmuz 06, 2010, 09:35:08 ös
Gönderen: Kaan
13 Yanıt
30969 Gösterim
Son Gönderilen: Eylül 17, 2016, 12:09:58 öö
Gönderen: Herakles
2 Yanıt
7406 Gösterim
Son Gönderilen: Şubat 09, 2012, 02:01:34 ös
Gönderen: ADAM
0 Yanıt
2705 Gösterim
Son Gönderilen: Kasım 08, 2012, 03:16:19 ös
Gönderen: Tij
4 Yanıt
3858 Gösterim
Son Gönderilen: Nisan 15, 2013, 06:30:34 ös
Gönderen: Samuray
0 Yanıt
2207 Gösterim
Son Gönderilen: Mart 26, 2015, 09:52:49 ös
Gönderen: Risus