Masonlar.org - Harici Forumu

Mason ve Masonluk Nedir? => Mason Sözlüğü => C - Ç => Konuyu başlatan: ADAM - Eylül 01, 2014, 03:47:28 ös

Başlık: Cephane
Gönderen: ADAM - Eylül 01, 2014, 03:47:28 ös

Şu Mason Sözlüğü'ne bakıyorum da, ne kadar ilginç sözcükler ve terimler var. Bunların Masonluk ile bağlantısını kurmak da zor. Simgeleri iyi bilmek gerekiyor sanırım.

İşte bunlardan biri de bu: Cephane.

Tanımı için sizi yormayayım: "Bir kardeş sofrasında içilecek içkilerin şişe ya da testiler içinde topluca bulundurulduğu yer."

İçki deyince bu ille de alkollü olmayabilir, değil mi?


Şimdi burada şişe ya da testiler bulundurulurmuş. Demek ki Masonlukta şişe ya da testi diye de simgelerin olması gerek. Hatta belki de fıçıların falan...

Peki o şişe ya ya da testi ya da fıçıların içindekiler?... Onlar da mı simge?

Cephane... Akla başka sözcükler de getiriyor: Patlayıcı, ateşleyici, silâh gibi... Bunlar da var mı acaba?

Niçin cephane?

Antimasonik cephelerden bazılarında masonların ihtilâl yapmak üzere yetiştirildikleri yazılmıştır. Buna akıl ermiyor. Kelli felli meslek sahibi insanlar, çoğu askerlik yaşını bile geçmiş, ihtiyattan ihtiyara ayrılmış, gidip ihtilâl yapmak üzere eğitim alacak! Cephane de bunun için kullanılacak!

Saçmalığa bakın.

Saçmalık ama buna inananlar da var asımsanamayacak sayıda...

Öyle olmaz. Bu işin içinde bir başka iş var. Bir başka konu var bu cephaneyle bağlantılı olmak üzere...

Acaba kim biliyor?

Rica: Bilmeden varsayımlarda tahminlerde bulunmayın lütfen. Önce bir araştırıp bu işin aslını astarını öğrenebildiğiniz kadar öğrenin; sonra o bilgi üzerinde yorum yapabilirsiniz. Önce bilgi lütfen...  Öteki türlü olursa silinecek ve emek boşa gidecek.
 

Başlık: Ynt: Cephane
Gönderen: NOSAM33 - Eylül 01, 2014, 11:08:11 ös
•Batarya

1. Bir loca ya da atölyede, mabette yapılan oturum sırasında, ilgili derecenin ritüeli uyarınca yapılan alkıştaki el çırpma ya da vuruş sayısı.

2. Agap ve kardeş sofralarında, bir şey içmek için kullanılan kupa, bardak ya da kadeh.
•Barut

Masonik birimlerin agaplarında ve kardeş sofralarında, simgesel olarak "içki".
•Cephane

Bir kardeş sofrasında içilecek içkilerin şişe ya da testiler içinde topluca bulundurulduğu yer.
Bu terim, kardeş sofrasında kullanılan "barut" ve "batarya" gibi diğer simgesel terimlerle bağlantılıdır.
ALINTI. ÖZGÜR MASONLAR LOCASI


Başlık: Ynt: Cephane
Gönderen: ADAM - Eylül 02, 2014, 10:07:15 öö
İyi de...

Böyle sözlük alıntılarıyla bu iş olmuyor.

Madem Sayın NOSAM33 bu konuya ilgi göstermiş, bize sonrasını da anlatsın. Niçin batarya ve niçin barut?

Hem o kadarla bitmez. Dahası var.

Madem bu siteye üye olduk. Biraz araştırma yaparak bilgi ve bulgularımızı paylaşmalıyız, öyle değil mi?

Yanlış bir şey söyleyecek olursak, masonlar düzeltir.

Başlık: Ynt: Cephane
Gönderen: NOSAM33 - Eylül 02, 2014, 01:45:05 ös
Agap : Masonların loca toplantılarından sonra birlikte yedikleri yemek.
 •Agap

Bir locanın, mabette yaptığı oturumu sonrasında düzenlenen, geleneksel ve ritüelik nitelik taşıyan sofra.

Özel olarak bir locanın yeni seçilmiş görevlilerinin görevlerine başlama törenini izleyen ve bazı ritüelik nitelikleri olan sofraya "agap" denir. Ancak genel olarak, herhangi bir oturumdan sonra düzenlenen kardeş sofrasına da istenirse "agap" denilebilmektedir.


 
Barut : İçki. (Kuvvetli Barut ı Şarap. Zayıf Barut : Su. Sarı Barut : Bira ya da şıra. Çaıpan Barut: Rakı. Lübnan Barutu : Enfiye.)
 

Not: Sayın ADAM araştarmalarımla bu kadarına ulaşabildim .Saygılar
Başlık: Ynt: Cephane
Gönderen: ADAM - Eylül 02, 2014, 01:57:54 ös

Demek ki sadece internetten ulaşılabilen sözlüklerle olmuyor bu iş...

Biraz kitap okumak gerek. Masonluk hakkında bilgilendirici kitaplar bu bağlamda ipucu verir aslında.

Örneğin şu agap kapsamında başka hangi simgeler var? (Çok var da konumuzla doğrudan bağlantılı olanları hangileri?) O simgeler ne amaçla kullanılıyor?   
Başlık: Ynt: Cephane
Gönderen: asimov - Eylül 02, 2014, 09:38:28 ös
Masonlukta bu gelenek aslında spekülatif masonlukla başlamamış, öncesinde operatif masonluğun son dönemlerinde de uygulanmıştır.
"Barut", "batarya" ,"cephane", "fıçı", "ateş", "nişan al" kavramları operatif masonlukta kullanılmış.

Şöyle bir uygulama olurmuş. Herkesin önünde bir testi ve bir madeni kupa bulunurmuş. Ancak kimse başkasının içkisini içmezmiş çünkü üstat cezalandırmak istediği kardeşin testisine su koyar, o kardeşte suyu içince cezalandırıldığını anlarmış.

Üstat "bataryalarınızı doldurun" diye uyarınca kupalar doldurulur ve ayağa herkes ayağa kalkar,  Üstat "nişan alın kardeşlerim" dediğinde kollarını ileriye doğru uzatır. Üstat "ateş" dediğinde hep birlikte ateş derlermiş... Kupalar sertçe masaya vurulur içkisini bir dikişte bitiremeyenlerin kupasından içki döküleceğinden, bu kardeşler alaya alınırmış.

Peki bu uygulama operatif masonluğa nereden geçmiştir acaba?

Kökeni tam bilinmese de Diyonysos işçileri de kardeş sofrasına benzer bir şölen yapmışlar ve buna çok önem vermişlerdir.  Belki de bu şölenler arasındaki iletişimi güçlendirmiş, paylaşma duygusu ile birlikte işlerine ve birbirlerine daha fazla bağlanmışlardır. Dionysos işçilerinin "gizemci tarikat " özelliği de vardır.


Başlık: Ynt: Cephane
Gönderen: ADAM - Eylül 03, 2014, 07:43:52 öö

Sayın asimov'un bu getirmiş olduğu katkı çok güzel...

Knunun tarihsel geçmişini bir yana bırakalım da, bugününe bakalım. Bunun için de bir aşama daha ileri gidelim.

Bu terimlerden bazılarının kullanıldığı bir uygulama var değil mi?... Hani "dilekler" ya da "temenniler" gibi bir uygulama. O sırada neler oluyor? Acaba buna belki biraz ritüelik nitelik taşıdığı için Forum Kuralları'nın  17. maddesine aykınrı düşmeden değinebilir miyiz?

Sonra da bu konuyu Masonluğun amaçları ve temel ilkeleriyle bağdaştırarak, şu cephane simgesinin günümüzdeki niteliksel anlamı üzerine bir değerlendirmede bulunabilir miyiz?

 
Başlık: Ynt: Cephane
Gönderen: edebiyat_ogr - Kasım 20, 2014, 07:30:33 öö
          Sözcüğün etimolojisi hakkında bilgiler verebiliriz ama masonların kullandığı anlam hakkında sadece çıkarımlarda bulunabiliriz sanırım. Bu konuda en doğruyu bilgiyi bir masondan alabiliriz. Eğer cephane sözcüğü bir simge olarak kullanılmaktaysa içindekilerin simge olması gerekir, diye düşünüyorum. Parçalar kendi içinde bir bütündür ama o parçalar asıl bütünü de oluşturuyor gibi düşünebiliriz.
          Silah, patlayıcı, ateşleyici,barut sözcükleri daha özel anlamlara sahipler, yani bütünün parçalarını oluşturuyor. Cephane ise bunların hepsinin bir arada bulunduğu yer, bütün. Haliyle, bir kardeş sofrasında içilen içkilerin şişelerinin ve testilerin bulunduğu yer anlamını cephane sözcüğüyle karşılamak çok doğru.
          Cephane, askeri bir terim gibi durmakta, öyle de kullanılıyor. Gücü temsil ettiğini söyleyebilir miyiz, bana kalırsa evet. Acaba bu testiler ve şişeler de bir gücü mü temsil ediyor? Bunu düşünmek lazım.
          Sözcüğün etimolojisine kısaca değinmek isterim. Cephane ,''zindan'' anlamını da karşılamaktaydı eskiden. Eski Türkçe ve Orta Farsçada özellikle kullanılmaktaydı. Kutadgu Bilig'de bu sözcükle alakalı örnekler mevcut. Ceb-hane, Arapça ve Farsça sözcüklerin bir araya gelmesiyle oluşmuş bir birleşik addır.
          Cephanedeki mühimmatları nasıl bir birlik(askeriye) kullanıyorsa, mason cephanesindeki mühimmatları bir birlik olan mason birliği kullanıyor.


Başlık: Ynt: Cephane
Gönderen: ADAM - Kasım 21, 2014, 11:23:28 öö

Sayın edebiyat öğretmemizin lginç bir değerlendirmesi var.

Bu değerlendirmeyi biraz daha ileri götürebilir, isterse...

Şu cephane, yani patlayıcıların bulunduğu yer, sadece askeri amaçla mı kullanılan bir yerdir?

Başka cephaneler yok mudur?

Taş ocaklarının ya da büyük kazı yapılacak inşaat projelerini düşünelim.

Masonlukta bir başka simgeselliğin, taş ocağındanh çıkarılan taşın yontulması üzerine kurulu olduğunu anımsayalım.

Bir de patlayıcı malzemenin şenliklerde kullanıldığını göz önüne alalım.

Bu cephane sözcüğünün de Masonluktakri şölenler ile bağlantılı olarak kullanıldığını düşünelim.


 
Başlık: Ynt: Cephane
Gönderen: edebiyat_ogr - Kasım 21, 2014, 01:01:24 ös
          Çok emin olmamakla birlikte cephane sözcüğünden evvel ele alınması gereken ilk sözcük ya da mason simgesi ''taş''tır. Taş; masonluktaki simgesel dil uyarınca ''insan''ı ihtiva etmektedir. Bu durumda bir mason şöleninde ilk etapta masada insanın bulunması gerekmektedir ki şölen olsun. Taş ayrıca en ilkel silahtır, mermiden önce o kullanılmıştır. Taş ustalarını da simgeliyor. Yani, taş ocaklarında barut bulunmadan evvel insanlar oralara girip taş çıkarmaktaydı. Sanırım bu durumda taş hem insanı simgeliyor hem de bildiğimiz taşı... Sözcüğün ikinci anlamı ise, mason localarının agaplarında, sofralarında bulundurulan ''ekmek''. ''Ekmeğini taştan çıkarmak'' deyimi buradan geliyor olabilir. Ekmek ile yaşamın sürdürülmesi simgelenmektedir. Ekmeğin amacı paylaşmayı nitelemesidir belki o sofralarda. Sofralarda ''barut'', içkiyi temsil etmekmiş. Gerçek anlamda ise içinde çeşitli maddelerin bulunduğu patlayıcıdır. İçki de içine birtakım maddelerin konulmasıyla elde ediliyor. Barut, hem olumlu hem olumsuz anlamda kullanılabilir. Eğer içki kötü bir şey ise, burada olumsuz anlamını ele almak lazım herhalde ama bazen de çalışmaların ilerlemesi için taş ustaları bunu kullanmışlardır.

           Sonuç olarak, taş ustalarının taş ocaklarındaki işlerini kolaylaştırmak için kullandıkları şeyler sonucunda belki daha az sıkıntı çekeceklerini düşünerek, ki bu doğru, şölenler düzenlemişlerdir. Günümüzde de zamanında kullanılan o kavramlar birer simge olmuştur. Çok karıştı yazdıklarım belki ama sadece böyle bir anlamsal çıkarım yapabildim. Tuhaf bir çıkarım olmuşsa kusura bakmayın lütfen :)
Başlık: Ynt: Cephane
Gönderen: ADAM - Kasım 21, 2014, 03:40:53 ös

Sayın edebiyat öğretmenimiz güzel noktalara değinmiş. Tek hatası var: Birtakım dinsel düşünü etkileri altında kalınarak, içki içmenin kötü bir şey olduğu belirtilerek, Yeşilaycı diyebileceğim bir tutumu Masonluk anlatımlarının içine yerleştirmek doğru bir iş olmaz. Burada söz konusu olan içkiler, geleneksel gerekçeyle şarap başta olmak üzere, önce fermente daha sonra distile tarzda alkollü içkilerdir ama, Masonlukta bir simge olarak barut alkolsöz içecekleri de kapsar.

Konuyu taş ile bağlantılandırmak, ekmek ile bağ kurmak çok güzel. Başka öğelere de değinilebilirdi; tabak, çatal-bıçak, bardak ya da kupa, tuz, şeker gibi...

Hepsini birden kullanarak yapılmakta olan bir iş var. İşte o iş, masonların gizlerinden biri. Öyle bir giz ki, bilinse de kolay kolay anlatılamaz. bir simgesel terimde düğümlenir niteliği: Kardeş Sofrası. 
   
Başlık: Ynt: Cephane
Gönderen: edebiyat_ogr - Kasım 21, 2014, 04:02:21 ös
          O zaman ben bu kardeş sofrasının diğer unsurlarını da araştırıp onları da yazarım.
Başlık: Ynt: Cephane
Gönderen: mbulut - Kasım 21, 2014, 06:49:39 ös
Agap : Masonların loca toplantılarından sonra birlikte yedikleri yemek.
 •Agap

Bir locanın, mabette yaptığı oturumu sonrasında düzenlenen, geleneksel ve ritüelik nitelik taşıyan sofra.

Özel olarak bir locanın yeni seçilmiş görevlilerinin görevlerine başlama törenini izleyen ve bazı ritüelik nitelikleri olan sofraya "agap" denir. Ancak genel olarak, herhangi bir oturumdan sonra düzenlenen kardeş sofrasına da istenirse "agap" denilebilmektedir.


 
Barut : İçki. (Kuvvetli Barut ı Şarap. Zayıf Barut : Su. Sarı Barut : Bira ya da şıra. Çaıpan Barut: Rakı. Lübnan Barutu : Enfiye.)
 

Not: Sayın ADAM araştarmalarımla bu kadarına ulaşabildim .Saygılar

Agap ile kardeş sofrası arasında fark yok mu ?

Normalde aynı anlama geliyor olsa agapın karşısına kardeş sofrası veya kardeş sofrasının karşısına agap yazılması gerekmez mi?
Başlık: Ynt: Cephane
Gönderen: mbulut - Kasım 21, 2014, 10:47:30 ös

Konuyu taş ile bağlantılandırmak, ekmek ile bağ kurmak çok güzel. Başka öğelere de değinilebilirdi; tabak, çatal-bıçak, bardak ya da kupa, tuz, şeker gibi...

Hepsini birden kullanarak yapılmakta olan bir iş var. İşte o iş, masonların gizlerinden biri. Öyle bir giz ki, bilinse de kolay kolay anlatılamaz. bir simgesel terimde düğümlenir niteliği: Kardeş Sofrası. 
   

Sn.ADAM bu söylediklerinize göre kardeş sofrasında yapılan bu işi  ham taşı yontma olarak algılamak doğru olur mu? Yoksa haricilerin bilemeyeceği bir iş mi ?

Masadaki nesneleri ise ham taşı yontmadaki aletlere benzetsek ?

Mesela aklıma ilk gelen kaşığı küreğe benzetmek gibi.Tuzu ise kil veya çamur olarak düşünsek.Çatalı kazma olarak ve bıçağı sadece kesici olmasının yanı sıra yağ sürmek içinde kullanıldığından dolayı malaya benzetsem.Belki tam tersi yada masa üzerinde bulunan başka bir nesne olabilir.Kupa ise çekiç olsa,tabakta doğruluğu sağladığı için tesviye olsa.Gönye,pergel,kalem nerede acaba.

Ham taşı yontmak için belki başka malzemelerde gerekebilir.Kardeş sofrasındaki benzetmem doğru olsa bile kürek,çamur,gönye vs. bunlarında bir anlamı olacağını düşünüyorum.Mesela tuzu çamura benzeterek ham taşa eklendiğini bu sebeple çamurun yani tuzu bilgi olarak değerlendirmek gibi..

Başlık: Ynt: Cephane
Gönderen: ADAM - Kasım 22, 2014, 07:37:22 öö
Kardeş Sofrası ile Agap arasında bir fark var elbette. Ancak onu burada, bu başlık altında irdelemek doğru olmaz. Kendi başlıkları altında açılmalı. Çünkü o terimler Cephane'yi de içerir.

Aynı şey sayın mbulut'un örneğini verdiği diğer olan ve olası simgesel terimler için de söz konusu... Ya her birini kendi başlığı altında incelemeli ya da hepsine birden Kardeş Sofrası, Agap, Şölen gibi başlıklar altında bakmalı.

Başlık: Ynt: Cephane
Gönderen: mbulut - Kasım 22, 2014, 02:07:03 ös
O zaman bu başlıkları açmak haddime düşmez.Kardeş sofrası ile alakalı bilgisi yüksek birinin konuyu başlatması hem konunun derli toplu olmasını hem de geniş bir katılımı sağlar.O zaman biraz çalışayım bu konuya, yorumlara bilgi katmak gerekir..
Başlık: Ynt: Cephane
Gönderen: Gezdirici - Mayıs 26, 2017, 10:44:16 öö
Sofrada içilen içkinin cephaneyi simgelemesi, onun içildiğinde (yani ateş edildiğinde) bir şeyi hedef alması demek. 

Kardeşlik sofrası diye bir olay var ise ( hiç bilinçli olarak katılmadığım yada bilmediğim için böyle yazıyorum.)  bu sofranın kardeşlik sofrası olması için içilen şeyin insanların içindeki kardeşliğe engel bir şeyleri hedef alıp vurması ve yok etmesi gerekir.  Bu da egomuzun ilkel tarafları yada içimizdeki kötücül şeyler olsa gerek diye düşündüm.

Cephane sadece alkollü içecekler olsa anlatılması daha kolay, Sofrada bir kaç kadeh alkollü içki içen insanlar kısa bir süre için dahi olsa  ilkel egolarını temizler ve daha bir samimi , kardeşçe sohbet eder... Tabii bu açıklama içilen miktarla ve "çakır keyif olma" terimi ile bağlantılı...

Ancak su dahi cephane kapsamında ise bu açıklama biraz yetersiz kalıyor.
Başlık: Ynt: Cephane
Gönderen: ADAM - Mayıs 26, 2017, 09:28:25 ös
Kardeş sofrasında içilen içki cephaneyi simgelemez. Cephane bir simgesel terimdir. Birçok şey ile birlikte, bir diğer simgesel terim olan barutu da içerir.
Bu hiç de basit bir konu değildir. Hayli karışıktır ve yanlışa düşmeden anlaması zordur.
Üstelik bu, masonlar için de geçerlidir.
Demek oluyor ki,
1- Böyle bir konuyu çok daha geniş kapsamlı olarak incelemek gerekir,
2- Bu simgelerin ve ve ilgili kavramların oluştuğu kültürün özelliklerini bilmek gerekir,
3- Simgecilik (Sembolizm) üzerine biraz pratik bilgi edinmiş olmak gerekir.
Başlık: Ynt: Cephane
Gönderen: Gezdirici - Mayıs 27, 2017, 08:53:53 öö
Sayın ADAM ilginiz için teşekkür ederim.
Bu durumda bu terim hakkında, Mason sözlüğü açısından;  içinde yaşayarak öğrenilecek, bir kültürü edinmekle bağlantılı, sembolik, sır sayılacak bir açıklama var demektir.
Her derece için ayrı bir sözlük tasarımı olsa gerek.
Bizim hariçten, cahilane yorumlarımız umarım rahatsızlık vermiyordur da sadece gülümsetiyordur...

Saygılarımla
Başlık: Ynt: Cephane
Gönderen: 38 - Mayıs 27, 2017, 04:49:39 ös
Konuyu bilgim yettiğince derlemek isterim.

    Öncelikle kardeş sofrası ekmek ve tuzun paylaşılmasını simgeler. Bu kardeşlerin birlikte az olanı paylaşarak kardeşlik bağlarını geliştirmeyi simgeler. Kardeşlerden sofrada alçakgönüllü olmayı, paylaşmayı bilmeyi, ve doyana kadar yemeden başkalarının ihtiyaçlarına da saygı göstermeyi, sofrada olmayan birşeyi istememeyi öğütler.
    Kardeş sofrası toplantı öncesi veya sonrası yapılabilir. Genelde toplantı sonrası yapılarak, kardeşlerin yemeklerini paylaşırken mabedde konuşulan konunun devam etmesine de olanak sağlar. Kardeş sofrasında Saygıdeğer Üstad (ÖMBL deyişi ile), Muhterem Üstad(bildiğim kadarıyla KMBL değişi ile) veya Üstad-ı Muhterem(HKMBL deyişi ile) toplantı gündemini kardeş sofrasında konuşulmasını veya kendisinin belirlediği başka bir konunun konuşulmasına olanak verir ve istediği kardeşine söz verir.

    Kardeş sofrası  ritüellik bir nitelik taşımaz. Bu yüzden tören ya da duruş olmaz.

 
Şimdi gelelim simgelere;

Cephane: Kardeş sofrasında yer alan içki ve diğer içeceklerin şişelerin içinde bulunduğu yere denir. Eskiden gelenekesel olarak testi kullanılırdı. Bu testinin ceza niteliği de vardı. Ancak bu konuyu başka bir başlık altında değerlendirelim. Konu uzar gider. İstenirse burada da tartışılabilir. 
Barut: İçki

Barutunda çeşitleri vardır elbet. Alkol-Güçlü barut
Kırmızı Şarap- Güçlü Kırmızı barut
Beyaz şarap-Güçlü beyaz barut
Bira-Sarı barut
Şampanya-Patırtılı barut
Alkolsüz içki: Zayıf barut
Su: Beyaz barut
Kahve-Siyah barut

Fıçı: Sürahi ya da şişe. Eskiden testi

Ateşleme: Kardeşlerin birlikte kadeh kaldırarak içkilerini içmesi

Batarya: Kupa, Kadeh ya da bardak

Silah: yanlış hatırlamıyorsam kaşık. Ama bir bilen var ve düzeltir ise çok sevinirim.

Süngü: Çatal ya da bıçak

Malzeme: sofrada yer alan ekmek vs...

Kum: Tuz

Alçı: Şeker

Çimento: Karabiber

Keskin çimento: Hardal

Benim bildiklerim şimdilik bunlar.
Başlık: Ynt: Cephane
Gönderen: Surgeus - Mayıs 27, 2017, 08:29:46 ös
Sayın ADAM, 38 ya da mason üyeler acaba neden bu şekilde sembolik isimler verildiği ile ilgili bilgi verebilir mi... Bu terminolojinin felsefesi nedir? Şimdiden teşekkürler...
Başlık: Ynt: Cephane
Gönderen: ADAM - Mayıs 27, 2017, 10:04:44 ös
Listede ufak tefek yanlışlar var (kaşık=kürek, çatal=kazma olması gerektiği gibi) ama konu genel olunca bu ayrıntılar pek de önemli değil.
Sorunun yanıtına gelince;
Masonlukta her kavramın bir simgeyle yansıtılmasına çalışılır. Bu hem ezoterik yöntemin gereğidir hem de simgesel anlatımın esnekliğinden yararlanmayı sağlar.
Başlık: Ynt: Cephane
Gönderen: Tık-Tik-Tak - Mayıs 27, 2017, 11:54:34 ös
Konuyu bilgim yettiğince derlemek isterim.

    Öncelikle kardeş sofrası ekmek ve tuzun paylaşılmasını simgeler. Bu kardeşlerin birlikte az olanı paylaşarak kardeşlik bağlarını geliştirmeyi simgeler. Kardeşlerden sofrada alçakgönüllü olmayı, paylaşmayı bilmeyi, ve doyana kadar yemeden başkalarının ihtiyaçlarına da saygı göstermeyi, sofrada olmayan birşeyi istememeyi öğütler.
    Kardeş sofrası toplantı öncesi veya sonrası yapılabilir. Genelde toplantı sonrası yapılarak, kardeşlerin yemeklerini paylaşırken mabedde konuşulan konunun devam etmesine de olanak sağlar. Kardeş sofrasında Saygıdeğer Üstad (ÖMBL deyişi ile), Muhterem Üstad(bildiğim kadarıyla KMBL değişi ile) veya Üstad-ı Muhterem(HKMBL deyişi ile) toplantı gündemini kardeş sofrasında konuşulmasını veya kendisinin belirlediği başka bir konunun konuşulmasına olanak verir ve istediği kardeşine söz verir.

    Kardeş sofrası  ritüellik bir nitelik taşımaz. Bu yüzden tören ya da duruş olmaz.

 
Şimdi gelelim simgelere;

Cephane: Kardeş sofrasında yer alan içki ve diğer içeceklerin şişelerin içinde bulunduğu yere denir. Eskiden gelenekesel olarak testi kullanılırdı. Bu testinin ceza niteliği de vardı. Ancak bu konuyu başka bir başlık altında değerlendirelim. Konu uzar gider. İstenirse burada da tartışılabilir. 
Barut: İçki

Barutunda çeşitleri vardır elbet. Alkol-Güçlü barut
Kırmızı Şarap- Güçlü Kırmızı barut
Beyaz şarap-Güçlü beyaz barut
Bira-Sarı barut
Şampanya-Patırtılı barut
Alkolsüz içki: Zayıf barut
Su: Beyaz barut
Kahve-Siyah barut

Fıçı: Sürahi ya da şişe. Eskiden testi

Ateşleme: Kardeşlerin birlikte kadeh kaldırarak içkilerini içmesi

Batarya: Kupa, Kadeh ya da bardak

Silah: yanlış hatırlamıyorsam kaşık. Ama bir bilen var ve düzeltir ise çok sevinirim.

Süngü: Çatal ya da bıçak

Malzeme: sofrada yer alan ekmek vs...

Kum: Tuz

Alçı: Şeker

Çimento: Karabiber

Keskin çimento: Hardal

Benim bildiklerim şimdilik bunlar.

Kılıç: Bıçak

Kürek/Mala: Kaşık

Omurga: Tüm yenen gıdalar

Toprak: Hardal

Beyaz oturum: Sayın Masonların reşit yaşı aşmış,çekirdek aile mensubu ve harici eşi olmayan bayan yakınları için düzenlenen sofra/toplantı.

Anlam olarak ifadeler giderek derinleşerek değişsede,yazılan temel tanımlara bunlar da eklene bilir.

Sevgiler.
Başlık: Ynt: Cephane
Gönderen: ADAM - Mayıs 28, 2017, 08:30:57 ös
Şu toprak = hardal konusunda tereddütlüyüm. Buna masonik literatürde bakmalıyım.
Fakat şu omuga nereden çıktı? Öyle bir şey yok.
Bu araya girmiş olan Beyaz Oturum ise konuyla bağlantısız olduğu için ona girmiyorum.
Başlık: Ynt: Cephane
Gönderen: 38 - Mayıs 28, 2017, 09:53:25 ös
Hardal keskin çimento dur.

Beyaz oturum ise bir masonik törendir. Kardeş sofrası ile bir ilgisi yoktur.
  Aslında bu konu başlığı altında bu noktadan sonra bu simgelerin kime ne çağrıştırdığını tartışmaktır.
Başlık: Ynt: Cephane
Gönderen: Tık-Tik-Tak - Mayıs 28, 2017, 11:40:55 ös
 Sofra tabirleri konusunda okuduğum bir yazıdan aklımda kaldığı kadarı ile eklemeler yapmak istemiştim; yanlışlıklar olabilir.Kaynağı hatırlar isem yeniden göz gezdirip yeni eklemeler yapmaya çalışırım.

Konu Sofra tabirleri olunca beyaz oturumları eklemekte bir sakınca görmedim.

Okuduğum doğru bir kaynak ise,hatırladığım/eklediğim bilgilerde bir yanlışlık yok.Konuda belirtilmemiş tabirleri, okuduklarımdan hatırladığım kadarı ile yeniden açarak yazar isem:


Katı/Belkemiği/Omurga (Sulp): Tüm yenen gıdalar.

Toprak (Güçlü): Hardal

Silahlar: Bardaklar,Kadehler

Rakı: Çarpan barut

Likör: Kuvvetli barut.
Başlık: Ynt: Cephane
Gönderen: ADAM - Mayıs 29, 2017, 07:57:01 ös
Bu kaynak hangi kaynaksa bilgisizce belirtmeler olduğundan güvenilmez.
Başlık: Ynt: Cephane
Gönderen: 38 - Mayıs 30, 2017, 12:47:38 ös
  Sn. Tık-Tik-Tak okuduğunuz kaynakta ki bilgiler ya yanlış ya da siz yanlış hatırlıyorsunuz.

  Ne olursa olsun artık bu simgeler yerine size ne ifade etmektedir onu konuşmak gerekli kanımca. Yinede konunun sahibi Sn Adam karar verir buna ben hadsizlik etmiyeyim.

  Şunu belirtmek gerekir. Masonlukta simgeler vardır ve bunların herkes için farklı farklı anlamları vardır. Forumda sürekli masonlar açıklasın gibi yazılar okuyorum, bunun yanlış olduğunu belirtmek isterim. Herkes kendine göre ne anladığını belirtebilir. Ancak bu durumlada hep üniversite sınavına hazırlanırken kimya hocamın söylediği aklıma gelir. "2 şık arasında kaldıysan ve atacaksan bari teknik at" derdi  :)