Masonlar.org - Harici Forumu

 

Gönderen Konu: REGIUS - 18  (Okunma sayısı 4332 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Eylül 08, 2010, 05:50:09 ös
 • Seçkin Üye
 • Uzman Uye
 • *****
 • İleti: 7217
 • Cinsiyet: Bay Size yalvarırım ki olunuz çok dikkatli,
 Bunun için öğrenin nedir olan gerekli,
 Fakat çok daha fazlasını bilmelisiniz,
 Bu yazılı olarak bulduklarınızdan siz.
 Eğer erişemiyorsan gereken bilgiye,
 Dua et Tanrı'ya onu sana versin diye; [155]
 Çünkü İsa kendisi öğretmiştir ki bize
 Doğrudan Tanrı'nın evidir kutsal kilise,
 O yapılmamıştır başka hiç bir nedenle,
 Dua içindir yalnız, kitap anlatır böyle;
 Orada toplanacaklardır bütün insanlar,
 Günahları için yalvarıp yakaracaklar.

[155] Bu aşamada Regius'un dinsel bölümü başlıyor.

 Özen göster geç gelmemek için kiliseye,
 Kapı önünde fahişeyle görüşmemeye;
 Kiliseye gitmek için yola çıktığında,
 Her zaman için yalnız şu olmalı aklında,
 Tapınmak efendin Tanrı'ya gündüz ve gece,
 Tüm bilginle ve gücünün yettiğince.
 Kilisenin kapısına her geldiğin zaman
 Mutlaka almalısın biraz o kutsal sudan,
 Çünkü orada dokunmuş olduğun her damla
 Emin ol giderecektir bir günahı afla.
 Fakat başlığını çıkarmalısın ilkönce,
 Çarmıhta ölenin sevgisini düşününce.
 Kilisenin içine doğru girdiğin zaman,
 Yüreğini çekip çıkar ve İsa'ya uzan;
 Bundan sonra da çarmıha yönelt gözlerini,
 Ve iyice yere çök bükerek dizlerini,
 Sonra burada ona yalvar çalışmak için
 Uyarak yasalarına kutsal kilisenin,
 Tutmak ve uygulamak üzere on buyruğu,
 Tanrı'nın bütün insanlara vermiş olduğu; [156]
 Ve ona içten gelen yumuşak sesle yalvar,
 Uzak tutulmuş olsun senden yedi günahlar, [157]
 Böylelikle burada, boyunca yaşamının,
 Dert ve sıkıntılardan tam korunmuş olasın,
 Üstüne sana erdemlik bağışlamış olsun,
 Cennetin mutluluğunda bir yerin bulunsun.

[156] "On buyruk" denilince, öncelikle "Musa'nın on buyruğu" akla gelir. Ancak burada sözü edilenler, buna benzer olmakla birlikte, İncil’de yer alan on buyruktur.

[157] "Yedi günahlar" şunlardır: Put yapmak, Tanrı'nın adını gereksiz olarak kullanmak, insan öldürmek, zina işlemek, hırsızlık yapmak, yalancı tanıklık yapmak, komşunun malına göz dikmek.

 Uçarı konuşmalar ve kötü şakaların
 Değersiz sözlerini kiliseye sokmayın;
 Bir yana bırakın tüm gösteriş ve kibri,
 Ve söyleyin ave'niz ile pater noster'i; [158]

[158] Çeviride iki sözcük özellikle değiştirilmeksizin kullanıldı. Bunlardan "ave" Latincede "Hoşça kal!" demektir; yani ayrılık selamıdır. Burada, Katoliklerin "Ave Maria” Duasını nitelemek üzere kısaltılmıştır. "Pater Noster" ise, Latincedeki sözlük anlamı bakımından "bizim babamız" demektir, ama doğrudan İsa'nın öğretmiş olduğu söylenen "Rabbın” Duasını niteler. Katolik gelenekleri uyarınca, bu terimlerin dillerdeki sözlük karşılıkları değil, Latince asılları kullanılır.

İlk iki dize hoşuma gitti benim. Bunu cami için de düşünebiliriz, diğer kutsal sayılan her yer için de.

 Ayrıca dikkat edin gürültü yapmamaya,
 Fakat her zaman dualarınızda kalmaya;
 Eğer sen istemezsen kendin için duam,
 Engelleme hiç bir şekilde başkalarını. [159]

[159] Bütün bunların anımsatılmasına ne gerek var? ...Bir Hıristiyan zaten kiliseye gittiğinde nasıl davranmak gerektiğini bilmez mi? ...Anlaşılan Orta Çağda yapıcılar bu konuda biraz gevşek, belki de biraz umursamazdılar. Nitekim bunu izleyen dizelerde, bir Katolik Ayini'nin temel ritüelik öğelerinin de anlatılacağını göreceğiz. “Bütün bunlar böylesine ayrıntılı bir biçimde Geleneksel Yapıcılık Zanaatı'nın yasa ve kuralları arasında ne arıyor?” diye soracak olursanız, bunun yanıtını az sonra göreceğiz.

Sadece onlar mı umursamazdı kiliseye gittiklerinde. Orada olan belgelenmiş öyle olmayacak olaylar var ki… Hele Robert Bruce’un yapmış olduğunu biliyor musunuz?

 Orada ne otur ne de ayakta dur dimdik,
 Fakat alçalarak yere çök dizlerin eğik;
 Ve gospeli okumaya başladığım zaman, [160]
 Şimdi gerekir artık duvardan kalkmış olman; [161]
 Ve kutsal sadakam ver eğer gücün varsa,
 Gloria tibi'nin okunması başlamışsa; [162]

[160] Bu dizede iki ayrı açıklama yapmak gerekiyor:

Bu dizenin çağdaş İngilizceye dönüştürülmüşü şöyle: “And when the Gospel me tead shall,” İngilizce bilen okuyucular “Bu ne biçim tümce!” diyebilirler; Regius'un hemen hemen hepsinin tümceleri böyle.

Şimdi, buradaki yazar kendini kilisedeki rahibin yerine koyuyor. Dizede "okunmasına başlandığında" gibi bir söz yok; açıkça "ben okumaya başladığımda" biçiminde bir deyiş var. Bu da onun aslında bir "din adamı" olduğunun kanıtıdır. İşte bu yüzden Regius dinsel yöntemler ve öğütler üzerinde gereğinden de çok durmaktadır. "Gospel" İncil’in bölümlerine verilen genel addır. Dua faslı bittikten sonra, rahip İncil’i açarak bir bölüm okur ve daha sonra bu bölüm üzerine bir de kısa açıklama yapar.

[161] Bu dizedeki "duvar" (wall), bir kilisedeki oturma sıralarının arasında yer alan ve dayanarak dua etmek üzere kullanılan set anlamına geliyor.

[162] "Gloria Tibi”, Latincede "tanrısal şanın bireye dönüşmesi" anlamına gelir. Fakat özel olarak, Katolik kiliselerinde okunan "Tanrı'ya övgü" şarkılarından birinin adıdır.

 Sona erdiği zaman okunması gospelin,
 Gene dizlerinin üstüne çökebilirsin,
 Onun sevgisi için hepimizi kapsayan,
 iki dizinin üstüne birden yere kapan;

 Bu kutsal ayin için çalınacak olan çan
 Sesi artık kulağımıza geldiği zaman,
 Genç ve yaşlı hepiniz, çökmek suretiyle diz,
 Her iki elinizi iyice yükseltiniz,
 Ve bundan sonra şunları söyleyin şöylece,
 Dürüstlük ve yumuşaklık içinde sessizce;

 'Efendimiz İsa diyorum sana hoş geldin,
 Seni görüyorum ben biçiminde ekmeğin, [163]
 Kutsal adının onuruna İsa şimdiden,
 Koru beni günahtan ve utanca düşmekten;
 Aşayı Rabbani ile günah çıkartmamı, [164]
 Bağışla bana böylece yola koyulmamı,
 Ve tövbe etmem için, önümde günahlarım,
 Ben onlarla birlikte ölmeyeceğim Tanrım;
 Ve nasıl ki bakiredendir doğumun senin,
 Kendimi yitirmeme sen asla verme izin;
 Fakat gittiğim zaman böylece doğru yola,
 Bana da sonsuz olan mutluluğu bağışla;
 Amin! Amin! Olmalı ve yapılmalı öyle! [165]
 Tatlı hanım benim için dua edip söyle.'' [166]

[163] Katolik inancına göre "ekmek" İsa'nın bedenidir.

[164] " Aşayı Rabbani" (Eucharist), İsa'nın son yemeğinden esinlenme ile düzenlenen "Tanrı’ya şükran Ayini"nin adıdır. Bu ayinde ekmek (İsa’nın bedeni) ve Şarap (İsa'nın kanı) kutsanır.

[165] Aslı ''So mote it be!'' (Öyle olmalı!) şeklindedir.

[166] ''Tatlı hanım" (sweet Iady), burada "Meryem" olsa gerektir.

 Bunlardan başka şeyler de söyleyebilirsin,
 Ayinde çökmüş iken bükülerek dizlerin,
 İyiliğe duyduğun doymazlık uyarınca,
 Esirgeme tapınmam, tüm yazıldığınca;
 O gün biri onu bir kez bile olsa ancak, [167]
 Görebilirse, o gün mutluluğu tadacak;
 Bu öyle değerli ki bundan kuşku duyulmaz,
 Hiç kimse bundan doğan erdemi anlatamaz.

 Öyle iyilik verir ki o görüntü fakat,
 Aziz Augustinus'un söylediğince rahat, [168]
 Tanrı'nın bedenini görebilirsin o gün,
 Kesinlikle şunları elde edersin bütün:

[167] "O gün" denilen, “yeniden doğuş" olayının gerçekleşeceği varsayılan gündür.

[168] Regius'ta "Saint Austin" olarak geçen iki Aziz Augustinus vardır. Bunlardan biri "Hippolu" olarak anılır ve dönemi 5. yüzyıl başlarıdır. "Canterbury'li" olarak anılan ikincisinin ise dönemi aynı yüzyılın sonlarıdır. Bunlardan birincisi çok daha ünlüdür; ama asıl ikincisi " Austin" olarak anılır.

 Et ve içecekler istediğince sunulan,
 O günde hiç bir şeyin kalmayacaktır noksan;
 Olabilir boş kalmış andların ve sözlerin,
 Tanrı bağışlayacaktır seni bunlar için;
 O aynı gün birdenbire gelen bir ölümden
 Her ne olursa olsun sakın ha çekinme sen;
 Sana güvence veririm ki gene o günde,
 Yitirmeyeceksin gözünün görmesini de;

 Bundan sonra adım adım ilerleyeceksin,
 O kutsal görüntüyü izleyebilmek için,
 Söylenecek aslında onlara durmaları,
 Senin çok gereksinmen olduğu sıraları;
 İşte o haberci yani Cebrail meleği,
 Koruyacak onları senin için çok iyi.

 Geçiyorum bitirip konunun bu yanını,
 Anlatmaya ayinin diğer yararlarını; [169]
 Eğer olanağın varsa hep gel kiliseye,
 Ve ayini süreklice her gün dinlemeye; [170]

[169] Burada kısaca "ayin," dediğimiz sözcüğün Regius'taki karşılığı "mass" olarak geçmektedir. İngilizcede bu sözcük birkaç ayrı anlama gelir. Fakat dinsel bağlantılı olmak üzere kullanıldığında, karşılığı doğrudan "Aşayı Rabbani Ayini"dir.

[170] Burada artık iş çığırından çıkıyor... Aşayı Rabbani Ayini sabah yapılır. Bu ise masonların işbaşında olmaları gereken saattir. Yazar "olanağın varsa" diyor; ama burada sözünü ettiği olanak, işten fırsat bulmak değil, kiliseye kadar gidebilecek yakınlıkta olma durumu. Gerçi hemen sonraki dizelerde, olanağı olmayanın ne yapacağı anlatılıyor, ama bu olanağın bulunabilmesi için de adeta bir isteklendirme (teşvik) var.

 Kiliseye gelme olanağın yoksa eğer,
 Her neresi olursa olsun çalıştığın yer,
 Ayin çanının çalındığım duyduğun zaman,
 Orada, kilisede yürütülmekte olan,
 O hizmete  vermeye neyse payına düşen,
 İçtenlikle dua et Tanrı'ya gene de sen. [171]

[171] Burada Regius'un dinsel bölümü sona eriyor. Bundan sonra, herhangi bir başlık ya da aralık verilmeksizin "etiket" (davranış kuralları) bölümüne geçiliyor.

Oh!... Bu dinsel bölüm hayli sıktı doğrusu. Biz inşaatçılık mesleği ve zanaatının kurallarını bekliyoruz; bol miktarda dinsel öğüt dinliyoruz. Korkarım o tarihteki masonlar da bunları dinlerken bu aşamada sıkıntıdan patlardı.

Neyse bundan sonra töresel kurallara geleceğiz. Gerçi orada da gariplikler var ama hiç olmazsa seküler.

[/
[/i]size][/font]
ADAM OLMAK ZOR İŞ AMA BUNUN İÇİN ÇALIŞMAYA DEĞER.


Şubat 24, 2015, 12:52:51 öö
Yanıtla #1
 • Uzman Uye
 • ****
 • İleti: 2105
 • Cinsiyet: Bay
  • Masonluk ve Masonlar

Büyük emek.


« Son Düzenleme: Şubat 24, 2015, 11:14:41 öö Gönderen: ADAM »
Gnothi Seauton

Yaşamak, kendini adam etmektir. Zeka ve bilgiyi kullanarak, etinden, kemiğinden kendi heykelini yapmaktır. - Goethe


 

Benzer Konular

  Konu / Başlatan Yanıt Son Gönderilen:
0 Yanıt
3969 Gösterim
Son Gönderilen: Ağustos 13, 2010, 11:33:54 öö
Gönderen: ADAM
0 Yanıt
3594 Gösterim
Son Gönderilen: Ağustos 16, 2010, 11:17:46 öö
Gönderen: ADAM
0 Yanıt
3193 Gösterim
Son Gönderilen: Ağustos 17, 2010, 02:15:53 ös
Gönderen: ADAM
0 Yanıt
3188 Gösterim
Son Gönderilen: Ağustos 19, 2010, 01:38:09 ös
Gönderen: ADAM
0 Yanıt
3123 Gösterim
Son Gönderilen: Ağustos 20, 2010, 01:22:00 ös
Gönderen: ADAM
3 Yanıt
4909 Gösterim
Son Gönderilen: Haziran 28, 2012, 12:28:59 ös
Gönderen: ADAM
14 Yanıt
7940 Gösterim
Son Gönderilen: Haziran 27, 2012, 02:50:04 ös
Gönderen: BULGARIA
5 Yanıt
6577 Gösterim
Son Gönderilen: Ekim 14, 2012, 10:09:14 ös
Gönderen: NOSAM33
5 Yanıt
5517 Gösterim
Son Gönderilen: Temmuz 30, 2012, 08:06:54 öö
Gönderen: ADAM
9 Yanıt
17018 Gösterim
Son Gönderilen: Ekim 27, 2014, 08:08:46 öö
Gönderen: ADAM