Masonlar.org - Harici Forumu

 

Gönderen Konu: İsa mesih kimdir?  (Okunma sayısı 14632 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Nisan 08, 2007, 10:33:47 ös
  • Uzman Uye
  • ****
  • İleti: 3120
  • Cinsiyet: Bay

1. İsa yeryüzüne gelmeden önce gökte bir ruh olarak yaşadı. Tanrı ilk onu yarattığından, kendisine Tanrı’nın “ilk doğan” Oğlu deniyor. (Koloseliler 1:14; Vahiy 3:14) İsa, Tanrı’nın yalnız başına yarattığı tek oğludur. Gökte ve yeryüzündeki tüm diğer şeylerin yaratılışında Tanrı, insan olmadan önceki varlığıyla İsa’yı “ustabaşı” olarak kullandı. (Süleymanın Meselleri 8:22-31; Koloseliler 1:15-17) Tanrı onu Kendi başsözcüsü olarak da kullandı. Bu nedenle İsa ‘Söz’ olarak da adlandırılıyor.–Yuhanna 1:1-3; Vahiy 19:13.

 
2. Tanrı, Oğlunun hayatını Meryem’in rahmine aktararak onu yeryüzüne yolladı. Dolayısıyla İsa’nın babası bir insan değildi. Herhangi bir günah veya kusuru miras almamış olmasının nedeni buydu. Tanrı İsa’yı üç nedenle yeryüzüne gönderdi: (1) Bize Tanrı hakkında hakikati öğretmek (Yuhanna 18:37), (2) bütünlüğünü kusursuz şekilde koruyarak bize bir örnek bırakmak (I. Petrus 2:21) ve (3) bizi günah ve ölümden kurtarmak üzere hayatını kurban etmek için. Bu neden gerekliydi?–Matta 20:28.

3. İlk insan Âdem, Tanrı’nın emrine karşı gelerek Mukaddes Kitabın deyimiyle “günah” işledi. Böylece Tanrı onu ölüme mahkûm etti. (Tekvin 3:17-19) Artık Tanrı’nın standardını karşılamadığından “kusursuz” değildi. Yavaş yavaş yaşlanıp öldü. Âdem, günahı tüm çocuklarına geçirdi. Bu nedenle biz de yaşlanıyor, hastalanıyor ve ölüyoruz. İnsanlık nasıl kurtarılabilecekti?–Romalılar 3:23; 5:12.

4. İsa tıpkı Âdem gibi kusursuz bir insandı. Ancak Âdem’den farklı olarak en büyük deneme altında bile Tanrı’ya kusursuz şekilde itaat etti. Böylece Âdem’in günahının bedelini ödemek üzere sahip olduğu kusursuz insan hayatını kurban edebildi. Mukaddes Kitabın “fidye” olarak değindiği şey budur. Âdem’in çocukları böylece ölüm mahkûmiyetinden kurtarılabildi. İsa’ya iman eden herkes günahlarından bağışlanmaya erişerek sonsuz hayatı alabilir.–I. Timoteos 2:5, 6; Yuhanna 3:16; Romalılar 5:18, 19.

 5. İsa yeryüzündeyken hastaları iyileştirdi, açları doyurdu ve fırtınaları dindirdi. Ölüleri bile hayata getirdi. Mucizeler yapmasının nedeni neydi? (1) Istırap çeken insanlara acıdı ve yardım etmek istedi. (2) Yaptığı mucizeler Tanrı’nın Oğlu olduğunu kanıtladı. (3) Dünya üzerinde Kral olarak hüküm süreceği zaman itaatli insanlık için neler yapacağını gösterdi.–Matta 14:14; Markos 2:10-12; Yuhanna 5:28, 29.

6. İsa öldü ve Tanrı tarafından bir ruh olarak diriltilip tekrar göğe döndü. (I. Petrus 3:18) Sonra Tanrı onu Kral yaptı. İsa yakında bu yeryüzünden tüm kötülüğü ve acıları kaldıracak.–Mezmur 37:9-11; Süleymanın Meselleri 2:21, 22.Nisan 25, 2007, 09:29:31 ös
Yanıtla #1

Mesih


Mesih (İbranice Masiah, Arapça El-Mesih, المسيح, Aramice משיחא), Musevi metinlerinde müjdelenen, Yahudi milletinin kurtarıcısıdır. Mesih kelimesi İbranice'de 'kutsal yağ ile ovmak, kutsamak' anlamına gelmektedir. Batı medeniyetlerinde Mesih anlamında kullanılan Khristos kelimesi, İbranice Mesih kelimesinin Yunanca karşılığıdır. Yahudiler, kurtarıcı kelimesi Hıristiyanlığı ve İsa'yı çağrıştırdığı için Mesih kelimesini kullanmayı tercih ederler. Mesih kelimesi dini anlamlarının dışında, herhangi bir grubun, ülkenin, organizasyonun kurtarıcısı, lideri anlamlarında da kullanılagelmiştir. [1]


Hristiyanlıkta Mesih inancı  Hristiyanlar İsa'nın, Yahudilerin asırlardır bekledikleri, Yahudi dini metinlerinde anlatılan Mesih olduğuna inanırlar. Yahudiler bu görüşe katılmaz ve kendisi de bir Yahudi olarak dünyaya gelmiş olan İsa'yı Mesih olarak kabul etmezler. Yahudiler Mesih'in özellikle birinci yüzyılda Roma İmparatorluğu'nda yaşadıkları sorunları sona erdirmek üzere Tanrı tarafından Yahudi ırkına gönderileceğini, dünyevi bir krallık kuracağını ve kendilerine yol göstereceğini düşünüyorlardı. Oysaki Hıristiyanlar Mesih'in daha çok ruhanî bir kurtarıcı olduğuna ve insan ırkını kurtarmaya geldiğine inanırlar. Bahsi geçen krallığın ise manevi bir krallık olduğuna inanırlar.

"...Meryem'den Mesih diye tanınan İsa doğdu." (Matta İncili: 1,16)
"Ama biz çarmıha gerilmiş Mesih'i duyuruyoruz. Yahudiler bunu yüzkarası, öteki uluslar da saçmalık sayarlar." (1. Korintliler 1,23)

 İslam'da Mesih  Mesih kelimesi, Kur'an'da da (3/45, 4/157-159, 171-172, 5/17, 72, 75 9/31) geçer. Kur'an'da İsa adıyla birlikte anılan ve fazla ayrıntılandırılmayan Mesih (kutsanmış) sıfatı, diğer İbrahimi dinlerden (Hristiyanlık ve Musevilik) farklı olarak, beklenen bir kurtarıcıyı değil de, İsa'nın bir lakabını tanımladığına inanılmaktadır[2][3].

"Melekler demişlerdi ki: Ey Meryem! Allah sana kendisinden bir Kelime'yi müjdeliyor. Adı Meryem oğlu İsa Mesîh'tir; dünyada da, ahirette de itibarlı ve Allah'ın kendisine yakın kıldıklarındandır." (Al-i İmran Suresi, 45)
Diğer İbrahimi dinlerde de yer alması nedeniyle, peygamberin ölümünden sonraki yıllarda mesih kavramı sık sık israiliyyata konu olmuşur.

Bazı İslam alimleri Mesih kavramını Hristiyanlıktaki anlamına benzer şekilde yorumlarlar. Nisa Suresi 158-159. ayetler şöyle der:

"...Allah onu (İsa'yı) kendi nezdine kaldırmıştır. Allah izzet ve hikmet sahibidir. Ehl-i kitaptan her biri, ölümünden önce ona muhakkak iman edecektir. Kıyamet gününde de o, onlara şahit olacaktır."

İsa ile ilgili bu ayetler Prof. Dr. Ali Özek ve Prof. Dr. Hayrettin Karaman tarafından hazırlanan Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Açıklamalı Meali'nde şöyle izah edilir: "Allah, peygamberi İsa'yı Yahudi'lerden korumuş, öldürmelerine mani olmuştur. Onu kendi katına kaldırmıştır. Ancak bunun şekli ve zamanı üzerine farklı açıklamalar ve anlayışlar vardır. Çoğunluğa göre Allah onu, kudretiyle manevi semalardaki hususi mevkiine kaldırmıştır, kıyametten önce tekrar dünyaya gönderecektir, o zaman bütün ehl-i kitap onun peygamber olduğuna inanacak, batıl inançlarından kurtulacaklardır. Hz. İsa dünyada kaldığı müddetçe Kur'an ile hükmedecek, haç ve domuz ile ilgili batıl uygulamalara son verecektir. Bir başka anlayışa göre Allah onu Yahudilerden korumuş, eceli gelince vefat ettirmiş ve ruhunu semadaki yerine kaldırmıştır. Kıyametten önce gelecek olan da onun ruhudur. Ehl-i kitaptan olanlar, ölümlerinden önce gerçeği öğrenip inanacaklar, fakat bunun faydası olmayacaktır. Bu anlayış Al-i İmran Suresi'nin 54-56. ayetlerine dayandırılmıştır." [4]


 Kaynakça  [değiştir]^ Oxford İngilizce Sözlük, messiah
^ İslam Kaynaklarına Göre Hz. İsa’nın akibeti Meselesi, doktora tezi, Özet (1999)
^ Hızır Yağcı [1] (2005)
^ Prof. Dr. Ali ÖZEK & Prof Dr. Hayrettin KARAMAN, Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Açıklamalı Meali, s.102 (Nisa, 158-159 dipnot), 1992

                                                                                                                             Vikipedi, özgür ansiklopedi


 

Benzer Konular

  Konu / Başlatan Yanıt Son Gönderilen:
Mesih

Başlatan Kaan Yahudilik

2 Yanıt
4235 Gösterim
Son Gönderilen: Ocak 25, 2009, 01:00:24 öö
Gönderen: degas
17 Yanıt
12375 Gösterim
Son Gönderilen: Ocak 23, 2009, 01:06:15 ös
Gönderen: Waldow
2 Yanıt
6614 Gösterim
Son Gönderilen: Mayıs 14, 2009, 11:32:13 öö
Gönderen: karahan
0 Yanıt
2752 Gösterim
Son Gönderilen: Aralık 30, 2009, 09:21:47 ös
Gönderen: Vachogan
1 Yanıt
6904 Gösterim
Son Gönderilen: Nisan 10, 2011, 07:28:40 ös
Gönderen: ozkann
2 Yanıt
8559 Gösterim
Son Gönderilen: Şubat 21, 2013, 02:10:15 öö
Gönderen: NOSAM33
0 Yanıt
2692 Gösterim
Son Gönderilen: Temmuz 10, 2013, 01:48:45 öö
Gönderen: Ares
9 Yanıt
8137 Gösterim
Son Gönderilen: Mart 06, 2015, 10:30:52 öö
Gönderen: ADAM
16 Yanıt
9281 Gösterim
Son Gönderilen: Haziran 09, 2015, 07:31:02 ös
Gönderen: ADAM
3 Yanıt
3155 Gösterim
Son Gönderilen: Haziran 11, 2015, 05:39:25 ös
Gönderen: ADAM