Masonlar.org - Harici Forumu

 

Gönderen Konu: Bumin Kağan - Göktürk İmparatorluğu  (Okunma sayısı 5271 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Eylül 30, 2010, 04:47:20 öö
  • Uzman Uye
  • ****
  • İleti: 1648
  • Cinsiyet: Bay

Bumin Kağan veya İllig Kağan (伊利可汗, Pinyin: yīlì kěhàn, Wade-Giles: i-li k'o-han), Türk adıyla kurulmuş ilk devlet olan ilk Göktürk Kağanlığının kurucusudur (552)[3]

Yaşamı
Bumin, Cücenlerin (Juan Juan) egemenliği altında[4], kimi araştırmacılara göre federatif bir surette yaşayan[5][6] Türk grubun reisiydi. Bilahare Tumen ("土門" / "土门", "onbin başı") unvanı verilmiştir. Çin'de 534 yılında hüküm sürmeye başlayan Batı Vey (Tabgaç) devleti[7]nin sınırlarını istila edip yağmalamış[8] ve henüz Çin'le hiç temas olmadığı 542 yılında[9] Sarı Irmak yakınlarında görünmüştür.[10]

545 yılında Batı Vey başbakanı Yü-wen T'ai'nin ticarî ilişkiler başlatmak için Chiu-ch'üanlı bir Soğd olan An No-P'an-t'o (An Nuopanto, Nanai-Banda, aslen Buharalı[11])'yu elçi olarak göndermesiyle[12][13] Batı Vey ile ilk temas kurulmuş oldu.[14][15] Ertesi yıl Bumin Batı Vey'e elçi gönderip haraç olarak eşyalar verdi.[16][17]

546 yılında Cücenlere karşı çıkmış olan Tielelerin (ya da Töleslerin) ayaklanmasını bastırdı ve onları itaat altına aldı.[18] Cücen kağanının kızıyla evlenme talebinde bulundu. Ancak,Çin kronik kitaplarına göre Cücen kağanı A-na-kuei (Anahuan), Bumin'e elçi göndererek Senin gibi demirci bir kölem benim kızımı hangi cesaret ve cür'etle nasıl isteyebilir?[19] sözünü iletti. Böylece bu isteği kabaca reddedildi.[6][20] Bumin öfkelenip elçisini öldürdü.[16][17][21][22][23] Tarihsel Çin kaynaklarından aktarılan bu ifade üzerine Göktürkler'in Cücenlerin egemenliği altında çalışan "demirci köleler" (鍛奴, Pinyin: duànnú, Wade-Giles: tuan-nu)[24][25][26][27] olarak aktarılmaktadır. Kimi araştırmacılar bunun Cücen'in kölelik sistemiyle ilişkilendirmiştir.[28] Kimi araştırmacılar bunun Cücen toplumuna has 'vassallık' sistemi olabileceğini iddia etmiştir.[29] Denis Sinor'a göre, A-na-kuei'nin bu kibirli ifadesi Türklerin demircilik sanatlarında uzmanlaşmış olduğunu göstermek için yeterli kanıttır.[14][30]

Bumin bu olay üzerine Cücenlerle tüm irtibatını derhal kesti.[23] Bazı kaynaklarda Bumin'in Cücen hükümdarının kızını böyle bir cevap alacağını bildiği için bilerek istediği ve bunu savaş nedeni sayacağı iddia edilmektedir. Ayrıca henüz erken olduğunu düşünerek vassalmış gibi görünmek için demirden boyunduruğu Cücen hükümdarına göndermiş olduğu söylenmektedir. [31][32]

Kağan oluşu
Haziran 521'de Prenses Chang'le ile evlenmek suretiyle Batı Vey hanedanı ile akrabalık kurdu. Ocak 552'de Huai-huang ("Altı Kasaba"nın biri, bugünkü Ho-pei eyaleti chang-pei ili)'ın kuzeyinde Cücenlere ağır ve ani bir darbe vurarak bu devleti ortadan kaldırdı. Cücen Kağanı A-na-kuei intihar etti.[6][16] Böylece Bumin, uzun süre bağlı kaldıkları bu federasyonu çökertti ve Ötüken merkezli Göktürk Kağanlığı'nı kurdu.[20]

Bumin bu büyük başarıları üzerine üzerine "İllig Kağan" unvanı aldı. Devletinin batı kanadının yönetimini ve genişletilmesi işini küçük kardeşi İstemi Yabgu'ya verdi. İstemi göreceli olarak Bumin'in egemenliğine tabi idi. Bağımsız devleti kurduğu yıl (552) ya da 553'de öldüğü düşünülmektedir. [33] Yerine oğlu İssik Kağan (Keluo / K'o-lo) geçti. Ertesi yıl İssik Kağan hayatını kaybedince yerine Mukan Kağan geçmiştir.[34][35][20)

Kül Tigin yazıtları
Moğolistan'da Orhun nehri yakınlarında bulunan Kül Tigin Yazıtlarının doğu yüzünde; "Üstte mavi gök, altta yağız yer kılındıkta, ikisi arasında insan oğlu kılınmış. İnsan oğlunun üzerine ecdadım Bumin Kağan, İstemi Kağan oturmuş. Oturarak Türk milletinin ilini töresini tutuvermiş, düzenleyi vermiş. Dört taraf hep düşman imiş. Ordu salarak dört taraftaki milleti hep almış, hep tâbi kılmış. Başlıya baş eğdirmiş, dizliye diz çöktürmüş. Doğuda Kadırkan ormanına kadar, batıda Demir Kapı'ya kadar kondurmuş. İkisi arasında pek teşkilâtsız Göktürk öylece oturuyormuş." şeklinde Bumin Kağan'dan bahsedilmektedir. [36] [37]

Kaynakça
1.^ Bauer, Susan Wise (2010). The History of the Medieval World: From the Conversion of Constantine to the First Crusade. W. W. Norton & Company. ISBN 978-0-393-05975-5.
2.^ Kultegin’s Memorial Complex, TÜRIK BITIG.
3.^ [1]
4.^ M. Çağatay Uluçay, Tarih ansiklopedisi: ilk ve orta dereceli okullar için, Bateş yayınları, 1979, s.165.
5.^ A. Taşağıl, Gök-Türkler, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, cilt:1, s.16-18.
6.^ a b c Melek Tekin, Türk tarihi ansiklopedisi, Milliyet Yayınları, 1991.
7.^ [2]
8.^ Chou Kitabı, Vol. 27, Çince: 每歲河冰合後,突厥即來寇掠, Türkçe: her yıl Sarı Nehir buzlanınca Türkler hemen istila gelir ve yağmalarlar
9.^ Kahar Barat, The Uygur-Turkic biography of the seventh-century Chinese Buddhist Pilgrim Xuanzang, ninth and tenth chapters, Indiana University, Research Institute for Inner Asian Studies, 2000, ISBN 978-0-933070-46-2, p. 313. where they had no Chinese contact at all. (İngilizce)
10.^ Kafesoğlu, İbrahim (1977). Türk Milli Kültürü (Türkçe dilinde). Ayyıldız Matbaası. s. 79..
11.^ Shing Müller, "Sogdian in China um 600 n. Chr. Archäologische Zeugnisse eines Lebens zwischen Assimilation und Identitätsbewahrung", NOAG, Vol. 183-184, 2008. p. 123. (Almanca)
12.^ Ssu-ma Kuang, Tzu chih t'ung chien, Cilt 159 (Çince)
13.^ [3]
14.^ a b Denis Sinor, Inner Asia: history-civilization-languages : a syllabus, Routledge, 1997, ISBN 978-0-7007-0380-7, p. 26. Contacts had already begun in 545 A.D. between the so-called "blacksmith-slave" Türk and certain of the small petty kingdom of north China,
15.^ John Curtis Perry, Bardwell L. Smith, Essays on T'ang society: the interplay of social, political and economic forces, Brill Archive, 1976, p. 66. (İngilizce)
16.^ a b c Chou Kitabı Cilt 50.
17.^ a b Kuzey Tarihi, Cilt 99.
18.^ A.Taşağıl:Gök-Türkler Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek kurumu, cilt:1, s. 16-18.
19.^ Türkoğlu Gök Alp, Sınırlandırılmış Türk tarihi, Sevinç Matbaası, 1976, s. 125.
20.^ a b c Meydan Larousse, Büyük Lügat ve Ansiklopedi, "Göktürkler" maddesi, cilt:8.
21.^ Tzu-chih T'ung-chien, Cilt 164.
22.^ Mircea Eliade, Charles J. Adams, The Encyclopedia of religion, Vol. 7, Macmillan, 1987, ISBN 978-0-02-909480-8, s.243. (blacksmith slave)
23.^ a b Christopher I. Beckwith, Empires of the Silk Road: a history of Central Eurasia from the Bronze Age to the present, Princeton University Press, 2009, ISBN 978-0-691-13589-2, s.9. (You are my blacksmith slave. How dare you utter these words?)
24.^ 馬長壽, 《突厥人和突厥汗國》, 上海人民出版社, 1957, Ma Zhangshou, Tujue ve Tujue Kağanlığı, s. 10-11, "鍛奴"的突厥部落集团 "Demirci Köle" Türk Kabile Grubu, 突厥的鍛工主耍是以奴隸的身分爲柔然奴隸主汗庭服務的 Türk demircinin büyük bir çoğunluğu köle sıfatıyla Cücen Kağanı'nın sarayına hizmet etmekteydi.) (Çince)
25.^ 陳豐祥, 余英時, 《中國通史》, 五南圖書出版股份有限公司, 2002, ISBN 978-957-11-2881-8, p. 155 (因突厥人工於鍛鐵,故世為柔然「鍛奴」。(Tujueler demir dövmeyi işlediler, o yüzden Cucenler için "demirci köle" oldu) (Çince)
26.^ Gao Yang, "The Origin of the Turks and the Turkish Khanate", X. Türk Tarih Kongresi: Ankara 22 - 26 Eylül 1986, Kongreye Sunulan Bildiriler, V. Cilt, Türk Tarih Kurumu, 1991, s. 731. (İngilizce)
27.^ Burhan Oğuz, Türkiye halkının kültür kökenleri: Giriş, beslenme teknikleri, İstanbul Matbaası, 1976, p. 147. «Demirci köle» olmaktan kurtulup reisleri Bumin'e (Türkçe)
28.^ 林擀, 《突厥史/中国古代北方民族史丛书》, 内蒙古人民出版社, (Lingan, Tujue Tarihi / Çin Eski Cağ Kuzey Halklar Tarihi Serisi, İç Moğolistan Halk Yayınları) 1988, p. 24. 同时·由于突肤原先是柔然奴隶主政权的种族奴隶
29.^ Larry W. Moses, "Relations with the Inner Asian Barbarian", ed. John Curtis Perry, Bardwell L. Smith, Essays on Tʻang society: the interplay of social, political and economic forces, Brill Archive, 1976, ISBN 978-90-04-04761-7, p. 65. Slave' probably meant vassalage to the Juan Juan confederation of Mongolia, whom they served in battle by providing iron weapons, and also marching with qaghan's armies. (İngilizce)
30.^ Denis Sinor, ibid, p. 101. Beyond A-na-kui's disdainful referance to his "blaksmith slaves" there is ample evidence ot show that the Türks were indeed specializing in metallurgy, though it is difficult to establish whether they were miners or rather blacksmiths. (İngilizce)
31.^ [4]
32.^ [5]
33.^ [6]
34.^ Hasan Celal Güzel, Ali Birinci, Genel Türk Tarihi, cilt 1, Yeni Türkiye, 2002.
35.^ İbrahim Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, Ayyıldız matbaası, Ankara, 1977, s.78-80.
36.^ [7]
37.^ [8]

Kopyaladığım site: http://tr.wikipedia.org/wiki/Bumin_Ka%C4%9Fan
« Son Düzenleme: Eylül 30, 2010, 05:00:03 öö Gönderen: Mozart »


 

Benzer Konular

  Konu / Başlatan Yanıt Son Gönderilen:
2 Yanıt
4867 Gösterim
Son Gönderilen: Mayıs 21, 2007, 02:29:56 öö
Gönderen: shemuel
Avrupa Hun İmparatorluğu

Başlatan Ittihatci Turkler

0 Yanıt
3545 Gösterim
Son Gönderilen: Mayıs 06, 2007, 04:00:45 ös
Gönderen: Ittihatci
7 Yanıt
9454 Gösterim
Son Gönderilen: Kasım 29, 2007, 01:32:16 ös
Gönderen: Veritas
3 Yanıt
4963 Gösterim
Son Gönderilen: Mayıs 08, 2008, 12:04:53 ös
Gönderen: Isis
ROMA İMPARATORLUĞU

Başlatan bilgiaçı Milletler Tarihi

1 Yanıt
4410 Gösterim
Son Gönderilen: Ekim 21, 2008, 08:09:20 ös
Gönderen: bilgiaçı
0 Yanıt
3195 Gösterim
Son Gönderilen: Kasım 24, 2009, 11:02:14 öö
Gönderen: ADAM
1 Yanıt
4299 Gösterim
Son Gönderilen: Temmuz 30, 2013, 11:20:25 ös
Gönderen: smyrnali
0 Yanıt
2506 Gösterim
Son Gönderilen: Temmuz 30, 2013, 07:24:25 ös
Gönderen: 418