Masonlar.org - Harici Forumu

 

Gönderen Konu: Bilderberg  (Okunma sayısı 14498 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Mart 27, 2007, 10:58:29 öö

Bilderberg

Gizli Dünya Devleti'nin ismi en çok duyulan organlarından biri Bilderberg 'dir. Aslında Bildirberg, Illuminati şebekesinin emellerini gerçekleştirmek amacıyla geliştirdiği Yuvarlak Masa teorisine göre ortaya çıkarılmış bir oluşumdur. Fakat Illuminati şebekesinin ortaya çıkmasıysa Bilderberg'in kurulması arasında 177, Yuvarlak Masa teorisinin ortaya atılmasıyla arasında ise 77 yıl vardır. Yuvarlak Masa 'nın en eski organlarından olan CFR'den ise 33 yıl sonra ortaya çıkmıştır.

Yukarıda üzerinde durduğumuz CFR'nin ağırlık merkezini Amerika oluşturuyordu. Bu yüzden Bilderberg, CFR ve öteki örgütlerin Avrupa ayağını ve etkinliğini teşkil etmek için Hollanda'da Oosterbeek şehrinde Bilderberg Oteli'nde 1954'te kurulmuştur. Kuruluşun gerçekleştirildiği otelin sahibi de Hollanda kralıydı. Örgüt de ilk toplantının gerçekleştirildiği otelin adını alarak Bilderberg Group (Bilderberg Grubu) diye adlandırılmıştır.

Bilderberg Grubu'nun kurucuları arasında Hollanda prensi Bernhard ve Polonyalı sosyolog Dr. Joseph Hieronim Retinger de vardır. Retinger, Bilderberg'in fikir babası olarak bilinir. Aynı zamanda CFR üyesidir. Bilderberg'in kuruluşunda, ABD istihbarat örgütlerinin, özellikle CIA'nin rolü olduğu çok iyi bilinmektedir. Prens Bernhard ise eski bir Nazi SS üyesidir. 1937'de Hollanda prensesi ile evlenmiştir, ama Nazilerle olan yakın bağları çok iyi bilinmektedir.

Bilderberg'in kurucucuları arasında yer alan Prens Bernhard'ın Nazi SS üyesi olması konusu üzerinde biraz durmak gerekmektedir. Fakat Hitler'in yükselişinde gizli ellerin rolü hakkında özel bir bölüm geleceğinden bu konunun ayrıntısına orada girmeyi tercih ediyoruz.

Bilderberg'in kuruluşunda zikrettiğimiz iki isim geçmekle birlikte asıl önemli rol oynayanlar ve finansörlük yapanlar Gizli Dünya Devleti organlarında ismi sıkça geçen Rothschild ailesidir. Bu çalışmada Amerikalı Rockefeller ailesi tarafından da desteklenmişlerdir.

Bilderberg, dünyanın yönetimi ve küreselleşme konusunda her yıl farklı ülkelerde toplantılar yapar. Toplantılar son derece gizli şartlarda ve özel ortamlarda yapılır. Toplantıları genellikle her yılın Mayıs ayının son haftasına denk gelmektedir. Katılanlar yaklaşık üç günlük toplantı süresince dış dünya ile bağlantılarını koparmak zorunda kalıyorlar.

Katılanlar toplantılarda neler konuşulduğu değil nelerin gündeme geldiği hakkında bile herhangi bir bilgi vermekten kaçınırlar. Örgütün üyesi olanların dışında hiçbir gazeteci veya yazar toplantıya alınmaz. Üye olanlar da dışarıya bir şey sızdırmazlar. Dolayısıyla medyanın toplantıların içeriği hakkında herhangi bir bilgi edinmesi mümkün değildir.

Toplantılarda gizlilik prensibinin eksiksiz uygulanabilmesi için dikkat edilen bazı hususları burada zikredelim: Grup her yıl yaptığı düzenli toplantılarda, toplantı yapılan otelin bütününü tutar ve bina güvenlik güçleri tarafından yakın korumaya alınır. Üç gün süren bu toplantılara üyelerin eşleri bile çağrılmaz. Toplantılarda not tutulması yasaktır. Katılanlardan konuşulanları dışarıya sızdırmayacakları üzere yemin alırlar. Şimdiye kadar düzenlenen toplantılara birçok yazar da katılmış ama bu kişiler katıldıkları toplantıların içeriği hakkında tek satır bile yazmamışlardır. Bu da gizlilik prensibine ne kadar sıkı bir şekilde bağlı kalındığı hakkında yeterince fikir vermektedir. Bu toplantıların ne derece büyük bir gizlilik içinde yürütüldüğünü grubun etkinliklerini araştıran Robert Eringer, "Bilderberg Group, The Global Manipulators" adlı kitabında dile getirir. Eringer, kitabın çalışma safhasında toplantılara muhtelif tarihlerde katılan dışişleri bakanlarına ve CIA'ye yazdığı mektuplara şaşırtıcı cevaplar alıyor. Gelen cevaplarda sorulara muhatap olan kişiler böyle bir grubun varlığını bilmediklerini belirtirler.

Örgütün "Spotlight" isimli bir dergisi yayınlanmaktadır.

ABD'li gizli örgüt ve CFR üyelerinin birçokları aynı zamanda Bilderberg üyesidir.

Aslında Bilderberg, CFR'nin çok daha gizli bir biçimde uluslararası boyuta yayılmış halidir. Amacı Yeni Dünya Düzeni'ni ve ABD-İngiltere hâkimiyetini ve emperyalizmini tüm dünyaya yaymaktır. Her yıl yapılan çok gizli ortamdaki toplantılarını hem CIA, hem de toplantının yapıldığı ülkenin istihbarat örgütü kontrol eder.

Bilderberg kararlarının devlet yöneticilerinin değiştirilmesinde de önemli rolü olduğuna inanılmaktadır. İngiltere'nin eski başbakanı Margaret Thatcher'ın yükselişi ve düşüşü buna örnek gösterilir. Thatcher'in 1975'te Bilderberg toplantılarına katılmasının ardından yıldızının biri birden parlaması, bu gelişmenin hemen ertesinde yapılan İngiltere genel seçimlerinde masonların desteğiyle başbakanlığa seçilmesi ve bu görevini 3 dönem üst üste sürdürmüş olması, birçoklarının ortak görüşüne göre Bilderberg kararlarıyla onun desteklenmesi sayesinde olmuştur. Daha sonra gözden düşmesinin ve yıldızının biri birden sönmesinin sebebinin de Bilderberg grubunun, İngiltere'deki kraliyet rejimine direnmesi taleplerine itiraz etmesi olduğu Jim Tucker adlı bir İngiliz gazeteci tarafından dile getiriliyor. Thatcher'in düşüşünden sonra Tony Blair'in yükselişe geçmesinde de Bilderberg'in önemli rol oynadığı tahmin ediliyor. Çünkü Blair de, Bilderberg toplantısına katılmasından sonra İngiltere başbakanlığına seçilmeyi başardı. ABD'nin son dönem başkanlarından Jimmy Carter, baba George Bush ve Bill Clinton'un iş başına gelmesinde Bilderberg kararlarının etkili olduğu konuyla ilgili araştırmalarda vurgulanmaktadır.

Bilderberg grubu üzerinde siyonistlerin sultası çoğunlukla açığa çıkarılmaz. Oysa işin gerçeğinde grubun karar mekanizmasında yer alanlar yahudilerdir. Hatta grubun asıl yönetim merkezinin Kudüs'te olduğunu iddia edenler vardır. Kudüs'te 70 hahamdan oluşan Sanhedrin grubunun baş hahamlarının örgüt hiyerarşisinin en üst noktasında bulunduğu bazı kaynaklarda vurgulanmaktadır. Bu konudaki bilgiler gizli tutulsa da Bilderberg'in Amerika'daki yahudi lobisinin en önemli örgütlerinden B'nai B'rith ile işbirliği içinde olduğu artık gizlenemeyecek kadar açıktır.

Bilderberg toplantılarının ana amacı dünya siyaseti üzerinde önceden programlamalar yapmak ve projeler geliştirmektir. Konuşulacak ve tartışılacak konular önceden tespit edilir. Ama bu tespiti örgüt hiyerarşisinin üst kademesinde yer alanlar yapar. Katılanlar ise sadece görüş beyan ederler. Fakat katılımcılar sayıca çok olduğundan görüş beyan etme süresi oldukça kısadır. Konuştuğu konuda uzman olanlara 5, uzman olmayanlara 3 dakika konuşma süresi tanınır. Süre kontrolü ışık sistemiyle yapıldığından kimse süresini aşma imkanı bulamaz. Buradan anladığımıza göre bu görüş beyan etme işi bir bakıma yeşillik olsun diye yapılmakta, karar mekanizmasında yine üst kademeyi oluşturanların sözleri birinci derecede etkili olmaktadır. Katılanlar ise siyaset sahnesinde ilerleyebilmek için kararları uygulama zorunluluğu duyduklarından kendilerinden isteneni yapma dışında bir seçenek bulamamaktadırlar. Alınan kararlar herhangi bir şekilde yazılı veya görsel kayda geçirilmez. Herkes kararları aklında tutmak ve yeri geldiğinde hatırlamak zorundadır.

Bilderberg toplantılarına katılan üst düzey devlet adamları alınan kararları, kendi ülkeleri aleyhine olsa da uygularlar.

Bilderberg Grubu zaman içinde üye sayısını bayağı artırmış ve etki alanını genişletmiştir. Zikrettiğimiz diğer gizli örgütlerle de işbirliği içinde olduğundan, güçlerini belli bir noktada birleştirmektedirler.

Bilderberg'in bugüne kadar düzenlenen toplantılarının iki tanesi Türkiye'de oldu. Bunların birincisi 1959'da İstanbul Çınar Otel'de ikincisi ise 1975'de Çeşme Altın Yunus tatil köyünde gerçekleştirildi.

Türkiye'de son 50 yıldır başa geçen ünlü politikacıların birçoğunun Bilderberg üyeleri arasında adları geçmektedir. Bazılarının bu toplantılara katıldığına dair medyaya yansımış bilgiler bulunmaktadır. Bülent Ecevit ve Süleyman Demirel'in 1975'te Türkiye'de, Çeşme'de düzenlenen toplantıya katıldıkları bilinmektedir. Mesut Yılmaz 1990'da New York'ta düzenlenen toplantıya katılmıştır.

Yine Bilderberg çalışmalarıyla ilgili araştırmalarda geçtiğine göre 1995 toplantısına Meclis eski başkanı Hikmet Çetin, tanınmış akademisyen Prof. Dr. Şerif Mardin ve Cem Boyner, 1996 toplantısına eski bakanlardan Emre Gönensay ve Merkez Bankası başkanı Gazi Erçel, 1997 toplantısına eski bakan Vahit Halefoğlu, Sabah gazetesinin sahibi Dinç Bilgin, Enka Holding'ten Sinan Tara, Prof. Dr. Üstün Ergüder, 1998 toplantısına İktisadi Kalkınma Vakfı başkanı Meral Gezgin Eris, Koç Holding'ten Suna Kıraç, Özelleştirme İdaresi başkanı Uğur Bayar, emekli büyükelçi Gürbüz Aktan ve Dışişleri bakanı İsmail Cem, 1999 toplantısına Hürriyet gazetesinin Ankara temsilcisi Sedat Ergin, Merkez Bankası başkanı Gazi Erçel, TÜSİAD başkanı Erkut Yüceoğlu ve Koç Holding'ten Suna Kıraç, 2000 toplantısına Sosyal İşler Komisyonu üyesi ve dönemin NTV yöneticisi Nuri Çolakoğlu ve TÜSİAD üyesi Muharrem Kayhan, 2001 toplantısına Gazi Erçel, emekli büyükelçi Özdem Sanberk, 2002 toplantısına ise Dünya Bankası'ndan büyük ümit ve hesaplarla Türkiye'ye getirtilen Kemal Derviş ile birlikte birkaç kişilik bir ekip katıldı. Bunların dışında da katılanlar oldu tabii ki. İşadamı Selahattin Beyazıt'ın daimi üye sıfatıyla her sene katıldığı medya kaynaklarında belirtilmektedir. Onun dışında da birçok daimi üye bulunmaktadır.

Aydınlık gazetesinin yayınladığı bir listeye göre Bilderberg'in Türkiye üyeleri şu kişilerdir: Selahattin Beyazıt, Şarık Tara, Bülent Eczacıbaşı, Jak Kamhi, Sakıp Sabancı, Mehmet Emin Karamehmet, Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Erdal İnönü, Mesut Yılmaz, Hikmet Çetin, İsmail Cem, İlter Türkmen, Kemal Derviş.

Fakat bu arada Bilderberg toplantısının kendi iç hiyerarşisi açısından daimi üyelik, üyelik ve herhangi bir toplantıya katılma arasında fark olduğunu hatırlatalım. Bununla birlikte toplantılara katılmak da grupla bir bağ kurmayı ve siyasi sahnede grubun kararlarına ters düşecek tutumdan kaçınmayı beraberinde getirir.

ABD'nin eski Dışişleri bakanı ve Amerika'daki yahudi lobisinin başını çeken Henry Kissinger, Gizli Dünya Devleti'nin diğer örgütleri gibi Bilderberg'in de üyesidir. Kendisinin Türkiye'deki "Dönmeler" kitlesinden olduğu ve aynı zamanda uluslararası güç merkezleriyle irtibatının bulunduğu bilinen eski büyükelçi Coşkun Kırca, Kissinger'in bu örgütlerdeki rolü hakkında şunları söylüyor: "Katılanların birçoğu zaten katılmadan önce kendi memleketlerinde o tür platformlara uygun görüşler dillendirmiş insanlardır ve önemli insanlardır. Bu toplantılar onların katılmasıyla önem kazanıyor. Mesela Henry Kissinger zaman zaman katıldı bu tür toplantılara ama Henry Kissinger bu toplantıların dışında da konuştuğu zaman zaten söylediklerine önem atfedilir... Dolayısıyla Henry Kissinger'in bu toplantılara katılması toplantılara önem katar."

Bu arada Bilderberg'in Türkiye'ye yönelik çalışmalarından Henry Kissinger'in sorumlu olduğunu hatırlatalım.

Bu bilgiler internet ortamından elde edilmiştir güvenirliği tartışmalı olabilir.
Saygılarımla.


Mart 27, 2007, 03:46:04 ös
Yanıtla #1
  • Ziyaretçi

son cumleni gormeseydim, seni anti Mason sanardim. cunku bu yazi bence anti Masonik bir yerden alinmis. bircok seyi hic inandirici gelmedi bana.

bence bu bilderberg olayi, (benim yaptigim arastirmalara dayanarak) dunyanin en ust duzey ve en buyuk kisielrinin toplanip bir arada konusmasi anlasmasi falan filan. amabu toplantialrin kotu bir amacinin oldugunu dusunmuyroum. oncelikle bilderberg bir gurup yada orgut degil, bir toplantiin adidir. bu toplantiya katilanlar sk sk degisir. bu toplantilardagloballesme, birlikte calisarak, inasnlarin daha iyiligi ve daha rahat yasamasi icin yolalr bulunmaya calisilir. ben boyle dusunuyorum. cunku eger bu kisiler bir araya geldiklerinde kotu amacli birseyler konussalardi zaten coktan bitmistik. biraz opturup dusunun, o adamlar sitese zaten kaos un en kralini cikaramazlarmiydi? ortaligi ulkeleri yikamazlarmiydi? Hayir yikamazlardimi diyorsun. eger oyle diyosan sanirim sen bilderberg toplantilarina katilan kisilerle ilgiil hicbirsey bilmiyorsun.

her ulkeden birileri bile gelmiyor. en kusursuz ulkelerin en kusursuz adamlari geliyor. en zengin, en zeki, en saygin kisileri. basinin en ust adami geliyor. politikanin en ust adami geliyor. ekonominin en ust adami falan... yani bu adamlari bir arada dusunebiliyormusun? ve dunyanin bircok yerinden bu skeilde toplaniyorlar. simdi o adamlar sitese yada aralarinda anlassalar, dunyayi yok edemezler mi?bence acaip kolay olur oyle bir gucun dunyayi yok etmesi.

bu toplantilar 40-50 yildir yapiliyor. ve simdiye kadar bir zarari olmadiysa ben burdan, toplantilarda kotu degil iyi amacli seylerin konusuldugunu dusunurum. bana gore konusulan yada soylenen degil, yapilanlar onemlidir. kotu birseyde yapilmadigina gore, dunya son 50 yilda yuzyilardir yapamadigi teknolojik ve bilimsel gelismeyi yapabildigine gore bu adamlar bizim kotu lugumuz icin ugrasmiyorlar.

gelelim bilderberg in dini yonune,
bence bilderberg toplantilarinda hic oyle din, yada irk ayrimi falan yapilmiyordur. o seviyeye gelmis adamlar, senin dinine yada irkina falan bakmazlar. bazi kucu ve basit seyleri coktan asmis kisilerdir. senin kokenin degil, suanda kim oldugun karakterin ve gucun onemlidir. o yuzden yahudiler bilderberg yapiyor yada hiristiyanlar bunu duzenliyor gibi dusunemezsiniz. bence o toplantilara kessinlikle bizim arap krallarida gidiyordur. cunku onlardan zengini yok :)


Mart 27, 2007, 04:11:50 ös
Yanıtla #2

Yazının amacı yerini buldu ben bu konuda şunu söyleyebilirim ki bu ve benzeri toplantılar zaten halkında bildiği şeyler bir farkla içeride konuşulan gündem maddeleri nedir bunu dışardan bilemezsiniz.
Bu tip bir toplantı var her yıl Davos 'ta yapılıyor Türkiye 'den sürekli Ali Babacan katılıyor aslında bu toplantılara katılmak Jet-set olayını andırıyor en son toplantılarına Angelina Joe ve Bratt Pit davet edildi ne alaka der gibi oluyo insan ancak başarı bütündür ve çevrende başarıları toplarsan sana kimse dokunamaz. Güç onların elinde Rothscild aile servetine baksana eğer kaynak doğru söylüyorsa 180 milyar dolar ne demek ben ömrümce sayamam o parayı taşımak için güç lazım zincirleme reaksiyon bunlar tabi.
Yukardaki yazıya tekrar dönersek o yazıyı bir internet sitesinden aldım içerdiği isimlerin Türkiye için öneminden dolayı ilgi çekebilir. Mason Anti-Mason ben kimsenin nefesiyle konuşmuyorum. Bulduğumuzu yazıcaz İroni şurda aslında Anti-Masonlar malzemelerini Masonların Kendileri veriyor bence Anti-Mason taraftarı Kabala , Baphomet , Tapınakçılar , İlluminati vs. tartışırken sığ sularda yüzdüğünü farkına varamıyor oynadığı oyuncağın imalatçısına bakmıyorlar. Masonlar ne yapıyor dersiniz? işlerine bakıyorlar...


Mart 27, 2007, 04:17:52 ös
Yanıtla #3
  • Ziyaretçi

Alıntı
Masonlar ne yapıyor dersiniz? işlerine bakıyorlar...
Budur iste sonuc.


Mart 29, 2007, 05:57:38 ös
Yanıtla #4

Angelina jolie ve Brad Pitt yazacağıma ne yazmışım  ::)  :D


Mart 29, 2007, 06:35:51 ös
Yanıtla #5
  • Ziyaretçi

Angelina jolie ve Brad Pitt yazacağıma ne yazmışım  ::)  :D
Angelina bazen oyle etkiliyor karsi cinsi, eli ayagi tutusabiliyor :D


Mart 29, 2007, 06:51:55 ös
Yanıtla #6

Neyse ki Halden Anlayan Dostlar Var  ;D ;) :D


Mart 29, 2007, 06:57:51 ös
Yanıtla #7
  • Ziyaretçi

Neyse ki Halden Anlayan Dostlar Var  ;D ;) :D
Anlamazmiyiz :) Allah sevdigine bagislasin ne diyelim :) Bize foruma yazi yazmak duser :D


Mart 29, 2007, 08:58:37 ös
Yanıtla #8
  • Ziyaretçi

Birileri Angelina'dan mı bahsediyor?  ;D

Hişşşşşttt neyse tamam konuya dönelim :) bende Sn. Fraternis'e katılıyorum tartışmanın olabilmesi ve bilgi açısından vs. farklı tarzda konular açılmalı veya aynı konular açılmalı sonuçta konu olmalı :)

Bildiğim kadarıyla Bilderberg'in üyeleri genelde değişir ama daimi üyeleride vardır.

Şimdi bu kaynakta ne doğru derseniz isimlerin kesinlikle doğru olduğunu söyleyebilirim.  Henry Kissinger veya Rotschild'lerinde temiz olduğu söylenemez.Hatta şuanki hükümetten katılan kişilerinde sayılan işadamlarınında vs...

Faaliyetleri,konuştukları,amaçları ve politikaları hakkında ise birşey diyemem çünkü sırf birşey üretmek için karalamak uygun olmaz.Dünya'yı ele geçirmek,Yahudi Devleti kurmak gibi niyetleri olduğu söylenir hernekadar Hamlet biraz abartsada bu kişilerin bunu az çok yapacak güçleri var ama buda büyük bir risk gerektirir...


Nisan 02, 2007, 02:52:53 ös
Yanıtla #9
  • Ziyaretçi

al iste, guzelim bilderberg konusunu ne hale getirmisler.

Sublime Prince bari sen yapma. burdan su sonucu cikariyoruz arkadaslar.
Insan Masonda olsa, Anjelina Joli den hoslanabiliyor :D


Masonluk Anjelinaya karsi degilmis... Yasasinnnn :P


 

Benzer Konular

  Konu / Başlatan Yanıt Son Gönderilen:
3 Yanıt
5966 Gösterim
Son Gönderilen: Eylül 27, 2006, 05:04:14 öö
Gönderen: MASON
Bilderberg

Başlatan LuckyEye Bilderberg

7 Yanıt
11466 Gösterim
Son Gönderilen: Temmuz 11, 2009, 09:11:08 ös
Gönderen: Waldow