Masonlar.org - Harici Forumu

 

Gönderen Konu: RASYONELLİK VE TANRI İNANCI  (Okunma sayısı 4358 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Ağustos 21, 2008, 12:04:56 ös
  • Ziyaretçi

Tanrı inancıyla bilim arasında olumsuz bir ilişki kuran ateistler rasyonalite konusunda da benzeri tutumu sergilemişler inananları mâkul (rasyonel) ve mantıklı olmamakla itham etmişlerdir. Sanki mâkul ve mantıklı olmanın temel şartı inançsız olmak veya dini reddetmekmiş gibi bu kavramı kendi lehlerine kullanmışlardır. Aslında böyle bir ithamla yüzyıllardır ateistlerin kendileri karşılaşmış ve bu ithamın ağırlığını üzerlerinde hissetmişlerdir. Zaten söz konusu suçlamada tepkisel bir tavrın sonucu ortaya çıkmıştır. Ne yazık ki bu davranışa yıkıcı ideolojiler arasında sık sık rastlanmaktadır.
Tanrı inancının aklî temelinin bulunup bulunamayacağı felsefî bir tartışma konusudur. Ancak bu tartışmanın neticesinde zorunlu olarak Tanrı’nın varlığının kabulü veya reddi gündeme gelmemektedir. Sadece inancın akli temelinin olup olamayacağıyla ilgili fikrî muhakemeler yapılmaktadır. Meselâ Kant gibi bu konuda olumsuz sonuca varanlar dahi ateizme varmamış sadece inançla akıl arasındaki ilişkinin mahiyetine dikkat çekmişlerdir. Dolayısıyla inancın akıl üzerine kurulamayacağı yargısıyla-ki pek çok dindar insan dahi bu şekilde düşünmektedir-Tanrı inancının akıl dışı (irrasyonel) olduğu suçlaması birbirinden farklı şeylerdir. Burada eleştirdiğimiz konu da ikinci durumdur. Yani bazı ateistlerin Tanrı inancını eleştirirken olumsuz iddialarının arasına rasyonalite kavramını sıkıştırmalarıdır.

Tanrı inancını rasyonel bulmayan bir tavrın kendisi de doğrusu rasyonel olmayacaktır. Çünkü rasyonel kabul edilmeyen herhangi bir kavram hakkındaki hükümlerin (çıkarsamaların) bütünü de rasyonel olmamak riskiyle karşı karşıyadır. Bu durumda ateistlerin kendileri de, kendi ilkelerine göre, akıl dışı bir tutum sergilemiş olacaklardır.

Tanrı inancı başta olmak üzere hemen hemen her konuda bir insanın rasyonel olması mümkündür. Sonucun olumlu ya da olumsuz olması o kadar da önemli değildir. Tanrı’ya inanan bir kişi inancını aklî muhâkemeler neticesinde savunabiliyorsa, bu tutumunda da kendi içerisinde tutarlı, kapsamlı, mantıklı ve sistemli ise onun rasyonel olduğunda şüphe yoktur. Aynı şekilde bir insanın da benzeri bir tavırla inançsızlığa varmaya çalışması ihtimal dışı değildir. Dolayısıyla rasyonel olmak, doğmatik olmanın karşıtı olarak bütün insanlara özgü bir tavır olmalıdır. Herhangi bir insanın tekelinde bulunan bir kimlik olarak düşünülmemelidir.

Doğrusu ortada tek bir akıl anlayışı bulunmamaktadır. Farklı düşünürlere göre farklı rasyonalite tanımları mevcuttur. Böyle olunca bazı ateistlerin inancın akıl dışı olduğuyla ilgili tezleri de iyice anlamsızlaşmaktadır. Meselâ özünde materyalist olan ve maddeyi esas aldığı için aklı her türlü bilginin kaynağı olarak görmeyen bazı ateistler din konusu gündeme gelince nedense tutum değiştirmekte ve akıl silahına sarılarak dini eleştirmeye çalışmaktadırlar. Kimilerine göre akılla Tanrı’ya gidilmesi mümkün değil iken bir başkasına göre de bundan daha aklî bir davranış görülmemiştir.

Ancak her şeye rağmen akılsızlık ve mantıksızlık suçlaması her iki tarafın da kullanmaması gereken bir şeydir. Yani Tanrı’nın varlığına inanınca akıllı, inanmayınca akılsız olunacak veya tersine onun varlığını reddedince rasyonel, kabul edince de doğmatik olunacak gibi bir kabul, insanın kendi kendini (doğasını) inkâr etmesi ve aklî muhakemesini de tartışılır duruma getirmesiyle sonuçlanacaktır.

Bir insanın Tanrı’nın varlığını, uzun düşüncelerden ve muhakemelerden sonra, aklen zaruri görmesinden daha doğal ne olabilir? Yine bir insanın aynı konuda farklı düşünmesi, en azından farklı muhakemelerde bulunması da teorik açıdan ihtimal dışı değildir. Dolayısıyla bilimsellik konusunda olduğu gibi rasyonel olmak durumunda da bir tarafın mutlak üstünlüğü söz konusu olamaz. Tabii ki bu durum bilimin ve aklın, insanı inançsızlıktan ziyade Tanrı’nın varlığına götürdüğü gerçeğini de değiştirmez. Kaldı ki aklen Tanrı’nın varlığının kanıtlanamayacağı kabulü dahi zorunlu olarak ateizmle sonuçlanmaz. Nitekim nazari akılla Tanrı’nın ispatının imkânsız olduğuna inanan Kant dahi yukarıda ifade edildiği gibi ateist olmamış aksine Tanrı’ya giden başka bir yol arayışında bulunmuştur.

Mâkul ve mantıklı olmanın ne olduğu herkesçe bilinmektedir. Felsefede bunların ne anlama geldiği de âşikârdır.(38) Kaldı ki filozofların mâkul ve mantıklı oldukla-rını ya da onların bu konulara önem verdiğini düşünmek hiç zor değildir. Bu açıdan yaklaşıldığında rasyonel olduğundan şüphe edilmeyen, mantıkî bir düzen içerisinde düşüncelerini ifade eden pek çok filozofun Tanrı’nın varlığına inandığı sürpriz olmayacaktır. İnanmayanların büyük bir çoğunluğu da inanmakla inanmamak arasında mütereddit olan ve bu ikilemden ıstırap duyan kişilerdir. Dolayısıyla akıl, felsefe ve bilimsel düşüncenin Tanrı’yı reddettiği gibi iddialar sadece gerçekle bağdaşmayan birer ideolojik varsayımdır. Filozofların sıradan ve geleneksel dindarlar olmadığı doğrudur. Ancak onların çoğunluğunun da ateistler gibi Tanrısız bir dünya düşlemediği ve dinsiz yaşamı kurmayı amaçlamadığı ayrı bir gerçektir.

Rasyonel olmayı yani aklîliği teknik bir terim olarak akılcılık (rationalism) anlamında alsak dahi yine durumun değişmediğini göreceğiz. Felsefî bir ekol olarak akılcılığın önde gelen düşünürleri Descartes, Spinoza ve Leibnitz gibi filozoflar bırakınız reddetmeyi, bir şekilde Tanrı’nın varlığını kanıtlamak için çaba sarfetmişlerdir.(39) Dolayısıyla ateistlerin bu konularda inanan insanlara yöneltmiş olduğu ithamlar hiç de gerçeği yansıtmamaktadır. Çünkü bu tür itham ve düşünceler ideolojik amaçlı olup ciddiye alınabilecek şeyler değillerdir. Bazı dindarlar tarafından da aklın Tanrı’nın varlığını bilemeyeceği iddia edilmiştir. Hatta Tanrı’nın varlığına inandığı halde pek çok insanın akıl konusundaki mütereddit ifadelerine rastlanmaktadır. Ancak bu yaklaşım bizleri o kişilerin inançları konusunda yanıltmamalıdır. Onların kastettikleri şey, aklın inancı reddettiği gibi bir iddia değildir. Aksine aklın bu konuda yetersiz kaldığı, sınırlı olduğu ve her şeyi bilemeyeceğiyle ilgili tezlerdir. Dolayısıyla bu bakış açısını diğerlerinden ayırmak gerekmektedir.


Kasım 26, 2016, 01:30:38 öö
Yanıtla #1

  Merak ile yoğrulan İnsanoğlu 3 boyut'lu bu Evrenin sonsuz gizeminin/çelişkilerinin kendinde yarattığı ağırlığı, Tanrısal bir kavramın üzerine yıkması doğaldır.Merak edilen olgu sonsuz karmaşalardan oluşuyor ise,sorgulama,teslimiyet ile teselli bulabilir.Merak ve bilinmezlik tanrı'yı yaratır.

Bir İnsan ömrü süresince ,bu sonsuz karmaşık evren'de, anlayabildiklerinin dışında kalan bilginin tamamını,Tanrısallık olarak tanımlar.

İnançlı biri,tanrı varlığına kesin somut bir kanıt sunamaz; inançsız biri de,tanrı'nın var olmadığına  kesin somut bir kanıt sunamaz.Bu sonuçsuzlukdan bir sonuç doğar; O 'da yukarıda belirttiğim gibi:"Evren'de, anlayabildiklerimiz dışında kalan bilginin tamamını,Tanrısallık olarak tanımlarız.Bu cıkmaz zorlandığında,Tanrı yine çıkmazı yaratanın(İnsan'nın) suretinde betimlenmeye iteklenir.

Tanrı varlığı Sorunsalı...Sonsuz karmaşa ve gizem dolu bu evren'de,bir kelebek ömrün'de saklı olan ve bilinmeyenin,İnsanoğlun da var olan adıdır.

Daha sayfalar dolusu yazıla bilir ama bilinmeyen cok şeyler var...
 
« Son Düzenleme: Kasım 26, 2016, 01:48:42 öö Gönderen: Tik-Tak »
Sen Özelsin


 

Benzer Konular

  Konu / Başlatan Yanıt Son Gönderilen:
Tanri iyimidir? Kotumudur?

Başlatan Hamlet « 1 2 ... 10 11 » Dini Felsefe

100 Yanıt
49658 Gösterim
Son Gönderilen: Temmuz 13, 2014, 12:33:12 ös
Gönderen: ruzber
TANRI VE 3 ERKEK

Başlatan blossom « 1 2 ... 8 9 » Mizah

85 Yanıt
37623 Gösterim
Son Gönderilen: Ekim 22, 2011, 12:09:49 öö
Gönderen: ruzber
0 Yanıt
3424 Gösterim
Son Gönderilen: Ağustos 19, 2008, 12:17:50 ös
Gönderen: bugfree
2 Yanıt
3674 Gösterim
Son Gönderilen: Mayıs 28, 2009, 05:46:29 ös
Gönderen: Nueva
0 Yanıt
3983 Gösterim
Son Gönderilen: Ağustos 27, 2010, 10:50:52 öö
Gönderen: ceycet
10 Yanıt
6605 Gösterim
Son Gönderilen: Ocak 15, 2013, 02:44:37 öö
Gönderen: shakespeare
4 Yanıt
4775 Gösterim
Son Gönderilen: Şubat 05, 2013, 12:32:12 ös
Gönderen: ceycet
11 Yanıt
6768 Gösterim
Son Gönderilen: Mart 20, 2014, 01:08:05 öö
Gönderen: yazbenide
9 Yanıt
5257 Gösterim
Son Gönderilen: Haziran 02, 2013, 12:45:20 öö
Gönderen: DehereLo
7 Yanıt
4539 Gösterim
Son Gönderilen: Ekim 26, 2014, 05:58:03 ös
Gönderen: karahan