Masonlar.org - Harici Forumu

 

Anket

Hangi dine inaniyorsunuz?

Muslumanim
Hiristiyanim
Yahudiyim
Ateistim
Deistim
Budistim
Hicbir dinim yok. Kendime tapiyorum.

Gönderen Konu: Dininiz nedir?  (Okunma sayısı 26208 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Kasım 02, 2011, 02:21:44 öö
Yanıtla #30
 • Ziyaretçi

         Sayın sahnesarsan, sizin bakış açınızdan öyle olabilir. Bunu bilimsel olarak kanıtlayabilir misiniz ?. Ayrıca, tutucu bir Müslüman'ın bakış açısından da  aynı sonuca varılabiceceği gibi, bir Hıristiyan içinde aynı şey geçerli olacaktır. Şahsen , yorumunuzu afaki buldum.
          Saygılar-sevgiler.
         

bilimsel olarak ispatlanmış olsaydı Musevi nüfusu azalmaz artardı.
değil mi sahnesarsan?

Kendisine katıldığımdan değil sadece merakımdan soruyorum, nasıl bir bilimsel kanıt bekliyorsunuz?


Kasım 02, 2011, 03:05:22 öö
Yanıtla #31
 • Seyirci
 • Orta Dereceli Uye
 • **
 • İleti: 379
 • Cinsiyet: Bay

Hiç bir Dinim yok. ama kendime de tapmıyorum :) gerçekten tapılacak bir ayaratıcı varmı, onu bulmaya çalışıyorum. Tabiî ki şimdilik...
Odi Profanum Vulgus Et Arceo.


Kasım 02, 2011, 03:31:23 öö
Yanıtla #32
 • Ziyaretçi

Hiç bir Dinim yok. ama kendime de tapmıyorum :) gerçekten tapılacak bir ayaratıcı varmı, onu bulmaya çalışıyorum. Tabiî ki şimdilik...

Siz de mi bilimsel kanıt arıyorsunuz  :)


Kasım 02, 2011, 03:31:58 ös
Yanıtla #33
 • Seyirci
 • Orta Dereceli Uye
 • **
 • İleti: 379
 • Cinsiyet: Bay


Din Nedir?

Din, genellikle doğaüstü, kutsal ve ahlaki öğeler taşıyan, çeşitli ayin, uygulama, değer ve kurumlara sahip inançlar bütününe verilen isim veya tanımdır. Zaman zaman inanç sözcüğünün yerine kullanıldığı gibi, bazen de inanç sözcüğü din sözcüğünün yerinde kullanılır. Din tarihine bakıldığında, birçok farklı kültür, topluluk ve bireyde din kavramının farklı biçimlere sahip olduğu görülür. Arapça kökenli bir sözcük olan din sözcüğü, köken itibariyle "yol, hüküm, mükafat" gibi anlamlara sahiptir.

Dinin Tanımı
Din kavramının farklı tanımları vardır. Mevcut ansiklopedik tanımlardan biri şöyledir:

    "Din üyelerine bir bağlılık amacı, bireylerin eylemlerinin kişisel ve sosyal sonuçlarını yargılayabilecekleri bir davranış kuralları bütünü ve bireylerin gruplarını ve evreni bağlayabilecekleri (açıklayabilecekleri) bir düşünce çerçevesi veren bir düşünce, his ve eylem sistemidir."

Sözcük olarak dinin tanımı ise, Türk Dil Kurumu'na göre:

    "Tanrı'ya, doğaüstü güçlere, çeşitli kutsal varlıklara inanmayı ve tapınmayı sistemleştiren toplumsal bir kurum, diyanet" ve "Bu nitelikteki inançları kurallar, kurumlar, töreler ve semboller biçiminde toplayan, sağlayan düzen".

Sözcük anlamı ve ansiklopedik kavramsal izahı aşarak bir kurum olarak dini tanımlamakta bazı güçlükler vardır. Bilim adamlarının dinin temel özelliği olarak kabul ettikleri unsurlara göre din tanımları da farklılık göstermektedir. Din tanımı birçok farklı bilim dalı ve felsefede farklı biçimlerde ele alınmıştır.

    Bergson’a göre din, zekanın dağınıklığı ve çaresizliği karşısında doğanın koruyucu tepkisi ve daha da ileride hayatın bütününe bağlanma, hayat hamlesinin en derinidir.
    Edward Sapir’e göre din, günlük yaşantının anlaşılmaz ve tehlikeli ortamı içinde gönül huzuruna iç huzuruna götürecek bir yolun bulunmasıdır ve çok karmaşık bir yapıya sahiptir, doğa ve toplumla ilgili olguları açıklamada insanlara yardımcı olur.
    Psikologlara göre din bir üst benlik olayıdır. Bireyi topluluğa bağlayan kişisel yapısının projeksiyon aracılığıyla belirlediği ikincil kurumlardır. Sosyologlar ise dini toplumla açıklarlar.
    Sosyoloji dine kutsalın toplum hayatındaki deneyimi olarak bakar.
    Parsons’a göre ise din, kainatta insanın yeri, insanın diğerleriyle ilişkisi, çevresi ve diğer insanlarla ilişkilere bağlı olarak arzu edilir olan ve olmayan şeyler hakkında geliştirilen ve gerçekleştirilen bir anlayıştır.
    Tasavvuf ve din psikologlarına göre din, insan-ı kamil insan olmaya sevkeden bir disiplindir.
    İslam Peygamberi Muhammed'e göre "gittiğiniz yoldur".
    Satanist kilisesinin kurucusu Anton Szandor Lavey'e göre İnsan yaşamını etkileyen her türlü elektriksel alandır.

Farklı din tanımlamaların ortak noktaları birleştirildiğinde, din insanlara bir hayat tarzı sunan, onları belli bir dünya görüşü içinde toplayan kurum, bir değer biçme ve yaşama tarzı; yaratıcıya isteyerek bağlanma, birtakım şeyleri duyma, onlara inanma ve onlara uygun iradi faaliyette bulunma olgusu; üstün varlıkla ona inanan insan arasındaki ilişkiden doğan deneyimin inanan kişinin hayatındaki etkileri olarak tanımlanabilir.
Genel olarak din, doğaüstü bir nitelik taşır, mukaddestir, değişmezdir (dogmatik) ve gönülden bağlanmayı yani teslimiyeti gerektirir. Pek tabii ki din tanımı, özellikle dini bir bakış açısından, her farklı dini grup ve dinde çeşitlilik gösterir. Dinin taşıdığı nitelik ve öğeler de farklı dinlerde büyük bir değişiklik ve çeşitlilik göstermektedir.
Din kavram, anlayış ve türlerinin gelişimi tam olarak bilinemediği gibi tam olarak belirlenememektedir de. Bunun en büyük nedeni, açıkça ayrıştırılabilecek devrelere sahip olmamasıdır. Yine de, özellikle 1800'ler sonrası yapılan arkeolojik kazılar ve dünyanın geri kalanından izole edilmiş kültürlerin antropolojik ve tarihi yapılarına dair elde edilen bilgi ve gözlemler sayesinde, bir kronoloji elde edilememiş olsa da bir tipoloji geliştirilebilmiştir.
Bugün eldeki bulgular ve var olan kültürel çeşitlilik sayesinde, gerek eski gerek yeni farklı din tipleri, formları ve anlayışları tanımlanmıştır. Bu tanımlamalar akademisyenler arasında çeşitlilik gösterse de belli bir oranda benzeşmektedir.

Bugün: Dinlerin İnananları ve Eğilimleri

    Hristiyanlık - 2.1 milyar
    Seküler/Dinsiz/Agnostik/Ateist - 1.4 milyar
    İslam - 1.1 milyar
    Hinduizm - 900 milyon
    Budizm - 708 milyon
    Çin geleneksel dini - 394 milyon
    Ana yerli inançlar - 300 milyon
    Afrika geleneksel ve diasporal - 100 milyon
    Sihizm - 23 milyon
    Juche - 19 milyon
    Tinselcilik - 15 milyon
    Musevilik - 14 milyon
    Bahailik -12.5 milyon
    Mormonizm - 12 milyon
    Yehova'nın Şahitleri - 6.7 milyon
    Jainizm - 4.2 milyon
    Şinto - 4 milyon
    Cao Dai - 4 milyon
    Zerdüştlük - 2.6 milyon
    Tenrikyo - 2 milyon
    Neopaganizm - 1 milyon
    Üniteryan Üniversalizm - 800.000
    Rastafari akımı - 600.000

Kalıplaşmış dinsel düşüncelerinizi belirtmeden önce ufku açık bir şekilde okumanızı tevsiye ediyorum.

Saygılarımla.
Odi Profanum Vulgus Et Arceo.


Kasım 02, 2011, 03:45:27 ös
Yanıtla #34
 • Seyirci
 • Orta Dereceli Uye
 • **
 • İleti: 379
 • Cinsiyet: Bay

Hiç bir Dinim yok. ama kendime de tapmıyorum :) gerçekten tapılacak bir ayaratıcı varmı, onu bulmaya çalışıyorum. Tabiî ki şimdilik...

Siz de mi bilimsel kanıt arıyorsunuz  :)

Tanrıyı Halihazırda, tanımlanabilmiş hiçbir bilim ile anlayabilmemiz mümkün değil Sayın Bilge…!

Çok geç kalınsa bile günün birinde Teoloji Biliminin dinlerin egemenliğinden çıkabilmesi dileğiyle…

Saygılarımla.

Odi Profanum Vulgus Et Arceo.


Kasım 03, 2011, 12:28:55 öö
Yanıtla #35
 • Uzman Uye
 • ****
 • İleti: 1813
 • Cinsiyet: Bay

         Sayın bilGe, sizce bilimsel kanıt nedir?
         Saygılar-sevgiler.
"Vur ama dinle beni"


Kasım 03, 2011, 12:48:06 öö
Yanıtla #36
 • Ziyaretçi

         Sayın bilGe, sizce bilimsel kanıt nedir?
         Saygılar-sevgiler.

Alıntı
her insan iyi niyetinin zirve noktasındaki düşünce ile düşünürse,
her insan musevi olur
sevgiler...saygılar...

Kişi fikir beyan etmiş, somut gerçeklik arıyorsunuz, bilimden bahsediyorsunuz. Bilim somut bir gerçekken, bencesini sorarak soyut bir yorum arıyorsunuz.


Kasım 03, 2011, 01:00:30 öö
Yanıtla #37
 • Uzman Uye
 • ****
 • İleti: 1813
 • Cinsiyet: Bay

        Sayın bilGe, öyle değil. "Nasıl bir bilimsel kanıt istiyorsunuz " diye soran sizsiniz. Örneğin, bilimsel kanıtta deney vardır, ıspat vardır,  deneme- yanılma vardır. Dikkat ederseniz ben sayın sahnesarsan'ın bakış açısına göre aynı şeyin diğer inançlar için de geçerli olabileceğini belirttim. Yok siz bu düşünceniz de yanılıyorsunuz diyor iseniz, anti tezinizi ileri sürebilirsiniz.
        Saygılar-sevgiler.
         
"Vur ama dinle beni"


Kasım 03, 2011, 01:17:53 öö
Yanıtla #38
 • Ziyaretçi

        Sayın bilGe, öyle değil. "Nasıl bir bilimsel kanıt istiyorsunuz " diye soran sizsiniz. Örneğin, bilimsel kanıtta deney vardır, ıspat vardır,  deneme- yanılma vardır. Dikkat ederseniz ben sayın sahnesarsan'ın bakış açısına göre aynı şeyin diğer inançlar için de geçerli olabileceğini belirttim. Yok siz bu düşünceniz de yanılıyorsunuz diyor iseniz, anti tezinizi ileri sürebilirsiniz.
        Saygılar-sevgiler.
       

Evet diğer inançlar için de geçerlidir aksini kim iddia etti ki? Ben de huzur İslam'da diyorum ama bunun üzerinde deney yapamam, kanıtla derseniz kanıtlayamam. Bu tür şeylerde kanıt aranması mantıklı mı geldi size? İnancım var adı üstünde 'inanç' nasıl bir kanıt sunulabilir, sadece inanıyorum ve o şey benim için gerçek?


Kasım 03, 2011, 03:43:06 öö
Yanıtla #39
 • Orta Dereceli Uye
 • **
 • İleti: 322
 • Cinsiyet: Bay

Herkesin inancı kendinedir. Nasıl mutlu oluyor ve mutlu ediyorsanız, topluma faydalı yaşıyorsanız en güzeli budur.
Bireysel olarak Dünya vatandaşlarına oranla sayısal değerimiz: 1/7.000.000.000 iken bence bu kadar derinlemesine din araştırarak kafa bulandırmaya gerek yoktur :)
İnanç tartışmaya yegane kapalı bir konudur. Güzellikleri buradadır. Dinler kardeş ve bir bütündür. Dini kullanarak her türlü fitnelik ve bozgunculuk yapanlar kalleştir.


 

Benzer Konular

  Konu / Başlatan Yanıt Son Gönderilen:
5 Yanıt
14627 Gösterim
Son Gönderilen: Temmuz 26, 2014, 09:16:38 ös
Gönderen: ABCDEF
14 Yanıt
9091 Gösterim
Son Gönderilen: Ağustos 11, 2011, 10:36:52 öö
Gönderen: TUTMOS
2 Yanıt
4766 Gösterim
Son Gönderilen: Ağustos 11, 2011, 10:38:13 öö
Gönderen: TUTMOS
1 Yanıt
3118 Gösterim
Son Gönderilen: Ağustos 11, 2011, 10:35:30 öö
Gönderen: TUTMOS
1 Yanıt
2721 Gösterim
Son Gönderilen: Haziran 27, 2012, 11:39:32 öö
Gönderen: TUTMOS
3 Yanıt
4257 Gösterim
Son Gönderilen: Ağustos 25, 2011, 11:04:02 ös
Gönderen: Felix Steiner
1 Yanıt
3056 Gösterim
Son Gönderilen: Eylül 26, 2011, 11:14:58 ös
Gönderen: 418
0 Yanıt
1921 Gösterim
Son Gönderilen: Aralık 22, 2011, 01:49:59 öö
Gönderen: Arais
0 Yanıt
3205 Gösterim
Son Gönderilen: Aralık 27, 2011, 09:25:05 ös
Gönderen: Onien
12 Yanıt
17344 Gösterim
Son Gönderilen: Aralık 23, 2013, 02:01:15 ös
Gönderen: ruzber