Masonlar.org - Harici Forumu

 

Gönderen Konu: Simgesel (Sembolik) Dereceler  (Okunma sayısı 7147 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Kasım 02, 2014, 04:30:55 öö

Masonluk ezoterik bir kurum ve öğretisini derece derece veriyor diyoruz. Bu derecelerin de üç tane olduğunu söylüyoruz: Çırak, Kalfa, Usta. Bunlar masonik terminolojide simgesel (sembolik, ya da remzi) dereceler olarak adlandırılıyor.

Ancak ne zaman konu ritlerden açılsa, örneğin İskoç (Skoç, Ekose) Riti, 4-33 derece arası bir çalışma sisteminden bahsediliyor. Bu noktada insanın aklına ister istemez bir soru takılıyor: Eğer Büyük Loca'nın dereceleri simgesel ise, bir ritin dereceleri simgesel değil de gerçek mi?

Simgesel nitelemesi, operatif masonluk derecelerinin spekülatif masonlukta kullanıldığını anlatıyor olabilir. Masonluğa girmiş bir kişi, böyle bir soru sormaya ihtiyaç duymayabilir. Ne de olsa bizler, 3. derece olan Üstat Mason derecesini masonluğun en ali derecesi olarak sayarız ve hatta bir çok masonik yazında 4-33 dereceler de 3. derecenin uzantısı olarak geçer. yani 18. dereceden bir mason da 3. derecedir, 33. dereceden bir mason da 3. derecedir. Bir büyük locanın gözünde 4-33 derecenin teknik bir anlamı yoktur.

Hatta, olmaz ya, teorik açıdan anlatabilmek için şöyle diyelim: Bir büyük locanın büyük üstadı bir bildiri yayınlasa, üyelerini bizden alan filanca riti düzensiz ilan ettim dese, o andan itibaren 4-33 arası dereceden bahsedilemez olur.

Bu durumda, bir haricinin aklına şöyle bir soru gelebilir: Masonluğun bu ilk üç derecesi neden simgesel olarak adlandırılıyor? Acaba bunun operatif masonluktan spekülatif masonluğa geçiş dışında bir sebebi olabilir mi? Acaba rit denen çalışmalardaki 4-33 arası dereceler gerçek de ilk üç dereceye o yüzden mi sembolik deniyor?

Soruyu daha da açmaya yardımcı olmak açısından; yani bir haricinin aklına neden böyle bir soru düşer kısmını daha açık anlatabilmek için şunu eklemek faydalı olabilir: Kimi yerlerde, kimi kitaplarda, bir büyük locanın ritüellerini nitelemek için "emülasyon riti" yani çok kaba bir anlatımla taklit etme riti veya esas rit olmayan da benzeri olan rit gibi bir anlatıma baş vurulur.

Dolayısıyla simgesel denen ilk üç derecelere niçin simgesel denmektedir sorusu, merak edilmeye çok açık.


Kasım 02, 2014, 01:31:00 ös
Yanıtla #1
 • Aktif Uye
 • ***
 • İleti: 711

Simgesel çünkü ilk aydınlanma ve taşın olgunlaşması burada başlıyor. Sonrasında isterse devam ettiriyor...
Doğru rehberini bulana ne mutlu...


Kasım 05, 2014, 02:43:03 ös
Yanıtla #2
 • Orta Dereceli Uye
 • **
 • İleti: 147
 • Cinsiyet: Bay

18. dereceden bir mason da 3. derecedir, 33. dereceden bir mason da 3. derecedir. Bir büyük locanın gözünde 4-33 derecenin teknik bir anlamı yoktur.
Saygılarımla.


Kasım 05, 2014, 02:45:32 ös
Yanıtla #3
 • Orta Dereceli Uye
 • **
 • İleti: 147
 • Cinsiyet: Bay

Peki neden buna ihtiyaç duyulmuş ?
Bence bir anlamı olmalı,yada ne biliyim bu kadar basit olmamalı ? Diye düşünüyorum.

Saygılar
Saygılarımla.


Kasım 06, 2014, 03:27:36 ös
Yanıtla #4
 • Seçkin Üye
 • Uzman Uye
 • *****
 • İleti: 7281
 • Cinsiyet: Bay


Masonluğun standart üç derecesine topluca Simgesel Dereceler denişinin gerekçesini, mantığa vurarak ya da tasarlayarak bulmaya çalışmak yerine, gelin Ansiklopedik Mason Sözlüğü’nde bu konuda ne deniyor, ona bakalım:

Simgesel Dereceler: 

Masonluğun temel ilkelerini içeren, masonik öğretimin tümünün en önemli noktalarını özetleyerek gözden geçiren ilk üç ve standart derece.

Bu derecelerin böyle anılışı Operatif Masonluk ile bağdaştırılır. Nitekim bazı uygulamalarda aynı dereceler için “zanaat dereceleri” anlamına gelen terimler kullanılır.

Çağdaş Masonluktaki bazı sistemlerde yalnızca çırak, kalfa ve üstat olmak üzere üç derece vardır. Bu sistemlerde, Masonluğun filozofik düzeyde çalışmalar yapılan ileri ve yüksek dereceleri ile hiç ilgilenilmez. Dolayısıyla böyle sistemlerde “simgesel dereceler” terimi de bir anlam taşımaz.

Bir mason riti ya da sisteminde ise çırak, kalfa ve üstat dereceleri “simgesel dereceler” olarak adlandırılır ve bundan sonra gelen dereceler, rite ya da sisteme göre değişik niteliklerle anılır. En yaygın olarak kullanılanı, “yüksek dereceler” terimidir.

Bu terimdeki “yüksek” sıfatından hoşlanmayan ve Masonlukta bu sıfatın kullanılmasını uygun bulmayan kuruluşlar, bunun yerine “ileri dereceler” ya da benzeri bir terimin kullanılmasını yeğler.


Burada kapalı olarak sözü edilen, İngiltere Birleşik Büyük Locası’nın sistemi.

Aynı anlamda “filozofik (felsefi) dereceler” terimi de kullanılırsa da, aslında bu sıfatla anılan dereceler, ileri ya da yüksek derecelerin tümü değil, bir bölümüdür.

Çırak, kalfa ve üstat derecelerine topluca “simgesel dereceler” denilmesinin gerekçesi kimilerince operatif masonluğa bağlanırsa da, asıl nedeni, bu derecelerin Operatif Masonluk ile olan varsayımsal bağlantısının çok daha ötesindedir. Asıl ve doğru gerekçe, özellikle bu üç derecenin kapsamındaki masonik öğretimin, büyük ölçüde simgeler üzerine kurulu oluşundan ileri gelir. Masonluktaki simgelerin en önemlilerinin ve masonik simgeciliğin bu ilk üç derecede yapılan çalışmalarda temellice kavranması gerekir.


Böylece nedeni ve gerekçeyi anlamış olduk.

Devamında şu bilgiler veriliyor:

Bu üç derecede yer alan simgelerden çoğu yalındır. Bileşik simgeler pek seyrektir; bunlar daha sonraki derecelerde giderek yoğunlaşır.

Simgeler, kendi oluşum ya da tasarımları bakımından karmaşıklaştıkça, anlamlandırılma ve değerlendirilmeleri de karmaşıklaşır. Böylece, çırak, kalfa ve üstat derecelerinde yer alan simgeler, sonraki derecelerde çok daha derin anlamlar kazanır.

Çağdaş Masonluğun ilk üç derecesindeki öğretimin, özellikle ve öncelikle simgeler üzerine kurulu oluşuna karşılık, ileri ve yüksek derecelerde alegorilere ağırlık verilir.


İşte böylece Simgesel Dereceler denilişinin bir diğeri nedeni daha çıkıyor ortaya.

Nitekim simgesel derecelerin sonuncusunda, öğretimin simgesel olmayı geride bırakarak alegorik yönteme kaydığı açıkça görülür. Bu, daha sonraki dereceler için bir hazırlık, âdeta bir geçiş sağlar; üstat derecesiyle yetinerek, Masonluğun daha derin felsefesine girmek, dolayısıyla ileri ve yüksek derecelerde çalışmak istemeyen masonlara da alegorik anlatımın bir örneğini tattırır.

Güzel bir düşünce…

Masonluğun ileri ve yüksek derecelerindeki simgelerden birçoğu, yalın nesneler olarak değil, bir nesnel düzenleme ya da kavram şeklinde görülür. Bu derecelerde ileriye doğru gidildikçe simgesel değerlendirmeler azalır; bunların yerini kavramsal değerlendirmeler alır. İleri ya da yüksek derecelere “filozofik dereceler”, Masonluğun ilk üç derecesine “simgesel dereceler” denmesi bundandır.

Böylece bir gerekçe daha verilmiş.

Sanırım konu anlaşıldı ama sorular ve katkılarla daha da genişletilebilir.

Bu arada Sayın Spock’un yazmış olduğu metindeki bir yanlışlığı gidermek isterim:

Bir mason riti, simgesel dereceleri dışlayarak yani simgesel derecelerden sonra olmak üzere de düzenlenmiş olabilir, simgesel dereceleri içermek üzere de…

İngiliz Masonluğu Sistemi rit ve yüksek derece kavramlarını geçersiz tuttuğu için, o sisteme göre simgesel dereceler esastır.

Türkiye’de 1970 yılından sonra bu bakımdan bir etkilenmeye uğranmış olduğu için, HKEMBL değerlendirmesine göre Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Rit 4-33. üzerinde çalışır.

Türkiye’deki uygulamanın öyle olduğu doğrudur. Bazı ülkelerde 19.-33. derecelerde çalışır.

Ancak rit 1-33. dereceleri kapsar. Bunun anlamı, bir yüksek konseyin, aslında 1-3. yani simgesel derecelerde çalışan bir büyük locaya ve o büyük locanın yönetimindeki  localara gereksinmesi olmadığıdır. Yüksek Konsey, isterse, simgesel derecelerde çalışan localar da kurar. Nitekim bazı ülkelerde bunun örnekleri vardır. nitekim Türkiye’deki Masonluğun Tarihi’nde de 1948-1956 yılları arasında, kısa bir süre için bu olgu yaşanmıştır.

Bu bağlamda Türkiye Süprem Konseyi'nde olağanüstü (çoğu Avrupa ülkelerde bulunmayan) boyutlu bir belge birikimi söz konusudur. Bunların genel kapsamı üç yıl önce yayınlanmış olan bir kitapta anlatılmıştır. 

Dolayısıyla büyük locanın gözünde 4-33. derecelerin teknik bir anlamınınolmadığını söylemek biraz yanlış olur. Bunu, yüksek dereceleri benimsemeye yanaşmayan İngilizler bile zor söyler.

Şöylme denilebilir: Bir büyük loca, herhangi bir ritin yüksek derece otoritesine gereksinme duymaksızın Masonluğun simgesel derecelerinde çalışabilir.

Zatan birçok yerde, nitekim Türkiye'de de öyle olmaktadır. Türkiye'deki büyük localar Süprem Konsey'e ya da Yüksek Şûra'ya bağlı olmayan, kendi kendilerini yöneten, ulusal ve bağımsız masonik örgütlerdir.   

Sayın Spock’un o sözünü ettiği “Emulation” ise İngiltere Birleşik Büyük Locası’nın çatısı altında uygulanmakta olan ritüellerden biridir. Bir ara bu ritüelin Türkiye’de de uygulanmasına geçilmesi için bir girişimde bulunulmuşsa da, yeterli destek görülememiştir.

Emulation, bir “rit” değildir. Simgesel dereceleri nitelemek üzere kullanılan bir terim de değildir. Simgesel derecelerde İngiltere’de uygulanan ve kimi diğer ülkelerin de (Almanya gibi) yer yer uyguladığı bir ritüeldir. Bunu incelemek gerekirse, o işi bu başlık altında değil, apayrı bir başlık açarak yapmak daha doğru olur.
ADAM OLMAK ZOR İŞ AMA BUNUN İÇİN ÇALIŞMAYA DEĞER.


Kasım 06, 2014, 04:37:20 ös
Yanıtla #5
 • Seçkin Üye
 • Uzman Uye
 • *****
 • İleti: 7281
 • Cinsiyet: Bay


Sayın resurrected diyeceğime Sayın Spock demişim... Özür dilerim.
ADAM OLMAK ZOR İŞ AMA BUNUN İÇİN ÇALIŞMAYA DEĞER.


Ocak 05, 2016, 03:13:52 ös
Yanıtla #6
 • Aktif Uye
 • ***
 • İleti: 879
 • Cinsiyet: Bay

Bir harici olarak Sn. resurrected'in sorduğu bu soru hiç dikkatimi çekmemişti. Kendi adıma, sanırım sadece terimleri ve kavramları ezberliyormuşum. Bu kavramların nedenlerini çok sorgulamamıştım. Gerçekten de sorulması gereken bir soruymuş. Bunu bana farkettirdiği ve bu soruyu sorduğu için Sn. resurrected'a da bir teşekkür borçluyum.

Sn. Adam da çok güzel bir şekilde açıklamış. Teşekkür ederim.

Saygılarımla.


Mayıs 13, 2017, 05:13:52 ös
Yanıtla #7
 • Mason
 • Orta Dereceli Uye
 • *
 • İleti: 248
 • Cinsiyet: Bay

Ne kadar güzel bir başlık imiş de ben kaçırmışım... Bildiğimi sandığım bazı kavramlar hakkında yeni bilgiler edindim. Teşekkürler...

Sevgi ve saygı ile...


 

Benzer Konular

  Konu / Başlatan Yanıt Son Gönderilen:
9 Yanıt
16017 Gösterim
Son Gönderilen: Şubat 04, 2011, 07:59:36 ös
Gönderen: Isis
30 Yanıt
31522 Gösterim
Son Gönderilen: Aralık 24, 2009, 11:36:05 öö
Gönderen: lucifer
Dereceler

Başlatan sır sandığı pirensi Masonluk ile ilgili Sorular ve Cevaplar

9 Yanıt
10988 Gösterim
Son Gönderilen: Kasım 28, 2010, 01:21:46 ös
Gönderen: Texan
2 Yanıt
8168 Gösterim
Son Gönderilen: Mayıs 24, 2011, 11:56:16 ös
Gönderen: ZAMAN
4 Yanıt
4298 Gösterim
Son Gönderilen: Ocak 11, 2012, 05:23:27 ös
Gönderen: günışığı
19 Yanıt
9939 Gösterim
Son Gönderilen: Eylül 11, 2015, 03:00:31 ös
Gönderen: İNSAN
2 Yanıt
2553 Gösterim
Son Gönderilen: Temmuz 01, 2013, 04:25:25 ös
Gönderen: Ares
5 Yanıt
3137 Gösterim
Son Gönderilen: Temmuz 08, 2014, 07:03:49 ös
Gönderen: Metatron
1 Yanıt
3726 Gösterim
Son Gönderilen: Eylül 09, 2016, 02:45:06 ös
Gönderen: Tık-Tik-Tak
0 Yanıt
1730 Gösterim
Son Gönderilen: Haziran 04, 2015, 01:10:13 öö
Gönderen: Risus