Masonlar.org - Harici Forumu

 

Gönderen Konu: Rusya'da Masonluk  (Okunma sayısı 3847 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Ocak 12, 2016, 04:08:01 öö
  • Uzman Uye
  • ****
  • İleti: 2145
  • Cinsiyet: Bay
    • Masonluk ve Masonlar
İlk olarak Rusya'da Masonluk 1731 senesinde, İngiltere Büyük Locası Büyük Üstadı Lord Lo-newl K.in teşebbüsleri ile ihdas edildi. O zaman Pek Muh. John Philipps adında bir albay "Rusya Eyalet Büyük Locasının" kuruluşuna öncülük etmişti. Halbuki Rusya'da Masonluğun hakikî kuruluşu hakkında ancak 1762 yıllarında, împaratoriçe Büyük Ka-terina'nın ilgi ve yakın müzaheretinden sonra, Masonluk'tan alenen söz etmek mümkün olabilmiştir. Katerina'nın arzu ve isteği ateistik temayülü engellemek, Voltaire ve Fransız Ansiklopedistlerin tesirlerinden korumak ve hakikî anlamıyla Rusya'ya uygun, dirayetli ve yeni bir zümre oluşturmaktı. Bu tarihlerde Rusya Masonluğu, İngiltere, Prusya ve İsveç Masonluğunun tesirleri altında bulunuyordu. Memleketin her tarafındaki Localarda ve Novikov, Shwars ve Elaguin gibi bağımsız Masonlar, Rusya Masonluk camiasına, sivil ve asker her iki kesimden birçok önemli şahısları ve 18. asrın son 20 yılları içersinde Avrupa'nın önemli mehafılinden olan kimseleri aralarına katmışlardı.Çar  Aleksander Lin hükümranlığı sırasında, 19. asrın ilk 20 yılları içerisinde Rusya Masonluğu "Altın Çağını" yaşamıştı. O tarihlerde Rusya'nın seçkin kimseleri Masonluğa intisap etmiş, fakat ne yazık ki ve maalesef, bu devir, fanatik ve batınî fikirlere sahip olan Barones Krûdner'in etkisi altında kalan Aleksander Lin zamanında son buldu. Baronesin tavsiyesi üzerine, Çar 1921 senesinde bütün masonik faaliyeti yasaklattı. 1925 yılında, Birinci Aleksander'in ölümünden sonra, bazı Masonların da dahil olduğu ve çarlık rejimini demokrasi idaresine geçirecek bilinçsiz ve başarısız bir darbe teşebbüsüne girişilmiştir. Bu teşebbüs Nikolas I/in Rusya'da Masonluğu bir kez daha kanun dışı ilân etmesine sebep olmuştur. Rusya'da Masonluk kısa bir müddet daha gizli bir şekilde devam ettirilebilmiş ise de, 19. asrın ikinci yarısından sonra tamamıyla ortadan kaybolmuştur. Fransa Büyük Locası (Grand Lodge) ve (Grand Örient) a mensup Fransız Masonları Peters-burg ve Moskova'da gizli gizli Localar kurma teşebbüsünde bu-lunmuşlarsa da 20'nci yüzyılın başlarında bunda pek başarılı olamamışlardır.
Buna rağmen devamlı ikamet veya seyahat dolayısıyla yurt dışına çıkabilen Ruslar bu esnada Almanya'da, Fransa'da ve İngiltere'de Masonluğa tekris edilmişlerdir. 1917'deki Şubat ihtilâlinden sonra, Rusya'da bazı Localar yeniden faaliyete geçmiş, fakat bunlardan hiçbiri cereyan eden sivil iç harpler dolayısıyla ve bunu takip eden 1917 Ekim ihtilâli esnasında çalışma imkânı bulamadı. Dört yıl devam eden sivil savaş sonunda Bolşevikler bir kere daha Masonluğu yeni Sovyetler Birliği içerisinde yasakladılar. 1921'de Fransa'da, gurbette, yeni bir Rusya Masonluğu, PMn. Kandaurov Kin başkanlığı altında kurulmuş oldu. Bu Kardeş bil ahare Rusya'nın Fransa Başkonsolosluğuna atandı. Kandaurov K. Fransa Büyük Locası (Grand Lodge Natioriale Francaise) ve aynı zamanda Fransa Yüksek Şurası üyesi idi. Birinci Dünya Savaşı esnasında ve ondan önce yurtdışında tekris edilmiş olan bazı Rus Masonlar da Fransa'da-ki bu Rusya Masonluğunun kuruluşunda hazır bulundular.


Bu teşebbüs ve kuruluş çok kısa zamanda büyük başarı kazandı, zira Rusya'dan Fransa'ya muhaceret devamlı olarak artmaktaydı. Kısa bir zaman içersinde beş Rus sembolik Locası ve Grand Lodge National Francaise'e bağlı Özel Rusya kolu kuruldu. Yine bu süre içersinde Fransa Yüksek Şura-sı'nın jüridiksiyonu altında "Amici Philosophiae" adı ile bir Olgunlaşma Locası, "Astree" adıyla bir Şapitr, "Ordo Ab Chao" adıyla bir Areopaj ve "Rossia" adında bir de Konsistoir (Yüksek Danışma Divanı) tahsisi ve tesisi yapılmış oldu. 400'un üzerinde Rus Masonu kendi memleketlerinde kullandıkları hakikî ve orjinal ritüelleri ile ve Eski ve kabul edilmiş Skoç Riti'ne bağlı olarak, 22 Rue de L'Yvette- Paris adresindeki kendi Mabet ve Binalarında 30'lu yılların başlarında çalışmalarını böylece sürdürdüler. 1929 ve 1935 yıllarındaki Eski ve Kabul Edilmiş Skoç Riti Yüksek Şûraları Dünya Konferansların-^ da, "Rusya Hâkim Büyük Uııiumî Müfettişleri Konseyi"nin Rusya Yüksek Şûrası-nın bir bölümü olarak, Gurbette ve Fransa Yüksek Şûrası bünyesi içerisinde kurulması teklifinde bulunulmasına karar verildi. Bu Konsey resmen 1939'da kurulmuş oldu, ancak bu arada da İkinci Dünya Savaşı da başlamış bulunuyordu. 1940 yılının Haziran ayında Fransa Almanya'nın taarruzuna maruz kaldı ve işgal edildi.


Masonluk ise bu istilânın ilk kurbanlarından biri oluyordu. 2. Dünya Savaşı'nın hitamından sonra, yaşamlarını sürdürebilmiş olan Rus asıllı Masonlar bütün müşkülâtlara rağmen çalışmalarını devam ettirebilmek için her gayreti gösterdiler. Harpten evvelki mabetlerini ve bütün ma-sonik gereçlerini kaybetmişlerdi, ancak Sembolik Localar Fransızların gösterdiği kolaylıklardan yararlanabiliyorlardı ve böylece Masonik çalışmalarını devam ettirdiler. 1965'de Fransa'daki Rus Masonlarının birçoğu Hâkim Büyük Amir Charles Riandey ve Fransız Masonlarının önerileri üzerine muntazam Masonluğunu tercihlerine uymaya karar verdiler. Grand Loge Nationale Francaise bünyesi içersinde iki Loca tesis ettiler. Rusça konuşarak çalışan bir Loca olan -Astree ve Ukraynaca konuşan bir Loca olan Vox Ucrainac. îşte bu devre içerisinde Fransa Yüksek Şûrası Jüridiksi-yonu altında çalışan bütün üniteler çalışma aktivitelerini yeniden başlattılar, ancak Aralık 1992 tarihine kadar tahsis ve tesisi yapılamamış olan "Rbssia" istisna teşkil ediyordu. Rusya Branşı üyesi olan iki kardeş; bunlar Fransa Yüksek Şûrası aktif üyesi olup, sonra Ebedî Meşrika intikal eden PMn. Serge Theakston 33. K ile Fransa H.B.A. Kaymakamı PMn. Michel Garder,,33 K. idi. Bu iki Kardeşin emel ve gayeleri Rusya ve Ukraina'da Masonluğun yeniden doğuşuna katılabilmekti. Rusya'da Masonluğun yeniden doğuşunun ilk adımı 14 Ocak 1992'de Paris'de atıldı, aynı gün Moskova'dan gelen George Dergachev K. yeni kurulan "Harmony" Locasının Üstadı Muhte-remliğine seçildi.


Bu toplantıdan sonra Moskova'dan gelen KKler-le birlikte "ASTREE" Locasmda-ki çalışmada PMn. Michel Gar-der, 33 K. "Fransa'da yetmiş sene Rus Masonluğu" konulu bir konuşma yaptı. Rus Masonlu-ğu'nun yeniden doğuşunun ikinci adımı ise 8 Eylül 1992 târihinde Moskova'da yaşandı. Bu toplantıya Pek Muhterem Yves Tres tournel K.in öncülüğünde ve PMn. Michel Garder Kinde refa-. kat ettiği Grand Loge National Frânsaise'den bir deleğasyon'da katıldı. Üstadı Muhterem Geor-ge Dergachev K. buradaki ilk resmî toplantıda Harmony Locasının görevli KK.inin is'adlarını yaptıktan sonra 12 haricinin de Masonluğun çıraklık derecesine tekrislerini yaptı, işte, o zamandan itibaren Har-monyLocası 24 üyesi ile aktif ve verimli bir şekilde çalışmalarına devam etmekteler. Bu KK.ler Moskova'da oldukça geniş bir apartman dairesi bulmuşlar ve burasını masonik bir mabet haline getirmişler. Bu Loca haftada bir toplanıyor. îlk toplantılarından birinde ise, beş yeni adayın tekrisini gerçekleştirmişlerdir. Bu KK.ler Saint Petersburg ve Moskova'da oldukça geniş bir tanıtma programı hazırlamışlar ve kısa zamanda iki yeni Loca daha açmayı ümit etmektedirler. Yine bu KK.ler Novosibirsk'teki tanınmış ilim Merkezi olan Acade-ingorodok'a kadar etki alanlarını yaymaya gayret göstermektedirler.
Üstadı Muhterem Dergachev K. devamlı olarak Paris'teki M. Garder K. ile temasta olup, 1993 yılı içersinde yeni iki veya üç Loca daha açmayı ümid etmektedir. "The Scottich Rite Journal, Mart 1993" Not: Michel Garder Kimizin bir özelliği var. Michel Garder 6 yaşında iken Rusya'dan ilk olarak İstanbul'a gelmiş, Burgazada'da babası ile birlikte bir müddet kaldıktan sonra İstanbul'da iki sene daha yaşamış ve sonra buradan Paris'e giderek, oraya yerleşmiş. Masonluğa Fransa'da inisiye olan Garder K. Fransa Yüksek Şûrası H.B.Â, Kaymakamlığına kadar yükselmiş, Rusça, Fransızca, İngilizce ve Almanca'yı çok iyi konuşan Garder K.imiz 3 Mayıs 1993 tarihinde Fransa'da Ebedî Maşrika intikal etmiştir.


Yazan: Michel Garder Fransa Y.Ş.'sı H.B.Â. Kaymakamı

Çeviren: Falih ERKSAN

Kaynak: Mimar Sinan Dergisi / Sayı 90
Gnothi Seauton

Yaşamak, kendini adam etmektir. Zeka ve bilgiyi kullanarak, etinden, kemiğinden kendi heykelini yapmaktır. - Goethe


 

Benzer Konular

  Konu / Başlatan Yanıt Son Gönderilen:
8 Yanıt
16384 Gösterim
Son Gönderilen: Nisan 17, 2016, 06:51:04 ös
Gönderen: Tesla
2 Yanıt
6688 Gösterim
Son Gönderilen: Kasım 21, 2008, 12:37:05 öö
Gönderen: Karakam
3 Yanıt
9462 Gösterim
Son Gönderilen: Şubat 20, 2011, 09:51:07 ös
Gönderen: Cin Ruhi
2 Yanıt
6859 Gösterim
Son Gönderilen: Haziran 05, 2011, 02:47:06 ös
Gönderen: Waldow
25 Yanıt
18317 Gösterim
Son Gönderilen: Temmuz 20, 2012, 09:52:24 öö
Gönderen: peacewings
36 Yanıt
13560 Gösterim
Son Gönderilen: Aralık 15, 2012, 11:37:58 öö
Gönderen: ceycet
0 Yanıt
3742 Gösterim
Son Gönderilen: Temmuz 08, 2014, 11:41:28 öö
Gönderen: KEMAL
5 Yanıt
3187 Gösterim
Son Gönderilen: Temmuz 10, 2014, 04:08:39 ös
Gönderen: BULGARIA
2 Yanıt
2224 Gösterim
Son Gönderilen: Aralık 18, 2014, 08:14:29 ös
Gönderen: davut
5 Yanıt
3691 Gösterim
Son Gönderilen: Kasım 16, 2015, 04:13:51 öö
Gönderen: karahan