Masonlar.org - Harici Forumu

 

Gönderen Konu: Mason Sözlüğü (P - Q)  (Okunma sayısı 10151 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Ağustos 09, 2010, 10:06:58 öö
  • Seçkin Üye
  • Uzman Uye
  • *****
  • İleti: 7217
  • Cinsiyet: Bay
P  Harfi
1.   Promesse (Fra.), Promise (İng.); “Söz veriş”.
2. Protection (Fra, İng.); “Koruma”.

P2 Locası Skandalı
1970’li yılların sonlarında İtalya’da Masonluk ile bağlantılı olarak ortaya çıkan ve tüm dünyada büyük yankılar uyandıran bir olay.

Pactum Fondomentale
Latince: “Temel anlaşma”.

Paganizm
Roma İmparatorluğu’nun Hıristiyanlığın kabul edilmesinden önceki dini.

Palladium
Latince: “Pallas’ın görüntüsü”.
Pallas, Yunan mitolojisinde, Truva kentini koruduğuna inanılan bir tür melektir.

Palladium Gardiyanı
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin 26. derecesinde, görevlilerin genel unvanı.

Palladium Örgütü
1737 yılında Paris’te kurulup, kısa bir süre yaşamış bir paramasonik örgüt.

Panel
Bir konu üzerinde yapılan çalışmanın, birden çok sayıda kişinin katılımıyla, ortaklaşa ya da bölüşülerek sunulması.

Pantagraph
Dünyadaki mason localarının listesini belirten bir almanak.

Panteizm
Doğa ile Tanrı’yı bir ve aynı şey sayan dinsel öğretiler ve inanç sistemleri.

Papağan
Mecazi olarak; masonik ritüelleri, ritüelik diyalogları ve sorulu yanıtlı öğretimi, asıl anlamlarını yeterince kavramaksızın, ezberleyen mason.

Papaz
Anglosakson Masonluğunda loca görevlilerinden biri.

Papworth El Yazması
Masonluğun eski belgelerinden biri.

Para
Yalnızca özdeksel (maddi) nitelik taşıyan değerlerin simgesi.

Para İşleri Görevlisi ; Bak: Hazine Üstadı

Paracelcus
16. yüzyılda kendine özgü bir tarikat kurmuş olan ünlü alşimist ve okültist.

Paramasonik
Amaçları, ilkeleri ya da çalışma yöntemleri bakımından Masonluk ile yakınlık ve benzerlik gösteren, aslında bir masonik kuruluş sayılmayan kurum ve sistemlerin genel niteliği.

Paramasonik Dereceler
Kadınların da Masonluğa kabul edildikleri bazı masonik kuruluşlarda uygulanan kimi derecelere verilen nitelik.

Parapsikoloji
Ruh bilimin ötesiyle ilgilenen bir uğraşı alanı.

Parash Chol / Kol ; Bak: Faraksal

Parıldayan Yıldız ; Bak: Işık Saçan Yıldız

Paris Yasaları
Masonluktaki “Gotik Yasalar”ın Fransa’da uygulanmış olanları.

Parlak Halka’nın Yüce Üstatlarının Akademisi
Fransa’da Baron de Blaerfindy tarafından 1780 yılında kurulmuş bir tür mason riti.

Parlak Üçgen
Bir mason mabedinin doğusunda yer alan, ortasında bir “göz” figürü bulunan üçgen biçimindeki simge.

Parliner / Parlire
Orta Çağ Operatif Masonluğunda, bir locanın üstadının vekili.

Parmaklık ; Bak: Balustra

Parola
Bir topluluğu oluşturan kişilerin birbirlerini tanıyabilmesi ve kimliklerinden emin olabilmesi için, topluluk içinde önceden kararlaştırılan ve gizli tutulan bir sözcük.

Parsifal / Parzival ; Bak: Balıkçı Kral

Parşömen
Bazı masonik uygulamalarda “patent” ve “diploma” gibi belgelerin genel adı.

Parvi
Bir mason mabedinin giriş kapısının hemen dışındaki bekleme odası.

Pastofor
Eski Mısır’daki hermetik ekollerin ilk derecesi.

Paşakay, Kaya
Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası’nın büyük üstadı: 2004 -2006

Patent
1.   Bir mason kuruluşunun “düzenli” sayılabilmesi için, kendinden önce kurulmuş ve eş nitelikli bir diğer mason kuruluşunca “tanınmış” olduğunu gösterir belge.
2.   Bir loca, atölye ya da şapitrin, çalışmalarına başlayabilmesi için, bağlı olacağı masonik otoriteden alması gereken izin ve onay belgesi.
3.   Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin bazı uygulamalarında “diploma”.
4.   Bir masonik otorite tarafından, yeni masonik birimler kurmak ve bunları örgütlemek üzere, bir masona, masonlar grubuna ya da kurulu bir masonik birime verilen yetki belgesi.

Patent Aktarımı
1.   Bir locada, locanın patentinin önceki saygıdeğer üstat (üstad-ı muhterem) tarafından yeni saygıdeğer üstada teslim edilmesi.
2.   Bir locanın, kendi yerine çalışmak üzere patentini bir başka locaya vermesi.

Patriarkal ...... ; Bak: Ataerkil ......

Patrik
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin bazı uygulamalarında, 29. derece oturumunda atölye başkanının görev unvanı.

Patriotizm ; Bak: Yurtseverlik

Patron
Bir mason locasının ya da kuruluşunun koruyucusu.

Pauperes Commilitones Jesu Christi  ; Bak: İsa’nın Yoksul Askerleri

Pax
Latince: Barış.

Pax Vobis / Vobiscum
Latince: “Barış üstünüze olsun!” ya da “Barış sizinle olsun!”.

Payens, Hugues (Hugh) de
Tapınak Şövalyeleri Örgütü’nün kurucularından biri ve ilk büyük üstadı.

Payne, George
Londra Büyük Locası’nın ikinci büyük üstadı.

P. B.
Pek Bilge

P. D. E. P.
Latince: Pro Deo et Patria: “Tanrı ve ülke için”.

Pectoral ; Bak: İşaret

Pedestal ; Bak: Piyedestal, İşaret

Pedum ; Bak: Baculus

Pek Aydın
1.   Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin 31. derecesine gelmiş olan bir masonun temel masonik niteliği.
2.   Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin 16. derecesinde nazırların niteliği.

Pek Aydın Birinci Denetici
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin bazı uygulamalarında, 31. derecede çalışan atölye başkanının görev unvanı.

Pek Aydın Büyük Genel Denetçi / Denetici
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin 33. derecesindeki bir masonun unvanı.

Pek Aydın Büyük Üstat
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin bazı uygulamalarında, 31. derece çalışması sırasında atölye başkanının görev unvanı.

Pek Aydın Prens
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin 16. derece çalışmasında, 1. nazırın ritüelik unvanı.

Pek Aydın ve Pek Güçlü
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin herhangi bir yüksek konseyinin (süprem konseyin / yüksek şûranın) başkanı olan büyük komandör (hâkim büyük âmir) için benimsenen, özellikle törenlerde unvanına eklenen nitelik.

Pek Bilge
1.   Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nde, genellikle ritin 18. derecesinde çalışan bir Rozkrua Şapitri’nin başkanının görev niteliği.
2.   Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin bazı uygulamalarında, 4., 9. ve 22. derece çalışmalarında atölye başkanının görev unvanı.

Pek Değerli Büyük Üstat  ; Bak: Büyük Üstat

Pek Değerli Üstat
1.   Bazı obediyansların uygulamalarında, 3. derecenin ritüelik çalışmasında saygıdeğer üstadın (üstad-ı muhteremin) görev unvanı.
2.   Özgür Masonlar Büyük Locası’na bağlı olarak çalışan bir bölge locasının en yetkili yöneticisinin görev unvanı.

Pek Egemen
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin bazı uygulamalarında, 9. derece çalışmasında atölye başkanının görev unvanı.

Pek Egemen Komandör
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin bazı uygulamalarında, 27. derece çalışmasında nazırlardan her birinin görev unvanı.

Pek Güçlü
 “Pek Güçlü Üstat” (Pek Muktedir Üstat) şeklindeki unvanın kısaltılmışı.

Pek Güçlü Büyük Komandör
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin bazı uygulamalarında, 27. derece oturumunda atölye başkanının görev unvanı.

Pek Güçlü Büyük Üstat
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin bazı uygulamalarında 13. derece çalışmasında, bazı uygulamalarda ise 25. derece çalışmasında, atölye başkanının görev unvanı.

Pek Güçlü Egemen Büyük Komandör / Gran Komandör
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin bazı uygulamalarında, bu ritin egemen yönetici otoritesi olan bir yüksek konsey (süprem konsey / yüksek şûra) başkanı.

Pek Güçlü Üstat
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin bazı uygulamalarında, 4-14. derecelerde çalışan bir yetkinleşme atölyesinin (olgunlaşma locasının) derecelerinden bazılarında, atölye başkanının görev unvanı.

Pek Hakîm ; Bak: Pek Bilge

Pek Hâkim ...... ; Bak: Pek Egemen ......

Pek İnsaflı Egemen Prens Büyük Üstat
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin 16. derecesinde, şapitr başkanının ritüelik görev unvanı.

Pek Muazzez Üstat  ; Bak: Pek Değerli Üstat

Pek Muh.
Pek Muhterem

Pek Muhterem
Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası’nda, herhangi bir zaman diliminde “Büyük Görevliler Kurulu”nda bulunmuş kişilerin sıfatı.

Pek Muktedir ; Bak: Pek Güçlü

Pek Mükemmel ; Bak: Pek Yetkin

Pek Münevver ...... ; Bak: Pek Aydın ......

Pek Saygıdeğer / Sayın
1.   Bazı uygulamalarda, 3. derecede saygıdeğer üstat (üstad-ı muhterem).
2.   Bazı obediyanslarda, “büyük görevliler”in görev unvanlarının başına eklenen nitelik.
3.   Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin 14. derece çalışmasında görevlilerin unvanlarının başına eklenen sıfat.

Pek Saygıdeğer Yetkin Üstat
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin bazı uygulamalarında, 18. derecedeki bir masonun ritüelik unvanı.

Pek Şanlı ......  ; Bak: Pek Ünlü ......

Pek Ünlü
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin bazı uygulamalarında, bir yüksek konsey (süprem konsey / yüksek şûra) üyesi olan masonların ek niteliği.

Pek Ünlü Denetçi
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin bazı uygulamalarında, bir nazırın ritüelik görev unvanı.

Pek Ünlü Üstat
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin 10. derece çalışmasında atölye başkanının görev unvanı.

Pek Ünlü ve Pek Yiğit
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin bazı uygulamalarında, 27. derece oturumunda atölye başkanının görev unvanı.

Pek Üstün
1.   İngiliz Masonluğu Sistemi’ndeki Royal Arş derecesi çalışmasında, oturumu yöneten başkanın görev unvanı.
2.   Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin 26. derece çalışmasında atölye başkanının görev unvanı.

Pek Üstün Prens
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin bazı uygulamalarında, 16. derece çalışmasında atölye başkanının görev unvanı.

Pek Üstün ve Yetkin
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin bazı uygulamalarında 18. derece çalışmasında nazırların görev niteliği.

Pek Yetkin Başkan
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin bazı uygulamalarında, 31. derece atölyesinde başkanın görev unvanı.

Peleg
Babil Kulesi’nin varsayımsal mimarı.

Pelikan
Yavrusunu kendi kanıyla beslemesiyle tanınan bir kuş.

Pencere
Bir yapının duvarlarında, ışık ve hava almak üzere bırakılan boşluk.

Pentagon ; Bak: Beşgen

Pentagram
Beş harften oluşan sözcük.

Pentalfa
Hatları sürekli bir çizimle oluşturulan beş kollu yıldız figürü.

Perde
Bir mason mabedinde, uygulanacak ritüele uygun simgesel dekorasyonu gerçekleştirmek için kullanılan kaplama ya da ayırma öğesi.

Perfeksiyon ...... ; Bak: Yetkinleşme ......

Pergel
Geometride “nokta”yı “çember” (daire) ile bağdaştıran, hemen hemen tüm geometrik şekillerin ölçülerine tam uygun olarak oluşturulmalarını sağlayan alet.

Pernety Riti
18. yüzyılın ikinci yarısında Fransa’da Antoine Joseph Pernety’nin oluşturmuş bulunduğu masonik çalışma sistemlerine verilmiş olan genel ad.

Perrerius
Orta Çağ Latincesi: “Taşçı”.

Peşin Hüküm ; Bak: Ön Yargı

Peter Gower
Masonluğun eski el yazması belgelerinden bazılarında, Pisagor’un adının yapay olarak İngilizceleştirilmiş bir karşılığı.

P. G.
Pek Güçlü

P. G. M.
Past Grand Master (İng.): “Önceki Büyük Üstat”.

P. G. Ü. /Üs.
Pek Güçlü Üstat

Phaalchol ; Bak: Faalkol

Pharas Chol (Kol) / Pharaxal ; Bak: Faraksal

Pharos ; Bak: Faros

Philetus ; Bak: Filetus

Philip / Philippe IV ; Bak: Güzel Filip

Philo-Musicae et Architecturae Societas Apolloni
1725 yılında Londra’daki bazı masonlarca kurulmuş bir dernek.

Phineas ; Bak: Finehas

Phorlach ; Bak: Furlac

Pınar ; Bak: Çeşme

Piedestal ; Bak:: Piyedestal

Pie / Pius VII, VIII, IX
19. yüzyılda yayımlamış oldukları buyruklar ile Masonluğu aforoz etmiş papalar.

Pikoret ; Bak: Bikoret

Piramit
Yan yüzeyleri birer üçgen şeklinde olan ve bir köşeleri tek bir tepe noktasında birleşen uzay geometrik şekil ya da cisim.

Pirlet
1762 yılında Fransa’da Doğu Şövalyeleri Konseyi adı altında bir masonik yüksek dereceler otoritesi kurmuş, böylelikle Yetkinleşme Riti’nin egemen otoritesine karşı çıkmış olan mason.

Pişmanlık Şerbeti
Eskiden uygulanmakta olan bir masonik gelenek uyarınca; Masonluğa Kabul Töreni’nden önce Düşünme Odası’nda adaya içirilen bir şerbet.

Pisagor
M.Ö. 530 yılı dolaylarında, İtalya’nın güneyindeki Kroton (Crotonne) kentinde kendine özgü bir ezoterik ekol kurmuş olan ünlü matematikçi ve düşünür.

Pisagor Ekolü
Pisagor’un kurmuş olduğu ezoterik nitelikli örgüt.

Pisagorculuk
Pisagor’un öğretileri üzerine kurulmuş olan dinsel ve töresel felsefe.

Piyedestal
Bir sütun gövdesinin oturduğu taşıyıcı taban.

Plot El Yazması
Masonluğun eski belgelerinden biri olarak nitelenen bir kitap bölümü.

P. M.
Past Master (İng.): “Önceki Üstat”.

Politika
Devlet işleri ve yönetimiyle ilgilenerek, ilkelerine ve yöntemlerine karışma durumu ya da eylemi.

Polkal
Masonluğun, bir bütün olmakla birlikte, kendi içinde çeşitli ritlere ayrılmış olduğunu belirtmek üzere kullanılan bir sözcük.

Polychronicon
1350 yılı dolaylarında Ranulf Higden adlı bir İngiliz papazının yazmış olduğu bir tarih kitabı.

Pontif
1.   Orta Çağ ve öncesinde, yol ve köprü yapımcısı.
2.   Roma İmparatorluğu’nda bir din adamı.
3.   Masonluğun bazı ileri ve yüksek derecelerinde geçen bir nitelik.
4.   Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin 25. derece çalışmasında, areopajda sözcü (hatip / yasalar sözcüsü) olarak görevli olan masonun bu dereceye özgü görev unvanı.

Postulant
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nde, 30. dereceye yükseltilecek olan aday.

Potens
Latince: “Güç” ya da “enerji”.

Pozitif Bilim ; Bak: Bilim

Pratik Mason
Kimi masonik yazın ve uygulamalarda “operatif mason”un karşılığı.

Premontriyenler ; Bak: Manastır

Prens
Masonluğun ileri ve yüksek derecelerinden bazılarında kullanılan bir genel unvan.

Prens Masonların Yüksek Konseyi
Yetkinleşme Riti’nin egemen otoritesi olan Doğu ve Batı İmparatorları Konseyi’nin 1779 yılında almış olduğu ad.

Prensipler Beyannamesi  ; Bak: Lozan İlkeler Bildirgesi

Prichard, Samuel
Masonluğa karşıt (antimasonik) nitelikli kitaplardan ilkini kaleme almış olan İngiliz.

Primitif İskoç Riti
Belçika’da, kimine göre 1770 yılında, kimine göre ise 1818’de kurulmuş olan 33 dereceli bir mason riti.

Primitif Masonluk
Bazı masonik yazında geçen bir tanım uyarınca; “Tarih Öncesi Çağların Masonluğu”.

Primitif Rit
1780 yılında Fransa’da kurulmuş olan 10 dereceli bir mason riti.

Prince Hall Locaları  ; Bak: Zenci Locaları, Hall

Principium
Latince: “İlke” ya da “temel”.

Prizma
Birbirinin eşi olan iki paralel tabanı dikdörtgen şeklindeki yüzeylerle birbirine bağlanan uzay geometrik şekil.

Pro Deo et Patria
Latince: “Tanrı ve vatan için”.

Pro Temporare
Latince: “Geçici olarak”.

Prof.
Profan

Profan
Herhangi bir ezoterik örgüt ya da kuruluşun herhangi bir derecesi bakımından, o dereceye henüz alınmamış kişi.

Profeta ; Bak: Hermetik Dereceler

Proje Odası
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin bazı uygulamalarında, 12. derece çalışmasının yapıldığı atölye.

Prömiyer ...... ; Bak: Birinci ......

Promulgation Locası
1809 yılında İngiltere’de, iki büyük locanın birleşebilmesi amacıyla kurulmuş olan bir geçici loca.

Protokol
1.   Görev ya da dereceleri nedeniyle masonlar arasındaki ayrıcalık ve sıralama.
2.   İki veya daha çok sayıda mason kuruluşu arasında yapılan anlaşma.

Protokol Görevlisi
Bir locada “protokol” ile ilgili işleri düzenleyip yürüten görevli.

Providas
1751 tarihinde Papa 14. Benoit tarafından yayımlanmış olan aforoz buyruğunun başlığı.

Prusya Şövalyesi
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin 21. derecesi.

P. S.
Pek Sayın ya da Pek Saygıdeğer

P. S. A.
Paix-Sagesse-Amour (Fra.): “Barış-Bilgelik-Sevgi”.

Pulsanti Operietur
Latince: “Vurana açılacaktır”.

Put
Kutsal ve üstün sayılan özdeksel olgu.
Genellikle din ve inanç alanında, tapınılan bir resim, heykel ya da bir diğer insan yapısı nesne ile eş anlamlı olarak kullanılır.

Putataparlık / Putperestlik
Canlı ya da cansız bir varlığı tanrılaştırarak ona tapınma.

Putlaştırma
Herhangi bir kişi, sistem ya da öğretinin, ön yargılarla ya da sonradan, yüceliğinin ve üstünlüğünün tartışılmaz sayılması.

Pürüz
1.   Simgesel olarak, bir insanın olgunlaşmış sayılabilmesini engelleyen niteliklerinden herhangi biri.
2.   Bir adayın Masonluğa alınmasına ya da bir masonun derecesinin yükseltilmesine engel olacak türde, olumsuz görülen bir bireysel niteliği.

Pythagoras / Pythagorasçılık ; Bak: Pisagor/PisagorculukQuadrivium
Latince: “Dört yol kavşağı”.

Quatuor Coronati ; Bak: Dört Taçlılar

Quatuor Coronati Locası
İngiltere Birleşik Büyük Locası’na bağlı olarak çalışan dünya çapında en ünlü masonik araştırma locası.

Qui Pluribus
1846 yılında Papa 9. Pius tarafından yayımlanmış olan aforoz buyruğunun başlığı.

Quo Graviora
1825 yılında Papa 12. Leo tarafından yayımlamış olduğu aforoz buyruğunun başlığı.

Quorum
Latince: “Yeter sayı” (nisap).« Son Düzenleme: Ocak 26, 2011, 02:31:44 öö Gönderen: dogudan »
ADAM OLMAK ZOR İŞ AMA BUNUN İÇİN ÇALIŞMAYA DEĞER.


 

Benzer Konular

  Konu / Başlatan Yanıt Son Gönderilen:
6 Yanıt
19532 Gösterim
Son Gönderilen: Kasım 21, 2016, 06:02:43 ös
Gönderen: Tık-Tik-Tak
0 Yanıt
11849 Gösterim
Son Gönderilen: Ağustos 03, 2010, 08:39:49 öö
Gönderen: ADAM
1 Yanıt
11566 Gösterim
Son Gönderilen: Ağustos 04, 2010, 05:03:25 ös
Gönderen: Aziz Arslan
0 Yanıt
10007 Gösterim
Son Gönderilen: Ağustos 10, 2010, 10:24:47 öö
Gönderen: ADAM
1 Yanıt
13213 Gösterim
Son Gönderilen: Şubat 20, 2013, 02:53:21 ös
Gönderen: Samuray
9 Yanıt
16796 Gösterim
Son Gönderilen: Haziran 28, 2016, 08:48:14 öö
Gönderen: Herakles
2 Yanıt
12743 Gösterim
Son Gönderilen: Kasım 18, 2018, 04:48:05 ös
Gönderen: St-Further
1 Yanıt
10839 Gösterim
Son Gönderilen: Haziran 07, 2024, 07:44:59 ös
Gönderen: Mandıra Filozofu
0 Yanıt
13077 Gösterim
Son Gönderilen: Ağustos 19, 2010, 11:10:52 öö
Gönderen: ADAM
5 Yanıt
10314 Gösterim
Son Gönderilen: Şubat 22, 2021, 09:57:53 ös
Gönderen: Behiye1921