Masonlar.org - Harici Forumu

Masonluk Bilgidir. Bilimdir. Ilimdir. => Felsefe => Konuyu başlatan: shemuel - Mayıs 09, 2007, 12:13:32 öö

Başlık: DOĞA VE TİN
Gönderen: shemuel - Mayıs 09, 2007, 12:13:32 öö
Doğa ve Tin alanları karşıtlardır ve karşıtlıkları sonluluklarıdır.
Karşıtlar birbirlerini belirlerler, ve karşıtlığın yokluğunda belirlenim de yoktur: Doğa olmaksızın Tin, ya da Tin olmaksızın Doğa birer anlak soyutlamasıdır. Her ikisi de dolaysız olarak, analitik olarak alınabilir, ama o zaman bundan böyle gerçeklikleri içinde değildirler, yalnızca birer Gedankending, birer düşünce-şeydirler.

Doğa ve Tin her ikisi de kendinde kıpı olarak karşıtının belirlenimini taşır. Doğa kendinde Tindir; ve Tin kendinde Doğayı olumsuz Varlık olarak kapsar. Doğa varoluşun Ereği değildir, çünkü Doğa varoluşun tüm açınımını tüketmez. Doğa eksiktir, ve tamamlanmışlık Tin alanına aittir.

Doğa Tinin özdeksel öncülüdür. Tin her durumda Doğayı varsayar ve mantıksal olarak kendisi onun bir çıkarsamasıdır. Tin Doğa karşısında türevseldir. Ama Tinin Doğanın gerçekliği olması ölçüsünde, Tin için moment olan, ideal varlık taşıyan Doğadır. Tinin Doğa karşısında türevsel ya da dolaylı olması Doğayı saltık olarak, ilişkisiz olarak birincil değil, Tin ile göreli olarak, ilişkili olarak birincil yapar.

Tinsel olana yapay bir tanım ya da anlam vermek gereksizdir. Tinsel olan özdeksel olanın dirimsizliğinin ötesinde başlar: En alt yaşam türünün kendisi, salt yaşıyor olmada, özdekselden ayrı, onu bütünüyle olumsuzlamış ve böylece gene de onu bir kıpı olarak kapsayan bir varoluş kipidir. Yaşamın kendisi tinselin en alt, en ilk biçimidir. Yaşam ancak özdekselin ve tinselin, Doğanın ve Tinin birliği olarak varolur ve somuttur.

Doğa salt özdek, belirlenimsiz özdek değil, ama belirli özdektir. Soyut özdek, salt özdek olarak özdek ne Doğadır, ne de vardır. Özdekselin belirlenimi ya da biçimi onu Doğa yapan, onu varoluş yapan kavramsallıktır. Tin de benzer olarak belirlenimsiz değil, ama belirlidir, ve belirlenimi benzer olarak kavramsaldır. Her ikisine de temel olan kavramsallık onların mantıksal ilkleri ve öncülleri olarak salt düşünce öğesindeki Ustur. Doğa ussaldır, ve ussallığını Doğa yasaları olarak kavramsal bağıntılarda bir dizge olarak biliriz. Tin alanında kavramsal bağıntılarında olumsal ya da kaotik değil, ama eşit ölçüde ussaldır.

Us değişmez, ilksiz sonsuz, saltıktır. Tüm bunların anlamı Usun, Logosun soyut olmasından başka birşey değildir. Soyut olanın var olmadığını düşünmemeliyiz, çünkü var olmanın kendisi soyutluk, aslında saltık (ilişkisiz) soyutluktur. Yalnızca varolmak şu ya da bu olarak varolmak değil, belirlenimsiz olarak varolmaktır.