Masonlar.org - Harici Forumu

 

Gönderen Konu: Illuminati / Cihangir GENER'den  (Okunma sayısı 9519 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Mart 21, 2013, 06:22:35 ös

Sayın Cihangir GENER'in "Ezoterik - Batıni Doktrinler Tarihi" adlı kitabından paylaşacağım bu bölüm, kitabın içeriğinden sadece bir kısım. İlkin Yurt Kitap Yayın'dan yayımlanan kitap, 2012 yılında içeriği genişleterek Beyaz Yayınları'ndan yayımlanmıştır. Kitap içeriğindeki başlıklar şunlardır:

Mu Uygarlığı ve Naacallar, Atlantis ve Osiris, Mısır ve Hermes Okulu, Musa ve Yahudi Ezoterizmi, Antik Yunan Ezoterizmi, Farklı Bir İnisiye İsa, İslamiyet ve Batıniler, Mutasavvıflar Aleviler Bektaşiler, Batı Dünyası ve Ezoterizm (İsmailler ve Templiyeler, Sion, Rose Croix, Illuminati), Ezoterizmin Zaferi Hümaniz ve Rönesans, Masonluk ve Ezoterizm.

                                                                                         ILLUMİNATİ 1

Dünya geneline yaygın bir siyaset izleyen ve dinler üstü bir etkisi olduğu görülen en operatif batı kökenli ezoterik örgütlenmenin adı İlluminati’dir. Latince bir kelime olan İlluminati, “Aydınlanma” anlamına gelmektedir. Örgütün ilk kez 11. Yüzyıl’da ortaya çıktığı rivayet edilse de, bu doğrultuda güvenilir hiçbir veri bulunmamaktadır. Tüm kurucuları ve temsilcileri, Avrupa’da Rönesans ve Reform hareketleri ile başlatılan Aydınlanmacı Düşüncenin temsilcileridir ve tamamı Katoliklik ve Papalık karşıtıdır. İlluminati, kuruluşunun hemen ardından Vatikan politikaları ile mücadele etmekte olan “Altın Rose Croix” ile ittifak kurarak, güç birliğine gitmiştir. Örgütün tek amacı Papalığın gücünü zayıflatmak ve Katolik bağnazlık ile her alanda mücadele etmektir.

Vatikan’ın 1500’lü yıllarda bilimsel gelişmelere şiddetle karşı çıkması üzerine, hepsi son derece iyi eğitimli, alanlarında uzman kişiler tarafından ilk İlluminati örgütlenmesi Roma’da ortaya çıkarılmıştır. Kilise bu oluşuma derhal karşı çıkmış ve İlluminati üyelerini engizisyon soruşturmalarına ve işkencelerine tabi tutmuştur. Kimi üyeler yakalanmış, önce haçla dağlandıktan sonra diğer kardeşlerinin isimleri ağızlarından zorla alınmıştı. Daha sonra yakalananlar öldürülmüş ve ibret olsun diye Vatikan sokaklarında köpeklere bırakılmıştır.

Bunun üzerine üyeler, kendilerinin de Hıristiyan olduklarını göstermek ve kilise baskısından kurtulabilmek adına “Aydınlanma Kilisesi” adını verdikleri bir kilise kurarak varlıklarını sürdürme yolunu denemişler ancak bu kilise de Vatikan tarafından derhal “Satanist” olarak ilan edilmiştir. İtalyan İlluminati’sinin en ünlü ismi Galile Galileo’dur. Bilindiği gibi Galile, din karşısında bilimsel gerçekleri savunması nedeniyle Vatikan tarafından müebbet hapse mahkum edilmiştir. Yoğun engizisyon baskısı nedeniyle İlluminati’nin İtalya’daki ömrü çok uzun olmamıştır. İlluminati’nin daha sonra, aynı kelimenin İspanyolcası olan “Alumbrados” adı ile İspanya’da kurumlaşmaya çalıştığı görülmektedir. Kurucusu Menendez Pealyo adlı bir İspanyol yazardır. 1492 yılında Madrit’te kurulmuş ve 1623 yılına kadar faaliyet göstermiştir. Papalık 1623’te bir engizisyon fermanı yayınlayarak, tüm İlluminati üyelerini yasa dışı ilan etmiş ve Hıristiyanlıktan aforoz etmiştir.

İlluminati’nin tam anlamıyla kurumsallaşması, Reform hareketi sonrası Almanya Bavyera’da 1776 yılında Adam Weishaupt tarafından gerçekleştirilmiştir. Örgütün Katolik ülkelerdeki başarısızlığından sonra Protestanların kontrolündeki bir ülkede gelişmesi daha kolay olmuştur. Ezoterik bir yapısı olan İlluminati örgütlenmesi üç derece üzerine kuruludur. Birinci derecenin adı “Minerval”dir (Öğrenci). İkinci derecenin adı Minerval İlluminaties (Aydınlanan Öğrenciler), üçüncü derecenin adı da, “İlluminaten” (Aydınlanmış Kişi)’dir. Örgütün sembolü, üçgen içerisindeki göz’dür.

Weishaupt kendisi ile aynı paralelde düşünen ve mücadele veren bir diğer örgüt olan Masonluğa 1777 yılında girmiştir. Böylece İlluminati oluşumunu Masonluk camiası içerisinde, tüm Avrupa ülkelerinde yaygınlaştırma imkanı bulmuştur. Kısa süre içerisinde Masonlar arasından 3 bin kişi İlluminati’ye üye olmuştur. Bu Masonlardan birisi de Baron Adolf Von Knigge’dir. Knigge, İlluminati’ye üç derece daha ilave etmiştir. Bunlar, “İlluminatis Major”; “İlluminatis Drigens” ve sadece örgüt yöneticilerine verilen, “Magnus Rex” dereceleridir.

İlluminati, 1779 yılında, çoğu genç soylular, filozoflar ve bilim adamlarından oluşan 54 kişilik bir örgüt konumumdadır. Dört Bavyera kentinde kolları vardır. Bilinen en ünlü Alman İlluminati üyeleri, Saksonya ve Weimar kontları, Goethe, Schiller, Harder ve Hegel’dir.

Ancak tüm Alman Masonlarının, İlluminati’nin Hıristiyanlık karşıtı düşüncelerini paylaştıklarını söylemek mümkün değildir. Berlin Rose Croix Mason locası, Ateist söylemleri nedeniyle İlluminati ile mücadele etmeye karar vermiştir. Bu locaya göre İlluminati, Hıristiyan dinini tamamen yok etmek istemekte ve Masonluğu siyasi bir sisteme dönüştürmektedir. Kendisi de bir Mason olan Almanya Kralı Frederic Wilhelm de, Hıristiyan karşıtı, Ateizme varan düşünceleri nedeniyle İlluminati’ye şiddetle karşı çıkmıştır. Onun emri ile Bavyera Prensi Karl Theodore İlluminati’nin yasa dışı ilan edildiğini, üyelikte ısrar edenlerin tutuklanacağını duyurmuştur. Bu gelişme üzerine İlluminati 1782 yılında Masonluğun bir yüksek derecesine dönüşerek kendisini gizlemiştir. Bruswick Dükünün başkanlığında kurulan bu dereceye, “Aydınlanmış Hür Masonlar” (İlluminized Free Masons) derecesi adı verilmiştir. İlluminati locasının başkanına Areopagites denmektedir. Locanın merkezi Frankfurt’tadır ve kurucuları arasında Rothschild ailesinin temsilcileri bulunmaktadır. Bu ünlü bankacı ailenin hem Almanya’da, hem de İngiltere’de birer kolu vardır ve derecenin İngiltere Masonluğunda kabulünde bu ailenin önemli etkileri olmuştur. Örgütün Almanya’daki yeniden canlanışı, 19. yüzyıl başlarında ünlü Alman filozof Hegel’in İlluminati’ye katılımı ile gerçekleşmiştir. Hegel, tez-antitez kuramları ile İlluminati’nin, Yeni Dünya Düzeni fikrinin geliştiği bir topluluk halini almasını sağlamıştır. En büyük destekçisi yine Rothschild ailesidir.

1787 yılında İlluminati üyesi Johacim Christoph Bode, Almanya’daki baskılar nedeniyle Fransa’ya iltica etmeye karar vermiş ve burada “İllumines” adı altında örgütün bir kolunu kurmuştur. İçten içe kaynamakta olan bu ülkede örgüt kısa zamanda büyümüş ve “Fransız Devrim Kulübüne” dönüşmüştür. Aralarında yine çok sayıda Mason üye bulunmaktadır. 1789 yılında gerçekleşen Fransız devriminin arkasında bu kulübün çalışmalarının olduğu bilinmektedir. Devrimin en önde gelen ismi Robespierre, örgütün başındadır. İlluminati’nin her şeyi gören göz sembolü, Fransız devriminin de sembolü olarak ortaya çıkmıştır.

Daha 1798’de, İskoçyalı bilim adamı John Robinson, “İlluminati’nin amacı, ülkelerin ekonomilerine ve paralarına egemen olmaktır. Bu amaca ulaşmak için başta Hıristiyanlık olmak üzere kurulu düzenin tüm kurumlarını yok etmeye çalışıyorlar. Tüm Avrupa Kraliyet yönetimlerini alaşağı edecekler ve daha sonra da gizli hedeflerini tüm dünyaya yaygınlaştıracaklar” demiştir.

Yine Fransa’da İlluminati üyeleri ile güçlü Fransız Deist ya da Ateist filozoflar arasında güç birliğine gidilmiş ve bu güç birliğinden ünlü Jakoben parti doğmuştur. Fransız Grand Orient Masonluğu içerisinde hızla güçlenen akımın uyguladığı siyaset, “Evrenin Ulu Mimarı” üzerine yemin etme zorunluluğunun kaldırılması ile sonuçlanmıştır. Bu Masonlar arasında, Voltaire, Diderot, Montesquieu gibi isimler bulunmaktadır.

1860 yılında Fransa’da Masonluğun yasal olarak kabul edilmesi önerisine Fransız Katolik kilisesi piskoposları şiddetle karşı çıktılar. Bunun üzerine Fransız Grand Orient’ine üye bulunan Deist filozoflar harekete geçtiler ve 1865 yılında Grand Orient Büyük Konvanında, dinsel kanaatine bakılmaksızın herkesin üye kabul edilmesi yönünde bir karar aldırdılar. Böylece Fransa’da Masonluk ile Katolik Kilise tam bir kopma noktasına gelmiş oldu. Grand Orient’in 1877 Büyük Konvanında da Tanrıya ve Ruhun Ölmezliğine inanma zorunluluğu kaldırıldı ve Masonik Anayasa’nın ilk maddesi, “Hür Masonluk, ilke olarak mutlak vicdan özgürlüğü ve insani özgürlüğü benimser” şeklinde değiştirildi. Grand Orient 1878’de, Tanrıya inananlar gibi, inanmayanları da Masonluğa kabul ettiklerini açıkladı.

Jakobenler, Fransa’nın devrim sonrası yönetimlerinde önemli roller oynamışlardır. Kurucuları arasında Grand Orient’in Büyük Üstadı olan Orleans Dükü ile İlluminati örgütünün Fransız kökenli üyeleri bulunmaktadır. Jakoben adı, 17. yüzyıl İngiltere Kralı 2. James’in adının Latincesi olan “Jakobus”tan gelmektedir. 2. James, Protestan damadı William tarafından tahttan indirilen bir Katolik Stuart’dır. James, tahttan indirilince kendi yandaşı olan bazı İngiliz Masonlar ile birlikte Fransa’ya kaçar ve taht üzerindeki iddiasını buradan sürdürür.


Yazının devamı aşağıdaki linklerden okunabilir:

İkinci kısım: http://masonlar.org/masonlar_forum/index.php/topic,15514.msg100819/topicseen.html#msg100819
Üçüncü (son) kısım: http://masonlar.org/masonlar_forum/index.php/topic,15515.msg100820.html#msg100820
« Son Düzenleme: Mart 21, 2013, 06:47:36 ös Gönderen: peacewings »
• Laborare est Orare XXII.
• ... Bense daha önce duyulmamış, yeni şeyler söylediğim için onların ilenç ve lanetlemelerine maruz kalmaya devam edeceğim.... Simon Magus


 

Benzer Konular

  Konu / Başlatan Yanıt Son Gönderilen:
93 Yanıt
86161 Gösterim
Son Gönderilen: Eylül 01, 2014, 03:17:53 ös
Gönderen: Dor
83 Yanıt
61888 Gösterim
Son Gönderilen: Ocak 22, 2008, 01:08:01 öö
Gönderen: seteney
Illuminati Nedir?

Başlatan Kemal « 1 2 3 4 » İlluminati

34 Yanıt
45025 Gösterim
Son Gönderilen: Ocak 16, 2013, 07:50:38 öö
Gönderen: ADAM
6 Yanıt
13724 Gösterim
Son Gönderilen: Ekim 18, 2010, 09:10:46 ös
Gönderen: Thoth
2 Yanıt
10779 Gösterim
Son Gönderilen: Eylül 05, 2010, 06:48:49 ös
Gönderen: ceycet
0 Yanıt
5989 Gösterim
Son Gönderilen: Kasım 05, 2010, 10:24:13 öö
Gönderen: ceycet
Illuminati korkusu!

Başlatan baron « 1 2 ... 6 7 » İlluminati

69 Yanıt
64778 Gösterim
Son Gönderilen: Ağustos 23, 2014, 12:53:08 ös
Gönderen: davut
37 Yanıt
23674 Gösterim
Son Gönderilen: Mayıs 31, 2016, 03:52:55 ös
Gönderen: Novayst
0 Yanıt
6369 Gösterim
Son Gönderilen: Mart 21, 2013, 06:37:29 ös
Gönderen: peacewings
0 Yanıt
6549 Gösterim
Son Gönderilen: Mart 21, 2013, 06:40:29 ös
Gönderen: peacewings