Masonlar.org - Harici Forumu

 

Gönderen Konu: Illuminati 2 / Cihangir GENER'den  (Okunma sayısı 6364 defa)

0 Üye ve 2 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Mart 21, 2013, 06:37:29 ös

Bu bölüm, birinci kısmın devamıdır. Birinci kısmı okumak için:
http://masonlar.org/masonlar_forum/index.php/topic,15513.msg100818/topicseen.html#msg100818

                                                                                                                        ILLUMİNATİ 2

İngiltere’de modern Masonluğun kurucusu kabul edilen Sir Francis Bacon’un Nova Atlantis adlı kitabında, “Yeni Dünya Düzeninden” ilk kez bahsedilmiştir. Aydınlanmacı Bacon’un kafasında canlandırdığı bu ütopya, sonuçta Amerika Birleşik Devletlerinin kurulmasına esin kaynağı olmuştur. Bacon’un 16. yüzyıl sonlarında İngiliz Gülhaçlılar Cemiyetinin “Büyük Komutan”lığını yaptığı da bilinmektedir.

Amerika kıtasına yapılan göçler sırasında çok sayıda İngiliz Masonun yanı sıra, Fransız Mason da yeni dünyaya ayak basmıştır. Bunlar arasında “İlluminized Free Masons” ve “İllumines” üyeleri de bulunmaktadır. En tanıdık isim Benjamin Franklin’dir. Örgütün Amerika’da kurulan kolunun adı, “Beyaz İlluminati Locası” ya da, “Beyaz Kardeşlik”tir. Bir İllumines üyesi olan Jean Jacques Rousseaus’un, bağımsızlık savaşı öncesi Amerika’da devrimci yandaşı faaliyetlerde bulunduğu bilinmektedir. Dönemin Amerika’daki Fransız büyükelçisi Edmont Genet’in de bir Jakoben ve Mason olduğu ve burada İlluminati örgütlenmesinde önemli rol oynadığı söylenmektedir. Koloni savaşlarını başlatan örgütler arasında İlluminati başı çekmektedir.

Bağımsızlık savaşı sonrası Amerika Birleşik Devletleri üç Ezoterik örgüt üzerine kurulmuş görünmektedir. Bunlar, başta Masonluk olmak üzere, İlluminati ve Rose Croix’dır. Devletin kuruluşunu ilan eden Bağımsızlık Bildirgesine imza atan 40 kişiden 28’inin Mason olduğu bilinmektedir. İlluminati ya da Rose Croix üyelerinin sayısı ise bilinmemektedir. Devletin ilk Başkanı olan General George Washington Mason’dur. Beyaz Saray’ın temel atma töreni, tüm biraderlerin regalyeleri ile katılımı sonucu Masonik bir tören ile gerçekleştirilmiştir. 18 Eylül 1793’de George Washington, Maryland Büyük Locasının Büyük Üstadı sıfatı ile Capitol binasının temel taşını ve çok sayıda Masonik sembolü temele yerleştirmiştir. Başta yeni devletin anayasası olmak üzere, pek çok kurum ve kuruluş, Masonik kurallara göre düzenlenmiştir. Denilebilir ki, ABD bir Masonik düzen cumhuriyetidir.

ABD Büyük Mührü, Ezoterik sembollerinin birleşimi ile oluşmuştur. Bir Dolarlık banknotlardan tanıdığımız Büyük Mühür 1776 yılında Benjamin Franklin, Thomas Jefferson ve John Adams tarafından dizayn edilmiştir. Bir Dolarlık banknotun üzerinde, üstünde üçgen içinde bir göz bulunan, tamamlanmamış bir piramit vardır. Üçgen içinde göz sembolü, her şeyi gören Evrenin Ulu Mimarının en eski sembollerindendir ve batık Mu uygarlığından beri binlerce yıldır Ezoterik ekoller tarafından kullanılmaktadır. Masonluğun yanı sıra İlluminati de aynı sembolü benimsemiştir. Piramidin hemen altında Latince, “Novos Ordo Seclorum” yazmaktadır. Anlamı, Yeni Seküler Düzen’dir. Bu söylem, İlluminati’nin hedefidir. Böylece ABD, kendi ulusal politikasının ve dini kurallarının bu yeni seküler düzen çerçevesinde uygulandığını açıklamıştır. Seküler düzen, İlluminati’nin yanı sıra Masonluğun da en öncelikli taleplerinden birisi olagelmiştir. Novos Ordo Seclorum’un hemen altında 1776 tarihi bulunmaktadır. Bu tarih, bağımsızlık ilanının yanı sıra, ABD’ndeki İlluminati’nin de kuruluş tarihidir.

Bu sembollerin altında yine Latince, “Annuit Coeptis” yazmaktadır. Türkçe’ye, “Plan mutlaka başarılacak” şeklinde çevrilebilir. Plan, İlluminati’nin “Yeni Dünya Düzeni” kurulması hedefidir. Paranın üzerindeki bir diğer Latince cümle, “E Pluribus Umum”dur. Bu ifade de, “pek çoklarının arasında tek” şeklinde çevrilebilir. ABD, o günkü dünya üzerinde İlluminati hedefleri doğrultusunda kurulmuş ilk ve tek devlettir. Tüm bu sembol ve cümleler birleştirildiğinde, mutlaka başarılması gereken büyük bir planın bulunduğu ve bu planın sadece ABD için olmadığı anlamı çıkmaktadır. “Yeni Seküler Dünya Düzeni” bu uluslararası planın adıdır ve günümüzden iki yüz yıl önce, kurucu babalar tarafından açıklanmıştır.

Bu planın gerçekleştirilmesinin, ABD dışındaki uluslararası düzeyde ilk adımı 1877 yılında atılmıştır. İngiltere’yi birleştiren efsanevi Kral Arthur’un Yuvarlak Masa Şövalyelerine atfen, “Yuvarlak Masa” adı verilen bir örgüt ABD ve İngiltere’den beş işadamı tarafından 1877 tarihinde kurulmuştur. Hedef, İngilizce konuşan ülkeleri bir federasyon çatısı altında bir araya getirmektir. Bu birlik, ileride kurulacak Dünya Federasyonu’nun ana nüvesini teşkil edecektir. O günlerde dünyanın en zengin adamları olarak tanınan bu beş iş adamı, Amerika Birleşik Devletleri’nden John Rockefeller, John Morgan, Andrew Carnegie ile İngiltere’den Mayer Rotschild ve Cecil Rhodes’dur. Hepsi İllüminati üyesi ve 33. Derece Masondur.

Yuvarlak Masa grubu, iç ve dış gruplar olmak üzere ikili bir oluşumdur. İç gruba Beyaz Kardeşlik İnisiyeleri ya da Seçkinler, dış gruba ise Yardımcılar Birliği denmektedir. İngiliz Lord Milner Rhodes ve Lord Victor Rothschild İnisiyelerdendir. Rhodes Fund’ın yanı sıra, Charnegie Thrust, J.P. Morgan, Rockefellar’lar ve Rothschield’lar gruba mali destek sağlamışlardır.

1910 yılında bu kez ABD’nin Jekyll adasında, Ulusal Para Komisyonu Başkanı John Rockefeller, New York National City başkanı Frank Vanderlip, First National Bank’ın başkanı Charles Norton, ABD Maliye Bakan yardımcısı Abraham Andrew, John Morgan’ın temsilcisi Henry Davison, Morgan’ın bir diğer yardımcısı Benjamin Strong ile Nelson Aldrich ve Alman Warburg Bankası temsilcisi Paul Moritz Warbrug, basına kapalı bir toplantı düzenlediler. Bankacı Mayer Rothschild’ın bu toplantıya katılamadığı ancak tüm gücü ile oluşuma destek verdiği biliniyordu. Dışa açıklanan gündem, ABD Merkez Bankasının oluşumu idi ancak asıl gündem konusu, İlluminati’nin öngördüğü gizli bir dünya hükümetinin oluşturulması planının yürürlüğe konulmasıydı. Kapalı kapılar ardında plan doğrultusunda Avrupa Aristokrasisine karşı mücadele edilmesi kararı alınmış olması kuvvetle muhtemeldir. Nitekim kısa süre sonra 1. dünya savaşı çıkmış, Amerika’nın da müdahalesi ile sonuçta Avrupa, kraliyet yönetimlerinden soyutlanmıştır. 33 dereceli Mason ve İlluminati üyesi olan Amerikalı General Albert Pike da, “Yeni Dünya Düzeni”nin teorisyenlerinden olarak bilinmektedir. Bu yeni düzenin oluşturulması için Pike’ın 1859-1871 yılları arasında üzerinde çalıştığı proje, 1. Dünya Savaşı ile birlikte yürürlüğe konmuş görünmektedir.

Birinci Dünya Savaşı’ndan hemen sonra 30 Mayıs 1919’da Paris’te Majezik otelde bir Yuvarlak Masa toplantısı düzenlendi. Dünyaya yeni bir yön çizmenin zamanı gelmişti. Bu toplantıda katılımcılar Uluslararası İlişkiler Enstitüsü kurulmasına karar verdiler. Ayrıca, yeni dünya düzeninin oluşturulması için yeni think-thank kuruluşlarının da oluşturulmasına aynı toplantıda karar verildi. Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nün ABD’de kurulmasına karar verilen koluna, “Dış İlişkiler Konseyi” (CFR- Counsil on Foreign Affairs) adı verildi. Bu kuruluşun İngiltere’deki ikizinin adı ise, “Uluslararası İlişkiler Kraliyet Enstitüsü” olarak tespit edildi. Açıklanan amaç, dünya barışına hizmet etmekti. Yuvarlak Masa grubu’nun devamı niteliğinde olan Uluslararası İlişkiler Enstitüsü, toplantılarını Londra’daki Chatham House’da yapmaktaydı.

Birinci dünya savaşından sonra kurulmuş olan Milletler Cemiyeti, Uluslararası İlişkiler Enstitüsü tarafından oluşturulmuş bir örgüttür. Ancak muhtelif uluslara ait ekonomik işletmelerin ve şirketlerin çıkarları birbirine ters düşünce bu girişim atıl kalmış ve ikinci dünya savaşı çıkmıştır. Ulusal şirketler uluslararası platformlarda büyüdükçe, çıkarlarının örtüşmemesi ve uzlaşma ortamının giderek azalmış olması büyük bir ders olmuş, uluslararası düzeyde kontrolü sağlayacak mekanizmaların oluşturulmasının zorunluluğu ortaya çıkmıştır. İkinci dünya savaşı sonrası örgütlenmeler de bu ihtiyaç göz önüne alınarak kurgulanmıştır.

Yeni Dünya Düzeninin merkez komitesi niteliğinde olan Dış İlişkiler Konseyi CFR, New York’ta 1921 yılında kuruldu. CFR’ye kuruluşunda Rockefeller ailesi, Carnegie Enstitüsü ve Wall Street bankerleri mali destek sağladı. Kuruluş tarihinden itibaren, ABD’nin dış ilişkilerini düzenleyen örgüt daima CFR oldu. Özellikle ikinci dünya savaşı ve sonrasında her türlü dış politika, bu kuruluşun güdümünde yürütüldü. Bugün ABD’nin uluslararası alanda izleyeceği stratejiler CFR tarafından saptanmakta ve Başkanlar ve Dışişleri Bakanları tarafından yürütülmektedir. 1945 yılından bu yana tüm ABD Başkanları CFR üyesidirler.

CFR, Amerika Birleşik Devletleri yapısı içerisinde Roosvelt döneminde kurumsallaşmasını tamamlamıştır. O günden bu yana, Başkanların yanı sıra ABD hükümetlerinin üyelerinin neredeyse tamamı CFR üyelerinden oluşmuştur. Bugün ABD’nde 1500, dünya genelinde de 3300 CFR üyesi bulunmaktadır. Bu üyelerin tamamı yüksek dereceli Masondur veya Mason eşleridir. ABD’nde halen 5 milyonun üzerinde Mason bulunmaktadır. CFR üyeleri aynı zamanda, daha sonra inceleyeceğimiz Bilderberg’in veya Trilateral Komisyonunun üyesi olabilirler. Ancak bugüne kadar her üç kuruluşa da üye olanların sadece ABD vatandaşları oldukları gözlemlenmiştir.

Dış İlişkiler Konseyinin kuruluş şeması iç içe geçmiş iki çemberden oluşmaktadır. İç Çember 40 üyeden müteşekkildir ve başkanlığını David Rockefeller yapmaktadır. Merkez Komite adı verilen iç çemberin kararları kesin ve nihaidir. Merkez Komitesinin tüm üyeleri 33 dereceli Masondur. CFR’nin dış komitesinde tüm üyelerin öneride bulunma ve oylamalara katılma hakları vardır. Ancak öneriler ve alınan kararlar bağlayıcı değil, tavsiye niteliğindedir. Sadece iç çember kararları bağlayıcıdır. İlluminati’nin tüm üyeleri aynı zamanda Merkez Komite’nin de doğal üyesidirler.

Yuvarlak Masa örgütlenmesinden sonra, piramidin tepesindeki kuruluş olan İlluminati’nin üye sayısının 10 kişi ile sınırlandırılması, her türlü örgütlenmenin bu yapının emri altındaki oluşumlar aracılığıyla gerçekleştirilmesi karara bağlanmıştır. Bu 10 kişilik İlluminati örgütünün bir diğer adı, “İmparatorlar Konseyi”dir. İlluminati’nin üyeleri, bugün global ekonomiyi kontrol altında tutan 10 aileden gelmektedirler. Paraya hükmederek, bugünkü konumlarına ulaşmışlardır. Örgütün ABD’ndeki ilk kurucuları başta olmak üzere, bütün nesiller yatırımcılık ve bankerlik yapan kişilerdir. Bu 10 ailenin bugün ne kadar paraya hükmettiğini hesaplamak, hatta tahmin yürütmek dahi mümkün değildir. 200 yıldan bu yana, sahip oldukları şirketler, bankalar, tekeller ve diğer mali yapılar ile, dünyadaki neredeyse tüm para trafiğini kontrol etmektedirler. İlluminati üyelerinin tamamı sadece on seçkin ailenin içinden çıkacaktır diye genel bir kabul söz konusu değildir. Örneğin örgüte en son üye olarak kabul edilen, elektronik dünyasının en önde gelen ismi olan Microsoft kuruluşunun sahibi Bill Gates, bu ailelerden herhangi birisinden değildir. Ancak örgüt üyelerinin büyük kısmının, bu on ailenin üyesi oldukları da bir gerçektir.


Üçüncü kısmı okumak için: http://masonlar.org/masonlar_forum/index.php/topic,15515.msg100820.html#msg100820
« Son Düzenleme: Mart 21, 2013, 06:46:15 ös Gönderen: peacewings »
• Laborare est Orare XXII.
• ... Bense daha önce duyulmamış, yeni şeyler söylediğim için onların ilenç ve lanetlemelerine maruz kalmaya devam edeceğim.... Simon Magus


 

Benzer Konular

  Konu / Başlatan Yanıt Son Gönderilen:
93 Yanıt
86133 Gösterim
Son Gönderilen: Eylül 01, 2014, 03:17:53 ös
Gönderen: Dor
83 Yanıt
61871 Gösterim
Son Gönderilen: Ocak 22, 2008, 01:08:01 öö
Gönderen: seteney
Illuminati Nedir?

Başlatan Kemal « 1 2 3 4 » İlluminati

34 Yanıt
45014 Gösterim
Son Gönderilen: Ocak 16, 2013, 07:50:38 öö
Gönderen: ADAM
6 Yanıt
13721 Gösterim
Son Gönderilen: Ekim 18, 2010, 09:10:46 ös
Gönderen: Thoth
2 Yanıt
10776 Gösterim
Son Gönderilen: Eylül 05, 2010, 06:48:49 ös
Gönderen: ceycet
0 Yanıt
5987 Gösterim
Son Gönderilen: Kasım 05, 2010, 10:24:13 öö
Gönderen: ceycet
Illuminati korkusu!

Başlatan baron « 1 2 ... 6 7 » İlluminati

69 Yanıt
64767 Gösterim
Son Gönderilen: Ağustos 23, 2014, 12:53:08 ös
Gönderen: davut
37 Yanıt
23665 Gösterim
Son Gönderilen: Mayıs 31, 2016, 03:52:55 ös
Gönderen: Novayst
0 Yanıt
9517 Gösterim
Son Gönderilen: Mart 21, 2013, 06:22:35 ös
Gönderen: peacewings
0 Yanıt
6546 Gösterim
Son Gönderilen: Mart 21, 2013, 06:40:29 ös
Gönderen: peacewings