Masonlar.org - Harici Forumu

 

Gönderen Konu: Mason Sözlüğü (O)  (Okunma sayısı 7009 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Ağustos 05, 2010, 10:47:28 öö
  • Seçkin Üye
  • Uzman Uye
  • *****
  • İleti: 7217
  • Cinsiyet: BayO.
Orient (Fra. ve İng.); Osten (Alm.); “Doğu”.

O. A. C.
Ordo ab Chao (Lat.); “Karmaşadan çıkan düzen”.

Ob. / Obed.
Obediyans

Obediyans
Mason localarının bir araya gelmesiyle oluşan, kendine bağlanan localar üzerinde bir yönetici egemenlik oluşturan bağımsız federatif kuruluş.

Obelisk
En kesiti kare ya da dikdörtgen şeklinde olan bir dikili taş türü.

Objektif ; Bak: Nesnel

Obligasyon ; Bak: Yükümlülük

Obole
Bazı mason kuruluşlarında, simgesel anlamdaki “tuğla”nın karşılığı.

Oc.
Occident (Fra.); “Batı”.

Oduncular Tarikatı
1743 yılında Paris’te kurulmuş olan bir paramasonik örgüt.

Odun Kömürü
Odunun iç yanımı sağlanarak yapılmış olan kömür.
Masonlukta odun kömürü, istekliliğin, gönüllülüğün, görev üstlenmeye ve görevi yerine getirmeye hazır oluşun simgesi olarak benimsenir.

O. E. S.
Order of the Eastern Star (İng.); “Doğu Yıldızı Örgütü”.

Oheb Eloah
İbranice: “Tanrı sevgisi”.

Oheb Kerobo
İbranice: “İnsanlık sevgisi”.

Okten, Şekûr
Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası’nın büyük üstadı: 1981-1986.

Okült Masonluk
Çalışma sistemlerini ve ritüellerinin kapsamını Okültizme uygun ilkeler ve yöntemler üzerine kurmuş olan bazı masonik örgütlerin genel adı.

Okültik Dereceler
Ritüellerinin kapsamı ve çalışma sistemlerinin düzenlenişinde Okültizm ve büyüye ağırlık veren bazı dereceler.

Okültizm
Evrene ilişkin gerçekleri, kendilerine özgü birtakım bilim dışı ve yer yer gizli tutulan yöntemlerle araştırmayı öngören öğreti ve sistemlerin genel adı.

Olağanüstü Oturum ; Bak: İvedi Loca

Ol. Lo.
Olgunlaşma Locası

Olgun Üstat ; Bak: Yetkin Üstat

Olgunlaşma Locası
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin 4.-14. derecelerinde çalışma yapan atölye.

Olumlu Bilim ; Bak: Bilim

Om ; Bak: Aum

Omay, Muhiddin Osman
Türkiye Maşrık-ı Âzamı’nın üstad-ı âzamı: 1933-1935; Ankara Granloju’nun granmetri (büyük üstadı): 1951-1955

Omega ; Bak: Alfa ve Omega

Omnia Tempus Alit
Latince: “Zaman her şeyi iyileştirir.”

On Beşler Seçilmişi
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin 10. derecesi.

On Beşler Seçilmişi Şövalyesi
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin bazı uygulamalarında, 16. derecedeki bir masonun ritüelik unvanlarından biri.

On İki Ünlü Şövalye
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin bazı uygulamalarında, “Seçilmişler”in 11. derecedeki toplu niteliği.

On İkiler Seçilmişi
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin 11. derecesi.

Onama Belgesi
Herhangi bir mason locasında, Masonluğa kabul edilmesi için önerilmiş olan bir adayın işlemlerinin yürütülebilmesi için, o locanın bağlı olduğu obediyansın yetkili organınca verilmiş olması gereken izin ya da onay.

Onur
Bireyin kendine saygı duyması ve başkalarının indinde de saygın kişi olması.

Onur Dilekleri
Mason localarının agaplarında, belirli kişi ya da toplumların onurlarına iyi dileklerle kadeh kaldırılması.

Onur Kurulu
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin Güney Jürisdiksiyonu’nda, ritin 32. ve 33. dereceleri arasında oluşturulmuş bir ek derece.

Onurlar
Masonlukta hiyerarşik düzenin en yüksek aşamaları sayılan yer ya da kavramlar.

Onursal Büyük Komandör
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin bir yüksek konseyinde, daha önce büyük komandör (gran komandör / hâkim büyük âmir) olarak çok başarılı bir görev yapmış olan bir masona, ilgili yüksek konseyin kararıyla verilebilen bir unvan.

Onursal Büyük Üstat
Bir obediyansta daha önce çok başarılı bir büyük üstat olarak görev yapmış ya da bu görevde hiç bulunmamış olmakla birlikte olağanüstü yararlılık göstermiş olan bir masona, ilgili obediyansın yetkili kurulunun verdiği bir nitelik.

Onursal Dereceler
Bazı masonik sistem ve kuruluşlarda; Masonlukta olumlu ve yararlı çalışmalarda bulunmuş ya da bir masonik birimi kutlanmaya değer bir başarıyla yönetmiş masonlar için oluşturulmuş özel dereceler.

Onursal Görevliler
Bazı obediyansların tüzükleri uyarınca; “yönetim kurulu”nda yer alarak çalışmış olan “büyük görevliler”in genel niteliği.

Onursal Otuz Üçler
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nde bir yüksek konsey (süprem konsey/yüksek şûra) bulunan bir ülkede, mason olmasalar bile kendilerine bu ritin 33. derecesinin hak ve yetkilerinin verildiği kişiler.

Onursal Üye
1.   Bir locada, Masonluktaki kıdemi ve geçmiş hizmetleri göz önünde tutularak, masonik hak ve yetkileri kaldırılmaksızın bazı yükümlülüklerinden bağışık tutulan üye.
2.   Bir locada, aslında o locanın üyesi olmamakla birlikte, Masonluktaki hizmetleri ve yararlı çalışmaları göz önünde tutularak ve hiçbir yükümlülük altında girmeden o locanın üyesi sayılan mason.

Operatif Dereceler
18. yüzyıl başlarında İngiltere’de Operatif Masonlukta uygulanmış olan bir çalışma sistemi.

Operatif Mason
Orta Çağ başlarından 18. yüzyıl ortalarına kadar, genelde yapıcılık (inşaatçılık) işini kendine meslek edinmiş olan, özelde ise taş kesip yontarak şekillendiren kişi.

Operatif Masonluk
Avrupa’da 18. yüzyıl ortalarına kadar varlığını sürdürmüş olan geleneksel yapıcılık mesleği ve sanatı.

Operatif Masonluk Yasaları
Orta Çağ’da yapıcılık (inşaatçılık) mesleği ve sanatının yönetim şeklini ve mason-
ların uymaları gereken kuralları belirlemek üzere oluşturulmuş yasalar.

Operatif Sanat
Orta Çağ ve sonrasının Operatif Masonluğu.

Operatifler Örgütü
İngiliz Masonluğu Sistemi kapsamında yer alan bir ileri derece bölümü.

Ordo ab Chao
Latince: “Karmaşadan düzene”.

Ordugâh
Tapınak Şövalyesi derecesinde çalışan masonik birim ve kuruluşlardan bazılarının, oturumlarını yaptıkları mabede ve toplantılarına verilen ad.

Orfe Misterleri
Antik Yunan Misterleri’nden biri.

Organist ; Bak: Müzik Görevlisi

Orient
Batı dillerinden bazılarında “doğu”.

Oriental Felsefe
Avrupa’da oluşturulmamış ve Avrupa’ya göre Doğu’dan gelmiş felsefel, düşünü yöntemi ve inanç sistemlerine, Batı dünyasında verilmiş bir genel nitelik.

Oriental Hurma ve Kabuk Tarikatı
19. yüzyılın ikinci yarısında, Amerika Birleşik Devletleri’nde kurulmuş bir masonik tarikat.

Oriental Koltuk / Kürsü
Bazı obediyanslarda localarda saygıdeğer üstadın (üstad-ı muhteremin), bazı uygul-
amalarda ise obediyansın büyük üstadının mabette oturduğu yer.

Oriental Rit
Bazı masonik yazında benimsenmiş olduğu üzere, Memfis Riti’ni nitelemek üzere kullanılmış bir ad.

Orientasyon ; Bak: Doğu'ya Yönelme

Orta Bölme
1.   Masonluğun simgesel derecelerinden üstat derecesinde çalışma yapılırken, mabedin simgesel niteliği.
2.   Süleyman Mabedi’nin bölümlerinden biri.

Orta Sütunlar ; Bak: Üç Sütun

Ormuz ; Bak: Hürmüz

Osiris
Eski Mısır dini ve mitolojisindeki asal Tanrı.

Osiris Misterleri ; Bak: Mısır Misterleri

Oterfut / Oterfurt
Süleyman Mabedi’nin Başmimarı Hiram Abif’i öldürmüş olan üç katilden birinin, bazı ritüellerde benimsenmiş olan adı.

Otonomi ; Bak: Özerklik

Otorite
Yönetim ve karar yetkisi bulunan bir kişi, bir organ ve bunların gücü.

Oturum
Herhangi bir masonik birimin, belirli bir gün, saat ve yerde, yaptığı toplantının belli bir derecenin ritüeli uyarınca ya da belli bir amaçla yapılan bölümü.

Oturumun Açılması
Bir locanın, atölyenin ya da bir diğer masonik birimin, toplantı günündeki gündemi uyarınca çalışması yapılacak olan herhangi bir derecesindeki oturumuna başlanması.

Oturumun Kapanması
Bir loca, atölye ya da bir diğer masonik birimin oturumuna son verilmesi.

Otuz Üçüncü Derece
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin sonuncu derecesi.

Otuz Üçüncü Derece Masonları
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin son derecesindeki masonlar.

Otuz Üçüncü ve En Yüksek Derece
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin 1786 tarihli olduğu söylenen anayasasında geçtiği üzere, bu ritin sonuncu derecesinin niteliği.

Oy Birliği
Herhangi bir oylamada, katılanların tümünün belli bir seçim ya da karar doğrultusunda oy kullanması.

Oylama
Toplumsal buyrultunun belirlenmesi için başvurulan yöntem.
« Son Düzenleme: Ocak 26, 2011, 02:31:19 öö Gönderen: dogudan »
ADAM OLMAK ZOR İŞ AMA BUNUN İÇİN ÇALIŞMAYA DEĞER.


 

Benzer Konular

  Konu / Başlatan Yanıt Son Gönderilen:
1 Yanıt
11222 Gösterim
Son Gönderilen: Ağustos 04, 2010, 05:03:25 ös
Gönderen: Aziz Arslan
0 Yanıt
6224 Gösterim
Son Gönderilen: Ağustos 06, 2010, 10:37:59 öö
Gönderen: ADAM
0 Yanıt
9876 Gösterim
Son Gönderilen: Ağustos 09, 2010, 10:06:58 öö
Gönderen: ADAM
0 Yanıt
9763 Gösterim
Son Gönderilen: Ağustos 10, 2010, 10:24:47 öö
Gönderen: ADAM
1 Yanıt
12939 Gösterim
Son Gönderilen: Şubat 20, 2013, 02:53:21 ös
Gönderen: Samuray
9 Yanıt
16463 Gösterim
Son Gönderilen: Haziran 28, 2016, 08:48:14 öö
Gönderen: Herakles
2 Yanıt
12459 Gösterim
Son Gönderilen: Kasım 18, 2018, 04:48:05 ös
Gönderen: St-Further
1 Yanıt
10580 Gösterim
Son Gönderilen: Haziran 07, 2024, 07:44:59 ös
Gönderen: Mandıra Filozofu
0 Yanıt
12808 Gösterim
Son Gönderilen: Ağustos 19, 2010, 11:10:52 öö
Gönderen: ADAM
5 Yanıt
9965 Gösterim
Son Gönderilen: Şubat 22, 2021, 09:57:53 ös
Gönderen: Behiye1921