Masonlar.org - Harici Forumu

 

Gönderen Konu: Mason Sözlüğü (S - 1)  (Okunma sayısı 12939 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Ağustos 11, 2010, 12:54:42 ös
  • Seçkin Üye
  • Uzman Uye
  • *****
  • İleti: 7217
  • Cinsiyet: BayS.
1. Sayın; Saygıdeğer
2. Soleil (Fra.); Sun (İng.) Sonne (Alm.); “Güneş”.
3. Salut (Lat.); “Selam”.
4. Surveillant (Fra.); “Nazır”.
5. Sud (Fra.); South (İng.); Süd (Alm.); “Güney”.
6. Süleyman

Sa.
Sayın; Saygıdeğer


Sa. Lo.
Sayın Loca

Sa. Mah.
Sayın Mahfil

Sa. Üs.
Sayın Üstat; Saygıdeğer Üstat

Saadet ; Bak: Mutluluk

Saat ; Bak: Kum Saati

Saatler   (Masonik)
Masonlukta kullanılan simgesel dil uyarınca; masonik çalışmanın yapıldığı zaman dilimi.

Sabah
Masonluğun bazı derecelerinde yapılan oturumun simgesel olarak başlama zamanı.

Sabah Yıldızı
Çeşitli dillerde Jüpiter’in niteliği.

Sabal / Sabael / Sabbal
İbranice: “Hamal”, “yük taşıyan”

Sabır
İstenmeyen, hoşlanılmayan, onaylanmayan, sıkıntıya neden olan hatta acı veren bir duruma gönülsüzce fakat bilinçli katlanma.

Sacerdos
Bir Roma kolejindeki din görevlisi.

Sacramentum
Latince: “Bağlılık andı” (sadakat yemini).

Sadaka
Gereksinmesi olana ya da gereksinmesi olan için yapılan parasal yardım.

Sadakat ...... ; Bak: Bağlılık ......

Sadık İskoç Masonları ; Bak: Vielle-Bru Riti

Sâfîler ; Bak: İhvanüssafa

Sagitta ; Bak: Kilit Taşı

Sağduyu
Akıl yoluyla davranma ve yargı ya da karar verme yeteneği.

Sağgörü
Doğru, uygun, olumlu, tutarlı ve yararlı olanı benimseyerek uygulama.

Sağlık - Tutarlılık - Güçlülük
Masonlukta üç bireysel temel ilke olarak benimsenmiş bir üçleme.


Sahra Locaları ; Bak: Askerî Localar

Sahte Masonluk

Masonluğun amaç, ilke ve yöntemlerine uymamakla birlikte, “masonik” olduğunu ileri süren birtakım kuruluş ve sistemlerin niteliği.

Sai, Mehmet Talat
Türk Masonluğu’nun ilk büyük üstadı.

Saint Adhabelle / Albanus / Amphibalus ; Bak: Aziz Alban

Saint Andre … ; Bak: Aziz Andre …

Saint Germain en Laye
Fransa’da, Paris yakınlarındaki bir köy.

Saint Jean / John  ; Bak: Aziz Yahya

Saint Paul  ; Bak: Aziz Pavlus

S. A. K.
Sani-i Âzam-ı Kâinat: “Evrenin Ulu Yaratanı”.

Sakakini, Jozef
Şûrayı Âlîyi Osmanî’nin âmir-i hâkim-i âzamı: 1913-1914

Sakallı Kardeşler ; Bak: Barbati Fratres

Sakıncasızlık Belgesi ; Bak: Loca Değiştirme

Saksonyalı Adolf
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin bazı uygulamalarında, 21. derece çalışmasında bu dereceye yükseltilecek olan adayın ritüelik adı.

S. A. K. Y. Ş.
Sani-i Âzam-ı Kâinat’ın Yüce Şanına / Şerefine

Salâh ; Bak: İyilik

Salem
İbranice; “Barış”.

Salip ; Bak: Haç

Salix Noni Tengu
Latince: “Yaydığımız ışık yol gösterir.”

Salomon ; Bak: Süleyman

Salon
1.   Bazı masonik derecelerde, “mabet”in karşılığı.
2.   Masonların, mason olmayan kişilerin yanında mabetten söz etmeleri gerektiğinde kullandıkları sözcük.

Saltık
Hiçbir ilişkiyi gerektirmeksizin kendiliğinden var olan.

Salut / Salutem
Latince: “Kutlu” ya da “sağlıklı”.

Salvo ; Bak: «Ateş!»

Sam
Hz. Nuh’un en büyük oğlu.

Samaritanlar ; Bak: Samiriyeliler

Samaviyye ; Bak: Düalizm

Samimiyet ; Bak: İçtenlik

Samiriyeliler
Tarih öncesi çağlarda Kudüs’ün kuzeyinde yer alan bir kent ve bölgenin halkı.

Samson
İsrailoğullarının Filistinliler ile savaşımında, Dagon Tapınağı’nı tek başına yıkışıyla ünlü efsanesel bir kahraman.

San ; Bak: Unvan

San.
Sancak; Sancaktar

Sancak
Bir mason kuruluşu ya da biriminin ulusallığını belirleyen simge.

Sancaktar
Bazı mason kuruluşlarının birimlerinde, ulusun sancağını taşıyan ve korunmasını sağlayan görevli.

Sanctum Sanctorum  ; Bak: Kutsalların Kutsalı

Sanhedrim
İbranice: “Yahudilerin geleneksel yüksek yargı kurulu”.

Sandık ; Bak: Yardımlaşma Sandığı

Sani ; Bak: Yaratan

Sani-i Azam-ı Kâinat
Evrenin Ulu Yaratanı.

Sap ve Salkım
Londra Büyük Locası’nı kurmuş olan dört mason locasından birinin o tarihlerde toplantılarını yapmakta olduğu yerin adı.

Sapientia
Latince: “Bilgeliğin çokluğu”, “tüm bilgelik” ya da “çalışkanlık”.

Saray Üstadı
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin bazı uygulamalarında, 15. derece çalışmasında sözcünün (hatibin / yasalar sözcüsünün) görev unvanı.

Sarı Barut ; Bak: Barut

Sarı Ceket ve Mavi Pantolon
Eskiden, “pergel”i nitelemek üzere kullanılan bir mecazi terim.

Satolkin ; Bak: Stolkin

Sav ; Bak: Tez

Savunucu
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin bazı uygulamalarında, 31. derece oturumunda sözcünün (hatibin / yasalar sözcüsünün) görev unvanı.

Sây ; Bak: Emek

Sayer, Anthony
Londra Büyük Locası’nın ilk büyük üstadı.

Saygı
Değer verme duygusu ve bu duygunun tutum ve davranışa yansıması.

Saygı Duruşu ; Bak: Düzen Duruşu

Saygıdeğer
1.   Gerçekten ya da bir topluluğu kişiliğinde somutlaştırarak temsil etmekte oluşundan ötürü, saygı gösterilmesi ve yönergelerine özenle uyulması gereken kimse.
2.   Bazı masonik uygulamalarda, bir masonik birimin adının, ayrıca bu birimin başkanının ve görevlilerinin standart görev unvanları ile birlikte, bu birimin ya da görevlinin özel bir saygınlığının bulunduğunu vurgulamak üzere eklenen sıfat.

Saygıdeğer Büyük Üstat
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin bazı uygulamalarında, 20. derecedeki bir masonun niteliği.

Saygıdeğer Denetçi
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin bazı uygulamalarında, 4. derece çalışmasında bir nazırın görev unvanı.

Saygıdeğer Loca ; Bak: Sayın Loca

Saygıdeğer Üstat
Masonluğun simgesel derecelerinde çalışmakta olan bir locanın başkanı.
Bu terim günümüzde sadece Özgür Masonlar Büyük Locası’nda kullanılmaktadır.

Saygıdeğer Üstat Vekili
Bir locanın saygıdeğer üstadı herhangi bir nedenle görevi başında bulunamazsa, onun yerine locanın oturumunu yöneten görevli.

Saygın
Saygı gören ya da kendisine saygı gösterilmeye yaraşır olan.

Sayılar
Niceliksel değerler.
Masonlukta sayılar, simgesel anlamlar taşımak ya da bir başka şeyi anımsatmak üzere kullanılır. Masonluktaki bu uygulama, eski çağların ezoterik nitelikli ekol ve kurumlarının geleneklerinden ve öğretilerinden esinlenilerek benimsenmiştir.

Sayın
Bir loca ya da atölyenin kimi görevlilerinin bazı derecelerde görev unvanlarının başına eklenen sıfat.

Sayın Başkan
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin bazı uygulamalarında, 22. derece oturumlarını yöneten başkanın görev unvanı.

Sayın Büyük Genel Denetçi
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin bir yüksek konsey (süprem konsey / yüksek şûra) yönetim kurulunda, yetki ve protokol bakımından büyük komandör (gran komandör / hâkim büyük âmir) ve yardımcısından sonra gelen görevli.

Sayın Eskiler
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin 17. derece çalışmasında, atölye başkanı ve nazırlar dışında kalan görevlilerin, toplu ritüelik niteliği.

Sayın Loca
Masonluğun simgesel derecelerinde çalışan bir locanın, gerek bir mason topluluğu olarak gerekse tüzel kişiliği bakımından saygınlığını vurgulamak üzere nitelenişi.

Sayın Nazır
Masonluğun ileri ve yüksek derecelerinde çalışan atölye ve şapitrlerin kimi derecelerinde, nazırlardan her birinin görev unvanı.

Sayın Şövalye
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin 17. derece çalışmasında, nazırların görev unvanı.

Sayın Üstat
1.   Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin bazı uygulamalarında, 29. derece çalışmasında, oturum başkanının görev unvanı; bazılarında ise bu oturuma katılmakta olan her bir masonun niteliği.
2.   Türk Masonluğu’nda bir ara “saygıdeğer üstat” ve “üstad-ı muhterem” karşılığında kullanılmış olan unvan.

Sayın Yardımcı ; Bak: Sayın Nazır

S. C.
Suprême Conseil (Fra.); Supreme Council (İng.); “Yüksek Konsey” (Süprem Konsey / Yüksek Şûra).

Schaddai ; Bak: Şaddai

Schalal Schalom Abi  ; Bak: Şalal Şalom Abi

Schalom ; Bak: Şalom

Schelemoth ; Bak: Şelmot

Schiboleth ; Bak: Şibolet

Schola
Bir Roma kolejinin, eğitim ve öğretim amacıyla kullanılan toplantı yeri.

Schorlaban ; Bak: Şor Laban

Schröder Sistemi
1801 yılında Almanya’da Friedrich Ludwig Schröder’in kurduğu bir masonik sistem.

S. C. J.
Sam - Cham (Ham) - Japhet (Yafet)

Scriba
Bir Roma kolejinde, yazı işlerini yürüten görevli.

Sculptores Lapidum Liberorum
Latince: “Özgür Taş Sanatçıları”.

Seans ; Bak: Oturum

Sebat ; Bak: Direşme

Seçilmiş
Birçok mason ritinde, Süleyman Mabedi’nin yapımına ilişkin alegorik nitelikli öykülerin işlendiği derecelerin bazılarında bir masonun genel niteliği.

Seçilmiş Kohenler Riti
18. yüzyıl ortalarında, o dönemin ünlü masonlarından olan Martinez Paschalis (Martin de Pasqually) tarafından Fransa’da kurulmuş olan bir mason riti.

Seçilmiş On Beşler  ; Bak: On Beşler Seçilmişi

Seçilmiş On İkiler  ; Bak: On İkiler Seçilmişi

Seçilmiş Üstat
Bir locada Saygıdeğer Üstat (Üstad-ı Muhterem) herhangi bir nedenle görevinden ayrılacak olursa, onun görev süresini doldurmak üzere yerine seçilen üstat.

Seçilmiş Yüce Şövalye / Üstat
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin 11. derecesinde, bu derecedeki bir masona verilen ritüelik nitelik.

Seçilmişler Dereceleri
Süleyman Mabedi’nin yapımı konusuna ilişkin birbirini izleyen alegorik nitelikli töresel öyküler işlenirken; Başmimar Hiram Abif’i öldürüp kaçan katillerin aranma, yakalanma ve cezalandırılmalarını ritüelin temel konusu olarak alan dereceler.

Seçim
Görevlileri ya da yöneticileri belirlemek için yapılan demokratik işlem.

Seçkin Konuklar
Masonik etiket uyarınca, bir locada törenle karşılanarak ağırlanması gereken konuklar.

Sedech ; Bak: Zadak

Sedesias ; Bak: Zedekiah

Sedir
Çamgiller familyasından olup, özellikle yarı tropikal bölgelerde bulunan, iri gövdeli ve kalın dallı bir ağaç.

Sefer Yesirah ; Bak: Zohar

Sefirot
Kabala’ya göre; evrenin oluşumunu belirleyen aşamalar.

Seher ; Bak: Tan

Sehina
İbranice: “Tanrısal varlık”.

Sek.
Sekreter

Sekreter   (Masonlukta)
Bir masonik birimin tüm yazı ve kayıt işlerini yürüten görevlisi.

Sekülerizm ; Bak: Lâiklik

Selamlama
Bir mabette, “yöntemine uygun” olarak yapılan giriş ve çıkışlarda uygulanan işaretin niteliği.

Selec
Süleyman Mabedi’nin yapımına ilişkin alegorik öyküde, taş kesme ve işleme ustası olarak çalışmış bir mason.

Sem ; Bak: Sam

Sema ; Bak: Gök

Semaî ...... ; Bak: Gök ......

Sembol ; Bak: Simge

Sembolik ...... ; Bak: Simgesel ......

Sembolizm ; Bak: Simgecilik

Semitizm
Yahudiliğin dinsel ve toplumsal ülküsü.

Semtülkadem ; Bak: Nadir

Sen Andre ; Bak: Aziz Andre

Sen Jan ; Bak: Aziz Yahya

Senato
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin bazı uygulamalarında, 30. derecede yapılan ritüelik çalışmanın bir bölümünde, atölyenin simgesel niteliği.

Senelik Kelime ; Bak: Yıllık Sözcük

Seneşal
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin 32. derecesinde, oturumu yöneten başkanın yardımcısının ritüelik unvanı.

Seniorus
Bir Roma kolejinde, meslek ya da sanatta eskimiş, deneyimli bir uzman.

Sentez
Bir tez ile bunun karşıtı olan antitezin çelişki ve çatışmalarından doğan, daha evrimsel düzeydeki olgu.

Sentinel
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin bazı uygulamalarında, 26. derece çalışmasında dış koruyucu.

Sephiroth ; Bak: Sefirot

Septentrion
Latince: “Yedi sığır”.
Yedi yıldızdan oluşan “Büyük Ayı Takımyıldızı” kümesi.

Serapis Misterleri ; Bak: Mısır Misterleri

Seremoni ; Bak: Tören

Serenissime / Serenissimo
Latince: “Pek berrak”.

Seri
Çok sayıda derecesi bulunan ritlerde, öğretimsel nitelikleri ya da yönetsel bakımdan birbirlerinden belirgin olarak ayrılmış olan derece kümelerinden her biri.

Serment
Batı dilleri: “Bağlılık andı”.

Sertifika ; Bak: Diploma

Servet, Edip
Türkiye Maşrık-ı Âzamı’nın üstad-ı âzamı: 1927-1930

Seslenme
Bir masonik oturumda, kutlama ya da topluca anımsama niteliğinde olmak üzere, oturuma katılan tüm masonlarca hep birlikte söylenen bir sözcük ya da söz dizini.

Sessiz Ateşleme
Sonsuz Doğu’ya göçmüş olan bir kardeşin anısına yapılan ateşleme.

Seth ; Bak: Şit

Sevecenlik
Koruma ve yardımcı olma amacıyla, gönülden ve iyi niyetle gösterilen yakınlık.

Severianus / Severus ; Bak: Dört Taçlılar

Sevgi
Gönülden bağlanmayı sağlayan üstün bireysel duygu.

Seyahat ; Bak: Yolculuk

Seydi, Osman Edip
Türkiye Büyük Mason Mahfili’nin büyük üstadı: 1969-1979

Sezgi
Bilginin, okuma, dinleme, gözlem, inceleme, araştırma ve sınama yoluyla öğrenilmesine gerek kalmaksızın kendiliğinden edinilmesi.

S. F.
Sign of Fidelity (İng.): “Bağlılık işareti”.

Sfenks
İnsan başlı, aslan gövdeli ve kanatlı bir mitolojik varsayımsal yaratık.

S. F. H.
Sagesse - Fidelité - Honneur (Fra.); “Bilgelik - Bağlılık - Onur”.

S. G. I. G.
Souverain Grand Inspecteur Général (Fra.); Sovereign Grand Inspector General (İng.); “Egemen Büyük Genel Denetçi”.

Shaddai ; Bak: Şaddai

Shalal Shalom Abi ; Bak: Şalal Şalom Abi

Shalom / Shalum ; Bak: Şalom

Shaw El Yazmaları
Masonluğun eski el yazmaları arasında yer alan bir grup belge.

Shelemuth ; Bak: Şelmut

Shem ; Bak: Sam

Shiboleth ; Bak: Şibolet

Shorlaban ; Bak: Şor Laban

Shriners ; Bak: Şrayner Örgütü
« Son Düzenleme: Ocak 26, 2011, 02:32:20 öö Gönderen: dogudan »
ADAM OLMAK ZOR İŞ AMA BUNUN İÇİN ÇALIŞMAYA DEĞER.


Şubat 20, 2013, 02:53:21 ös
Yanıtla #1
  • Orta Dereceli Uye
  • **
  • İleti: 405
  • Cinsiyet: Bay

Sahte masonluk maddesi çok ilgimi çekti. Benim bildiğim bu sözlük özgür masonlar sitesinden kopyalama. Özgür masonlar büyük locası isimli derneğin, her kendisine mason diyenin mason olmadığını itiraf etmiş olması kayda değer bir ilerleme gibi gözüküyor.


 

Benzer Konular

  Konu / Başlatan Yanıt Son Gönderilen:
0 Yanıt
12570 Gösterim
Son Gönderilen: Temmuz 30, 2010, 09:41:57 öö
Gönderen: ADAM
6 Yanıt
13587 Gösterim
Son Gönderilen: Aralık 30, 2015, 08:48:27 öö
Gönderen: ADAM
6 Yanıt
19120 Gösterim
Son Gönderilen: Kasım 21, 2016, 06:02:43 ös
Gönderen: Tık-Tik-Tak
0 Yanıt
11578 Gösterim
Son Gönderilen: Ağustos 03, 2010, 08:39:49 öö
Gönderen: ADAM
1 Yanıt
11222 Gösterim
Son Gönderilen: Ağustos 04, 2010, 05:03:25 ös
Gönderen: Aziz Arslan
9 Yanıt
16463 Gösterim
Son Gönderilen: Haziran 28, 2016, 08:48:14 öö
Gönderen: Herakles
2 Yanıt
12459 Gösterim
Son Gönderilen: Kasım 18, 2018, 04:48:05 ös
Gönderen: St-Further
1 Yanıt
10580 Gösterim
Son Gönderilen: Haziran 07, 2024, 07:44:59 ös
Gönderen: Mandıra Filozofu
0 Yanıt
12808 Gösterim
Son Gönderilen: Ağustos 19, 2010, 11:10:52 öö
Gönderen: ADAM
5 Yanıt
9965 Gösterim
Son Gönderilen: Şubat 22, 2021, 09:57:53 ös
Gönderen: Behiye1921