Masonlar.org - Harici Forumu

 

Gönderen Konu: Mason Sözlüğü (S - 2)  (Okunma sayısı 16465 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Ağustos 12, 2010, 10:52:07 öö
 • Seçkin Üye
 • Uzman Uye
 • *****
 • İleti: 7217
 • Cinsiyet: Bay


Sıkı İzleyiş Riti
18. yüzyıl ortalarında Almanya’da Karl Gotthelf Baron von Hund tarafından kurulmuş olan bir mason riti

Sınama
1.   Mason olduğunu söyleyen ya da mason olduğu izlenimini veren bir kişinin, gerçekten de “mason” olup olmadığının anlaşılabilmesi için uygulanan yöntem.
2.   Bir masonun, oturumu yapılacak dereceye katılma yetkisinin bulunup bulunmadığının incelenmesi.
3.   Bir masonun “düzenli” olup olmadığının anlaşılabilmesi için denenmesi.
4.   Bir masonun, bulunduğu dereceden bir üst dereceye çıkabilmek için yeterli ve yetenekli olup olmadığının incelenmesi.

Sınama Sözcüğü
Bir kişinin mason olup olmadığını anlamak ya da bir masonun belirli bir derece üzerinde bilgisi olup olmadığını saptamak amacıyla kullanılan bir sözcük.

Sınav
Bir adayın, geçmek ya da ulaşmak istediği masonik aşama için yeterli, bu aşamaya yaraşır ya da uygun olup olmadığını belirlemek üzere kendisine sorular yöneltilmesi.

Sınıf
Bazı mason ritlerinde, birbirini izleyen birkaç derecenin oluşturduğu grup.

Sınıf Locaları
Tüm üyelerinin aynı meslek ya da sanattan olmaları öngörülen localar.

Sır
Somut bir iş, bir uygulama, bir yöntem ya da bir olay ile bağlantılı olmak üzere gizli tutulan ya da tutulması gereken bilgi.

Sır Kâtibi / Sekreteri ; Bak: Gizli Sekreter

Sır Saklayan Üstat ; Bak: Sır Üstadı

Sır Saklamak
Duyulan, görülen, öğrenilen, yapılan bir şeyi ya da yaşanılan bir olayı, bunları bilmesi gerekmeyen kişilere söylememek ve anlatmamak. Buna “ağız sıkılığı” da denebilir.

Sır Üstadı
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin 4. derecesi.

Sırasütun
Bir yatay hat üzerinde eşit aralıklarla dizilmiş birbirinin aynı ya da birbirine çok benzer sütunlardan oluşan bir mimari düzenleme.

Sic Transit Gloria Mundi
Latince: “Dünyanın şanını gezip gör”.

Sidoni
İbranice: “Arayıcı” ya da “araştırıcı”.

Sihir ; Bak: Büyü

Sihirli Kare
İçine 1’den başlayarak sırayla belirli bir düzene göre yerleştirilen sayıların, her yönden toplandıklarında aynı sonucu verdiği kare.

Silâh ; Bak: Batarya

Silsile-i Merâtip ; Bak: Hiyerarşi

Simge
Soyut bir kavramı temsil eden somut bir şekil, bir nesne, bir işaret, bir söz ya da bir hareket.

Simgecilik
Düşünce ve kavramları anlatmak için simgeler tasarlama, başkalarınca oluşturulmuş simgeleri inceleyip değerlendirme ve anlamlandırma uğraşısı, sistemi ya da öğretisi.

Simgesel
Simgeyle bağlantılı, simgeyle ilgili ya da bir simge niteliği taşıyan.

Simgesel Dereceler
Masonluğun temel ilkelerini içeren, masonik öğretimin tümünün en önemli noktalarını özetleyerek gözden geçiren ilk üç ve standart derece.

Simgesel Dil
Kavramların ve düşünülerin, öncelikle simgeler kullanma yoluyla anlatılması.

Simgesel Kitap
Özellikle Liberal Masonluk anlayışını benimseyen masonik kuruluşların mabetlerindeki Ant Kürsüsü üzerinde bulundurdukları “kitap” şeklindeki simge.

Simgesel Loca
Masonluğun yalnızca simgesel dereceleri üzerinde çalışma yapan bir loca.

Simgesel /Sembolik Localar Büyük Üstadı
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin 20. derecesindeki bir masonun, geleneksel unvanlarından biri.

Simgesel Masonluk
Hemen tüm mason ritleri ve sistemlerinde, Masonluğun çırak, kalfa ve üstat olmak üzere ilk üç derecesinde çalışmalar yapan topluluğu ve bölümü.

Simgesel Öğretim
1.   Masonluğun simgesel derecelerine ilişkin ritüellerin açıklanmasını ve bu ritüel-
lerin konuları üzerinde ayrıntılı bilgiler verilmesini kapsayan öğretim.
2.   Özellikle Masonluktaki simgelerin ve alegorilerin açıklama ve yorumlarını içeren, bu gibi açıklama ve yorumların yapılma yöntemlerini gösteren eğitim ve öğretim.

Simgesel Terim
Açık ve nesnel bir anlamı bulunan fakat öznel olarak bir başka kavramı temsil etmek üzere kullanılan söz.

Simplicius ; Bak: Dört Taçlılar

S.I.M.P.A.
Sociéte Internationale Maçonnique des Puissances Adogmatiques (Dogmatik Olmayan Masonik Güçlerin Uluslararası Derneği).
Simya ; Bak: Alşimi

Sina Dağı
Kızıldeniz’in kuzeyinde, Süveyş Körfezi ile Akabe Körfezi’nin arasında kalan çölün üzerindeki dağ.

Sina Divanı
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin bazı uygulamalarında, 25. derecede oturuma katılan masonların oluşturduğu topluluk ve simgesel olarak bu derecedeki çalışmanın yapıldığı yer.

Sinistrorsum
Latince: “Sol yandan doğru”.

Sion ; Bak: Siyon

Sionizm ; Bak: Siyonizm

Sistersiyenler
Orta Çağ’daki manastır tarikatlarından biri.

Sit Lux et Lux Fuit  ; Bak: Fiat Lux et Lux Fit
Sivri Uçlu Küptaş
Bir “küp” ile bir “kare prizma”nın birleşiminden oluşmuş uzay geometrik şekil.

Sivri Uçlu Çekiç
Bir ucu küt, diğer ucu ise prizmatik şekilde sivriltilmiş bir çekiç.

Siyah Barut ; Bak: Barut

Siyah Bûl
Mason kuruluşlarının adaylarla ve üyelerle ilgili yönetsel işlemleri sırasında, “skrüten” yöntemiyle yapılan oylamada, bazı masonik kuruluşların olumsuz görüşün belirtilmesinde kullandıkları bûl.

Siyah Dereceler / Masonluk
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin areopaj ile başlayıp yönetsel dereceler ile süren bölümü: 19.-32. dereceleri ile bu derecelerde çalışan atölye ve konseylerinin genel ve toplu niteliği.

Siyah Kartal ..... ; Bak: Kara Kartal .....

Siyah Kordon ; Bak: Yas Kordonu

Siyah Önlük ; Bak: Yas Önlüğü

Siyah Perde
Bazı derecelerin ritüelleri uyarınca, mabedin duvarlarını kaplamak için kullanılan örtü.

Siyah Tül
Siyah renkli, çok ince ve gözenekli olarak dokunmuş kumaş.

Siyah ve Beyaz Kartal ......  ; Bak: Beyaz ve Kara Kartal ......

Siyahlama
Bir mason adayının Masonluğa kabul edilmesi ya da bir masonun derecesinin yükseltilmesi için “skrüten” yöntemiyle yapılan oylamada, istemin geri çevrilmesini gerektirecek ölçüde çok sayıda olumsuz oy kullanılması.

Siyaset ; Bak: Politika

Siyon
1.   Kudüs kentinin üzerinde yer aldığı, üç tepeden oluşan plato.
2.   Yahudilerin kendi ulusları için bir amblem olarak benimsemiş oldukları altı kollu yıldız.

Siyon Örgütü
Tarih boyunca çeşitli kurumları etkilemiş ve kendi amaçları doğrultusunda kullanmış olan bir gizli örgüt.

Siyonizm
1.   Yahudi dininin ilkelerine ve Yahudi toplumunun geleneklerine bağlı olmak üzere, Filistin ve dolaylarındaki topraklara sahip, bağımsız bir devlet ve ulus oluşturup bunun varlığını sürdürmeyi öngören politik ülkü.
2.   Siyon Örgütü adlı kurumun politik ülküsü.

S. K.
Süprem Konsey

Skoç
“İskoç” sözcüğünün Türkçedeki kullanım biçimlerinden biri.

Skrüten
Herhangi bir konu üzerinde karar verilmesi gerektiğinde, yalnızca olumlu ve olumsuz görüşleri belirlemek amacıyla yapılan gizli oylama.

Sloane El Yazmaları
Masonluğun eski el yazmalarından oluşan bir belgeler koleksiyonu.
Soceitas Rosicruciana ; Bak: Rozkruacılar

Sodaies
Latince: “Dost” ya da “arkadaş”.
Roma kolejlerinde, bir üyenin niteliği.

Sofa
Bir mason mabedinin giriş kapısının hemen önü: Eşik.

Sofi
Yunanca: “Bilgi” ya da “bilgelik”.

Sofra Locası ; Bak: Kardeş Sofrası

Solomon ; Bak: Süleyman

Somut
Özdeksel bütünün özelliği.
Her türlü kullanımında somut, “soyut” (mücerret) kavramının karşıtıdır.

Son Dilek ; Bak: Vasiyetname

Sonsuz Doğu
Masonlukta simgesel olarak, bilinen doğal yaşamın “ölüm” ile son bulmasından sonraki bilinmeyen ötesi.

Sonsuz Merdiven ; Bak: Merdiven

Sonsuz Yılan
 “Kuyruğunu ısıran yılan” şeklindeki simge.

Sonsuzluk
Ölçüsüzlük ve sınırsızlık.

Sophia ; Bak: Sofi

Sor.
Soruşturucu

Soruşturma
Mason olmak isteyen ya da Masonluktaki derecesinin yükseltilmesi düşünülen bir kişi hakkında yapılan araştırma ve inceleme.

Soruşturma Belgesi / Levhası
Bir mason adayı ya da derecesinin yükseltilmesi düşünülen bir kardeş hakkında yapılmış olan soruşturmanın özet sonuçlarını belirten rapor.

Soruşturma Üstadı
Bir mason adayı ya da derecesinin yükseltilmesi düşünülen bir kardeş hakkında, gerekli soruşturmanın yapılması için kendisine görev verilmiş olan mason.

Soruşturucu
Bir masonik birimde, oturuma katılacak olan masonların kimliklerini ve ilgili derece çalışmasına katılma yetkileri olup olmadığını inceleyen ya da bu incelemenin yapılmasını sağlayan, ancak asal işi Masonluğa alınacak ya da derecesi yükseltilecek bir aday için yapılacak törenin ritüelik ayrıntılarını düzenlemek olan görevli.

Souv. / Sov.
Souverain (Fra.); Sovereign (İng.); Souveräner (Alm.); “Egemen”.

Soyunma
Bazı mason kuruluşlarının uygulamalarında, Masonluğa Kabul Töreni öncesinde, mason adayının simgesel olarak çıplaklaştırılması.

Soyut
Bütünün bir parçasının niteliği.
Soyut terimi, her bakımdan “somut” kavramının karşıtıdır. Bir bütünün herhangi bir parçasının düşüncede ayrılmasına “soyutlama” denir.

Sör ; Bak: Kız Kardeş

Söz.
Sözcü

Söz Alma Yöntemi ; Bak: Disiplin

Söz Veriş ; Bak: Ant

Sözcü
Herhangi bir masonik birimde, yapılmakta olan çalışmaların Masonluğun yasalarına, genel kural ve geleneklere, ilgili masonik birimin kendine özgü ve bağlı olduğu üst kuruluşun tüzüklerine uygun olarak yürütülmesini gözeten görevli.

Sözcük
Masonluğa özgü bir tür parola.

Spekülatif
Düşünsel (fikrî) ya da tasarımsal.

Spekülatif Bilim
Bazı masonik yazında kullanıldığı üzere, “Orta Çağ Operatif Masonluğu kapsamında yer alan töresel ve kültürel eğitim öğeleri”.

Spekülatif Masonluk
Töresel, sosyal, bilimsel ve filozofik çalışmaların yapıldığı çağdaş anlamdaki Masonluk.

Spencer El Yazması
Masonluğun eski belgelerinden biri olarak nitelenen bir çalışma.

Spes Mea in Deo est
Latince: “Umudum Tanrı’dadır”.

Spiritüalizm
Evrenin oluşumunun ve varlığının tinsel bir kaynağa dayandığını savunan öğretilerin temel niteliği.

S. S.
Sanctum Sanctorum (Lat.); Saint des Saints (Fra.); “Kutsalların kutsalı”.

SS. LL.
Sayın Localar

SS. MM.
Sayın Mahfiller

S. S. S.
1.   «Salutem-Salutem-Salutem!» (Lat.); “Üç Kez Selam!”
2.   «Salve!-Salve!-Salve!» (Lat.); “Üç Kez Ateş!”
3.   Stellato Sedet Solio (Lat.); “Tahtın üzerindeki yıldız”.
4.   Science-Sagesse-Sainteté (Fra.); “Bilim-Bilgelik-Kutsallık”.

SSS. GGG. III. GGG.
Souverains Grands Inspecteurs Généraux (Fra.); Sovereign Grand Inspectors General (İng.) “Egemen Büyük Genel Denetçiler”.

SS. ÜÜ.
Saygıdeğer Üstatlar ya da Sayın Üstatlar

St. Adhabelle / Albanus / Amphibalus ; Bak: Aziz Alban

St. Andre / Andrew ; Bak: Aziz Andre

St. Antoine ; Bak: Aziz Antuan

St. Jean / John ; Bak: Aziz Yahya

Starbuzanai / Strabuzanai ; Bak: Fırat

Starck, Johann August von
Rahatlatılmış İzleyiş Riti’nin kurucusu.

Steinbach, Erwin von
13. yüzyıl sonlarında, Alman ülkelerindeki mason localarının büyük üstadı.

Steinmetz Diyalogları
17. yüzyıl ve öncesinde Orta Avrupa’da mason localarında uygulandığı söylenen bazı ritüelik pasajlar.

Steinmetzen
Almancada “taş kesiciler” ya da “taş yontucular”.

Sterkin
Süleyman Mabedi’nin Başmimarı Hiram Abif’i, görevi başında öldürmüş olan üç katilden birinin, bazı ritüellerde benimsenmiş olan adı.

Stibium
Latince: “Antimuan”.

Stirling El Yazması
Masonluğun eski belgelerinden biri.

Stoacılık
Antik Çağın panteist nitelikli öğretisi.

Stokholm Aydınlanmışları  ; Bak: Swedenborg Riti

Stolkin
1.   Süleyman Mabedi’nin yapımına ilişkin öykünün bir bölümünde adı geçen önemli kişilerden biri.
2.   Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin 9. derecesinde, bazı uygulamalarda ayrıca 4. ve 5. derecelerde 1. nazırın, 14. derecede ise tören üstadının ritüelik unvanı.

Stone El Yazması
Masonluğun eski belgelerinden biri olduğu söylenen, ancak ele geçmemiş bir el yazması.

Strazburg Birliği
Kısaca CLIPSAS olarak anılan bir çağdaş uluslararası masonik örgütün, bazı zaman ve yerde kullanılmış olan bir diğer kısa adı.

Strazburg Katedrali
Orta Çağ operatif masonlarının en değerli yapıtlarından biri ve bir zamanlar Kıta Avrupa’sında Masonluğun merkezi.

Strazburg Yasaları
Avrupa’daki operatif mason localarının Orta Çağ sonrasındaki yasaları.

Stuartist Localar
18. yüzyıl ortalarında Fransa’da, bir yandan spekülatif nitelikli çalışmalar yaparken, diğer yandan da Stuartların politik emellerini desteklemiş olan localar.

Stuartist Masonluk
Fransa’da, 17. yüzyıl sonlarında temelleri atılıp 18. yüzyılın ilk yarısında İskoç localarından geliştirilmiş olan Spekülatif Masonluk sistemi.

Stuartlar
Büyük Britanya’nın İskoç asıllı soylu ailelerinden biri.

Su
Yaşamın temel kaynaklarından biri olan sıvı nesne.

Su Terazisi ; Bak: Düzeç

Suç   (Masonlukta)
Bir masonun, ağır bir şekilde cezalandırılmasını gerektiren herhangi bir tutumu ya da davranışı.

Sulh ve Sükûn ; Bak: Barış ve Ahenk

Summum Numerorum
Latince: “Sayıların toplamı”.

Sunak ; Bak: Ant Kürsüsü

Sunma
Bir işin yapılmasında, -özellikle bir yapıtın gerçekleştirilmesinde- belli birinin adının yüceltilerek onun onurlandırılması ve işin ya da yapıtın onun sayılması.

Sunu
Herhangi bir masonik birimde, belli bir konu üzerinde yapılan bir konuşma ya da gösteri.

Sunucu
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin bazı uygulamalarında, 8., 10., 21. ve 23. derecelerde ikinci nazırın görev unvanı.

Sup. Con.Coun.
Suprême Conseil (Fra.); Supreme Council (İng.); “Yüksek Konsey” (Süprem Konsey / Yüksek Şûra)
Sur
Antik Çağda bir Doğu Akdeniz kenti.

Sur Kralı Hiram
Süleyman Mabedi’nin yapımına ilişkin alegorik nitelikli töresel öykülerde sık sık adı geçen önemli bir kişi.

Surlu Masonlar
Süleyman Mabedi’nin yapımında çalışmak üzere, Sur’dan Kudüs’e gitmiş olan inşaatçı ustalar.

Surv.
Surveillant (Fra.); “Nazır”.

Susma
Yeri ve zamanı olmayan, gereksiz ve yararsız, hatta zararlı bile olabilecek konuşma ve açıklamalardan kaçınma.

Susma İşareti
Masonluğun bazı ileri ve yüksek derecelerinde kullanılan bir ritüelik işaret.

Sussex Dükü Augustus Frederick Hanover
İngiltere Birleşik Büyük Locası’nın ilk büyük üstadı

Suum Cuique Jus
Latince: “Kendi ve hakkı”.

Suveren Grankomandör  ; Bak:  Egemen Büyük Komandör

S. Ü.
Saygıdeğer Üstat

Sübjektif ; Bak: Öznel

Sükût ; Bak: Susma

Süleyman
Kudüs’te sonradan kendi adıyla anılmış olan ünlü mabedi yaptırmış olan kral.

Süleyman Mabedi
M.Ö. 10. yüzyılda Kudüs’te Kral Süleyman tarafından yaptırılmış olan mabet.

Süleyman Mabedi’nin Yapımcıları
Süleyman Mabedi’nin yapımında çalışmış olan işçi ve yöneticilerin tümü.

Süleyman Mabedi’nin Yapımı
M.Ö. 10. yüzyılda Kudüs’te yapılmış olduğu kabul edilen Süleyman Mabedi’nin, yapımına ilişkin bazı varsayımsal evrelerin ve bu çerçevede geçmiş olduğu anlatılan olayların tümü.

Süleyman Royal Arşı
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin bazı uygulamalarında bu ritin 13. derecesi.

Süleyman’ın Kabinesi
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin bazı uygulamalarında, bu ritin 12. derecesi.

Süleyman’ın Mührü
Simetrik olarak birbirine geçmiş iki eş kenar üçgenden oluşan geometrik şekil, amblem ve simge.

Sülfür ; Bak: Kükürt

Süp. Kon.
Süprem Konsey

Süprem Konsey
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin bir ülkedeki egemen yönetici otoritesi olan 33. derecedeki masonlar kurulunun, Türkçede kullanımı sürdürülen bir adı.

Sürveyan ; Bak: Nazır

Sütun Stilleri
Antik Çağ’da oluşturulmuş ve daha sonraki dönemlerde de uygulanmış olan sütunların görünümlerindeki nitelikleri.

Sütunlar
Yapılarda kemer, kiriş ve döşemelerin düşey taşıyıcı desteği olup, mason mabetlerinde de öncelikli önemi olan dekoratif ve simgesel öğeler.

Svastika / Swastika
Birbirine dikey dört L biçiminden oluşan simge.

S. W.
Senior Warden (İng.); “Birinci Nazır”.

Swedenborg Riti
1783 yılında Fransa’da kurulmuş olan bir mason riti.


« Son Düzenleme: Ocak 26, 2011, 02:34:27 öö Gönderen: dogudan »
ADAM OLMAK ZOR İŞ AMA BUNUN İÇİN ÇALIŞMAYA DEĞER.


Haziran 28, 2013, 12:24:30 öö
Yanıtla #1
 • Orta Dereceli Uye
 • **
 • İleti: 405
 • Cinsiyet: Bay

Yukarıda açıklanan "sınama" nın nasıl yapıldığı masonik sır mıdır açıklanması mümkün mü?


Haziran 28, 2013, 12:32:40 öö
Yanıtla #2
 • Forum ve Uye Yoneticisi
 • Aktif Uye
 • *****
 • İleti: 860
 • Cinsiyet: Bay

Sayın samuray,

Evet masonik bir sır olmasa herkes tarafın dan bilinse neden adı sınama olsun ki. Belli bir takım sorular ve işaretler ve hikayeler, semboller sembollerin masonik anlamları ile bu sınama yapılmaktadır.
2050 de Türkiye çöl olacak ! Ağaç dikin, ağaç diktirin....
Sayğıdeğer üyeler, forumla ilgili her türlü soru ve sorun için lütfen tarafıma başvurunuz.


Haziran 26, 2016, 12:08:19 öö
Yanıtla #3

Sophia; Saklı olan: Kutsal kan....anlamlarını taşıdığını sanıyordum.
Sen Özelsin


Haziran 26, 2016, 01:16:30 öö
Yanıtla #4

Sophia'nın pek çok anlamı var. Ancak bu sözlüğün hazırlanırken bir Mason Sözlüğü hazırlandığı hiç unutulmamış olmalı. Haliyle de genel bir sözlükteki bilgilerden ziyade sophia sözcüğünün Masonluktaki karşılığı verilmiş diye düşünüyorum. Yoksa Sophia sözcüğü denilince Gnostisizm'den bahsetmemek mümkün değildir.
• Laborare est Orare XXII.
• ... Bense daha önce duyulmamış, yeni şeyler söylediğim için onların ilenç ve lanetlemelerine maruz kalmaya devam edeceğim.... Simon Magus


Haziran 26, 2016, 11:15:59 öö
Yanıtla #5

Sophia'nın pek çok anlamı var. Ancak bu sözlüğün hazırlanırken bir Mason Sözlüğü hazırlandığı hiç unutulmamış olmalı. Haliyle de genel bir sözlükteki bilgilerden ziyade sophia sözcüğünün Masonluktaki karşılığı verilmiş diye düşünüyorum. Yoksa Sophia sözcüğü denilince Gnostisizm'den bahsetmemek mümkün değildir.

Sophia: Cennet'teki "Bilgi ağacın da bulunan yılanın bir ismidir.ISIS'i de temsil eder.ISIS'in oğlu Horus'tan Hz.İSA'ya doğru uzanan ordan da devam eden, kutsal kanın başlangıcıdır.bir çeşit Reenkarnasyon olarak da tabir edile bilir.
Sen Özelsin


Haziran 26, 2016, 09:53:16 ös
Yanıtla #6
 • Seçkin Üye
 • Uzman Uye
 • *****
 • İleti: 7217
 • Cinsiyet: Bay

Eh, Masonik Sözlük'te yer alan sözcüklerden birçoğunun elbette Masonlukta değerlendimeyen anlam ya da açılımları olabilir.
ADAM OLMAK ZOR İŞ AMA BUNUN İÇİN ÇALIŞMAYA DEĞER.


Haziran 27, 2016, 01:24:13 ös
Yanıtla #7
 • Orta Dereceli Uye
 • **
 • İleti: 264
 • Cinsiyet: Bay


Sınıf Locaları : Tüm üyelerinin aynı meslek ya da sanattan olmaları öngörülen localar
     Buradaki ustalar çıraklarına mesleki yönden , ilmi yönden ve hayat tecrübeleri konusunda loca dışında yardımcı oluyor mu ?
Oluyorsa bu zorunlu bir vazife mi ? Örneğin ; Meslek edindirmedeki usta çırak ilişkisi veya askerde tecrübesizlerin tecrübelilere zimmetlendiği badi sistemi  gibi.  Yoksa gönüllü bir vazife mi ?

     « Son Düzenleme: Haziran 27, 2016, 08:15:10 ös Gönderen: ADAM »
Denemeyi bilene imkansız yoktur / Büyük İskender


Haziran 27, 2016, 08:18:36 ös
Yanıtla #8
 • Seçkin Üye
 • Uzman Uye
 • *****
 • İleti: 7217
 • Cinsiyet: Bay

 Önce: Burası bir Forum olup mektup yazma yeri olmadığı için "Sayın ADAM " sözünü sildim.
Bir daha olursa tüm yazıyı silerim. Bu konuda çok kereler uyarıda bulunmuştum.
Sorunun yanıtına gelince:
Bu tür localar İngilizlere özgü. Zaten Masonlukta çırak bile olsa mesleğinde uzmanlaşmış kişiler alındığı için bir özel durum yoktur. Bir diğer deyişle; sınıf locaları, ilgili mesleklerde gelişme sağlanan localar değildir.
ADAM OLMAK ZOR İŞ AMA BUNUN İÇİN ÇALIŞMAYA DEĞER.


Haziran 28, 2016, 08:48:14 öö
Yanıtla #9
 • Orta Dereceli Uye
 • **
 • İleti: 264
 • Cinsiyet: Bay

Yanıt için teşekkür ederim. Uyarı yapıldığını daha önce görmedim. Tüm forum üyeleri saygıdan ötürü sayın diye hitap ettiği için ben de yazıyorum.
Denemeyi bilene imkansız yoktur / Büyük İskender


 

Benzer Konular

  Konu / Başlatan Yanıt Son Gönderilen:
6 Yanıt
16313 Gösterim
Son Gönderilen: Nisan 18, 2020, 07:08:07 ös
Gönderen: Mandıra Filozofu
0 Yanıt
12570 Gösterim
Son Gönderilen: Temmuz 30, 2010, 09:41:57 öö
Gönderen: ADAM
6 Yanıt
13587 Gösterim
Son Gönderilen: Aralık 30, 2015, 08:48:27 öö
Gönderen: ADAM
6 Yanıt
19120 Gösterim
Son Gönderilen: Kasım 21, 2016, 06:02:43 ös
Gönderen: Tık-Tik-Tak
0 Yanıt
11578 Gösterim
Son Gönderilen: Ağustos 03, 2010, 08:39:49 öö
Gönderen: ADAM
1 Yanıt
11222 Gösterim
Son Gönderilen: Ağustos 04, 2010, 05:03:25 ös
Gönderen: Aziz Arslan
2 Yanıt
12460 Gösterim
Son Gönderilen: Kasım 18, 2018, 04:48:05 ös
Gönderen: St-Further
1 Yanıt
10580 Gösterim
Son Gönderilen: Haziran 07, 2024, 07:44:59 ös
Gönderen: Mandıra Filozofu
0 Yanıt
12808 Gösterim
Son Gönderilen: Ağustos 19, 2010, 11:10:52 öö
Gönderen: ADAM
5 Yanıt
9965 Gösterim
Son Gönderilen: Şubat 22, 2021, 09:57:53 ös
Gönderen: Behiye1921