Masonlar.org - Harici Forumu

 

Gönderen Konu: TÜRKİYE’DEKİ MASONLUĞUN BÖLÜNMÜŞLÜĞÜ – 3  (Okunma sayısı 4342 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Şubat 04, 2010, 11:12:24 öö
  • Seçkin Üye
  • Uzman Uye
  • *****
  • İleti: 7281
  • Cinsiyet: Bay
Gerçi burada “tarih” anlatmayacaktım ama Türk Masonluğu’nun bölünmüşlük olgusunu en çok 1973 yılındaki bir olay yansıtıyor.

Elimde iki belge var. Bunları nasıl elde etmiş olduğumu sormayın. Bu belgeleri tarayıcıdan geçirip dönüştürdüm. Hiç yorumsuz olarak aktaracağım.

Birinci belge HKEMBL’nın o tarihteki büyük üstadı Nafiz Ekemen tarafından yayınlanmış. Aynen şöyle:


Bütün Kardeşlerime

1717 yılında, Londra’da çağın sosyo-ekonomik şartlarının etkisi ile, iç yapıları köklü bir değişikliğe uğrayan mason locaları, birleşmek zorunda kalarak, ilk mason büyük Locasını kurmuşlardır.

Bu kuruluştan kısa bir süre sonra, masonluk yeryüzünde hızla yayılmaya başlamış, kurulduğu çevrelerin kültürü ile etkilenmiştir. Öz ve amaçtan çok, uygulamalarda göze çarpan sapmalar,belirli bir sınırı aşınca,masonlukta yeni bir bunalım baş gösterdi.İngiltere Birleşik Büyük Locası,dağılmak üzere olanı toplamak maksadıyla masonlukta intizam kavramını açıklığa kavuşturmak istedi. Ne var ki,çok küçük bir azınlık,ileri sürülen temel ilkelere uymayıp birliğin dışında kalmayı kabul etmekle,masonluğun bölünmesine yol açılmış oldu.Oysa eskiden,intizam sadece bir mason için söz konusu iken,bu def’a DÜZENLİLİK sıfatı BÜYÜK LOCALARA da izafe edilir oldu.

Bu bakımdan bir masonun düzenli sayılabilmesi için:
a)düzenli bir Büyük Locaya bağlı,
b)düzenli bir Locada,
c)usulünce tekris edilmiş olmak,
gerekir.

Bugün bazı yerlerde düzenli ve düzensiz Mason kuruluşlarının yan yana yaşadıkları görülmektedir. Mesela,Grand Orient de Belgique,-Bruxelles,8 Rue Persil ; Grand Orient de France-Paris,RueCadet;GrandeLogede France-Paris,8 Rue Puteaux,gibi.

Almanyada,Hollandada ve özellikle Brezilya ve Meksikada,sayıları 18’i bulan düzensiz ve daha kötüsü,Klandesten kuruluşlar düzenlilik anlamının dışında bulunmaktadırlar.Bu kuruluşların üye toplam sayısı 150.000’in altındadır.Buna karşılık Büyük Locamızın da dahil bulunduğu 105 düzenli Büyük Locaya bağlı 32.000 locada 6 milyonun üstünde düzenli mason çalışmaktadır.Büyük Locamız da ,dünyanın düzenli bütün mason kuruluşlarına kendini tanıtmayı başarmıştır.

Bu düzenlilik görüşünde birleşmeyenler,aramızdan ayrılmışlar,bu suretle Türkiye’de de,muntazam Büyük Locaların ilkelerine karşı tutum alan bir örgüt meydana gelmiştir.Bu örgüt,kurucularının dışında,eski localarından çekilip kendisine katılanlar ile sonradan kabul edilmiş olanlardan oluşmaktadır.

Bu ayrılığın ortadan kalkmasını dileyen kardeşlerimiz vardır.Büyük Kurul üyeleri de aynı duyguları paylaşmaktadırlar.Bu uğurda hiçbir fedakarlık esirgenmeyecektir.Ancak,bu birleşme,büyük emeklerle elde edilmiş bulunan,Büyük Locamızın intizamını sarsmadan sağlanmalıdır.Çok önemli olan bu masonik esas gözden uzak tutulmamak şartı ile en geniş anlayışla hareket edilecektir.Bu esaslar dahilinde gerekli her türlü temasdan kaçınılmayacaktır.Esasen,Büyük Kurula verilmiş olan yetki bu anlamdadır.

Dış aleme iade edilenlerden,aramıza dönmek isteyenlerin dilekleri büyük bir anlayışla ele alınacaktır.Eski localarından çekilenler istifalarını geri aldıklarında ve sonradan üye olanlar hakkında düzenli obediyanslarda olduğu gibi,kendi durumlarına göre,özel işlemler uygulanacaktır.Bütün bu işlemlerde,localarımızın rıza ve muvafakati öngörülmektedir.

Yer yüzünün bir çok ülkelerinde bir türlü kurulamayan mason birliği,bir gün Türkiyede gerçekleşebildiği takdirde,Türkiye Masonluğu,bu uğurda uğraşan bütün dünya kuruluşlarına güzel bir örnek vermiş olacaktır.

Yolumuz aklın ve insanlık sevgisinin ışığı ile aydınlansın,işlerimiz güzellikle süslensin.

Kardeşçe Sevgi ve Saygılarımla.

Nafiz Ekemen
Büyük ÜstatBu bildirge üzerine bugün ÖMBL olarak andığımız, o tarihteki TBMM Yönetim Kurulu da Büyük Üstat Yardımcısı Muammer Yenerman imzasıyla şöyle bir karşı bildirge yayınlamış:


Değerli Kardeş,

Son zamanlarda bazı kardeşlerimiz, Nur ve Ziya sokağındaki Hür ve Kabul Edilmiş Masonları Büyük Locasının bir bildiri yayınladığını ve bu bildiride Büyük Mahfilimizin camiasındaki kardeşlerden isteyenlerin kendi dereceleri ile mezkur Büyük Locanın localarına kabul edileceklerinin bildirildiğini iddia ederek iki Büyük Mahfilin birleşmesi bakımından bu bildiri üzerinde durulması düşüncesini ileri sürmüşlerdir. Adı geçen Büyük Locanın bu bildirisinin bir örneğini ilişikte sunuyoruz.

Bu bildirinin bize verdiği intiba samimi bir dilek olmaktan uzak olduğudur. Bizin inancımıza göre, asıl ideal Masonluğu topluluğumuz temsil etmektedir. İşte bu noktaları esas tutarak fikrimizi ispata çalışacağız. Zaten bildirinin samimi olmadığı üzerinde durursak bizim doğru yolda olduğumuz kanısı kendiliğinden belirmiş olur.

Bildiri, 1717 de ilk Mason Büyük Locasının kuruluşunu açıklamakla söze başlamaktadır. Demek ki, 1723 tarihinde yarürlüğe giren ANDERSON NİZAMNAMESİNİN masonluğun temel yasası olduğunu kabul etmektedir.

Bundan kısa bir süre sonra masonluğun hızla yayıldığı, kurulduğu çevrelerin kültürü ile etkilendiği, bundan sonra da Öz ve amaçtan çok uygulamalarda göze çarpan sapmalar belirli bir sınırı aşınca masonlukta yeni bir bunalımın başgösterdiği ve İngiltere Birleşik Büyük Locasının, dağılmak üzere olanı toplamak maksadıyla, Masonlukta intizam kavramını açıklığa kavuşturmak istediği, ancak çok küçük bir azınlığın ileri sürülen temel ilkelere uymayıp birliğin dışında kalmayı tercih ederek Masonluğun bölünmesine yol açmış olduğunu, oysa eskiden intizam sadece bir Mason için söz konusu iken bu defa düzenlilik niteliğinin Büyük Localara da izafe edilir olduğunu bildirmektedir.

Anderson Nizamnamesini inceleyen kardeşlerimiz bilirler ki bu nizamnamenin bir maddesinde 1717 kurallarının ilkelerini değiştirmek, yanlış tefsirler yapmak, başka anlamlar vermek ne bir kişinin, ne de kişiler topluluğunun ve ne de herhangi bir gücün yetkisindedir. Demek ki bu prensiplerde 1717 tarihinden sonra bir değiştirme ve tefsir yapılamayacaktır. Bu temel, Anderson Nizamnamesinin kendisi gibi bugünkü Masonluğun öz ilkesi olup kalacaktır.

Bu böyle olduğu halde, adı geçen Büyük Locanın bildirisinde İngiltere Birleşik Büyük Locasının intizam kavramını açıklığa kavuşturmak istediği ve ancak küçük bir azınlığın ileri sürülen temel ilkelere uymadığını belirten kısmın anlamı ne olabilir?

Demek ki, İngiltere Birleşik Büyük Locası diye bir Mason teşekkülü kendisini 1717 Anderson Nizamnamesini değiştirmeye yetkili görmüş ve bir takım temel ilkeler ileri sürmüştür. Bu ilkelere de, onlara göre küçük bir azınlık uymamıştır.

Şimdi bir soru soralım: Nur ve Ziya sokağının Büyük Locasının bir genel merkez otoritesi saydığı bu İngiltere Birleşik Büyük Locası kimdir? Acaba 1717 de kurulan ve Anderson Nizamnamesini hazırlayan Büyük Locanın devamı mıdır ki, belki yanlışlıkla, kendisinde Masonluğa bazı koşullar katma yetkisini görebilsin.

Hayır, asla bütün tarih incelemeleri bu Birleşik Büyük Loca’nın Anderson Nizamnamesine yüz yıl süresince uymamak direncini gösteren (ANTIENTS) adlı Masonların, İngiltere’nin siyasetine uyarak sonradan kurdukları bir örgütten başka bir şey değildir. Demek ki, gerçek Masonluğun değişmez anayasası olarak kurulmuş olan Anderson Nizamnamesi, kendi prensibine de aykırı olarak bu örgüt tarafından değiştirilmiş ve böylece asıl bu değişmeye uyanları düzensiz duruma sokmuştur. İşte bu bakımdan Nur ve Ziya sokağının Büyük Locasının kendi kuralı içinde düzensiz olduğu belirmiş olur.

İngiltere Birleşik Büyük locasını böylece nizamnamede değişmeler yapmaya zorlayan konuya gelince; Bu hususta Nur ve Ziya sokağının Büyük Locasının bildirisinde öz ve amaçtan uygulamada göze çarpan sapmaların belirli bir sınırı aşması neden olarak gösterilmektedir. Bize kalırsa yapılan çabaların gösterdiği yön tamamen bunun tersidir. İngiltere Birleşik Büyük Locası Masonluğu nasıl anladığını kendi bildirisi ile açıklamıştır. Ona göre Masonluk yalnız göklerde hakim kişisel ve insanların babası olan bir tanrının varlığına ve ruhun ebediliğine inanmak ve dinsel bir inanç olarak bu prensibi yaymaktır. Bu açıklama, mezkur Birleşik Büyük Locanın Uruguay Büyük Locasına yazdığı levhada gösterilmiştir. Bu levhanın Türkçe çevirisi Mason dergisi adlı yayın organımızın önümüzdeki ilk nüshasında çıkacaktır.

İngiltere Birleşik Büyük Locası ve onun uyduları Masonlukta başka bir amaç aramamaktadırlar. Böyle bir amaç ise açık olarak yalnız püriten adı verilen Kalvinist Protestanlığın, yani Anglikan kilisesinin inancıdır. Bu inancın misyonerleri bugün dahi 88 ülkede büyük paralar harcayarak türlü dilde yayınladıkları prensiplerini aşılamak çabası içindedirler. 19 Ağustos 1973 tarihli Cumhuriyet Gazetesinde bununla ilgili olarak çıkan yazıyı kardeşlerimizin dikkatine sunarız. Nur ve Ziya sokağının Büyük locası Ana nizamnamesine işte bu prensibi koymuştur. Biz, Masonluk adına, böyle bir amacın benimsenmesini ilgilenmeye değerli bulmayız. Ancak, dikkatimizi çeken bir husus, bir Masonun her şeye rağmen samimi, dürüst ve doğruluğu benimseyen bir insan olması gereğine rağmen mezkur Büyük Locanın yüksek idare otoritesi arasında bulunan bazı kimselerin nizamnamelerindeki bu inanç prensiplerini hiç de benimsemediklerini yansıtan yayınlarına rastlanmış olmasıdır.

Şimdi gelelim çoğunluk konusuna. Nur ve Ziya sokağının Büyük Locasının bildirisindeki iddia dış görünüşü ile ilk bakışta doğruya yakındır. Onların düzenli dedikleri Büyük Localar düzensiz dediklerinden sayıca üstündürler. Hatta amaç beraberliği bakımından dünyadaki kalvinistleri de kendi gruplarından sayarlar ise sayıları daha da artar. Ama, gerçek Masonluğun ritüelik ruhuna uygun olarak çalışma işlemine gelince düzensiz dedikleri grupta bulunduğunu iddia ettikleri 150.000 Masonu da bulamayacakları muhakkaktır. Zira, düzenli saydıkları Büyük Localardan pek çokları, özge olarak da İngiltere Birleşik Büyük Locasının benimsetmek istediği dinsel amacın manasını anlamaya başlayan Latin Amerika gibi katolik ülkeler, düzensiz saydıkları Fransa Gran Loju, Belçika Grandoryanı ve Büyük Mason Mahfilimiz gibi Mason topluluklarını tanımakta ve sempati ile görmektedirler. Bu arada, onların düzenli saymaya önemle devam ettikleri İsviçre Alpina Büyük Locasının da durumunu bu ruh içinde görmeyi gerektiren nedenler belirmiştir.

Bu açıklama sonunda onların düzensiz adını verdikleri ve bizim liberal olarak her zaman kardeşlerimize amaçlarını bildirdiğimiz ve gerçek Mason dediklerimizin yalnız 18 Büyük Locadan ibaret bulunmadığını ve üye sayılarının da değil 150.000 hatta bunun üç mislinden de fazla olabileceğini söylemekte asla hata olmayacaktır.

Onların ki Liberal Masonlarca adları dogmatik olarak anılmaktadır, saydıkları 6 milyonun içinde, yukarıda belirttiğimiz Latin Amerika topluluğu dışında birkaç milyon Schreiner’in bulunduğu bir gerçektir. Amerika’da remzi locaların yüzünü bile görmeden 32 dereceli Mason sayıları bu örgüt üyelerinin gerçek Masonluğun mana ve mahiyetini ne derece kavramış olacakları sorulmaya değer.

Nuriziya Büyük Locası Liberal Masonlara bir de nitelik vererek Klandesten adını takmışlar. Kendi ifadeleri ile (Öz ve amaçtan çok uygulamada göze çarpan sapıklıklar) onların hangi uygulamasından saparak Klandesten olmuştur, bilmek isterdik.

Biz, yukarıda açıkladığımız nedenlerle 1908 yılından beri benimsediğimiz ritüellerimizi değiştirmeden uygulamaktayız. Nuruziya sokağının Büyük Locasından ayrılmamızın öz nedeni, onların bu uygulamayı değiştirmiş olmalarıdır.

Bütün bunlara rağmen ayrılığın ortadan kalkmasını elbetteki biz de isteriz. Ancak, onlar bunun için hiçbir fedakarlıktan çekinmeyeceklerini bildirdikleri halde, Masonik esas dedikleri prensipleri gözden uzak tutmamak şartıyla hareket edeceklerini bildiriyorlar. Bunu da ayrılan eski kardeşlerinin istifalarını geri aldıktan sonra, yeni kardeşleri ise özel işlemlerle, yani yeniden tekris etmek suretiyle işleme koyacaklarmış böyle bir işlem için bir açıklama yapmalarını boş bir zahmet olarak niteleriz. Çünkü eski kardeşlerin istifalarının geri alınması Büyük Mahfilimizin kurulduğu tarihten beri daima söylenegelen bir teklif halindedir.

Yeni kardeşlerimiz için gösterilen yol ise onlar için zaten açıktı : Biz, bize katılmak isteyen herkese durumu yeterince açıklamış ve diledikleri taktirde Nuruziya sokağındaki Büyük loca camiasına katılabileceklerini bildirmiştik.

Şurada tekrar belirtelim ki, biz Masonlukta beraberlik sağlamak isteyenlere kapılarımızı daima açtık ve yine de açıktır. Samimi bir beraberlik davası ise ancak böyle açık yürekli bir şartsızlıkla hal yoluna girebilir.

Biz Masonluğu, özgürlük, eşitlik ve kardeşlik ruhu içinde, geniş bir toleransla iyiye, doğruya, güzele yönelme sistemi içinde milli bir kuruluş olarak benimsedik.

Püriten misyonerlerin sistemine yalandan uyduluk etmekle sağlanacak intizamı, düzenli uyduların kendi takdirlerine bırakarak yolumuza devam edeceğiz.

Büyük Mason Mahfili
Yönetim Kurulu Adına
Büyük Üstad Kaymakamı
Muammer YENERMANBu iki bildirge üzerinde yorum yapmayacağımı söylemiştim. Hatta her ikisinin kapsamında yer alan birtakım yanlışlıklara bile değinmeyeceğim çünkü önemli olan bunlar değil, bu bildirgelerin genel havası ve her iki büyük locanın o tarihteki tutumu.

1973 yılında yayınlanan bu karşılıklı bildirgelerden sonra, iki obediyans arasında kayda değer bir ilişki kalmamış. Gerçi özellikle bugün ÖMBL olarak andığımız büyük locadan kopup diğer tarafa geçenler olmuş ama öyle önemsenecek bir sayıda değil. Bu iki bildirge, Türkiye'deki Masonluğun neden birbirinden ayrı iki obediyansı barındırdığını ortaya koymuş oluyor.

Peki sonra?…

Sonrasında 1980’li yıllara kadar ses seda yok. Gerçi her iki büyük locanın kendi yayınlarında, özellikle dergilerinde diğer büyük localara yüklenmeler var ama tüm bunların özüne bakarsak hemen hep aynı şeyler söyleniyor.

12 Eylül sonrasında Türkiye’deki tüm derneklerin etkinlikleri durdurulunca, her iki büyük locanın yöneticileri sanırım telaşa kapılmış şimdi ne olacak, ne yapacağız diye. İşte bu durum, iki büyük locanın o tarihteki büyük üstatlarını (Şekûr Otken ile Vedat Yeğinsü) bir araya getirmiş. İlki büyük üstat, zaman zaman bir araya gelerek bir şeyler görüşmüşler. Böyle görüşmelerin yapılmış olduğu biliniyor ama baş başa neler konuşmuş oldukları bilinmiyor. Bu konuda herhangi bir belge de yok.

Sonra?...

Sonra büyük üstatlar değişmiş ve 1980’li yılların başlarında doğmuş olan kim bilir belki de ılımlı, belki de olumlu sonuca yönelebilecek üst düzey ilişkileri kesilmiş.

Sonra?

20 yıl kadar bir süre tık yok.

Sonra?

2000’li yılların başlarında, 20 yıl öncekine benzer hatta belki biraz daha kapsamlı üst düzey toplantılar yapılmış. Bu toplantılara her iki büyük locanın büyük üstatlarının (Demir Savaşçın ile Murat Özgen Ayfer) yanı sıra kimi büyük loca görevlileri de katılmış. Bu toplantılara ilişkin bazı belgeler var. Ortaya çıkan tek olumlu sonuç şöyle görünüyor: Her iki büyük loca kendi yollarında kendi ilkeleri doğrultusunda yürümeye devam edecek ama Türk kamuoyu nezdinde birbirlerini yıpratacak tarzda girişimlerden kaçınacaklar. Bunun gerekçesi de şöyle ortaya konmuş: “Kamuoyu genelde HKEMBL ya da ÖMBL gibi kuruluşları bilmiyor, tanımıyor. Onların indinde tek bir Masonluk var ve zaten Türkiye’deki Masonluğun da yurt dışından yönetilmekte olduğu sanılıyor. Ayırımsız olarak genel saldırılarda bulunuluyor. Tüm bunlara bir de Masonluğun bölünmüşlüğü gibi bir etken daha katılmamalı. Bu genel olarak Türk Masonluğu’na zarar verir.”

Sonra?

Sonra yine büyük üstatlar değişmiş. Yine eski hamam eski tas.

Peki bugünkü durum ne?

Eh, izin verirseniz onu da bir sonraki yazıma bırakayım.
ADAM OLMAK ZOR İŞ AMA BUNUN İÇİN ÇALIŞMAYA DEĞER.


 

Benzer Konular

  Konu / Başlatan Yanıt Son Gönderilen:
7 Yanıt
6634 Gösterim
Son Gönderilen: Şubat 10, 2010, 12:36:24 ös
Gönderen: ADAM
3 Yanıt
3791 Gösterim
Son Gönderilen: Şubat 03, 2010, 11:44:36 öö
Gönderen: Mozart
2 Yanıt
3156 Gösterim
Son Gönderilen: Şubat 05, 2010, 05:15:01 ös
Gönderen: Asi
0 Yanıt
3176 Gösterim
Son Gönderilen: Nisan 22, 2010, 04:12:42 ös
Gönderen: ADAM
0 Yanıt
2459 Gösterim
Son Gönderilen: Nisan 23, 2010, 11:25:47 öö
Gönderen: ADAM
1 Yanıt
3031 Gösterim
Son Gönderilen: Nisan 25, 2010, 05:18:44 ös
Gönderen: ceycet
0 Yanıt
2793 Gösterim
Son Gönderilen: Mayıs 14, 2010, 08:03:10 öö
Gönderen: ADAM
2 Yanıt
6059 Gösterim
Son Gönderilen: Ağustos 10, 2011, 10:32:35 öö
Gönderen: ADAM
0 Yanıt
3819 Gösterim
Son Gönderilen: Aralık 21, 2010, 05:19:39 ös
Gönderen: ADAM
0 Yanıt
6287 Gösterim
Son Gönderilen: Aralık 24, 2010, 02:48:12 ös
Gönderen: ADAM