Masonlar.org - Harici Forumu

 

Gönderen Konu: Ataturk Irkcimiydi?  (Okunma sayısı 30092 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Şubat 18, 2009, 05:38:32 ös
Yanıtla #20
 • Uzman Uye
 • ****
 • İleti: 1648
 • Cinsiyet: Bay

Bay spinoza öncelikle ırkçı ve ırkına-soyuna sahip çıkmayı, bağlı olmayı ayırt etmemiz gerekiyor.
Irkçı aslında; kendi ırkını diğer ırklardan üstün görmektir ancak herkesin bildiği anlamda ya da anladığı anlamda ise ırkçı; Adolf Hitler'in kendinden başka bütün ırkları katletmektir.
Irkını sevmek ve ona bağlı olmak ise anladığımız gibi, soyunu bilmek, kültürünü yaşatmak, ona sahip çıkmaktır.

Atatürk’ün bazı sözlerini ele alalım bakalım ne sonuç çıkacak;

1)Ord. Prof. Dr. Fuat Köprülü’ nün Atatürk’e Türkiyat Enstitüsü’nün ambleminin nasıl olması gerektiğini sorduğu zaman Atatürk’ün cevabı;
“Fuat Bey! Karlı Tanrı Dağları’nın önünde elinde meşale tutan bir Bozkurt olsun, bu meşale genç Türkiye Cumhuriyeti’nin ilminin ifadesi olsun. Ergenekon’dan çıkmamızda kılavuz olan Bozkurt Türklüğün Anadolu topraklarındaki yeni devletinin kuruluşunu ifade etsin”
Kaynak: Prof. Dr. Osman Fikri Sertkaya, Atatürk ve Türk Dili Tebliği,s.1
Denildiği gibi de yapılmıştır;

2)Türkiye’nin her köşesinde ihtilâl ve inkılâp, hakikî Türklüğe kavuşma mücadelesi olmuştur.
Kaynak: Bugünkü adıyla Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’nün çıkardığı Ayın Tarihi, Sayı:49, s.44,1938)

3)Bu memleket dünyanın asla beklemediği, asla ümit etmediği müstesna bir medeniyetin yüksek tecellisine sahne oldu. Bu sahne en az 7000 senelik bir Türk beşiğidir. Beşik tabiatın rüzgarlarıyla sallandı, beşiğin içindeki çocuk tabiatın yağmurlarıyla yıkandı, çocuk tabiatın şimşeklerinden, yıldırımlarından, kasırgalarından evvela korkar gibi oldu;
TÜRK oldu! TÜRK budur:
YILDIRIMDIR, KASIRGADIR,
DÜNYAYI AYDINLATAN GÜNEŞTİR!
Kaynak: Türk'ün tarifi(Hikmet Bayur'un verdiği vesika),; Hilmi Yücebaş, Atatürk'ün Nükteleri, Fıkraları, Hatıraları,s.4, 1963
Kendi el yazısı

4)Türk milletinin teessüsünde müessir olduğu görülen terkibi ve tarihi vakialar şunlardır:
A.Siyasi varlıkta birlik
B.Dil birliği
C.Yurt birliği
D.Irk ve menşe(köken)birliğiE.Tarihi karabet
F.Ahlaki karabet
Türk milletinin teşekkülünde mevcut olan bu şartlar diğer milletlerde kamilen yok gibidir. "
Kaynak: Medeni Bilgiler ve M. Kemal Atatürk2ün el yazıları s.32
Kendi eL yazısı
http://www.mkemalataturk.com/images/yazi12.gif
4)Osmanlı siyaseti yerine yeni bir siyaset çıktı. O siyaset, Milli siyaset, Türkçülük siyasetidir.
Kaynak: Atatürk’ün yurt gezileri, 1975, s. 232, 233; 21 Aralık 1930
Cumhuriyet Kırklareli İl Yıllığı, 1967. s.193,194
Prof. Dr. Afet İnan, M. Kemal Atatürk’ten Yazdıklarım, s. 43 1971
Atatürk’ün el yazısıyla Cumhuriyet’in 50. Yılında Kırklareli 1973

5)Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü, temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk Kültürü olan, Türkiye Cumhuriyetidir.
Kaynak: Atatürk’ün Söylev Ve Demeçleri, cilt 2, s.321

6)Dünyada spor hayatı, spor âlemi çok mühimdir. Bu kadar mühim olan spor hayatı; bizim için daha mühimdir. Çünkü ırk meselesidir. Irkın düzelmesi ve gelişmesi meselesidir.Kaynak: Atatürk’ün Söylev Ve Demeçleri, cilt 2, s. 26

7)Bundan sonra Türk ırkı, kadınlarını, erkeklerinin yapmaya mecbur olduğu askerlik vazifesi dahil, bütün hizmetlere ortak ederse, Etilerde, İskitlerde, Amazonlarda olduğu gibi, kendi ırkından başkalarının hiçbir yardımına muhtaç olmaksızın büyük millî ülkülerine başlı başına ve müstakil olarak yürümek kabiliyetini kazanabilir.
Kaynak: Perihan Naci Eldeniz T.T.K. Belleten, Cilt : XX, Sayı : 80, 1956, s.741

8)Bir de şunu iyi bilmek gerekir ki, kadim Etilerimiz, Atalarımız, bugünkü yurdumuzun ilk ve otokton sakini ve sahibi olmuşlardır. Burasını binlerce yıl önce anayurdun yerine öz yurt yapmışlardır. Türklüğün merkezini Altaylardan Anadolu - Trakya’ya getirmişlerdir. Türk Cumhuriyeti’nin sarsılmaz temelleri bu öz yurdun çökmez kayalarındadır.
Kaynak: Hakimiyet-i Milliye, 2.1.1993
Atatürk’ün söylev ve demeçleri Cilt 2 s.308unda

9)Asya'nın göbeğinden tamamen kaynayan Türkler soyundan ırkdaşlar buraya gelerek memleketi, hayat-ı sabıka ve asliyesine teslim ettiler. Memleket en nihayet yine sahib-i aslilerinin elinde tekerrür etti.
Kaynak: Atatürk'ün söylev ve demeçleri, Cilt 2, s. 130

10)Türklük esastır. Bu mevcudiyeti tarih içinde araştırmak, birbirini izleyen bir tarih zinciri içinde tesbit edilecek Türk medeniyeti ile övünmek yerinde olur. Fakat, bu övünmeye layik olmak için bugün çalışmak lazımdır. Her sahada, bilhassa medeniyet alemine eser vermek için çalışkan olmayı hedef tutmalıdır.
Kaynak: Afet İnan Atatürk hakkında hatıra ve belgeler, s.304
Afet İnan, Kemal Atatürk’ü anarken, 1954 s. 187
Atatürkçülük, Genelkurmay basımevi, s.15

11)Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.
Kaynak: Nutuk s. 893

12)İngiliz Ataşemiliteri Kolonel Ros’un Atatürk’e bir sorusu üzerine Atatürk’ün cevabı;
Anasının ve babasının asilliğiyle iftihar eden Teodoz, İtalya Yarımadasına inmek isteyen Türk Atilla'ya barış görüşmesinden önce sormuş: 'Siz hangi asil ailedensiniz?' Atilla'da ona cevap vermiş: 'Ben asil bir milletin evladıyım!' işte benim cevabımda size budur!"
Kaynak: Utkan Kocatürk, Atatürk fikir ve düşünceleri, s.166

13)Türkiye'de  Türk'ten başka bir şey düşünmemek. Ancak bu davranışladır ki her türlü esenlik ve mutluluk ereklerine ulaşabiliriz.
Kaynak: Behçet Kemal Çağlar, Atatürk2ün söylevleri, TDK, s. 137

14)Büyük devletler kuran ecdadımız büyük, şümullü medeniyetlere de sahip olmuştur. Bunu aramak, tektik etmek, Türklüğe ve cihana bildirmek bizler için borçtur.
Kaynak: Afet İnan, Atatürk Hakkında Hatıra ve belgeler, s.297

15)Artık durumu düzeltmiş olmak için mutlaka Avrupa’dan öğüt almak, bütün işleri Avrupa’nın emellerine göre yürütmek, bütün dersleri Avrupa’dan almak gibi bir takım düşünceler belirdi. Oysa hangi bağımsızlık vardır ki yabancıların öğütleriyle, yabancıların planlarıyla yükselebilsin? Tarih böyle bir olay kaydetmemiştir. Türkiye maymun değildir.
Türkiye hiç bir mileti taklit etmeyecek,TÜRKİYE ne Amerikanlaşacak, ne batılaşacaktır.O sadece özleşecektir.
Kaynak: Müdafaa-ı Hukuk,s.31
Himet Tanyu Atatürk ve Türk Milliyetçiliği s.181
T.B.M.M. Gizli celse zabıtları, Cilt 3 s.62


16)Asya Türk hun İmparatorluğu'nun kuruluş tarihi Çin'de imparatorluk kuruluş tarihi ile başlar. Çin'in, M.Ö. 13. asra ait vesikaları bunu böyle kaydeder. Ancak bu büyük Türk İmparatorluğu'nun bizce malum olabilen İmparatoru Teoman'dır. Teoman, M.Ö.3. asır başında yaşamış büyük bir kahramandır. Çinliler bu kahramanın Çin'de imparatorluk kurmuş olan büyük Türk kumandanlarının neslinden geldiğini iddia ederler. Teoman'ın oğlu Türk imparatoru Mete de meşhurdur. O, Doğu'da Kadırgan dağlarından Batı'da Hazar denizine kadar, Kuzey'de Sibirya'dan Güney'de Himalaya eteklerine kadar geniş hudutlar içinde büyük Türk İmparatorluğunu teşkil etmiş yüsek bir Türk Hakanıdır. Mete, Çin İmparatorluğu ordularını büyük meydan muharebelerinde mağlup etmiş, Çin İmparatoru'nu sığındığı kalede kuşatmış, ancak karısının şefaati ile bırakmış bir Türk İmparatorudur.

Bence Mete çok büyüktür. Bütün Türk tarihinde Oğuz efsanesinin afd ve isnad olunabileği adam O'dur, fakat düşünülürse Teoman ondan daha büyüktür. Çünkü her şeyi hazırlayan Odur. İskender "Büyük" lakabı ile anılırdı, fakat hakikatte ondan büyük olan Filip'tir. Çünkü İskender'in muvaffakiyeti için lazım olan siyasi ve askeri vasıtaları hazırlayan odur. Eyüpoğullarından Selahattin, haçlılardan Kudüs'ü kurtarmış olmakla tanınmış büyük bir Türk'tür. Fakat ondan daha büyük olan bizzat Selahattin'i ve onun muvaffak ordularını ve vasıtalarını hazırladıktan sonra ölen büyük Türk, Nurettin'dir. Beşer tarihinde silinmez satırlarla mevcudiyetini yazdırmış olan O'dur."
Kaynak: Kazım Özalp, Özalp Atatürk'ü Anlatıyor,
Milliyet Gazetesi 22.11.1966

17)Benim hayat yolum şu düstur olacaktır. Türklük ve Türkler en yüksekte.
Kaynak: Sabiha Gökçen, Atatürk’ün izinde bir ömür böyle geçti, s.365

18)Türk olmak üstün olmak için kafidir
Kaynak: Ahmet Niyazi Banoğlu, Nükte çizgi Atatürk s.25

Bay spinoza daha birçok söz var ama bunların üzerinde düşünürsek yeterli olur sanırım.
« Son Düzenleme: Şubat 18, 2009, 05:41:20 ös Gönderen: M.Akyol »


Şubat 20, 2009, 06:10:00 ös
Yanıtla #21
 • Ziyaretçi

Sayın Akyol,
Aslında ben de bunu demeye çalışıyorum ama bir iki cümleyle ifade edince başka anlamlar çıkarılabiliyor elbette. Bir ırkı sevmek ve onu üstün görmek bence ırkçılık olmaz, yani bu bağlamda Mustafa Kemal'e ırkçı demek doğru değildir. Ancak Hitler'in ki gibi davranışlar ve/veya yaptırımlar sergileseydi ırkçı denilebilinirdi. Bazı durumlarda nasyonel sosyalizm mantıklı gelebilir ancak insanları sabun yapmadığınız sürece.
Yine kısaca açıklamaya çalıştım fikirlerimi umarım yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermemişimdir.
Sagılarımla...


Temmuz 31, 2014, 12:47:50 öö
Yanıtla #22
 • Orta Dereceli Uye
 • **
 • İleti: 96
 • Cinsiyet: Bay
  • http://www.masonlar.org

Ata' nın bir sözüdür "Türkiye Cumhuriyetini kuran Türkiye halkına Türk denir." Her devletin birliğini, dirliğini, diriliğini sağlayan moral unsurları vardır. Bunlar dini değerler,ananeler,liderler.. vs. Ama en önemlisi demokrasinin gereği olarak ulusun çoğunluk etrafında birleşmesi ve de devletin tanımının çoğunluk etrafında yapılmasıdır. Türkiye' de çok çeşitli etnik grup olduğu doğrudur. Ancak nüfusun çoğunluğunun Türk olduğu da bir gerçektir. 1918 de Kurulan Kürt Teali Cemiyeti: Amacı neydi Kurtuluş Savaşını baltalamak ve doğuda özerk bir Kürt devleti kurmak. Doğuda bir Ermeni devleti ve Kürt devleti kurmak isteyen İngilizlerce destekleniyordu. 1925 İslami Kürt Ayaklanması-Şeyh Sait İsyanı...
Türkiye Cumhuriyeti' nin içeriden gerici ayaklanmalarla ve özerklik talepleri ile birliği, dirliği, diriliği bozulmak isteniyordu. Atatürk Ne Mutlu Türküm sözünü 29 Ekim 1933 de Onuncu Yıl Nutkunda söylemiş ve stratejik bir hamle yapmıştır. Nasıl ki Ezoterizmi anlamak için ehil olmak gerekse, Atanın bu sözünü,ilkelerini, ülküsünü de anlamak için de ehil olmak gerek...
Güçsüz adalet aciz, adaletsiz güç zalimdir!


Temmuz 31, 2014, 01:05:07 öö
Yanıtla #23
 • Uzman Uye
 • ****
 • İleti: 1796
 • Cinsiyet: Bay

         Pekiyi, Atatürk neden "ne mutlu Türk olana" değil de, "ne mutlu Türküm diyene" demiştir ?.
         Saygılar-sevgiler.
"Vur ama dinle beni"


Temmuz 31, 2014, 01:30:35 öö
Yanıtla #24
 • Orta Dereceli Uye
 • **
 • İleti: 96
 • Cinsiyet: Bay
  • http://www.masonlar.org

         Pekiyi, Atatürk neden "ne mutlu Türk olana" değil de, "ne mutlu Türküm diyene" demiştir ?.
         Saygılar-sevgiler.

Türkü,Lazı,Çerkezi,Kürdü,Boşnakı,Arnavutu,müslimi gayrimüslimi kendini mutsuz hissetmesin diye dediğini düşünüyorum sayın Alşah
Güçsüz adalet aciz, adaletsiz güç zalimdir!


Temmuz 31, 2014, 02:20:58 öö
Yanıtla #25

Atatürk ırkçı değildir.

Ama birçok ulus-inşa sürecinde olduğu gibi Türkiye'nin erken modern dönem zamanlarda bir tür "primordial" (sürekli bir ilkselliğe gönderme yapan) tarih okuması mevcuttu. Ümmetten millete geçerken gerekli olan düşünsel çaba maalesef bilim adamlarını ve siyasetçileri bazı ilkel görüşleri savunmaya zorluyordu. (güneş-dil teorisi) Bu bilimsel olarak ve tarihle sabittir. Şimdi aklı selim hiçbir Atatürkçünün bunu savunduğunu düşünmüyorum. 

Ayrıca Jön-Türk zamanlardan gelen bir 'biyolojizm' bilimsel kuramlarda hüküm sürmekte idi. Türkiye'nin en değerli sosyal bilimcilerinden Şerif Mardin'in "Jön-Türklerin Siyasi Fikirleri" isimli kitabında 'biyolojizmin" ırkla ilgili çalışmalara nasıl zemin sunduğunu anlatır. Bu çizgi devam ettirildi ve Lise Biyoloji kitaplarına etkisi çok fazla oldu.  (fotoğrafları koyuyorum)

Eğer biraz objektif bakarsak zamanının ruhunun içinde "ırkçılık" olduğunu görürsünüz. Yani zamanın ruhunun içindeki "ırkçılığı" tartışabiliriz. Ama zamanın ruhunda aynı zamanda "komüncülük" de vardır. Sonraları Nazım Hikmet'in Atatürk'ü resmettiği şiire de bakabiliriz. Bunu Atatürk özelinde tartışmak pek doğru değil çünkü Atatürk'ü sadece birkaç mottoya bakarak değerlendirirseniz, onu bir komünist yapabilirsiniz. Eğer kıyıda köşede mottolarını seçerseniz İslamcı bile yapabilirsiniz. Birinci Meclis zamanındaki tavırlarını seçerseniz, "Şimdi Atatürk Kürtlere özerklik mi verecekti?" dersiniz. Bence bir insanı ne söylediği ile değil, ne yaptığı ile anlayabilirsiniz.

Mesela Türkiye insanlar kendilerini  sadece Atatürkçü değil, "sosyal-demokrat Atatürkçü", "sosyalist Atatürkçü", "solcu Atatürkçü", ya da tam tersine "sağ" kanada mensup bir Atatürkçü olarak da tanımlayabiliyor. (örneğin ülkücülük) Hatta kendisini Atatürkçü olarak addeden tarikatlar bile mevcut. Bu kadar farklı ideolojilerin kendilerini Atatürk'e yakın hissetmesi aslında Atatürk'ün kapalı-sınırları çizilmiş bir ideolojiye sahip olmamasından kaynaklanır. Eğer Korkut Boratav'dan doğru ele alırsak halihazırda Atatürk zamanında birkaç farklı iktisadi politikanın uygulandığını görürüz. (Kaldı ki ideolojilerin iktisadi politikaları çok önemlidir.) Bu sürece bakarak Atatürk'ü bir liberal de yapabilirsiniz(serbest ekonominin belirsizlik yılları), bir sosyalist de yapabilirsiniz. (5 yıllık kalkınma planları).

Yani eğer Atatürk ırkçı olsa idi, "sosyal-demokrat Atatürkçü" ibaresini asla kullanamazdık. Mesela "sosyal demokrat Türkeşçilik" kabını kullanabiliyor muyuz? Mümkün değil, çünkü kelimenin içinde absürtlüğü anlayabiliyoruz. Fakat Atatürk konusunda aynı şey söylenemez. Yani Atatürk kapalı sınırlar içinde belli bir ideolojiyi öne sürmediğinden bu kadar farklı görüş kendisini ona angaje edebiliyor. Atatürk'ün ilkelerini bile çok farklı yerlere adapte edebilirsiniz.

Örneğin, Milliyetçilik ilkesi bir sosyalistin elinde "emperyalizme karşı Yurtseverliği" temsil edebilir.
Farklı bir yerde bir ülkücünün elinde "Türklerin birgün birlik olacağını" temsil eder.
Atatürk'ün birinciye dair bir mottosu vardır. (sovyet elçileriyle görüşmelerinde)
Ama ikinciye de dair bir mottosu vardır.
Peki bunların hangisi doğrudur?
Gerçekten burada "hakiki ve gerçek Atatürkçülük" tanımı yapmak ona "tarih-dışı" , "evrensel" ,"değişmeyen" gibi sıfatları yüklemek olacaktır. Bu da onu "donmuş" bir ideolojinin parçası kılacaktır. (bir zamanların Cumhuriyetçi Güven Partisi'ni aklımıza getirelim. CGP'yi Ecevit'in 'ortanın solu' manevrasından haz etmeyen gelenekçi "Atatürkçüler" kurmuştu. 1930'ların mantığıyla hareket ediyorlardı ve en sonunda tarihe karıştılar. Ecevit liderliğindeki daha sol siyaset ise çok ciddi başarılar kazandı. Şimdi Ecevit 1930'ların "hakiki Atatürkçülüğü" ile hareket etmediği için daha mı "az" Atatürkçü oldu? 

Aynısı diğer ilkeler için de geçerlidir.
Halkçılık bir sosyalistin elinde "komuncülük" olabilir.
Bir milliyetçilik elinde "millet sevgisi" olabilir.
Gerçekten bu ikisini de destekleyen mottolar bulabilirsiniz.
Burada da "hakiki Atatürkçülük" kavramını kullanmak çok zordur.

Atatürk'ün Irkçı olup olmamasını tartışmak yerine onu tarihselliği içerisinde değerlendirmek daha tutarlı olacaktır. Siyasi slogan ve sözler asla bize gerçek bir tanım vermez, veremez.

Alttaki resimler Jön Türklerden erken Cumhuriyet dönemine kadar gelen "biyolojizm" i anlatmak ve onun nasıl ırkçılığa meyledebileceğini göstermek için konmuştur. Burada pozitivizmi de ayrıca ele almak gerekebilir. Bunlar Bilimsel bir Arşiv çalışmasının sonucunda denk geldiğim görsellerdir.  Ayrıca yukarıdaki değinildiği gibi Şerif Mardin'in "Jön-Türklerin Siyasi Fikirleri" isimli kitabı çok önemli bilgiler barındırmaktadır. Temennim cevap yazan arkadaşlarımızın  bilimsel değeri olan kaynaklar çerçevesinde tartışmasıdır.

Saygılarımla
T.R
« Son Düzenleme: Temmuz 31, 2014, 02:36:18 öö Gönderen: ThomasReid »


Kasım 19, 2014, 09:56:28 ös
Yanıtla #26

Bay spinoza öncelikle ırkçı ve ırkına-soyuna sahip çıkmayı, bağlı olmayı ayırt etmemiz gerekiyor.
Irkçı aslında; kendi ırkını diğer ırklardan üstün görmektir ancak herkesin bildiği anlamda ya da anladığı anlamda ise ırkçı; Adolf Hitler'in kendinden başka bütün ırkları katletmektir.
Irkını sevmek ve ona bağlı olmak ise anladığımız gibi, soyunu bilmek, kültürünü yaşatmak, ona sahip çıkmaktır.

Atatürk’ün bazı sözlerini ele alalım bakalım ne sonuç çıkacak;

1)Ord. Prof. Dr. Fuat Köprülü’ nün Atatürk’e Türkiyat Enstitüsü’nün ambleminin nasıl olması gerektiğini sorduğu zaman Atatürk’ün cevabı;
“Fuat Bey! Karlı Tanrı Dağları’nın önünde elinde meşale tutan bir Bozkurt olsun, bu meşale genç Türkiye Cumhuriyeti’nin ilminin ifadesi olsun. Ergenekon’dan çıkmamızda kılavuz olan Bozkurt Türklüğün Anadolu topraklarındaki yeni devletinin kuruluşunu ifade etsin”
Kaynak: Prof. Dr. Osman Fikri Sertkaya, Atatürk ve Türk Dili Tebliği,s.1
Denildiği gibi de yapılmıştır;

2)Türkiye’nin her köşesinde ihtilâl ve inkılâp, hakikî Türklüğe kavuşma mücadelesi olmuştur.
Kaynak: Bugünkü adıyla Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’nün çıkardığı Ayın Tarihi, Sayı:49, s.44,1938)

3)Bu memleket dünyanın asla beklemediği, asla ümit etmediği müstesna bir medeniyetin yüksek tecellisine sahne oldu. Bu sahne en az 7000 senelik bir Türk beşiğidir. Beşik tabiatın rüzgarlarıyla sallandı, beşiğin içindeki çocuk tabiatın yağmurlarıyla yıkandı, çocuk tabiatın şimşeklerinden, yıldırımlarından, kasırgalarından evvela korkar gibi oldu;
TÜRK oldu! TÜRK budur:
YILDIRIMDIR, KASIRGADIR,
DÜNYAYI AYDINLATAN GÜNEŞTİR!
Kaynak: Türk'ün tarifi(Hikmet Bayur'un verdiği vesika),; Hilmi Yücebaş, Atatürk'ün Nükteleri, Fıkraları, Hatıraları,s.4, 1963
Kendi el yazısı

4)Türk milletinin teessüsünde müessir olduğu görülen terkibi ve tarihi vakialar şunlardır:
A.Siyasi varlıkta birlik
B.Dil birliği
C.Yurt birliği
D.Irk ve menşe(köken)birliğiE.Tarihi karabet
F.Ahlaki karabet
Türk milletinin teşekkülünde mevcut olan bu şartlar diğer milletlerde kamilen yok gibidir. "
Kaynak: Medeni Bilgiler ve M. Kemal Atatürk2ün el yazıları s.32
Kendi eL yazısı
http://www.mkemalataturk.com/images/yazi12.gif
4)Osmanlı siyaseti yerine yeni bir siyaset çıktı. O siyaset, Milli siyaset, Türkçülük siyasetidir.
Kaynak: Atatürk’ün yurt gezileri, 1975, s. 232, 233; 21 Aralık 1930
Cumhuriyet Kırklareli İl Yıllığı, 1967. s.193,194
Prof. Dr. Afet İnan, M. Kemal Atatürk’ten Yazdıklarım, s. 43 1971
Atatürk’ün el yazısıyla Cumhuriyet’in 50. Yılında Kırklareli 1973

5)Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü, temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk Kültürü olan, Türkiye Cumhuriyetidir.
Kaynak: Atatürk’ün Söylev Ve Demeçleri, cilt 2, s.321

6)Dünyada spor hayatı, spor âlemi çok mühimdir. Bu kadar mühim olan spor hayatı; bizim için daha mühimdir. Çünkü ırk meselesidir. Irkın düzelmesi ve gelişmesi meselesidir.Kaynak: Atatürk’ün Söylev Ve Demeçleri, cilt 2, s. 26

7)Bundan sonra Türk ırkı, kadınlarını, erkeklerinin yapmaya mecbur olduğu askerlik vazifesi dahil, bütün hizmetlere ortak ederse, Etilerde, İskitlerde, Amazonlarda olduğu gibi, kendi ırkından başkalarının hiçbir yardımına muhtaç olmaksızın büyük millî ülkülerine başlı başına ve müstakil olarak yürümek kabiliyetini kazanabilir.
Kaynak: Perihan Naci Eldeniz T.T.K. Belleten, Cilt : XX, Sayı : 80, 1956, s.741

8)Bir de şunu iyi bilmek gerekir ki, kadim Etilerimiz, Atalarımız, bugünkü yurdumuzun ilk ve otokton sakini ve sahibi olmuşlardır. Burasını binlerce yıl önce anayurdun yerine öz yurt yapmışlardır. Türklüğün merkezini Altaylardan Anadolu - Trakya’ya getirmişlerdir. Türk Cumhuriyeti’nin sarsılmaz temelleri bu öz yurdun çökmez kayalarındadır.
Kaynak: Hakimiyet-i Milliye, 2.1.1993
Atatürk’ün söylev ve demeçleri Cilt 2 s.308unda

9)Asya'nın göbeğinden tamamen kaynayan Türkler soyundan ırkdaşlar buraya gelerek memleketi, hayat-ı sabıka ve asliyesine teslim ettiler. Memleket en nihayet yine sahib-i aslilerinin elinde tekerrür etti.
Kaynak: Atatürk'ün söylev ve demeçleri, Cilt 2, s. 130

10)Türklük esastır. Bu mevcudiyeti tarih içinde araştırmak, birbirini izleyen bir tarih zinciri içinde tesbit edilecek Türk medeniyeti ile övünmek yerinde olur. Fakat, bu övünmeye layik olmak için bugün çalışmak lazımdır. Her sahada, bilhassa medeniyet alemine eser vermek için çalışkan olmayı hedef tutmalıdır.
Kaynak: Afet İnan Atatürk hakkında hatıra ve belgeler, s.304
Afet İnan, Kemal Atatürk’ü anarken, 1954 s. 187
Atatürkçülük, Genelkurmay basımevi, s.15

11)Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.
Kaynak: Nutuk s. 893

12)İngiliz Ataşemiliteri Kolonel Ros’un Atatürk’e bir sorusu üzerine Atatürk’ün cevabı;
Anasının ve babasının asilliğiyle iftihar eden Teodoz, İtalya Yarımadasına inmek isteyen Türk Atilla'ya barış görüşmesinden önce sormuş: 'Siz hangi asil ailedensiniz?' Atilla'da ona cevap vermiş: 'Ben asil bir milletin evladıyım!' işte benim cevabımda size budur!"
Kaynak: Utkan Kocatürk, Atatürk fikir ve düşünceleri, s.166

13)Türkiye'de  Türk'ten başka bir şey düşünmemek. Ancak bu davranışladır ki her türlü esenlik ve mutluluk ereklerine ulaşabiliriz.
Kaynak: Behçet Kemal Çağlar, Atatürk2ün söylevleri, TDK, s. 137

14)Büyük devletler kuran ecdadımız büyük, şümullü medeniyetlere de sahip olmuştur. Bunu aramak, tektik etmek, Türklüğe ve cihana bildirmek bizler için borçtur.
Kaynak: Afet İnan, Atatürk Hakkında Hatıra ve belgeler, s.297

15)Artık durumu düzeltmiş olmak için mutlaka Avrupa’dan öğüt almak, bütün işleri Avrupa’nın emellerine göre yürütmek, bütün dersleri Avrupa’dan almak gibi bir takım düşünceler belirdi. Oysa hangi bağımsızlık vardır ki yabancıların öğütleriyle, yabancıların planlarıyla yükselebilsin? Tarih böyle bir olay kaydetmemiştir. Türkiye maymun değildir.
Türkiye hiç bir mileti taklit etmeyecek,TÜRKİYE ne Amerikanlaşacak, ne batılaşacaktır.O sadece özleşecektir.
Kaynak: Müdafaa-ı Hukuk,s.31
Himet Tanyu Atatürk ve Türk Milliyetçiliği s.181
T.B.M.M. Gizli celse zabıtları, Cilt 3 s.62


16)Asya Türk hun İmparatorluğu'nun kuruluş tarihi Çin'de imparatorluk kuruluş tarihi ile başlar. Çin'in, M.Ö. 13. asra ait vesikaları bunu böyle kaydeder. Ancak bu büyük Türk İmparatorluğu'nun bizce malum olabilen İmparatoru Teoman'dır. Teoman, M.Ö.3. asır başında yaşamış büyük bir kahramandır. Çinliler bu kahramanın Çin'de imparatorluk kurmuş olan büyük Türk kumandanlarının neslinden geldiğini iddia ederler. Teoman'ın oğlu Türk imparatoru Mete de meşhurdur. O, Doğu'da Kadırgan dağlarından Batı'da Hazar denizine kadar, Kuzey'de Sibirya'dan Güney'de Himalaya eteklerine kadar geniş hudutlar içinde büyük Türk İmparatorluğunu teşkil etmiş yüsek bir Türk Hakanıdır. Mete, Çin İmparatorluğu ordularını büyük meydan muharebelerinde mağlup etmiş, Çin İmparatoru'nu sığındığı kalede kuşatmış, ancak karısının şefaati ile bırakmış bir Türk İmparatorudur.

Bence Mete çok büyüktür. Bütün Türk tarihinde Oğuz efsanesinin afd ve isnad olunabileği adam O'dur, fakat düşünülürse Teoman ondan daha büyüktür. Çünkü her şeyi hazırlayan Odur. İskender "Büyük" lakabı ile anılırdı, fakat hakikatte ondan büyük olan Filip'tir. Çünkü İskender'in muvaffakiyeti için lazım olan siyasi ve askeri vasıtaları hazırlayan odur. Eyüpoğullarından Selahattin, haçlılardan Kudüs'ü kurtarmış olmakla tanınmış büyük bir Türk'tür. Fakat ondan daha büyük olan bizzat Selahattin'i ve onun muvaffak ordularını ve vasıtalarını hazırladıktan sonra ölen büyük Türk, Nurettin'dir. Beşer tarihinde silinmez satırlarla mevcudiyetini yazdırmış olan O'dur."
Kaynak: Kazım Özalp, Özalp Atatürk'ü Anlatıyor,
Milliyet Gazetesi 22.11.1966

17)Benim hayat yolum şu düstur olacaktır. Türklük ve Türkler en yüksekte.
Kaynak: Sabiha Gökçen, Atatürk’ün izinde bir ömür böyle geçti, s.365

18)Türk olmak üstün olmak için kafidir
Kaynak: Ahmet Niyazi Banoğlu, Nükte çizgi Atatürk s.25

Bay spinoza daha birçok söz var ama bunların üzerinde düşünürsek yeterli olur sanırım.


sayın mozart
Öncelikle kendi adıma çok teşekkür ediyorum bu mesajınız için. Gerçekten emek vermiş ve gereken cevabı vermissiniz.

Meseleye gelirsek,
Günümüz Türkiyesindeki en büyük sorunlardan birini burada tartışmayı açan arkadaşta görmüş olmamın hüznünü yaşıyorum. Her önemli insanı kendi zaman diliminizdeki olgular üzerinden yadırgıyorsunuz. Atatürk'ü anlamak ve üzerinde yorum yapmak için onun doğduğu ve yetiştiği dönemlerdeki siyasi, toplumsal ve kültürel olguları çok iyi araştırmanız gerekli öncelikle.
Atatürk'ü ırkçı mı buluyorsun?
Onun yetiştiği dönemde çevresinde olan olaylara bir bak. Milliyetçilik akımı Osmanlıyı derinden etkilemiş ve Osmanlı'nın içindeki bir çok millet kendi devletini kurma hayalini yaşamaya başlamış. Ardı ardına ayaklanmalar oluyor. Her ırk diğerinin cesaretinden güç alıyor. Balkan savaşlarını hatırlayın. Istanbul sınırlarına kadar dayanan balkan milletlerini hatırlayın.

Eleştirmek doğal ve olması gerekendir. Ancak içi boş düşüncelerle tarihe iyi veya kötü damgasını vurmuş insanları eleştirmeye kalkmayın. Küçük düşersiniz.


Kasım 24, 2014, 10:14:40 öö
Yanıtla #27
 • Yeni Katilimci
 • *
 • İleti: 45
 • Cinsiyet: Bayan

Ülkemiz gerekli düşünce özgürlüğünü veriyor sizin nasıl bir ortamda ne şekilde büyüyüpte bukadar ATATÜRK ' e ve Türklüğe düşman olduğunuzu bilmiyorum. Kusura bakmayın ama verilen bu özgürlüğü haketmiyorsunuz. Atam olmasaydı şuan nasıl bir ortamda kimlerin himayesinde olurduk yada yaşıyor olur muyduk ? Bizde Selanik ' ten geldik ve Türküm ve Türk ' üm demekten gurur duyuyorum. Okullarda andımızı kaldıranlara inat ülkeyi Atatürk ' Ün ve silah arkadaşlarının Kurduğu düzeni ve cumhuriyeti kaldırmak değiştirmek isteyenlere inat NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE !
Bunu demedende geçemicem. Atatürk ' e Irkçı diyen kişiler Kürdistan yada Kürt devleti dili kullanmaya çalışan ve onları icraata geçirmeye çalışanlar sizin yapmak istediğinizde bu milletin insanlarını yok edip göz koyduğunuz yerleri almak değil mi nasıl bir kin ve nefrettir. Böyle grupları ülkemizde barındırdığımız için geldi bu olaylar. Madem öyle düşünmüyorsanız ülkemizden defolun!

Diğer Üyelerden özür diliyorum bukadar sert Konuşmak istemezdim ancak konu Atatürk ' e laf söylemeye gelirse kendime hakim olamam.
Saygılarımla
Using Tapatalk


Kasım 27, 2014, 03:04:21 öö
Yanıtla #28
 • Yeni Katilimci
 • *
 • İleti: 18
 • Cinsiyet: Bay

Benim şahsi fikrim

1- Toplumu ayrıştırmadan uzaklaştırmak

2- Türk tarihinin ne kadar eski ve köklü olduğunu topluma hissettirerek öz güvenini yeniden sağlamak

3-  Topluma köklü geçmiş tarihini hatırlatarak ülkenin içinde bulunduğu durumun ne kadar kötü ve reform gerektirdiğini hissettirmek

4- Köklü tarihinden güç alan bir millet oluşturmak
 

Benzer Konular

  Konu / Başlatan Yanıt Son Gönderilen:
0 Yanıt
6161 Gösterim
Son Gönderilen: Şubat 23, 2008, 03:22:31 ös
Gönderen: Isis
34 Yanıt
35255 Gösterim
Son Gönderilen: Kasım 22, 2012, 11:14:53 öö
Gönderen: Ares
0 Yanıt
3828 Gösterim
Son Gönderilen: Kasım 01, 2010, 07:49:01 öö
Gönderen: Genius Loci
3 Yanıt
12414 Gösterim
Son Gönderilen: Kasım 12, 2012, 02:16:15 ös
Gönderen: Tij
2 Yanıt
6171 Gösterim
Son Gönderilen: Ağustos 13, 2011, 12:11:02 öö
Gönderen: TULU
5 Yanıt
5558 Gösterim
Son Gönderilen: Aralık 31, 2012, 11:18:22 öö
Gönderen: Waldow