Masonlar.org - Harici Forumu

 

Gönderen Konu: MASONLUKTAN AYRILMAK - 2  (Okunma sayısı 6074 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Nisan 23, 2010, 11:12:31 öö
 • Seçkin Üye
 • Uzman Uye
 • *****
 • İleti: 7217
 • Cinsiyet: Bay


Önceki bölümde belirtmiş olduğum üzere, kimi masonlar Masonluktan kendi dileğiyle ayrılır. Kimilerinin ise Masonluktan ayrılmış sayılmasına karar verilir. Şimdi bu ikincisinden söz edeceğim.Herhangi bir geçerli engeli (makbul mazereti) bulunmamasına karşın uzunca bir süreden beri bireysel yükümlülüklerini aksatan bir mason, genellikle bu durumu düzeltme isteğini de taşımaz.

Burada “yükümlülük” sözcüğü, hem loca toplantılarına katılma hem de ödentilerini zamanında verme anlamına gelir. Aslında masonların başka yükümlülükleri de vardır ama onlar bu başlık altında işlediğim konunun dışında kalır.

Bir engelin geçerli sayılıp sayılamayacağı elbette kişiye göre değişir. Bu değişkenliğe yani kavramın göreli oluşuna karşın, özellikle toplantılara katılma bakımından Masonlukta geçerli sayılabilen ve sayılmayan engeller vardır ki, bunların üzerinde daha önce durmuştum.

Aslında şu yukarıdaki “uzunca süre” de göreli bir diyiştir. Bunu kesin bir ölçüye bağlayamayız ama en az bir yıl olduğunu söylersek sanırım bir yanlış yapmış olmayız. Çünkü bir yıldan kısa bir süre, o masonun artık Masonluğa karşı olan ilgisini tümüyle yitirdiğini göstermek bakımından yeterli sayılmayabilir. Bazı localar bu süreyi çok daha uzun da tutabilir. Bunun için isterseniz burada “hoşgörü limiti” diye yapay bir terim kullanalım.

Hoşgörü limitini aşan bir süre boyunca yükümlülüklerini yerine getirmeyen bir mason aslında bireysel düzenini yitirmiş demektir. Fakat locanın üye kütüğünde (matrikülünde) adı geçtiği sürece, kuramsal bakımdan düzeninin korumaktadır. Belki de o mason artık Masonluktaki “düzen” konusuyla da ilgilenmez olmuştur; çoktan kendi istemiyle ayrılma dileğinde bulunmuş (istifa etmiş) olması gerekir. Bunu yapmayışını ise şöyle bazı nedenlere bağlayabiliriz:

   Aslında Masonluğa karşı olan ilgisini tümüyle yitirmemiştir ve ayrılmayı kendine yedirememektedir;

   Masonluktan kendi dileğiyle ayrılma yolunun bulunduğunu bilmemekte, bilse de oturup bir ayrılma dileği yazısı (istifa mektubu) yazmayı gereksiz zahmet olarak görmektedir;

   Kendi dileğiyle ayrılması durumunda, tüm birikmiş ödenti yükümlülüklerini kapatmış olması gerektiğini bilmekte, buna yanaşmamaktadır.

   Masonluğa karşı olan ilgisini öylesine yitirmiştir ki, düzensiz ilân edilmek umurunda bile değildir.

Bazı büyük locaların tüzükleri uyarınca, bir masonun, üyesi olduğu locayla ilişkisi ya kendi bireysel buyrultusuyla ya da “loca kararı” ile kesilir. Konu Masonluktan kendi dileği ya da buyrultusu dışında ayrılma olunca “istifa etmiş sayılma” teriminin de kullanıldığı görülebilir. Fakat asıl doğru olan, o kardeşin “düzensiz” (gayri muntazam) duruma düşmesi, tüzükler gerektiriyorsa locanın bunu karara bağlamasıdır.

Bazı büyük locaların tüzükleri uyarınca, bu konuda locada bir karar verilmesi bile gerekmez. Yükümlülüklerini gerektiğince yerine getirmeyen bir mason kendiliğinden düzensiz duruma düşer. Locada sadece kağıt üstünde gereken işlem yapılır. Bu da onun üye kütüğünden geçici olarak silinip büyük locaya da bilgi verilmesidir. Kuşkusuz bu yöntem işi çok kolaylaştırmaktadır ve locada bu konuda yapılan görüşmeler sırasında ortaya çıkması olası birtakım soruların, işlemin ertelenmesi istemlerinin, ilgili mason ile bir kez daha görüşülmesinin yararlı olacağına ilişkin önerilerin ve bunlara benzer duygusal yaklaşımların doğmasını önler.

Şimdi çok önemli bir noktaya geliyoruz. Öylesine önemli ki bu konuda birçok kişinin düşündüğü yanlış. Hatta birçok mason bile bu konuda yanılıyor ve o yüzden duygusallığa kapılıyor.

Bir masonun düzensiz ilân edilmesi demek, masonik etkinliklerinden süresiz olarak yoksun bırakılması demektir. Bu olay asla “Masonluk’tan çıkarılmak” değildir. Düzensiz ilân edilmiş olan bir mason, artık hiçbir locanın toplantısına katılma hakkı kalmamış olmakla birlikte, “mason” niteliğini korumayı sürdürür. Yeniden düzene dönme olanağı da vardır. Masonluktan çıkarılmak ve “mason” niteliğinin kaldırılması ise, ancak bir disiplin cezasıyla gerçekleşebilir. (Aslında bu bile tartışmalıdır.)

Burada “düzensiz ilan edilme” ya da “düzensiz sayılma” terimini mason örgütlerinin örgütlenme ilkeleri ve çalışma yöntemi bakımından kullandıkları düzen kavramıyla karıştırmayalım. Bir mason örgütüne göre, düzensiz saydığı bir kuruluşun üyeleri zaten düzensizdir. Burada sözünü ettiğim, düzenli olduğu benimsenen bir masonun bireysel tutumu nedeniyle düzensiz duruma düşmesi ya da düşürülmesidir.

Şimdi hangi masonların düzensiz ilân edilebileceğine bakalım.

Daha önce birkaç kez bu işlemin sadece yükümlülüklerini yerine getirmeyen bir mason için geçerli olabileceğine değinmiştim. Ancak bir masonun locasında iki temel yükümlülüğü olduğunu, bunlardan birinin toplantılara katılma ve diğerinin ödenti olduğunu anımsayarak, bu konuda bir açıklama daha yapmak gerekir.

Her büyük locanın tüzükleri ve uygulamaları arasında bu konuda birtakım farklı yaklaşımlar vardır. Şöyle ki;

a)   Sadece ödenti yükümlülüğünü yerine getirmeyenler düzensiz ilân edilir; toplantılara katılmakta olup olmamaları herhangi bir işlem yapmayı gerektirmez;

b)   Ödenti yükümlülüğünü yerine getirmeyen bir mason düzensiz ilân edilir; toplantılara düzenli olarak katılmayan bir mason ise üyesi olduğu locadaki üyelik haklarından bazılarını geçici olarak yitirir. (Seçimlere katılamamak, alınacak kararlarda oy kullanamamak, görev alamamak gibi)

c)   Bir mason ister toplantılara katılmamakta ister ödenti yükümlülüğünü yerine getirmemekte olsun, düzensiz ilân edilir.

Bu noktada dünya yüzünde (özellikle ABD’nde) bazı büyük localarda görülen bir uygulamaya da değinmek isterim.

Her büyük locada mutlaka bir “yıllık ödenti” vardır. Bazı büyük localarda bunu “yaşam boyu” geçerli olmak üzere tek bir kerede (defaten) ödeme olanağı getirilmiştir. Bu olanaktan yararlanmak isteyen mason, belirlenen tutarda bir toplu ödeme yapar; bundan sonra yaşam boyu kendisinden yıllık ödenti istenmez. Dolayısıyla, bundan böyle ödenti yükümlülüğünü yerine getirmeyişinden ötürü düzensiz ilân edilmesi de söz konusu olamaz.

Peki, bu yöntemin uygulandığı büyük localarda bir mason toplantılara hiç katılmayacak olursa ne yapılır?

Hiçbir şey… Zaten böyle bir uygulamayı benimsemiş olan büyük localarda toplantılara sürekli olarak katılmak bir yükümlülük sayılmaz. Dolayısıyla o mason artık “yaşam boyu mason” unvanını elde etmiş olur. Yeter ki işlediği ağır bir suç nedeniyle Masonluktan çıkarılması zorunlu olmasın.

Nitekim işte bu nedenle dünyadaki masonların toplam sayısı konusu gündeme geldiğinde aslında istatistiksel bakımdan bir yanlış yapılmakta, masonların sayısı abartılı bir şekilde gösterilmektedir. Çünkü bir mason locasına sadece kayıtlı olan ama Masonlukla hiçbir ilgisi olmayan masonlar o kadar çoktur ki…

Yaşam boyu üyelik elde etmiş olan bir masonun daha sonra kendi dileğiyle Masonluktan ayrıldığı da görülebilir. Bunun gerekçesi ise bireyseldir. Özellikle bazı ülkelerde politikaya atılacak olan masonlar “mason” olduklarının bilinmemesi gerektiğini öngörür ve üyesi oldukları mason derneğindeki kayıtlarının kesinlikle silinmesini ister. Böyle bir durumda elbette yapmış olduğu ödemeler geri verilmez. Aslında bu boşuna yapılmış bir iş… Kişinin bir mason örgütünde üyelik kaydı bulunmayışı onun “mason” oluşunu silip atamıyor ki. Nitekim bundan ötürü Masonluğa girilebileceğinden ama bir kez girildi mi çıkılamayacağından söz ediliyor.

Bunu bir başka kurumdan söz ederek örnekleyeyim… Bir doktor, bir mühendis, bir hukukçu, herhangi bir meslek sahibi kişi, mesleğin ilkelerine bilerek aykırı davranışlarda bulunmuş olması nedeniyle ilgili ve yetkili bir kurum kararıyla mesleğini uygulamaktan alıkonulabilir. Fakat hiç kimse, hiçbir kurum onun doktorluğunu, mühendisliğini, hukukçuluğunu ya da mesleği her ne ise onu elinden alamaz.

Masonluktan ister kendi dileğiyle ister düzensiz ilan edilerek ayrılmış olsun, bir mason için geri dönüş olanağı her zaman için vardır. O şimdi Masonluktaki simgesel deyimle “uykuya girmiş” durumdadır. Belki bir gün gelir, uyanır. Yeniden düzenli bir mason olabilir. Buna Masonlukta genellikle uyanma değil de “düzene dönüş” (intizama avdet) deniyor. Bunun nasıl olduğunu ise izleyecek bir başka başlık altında anlatmak isterim.ADAM OLMAK ZOR İŞ AMA BUNUN İÇİN ÇALIŞMAYA DEĞER.


Ağustos 29, 2015, 12:00:53 öö
Yanıtla #1
 • Aktif Uye
 • ***
 • İleti: 631
 • Cinsiyet: Bay

ABD'de uygulanan ödenti tarzı ile benim bildiğim Masonluğu barışık bulamadım. Zihnimdeki Masonluk havuzunda da yüzdüremedim.  Belki de benim bildiğim Masonluk eksiktir.

Bir Mason, yaşam boyu yıllık ödentilerini karşılayacak ücreti bir nevi peşin ödüyor. Ve daha sonra toplantılara düzenli katılamasa da düzensiz sayılamıyor.  (Ağır suçlar hariç ) Oylama yapılıp Masonluktan da çıkarılmıyor.

Açıkçası bu durum bana ters geldi. Belki de düzdür ama terste duran benim...

Çünkü aklıma, Masonlukta düzen dediğimizde toplantılara düzenli katılmak , ödentilerini düzenli yapmaktan daha önemsiz gibi şeyler geldi.

Ne kadar peşin ödentilerini yapsa da bir Mason; eğer locaya uğramıyorsa,  yapılacak tek şey olmalı diyordum fikrimce :

Uğramıyorsa, uğurlanmalı...

Bir harici olarak, bu yaptığım eleştiri  biraz küstahça görülebilir. . Belki bu yaptığım,  hiç yemediğim yemeğin tarifini bir başkasına vermeye de benzeyebilir ; ancak söylemeden de geçmek olmuyor.

Hem yanlış anlamış olma ihtimalim de var. Bari yanlış anlamışsam bu vesile ile düzeltilir.

'Yani gerçekten de ABD'de parasını peşin veren bir Mason toplantılara düzenli katılmasa bile düzensiz ilan edilemiyor mu? "


« Son Düzenleme: Ağustos 29, 2015, 12:12:38 öö Gönderen: İNSAN »


Ağustos 29, 2015, 08:18:31 öö
Yanıtla #2
 • Seçkin Üye
 • Uzman Uye
 • *****
 • İleti: 7217
 • Cinsiyet: Bay

Forumun birçok bölümünde çok kez belirtmiş olduğumuz üzere, yeryüzünde "tek" değil, birçok farklı Masonluk vardır.

Amerika Birleşik devletler'indeki masonik uyulamalar, kendine özgü, Amerikanvaridir.

Biz daha çok Avrupa Masonluğuna aşinayız.

Nasıl Avrupalı masonlar ve kişiler Amerikalıları yadırgıyorsa, aynı şey Amlerikalılar için de söz konusudur.

Bu sadece Masonluk bakımından böyle değildir. Yaşamın her alanında belirgindir. Elbette Masonluğa da yansır.

Onun berisinde, Türkiye'de mason örgütlerinin en büyük sıkıntılarından biri üye ödentilerini toplamaktır. Onlar da TC yasaları elverse tek kerede ömür boyu ödentiyi almayı tercih edebilir. Kaldı ki, ödenti yükümlülüklerini yerine getirmeyen bir masonu gayrimuntazam (düzensiz) ilan ederek Masonluktan çıkarmak, hiç de sanıldığı kadar kolay bir iş değildir.

ADAM OLMAK ZOR İŞ AMA BUNUN İÇİN ÇALIŞMAYA DEĞER.


 

Benzer Konular

  Konu / Başlatan Yanıt Son Gönderilen:
3 Yanıt
4539 Gösterim
Son Gönderilen: Aralık 04, 2007, 12:20:13 öö
Gönderen: Mozart
23 Yanıt
19285 Gösterim
Son Gönderilen: Şubat 06, 2011, 03:52:40 ös
Gönderen: ADAM
3 Yanıt
13479 Gösterim
Son Gönderilen: Şubat 10, 2012, 01:04:21 öö
Gönderen: gnothi
2 Yanıt
11146 Gösterim
Son Gönderilen: Nisan 22, 2010, 08:20:33 öö
Gönderen: ADAM
21 Yanıt
13253 Gösterim
Son Gönderilen: Ağustos 31, 2010, 01:44:14 ös
Gönderen: karahan
8 Yanıt
9275 Gösterim
Son Gönderilen: Mart 15, 2011, 08:35:30 öö
Gönderen: Eser
15 Yanıt
20863 Gösterim
Son Gönderilen: Temmuz 15, 2011, 10:48:07 ös
Gönderen: Zagzagel
14 Yanıt
13882 Gösterim
Son Gönderilen: Kasım 13, 2012, 01:40:39 ös
Gönderen: yazbenide
34 Yanıt
18779 Gösterim
Son Gönderilen: Ocak 19, 2013, 07:51:06 ös
Gönderen: Dor
85 Yanıt
32140 Gösterim
Son Gönderilen: Ocak 22, 2017, 10:46:41 ös
Gönderen: Tık-Tik-Tak