Masonlar.org - Harici Forumu

 

Gönderen Konu: ÜLKELERİN ADLARI NEREDEN GELİYOR?  (Okunma sayısı 18069 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Ağustos 18, 2015, 12:01:11 öö
 • Seyirci
 • Uzman Uye
 • ****
 • İleti: 4031
 • Cinsiyet: BayÜLKELERİN ADLARI NEREDEN GELİYOR?

Afganistan: Anlamı 'Afgan ülkesi'dir. Afgan sözcüğü ise burada yaşayan halk olan Peştilerin Farsçadaki adıdır.

Almanya: Almanlar kendilerine 'Deutsch', Almanya'ya da 'Deutschland' derler. 'Deutsch' (Alman) kelimesinin kökeni, Eski Almancada 'halk' anlamına gelen 'diota' sözcüğüdür. Gotçadaki 'thiuda' ve Cermencedeki 'theude' sözcükleri de aynı anlamda kullanılıyordu. Buradaki 'land' ise yer, toprak, diyar anlamındadır. Bizim kullandığımız Alman sözcüğü ise, Fransızcadaki "Allemand" (< Alamanni) sözünden gelmektedir. Almanca olan Germann (Ger: tüm + mann: insanlar, adamlar = Tüm insanlar) sözcüğünün Fransızcaya çevrilmişidir.

Amerika Birleşik Devletleri: Adını İtalyan denizci Amerikue Vespucci'den alan anakara ile aynı adı taşır. Bu anakarada önce 13, daha sonra da 50 devletçiğin birleşmesi ile oluşan federal ülkenin adıdır.

Andorra: Navarresçedeki 'andurrial' sözcüğünden doğmuştur ve 'çalı–çırpı ile bezenmiş toprak' demektir.

Angola: Adını eski bir krallık olan Ngola Krallığı'ndan alır.

Arjantin: Arjantin (Argentina) adı, Latince 'gümüş ülke' demektir. Nitekim ülkenin en başta gelen ırmaklarından birinin adı da 'Río de la Plata' olup, İspanyolcada 'gümüş ırmak' demektir.

Arnavutluk: Arnavutlar ülkelerine 'Shkipërie' derler. Bu isim onların dilinde 'kartal ülkesi' anlamına gelir. Kırmızı Arnavutluk bayrağının üzerinde de çift başlı kara kartal vardır. Arnavut sözcüğü, dilimize Yunancadaki arvanítis sözünden geçmiştir. Arnavutların ataları olan İlliryalılar kendilerine 'yapan, eden, çalışan' anlamında Arber/Arben demişlerdir. Bu ad Doğu Romalılarca Arnavit olarak ulusun adı diye kullanılmıştır.

Avustralya: Ülkeye ilk ayak basan Hollandalılar, buraya 'Yeni Hollanda' adını verdiler. Sonra bu topraklara Latincede 'keşfedilmemiş güney ülkesi' anlamına gelen 'Terra Australis Incognita' adı verildi. 19. yyda bu ad kısaltılarak 'Australia' (Avustralya) biçimini aldı.

Avusturya: Bugünkü Avusturya, 800'lü yıllarda Frank İmparatorluğunun doğu toprakları olduğu için 'Österreich' (doğu imparatorluğu) dendi. Avusturyalılar da kendilerine böyle demeyi sürdürmektedir. Büyük Karl, buraya 'Ostmark' diyordu. Avusturya adı ise, bu adın Latinleştirilmiş biçimidir.

Azerbaycan: Adının kaynağı, Farsçadaki 'azer' (ateş) ve 'baykan' (bekçi) sözcükleridir; 'ateş bekçisi' demektir.

Bahama Adaları: İspanyolcada 'düz deniz, alçak deniz' anlamına gelen 'baja mar' ifadesinden gelmedir.

Bahreyn: Arapçada 'behr' kelimesi 'deniz' demektir ve 'Bahreyn' dediğiniz zaman, bu 'iki deniz' anlamına gelir.

Bangladeş: Bangal dilinde 'Bangal ülkesi' demektir.

Barbados: İspanyolcada 'sakallı' demektir. Bu ad İspanyol gemicilerce burada yetişen ünlü incir ağaçlarının çok kıllı olan yapraklarından dolayı verildi.

Belçika: Romalılar, Belçika'da yaşayan Kelt–Cermen halka 'Belgae' diyorlardı ve burada 'Gallia Belgica' adında bir il kurmuşlardı. 'België' (Belçika) adı buradan geliyor. Belgae, bu bölgede yaşayan Galyalı topluluğun adı idi. Anlamı, "çok öfkeli olan"dır.

Belize: Kızılderili dilinde 'çamurlu su' demektir. Bir görüşe göre ise 'Belize', Peter Wallace isminin İspanyolca okunuşudur.

Benin: Adını 13–19. yy'lardaki Benin Krallığından alır. Bu krallığın topraklarının büyük bir kısmı, bugünkü Nijerya'daydı. Benin'in 1975ten önceki adı 'Dahomey' idi.

Bhutan: Sanskrit dilindeki 'Bhotia' (Tibet) ve 'anta' (son) sözcüklerinden oluşma bir isimdir ve 'Tibetin sonu' (Tibet ülkesinin bittiği yer) anlamına gelmektedir. Bhutanlılar, 9. yy'da Tibetten buraya gelmişlerdir. 'Bod', Tibet İmparatorluğunun eski bir adıdır. Bhutanın bugünkü özgün adı olan 'Druk-Yul' ise kendi dillerinde 'canavarlar ülkesi' demektir. Nitekim kırmızı–turunculu Bhutan bayrağının üzerinde de canavar çizimi vardır.

Bolivya: Adını bu ülkenin ilk devlet başkanı olan Simón Bolívar'ın adından alır.

Bosna-Hersek: Adını başkent Saraybosnadan geçen Bosna Irmağı ile 'hükümdarlık' anlamına gelen 'herzegowina' sözcüğünden alır.

Botsvana: Botsvana'nın adındaki 'bo' sözcüğü Tısvana (Tswana) dilinde 'halk' demektir. Bu durumda 'Botsvana', bu dilde 'Tıvana halkı' anlamındadır.

Brezilya: Brezilya (Brasìl), Amazon Ormanlarında yetişen ve kırmızı renkli olan bir ağacın kızılderili dilindeki adıdır. Bu ağaç, Portekiz sömürücülüğünün ilk on yılında, dışarıya götürülen en önemli üründü. Portekizliler bu ülkeden söz ettiklerinde bunu bu ağacın adını anarak yaptıkları için, ağacın adı, ülkenin adı oldu.

Britanya: Avrupanın en büyük adası olan Britanya'nın 18. yy'dan beri adı böyledir. Ancak bu ad, çok eskilerden beri kullanılır. Galliler ve Romalılar, Kelt halkının yaşadığı bu adaya 'Britanni' diyorlardı. Bu isim, Keltçede 'karışık renkli' anlamına gelen 'brith' sözcüğünden türemedir. Öteden beri buranın halkı, bir gelenek olarak vücûdlarını boyayıp karışık renkli yapıyorlardı.

Brunei: Adı, Sanskritçedeki 'bhumi' (ülke, bölge) sözcüğünden gelmedir.

Bulgaristan: Bulgar sözcüğü ile ilgili türlü savlar vardır. Bunlardan biri Volga Irmağı'ndan geldiğidir. 'Volga eri' anlamında olduğudur.

Burkina Faso: Adı Suaheli dilindedir. 'Burkina' sözcüğü 'dürüst insanlar' anlamına gelirken, 'faso' sözcüğü ise 'ülke' (baba yurdu) demektir. 'Faso' kelimesi, 'fa' (baba, ata) ve 'so' (köy) sözcüklerinden oluşan birleşik bir sözcüktür.

Burma (Myanmar): Adı, Bama halkından gelir. Bu halkın diğer bir adı da Myanmah'dır.

Burundi: Adındaki 'bu' sözcüğü yerel dilde 'ülke' demektir. 'Rundi' ise 'Ruanda'dır. Demeli, 'Burundi', anlam olarak 'Ruanda ülkesi' demektir.

Cebelitarık: Gerçek adı Arapçada 'Tarık Dağı' anlamına gelen 'Cebel-i Tarik' olan Cebelitarık'a Avrupalılar 'Gibraltar' der. Adını İspanya üzerinden Avrupa'ya ilk geçen Arap komutanı olan Tarik ibn-i Ziyâd'dan alır.

Cezayir: Adının kökeni, Arapçada 'yarımada' anlamına gelen 'cezîre' sözcüğüdür.

Cibuti: Adının kökeni Afarî dilindeki 'gabouti' sözcüğüdür. Anlamı, 'palmiye yapraklarından yapılmış minder'dir.

Çek Cumhuriyeti: Adını Çek halkından alır. Çek sözcüğü, 'erkek akraba' demektir.

Çin: Çinliler ülkelerine 'Zhông-Hu' derler. Bu ad, 'Orta İmparatorluğu' demektir. Çinliler kendi ülkelerini 'dünyanın merkezi' olarak gördükleri için ülkelerine bu adı vermişlerdir. Çin sözcüğü, Sanskritçedeki Cīna sözünden gelmektedir. Seramik (çini) anlamındadır.

Danimarka: Adını Hıristiyanlık öncesi kralları olan Dan’ın adından almıştır. Adındaki –mark eki ise ‘sınır toprağı’ anlamındadır. ‘Dan’ın hükmettiği sınırlar’ anlamına gelmektedir.

Dominik Cumhuriyeti: Adını Dominika ile aynı nedenden ötürü almıştır.

Dominika: Adı, İspanyolcadaki 'domingo' ve Latincedeki 'dies dominica' sözcüklerinden gelmedir ve 'Pazar' demektir. Ada, Kolomb tarafından 3 Kasım 1493’te, Hıristiyanlarca kutsal olan Pazar günü bulunduğu için bu adı almıştır.

Ekvator Ginesi: Adını ekvatordan alır, ancak ekvator üzerinde değildir, ekvatorun biraz kuzeyindedir. 'Gine' ise ‘kara insanlar' demektir.

Ekvator: Adını bu ülkeden geçen ekvator enleminden alır. Ekvator sözcüğü ise Equator sözcüğünün İspanyolcasından gelir. Anlamı, ‘eşit olarak ikiye bölen’dir.

El Salvador: İspanyolcada 'kurtarıcı' demektir ve burada kastedilen kurtarıcı, Hz. İsa’dır. İspanyollar 1524’te yalnızca bir liman için kullandıkları bu ad, sonradan ülkenin adı oldu.

Endonezya: Endonezya (Indonesia), Yunanca 'Hindistan Adaları' demektir.

Eritre: Kızıldeniz kıyısındaki 'Eritre' ülkesinin adı, Yunancadaki 'Erythra Thalassa' adından gelmedir ve 'Kızıldeniz' demektir.

Ermenistan: Ermeniler ülkelerine 'Hayik' diyorlar. Ermenî halkının ilk krallarından biri olan Hayt, halkına kendi adını veriyor. Bir aile adıdır. Ermeni sözcüğü ise, Aram sözcüğünden gelmedir. Aram, Yunancada Hayik'in adıdır.

Estonya: Adını, 'Aesti' adındaki kişiden alır.

Etiyopya: Adının kökeni, Eski Yunancada 'kara derili insan' anlamına gelen 'aethiops' sözcüğüdür.

Fas: Faslılar ülkelerine 'Mağrib' derler. Arapçadır ve 'batı' demektir. Türkçede Fas denmesinin nedeni, Fez adındaki kenttir. Bu kentin adı ile anılır.

Fildişi Sahili: Bir zamanlar fildişi, denizaşırı ticarette Afrika’nın en büyük geçim kaynağı olduğu için bu ülkeye 'Fildişi Sahili' dendi.

Filipinler: Adı bu ülkeye, Güney Asya'nın tek hristiyan ülkesi olduğu için, hristiyanlarca ele geçirilince, İspanya Kralı II. Philippin adından dolayı verilmiştir.

Finlandiya: Adını Fin halkından alır. Fin halkı ülkelerine Suomi derler. Suomi, Fincede "Sular Ülkesi" demektir.

Fransa: Adı, 'Frank ülkesi' demektir. Frank sözcüğü ise eski Cermen dillerinde 'özgür' demektir.

Gabon: Portekizliler 15. yy'da Gabon kıyılarına ulaştıklarında, Mbé Nehrinin okyanusa döküldüğü noktaya 'kukuleta mantosu' anlamında 'Gabão' adını verdiler. Bu isim, sonradan 'Gabon' ülkesinin adı oldu.

Gambiya: Adını Gambiya Irmağı’ndan alır.

Gana: Adını eski Batı Sudanlı Gana İmparatorluğu’ndan alıyor. Ancak ilginçtir; şimdiki Gana, bu imparatorluğa hiçbir zaman ait olmamıştı.

Gine: Berbericedeki 'aguinaoui' (kara) veya 'tuareg aginaw' (kara insanlar) sözcükleri, ülke adının kaynağıdır. 'Guinea' (Gine) , ayrıca bu dilde 'altın sikke' demektir.

Gine-Bissao: Adının sonuna, yalnızca Gine ülkesinden ayırt edebilmek için, başkentin adı eklenerek (Bissao) oluşturulmuştur.

Grenada: Adını İspanya’nın Endülüs topraklarındaki 'Granada' şehrinden alıyor. Anlamı nardır.

Guatemala: Kızılderili dilinde bir addır. 'Guatemala', Kızılderili dilinin bir lehçesinde 'ağaçlar ülkesi' demekken, başka bir lehçesinde ise 'suyun fışkırdığı dağ' demektir.

Guyana: Kızılderili dilinde 'çok su ülkesi' demektir. Kızılderililerde ayrıca 'guainázes' sözcüğü vardır ve bu da 'değerli halk' (değerli insanlar) anlamına gelir.

Güney Afrika Cumhuriyeti: Afrika’nın en güneyinde olduğu için bu adı almıştır.

Gürcistan: Gürcü sözcüğü, Yunancada 'tarımla uğraşan' anlamına gelmektedir.

Haiti: Adı Aruak (Arawak) dilinde bir sözcüktür ve 'yüksek ülke' demektir. Haiti’nin üçte ikisi dört ayrı dağla kaplıdır.

Hindistan: Hindistanlılar ülkelerine 'Bharat' derler. Ancak tüm dünya onlara 'Hindistan' (India, Inde) diyor. Bu ad, İndus Nehrinden geliyor. Eski Farsçada Hinduš, Sanskritçede Sindhu diye geçer. Hindistan sözcüğü Farsçadan dilimize geçmiştir ve "Hindusluların ülkesi" demektir. Hintlilerin ülkelerine verdikleri Bharat adı ise eski efsanevi krallarından biri olan Bharata'dan gelmekte. "Sevgiyle anılan" demektir. Kendilerini onun soyundan saymaktadırlar.

Hollanda: Yarıya yakını deniz düzeyinin altında olan Hollanda'nın özgün adı olan 'Nederland', 'alçak ülke' anlamına geliyor. Ülkede bir tane bile dağ yoktur, topraklarının çoğu sonradan su üzerine ekilmiş ve böylelikle ülke büyütülmüştür. Hollanda adı ise, Flamanca olan holtland sözünden gelir. Anlamı, 'ağaçlı yer'dir.

Honduras: İspanyolcada 'derinlikler' demektir.

Irak: Arapçada 'kıyı' ve 'alçak ülke' olmak üzere iki ayrı anlamı vardır. Bu ülkeye bu adın, ikinci anlamından dolayı verildiği olasılığı daha yüksektir.

İngiltere: Englaland (Anglelerin ülkesi) anlamına gelir. Anglo-saksonların yaşadığı bu ülkede Sakson istilasından önce yalnızca Angle adında bir topluluk yaşamaktaydı. Anglii sözcüğünün Latinleşmiş biçimi olan Angle, gerçekte eski Almancada 'dar' anlamına gelen ang sözcüğünden gelir. Dar deniz diye bilinen denizden gelen bir addır.

İran: Ad olarak 'Aryan' sözcüğünden gelmedir. 'Aryan' (Arîyan) , demeli 'Arî ırktan olan', 'Hint-Avrupa dil ailesinden gelen' anlamındadır.

İrlanda: İrlandalılar ülkelerine 'Eire' derler. Bu ismin kökeni, Keltçedeki 'erin' sözcüğüdür ve 'yeşil ada' demektir. Bu sözcüğün dilimize uyarlanmış biçimi İrlanda'dır.

İskoçya: İskoç (Scotch/Scot) sözcüğünün İskit sözcüğünden geldiği düşünülmektedir. Bazı İskoçlar, İskitleri ataları saymaktadırlar.

İspanya: İspanya (España), Föncede 'tavşanlar sahili' anlamına gelen 'hispania' sözünden gelmedir.

İsrail: Hz. Yakup peygamberin adıdır. Anlamı, ‘Tanrı için çabalayaın’dır.

İsveç: Eski Cermen dillerinde 'seçilmiş' demektir.

İsviçre: Üç dili olan İsviçrenin Almanca adı 'Schweiz', Fransızca adı 'Suisse', İtalyanca adı 'Svizzera'dır. Ülke, adını ülkenin ortasındaki 'Schwyz' kantonu ve şehrinden alır. İsviçrenin bir adı da 'Helvestika' olup, ülkenin uluslararası trafik işareti olan 'CH', bu Helvestika Konfederasyonu'nundan gelir. İsviçre sözcüğü, Schweiz sözcüğünün dilimizde aldığı biçimden gelir.

İtalya: Adını Romalılar zamanında yaşayan İtaliklerden alıyor. Anlamı, ‘sığırlar ülkesi’dir.

İzlanda: İzlanda (Ísland) 'buz ülkesi' demektir.

Jamaika: Adının kökeni Aruak dilindeki 'Xaymaca' sözcüğüdür ve 'pınarlar ülkesi' demektir.

Japonya: Japonlar ülkelerine 'Nippon' derler. Bu, 'güneşin doğduğu ülke' demektir. Sözcüğün Çincesi 'Japuen' şeklindedir ve dünyaya bu şekliyle yayılmıştır.

Kamboçya: Sanskritçe 'altın ülke' demektir.

Kamerun: Portekizcede 'karides' anlamına gelen 'camaroes' sözcüğünden gelmedir. Bu ülkedeki Wuri Irmağı’nda çok karides bulunduğu için, Fernando Póo, 1472’de ırmağın adını 'Rio dos Camaroes' (Karides Irmağı) olarak değiştirdi. Bu ad sonra bu ülkenin adı oldu.

Kanada: Adı, ya bir Eskimo dili olan İrokuois dilindeki 'kanada' (köy) sözcüğünden, ya da Kızılderili dilindeki 'kanatta' (şapka) sözcüğünden geliyor. Çünkü Eskimolar için yurt olan bu topraklar, onlar için 'köy'dür, köyleridir. Kızılderililer için ise yaşadıkları toprakların en kuzeyidir, demeli 'şapka'dır.

Kap Verde (Cape Verde): Portekizcedeki 'cabo verde' (yeşil burun) sözünden gelir. Eskiden ülkemizdeki atlaslarda bu ülkenin adı olarak 'Yeşilburun Adaları' yazılırdı, ama sonra nedense 'Kap Verde' diye yazmaya başladılar.

Katar: Arapçada 'çıkartmak, uzaklaştırmak, değerlendirmek' gibi anlamlara gelen 'kat' sözcüğünden gelir. Buradaki yeraltı varsıllıklarından söz edilmiş olabilir.

Kazakistan: Kazak ülkesi demektir. Kazak sözcüğü 'başkaldıran' demektir.

Kenya: Adının kökeni Kambas dilindeki 'kima ja kegnia' ifadesidir ve 'beyaz dağ' demektir. Burada söz edilen, tepesi kardan dolayı her zaman beyaz olan, bu ülkede bulunan ve Afrika’nın en yüksek dağı olan (5895 m) Kilimanjaro Dağı’dır.

Kıbrıs: Yunanca ismi 'Kipros'tur ve 'bakır' demektir. Ada üzerinde uzun çağlardır bakır çıkartılıp işletiliyor.

Kırgızistan: Kırgız ülkesi demektir. Kırgız sözcüğü 'Kırk kız' sözcüğünden gelir.

Kolombiya: Adını Christoph Colombdan alır. Bu ad Kolomb'dan 400 yıl sonra ülkeye verildi.

Komor Adaları: Arapçadaki 'kumr' kelimesinin çoğuludur ve 'küçük ay adaları' demektir.

Kore: Adı, Kore dilinde 'sabahın sessizliği' demektir. Ayrıca bu topraklarda bir zamanlar Koryo İmparatorluğu vardı. 'Koryo' sözcüğü 'yüksek derecede güzelliklerle dolu ülke' demektir.

Kosta Rika: İspanyolcada 'zengin sahil' demektir.

Kuveyt: Arapçada 'küçük liman' demektir, 'kut' (liman) sözcüğünden gelmedir.

Küba: Adının anlamı 'şeker adası'dır. Ülke, şeker kamışıyla ünlüdür.

Laos: Adını, kazıklar üzerinde tahtadan ve Hint kamışından evler yapıp bu evlerde oturan 'Lao' halkından alır.

Lesotho: Adı, 'Sotho dilini konuşan halk' demektir. 'Sotho' ise sözcük olarak 'çok çok batıda yurt edinmiş' anlamına gelir.

Liberya: İngilizcedir ve 'özgür ülke' demektir.

Libya: Adının kökeni, Eski Mısır dilindeki 'lebu' sözcüğüdür. Mısırlılar, önce batı tarafındaki Berber kavimleri için, sonra da tüm Kuzey Afrika kıyıları için bu ismi kullandılar.

Liechtenstein: Almanca 'hafif taş' anlamına gelen 'leichter Stein' ifadesinden türeme 'Liechtenstein', Avusturya’nın başkenti Viyana’nın güneyinde bulunan Liechtenstein Kalesinden yönetilen ve 1719 yılında 'Liechtenstein' adını alan prensliğin adıdır.

Lübnan: İbranice bir addır ve 'beyaz dağlar' demektir. Lübnan Dağları eteklerindeki karlar 12 ay boyunca erimediği için 'Lübnan' denmiştir.

Lüksemburg: Adını 'Lucilinburhuc' Kalesinden alır. Bu kalenin adı sonradan 'Lützelburg' oldu.

Macaristan: Macar ülkesi demektir. Macarcadaki Magyar sözünden gelir. Bu sözcük bir Hun boyunun adıdır.

Malavi: Chichetewa dilinde 'alev alan su' demektir.

Maldiv: Hintçedeki 'mahal' (saray) ve 'diva' (ada) kelimelerinden oluşturulmuştur. Söz edilen 'saray adası', bugünkü başkenti Malé’dir. Eskiden sultanlar burada sarayda otururdu.

Malezya: Adı, ‘dağ, şehir, toprak’ anlamlarına gelen ‘Malai’ sözcüğünden gelir.

Mali: Adını Kral Malinke’nin kurduğu Büyük Mali İmparatorluğu’ndan (10-16. yy) almıştır.

Malta: Fönce bir sözcüktür ve 'emniyet, sığınma' anlamına gelmektedir.

Marshall Adaları: Adını 1788’de adaları bulan Britanyalı kaptan John Marshall’ın adından alır.

Mauritius: Adını Hollanda-Doğu Hindistan işletmesini yöneten Nessaulu Moritzden alır.

Meksika: Adını Aztek Uygarlığını kuran Méxica halkından alır. Bu halk ise bu adını, aynı addaki bir gölden alır. Bu göl kenarında yaşayan kavmin adı olan 'Méxica', Aztek dilinde 'Ay Gölü' demektir.

Mısır: Mısır'ın İslam'dan önceki adı, 'Kara ülke' anlamına gelen Kemet idi. Mısır, 640 yılında Amr ibn-i Âs komutasındaki Müslümanlarca, alınınca bu toprakların geçmişine olan beğenileri yüzünden ülkenin adını Mısır olarak değiştirdiler. Bu bir kısaltma idi. 'Mısır' adı, Arapçada üç damgadan oluşur. Bunlar, 'Mim' (M) , 'Sad' (S) ve 'Ra' (R) damgalarıdır. Her damga, ülkenin geçirdiği ve ülke halkının yaşadığı bir süreci anlatır. Birinci damga olan 'Mim' (M) 'meşakkat', ikinci damga olan 'Sad' (S) 'sabr', üçüncü damga olan 'Ra' (R) 'refâh' anlamına gelir. Bu ülkeye İngilizler ve Fransızlar 'Egypt', Almanlar 'Ägypten', İspanyollar 'Egipto' derler. Bu ad, Mısır'da yaşayan Hıristiyan bir azınlık hluz 'Kıpti' topluluğunu belirtir. Batılılar bu Hıristiyan Kıptiler'i ülkenin gerçek iyeleri olarak gördükleri için bu adı kullanırlar.

Mikronezya: Yunanca bir addır ve 'küçük adalar' anlamına gelir.

Moldova: Adını 14. yy’daki Moldova Prensliğinden alıyor. Ancak bu prensliğin egemenliği altındaki toprakların büyük bir bölümü bugünkü Romanya’dadır. Bu prensliğin adı da Moldova Irmağı’ndan gelmektedir.

Monako: Yunanlılar M. Ö. 5. yyda Monakoyu ele geçirince, kralları Herakles Monoikos adına burada bir tapınak yaptırdılar. Kral Monoikosun adından ülkenin adı olan 'Monako' doğdu.

Moritanya: Adının nereden geldiği noktasında iki ayrı görüş vardır. Birincisi; bu adın, Yunancada 'kara derili insanlar' anlamına gelen aynı kelimeden geldiğidir. İkincisi ise, ismin Maure halkından gelme olduğudur. 'Maure' adının kökeni, Föncedeki 'mahurim' (batı insanı) sözcüğüdür.

Namibya: Adındaki 'namib' sözcüğü Bantu dilinde 'boş' demektir. 'Namib Çölü' (Boş Çöl), ülkeye adını vermiştir.

Nepal: Nepalliler, 'Nepal' derken, aslında başkent Katmandu'nun yüksek kesimlerini kastederler. Bu ad sonra tüm ülkenin adı oldu.

Nijer: Adını Nijer Irmağı’ndan alır.

Nijerya: Eskiden İngiliz sömürgeciler, Nijer Nehrinden dolayı bütün Batı Afrika için 'Nijerya' (Nigeria) adını kullanıyorlardı. Bu ad, sonradan yalnızca bir ülke, bugünkü Nijerya ile sınırlı kaldı.

Nikaragua: Adı, buranın yerlileri olan ve bugün tamamen beyazlarla karışmış ve melezleşmiş bir Kızılderili halk olan Nikaro halkının adından gelir.

Norveç: Norveçliler ülkelerine 'Norge' derler. Bu sözcük, denizcilerin sözüdür. 'Norge', Norveççede 'Kuzeye!' demektir.

Orta Afrika Cumhuriyeti: Afrika’nın tam ortasında olduğu için bu adı almıştır.

Özbekistan: Adını Özbek Han'ın adından alır.

Pakistan: Bu adın anlamı Urduca ve Farsçada 'pak insanlar ülkesi' demektir.

Panama: Kızılderili dilinde 'suyun akıntısına kapılan balık' demektir.

Paraguay: Bir Kızılderili dili olan Guaraní dilinde 'denizi doğuran ırmak' demektir.

Peru: Adını bugünkü Ekvator topraklarında akan bir ırmaktan alır. Bu ırmağın İnka dilindeki adı 'Pirú' idi.

Polonya: Slavca 'poleni' sözcüğünden gelir ve 'köylü' demektir. Leh halkının yaşadığı bu ülkeye eskiden 'Lehistan' diyorduk. Diğer bir görüşe göre; Po+land adı, kuzey ülkesi anlamındadır. Adını Kutup Yıldızı (Polaris) adındaki Po ifadesinden alır.

Portekiz: Portekiz (Portugal) adının nereden geldiği konusunda iki ayrı görüş vardır. Birinci görüşe göre, 'Portugal' sözü Latincede 'sıcak liman' anlamına geldiği için ülkeye bu ad verilmiştir. Diğer görüşe göre ise, bugünkü Porto şehri yakınlarında bulunan ve Romalılardan kalma 'Portus' ve 'Cale' adlarındaki iki yerleşim biriminin adlarının birleşiminden oluşmuştur.

Romanya: Adı, 'Roma yurttaşı' demektir. Adını Roma İmparatorluğu'ndan alır. Roma sözcüğü ise 'kent' demektir.

Rusya: Rus sözcüğünden gelir. Doğu Slavlarının ortak adıdır. Eskiden, bu topraklarda yaşayan İsveçlilere 'Rus' denirdi. Yani 'Rusya', aslında 'İsveçlilerin ülkesi' demektir.

Saint Kitts ve Nevis: Adaya ilk ayak basan gemicilerin elebaşı Saint Kristofır’dan dolayı adaya 'Saint Kitts' adı verildi. Öbür ada 'Nevis'in adı ise İspanyolcada 'kar' anlamına gelen 'nieves' sözcüğünden alınmadır.

San Marino: Adındaki 'san' sıfatı 'aziz' demektir. Adını 301 yılında ülkeyi kuran Riminili Aziz Marinus’tan alıyor.

São Tomé ve Príncipe: Adındaki 'São Tomé', 21 Aralık günü adaya ayak basan Aziz Thomas’ın adıdır. 'Príncipe' ise, 'Portekiz prenslerinin zaferi' olarak verildi.

Senegal: Adını Sénégal Irmağı’ndan alır. Senegal sözcüğünün anlamı, ‘bizim kanomuz’dur.

Seyşel Adaları: Adını Fransa Kralı XV. Ludwig’in döneminde bir devlet görevlisi olan Moreau de Séchelles’in adından alır.

Sırbistan: Sırp ülkesi demektir. Sırp sözcüğü ise, 'koruyucu' anlamına gelir.

Sierra Leone: Portekizce 'Serra Lyõa' (aslanlar dağı) dan gelmedir.

Singapur: Malaycadaki 'Singa Pura' adıdır ve 'aslanlar şehri' demektir.

Somali: Adını Hz. Muhammed’in soyundan gelen Somali ailesinden alıyor. Hz. Ali’nin kardeşi Cafer bin Ebi Talib önderliğindeki Müslümanların göç ettiği ve İslam’ın Afrika’ya ilk yayıldığı yer bu ülkedir. O dönemde bu topraklar Habeşistan’a (Etiyopya) bağlı idi.

Sri Lanka: Bu ülkenin eski adı 'Seylon' (Ceylon), Çince bir addır ve 'dertsiz ülke' demektir. 'Sri Lanka' ise 'güzel ülke' demektir.

Sudan: Özgün biçimi 'Suwdan' biçimindedir ve Arapçadaki 'eswed' (kara) sözcüğünün çoğuludur.

Surinam: Adını Surinam Irmağı’ndan alır.

Suriye: Adını Asur İmparatorluğundan aldığı ve 'Asuriye' adından geldiği düşünülmektedir. Diğer yandan Süryani sözcüğü de Suriyeli anlamına gelmektedir.

Suudi Arabistan: Adını ülkeyi yöneten ‘Suud’ ailesinden alır. Arap sözcüğü ise, Semitik dillerde ‘karışık insanlar, çöl, gün batımı, karmaşık, tüccar, kuzgun, göçebe’ gibi anlamlara iyedir.

Şili: Şili (Chile) adının kökeni, bir Kızılderili dili olan Kuechua dilindeki 'çili' (şili) sözcüğüdür ve 'dünyanın sonu' demektir.

Tacikistan: Taciklerin ülkesi demektir. Tacik ise bir Fars boyunun adıdır.

Tanzanya: Bu ülke, iki ayrı bölgeden oluşur. Ülkenin asıl toprak parçası olan 'Tanganyika' ve Hind Okyanusu üzerindeki 'Sansibar' (Zenzibar) Adası. 'Tanzanya', bu iki ismin birleşimidir.

Tayvan: Ülkenin eski adı olan 'Formoza', Portekizli denizciler tarafından verilmiş bir addı. Portekizcede 'güzel ada' anlamına geliyordu. Çince olan 'Taiwan' ise, 'deniz kenarındaki teraslar' demektir. Burada kastedilen, bu ada ülkesinde deniz boyunca dizilmiş olan pirinç tarlalarıdır.

Togo: Ewe dilinde 'su' demektir.

Tunus: Adını ülkenin başkenti olan 'Tunis' kentinden alır. Berbericede ‘karargah’ anlamına gelir.

Türkiye: İtalyancada 'Türk ülkesi' anlamına gelir. 11. yy'da ilk kez İtalyan gemiciler bu adı vermiştir.

Türkmenistan: Türkmen ülkesi anlamına gelir. Türkmen ise, Türk sözcüğüne abartma anlamı veren -men ekinin gelmesiyle olmuştur.

Uganda: Adını Buganda Krallığından alır ve anlamı 'insanların ülkesi'dir. 'Bu' sözcüğü 'ülke' demektir, 'ganda' ise 'insanlar' anlamındadır.

Ukrayna: Ukrayna (Ukraïne), Rusça bir sözcüktür ve 'sınır ülkesi' demektir.

Uruguay: Adını Uruguay Irmağı’ndan alır ve Kızılderili dilinde 'kuş ırmağı' demektir.

Ürdün: Adını bu ülkedeki Ürdün Irmağı’ndan alır.

Venezuela: İtalya’nın Venedik kentinin İspanyolca adıdır ve 'Küçük Venedik' demektir.

Vietnam: Bugünkü 'Vietnam' ülkesine Çinliler M.Ö. 111 yılında 'güneydeki ülke' anlamında 'Nam Viêt' adını verdiler. Bu iki sözcük yer değiştirip birleşti.

Yemen: Arapçadaki 'yemin' sözcüğünden gelir. Bu sözcük, Arapçada iki ayrı anlamda kullanılır; 'mutlu' ve 'hukuk'.

Yeni Zelanda: Adını Hollanda’nın 'Zelanda' (Zeeland: Su ülkesi) kentinden alır. Avustralya’ya 'Yeni Hollanda' adını veren Hollandalılar, bu ülkeye de 'Yeni Zelanda' adını verdiler ve bu ad sonradan değişmedi.

Yugoslavya: Bu dilde 'Güney Slavya' demektir.

Yunanistan: Yunan sözcüğü, Ionlu (Ionian: Ion'da yaşayan) sözcüğünden gelir. Yunanistan ise, Ionluların ülkesi demektir.

Zaire: Bu ülkenin dilinde 'büyük su' demektir.

Zambiya: Asını Zambezi Irmağı’ndan alır
ÖZGÜRLÜK BİLE SAHİP OLMAK İÇİN SINIRLANDIRILMALIDIR.

EDMUND BURKE

Hayat Bizi Resmen Dört İşlemle Sınar. Gerçeklerle Çarpar, Ayrılıklarla Böler, İnsanlıktan Çıkarır ve Sonunda Topla Kendini Der.  leo


Ağustos 18, 2015, 11:54:39 öö
Yanıtla #1
 • Aktif Uye
 • ***
 • İleti: 599
 • Cinsiyet: Bay

Bulgaristan: Bulgar sözcüğü ile ilgili türlü savlar vardır. Bunlardan biri Volga Irmağı'ndan geldiğidir. 'Volga eri' anlamında olduğudur.
Ölü Gibi Sessiz...Mezar Gibi Ketum...חמישים אחוזים חמישים אחוזים בולגרי של יהודים....!!! O:


Ağustos 18, 2015, 12:47:51 ös
Yanıtla #2
 • Aktif Uye
 • ***
 • İleti: 856
 • Cinsiyet: Bayan

Finlandiya: Adını Fin halkından alır. Fin halkı ülkelerine Suomi derler. Suomi, Fincede "Sular Ülkesi" demektir.
Adequatio intellectus et rei


Ağustos 19, 2015, 09:32:10 öö
Yanıtla #3
 • Orta Dereceli Uye
 • **
 • İleti: 117
 • Cinsiyet: Bay

Morocco adını nereden almıştır?
Nil Nisi Clavis Dest ( Aranan Yalnızca Anahtardır )

Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem


Ocak 14, 2019, 01:19:27 öö
Yanıtla #4
 • Yeni Katilimci
 • *
 • İleti: 15
 • Cinsiyet: Bay

İlgi çekici bir paylaşım olmuş. Bunun için teşekkür ederim. İlgimi çeken iki ülke oldu, TÜRKİYE ve İSRAİL.


Ocak 14, 2019, 10:31:00 öö
Yanıtla #5

Türkiye isminin kökeninin keltlere dayandığını okumuştum. Bizden önce Anadolu’ya gelen keltler kendi göç ettikleri yerin ismi olan Turky’yi Anadolu’ya isim olarak vermişler. Yani Kelt kökenli olabilir Türkiye ismi.

Bir de An-Ka-Ra ismi de ilginç. Bunun için iki söylem vardı. Birincisi An- Işık Tanrısı, Ka-yendi, Ra- güneş tanrısını.İkinci söylem ise kutsal topraklar (mısır - truva- nemrut arasında kalan üçgen)’ın üzerinden çizgi çekildiğinde üçgenin hemen üzerinde Ankara kalıyordu. Bir çapa gibi üçgeni üstten tutuyordu. ‘Anchor’ yani çapa dan Ankara ya evrildiği söyleniliyordu.
Errare humanum est.
Ayıplı Müzmin öğrenci


Ocak 15, 2019, 08:04:42 ös
Yanıtla #6
 • Orta Dereceli Uye
 • **
 • İleti: 172
 • Cinsiyet: Bay

verdiğiniz değerli bir bilgi için teşekkür ederim sn karahan çünkü ben bu ülkelerin adları nerde geliyor çok merak etmiştim ve araştıracak vaktimde yoktu teşekkürler
saygılarımla ve sevgilerimle


 

Benzer Konular

  Konu / Başlatan Yanıt Son Gönderilen:
153 Yanıt
56411 Gösterim
Son Gönderilen: Haziran 28, 2019, 10:22:00 ös
Gönderen: mccelik
2 Yanıt
5956 Gösterim
Son Gönderilen: Mayıs 14, 2016, 08:10:19 ös
Gönderen: Herakles
15 Yanıt
16699 Gösterim
Son Gönderilen: Haziran 25, 2014, 10:25:04 ös
Gönderen: NOSAM33
3 Yanıt
4361 Gösterim
Son Gönderilen: Ocak 14, 2019, 01:28:53 öö
Gönderen: mccelik
0 Yanıt
3307 Gösterim
Son Gönderilen: Kasım 10, 2009, 07:51:58 öö
Gönderen: ADAM
4 Yanıt
4555 Gösterim
Son Gönderilen: Kasım 13, 2009, 04:57:14 ös
Gönderen: ADAM
0 Yanıt
2805 Gösterim
Son Gönderilen: Kasım 14, 2009, 08:28:16 öö
Gönderen: ADAM
1 Yanıt
3473 Gösterim
Son Gönderilen: Kasım 24, 2012, 08:18:08 ös
Gönderen: Tij
10 Yanıt
6632 Gösterim
Son Gönderilen: Ocak 14, 2019, 01:22:21 öö
Gönderen: mccelik
13 Yanıt
9466 Gösterim
Son Gönderilen: Haziran 09, 2015, 12:42:26 ös
Gönderen: student