Masonlar.org - Harici Forumu

 

Gönderen Konu: Mason Sözlüğü (A – 1)  (Okunma sayısı 33028 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Temmuz 08, 2010, 11:00:27 öö
 • Seçkin Üye
 • Uzman Uye
 • *****
 • İleti: 7217
 • Cinsiyet: Bay


A. A. O. N. M. S.
Ancient and Arabic Order of Nobles of the Mystic Shrine (İng.); “Gizemli Türbe Soylularının Antik ve Arap Tarikatı”.

A. A. S. R.
Ancient and Accepted Scottish Rite (İng.); Alter und Angenommener Schottischer Ritus (Alm.); “Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti”.

Aaron ; Bak: Harun

A. B.
Anno Benefacio (Lat.); “Kutsama Yılında”.

Abak
Antik Çağ’da yapıların sütun düzeninde, sütunun üst tablasını tutan ve değişik şekillerde süslenen başlık bölümü.

Abanoz Kutu
Abanoz ağacından yapılma bir sandık.

A B A W
Allmächtiger Baumeister aller Welten (Alm.); “Evrenin Ulu Mimarı”

Abda
Süleyman Mabedi’nin yapımına ilişkin öyküde adı geçen Adoniram’ın babası.

Abibale / Abibalus
İbranice: “Babayı öldüren” ya da “yıkımın babası”.

Abide ; Bak: Anıt

Abif
Süleyman Mabedi’nin yapımına ilişkin öyküde, Başmimar Hiram’a verilen nitelik.

Abiram
İbranice: “Babayı yok eden” ya da “kibirliliğin babası”.
Bazı ritüellerde Başmimar Hiram’ı öldüren katillerden birinin adı olarak benimsenir.

Abled - Belba
Babel (Babil) sözcüğünün anagramı.

Abraham ; Bak: İbrahim

Abrakadabra
Okült nitelikli bazı kurumlarda, tılsımlı olduğuna inanılan bir sözcük.

A. C.
Anno Caedo (Lat.); “Ölüm Yılında”.

Accepcon
Eskiden bir “kabul edilmiş mason”un kendisini tanıtmak için kullandığı belge.

A C D Z N E
Adoniram - Cyrus (Kurus) - Darius - Zorobabel - Nehemiah - Ezra

Achitob ; Bak: Tito

Açı
Kesişen iki çizgi arasındaki açıklık.

Açığa Vurma / Açıklama
Başkalarınca gizli tutulması öngörülen birtakım şeylerin, buna katılmayan biri tarafından anlatılması.
Masonlukta, özellikle antimasonik nitelikli bazı yazılar için kullanılır.

Açık Celse / Oturum ; Bak: Beyaz Oturum

Açıklama Belgesi
Bir mason adayının, Masonluğa Kabul Töreni’nden önce alındığı Düşünme Odası ya da Tefekkür Hücresi’nde yanıtladığı soru kağıdı.
“Vasiyetname” olarak da anılır.

Açılış Töreni
1.   Herhangi bir derecede yapılan oturuma ritüele uygun olarak başlanması.
2.   Yeni bir mabet ya da lokalin hizmete açılmasında yapılan özel tören.

Ad
Bir kimsenin, bir kurumun ya da bir nesnel varlığın belirlenmesini sağlayan söz ya da terim.

Ad
1.   Aday
2.   Adoniram

A. D.
Anno Domini (Lat.); “Efendimizin yılında”.

Ad Majorem Dei Gloriam
Latince: “Tanrı’nın daha da yüce şanına”.

Ad Vitam
Latince: “Yaşam boyu” ya da “ömür boyu”.

Adalet
Haklıya ya da hak sahibi olana, hakkı olanın verilmesini gözetme, savunma ve sağlama.

Adap ve Erkân ; Bak: Etiket

Adar
İbrani takvimine göre on ikinci ay.

Aday
1.   Masonluğa alınmak üzere önerilmiş ve bir locada hakkında yürürlükteki yöntemler uyarınca gerekli işlemler başlatılmış olan kişi.
2.   Bulunduğu dereceden daha ileri ya da yüksek bir dereceyi almak üzere istekte bulunmuş ya da böyle bir dereceye getirilmesi önerilmiş mason.
3.   Bir görevi üstlenmek üzere istekli olan ya da bu görev için önerilen  kişi.

Âdem
Çoğu teist nitelikli dinlerdeki inanca göre ilk insan.

A. Dep.
Anno Depositionis (Lat.); “Emanet yılında”.

Adeptus
Latince Sözlük anlamı bakımından “uzman” demek olup, Roma kolejlerindeki kalfa.

Adım ; Bak: Yürüyüş

Aditum
Bir mabette, girilmesi yasak olan, sadece yetkili kişilerin girebildikleri bölme.

A. D. M. G.
Ad Majorem Dei Gloriam” (Lat.); “Tanrı’nın daha da yüce şanına”.

Adon
İbranice: “Efendi” ya da “soylu”.

Adonai
İbranice: “Efendimiz”, “egemenimiz” ya da “otoritemiz”.

Adonhiram
Bazı mason ritleri ve sistemlerinde, Süleyman Mabedi’nin başmimarının adı.

Adonhiramit Riti
18. yüzyıl sonlarında Fransa’da kurulmuş olan 13 dereceli bir mason riti.

Adoniram
Süleyman Mabedi’nin yapımına ilişkin öyküde, Hiram Abif’in yardımcısı ve işlerin deneticisi.

Adonis Misterleri
Antik Çağ’ın ezoterik ve gizemci nitelikli, kaynağını Doğu Akdeniz’de geçen bir mitolojik öyküden alan bir eski öğreti.

Adopsiyon Dereceleri
Sözlük anlamı bakımından “evlat edinme dereceleri” olup, 18. yüzyılda kadın mason localarında uygulanmış dereceler.

Adopsiyon Locaları
Sözlük anlamı bakımından “evlat edinilmiş localar” ya da “üvey localar” olup, 18. yüzyılda kadın masonlara özgü localar.

Adopsiyon Riti
Adopsiyon localarında uygulanmak üzere 1774 yılında Fransa’da kurulmuş olan 5 dereceli bir mason riti.

Adoram ; Bak: Adoniram

A. E. O. N. M. S.
Ancient Egyptian Order of Nobles of the Mystic Shrine” (İng.); “Gizemci Türbe Soylularının Antik Mısır Tarikatı”.

Aeternalis ; Bak: Eternalis

A. F. A. M.
Ancient Free and Accepted Masons (İng.) ve Alte Freie und Angenommene Maurer (Alm.); “Eski Özgür (Hür) ve Kabul Edilmiş Masonlar”.

Affiliati
Latince: “Katılmışlar”.

A. F. M.
Ancient Freemasons (İng.); “Eski Özgür Masonlar”

Aforoz
Katolik Kilisesi’nin yasaklama ve lanetlemesi.

Afrika Mimarları Riti
18. yüzyılın ikinci yarısında Fransa’da ve Almanya’da görülmüş 11 dereceli bir mason riti.

Agap
Bir locanın, mabette yaptığı oturumdan sonra düzenlenen, geleneksel ve ritüelik nitelik taşıyan sofrası.

Agnostizm ; Bak: Bilinemezcilik

Agnus Dei
Latince: “Tanrı’nın Kuzusu”.

Agreje Üye
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nde, bir yüksek konseyin (süprem konsey / yüksek şûra) etkin üyesi olmak üzere hazırlanan 33. derecedeki mason.

Ağır Top
Bir mason locasının eski, bilgili ve deneyimli üyelerinden her biri.

Ağlayan Bakire
Bir “kırık sütun” başında ağlar biçimde bir kızı yansıtan resim.

Ağzı Kapalı Vazo ; Bak: Kapalı Vazo

Ahenk ; Bak: Uyum, Barış ve Ahenk

Ahilik
Orta Çağ’da, Orta ve Yakın Doğu’da yerleşik Türk ve İslam toplumlarında örgütlenmiş olan bazı esnaf ve sanat kuruluşları.

Ahiman Rezon
“Eski Kuruluşlara Göre İngiltere Özgür Masonları Büyük Locası” adını taşıyan İngiliz obediyansının 1756 yılında yürürlüğe giren temel yasası.
Sözlük anlamı bakımından “Kardeşlerin seçtiği yasa” anlamına gelir.”

Ahit Sandığı
İsraillilerin kutsal emanetlerinin içine yerleştirilip korunduğu sandık.

Ahlak ; Bak: Töre

A. I.  /  A. Inv.
Anno Inventionis (Lat.); Keşif yılında

Aidat ; Bak: Ödenti

Aile
Masonlukta bir mason locasının yalnızca kendi üyelerinden oluşan topluluğu.

Aile Oturumu
Bir locanın, kendine özgü iç işlerini ve sorunlarını görüştüğü toplantı.

Aitchison-Haven El Yazması
Masonluğun eski belgelerinden biri.

Ak ...... ; Bak: Beyaz ......

Ak pak / Ak ve pak
Hiçbir olumsuzluk olmayışı; hepsi temiz.

Akademi
Tarihte, bazı mason kuruluşlarının örgütlerine verdikleri ad.

Akasya
Yaprakları dökülmeyen ve odunu çürümeyen bir ağaç.

Akdeniz Mason Birliği
2000 yılında kurulmuş bir uluslar arası mason örgütü.

Akev, Sahir Talat
Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası’nın büyük üstadı: 1998-2000.

Akhitov/Akitob ; Bak: Tito

Akıl
Birtakım düşünce ilkelerine göre düşünmek ve sonuç çıkarmak yeteneği.

Akik Taş
Çakmak taşı türünden, çok sert, yarı saydam, değişik renkleri olan, pek ender bulunduğu için değerli olan bir taş.

Akin, Asım
Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası’nın büyük üstadı: 2006 -2007

Akirop / Akiroph
Süleyman Mabedi’nin yapımına ilişkin öyküde, Başmimar Hiram Abif’i öldürmüş olan katillerden birinin, bazı ritüellerdeki adı.

Aklıselim ; Bak: Sağduyu

Aklü Hikmet
Eski Türkçe ritüellerde ve günümüzde de Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası ile bağlantılı masonik yazında sık sık kullanıldığı anlam uyarınca, “akıl ve bilgeliğin birleşimi”.

Aksoy, Suha
Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası’nın büyük üstadı: 1991-1992

Aktif ...... ; Bak: Etkin ......

A. L.
Anno Lucis (Lat.); “Işığın yılında”.

Alaca Karanlık
Aydınlık ile karanlık arası.

Alamet
Masonların derecelerini ve görevlerini belirten amblem.
Buna göre Masonluktaki her derecenin ve her görevlinin ayrı bir alameti vardır.

Alarm ; Bak: Tehlike İşareti

Alay Locaları
18. ve 19. yüzyıllarda, askerî birliklerde kurulmuş olan mason locaları.

Albanus ; Bak: Aziz Alban

Alçak Gönüllülük
İnsanın, öz varlığına karşı aşırı düşkün olmayıp, nitelikleri üzerine değerlendirmede bulunabilmesi.

Alçı
Suyla karıştırıldıktan sonra dolgu, yapıştırma ve sıvama işlerinde kullanılan, çabuk donan ve kolay şekillendirilebilen bir yapı malzemesi.

Aldworth, Elizabeth
Masonluk tarihinde adı bilinen en eski kadın mason.

Alef  /  Aleph
İbrani alfabesinin ilk harfi.

Alegori
Bir düşünce, bir kavram, bir olgu ya da öğütlemeyi doğrudan ve açıkça anlatmayarak, dolaylı ve bambaşka sözlerle aktarıp, aslında ne anlatıldığının akıl yürüterek ve sezme yoluyla anlaşılmasını ve kavranmasını sağlama yöntemi.

Alet  
Yapım, onarım, montaj ve söküm gibi işlerde kullanılan, kendine özgü bir işlev taşıyan el gereci.

Alev Almış Yürek
Çıra gibi ya da ortasında içten içe yanan bir yürek şeklinde tasarımlanan bir simge.

Alev Saçan / Alevli Yıldız ; Bak: Işık Saçan Yıldız

Alfa ve Omega
Yunan alfabesinin birinci ve sonuncu harfleri.

Alfabe  (Masonik)
Masonik sözcüklerin yazılışında eskiden kullanılan bir tür şifre anahtarı uyarınca düzenlenmiş, geometrik şekillerden oluşan bir kriptografi alfabesi..

ALGDGADLU
A La Gloire du Grand Architecte de l’Univers (Fra.); “Evrenin Ulu Mimarı Onuruna”.

Âli İskoçyalı ; Bak: Yüce İskoçyalı

Alicenaplık ; Bak: Esirgemezlik

Alkış
Ritüelin gereği uyarınca belirli bir şekilde yerine getirilen el çırpma.

Allah ; Bak: Tanrı

Alleluya ; Bak: Halleluya

Alliance Israélite Universelle
19. yüzyıl ortalarında Fransa’da kurulmuş olan “Evrensel İsrail Birliği” adlı örgüt.
Varlığı 20. yüzyıl başlarına kadar sürmüştür.

Alman Yirmi İkiler Birliği
1786 yılında Almanya’da, Karl Friedrich Bahrdt önderliğindeki 22 masonun bir araya gelerek kurmuş oldukları bir örgüt.

Alnwick El Yazması
Masonluğun eski belgelerinden biri.

Al-Om-Jah ; Bak: Aum, Yah

Alpina
İsviçre’deki mason obediyanslarından birinin kısa adı.

Alsaç, Orhan
Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası’nın büyük üstadı: 1988-1991

Alşimi / Alşimistler
Harflerin, sayıların ve şekillerin birtakım gizli güçler taşıdığı inancıyla, nesneleri başka nesnelere çevirmek, madenleri dönüştürmek uğraşısı içinde, varlığın özünü kavramayı amaçlayan eski bir okült bilim dalı ve bununla uğraşanlar.

Alşimik Dereceler
Ritüellerinde alşimistlerin ilkelerinden alıntılar bulunan bazı masonik dereceler.

Altı Işık
Bir mason mabedini simgesel olarak aydınlatan ışıklar.

Altı Kollu Yıldız ; Bak: İki Çapraz Üçgen

Altıgen   (Eş kenar)
Birbirine eşit altı kenarlı yüzey geometrik şekil.

Altın Anahtar
Som altından yapılma anahtar.

Altın Efsane
Süleyman Mabedi’nin yapımına ilişkin öyküde “Hiram Abif’in öldürülmesi” bölümünü nitelemek üzere kullanılan bir simgesel terim.

Altın Kitap
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nde, bir ülkedeki yüksek konsey (süprem konsey / yüksek şûra) tüzükleri, kararları, protokol ve diğer çalışma kuralları ile üyelerinin kimliklerinin toplandığı defter.

Altın Oran
Bir eş kenar beşgenin diyagonalinin kenar uzunluğuna oranı: 1,618.

Altın Post
Bazı mason ritlerinin kimi derecelerinde, onur ve saygınlığı vurgulamak üzere sözü edilen bir tasarımsal simge.

Altın Rozkrua Kardeşleri
1777 yılında Almanya’da kurulmuş olan bir ezoterik dernek.

Altın Sayı
Mimarlıkta, bir yapı ya da bir bölmenin boyutları arasındaki oranın, en uyumlu olarak benimsenmişi.

Altın Şafak Tarikatı
Bir çağdaş  paramasonik tarikat. (Golden Dawn)

Altın Şamdan
Altından yapılma olduğu varsayılan yedi kollu bir şamdan.

A. M.
Anno Mundi (Lat.); “Dünyanın yılında”.

Amarant Örgütü
19. yüzyıl sonlarına doğru ABD’nde kurulmuş olan bir paramasonik örgüt.

Âmar-Yah ; Bak: Emerek

Amblem
Bir düşüncenin yalın tasarımı olan bir şekil, bir alamet ya da bir somut ve nesnel düzenleme.

A. M. D. G.
Ad Majorem Dei Gloriam (Lat.); “Tanrı’nın daha da yüce şanına”.

Amelî Masonluk ; Bak: Operatif Masonluk

Amerika Birleşik Devletleri Ritlerinin Büyük Koleji
Amerika Birleşik Devletleri’nde çalışan bir masonik ileri dereceler örgütü.

Amerikan Riti
İngiliz Masonluğu Sistemi ile York Riti’nin birleşiminden oluşturulmuş, 9 ya da 10 dereceli bir mason riti.

A.M.I.
Association Maçonnique Internationale (Fr.); “Uluslararası Masonluk Birliği”. (1921-1950)

A.M.I.L.
Association Maçonnique Internationale Libérale (Fra.); “Uluslararası Liberal Masonluk Birliği “. (1996-2000)

Âmil Aza ; Bak: Etkin Üye

Âmir Büyük Müfettiş ; Bak: Büyük Denetici

Âmir-i Hâkim-i Âzam ; Bak: Egemen Büyük Komandör

A. M. O. R. C.

Ancient and Mystical Order of Rosae Crucis (İng.-Lat.); “Antik ve Gizemci Rozkrua Tarikatı”.

Amor - Honor - Justitia
Latince: “Sevgi - Onur - Adalet”.

Amoz
Süleyman Mabedi’nin yapımına ilişkin alegorik öyküdeki ustalardan biri.

Amru
Bazı ritüellerde, Süleyman Mabedi’nin yapımına ilişkin alegorik öyküde, Hiram Abif’i öldüren katillerden biri.

« Son Düzenleme: Ocak 26, 2011, 02:19:46 öö Gönderen: dogudan »
ADAM OLMAK ZOR İŞ AMA BUNUN İÇİN ÇALIŞMAYA DEĞER.


Temmuz 08, 2010, 02:18:04 ös
Yanıtla #1
 • Ziyaretçi

çok güzel anlatılmış. Ellerine ve emeğine sağlık


Ağustos 13, 2010, 06:36:04 ös
Yanıtla #2
 • Orta Dereceli Uye
 • **
 • İleti: 281
 • Cinsiyet: Bayan

Harika ama bence sozluk, azaltilmis ve elenmis. Keske hepsi EKSIKSIZ yayinlansa...
Kimse almasin seni, Yine bana kalasin


Kasım 17, 2010, 02:27:51 öö
Yanıtla #3
 • Orta Dereceli Uye
 • **
 • İleti: 113
 • Cinsiyet: Bay
  • .:.ushtra-ışığın taşıyıcısı.:.

Elerinize  sağlık....
Yaşamın ve çalışmanın temel amacı, kişinin başlangıçta olmadığı kişi olmasıdır.
M.Foucault


Kasım 24, 2010, 09:15:46 ös
Yanıtla #4
 • Skoç Riti Masonu
 • Orta Dereceli Uye
 • *
 • İleti: 131
 • Cinsiyet: Bay

Saygıdeğer Adam,
emeğiniz için teşekkürler.


Kasım 24, 2010, 11:24:00 ös
Yanıtla #5
 • Orta Dereceli Uye
 • **
 • İleti: 117
 • Cinsiyet: Bay

Sayın Adam gerçekten bilgi dolu bir sözlük niteliği taşıyan bir paylaşım, teşekkürler...
להאיר את הפריבילגיה


Kasım 29, 2010, 05:56:58 ös
Yanıtla #6
 • Ziyaretçi

Saygıdeğer ADAM emeğinize sağlık... Saygılarımla


Aralık 04, 2010, 11:43:16 ös
Yanıtla #7
 • Uzman Uye
 • ****
 • İleti: 1811

Öncelikle emeginize saglik diyeyim Sayin ADAM, Aldworth, Elizabeth isminin karsisina bilinen ilk kadin Mason yazmissiniz. Bir, bildigimkadariyla kadinlar Mason olamiyorlardi dogrumu?, iki, olamiyorlarsa nezamandan beridir olamiyorlar( cünkü eger yukardaki ismi yazili kadin Masonsa demekki bu dahasonradan kaldirilmis)?, üc, durum böyleyse neden kaldirildi?

Saygilar


Aralık 05, 2010, 08:03:17 öö
Yanıtla #8
 • Seçkin Üye
 • Uzman Uye
 • *****
 • İleti: 7217
 • Cinsiyet: Bay


Elizabeth Aldworth, Masonluğun tarihinde ilginç bir olay yaratmıştır. Onun ile ilgili öyküyü burada değil de forumun "Kardeşlerimiz" bölümünde gözden geçirmek yararlı olacaktır. Forsat bulunca bu konuda biraz bilgi veririm.
ADAM OLMAK ZOR İŞ AMA BUNUN İÇİN ÇALIŞMAYA DEĞER.


Ocak 26, 2011, 12:30:51 öö
Yanıtla #9
 • Mason
 • Yeni Katilimci
 • *
 • İleti: 35
 • Cinsiyet: Bay

Sayın "ADAM"  emeğinize sağlık
Herzamanki gibi harika olmuş.

Teşekkürler.
« Son Düzenleme: Ocak 26, 2011, 02:21:03 öö Gönderen: dogudan »


 

Benzer Konular

  Konu / Başlatan Yanıt Son Gönderilen:
16 Yanıt
40775 Gösterim
Son Gönderilen: Mart 08, 2018, 03:19:53 öö
Gönderen: A poor knight
8 Yanıt
20782 Gösterim
Son Gönderilen: Mart 18, 2013, 03:20:14 ös
Gönderen: asimov
10 Yanıt
15428 Gösterim
Son Gönderilen: Şubat 12, 2017, 04:08:22 öö
Gönderen: denizhan
0 Yanıt
7538 Gösterim
Son Gönderilen: Temmuz 13, 2010, 10:03:51 öö
Gönderen: ADAM
12 Yanıt
28302 Gösterim
Son Gönderilen: Mart 23, 2019, 02:18:16 ös
Gönderen: Surgeus
2 Yanıt
11766 Gösterim
Son Gönderilen: Şubat 26, 2018, 10:09:40 öö
Gönderen: A poor knight
1 Yanıt
10249 Gösterim
Son Gönderilen: Şubat 05, 2011, 03:32:53 öö
Gönderen: moonlight
0 Yanıt
7762 Gösterim
Son Gönderilen: Temmuz 20, 2010, 10:12:09 öö
Gönderen: ADAM
1 Yanıt
15077 Gösterim
Son Gönderilen: Aralık 10, 2012, 12:32:04 öö
Gönderen: park10
11 Yanıt
14973 Gösterim
Son Gönderilen: Ağustos 24, 2011, 03:14:13 öö
Gönderen: ARCHITECT