Masonlar.org - Harici Forumu

 

Gönderen Konu: Mason Sözlüğü (A – 2)  (Okunma sayısı 20405 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Temmuz 09, 2010, 09:21:18 öö
 • Seçkin Üye
 • Uzman Uye
 • *****
 • İleti: 7217
 • Cinsiyet: BayAna Büyük Loca
1.   Kendine bağlı olarak çalışmakta olan ikincil büyük loca örgütleri olan bir obediyansın temel niteliği.
2.   Anglosakson Masonluğunda bir bakıma İngiltere Birleşik Büyük Locası’nın niteliği.

Ana Konsey ; Bak: Ana Yüksek Konsey

Ana Loca
Kendinden sonraki birçok locanın kurulmasını sağlamış bir loca.

Ana Yasa ; Bak: Temel Yasa

Ana Yüksek Konsey
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin bazı yüksek konseylerince, Amerika Birleşik Devletleri’nde 1801 yılında kurulmuş olan Güney Jürisdiksiyonu Yüksek Konseyi’ne verilen nitelik.

Anagram
Bir sözcüğün harflerinin yerleri değiştirilerek oluşturulmuş bir başka sözcük.

Anahtar
Bir kilidi açmak için kullanılan alet.

Anakronizm
Sanki tarihte geçmiş bir gerçek olay gibi anlatılan bir öyküde, tarihe ya da çağa aykırılıklar olması ya da bilinen olaylarla çelişkiler yer alması.

Anane ; Bak: Gelenek

Anasır-ı Erbaa ; Bak: Dört Öğe

And ; Bak:Ant

Anderson El Yazması
Masonluğun 1723 tarihli özgün temel yasasının tarihsel bölümünde sözü edilen bir eski belgeye sonradan takılmış olan ad.

Anderson, James
Masonluğun 1723 tarihli özgün temel yasasını kaleme almış olan mason.

Anderson Masonluğu / Andersoncu Masonluk
Masonluğun 1723 tarihli özgün temel yasasına bağlı olan mason kuruluşlarına ve benimsedikleri ilkeler ile uyguladıkları çalışma sistemine, bunlara karşı çıkanlar tarafından verilmiş bir nitelik.

Anderson Tüzüğü / Yasası / Yönetmeliği
Masonluğun 1723 tarihli özgün temel yasası ile 1738 tarihinde yayımlanmış “Yeni Yasa Kitabı”nı bir arada ya da ayrı ayrı nitelemek üzere kullanılmış terimler.

Andreä, Johann Valentin
Rozkrua Tarikatı’nın 17. yüzyıldaki önderi olduğu söylenen ünlü düşünür ve yazar.

Androjen Dereceler
Hem erkeklerin hem de kadınların kabul edildikleri masonik dereceler.

Androjen Masonluk
Üye olarak hem erkekleri hem kadınları kabul eden mason kuruluş, rit ve sistemleri.

Androjen Rit
Erkek ve kadın üyeleri bir arada kabul etmek üzere oluşturulmuş herhangi bir mason ritinin genel niteliği.

Anglosakson Masonluğu
Masonluğun merkezinin İngiltere olup, İngiltere Birleşik Büyük Locası’nın tarihsel bakımdan “ana büyük loca” olduğunu benimseyen mason kuruluşlarının topluluğu ve bu kuruluşların örgütsel sistemi.

Anısal Localar
Ne zaman kurulmuş olduğu bilinmeyen eski localar.

Anıt
Bir anıyı yaşatan, görkemli ve genellikle tarihsel nitelikli heykel ya da yapı.

Anima Mundi
Latince: “Dünyanın ruhu”

Ankara Bölge Locası
Özgür Masonlar Büyük Locası’na bağlı olan bir bölge örgütü.

Ankara Granloju
1954 yılında Ankara’da kurulmuş olan bir bağımsız büyük loca.

Anma Oturumu ; Bak: Yas Oturumu

Anno Benefacio
Latince: “Kutsama yılında”.

Anno Caedo
Latince: “Ölüm yılında”.

Anno Depositionis
Latince: “Emanet yılında”.

Anno Diluvii
Latince: “Tufan’ın yılında”.

Anno Domini
Latince: “Efendimizin yılında”.

Anno Egyptiaco
Latince: “Mısır yılında”.

Anno Hebraico
Latince: “İbrani yılında”.

Anno Inventionis
Latince: “Keşif yılında”.

Anno Lucis
Latince: “Işık yılında”.

Anno Mundi
Latince: “Dünya yılında”.

Anno Ordinis
Latince: “Düzen yılında”.

Anno Reductionis
Latince: “Dönüş yılında”.

Anno Restorationis
Latince: “Yenilenme yılında”.

Anno Salutis
Latince: “Kurtuluş yılında”.

Anon ; Bak: Aynon

Ansen, Metin
Özgür Masonlar Büyük Locası’nın büyük üstadı: 2008 - …..

Ansof
İbranice: “Sonsuzluk”

Ant
Bir şeyi yapmak ya da belirli bir şekilde davranmak üzere söz veriş.
Aynı anlamda olmak üzere “yemin” sözcüğü de kullanılır.

Ant Belgesi
Ant içen kişinin imzaladığı yazılı metin.

Ant İşareti
Masonluğun bazı ileri ve yüksek derecelerinde kullanılan bir ritüelik işaret.

Ant Kürsüsü / Masası
Bir mason mabedinin ortalık yerinde bulunan, üzerinde Masonluğun en önemli ya da en değerli eşya ve simgelerinin bulundurulduğu, genellikle kare prizma şeklindeki kürsü ya da masa.

Antik ...... ; Bak: Eski ......

Antimason
Masonluğa karşıt olan ve masonlardan hoşlanmayan kişi.

Antimasonik
1.   Masonluğun amaç ve ilkelerine aykırı olan ve mason töresi ile bağdaşmayan.
2.   Masonluğa karşı, Masonluğu kötüleyen, Masonluk ile savaşan.

Antimasonik Girişimler
Genelde Masonluğa, özelde masonlara karşı yapılan saldırılar ve yöneltilen suçlamalar ile bu bağlamdaki eylemler.

Antimasonik Parti
ABD’nde 1827 yılında kurulmuş, ancak pek kısa ömürlü olabilmiş bir politik parti.

Antiquity El Yazması
Masonluğun eski belgelerinden biri.

Antiquity Locası
1717 yılında, Londra Büyük Locası’nı kuran dört eski locadan birinin sonraki adı.

Antiquus Scoticus Ritus Acceptus
Latince: “Kabul Edilmiş Eski İskoç Riti”.

Antisemitizm
Yahudi sevmezlik; Yahudi düşmanlığı.

Antitez
Diyalektikteki devinim olgusunun ikinci aşaması.

Anton Hieronymus
“Adon Hiram”ın sanki bir Latin adıymış gibi yazılmış biçimi.

A. O.  /  A. Ord.
Anno Ordinis (Lat.); “Düzen yılında”.

Ap
Apprenti (Fra.), Apprentice (İng.); “Çırak”.

Apak, Kemalettin
Ankara Granloju’nun granmetri (büyük üstadı): 1955; Türkiye Büyük Locası’nın büyük üstadı: 1960-1962.

Apokrif
Dinlerin kutsal kitaplarının gizemci ve ezoterik nitelikli yorumu.

A. P. P.
Alliance-Promesse-Protection (Fra.); Alliance-Promise-Protection (İng.); “Birlik - Söz veriş – Koruma”.

A. Q. C.
Ars Quatuor Coronatorum

Ar.
Areopaj.

Ara Dereceler
Bir mason kuruluşunda ritüelik çalışması yapılmayan, nitelik ve yetkileri bildirilerek verilen (tevcih edilen) dereceler.

Ara Oturum / Toplantı / Celse
Bir locanın, olağan toplantı günlerinin dışında yaptığı oturum ya da toplantı.

Araştırma Locası
Masonluğun ilgi alanına giren konular üzerinde araştırma ve incelemeler yaparak bunları yayımlamak için kurulmuş olan, bu amaçla çalışan bir loca.

Arazi Locaları
18. ve 19. yüzyıllarda, bazı obediyanslara bağlı olmak üzere uzak yerlerde ya da ülke dışında çalışan, çoğu belli bir yerde durmayıp sık sık yer değiştiren askerî birlik locaları.

Arcade de la Pelleterie
Fransızca: “Kürkçülük Kemeri”.

Architecti Universus Mundi
Latince: “Dünya Evreninin Mimarı”.

Ardens Gloria Surgit
Latince: “Şevkle desteklenen bir şanlılık yücelir.”

Areopaj
Sözlük anlamı bakımından “bilge kişilerin toplantısı” olup, Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin 19.-30. derecelerinde çalışan atölye.

Argonot
Bir Yunan mitine göre, “Argo” adlı bir gemiyle varsayımsal bir öğe olan “Altın Post”u aramaya çıkan kişilerin adı.

Argonotlar Örgütü
Almanya’da Sıkı İzleyiş Riti’ne uyarak çalışmakta olan locaların üyelerinden kimilerinin 1775 yılında kurmuş oldukları bir paramasonik örgüt.

Arı
Toplumlarda genel olarak benimsendiği üzere; çalışkanlığın simgesi.

Arı Kovanı
Bazı masonik sistemlerde, “çevresinde arıların uçuştuğu bir doğal kovan” biçiminde kullanılan bir simge.

Arıduru, Necip
Özgür Masonlar Büyük Locası’nın büyük üstadı: 1994-2000

Arınma
Beden üzerinde su, ateş ya da toprak uygulamasıyla, simgesel ya da inançsal olarak tinsel ve ruhsal temizlik sağlama.

Aritmetik
Sayılarla işlemler, ölçümleme ve karşılaştırmalar yapmayı içeren bilim dalı.

Armoni ; Bak: Uyum

Arpaç, Can
Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası’nın büyük üstadı: 1992-1996

Arpaç, Halit
Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası’nın büyük üstadı: 1980-1981

Arras Şapitri
18. yüzyılda Fransa’da kurulmuş olan bağımsız ve Stuartist nitelikli yüksek derece örgütlerinden biri.

Ars Quatuor Coronatorum
İngiltere’de masonik araştırmalar yapan dünya çapında ünlü Quatuar Coronati adlı locanın, her yıl bir kez çıkarılan yayımlarının genel adı.

Arslan ; Bak: Aslan

Arş Ruveyal ; Bak: Royal Arş

Arşın
Eskiden kullanılan bir uzunluk ölçüsü. (Yaklaşık 45 cm.)

Asa
Localarda tören işlerini yürüten görevlinin kullandığı değnek.

Asal Erdemler / Faziletler
Tüm erdemler arasında öncelikli olarak nitelenenler.

Asal Noktalar
Bir mason mabedinin belirli noktalarından her biri ya da yönleri.

Asamble
Operatif Masonluk döneminde, belli bir çevredeki tüm masonların katılmalarıyla oluşan bir tür genel kurul.

Ashmole, Elias
Masonluk tarihinde adından en çok söz edilmiş kişilerden biri; ünlü bir alşimist ve kabul edilmiş mason.

Asıl Sözcük ; Bak:   Doğru Sözcük

Asil Üye
Bir locanın üye kütüğünde (matrikülünde) yer alan kişilerden her biri.

Asile , Asylum ; Bak: Barınak

Askerî Localar
18. ve 19. yüzyıllarda, bazı ülkelerde askerî birliklerde kurulmuş olan mason locaları.

Askı
Mason mabetlerinin bulunduğu bir lokalde, bir mason adayı hakkındaki bilgilerin ilan edildiği yer.

Aslan
Tarih boyunca hemen her toplumda “tüm hayvanların kralı” olarak nitelenmiş hayvan.

Astroloji
Uzay kütlelerinin konumlarını ve dünyaya göre yer değişimlerini izleyerek, bunların insanlar üzerindeki etkilerini inceleyen eski bilim dalı.

Astrolojik Dereceler
Bazı mason ritlerinde yer alıp, ritüelik kapsamı astroloji ile bağlantılı dereceler.

Astronomi
Uzay kütlelerinin geometrik ve fiziksel özellikleri ile, oluşum, devinim ve ilişkilerini inceleyen bilim dalı.

Asya İnisiye Şövalyeleri ve Kardeşleri
Almanya’daki kimi Rozkruacıların 1780 yılında kurduğu bir ezoterik örgüt.

Asyalı Kardeşler
Altın Rozkrua Kardeşleri adını taşıyan paramasonik kuruluştan doğmuş olan bir tür mason riti ya da sistemi.

Aşağı Loca (Mahfil)
Türk masonlarının, bir ara İstanbul’da Nuruziya Sokağı’nda bulunan lokali nitelemek üzere, kullanmış oldukları bir sözgelimi.

Aşağıdakiler
Türk Masonluğu 1966 yılında ikiye bölündükten sonra, Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası’na bağlı locaların üyelerini nitelemek üzere kullanılmış bir sözgelimi.

Aşılama
Sözlerin dolaylı bir yöntemle kullanılması, böylece inanç, görüş, eğilim ve benimseyişlerin oluşturulması, bunların değiştirilmesi ya da yerleştirilmesi.

Ataerkil Masonluk Kuramı
Masonluğun kökenini eski İbrani kaynaklarına bağlayan bir tasarım.

Atama
Bir görevlinin ondan daha yetkili bir kişinin buyrultusuyla görevlendirilmesi.

Ateizm
Tanrı’nın varlığını yadsıyan bir inançsal görüş.

Atelye ; Bak: Atölye

Ateş
Isıtıcı, ısındırıcı, yakıcı ve yok edici öğe.

«Ateş!»
Mason localarının agaplarında ve kardeş sofralarında, hep birlikte kadeh kaldırılması sırasında yapılan “seslenme”.

Ateş Düşünürleri
18. yüzyılda, gizemci nitelikli bir Masonluk sistemi oluşturmaya girişmiş olan kimi masonların kendilerine taktıkları ad.

Ateş İşareti
Masonluğun bazı ileri ve yüksek derecelerinde kullanılan bir ritüelik işaret.

Ateş Koruyucusu
Bazı masonik derecelerin ritüellerinde, ilgili dereceye yükseltilecek olan bir masonun bundan önceki ritüelik niteliklerinden biri.

Ateşleme
Mason localarının agaplarında ve kardeş sofralarında, hep birlikte geleneksel olarak kadeh kaldırılarak içki içilmesi yöntemi.

Athelstan
İngiltere’deki operatif masonları 926 yılında York kentinde bir araya getirerek, Masonluğun ilk yazılı yasasının düzenlenmesini sağladığı söylenen kral.

Atholl Masonları
18. yüzyılın ikinci yarısında İngiltere’de, “Eskiler” (Antients) olarak anılan büyük locanın üyeleri.

Atlantis
Tarih öncesi çağlarda, -denildiğine göre M.Ö. on bin yılı dolaylarında- bugünkü Batı Avrupa ile Atlas Okyanusu’nun kuzeyinde yer alan, sonradan bir büyük doğal afet sonucu göçmüş, varsayımsal bir eski kıta.

Atölye
1.   İleri, yüksek ya da filozofik derecelerde çalışan bir masonik birim.
2.   Böyle bir masonik birimin toplandığı yer.

Attis (Atys) Misterleri
Frigya mitolojisine dayanarak kurulmuş eski bir ezoterik öğreti.

Audi - Vide - Tace
Latince: “Dinle - Gör - Sus”.

Augustiniyenler ; Bak: Manastır

Aum
Sanskritçe’den alınma olup, bazı mason ritüellerinde kullanılan, anlamı üzerinde çeşitli spekülasyonlar yapılmış bir sözcük.

Aumont, Peter de
Tapınak Şövalyeleri Tarikatı’nın son büyük üstadı Jacques de Molay’ın, ölümünden kısa bir süre önce tüm yetkilerini aktarmış olduğu söylenen kişilerden biri.

Aut Vincere Aut Mori ; Bak: Vincere-Mori

A. U. T. O. S. A. G.
Ad Universi Terrarum Orbis Summi Architecti Gloriam (Lat.); “Evrenin Ulu Mimarı’nın Şanına”.

A. U. T. O. S. A. G. A. I.
Ad Universi Terrarum Orbis Summi Architecti Gloriam Ad Infinitum (Lat.); “Evrenin Ulu Mimarı’nın Şanına ve Sonsuzluğuna”.

A. U. T. O. S. A. G. I.
Ad Universi Terrarum Orbis Summi Architecti Gloriam Ingentis (Lat.); “Evrenin Ulu Mimarı’nın Sınırsız Şanına”.

Avadanlık
Belli bir tür işi yapmak için, işlevleri ayrı olan ama birlikte kullanılan alet takımı.
Masonlukta çeşitli simgesel anlamlar taşıyan aletleri nitelemek üzere geçer.

Avesta ; Bak: Zend-Avesta

Avinyon Aydınlanmışları Akademisi
1785 yılında Fransa’da kurulmuş hermetik nitelikli bir ezoterik örgüt.

Avinyon Aydınlanmışları Riti
1770 yılında Fransa’da kurulmuş 6 dereceli bir mason riti.

A. V. L.
Année de la Vrai Lumière (Fra.); “Gerçek Işığının Yılı”.

Avrupa Birlik Zinciri
1950’li yıllarda kimi Avrupalı masonların kurduğu ancak varlığı pek uzun süremeyen evrensel nitelikli bir örgüt.

Avrupa Masonluk Ortamı ; Bak: E.M.E.

Ay
Dünyanın uydusu.
Masonluğun simgesel derecelerinde çalışan bir locanın oturumlarını düzenlediği bir mabette ya da derecenin tablosu üzerinde yer alan önemli simgelerden biri.

Aydınlanma
1.   Genel tanımı uyarınca; doğanın, insanın ve toplumun gerçeklerine ilişkin bilgiyle donanma.
2.   Masonluğa özgü kısa tanımı uyarınca; gerekli bilgileri edinerek Masonluğun simgesel ışığından yararlanma.

Aydınlanmış Teozofistler Riti
Benedict Chastanier adlı bir masonun 1767 yılında İngiltere’de kurmuş olduğu 9 dereceli bir mason riti.

Aydınlanmışlar / Aydınlar ; Bak: İllumineler

Aydınlatma
Bir “aydınlanma töreni”ni (birinci derece inisyasyonunu) yönetme, böylece mason adaylarının Masonluktaki simgesel dil uyarınca ilk aydınlanmalarını sağlama.

Aydınlık
Karanlığın karşıtı. Akıl ile uyumlu bilimsel gerçekler ya da Masonluğun masonlara kazandırdığı bilgi ve erdemler.

Ayfer, Murat Özgen
Özgür Masonlar Büyük Locası’nın büyük üstadı: 2000-2004.

Aymon ; Bak:   Aynon

Ayna
Görüntü yansıtıcı.

Aynon
Masonluğun eski el yazmalarından bazılarında ve çağımızda uygulanan kimi ritüellerde, Hiram Abif ile bağlantılı olmak üzere kullanılan bir ad.

Ayrılma ; Bak: İstifa

Ayrılmış Dereceler
Herhangi bir mason ritine ya da masonik otoriteye bağlı olmaksızın çalışan bağımsız yüksek dereceler.

Aziz Alban
Operatif Masonluğu İngiltere’ye getirmiş olduğu kabul edilen kişi.

Aziz Andre
İsa’nın 12 havarisinden biri.

Aziz Bernard
Sistersiyen Tarikatı’nın kurucusu.

Aziz Hasan Paşa
Şûrayı Alîyi Osmanî’nin âmir-i hâkim-i âzamı: 1909-1913

Aziz Yahya
Hıristiyanlığın iki önemli önderinin adı. Biri müjdeci (evangelist), diğeri vaftizci (baptist) olarak anılır.

Aziz Yahya Locası
18. yüzyılda, herhangi bir obediyansa bağlı olmayan loca.

Aziz Yahya Şövalyesi
Malta Şövalyesi’nin eski adı.

Aziz Yahya’nın Günü
Hıristiyanlıkta, bu dinin iki önemli azizine ithaf olarak benimsenen günler; 24 Haziran ve 25 Aralık.

« Son Düzenleme: Ocak 26, 2011, 02:21:59 öö Gönderen: dogudan »
ADAM OLMAK ZOR İŞ AMA BUNUN İÇİN ÇALIŞMAYA DEĞER.


Temmuz 13, 2012, 01:44:33 ös
Yanıtla #1
 • Aktif Uye
 • ***
 • İleti: 599
 • Cinsiyet: Bay

Merhabalar,


Türkiye'de mevcut durumda androjen masonluk ve androjen ritler acaba mevcutmudur ?? Şimdi verilen cevap obediyansa göre değişiklik gösterebildiği için sorum her iki çatıyıda kapsıyor..


Saygılar.
Ölü Gibi Sessiz...Mezar Gibi Ketum...חמישים אחוזים חמישים אחוזים בולגרי של יהודים....!!! O:


Temmuz 13, 2012, 02:04:51 ös
Yanıtla #2
 • Seçkin Üye
 • Uzman Uye
 • *****
 • İleti: 7217
 • Cinsiyet: Bay


Androjen localar var ama özel bir rit söz konusu değil bildiğimce.

Bu sorunun doğal uzantısı olabilecek başka sorulara verilebilecek bir yanıt ile bağlantılı olmak üzere bilgim yok. Hepsi bu kadar.
ADAM OLMAK ZOR İŞ AMA BUNUN İÇİN ÇALIŞMAYA DEĞER.


Temmuz 13, 2012, 03:36:46 ös
Yanıtla #3
 • Aktif Uye
 • ***
 • İleti: 599
 • Cinsiyet: Bay

Soruların devamında bilgim yok diyorsanız sormayayım.. Cevabınız için teşekkür ederim sayın ADAM.
Ölü Gibi Sessiz...Mezar Gibi Ketum...חמישים אחוזים חמישים אחוזים בולגרי של יהודים....!!! O:


Mart 18, 2013, 12:08:12 ös
Yanıtla #4
 • Orta Dereceli Uye
 • **
 • İleti: 405
 • Cinsiyet: Bay

Astroloji bilim dışı bir şey değil mi neden bu sözlüğe koymuşlar ki... Koç burcusun demekki şu cins bir insansın diyen bir öğretinin  bilim ışığını söndürmekle eşdeğer olduğunu düşünmemiz doğru olmaz mı?


Mart 18, 2013, 12:17:57 ös
Yanıtla #5
 • Seçkin Üye
 • Uzman Uye
 • *****
 • İleti: 7217
 • Cinsiyet: Bay


Astroloji'nin gelişerek bir pozitif bilim dalı olamadığı doğrudur. Ancak astroloji sadece horopkop ya da fal ile ilgili değildir; aslında onlarla hiç ilgili değildir. O bir eski bilimdir ama neden-sonuç ilişkisini tam olarak açıklayamadığı ve deneye gelmediği için pozitif bilim olamamış, yol verdiği Astronomi'nin gerisinde kalmıştır. Belli olmaz; bakarsınız bir gün gelişme yolunu tutar. Diğer birçok bilim öyle olmadı mı?

Mason Sözlüğü'nde sadece bilimsel nitelikli ya da pozitif bilim ile bağlantılı sözcükler bulanacak diye bir şey yok. Sadece Astroloji başlığı değil, birtakım astrolojik terimler bile Masonluğun bazı derecelerinde ilgi konusudur. 
ADAM OLMAK ZOR İŞ AMA BUNUN İÇİN ÇALIŞMAYA DEĞER.


Mart 18, 2013, 12:34:31 ös
Yanıtla #6
 • Orta Dereceli Uye
 • **
 • İleti: 405
 • Cinsiyet: Bay


Astroloji'nin gelişerek bir pozitif bilim dalı olamadığı doğrudur. Ancak astroloji sadece horopkop ya da fal ile ilgili değildir; aslında onlarla hiç ilgili değildir. O bir eski bilimdir ama neden-sonuç ilişkisini tam olarak açıklayamadığı ve deneye gelmediği için pozitif bilim olamamış, yol verdiği Astronomi'nin gerisinde kalmıştır. Belli olmaz; bakarsınız bir gün gelişme yolunu tutar. Diğer birçok bilim öyle olmadı mı?

Mason Sözlüğü'nde sadece bilimsel nitelikli ya da pozitif bilim ile bağlantılı sözcükler bulanacak diye bir şey yok. Sadece Astroloji başlığı değil, birtakım astrolojik terimler bile Masonluğun bazı derecelerinde ilgi konusudur.
İleride astrolojinin bilim olması için gezegenlerin bizi etkilemesi lazım etkileyemediğine göre bilim olacağını pek sanmıyorum. Neptün siz doğarken şu şekilde etkilemiş diyorlar. Nasıl etkiliyor kütle çekimiyle, hesaplamışalar doğarken içinde bulunduğun binanın çekimi bile neptünden fazla. Bazı vatandaşlar da üniverisitede okunuyormuş diye astrolojinin de bilim olduğunu sanıyor.
Günümüzde bilimin egemenliğini en çok tehdit eden şey dinsel bağnazlık değil. O gittikçe hafifliyor. Ama bu astrolojidir, kuantum secret bilmemnesidir, tarotudur artık insanlar bunlara çok inanıyor. Kanaatimce astroloji masonların bir numaralı düşmanı olmalı.


Mart 18, 2013, 02:49:30 ös
Yanıtla #7
 • Seçkin Üye
 • Uzman Uye
 • *****
 • İleti: 7217
 • Cinsiyet: Bay

Aslında başlık dışına çıkıldığı için buna devam etmemek gerekir.

Ancak daha önce belirtmiş olduğum üzere Astroloji o kadar basit bir olay değildir. Konu kütlelerin etkisinden çok daha farklıdır. Anlayabilmek ve değerlendirebilmek için biraz kuantum düzeyinde mikrokozmos, bunun makrokmozmos ile ilişkisi yani biraz dalgalar mekaniği bilmek gerekir. Dolayısıyla Astroloji'nin Mason Sözlüğü'nde bir sözcük olarak bulunması boşuna değildir; Ansiklopedik Mason Sözlüğü'nde biraz daha anlatımı vardır. Masonik literatürde de azımanamayacak bir yer tutar. Mizraim-Memfis Riti'nde bir grup derecenin genel niteliği "Astrolojik Dereceler" olarak geçer.

Dolayısıyla görüyorsunuz ki Masonluğu iyi bilmeden kapsamı üzerinde görüş (kanaat) oluşturmak, şunun bunun Masonluğun kapsamında yer alması ya da almaması gerektiğini söylemek pek doğru bir iş olmuyor. Biraz incelemek, öğrenmek gerek.

Sonuç: Astroloji Masonlukta yer alan ve alması gereken bir öğedir.


 
ADAM OLMAK ZOR İŞ AMA BUNUN İÇİN ÇALIŞMAYA DEĞER.


Mart 18, 2013, 03:20:14 ös
Yanıtla #8
 • Aktif Uye
 • ***
 • İleti: 730
 • Cinsiyet: Bay

Simya ile kimya arasındaki ilişki gibi, astroloji ve astronomi arasında bir ilişki vardır.
Astrolojiyi sadece gazete köşelerindeki kısa bilimsellikten uzak yazılar olarak düşünmemeliyiz.
Astroloji mezopotamya uygarlıklarından başlayarak günümüze kadar iyi tanımlanmıştır.
Elbette modern bilimin gelişimi ve 17yy'dan itibaren güneş sisteminin doğru bir şekilde tanınması ile birlikte astroloji bildiğimiz anlamda geçerliliğini kaybetmiştir.

Astroloji zamanında sadece fal ve büyücülük için değil, doğanın, evrenin dolayısıyla insanın anlaışması için bir araç olarak kullanılıyordu.
Astrolojinin bilime, astronomiye sokan, bilimselmiş gibi algılanmasına neden olan Batlamyus'tur.

Günümüzde modern verileri ve yapılan bilimsel araştırmalar ile, astroloji için zaman harcanmış geçersizliği ortaya konulmuştur.

Elbette astrolojinin masonluk ile bağlantısını bilemeyeceğim. Ancak masonlar yazar ise öğrenebiliriz.

Son olarak bu konuyu ajandama kaydettim. Uygun bir zamanda karşılaştırmalı olarak, tarihsel gelişimi ile birlikte bu konuyu incelemk isterim.

« Son Düzenleme: Mart 18, 2013, 03:22:21 ös Gönderen: asimov »
Özgürlük zeka demektir, sevgi demektir. Özgürlük sömürmeme, yetkeye boyun eğmeme demektir. Özgürlük olağanüstü erdem demektir.
Jiddu Krishnamurti


 

Benzer Konular

  Konu / Başlatan Yanıt Son Gönderilen:
16 Yanıt
39614 Gösterim
Son Gönderilen: Mart 08, 2018, 03:19:53 öö
Gönderen: A poor knight
19 Yanıt
31946 Gösterim
Son Gönderilen: Mayıs 23, 2022, 04:55:57 ös
Gönderen: artur62
10 Yanıt
15049 Gösterim
Son Gönderilen: Şubat 12, 2017, 04:08:22 öö
Gönderen: denizhan
0 Yanıt
7409 Gösterim
Son Gönderilen: Temmuz 13, 2010, 10:03:51 öö
Gönderen: ADAM
12 Yanıt
27267 Gösterim
Son Gönderilen: Mart 23, 2019, 02:18:16 ös
Gönderen: Surgeus
2 Yanıt
11437 Gösterim
Son Gönderilen: Şubat 26, 2018, 10:09:40 öö
Gönderen: A poor knight
6 Yanıt
16868 Gösterim
Son Gönderilen: Kasım 21, 2016, 06:02:43 ös
Gönderen: Tık-Tik-Tak
0 Yanıt
10497 Gösterim
Son Gönderilen: Ağustos 03, 2010, 08:39:49 öö
Gönderen: ADAM
1 Yanıt
9557 Gösterim
Son Gönderilen: Ağustos 04, 2010, 05:03:25 ös
Gönderen: Aziz Arslan
11 Yanıt
14683 Gösterim
Son Gönderilen: Ağustos 24, 2011, 03:14:13 öö
Gönderen: ARCHITECT