Masonlar.org - Harici Forumu

 

Gönderen Konu: Mason Sözlüğü (B – 2)  (Okunma sayısı 7409 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Temmuz 13, 2010, 10:03:51 öö
  • Seçkin Üye
  • Uzman Uye
  • *****
  • İleti: 7217
  • Cinsiyet: Bay


B. L.
Büyük Loca.

B. M.
1. Büyük Mahfil
2. Büyük Maşrık

Boaz
Bir mason mabedinde kapının yanında yer alan İkiz Sütunlar’dan birinin adı.

Boğa
Damızlık erkek sığır.

Bokböceği
Yumurtalarını, dışkısı etrafına bırakan pek yaygın bir böcek.

Bolluk Küfesi
Yük taşımakta kullanılan konik biçimli bir tür sepet.

Bonaim
İbranice: “Yapıcılar”, “inşaatçılar”.

Bostunitch, Schwarz
20. yüzyılın antimasonik ve antisemitist yazarlarından biri.

Boswell, John
“Kabul edilmiş masonlar” arasında adı bilinen en eski kişi.

Boş İnanç ; Bak: Batıl

Boudin Ordugâhı
18. yüzyılda İngiltere’de, merkezi Bristol kentinde olmak üzere kurulup, bazı yüksek derecelerde çalışmalar yapmış olan bir masonik örgüt.

Bouillon, Godfroi de
1099 yılındaki Birinci Haçlı Seferi ile Hıristiyanların Kudüs’ü ele geçirmelerini sağladığı kabul edilen kişi.

Bouillon Riti ; Bak: Ramsay Riti

Bourbon-Condé, Pierre de
Masonluk tarihinin ünlü çehrelerinden Clermont kontunun asıl adı.

Boyden El Yazması
Masonluğun eski belgelerinden biri.

Boyunduruk
Boyuna takılarak çekme ya da sürmeyi kolaylaştıran, ağaç ya da madenden yapılma çember.

Boyutlar
Aynı doğrultu üzerinde ve tek bir yöndeki uzunlukların, bir geometrik şekil ya da bir cisim üzerindeki birleşimi.

Bölge Büyük Locası
Bir ana büyük locaya bağlı olarak, sınırlı yetkiyle ancak bir büyük loca gibi çalışan masonik örgüt.

Bölge Büyük Üstadı
Bir bölge büyük locasının en yetkili yöneticisi.

Bölge Locası
Özgür Masonlar Büyük Locası’nda, en az beş loca bulunan bir yörede kurulabilen ikincil örgüt.

Bölge Görevlileri
Özgür Masonlar Büyük Locası’ndaki bir bölge locasının görevlileri.

Bölge Kurulu
Özgür Masonlar Büyük Locası’ndaki bir bölge locasının en yetkili organı.

Bölge Yönetim Kurulu
Özgür Masonlar Büyük Locası’ndaki bir bölge locasının yönetim kurulu.

Bölgesel Büyük Üstat Yardımcısı / Kaymakamı
1.   Bir bölge büyük üstadının yardımcısı.
2.   “Bölge büyük üstadı” unvanının kullanılmadığı bir bölgede, ana büyük locanın büyük üstadını temsil etmek ve bölgesel örgütü yönetmekle yetkilendirilmiş görevli.

Bölgesel Jürisdiksiyon
Bir masonik otoritenin, sınırları belli bir bölgedeki egemenliği.

Bölgesellik
Bir ülkede, tek bir mason obediyansının egemen olmasını öngören ilke.

Bölükbaşı, Rıza Tevfik
Maşrık-ı Âzam-ı Osmanî’nin üstad-ı âzamı: 1918-1919.

Bölünmeler
Görüş ve anlayış farklılıklarından ya da yönetsel uyuşmazlıklardan ileri gelen örgütsel ayrılmalar.

Brahma Merdiveni
Brahmanizmin yedi basamaklı merdiven şeklindeki simgesi.

Brahma Misterleri ; Bak: Hint Misterleri

Brahmanizm
M.Ö. 8. yüzyılda oluşturulmuş Hint dini.

Bröve ; Bak: Patent

Buchanan El Yazması
Masonluğun eski belgelerinden biri.

Buda, Budizm
M.Ö. 6. yüzyılda Hindistan’da bir din kurmuş olan ünlü kişi ve dinsel sistemi.

Buğday
Un ve unlu nesneler üretiminde kullanılan temel ekin ürünü.

Buhur
Özel bir ağaç parçasının içten yanmasının sağlanmasıyla elde edilen hoş kokulu duman.

Buhurdan
Buhur oluşturmak üzere kullanılan ağaç ürünlerinin yakıldığı kap.

Bûl
“Skrüten” yöntemiyle yapılan oylamada kullanılan oy verme öğelerinden herhangi biri.

Bulunç ; Bak: Vicdan

Bulut
İçinde bulunulan ortamın elverişli olmadığını ya da bir sonucun beklenildiği gibi çıkmadığını belirtmek üzere kullanılan bir sözcük.

Bunyan, John
17. yüzyılın ünlü İngiliz yazarı.

Burak, Mustafa
Türkiye Süprem Konseyi’nin gran komandörü: 1991 - 2007

Buse ; Bak: Kardeşlik Busesi

Buyrultu
Bireyin, tutum ve davranışındaki seçeneklerini kendi istem ve eğilimi doğrultusunda kararlaştırma yetisi ya da gücü.

B. Ü.
Büyük Üstat.

Bü.
Büyük.

Bünyamin ; Bak: Benjamin

Büyü
Doğaüstü güçlerden yararlanıldığı ileri sürülerek, böylelikle birtakım sonuçlar elde edebilmek için yapılan bireysel ya da toplu iş ve davranışlar.

Büyük  .....
1.   Bir masonik örgütün, kendisiyle aynı adı taşımayan masonik birimlerden oluştuğunu ve bu birimleri yönetme yetkisi bulunduğunu vurgulamak üzere kullanılan sıfat.
2.   Bir masonik organın, benzer nitelikli diğer organlardan farklı olduğunu, bir üst düzey yönetim organına bağlı olarak çalıştığını vurgulamak üzere kullanılan sıfat.
3.   Bir görevlinin, aynı sıfatı taşıyan bir diğer görevliden farklı olarak, bir masonik birimin değil, bu birimlerden oluşan bir yetkili organın görevlisi olduğunu vurgu-
lamak üzere kullanılan sıfat.

Büyük Amir ; Bak: Büyük Komandör

Büyük Arşiv Koruyucusu / Büyük Arşiv Müdürü ve Kitaplık Koruyucusu
Birçok mason ritinin ileri ve yüksek derecelerinde, örgütün genel kayıt, belge, kitap ve mühürlerinin korunmasıyla yükümlü olan görevli.

Büyük Ayı Takımyıldızı
Kuzey yarımkürede, gökyüzündeki yedi yıldızlık bir küme.

Büyük Başkan
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin 30. derece oturumunda areopaj başkanının görev unvanı.

Büyük Başkoruyucu
1.   Bazı obediyansların uygulamalarında büyük soruşturucu (büyük muhakkik).
2.   Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nde, yüksek konsey ile konsistuvarın koruyucularının görev unvanı.

Büyük Birinci Nazır
Bir obediyansın genel kurul toplantısında, herhangi bir locadaki birinci nazırın görevlerinin benzerini yürüten büyük görevli.

Büyük Dâhilî Muhafız ; Bak: Büyük İç Koruyucu

Büyük Denetçi
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin 31. derecesindeki bir mason.

Büyük Dış İşleri Sekreteri
Bir obediyansta diğer obediyanslarla olan ilişkileri yürüten büyük görevli.
Büyük Şansölye olarak da anılır.

Büyük Dış Koruyucu
Bir obediyansın genel kurul toplantısında, bir locanın oturumundaki dış koruyucunun (gözcünün) görevlerini yerine getiren büyük görevli.

Büyük Disiplin Kurulu ; Bak:  Disiplin Kurulu

Büyük Doğu
1.   Değişik ritlerde çalışan ya da Masonluğun simgesel derecelerinin üzerindeki bazı derecelerde de çalışmalar yapan locaları sinesinde barındırabilen obediyans.
2.   Bir masonik otoritenin bulunduğu yer.
3.   Bazı uygulamalarda, bir obediyansın genel kurul toplantısında, mabedin doğu bölmesi.

Büyük Envar
Bir obediyansın büyük görevlilerinden ilk birkaç sırada yer alanlar.

Büyük Fransız Devrimi ; Bak: Fransız Devrimi

Büyük Genel .....
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nde yüksek konsey (süprem konsey/yüksek şûra) görevlilerinin görev unvanlarının başına eklenen sıfat.

Büyük Genel Denetçi
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nde, yüksek konsey (süprem konsey/yüksek şûra) üyelerinden her birinin unvanı.

Büyük Görevliler
Bir mason obediyansı, büyük şapitr ya da bunlara benzer diğer bir masonik kuruluşun yetkili yürütme organı olan yönetim kurulunun üyeleri.

Büyük Görevliler Kurulu
Bir obediyansın ya da büyük şapitr, büyük konsey gibi bir masonik örgütün görevlilerinden oluşan kurul.

Büyük Gözcü ; Bak: Büyük Dış Koruyucu

Büyük Haricî Muhafız ; Bak: Büyük Dış Koruyucu

Büyük Hasenat Emini ; Bak: Büyük Yardım Üstadı

Büyük Hatip ; Bak: Büyük Sözcü

Büyük Haysiyet Divanı ; Bak: Disiplin Kurulu

Büyük Hazine Emini / Üstadı
Bir obediyans, büyük şapitr ya da benzeri bir masonik örgütte, tüm parasal işleri yürütmekle yükümlü olan büyük görevli.

Büyük Işıklar
Bir mason mabedinde, çalışma sırasında öncelikle bulundurulması gereken üç öğe.

Büyük İç Koruyucu
Bir obediyansın genel kurulu ya da bir büyük şapitr toplantısında, bir loca ya da atölyenin oturumunda “iç koruyucu”nun görevlerini yerine getiren büyük görevli.

Büyük İkinci Nazır
Bir obediyansın genel kurul toplantısında, herhangi bir locadaki “ikinci nazır”ın görevlerinin benzerini yürüten büyük görevli.

Büyük İnisiyeler
1.   Genel olarak, tarihte herhangi bir ezoterik kurumda tekristen geçmiş olan ünlüler.
2.   Özel olarak, ilke ve öğretilerinin Masonlukta çok önemli bir yer tuttuğu gerekçesiyle, Musa, Sokrat, Pisagor Konfüçyüs ve Hz. İsa’ya topluca verilmiş nitelik.

Büyük İskoçyalı
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nde, 14. ve 29. derecelerdeki bir masonun taşıdığı ritüelik niteliklerden biri.

Büyük İşaret
Masonluğun bazı ileri ve yüksek derecelerinde kullanılan bir ritüelik işaret.

Büyük Kâtip ; Bak: Büyük Sekreter

Büyük Kolej
1.   Bazı mason obediyanslarının uygulamaları uyarınca, obediyansa bağlı olan tüm locaların saygıdeğer üstatlarının (üstad-ı muhteremlerin) oluşturduğu kurul ve yaptıkları toplantı.
2.   Çalışma birimleri “kolej” olarak anılan örgütlerin, bu birimlerinin oluşturduğu federatif nitelikli yönetsel organ.
3.   Birbirlerinden farklı ritlerde çalışmalar yapan atölyeleri bir arada toplayan bir yüksek dereceler örgütü.
4. Bazı mason ritlerinin ve paramasonik kuruluşların egemen yönetici organı.

Büyük Komandör
1.   Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nde “Egemen Büyük Komandör” ile eş anlamlı olmak üzere, bazı zaman ve yalnızca konuşurken bir söz gelimi olarak kullanılan kısaltılmış unvan.
2.   Bazı ritlerin uygulamalarında, yerine göre “Büyük Üstat” ya da “Üç Kez Güçlü Üstat” unvanlarından birinin karşılığı.

Büyük Komandör Kaymakamı / Yardımcısı
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nde, bu ritin herhangi bir ülkedeki egemen yönetici organı olan bir yüksek konseyin (süprem konseyin/yüksek şûranın) başkanının yardımcısı.

Büyük Konsey
1.   Her biri “konsey” adını taşıyan masonik birimlerce oluşturulan federatif organ.
2.   Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin bazı uygulamalarında, 16. ve 17. derecelerde çalışan atölye.

Büyük Konsistuvar
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nde, bir ülke ya da bölgedeki yüksek konseye bağlı olarak, bir başka ülke ya da bölgede çalışmakta olan atölyelerin yönetilmesi yetkisi verilmiş olan bir konsistuvar.

Büyük Konuklar
Bir locanın toplantısına topluca katılan büyük üstat ve büyük görevliler.

Büyük Koruyucu
Tüzükleri uyarınca, loca ve atölyelerinde tek bir koruyucu olan obediyansların ve büyük şapitrlerin toplantılarında, “büyük iç koruyucu” ve “büyük dış koruyucu” (büyük gözcü) görevlerini bir arada yürüten büyük görevli.

Büyük Kurul ; Bak: Genel Kurul

Büyük Kutsal Kitap Emini
Localarında görevli olarak “kutsal kitap emini” bulunan obediyanslarda, bu görevlinin işlerini obediyansın genel kurul ya da büyük kurul toplantısında yerine getiren büyük görevli.

Büyük Loca
Masonluğun simgesel derecelerinde çalışan ve aynı riti uygulayan locaların oluşturup bir “obediyans” olarak bağlandığı, bağımsız masonik kuruluş.

Büyük Loca El Yazması
Masonluğun eski belgelerinden biri.

Büyük Mahfil
Türkçe’de “büyük loca” ile eş anlamlı olmak üzere eskiden kullanılan terim.

Büyük Mason Mahfili
Özgür Masonlar Büyük Locası’nın 1992 yılı öncesindeki adı.

Büyük Mason Mahfili Derneği
Özgür Masonlar Büyük Locası’nın, T.C. yasalarına göre kurulmuş olan derneği.

Büyük Maşrık / Meşrık ; Bak: Büyük Doğu

Büyük Mimar
Bazı ritüellerde ve masonik yazında, “Evrenin Ulu Mimarı” ile eş anlamlı olarak kullanılan kısaltılmış terim.

Büyük Mimar Üstat
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin 12. derecesindeki bir masonun unvanlarından biri.

Büyük Misterler ; Bak: Eski Misterler

Büyük Muhakkik ; Bak: Büyük Soruşturucu

Büyük Müfettiş
Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası’nda bir locanın denetimini yürütmek üzere görevlendirilen mason.

Büyük Nazır
Bir obediyansın büyük görevlilerinden biri büyük birinci nazır, diğeri ise büyük ikinci nazır olarak anılan iki görevlisinden her biri.

Büyük Öğretim Görevlisi
Bir mason kuruluşunda, bu kuruluşun çeşitli birimlerinde masonik eğitim verilmesini sağlamakla görevli olan kişi.

Büyük Patent
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nde, yeni bir yüksek konseye (süprem konseye/yüksek şûraya) daha önce kurulmuş ve etkinliklerini sürdürmekte olan bir diğer yüksek konsey tarafından verilen patent.

Büyük Patrik
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin bazı uygulamalarında, 20. derecedeki bir masonun ritüelik unvanlarından biri.

Büyük Pontif
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin 19. derecesindeki bir masonun ritüelik unvanlarından biri.

Büyük Prens
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin bazı uygulamalarında, bu ritin 32. derecesini oluşturan konsistuvar başkanının görev unvanı.

Büyük Reis ; Bak: Büyük Başkan

Büyük Sancaktar
Localarında bir görevli olarak “sancaktar” bulunan obediyanslarda, bu görevlinin işlerini obediyansın genel kurul toplantısında yürüten büyük görevli.

Büyük Seçilmiş
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin 14. derecesindeki bir masonun unvanlarından biri.

Büyük Seçilmiş Kadoş Şövalyesi
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin 30. derecesindeki bir masonun unvanlarından biri.

Büyük Seçilmiş, Tam ve Âli Mason; Bak: Yetkin Seçilmiş

Büyük Seçilmiş, Yetkin ve Yüce Mason
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin bazı uygulamalarında, 14. derecenin unvanı.

Büyük Sekreter
Bir büyük loca, büyük doğu ya da büyük şapitrin tüm kayıtlarını tutmak ve yazışmalarını yürütmekle yükümlü olan büyük görevli.

Büyük Sermuhafız ; Bak: Büyük Başkoruyucu

Büyük Sır Yüce Prensi ; Bak: Royal Sır Yüce Prensi

Büyük Soruşturucu
Bir obediyansın genel kurulu ya da bir büyük şapitr toplantısında, bir loca ya da atölyede soruşturucunun (muhakkikin) görevlerini yerine getiren büyük görevli.

Büyük Sözcü
Bir obediyansın genel kurulu ya da bir büyük şapitrin toplantısında, herhangi bir loca ya da atölyede sözcü (yasalar sözcüsü/hatip) olarak anılan görevlinin görevlerini yerine getiren büyük görevli.

Büyük Şansölye
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin 32. ve 33. derecelerinde sekreter (yazman).

Büyük Şapitr
1.   Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin bazı uygulamalarında 21., bazılarında ise 30. derecedeki masonların topluluğu.
2.   Bazı masonik uygulamalarda, büyük loca benzeri olmakla birlikte yüksek derecelerde de çalışan bir kuruluş.

Büyük Şölen
Bir büyük loca çapında düzenlenen şölen (agap).

Büyük Şölen Görevlisi
Bir masonik örgütün büyük şölenlerini düzenlemekle yükümlü olan büyük görevli.

Büyük Şövalye
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin 27. derecesinde, oturum başkanının görev unvanı.

Büyük Tören Üstadı
Bir obediyansın genel kurulu ya da bir büyük şapitrin toplantısında, herhangi bir loca ya da atölyenin oturumunda “tören üstadı”nın görevlerini yerine getiren büyük görevli.

Büyük Umumi Müfettiş ; Bak: Büyük Genel Denetici

Büyük Üstat
1.   Masonluğun simgesel derecelerinde çalışan locaların oluşturduğu bir obediyansın yetkili yöneticisi.
2.   Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nde, 15., 29. ve 30. derecelerde oturum başkanının görev unvanı.
3.   Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nde, 20. derecedeki bir masonun ritüelik unvan-
larından biri.

Büyük Üstat Kaymakamı / Vekili ; Bak: Büyük Üstat Yardımcısı

Büyük Üstat Temsilcisi ; Bak: Bölgesel Büyük Üstat Temsilcisi

Büyük Üstat Yardımcısı
Simgesel derecelerde çalışan bir obediyansta, büyük üstadın yardımcısı.

Büyük Vazifedarlar ; Bak: Büyük Görevliler

Büyük Yardım Üstadı
Bir obediyansın örgütsel boyutta yapacağı ve yürüteceği “iyilik işleri”ni düzenleyen büyük görevli.

Büyük Yasalar
Yetkinleşme Riti’nin 1762 tarihli anayasası ile Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin 1786 tarihli anayasası.

Büyük Yasalar Sözcüsü ; Bak:   Büyük Sözcü

Büyük Yazışmacı Sekreter
Bazı obediyanslarda, yalnızca diğer masonik kuruluşlarla iletişimi sağlamak ve gerekli yazışma işlemlerini yürütmek üzere görevlendirilen büyük sekreter.

Büyük Yönetici
Bazı mason kuruluşlarında, “büyük görevliler”den her birinin karşılığı.

Büyük Yazman ; Bak: Büyük Sekreter

Büyük Yönetim Kurulu
Özgür Masonlar Büyük Locası’nda obediyansın “yönetim kurulu”.

Büyük Yürütme Kurulu
Özgür Masonlar Büyük Locası’nda obediyansın en üst düzeydeki büyük görevlilerinden oluşan ve büyük yönetim kurulunun aldığı kararlar uyarınca işleri yürüten kurulu.

Büyük Ziyafet ; Bak: Büyük Şölen

Büyük Ziyafet Memuru ; Bak: Büyük Şölen Görevlisi

Büyük Ziyaretçiler ; Bak: Büyük Konuklar« Son Düzenleme: Ocak 26, 2011, 02:22:41 öö Gönderen: dogudan »
ADAM OLMAK ZOR İŞ AMA BUNUN İÇİN ÇALIŞMAYA DEĞER.


 

Benzer Konular

  Konu / Başlatan Yanıt Son Gönderilen:
16 Yanıt
39614 Gösterim
Son Gönderilen: Mart 08, 2018, 03:19:53 öö
Gönderen: A poor knight
19 Yanıt
31946 Gösterim
Son Gönderilen: Mayıs 23, 2022, 04:55:57 ös
Gönderen: artur62
8 Yanıt
20404 Gösterim
Son Gönderilen: Mart 18, 2013, 03:20:14 ös
Gönderen: asimov
10 Yanıt
15049 Gösterim
Son Gönderilen: Şubat 12, 2017, 04:08:22 öö
Gönderen: denizhan
12 Yanıt
27267 Gösterim
Son Gönderilen: Mart 23, 2019, 02:18:16 ös
Gönderen: Surgeus
2 Yanıt
11437 Gösterim
Son Gönderilen: Şubat 26, 2018, 10:09:40 öö
Gönderen: A poor knight
6 Yanıt
16868 Gösterim
Son Gönderilen: Kasım 21, 2016, 06:02:43 ös
Gönderen: Tık-Tik-Tak
0 Yanıt
10497 Gösterim
Son Gönderilen: Ağustos 03, 2010, 08:39:49 öö
Gönderen: ADAM
1 Yanıt
9555 Gösterim
Son Gönderilen: Ağustos 04, 2010, 05:03:25 ös
Gönderen: Aziz Arslan
11 Yanıt
14683 Gösterim
Son Gönderilen: Ağustos 24, 2011, 03:14:13 öö
Gönderen: ARCHITECT