Masonlar.org - Harici Forumu

 

Gönderen Konu: Mason Sözlüğü (R)  (Okunma sayısı 8841 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Ağustos 10, 2010, 10:24:47 öö
  • Seçkin Üye
  • Uzman Uye
  • *****
  • İleti: 7217
  • Cinsiyet: BayR.
Regulus (Lat.); “Kral”.

R. A.
Royal Arş

Rab Banaim / Bonaim
İbranice: “Mimarların efendisi” ya da “Yapıcıların başı”.

Rabacim ; Bak: Rab Banaim

Rabonim ; Bak: Rab Banaim

Radclyffe, Charles
Fransa’daki mason localarının ikinci büyük üstadı.

Raha
Süleyman Mabedi’nin yapımına ilişkin öyküde, Başmimar Hiram Abif’i öldüren katillerden birinin, saklandığı yerde kullandığı takma ad.

Rahatlatılmış İzleyiş Riti
1767 yılında Almanya’da Johann August von Starck tarafından kurulmuş olan bir mason riti.

R. A. M.
Royal Arch Mason (İng.): “Royal Arş Masonu”.

Ramih, Nurettin
Türkiye Yüksek Şûrası’nın âmir-i hâkim-i âzamı: 1938-1945.

Ramsay, Andrew Michael
Masonluktaki “yüksek dereceler”in kurucusu ve Ekosizmin önderi.

Ramsay Riti
Masonluk tarihindeki en eski rit.

Rapor
Yetkili bir yöneticiye, yönetim ya da denetim organına, belli bir görev sonuçlandırıldığında ya da dönemsel olarak o dönem içinde yapılmış çalışmaları içermek üzere verilen bilgi.

Raşah-Betşiah
İbranice: “Kuraklık ve ıssızlık” ya da “gölgeliğin altındaki cılızlık”.

Rav Binian ; Bak: Rab Banaim

Rawlinson Koleksiyonu
Richard Rawlinson adlı bir İngiliz masonun, 18. yüzyıl ortalarında oluşturduğu Eski El Yazmaları derlemesi.

Raza Betsilah ; Bak: Raşah Betşiah

R. B.
Rab Banaim

R. C.
Rose-croix (Fr., İng.) ve Rosae Crucis (Lat.): “Rozkrua”.

R. E. A. A.
Rite Ecossais Ancien et Accepté (Fra.): “Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti”.

Realite ; Bak: Gerçek

Red / Ret
Masonluğa alınmak üzere önerilmiş ya da mason olmak üzere başvurmuş bir kimsenin isteğinin kesin olarak geri çevrilmesi.

Refakat ; Bak: Eşlik Etmek

Refik ; Bak: Kalfa

R. E. F. O. R. M.
Ring Europäischer Freimaurer - Organisation für die Reform des Maurertums (Alm.); Ring of European Freemasons - Organization for the Reform of Masonry (İng.), Réformateurs de l’Europe Franc-maçonnique - Organisation Réformatrice Maçonnique (Fra.): “Avrupa Masonları Halkası - Masonluğun Yenileştirilmesi Organizasyonu”.

Reform Riti
1872 yılında Almanya’da kurulmuş olan bir mason riti.

Regalia
Latince: “Krallığa özgü olan şeyler.”
Masonik kuşanım öğelerinden öncelikle kordon ve biju için geçerliyse de, çoğu kullanımlarda önlük de bu kapsamda düşünülür.

Regius
Operatif Masonluktan kalma Eski El Yazmaları’nın en önemli olanlarından biri.

Regularite ; Bak: Düzen

Rehabilitasyon
Daha önce kapanmış olan bir locanın, düzenini kazanarak yeniden etkinliğe geçmesi.

Rehber
1.   Ritüel ile birlikte yazılı masonik öğretimi ve diğer bazı bilgileri içeren kitapçık.
2.   Masonluğa alınmak üzere bir “aday” öneren mason.
3.   Masonluğa Kabul Töreni ve derece yükseltmesi törenlerinde, adaya yol gösteren ve yardımcı olan görevlinin niteliği.

Reis ; Bak: Başkan

Rejim
Bazı masonik yazında “rit” ya da “sistem” teriminin bir karşılığı.

Rektifiye İskoç Riti  ; Bak: Yenilenmiş İskoç Riti

Remiz ; Bak: Simge

Remzî ...... ; Bak: Simgesel ......

Rende
Özellikle ahşap işlerinde, yüzeylerin pürüzlerini tümüyle gidermek için kullanılan gereç.

Renkler
Güneş ışığı tayfının tonları.
Mason mabetlerinin dekorasyonunda, önlük ve kordonlarda yer yer çeşitli renkler kullanılır. Çoğunlukla beyaz, mavi, kırmızı, yeşil, sarı, eflatun, pembe, turuncu ve siyah kullanıldığı görülür.

Resepsiyon ; Bak: Kabul Töreni

Resim Tahtası
Üzerinde çizim yapılan, düz ve pürüzsüz, sağlam ve dayanıklı bir tahta.

Resmi Oturum
Bir mason locası ya da atölyesinin, mabette yaptığı oturumunun, ritüele ve masonik oturum düzenine uygun olarak yürütülen bölümü.

Restorasyon
Herhangi bir nedenle kapanmış, dağılmış ya da çalışamaz duruma gelmiş olan bir obediyansın ya da bir masonik otoritenin, yeniden kurulması ya da düzenli bir şekilde çalışmalarına yeniden başlaması.

Restoravit Pacem Patri
Latince: “Ülkemize yeniden barış geldi.”
Resul Noaşit ; Bak: Noakit

Rey ; Bak: Oylama

Rhea ; Bak: Diyonisos Misterleri

Rit
Amaçların gerçekleştirilmesinde yapılacak çalışmanın, benimsenen kapsamı ile uygulanan yol ve yönteminin bütünü.

Ritler Büyük Koleji  ; Bak: Fransa Ritler Büyük Koleji

Ritüel
1.   Bir kurum, dernek, örgüt, tarikat ya da topluluğun, toplantı ve çalışmalarında yerine getirilen, kurallaştırılmış tören şekilleri ve yöntemlerinin tümü.
2.   Bir masonik birimin oturumlarının açılış ve kapanışlarında, derecelerin verilişinde, görevlilerin göreve başlayışlarında ve diğer törenlerde uyulan ve uygulanan sıra, şekil ve yöntem.

Ritüelik
1.   Ritüel ile ilgili ya da bağlantılı olan, ritüele uygun düşen, ya da ritüelin gerektirdiği biçimde olan.
2.   Ritüelin kapsadığı ya da ritüelden alınma olan.
3.   Ritüele benzer ya da ritüelin esinlendirdiği şekilde.

Ritüelist
1.   Ritüeli kaleme alan, düzenleyen ya da hazırlayan kişi.
2.   Ritüel üzerinde ayrıntılı açıklamalar ve yorum yapma bilgi ve yetkisine sahip olan kişi.

Ritüelizm
1.   Bir ritüele uyularak çalışma zorunluluğunu benimseyen bir sistem ya da öğretinin temel niteliği.
2.   Uygulanan ritüelin üzerinde hiçbir değişiklik, bireysel yorum ya da farklı bir uygulama yapmaksızın, ritüelin kapsamına baştan sona kesinlikle bağlı kalarak, hiçbir ekleme ya da çıkarma yapmadan çalışmayı benimsemek ve savunmak.

R. L.
Respectable Loge (Fra.); Respectable Lodge (İng.); “Sayın (Muhterem) Loca”.

Robert I ; Bak: Bruce

Roberts El Yazması
Masonluğun Eski El Yazmaları’nın birinden kopya edilmiş olduğu söylenen bir kitap.

Roma Kolejleri ; Bak: Kolejler

Romanesk
5.-12. yüzyıllarda Avrupa’da uygulanmış olan geleneksel mimari stili.

Romvil
Süleyman Mabedi’nin yapımına ilişkin öyküde, Başmimar Hiram Abif’in öldüren üç katilden birinin, bazı ritüellerde benimsenmiş olan adı.

Rosa Sistemi
18. yüzyıl ortalarında, Almanya ve Hollanda’da, Philipp Samuel Rosa’nın kurmuş olduğu bir masonik sistem.

Rosae Crucis ; Bak: Rozkrua

Rose-Croix ; Bak: Rozkrua

Rosenkreuz, Christian
Rozkruacıların 15. yüzyıldaki varsayımsal önderi.

Royal
Batı dillerindeki sözlük anlamı bakımından “krallıkla bağlantılı”, “krallığa ilişkin” ya da “krallığa özgü”.

Royal Arch ; Bak: Royal Arş

Royal Ark Mariner
İngiliz Masonluğu Sistemi’ndeki önemli “yan dereceler”den biri.

Royal Arş
Kudüs yakınlarında, yerin dokuz kat altında yapılmış olduğu varsayılmış bir bölme.
Burada karşılığı “arş” olarak verilen sözcüğün Batı dillerindeki karşılığı, kullanıldığı yere göre ya “kemer” ya da “kubbe” anlamına gelir. Dolayısıyla Royal Arş teriminin karşılığı da, Türkçe ritüellerde yer yer “Krallık Kemeri” ya da “Kralî Kubbe” olarak görülebilir.

Royal Arş Büyük İskoçyalısı
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin bazı uygulamalarında, 14. derecedeki bir masonun ritüelik unvanlarından biri.

Royal Arş Derecesi
Royal Arş ile bağlantılı öykünün bir öğretim temeli olarak alındığı derece.

Royal Arş Masonluğu
Hangi mason ritinde olursa olsun, Royal Arş ile ilgili konuların ve bunun için gerekli ön bilgi ve eğitimin verildiği bir derece ya da dereceler silsilesi.

Royal Arş Masonu
İngiliz Masonluğu Sistemi’nde, Royal Arş derecesini almış olan mason.

Royal Arş Sözcüğü
Royal Arş derecesini almış olan masonlara özgü olduğu benimsenen sözcük.

Royal Arş Şapitri
İngiliz Masonluğu Sistemi’nde, Royal Arş derecesi ile bu derecenin altında yer alan “ileri dereceler”in çalışmalarının yapıldığı atölye.

Royal Arş Şövalyesi / Üstadı
1. Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin 13. derecesi.
2. İngiliz Masonluğu Sistemi’nde ve Amerikan Riti’nde Royal Arş derecesine ulaşmış ve bu derecede çalışan mason.

Royal Balta Şövalyesi
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin 22. derecesi.

Royal İskoç Tarikatı  ; Bak: İskoçya Royal Tarikatı

Royal Loca
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin bazı uygulamalarında, 4.-14. derecelerde çalışan bir atölyenin 13. derece çalışması yapılırken benimsenen adı ve niteliği.

Royal Masonik İyilik Kurumu
1835 yılında İngiltere’de kurulmuş olan ve günümüzde de etkinlikleri süren bir masonik iyilik işleri organizasyonu derneği.

Royal Sanat
Birçok eski masonik belgede, Operatif Masonluktan söz edilirken, bu mesleğe verilmiş olan nitelik.

Royal Sır Yüce Prensi
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin 32. derecesindeki bir masonun ritüelik unvanı.

Royal Sır Yüce Prensleri Konseyi
Yetkinleşme Riti’nin 18. yüzyıldaki son dönemlerinde ve Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nde yüksek konsey (süprem konsey / yüksek şûra) kurulmasına başlanmazdan önce, her iki ritin de egemen yönetici organı olan kurul.

Royal Society
İngiltere Krallık Bilim Araştırma ve Geliştirme Kurumu’nun kısa adı.

Rozet
Masonluğun bazı derecelerinde kullanılan önlük ve kordonların üzerinde yer alan, dekoratif nitelikli yuvarlak şekil ya da işlemelerden her biri.

Rozikrusiyenler ; Bak: Rozkruacılar

Rozkrua
Sözlük anlamı bakımından “gül haç” ya da “güllü haç” demek olup, çapraz yerinde bir kırmızı gül bulunan simge ve bu simgeyle bağlantılı ritüelleri uygulayan, genelde ezoterik, özelde masonik dereceler ya da sistemler.

Rozkrua Merdiveni
Masonluktaki Rozkrua derecesinin bazı uygulamalarında kullanılan yedi basamaklı bir merdiven şeklindeki simge.

Rozkrua Prensi
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin bazı uygulamalarında 18. derece.

Rozkrua Şapitri
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin 15.-18. derecelerinde çalışan atölye.

Rozkrua Şövalyesi
1.   Bazı masonik yazında, 15.-17. yüzyıllarda Eski Rozkruacıları nitelemek amacıyla kullanılmış bir unvan.
2.   Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin 18. derecesi.

Rozkrua Tarikatı ; Bak: Rozkruacılar

Rozkruacılar
Spekülatif Masonluğa pek yakın ve birçok benzerlikleri olan gizemci (mistik) nitelikli bir tarikatın üyeleri.

Roznim
İbranice: “Prensler”.

Rölativite ; Bak: Görelilik

RR. LL.
Respectables Loges (Fra.); Respectable Lodges (İng.); “Sayın localar”.

R. S.
Roi Salomon (Fra.); “Kral Süleyman”.

Ruah
İbranice: “Hava”, “solunum” ya da “ruh”.

Ruh
1.   Canlı varlıklarda, salt özdeksel (maddi) olan “beden”den ayrı olduğu ve asıl canlılığı sağladığı benimsenen öğe.
2. Bir şeyin özü ya da en önemli noktası.

Ruhaniyyet / Ruhçuluk ; Bak: Spiritüalizm

Ruhun Ölümsüzlüğü
Bedene canlılığını sağlayan öğe olan ruhun varlığının sonsuz olduğuna ilişkin inanç.

Rus Riti ; Bak: Melesino Riti

Ruveyal ...... ; Bak: Royal ......

Ruzname ; Bak: Gündem

Rüşt ; Bak: Ergin Yaş

Rüzgâr ; Bak: Yel

R. W. M.
Reverend Worshipful Master (İng.); “Saygın Saygıdeğer Üstat (Üstad-ı Muhterem)”.


« Son Düzenleme: Ocak 26, 2011, 02:31:56 öö Gönderen: dogudan »
ADAM OLMAK ZOR İŞ AMA BUNUN İÇİN ÇALIŞMAYA DEĞER.


 

Benzer Konular

  Konu / Başlatan Yanıt Son Gönderilen:
6 Yanıt
12201 Gösterim
Son Gönderilen: Aralık 30, 2015, 08:48:27 öö
Gönderen: ADAM
6 Yanıt
17360 Gösterim
Son Gönderilen: Kasım 21, 2016, 06:02:43 ös
Gönderen: Tık-Tik-Tak
0 Yanıt
10706 Gösterim
Son Gönderilen: Ağustos 03, 2010, 08:39:49 öö
Gönderen: ADAM
1 Yanıt
9898 Gösterim
Son Gönderilen: Ağustos 04, 2010, 05:03:25 ös
Gönderen: Aziz Arslan
1 Yanıt
12119 Gösterim
Son Gönderilen: Şubat 20, 2013, 02:53:21 ös
Gönderen: Samuray
9 Yanıt
14998 Gösterim
Son Gönderilen: Haziran 28, 2016, 08:48:14 öö
Gönderen: Herakles
2 Yanıt
11251 Gösterim
Son Gönderilen: Kasım 18, 2018, 04:48:05 ös
Gönderen: St-Further
0 Yanıt
9803 Gösterim
Son Gönderilen: Ağustos 17, 2010, 12:08:50 ös
Gönderen: ADAM
0 Yanıt
11786 Gösterim
Son Gönderilen: Ağustos 19, 2010, 11:10:52 öö
Gönderen: ADAM
5 Yanıt
7894 Gösterim
Son Gönderilen: Şubat 22, 2021, 09:57:53 ös
Gönderen: Behiye1921