Masonlar.org - Harici Forumu

 

Gönderen Konu: Mason Sözlüğü (Y - 2)  (Okunma sayısı 5432 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Ağustos 27, 2010, 09:48:52 öö
  • Seçkin Üye
  • Uzman Uye
  • *****
  • İleti: 7217
  • Cinsiyet: BayYet. At.
Yetkinleşme Atölyesi

Yeterlilik
Bir işi yapabilmek için gerekli görülen koşullara uyma durumu.

Yetkin
Masonluğun ileri ve yüksek derecelerinden bazılarında, ilgili derecenin ya da bir görevlinin unvanını oluşturan sıfatlardan biri.

Yetkin Büyük Genel Denetçi  Bak: Sayın Büyük Genel Denetçi

Yetkin İnisiyeler
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin bazı uygulamalarındaki benimseyiş uyarınca, 30. dereceye gelmiş olan masonlar.

Yetkin Mason
Masonlukta zaman zaman kullanılan “gerçek mason” teriminin bir karşılığı.

Yetkin Seçilmiş
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nde, 14. derecenin unvanlarından biri.

Yetkin Taş
Bazı masonik yazın ve ritüellerde “küptaş” teriminin karşılığı.

Yetkin Üstat
1.   Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin 4. derecesi.
2.   Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nde, bir yetkinleşme atölyesinin (olgunlaşma locasının) son aşaması olan 14. derecede bulunan masonların genel niteliği.

Yetkinler Divanı ; Bak: Şapitr

Yetkinleşme Atölyesi
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin 4.-14. derecelerinde çalışma yapan atölye.

Yetkinleşme Dereceleri
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nde 12.-14. derecelerin genel niteliği.

Yetkinleşme Riti
İskoç Masonluğu Sistemi’nin Fransa’daki gelişimiyle birlikte oluşturulmuş ilk ve en önemli mason ritlerinden biri.

Yetkinleşme Riti’nin Anayasası
Yetkinleşme Riti’nin 1762 tarihinde kabul edilerek yürürlüğe girmiş olan tüzükleri.

Yetkinlik
Hiçbir noksanlığı, kusuru, eleştirilebilecek ya da beğenilemeyecek yanı bulunmayan kişinin niteliği.

Y. H. W. H. ; Bak: J. H. V. H.

Yıl  (Masonik)
İçinde bulunulan yılın, simgesel nitelikli “masonik takvim” uyarınca karşılığı.

Yılan
İnce uzun yapılı ayaksız bir sürüngen.

Yıldız
Çıplak gözle görülebilen ama çok uzak olduğu için ayrıntıları seçilemeyen bir uzay kütlesi.

Yıldızlı Tavan ; Bak: Gökkubbe

Yıllık Sözcük
Her mason obediyansının yılda bir yenilenen kendine özgü parolası.

Yiğit
Sözlük anlamı bakımından, gözü pek, yürekli, kararlı ve özverili kimse.
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin 16. derecesinde, görevlilerin temel niteliği.

Yiğit Prensler
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin 16. derecesinde, oturuma katılmakta olan masonların ritüelik niteliği.

Yiğit ve Yüce Kardeş
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin 32. derecesindeki görevlilerin ritüelik niteliği.

Yiğitlik
Gözü peklik, yüreklilik, kararlılık ve özverinin uyumlu birleşimi.

Yirmi Dört Parmaklık Cetvel ; Bak: Cetvel

Yitirilmiş Sözcük
“Saltık gerçek” kavramının Masonluktaki soyut ve simgesel anlatımı.

Yitirilmiş Taş
Masonlukta “üstün ve yüce gerçek” kavramının varsayımsal simgesi.

Yirmi Beş
Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası’nı nitelemek üzere kullanılmış bir sözgelimi.

Y. K.
Yönetim Kurulu

Yobel
İbranicede, başarı ya da mutluluk sevincini ve coşkusunu yansıtan bir sözcük.

Yod
İbrani alfabesinin 10. harfi ve İbranicede “erkek” ya da “etkin”.

Yohanizm ; Bak: Yuhannacılık

Yolcu
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin 25. derecesinde, bu dereceye yeni alınmış olan masonun ritüelik niteliği.

Yolculuk
Ezoterik kuruluşlarda, bir dereceye tekrisi (inisyasyonu) yapılmakta olan adayın geçirmesi gereken sınavlardan, bedensel hareketi içeren herhangi biri.

Yonatan
İsraillilerin ilk kralı Saul’un oğlu ve Kral Davut’a bağlılığı ile ünlü kişi.

York Efsanesi
İngiltere’de, 926 yılında Operatif Masonluğun günümüzde bilinen ilk yasalarının oluşturulmasına ilişkin tarihsel öykü.

York El Yazmaları
Operatif Masonluk dönemine ilişkin altı eski el yazması belge.

York Katedrali
İngiltere’deki en ünlü katedral.

York Masonları
18. yüzyılın ikinci yarısında İngiltere’de, kısaca “Eskiler” (Antients) olarak anılan masonların bir süre için taşımış oldukları takma ad.

York Riti
18. yüzyılda İngiltere’de oluşturulmuş ve sonra Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşatılmış bir mason riti.
Bu ritin ne kuruluşuna ne de 18. yüzyıldaki örgütlenme ve çalışmalarına ilişkin tam ve açık bilgi vardır. Kimi masonik

York Yasaları
Operatif Masonluğun 926 yılında İngiltere’nin kuzeyindeki York kentinde oluşturulduğu söylenen yasaları.

Yönetim Kurulu (Masonlukta)
Bir masonik kuruluş ya da birimin tüm yönetsel işlemlerini yürütmekle görevli olan ve bu görevle bağlantılı yetkileri kullanabilen organ.

Yönetsel Dereceler
Çok sayıda derecesi olan bir mason ritinin örgütünde, ritüelik çalışmalarının yanı sıra yönetsel görevleri de olan dereceler.

Yönetsel İşlemler
Masonik birimlerde, adaylar ve üyelerle ilgili olmak üzere yapılan görüşme ve çalışmalar.

Yönetmelik
Bir dernek ya da örgütün iç işlerini düzenleyen yönetsel kuralların, belli bir konua da etkinlikle bağlantılı olmak üzere düzenlenmiş olanlarının tümü.

Yönler
1.   Masonluğun evrenselliğini belirten simgesel terimlerin tümü.
2.   Mabette, görevi ya da protokolde özel yeri olmayan masonların oturduğu yer.

Yöntemine Uygun
Masonluktaki sözlük anlamı bakımından, ritüelde belirtilen şekilde ya da masonik etiket uyarınca.

Yöre Kurulu
Özgür Masonlar Büyük Locası’nda, birden çok loca bulunan bir vadide bir bölge locası kurulmamışsa, buradaki yönetsel işleri yürütmek üzere locaların delegelerinin katılımı ile oluşturulan kurul.

Yuhanna ; Bak: Aziz Yahya

Yuhannacı Masonluk
Locaların, obediyansların, çalışmaların ve etkinliklerin, Hıristiyanlığın aynı adı taşıyan iki azizine adanmış olduğunun benimsendiği Masonluk anlayışı ve bu tür bir anlayışı benimseyen mason kuruluşlarının tümü.

Yuhannacılık
Yalnızca Yuhanna İncili’ni benimseyen Hıristiyan mezheplerinin inanç sistemleri ve ilkelerinin tümü.

Yukarı Loca / Yukarı Mahfil
Türk masonlarının bir ara İstanbul’da Tepebaşı’nda bulunan lokalini nitelemek üzere kullanmış olduğu bir söz gelimi.

Yukarıdakiler
Türk Masonluğu 1966 yılında ikiye bölündükten sonra, Türkiye Büyük Mason Mahfili’ne bağlı olan locaların üyelerini nitelemek üzere kullanılmış bir söz gelimi.

Yumurta
Soyut bir nitelik taşımak üzere, “yeniden doğuş” kavramının bir simgesi.

Yurtseverlik
Bireyin öz yurdunu ve ulusunu insanlığın tümüne oranla öncelikli tutarak gözetmesi.

Yurttaş   (Masonik terim)
Mason olmamasına karşın bir mason locasının oturumuna çağrılarak katılan kişi.

Yuvarlak Masa Konseyi
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin bazı uygulamalarında, 22. derece çalışmasının ikinci aşamasında oturumun yapıldığı yerin simgesel niteliği ve bu oturuma katılan masonlar topluluğu.

Yüce
Masonluğun bazı ileri ve yüksek derecelerinde, bir masonik birim ya da örgütün, ayrıca bir masonun yetkilerinin üstünlüğünü vurgulamak üzere kullanılan sıfatlardan biri.

Yüce Büyük Loca
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin ilk dönemlerinde yer yer kullanılmış olduğu üzere, yetkinleşme atölyesinin (olgunlaşma locasının) bir karşılığı.

Yüce Büyük Üstat
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin bazı uygulamalarında, 12. derece çalışmasında atölye başkanının görev unvanı.

Yüce Dereceler
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin ilk dönemlerinde, yer yer kullanılmış olduğu üzere, 4.-14. derecelerin tümü.

Yüce Giz Yüksek Prensi  ; Bak: Royal Sır Yüce Prensi

Yüce İskoçyalı
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin 19. derecesi.

Yüce Mason ; Bak: Tam ve Yüksek Mason

Yüce Masonlar
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin kurulduğu sıralarda kullanılmış olduğu üzere; bu ritin 4. ve daha sonraki derecelerindeki masonların genel niteliği.

Yüce Rahip
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin bazı uygulamalarında, 23. derece çalışmasında oturum başkanının ritüelik görev unvanı.

Yüce Rozkrua (Rose-Croix)  Prensi
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin bazı uygulamalarında, 18. derecedeki bir masonun unvanı.

Yüce Seçilmiş Şövalye
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin bazı uygulamalarında 11. derece.
Yüce Sır Yüksek Prensi ; Bak: Royal Sır Yüce Prensi

Yüce Üstat ; Bak: Yetkin Seçilmiş

Yüce Varlık ; Bak: Yüksek Varlık

Yücelerin Yücesi ; Bak: En Yüce

Yük.
Yüksek

Yük. Dis. Kur.
Yüksek Disiplin Kurulu

Yük. Hay. Di.
Yüksek Haysiyet Divanı.

Yüksek
Masonluktaki bazı derece, unvan, görev, atölye, konsey ve yönetici otoritelerin üstünlüğünü vurgulamak üzere kullanılan önemli bir sıfat.

Yüksek Danışma Kurulu / Divanı
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin 32. derecesinde çalışan ve yönetsel nitelikli grevleri de olan bir atölye.

Yüksek Dereceler
Masonluğun ilk üç derecesinden sonra gelen aşamalar.

Yüksek Haysiyet Divanı  ; Bak: Disiplin Kurulu

Yüksek Disiplin Kurulu
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin 31. derecesinde çalışan atölye.

Yüksek Kârgâh ; Bak: Atölye

Yüksek Konsey
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin her bir ülke ya da bölgedeki egemen yönetici otoriter organı.

Yüksek Loca
Masonluğun yüksek derecelerinde çalışmakta olan bir loca.

Yüksek Şövalye
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin 18. derece çalışmasında, şapitr görevlilerinin her birinin ek niteliği.

Yüksek Şûra ; Bak: Yüksek Konsey

Yüksek Tribunal
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin bazı uygulamalarında, 30. derece çalışmasının bir bölümünde areopaj ve ayrıca 31. derecede atölyesi.

Yüksek Varlık
Bazı dinlerdeki temel benimseyiş uyarınca “Tanrı”nın asal niteliği.

Yüksek Yargılama Kurulu ; Bak: Yüksek Disiplin Kurulu

Yüksek Yetkinleşme Atölyesi  ; Bak: Yetkinleşme Atölyesi

Yükseklik ; Bak: Boyutlar, Mabet

Yükseliş / Yükselme
Bir masonun, bulunduğu dereceden daha üst bir dereceye geçmesi.

Yükseltme
Masonluğun simgesel derecelerinden sonra gelen ileri ya da yüksek derecelerde çalışan atölyelerde derece yükseltilmesi işlemi.

Yükseltme Önerisi
Üstat derecesindeki bir masonun ileri ya da yüksek derecelerde çalışmak üzere önerilmesi.

Yükseltme Derneği
Türk Yükseltme Derneği’nin 1973-1981 yıllara arasındaki resmî adı.

Yükseltme Töreni
1.   Genel olarak, herhangi bir masonun bulunduğu bir dereceden daha yüksek bir dereceyi alabilmesi için yapılan ritüelik tören.
2.   Bazı mason kuruluşlarının benimseyişleri uyarınca, özel olarak, kalfa derecesinde bulunan bir masonun üstat olması sırasında yapılan ritüelik tören.

Yürütme Kurulu
Bir yönetim kurulunun altında, yönetim kurulunun başka ve diğer kimi üyelerinden oluşan, işleri sürekli izleme ve yürütmeyle görevli organı.

Yüz On Bir
Türkiye Süprem Konseyi ile kısman Özgür Masonlar Büyük Locası’nı nitelemek üzere kullanılmış bir sözgelimi.

Yüzotuzaltı
Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası ile Özgür Masonlar Büyük Locası’nın kimi üyelerinin bir ara İstanbul’da bir araya gelerek oluşturdukları bir topluluk.

Yüzüncü Yıl Bijusu ; Bak: Ellinci Yıl Bijusu


« Son Düzenleme: Ocak 26, 2011, 02:35:12 öö Gönderen: dogudan »
ADAM OLMAK ZOR İŞ AMA BUNUN İÇİN ÇALIŞMAYA DEĞER.


 

Benzer Konular

  Konu / Başlatan Yanıt Son Gönderilen:
12 Yanıt
27267 Gösterim
Son Gönderilen: Mart 23, 2019, 02:18:16 ös
Gönderen: Surgeus
1 Yanıt
9557 Gösterim
Son Gönderilen: Ağustos 04, 2010, 05:03:25 ös
Gönderen: Aziz Arslan
0 Yanıt
5940 Gösterim
Son Gönderilen: Ağustos 05, 2010, 10:47:28 öö
Gönderen: ADAM
0 Yanıt
5514 Gösterim
Son Gönderilen: Ağustos 06, 2010, 10:37:59 öö
Gönderen: ADAM
0 Yanıt
8723 Gösterim
Son Gönderilen: Ağustos 09, 2010, 10:06:58 öö
Gönderen: ADAM
0 Yanıt
8608 Gösterim
Son Gönderilen: Ağustos 10, 2010, 10:24:47 öö
Gönderen: ADAM
1 Yanıt
11942 Gösterim
Son Gönderilen: Şubat 20, 2013, 02:53:21 ös
Gönderen: Samuray
9 Yanıt
14665 Gösterim
Son Gönderilen: Haziran 28, 2016, 08:48:14 öö
Gönderen: Herakles
2 Yanıt
10936 Gösterim
Son Gönderilen: Kasım 18, 2018, 04:48:05 ös
Gönderen: St-Further
0 Yanıt
9627 Gösterim
Son Gönderilen: Ağustos 17, 2010, 12:08:50 ös
Gönderen: ADAM