Masonlar.org - Harici Forumu

 

Gönderen Konu: Mason Sözlüğü ( I & İ -2)  (Okunma sayısı 14749 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Temmuz 27, 2010, 09:52:47 öö
 • Seçkin Üye
 • Uzman Uye
 • *****
 • İleti: 7217
 • Cinsiyet: BayIn Eminenti
Papa 12. Clement tarafından 1738 yılında yayımlanmış olan aforoz buyruğunun başlığının kısaltılmışı.

In Hoc Signo Vinces
Latince: “Bu işaretle kazanacaksın.”

In Perpetuam Rei Memoriam
Latince: “Anılarda sürekli olarak kalacak.”

İnak, İnakçılık ; Bak: Dogma, Dogmacılık

İnanç
Kendine özgü doğruları kanıtsız olarak ve araştırmaya gerek görülmeksizin kabul edilen ilke, görüş ve varsayımların tümü.

İnanç - Umut - Yardım
Masonluğun bazı ileri ve yüksek derecelerinde, birbirlerine bağlı olarak benimsenmiş üç temel ilke.

İncil
Hıristiyanlığın temel kutsal kitabı.

Infinitum
Latince: “Sonsuz” ya da “sınırsız”.

İngiliz Masonluğu
18. yüzyılda, İngiltere’de ve İngiliz obediyanslarına bağlı olmak üzere diğer ülkelerdeki mason localarında uygulanmış olan Masonluk türü ve anlayışı.

İngiliz Masonluğu Sistemi
Anglosakson Masonluğu topluluğunda yer yer uygulanan bir tür mason riti.
Bu sistemin kapsamında yer alan, kimisi başlı başına bir “tarikat” olarak anılan bölümler şöyledir:
   Birleştirilmiş Dereceler
   Eski ve Kabul Edilmiş Rit
   Gizli Gözlemci
   Işığın Görkemli Tarikatı
   İngiliz Rozkrua Kurumu
   İskoçya Royal Tarikatı
   Konstantin Kızılhaçı
   Kutsal Kentin İyiliksever Şövalyeleri
   Kutsal Royal Arş Tapınak Şövalyesi
   Mark Masonları
   Operatifler
   Royal Ark Mariner
   Royal ve Seçilmiş Üstatlar
   Tapınak Şövalyeleri

İngiliz Riti
Kimi masonik yazında, İngiliz Masonluğu Sistemi’ne verilmiş olan ad.

İngiliz Rozkrua Kurumu
İngiliz Masonluğu Sistemi kapsamında yer alan Rozkrua örgütü.

İngiltere Birleşik Büyük Locası
İngiltere’nin ulusal, Anglosakson Masonluğu topluluğunun ana büyük locası.

İngiltere Büyük Locası
İngiltere Birleşik Büyük Locası’nın kuruluşundan önce, bu ülkedeki mason obediyanslarının genel olarak benimseyip kullanmış oldukları ad.

İnha ; Bak: Yükseltme Önerisi

Inigo Jones El Yazması
Operatif Masonluğun 17. yüzyıl başlarındaki yasalarını içeren bir eski belge.

İnisiye
1.   Ezoterik sistemde çalışan herhangi bir örgüt ya da kuruma tekris (inisyasyon) yöntemiyle alınmış bulunan ve ilgili örgüt ya da kurumun inisyatik aşamalarını izlemekte olan kişi.
2.   Çağdaş Masonlukta, çırak derecesini almış ve bundan sonraki dereceler için aday olmaya hazırlanan mason.

İnisyasyon
Türkçe’de “tekris” ile eş anlamlı olmak üzere Batı dillerinden dönüştürülmüş terim.

İnisyatör
İnisyasyon işlemini gerçekleştiren, ilgili töreni ya da uygulamayı yürüten kişi.

I. N. R. I.
   Iesus Nazarenus Rex Judaeorum (Yahudilerin Kralı Nazaren İsa)
   Iesus Nazarenis Resurrexis Incassum (Nazaren İsa boş yere diriltildi.)
   Igne Nitrum Roris Invenitur  (Kükürt ve cıva ateşle tuzlaşır.)
   Igne Natura Renovatur Integra (Doğa ateşle yenileşerek yetkinleşir.)
   Ignem Natura Regenerando Integrat (Doğanın ateşi yetkinleşerek yeniden doğuşu sağlar.)
   Iaminim - Nor - Ruah – Iebshah (Su - Ateş - Hava - Toprak)
   Iustitia Nobis Regula Immutabilis (Adalet bizim için değişmez yasadır.)
   Inter Nos Regnet Indulgenatio (Aramızda sevecenlik egemendir.)
   Iustum Necore Reges Impios    (İmansız kralları öldürmek adalete uygundur.)
   Indefesso Nisu Repellamus Ignoretiam (Bilgisizliğe karşı yorulmak bilmez bir çabayla çalışalım.)
   Ineffable Nomen Rerum Initium   (Nitelendirilemez ad gizemlerin başı.)
   Intra Nomen Regnum Ieovah   (Güç, Yehova’nın adında saklı.)

İnsan Hakları Riti ; Bak: Karma Rit

İnsancılık
Tüm insanlara, bireysel olarak gönenç, esenlik, mutluluk ve eşit haklar sağlanmasını öngören ve savunan ülkü.

İnsanlığın Onuruna / Şanına
Tüzük ve ritüellerinde “Evrenin Ulu Mimarı” ya da benzeri bir kavrama yer vermeyen masonik kuruluş ve obediyansların bazılarının, oturumlarının açılış ve kapanışlarında kullanılan deyiş.

İnsanlık Mabedi
Masonluğun evrensel amaç ve ülküsünün tasarımsal simgesi.
Eş anlama gelmek üzere “Ülkü Mabedi” terimi de kullanılır.

İnşaatçılar ; Bak: Yapıcılar

Inter Nos Regnet Indulgenatio
Latince: “Aramızda sevecenlik egemendir.”

İntibalar ; Bak: İzlenimler

İntihap ; Bak: Seçim

İntikam Dereceleri  ; Bak: Öç Alma Dereceleri

İntizam ; Bak: Düzen

İntizama Avdet ; Bak: Düzene Dönüş

İntizamsızlık ; Bak: Düzensizlik

I.O.L.V.I. ; Bak: I.V.I.O.L.

İon Sütun Stili ; Bak: İyon Sütun Stili

İp
Genel olarak “bağ” kavramının simgesi.

İrade ; Bak: Buyrultu

İran Filozofik Riti
19. yüzyıl başlarında Fransa’da çalışmaları görülmüş olan 7 dereceli bir mason riti.

İrlanda Koleji / Şapitri
1740’lı yıllarda Fransa’da oluşturulmuş bazı masonik yüksek derecelerin çalışmalarının yapıldığı atölye.

İrlanda Riti
1747 yılında Fransa’daki İrlandalı masonlarca kurulmuş olan bir rit.

İrlanda Şövalye Masonları
İngiliz Masonluğu Sistemi’nin İrlanda için kurulmuş uygulamasında, bu sistemin bazı derecelerinde çalışma yapılan bir ileri dereceler topluluğu.

İrlandalı Üstat
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin 7. derecesindeki bir masonun ritüelik unvanlarından biri.

İsa
Hıristiyan dininin peygamberi.

İsa Şövalyeleri
14. yüzyılda Tapınakçıların ortadan kaldırılmasından sonra, bu tarikatın geri kalan üyelerinden bazılarının Portekiz’de kendilerine takmış oldukları ad.

İs’ad / İsat ; Bak: Göreve Getirme

İsa’nın Yoksul Askerleri
Tapınak Şövalyeleri Tarikatı’nın ilk kuruluşu sırasında üyelerinin aldığı ad.

İsim ; Bak: Ad

İsim Babası
Fransız Masonluğu’nda, bir kişiyi “mason adayı” olarak öneren kimse.

İsis
Eski Mısır inançlarındaki ana tanrıça.

İsis Misterleri ; Bak: Mısır Misterleri

İskelet
İnsan bedeninin kemik çatısı.

İskenderiye Okulu
Çeşitli felsefelerin uyumlu bir karışımı ile İskenderiye’de oluşturulmuş bir antik düşünü akımı.

İskoç Dereceleri
1. Masonlukta ilk kez “yüksek dereceler”in ortaya çıktığı 1740’lı yıllarda, Fransa’daki İskoç localarında oluşturulmuş dereceler.
2. İskoçya kaynaklı masonik dereceler.
3. “Ekosizm” olarak da anılan İskoç Masonluğu’nun kapsamındaki tüm dereceler.

İskoç Masonluğu
18. yüzyılın ilk yarısında Fransa’da oluşturulmuş Spekülatif Masonluk sistemi.

İskoç Riti
Temellerini “Ekosizm” denilen İskoç Masonluğu sisteminden alan herhangi bir mason riti.

İskoççuluk
Batı dillerinden dönüştürülerek Türkçe’ye alınmış “Ekosizm” teriminin sözlük karşılığı.

İskoçya Royal Tarikatı
İskoç kökenli bir masonik ileri derece dizgesi.

İskoçya’daki Eski Büyük Rit
18. yüzyılda İskoçya’da uygulanmış olduğu ileri sürülen birçok masonik ileri ya da yüksek derecenin toplanıp sıraya konmasıyla oluşturulmuş bir dereceler derlemesi.

İskoçyalı Aziz Andre Büyük İskoçyalısı
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin bazı uygulamalarında 29. derece.

İskoçyalı Papaz ; Bak: Triniter İskoçyalı

İslâm ; Bak: Müslümanlık

İspat ; Bak: Kanıt

İsrailliler / İsrailoğulları
Hz. Yakup’un soyundan gelenler.

İstanbul Bölge Locası
Özgür Masonlar Büyük Locası’na bağlı olarak çalışan bir bölge örgütü.

İstanbul Granloju
1954 yılında İstanbul’da kurulmuş olan bir bağımsız büyük loca.

İstasyon
Bazı mason kuruluşlarının kullanmakta olduğu terminoloji uyarınca, bir locanın kimi görevlilerinin mabetteki oturma yerlerinin her biri.

İste - Ara - Vur
Bazı masonik sistemlerde, bir kişinin mason olabilmesi için izlemesi gereken yolun ana ilkeleri.

İstek Belgesi
Mason olmak isteyen kişinin bu konudaki dileğini belirten, ayrıca bazı kimlik bilgileriyle özet açıklamaları içeren, bu amaçla bir locaya sunulan standart formdaki dilekçe. (Talepname)

İstekli
Mason olmak isteyen ve bu isteğini bir locaya iletmiş olan kişi.

İsteklilik
Bir şeyi, yararlı olacağı düşünüsü ya da inancıyla, benimseyerek yapma

İstenç ; Bak: Buyrultu

İstenmeyen Taş
Dinsel bir kökene dayanan bir efsanesel öyküden alınma bir varsayımsal taş.

İstifa   (Masonlukta)
Düzenli bir masonun, kendi isteğiyle ve süresiz olarak, üyesi olduğu masonik kuruluşlarla ilişkisini kesmesi.

İstinatgâh ; Bak: Dayanak

İstirahat ; Bak: Dinlenme

İsveç Riti
İskandinav ülkelerinde uygulanan 12 dereceli bir mason riti ve sistemi.

İsviçre Reform Riti
Reform Riti’nin İsviçre’deki uygulaması.

İş/Ish Hozeb
İbranice: “Yarıcılar”.

İş/Ish Sabal
İbranice: “Yük taşıyıcılar”, “hamallar”.

İş/Ish Sodi
İbranice: “İşine güvenilir kişiler” ya da “yakın dostlar”.

İşaret
Bir masonun, bir başka masona kendisini tanıtmak, bir mason topluluğunu ya da o topluluğu temsil eden görevlileri selamlamak amacıyla uyguladığı, ayrıca herhangi bir masonik birimin oturumunda ritüel gereğince ya da geleneksel olarak gerektiği zaman yaptığı bedensel hareket.

İşgal Edilmiş Saha  ; Bak: Tutulmuş Bölge

Işığa Kavuşmak
Mason olmak isteyen bir kişinin, Masonluğa Kabul Töreni’nden geçerek dileğine ermesi.

Işığa Kavuşturmak
Mason olmak isteyen bir kişinin kabul törenini yöneterek, tören sonunda ona ritüelik olarak simgesel ışık verilmesini sağlamak ve “mason” sıfatını da vermek.

Işığın Büyük Üstadı
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin bazı uygulamalarında, 29. derecedeki bir masonun ritüelik unvanlarından biri.

Işığın Yılı ; Bak: Anno Lucis

Işık
Aydınlığı sağlayan kaynak.

Işık Çocukları
18. ve 19. yüzyıllarda yer yer kullanılmış olduğu üzere, spekülatif masonlar.

Işık Saçan Üçgen
Merkezinden dört yöne ışık saçan bir üçgen şeklinde düzenlenen simge.

Işık Saçan Yıldız
Işık ya da alev saçar şekilde düzenlenmiş yıldız figürü.

Işıklandırma
Bir mabedin, çalışmaya elverişli olacak düzeyde nesnel olarak aydınlatılması.

Işıklar
Bir mason mabedinde mutlaka bulundurulması gereken simgesel öğeler.
Işıklı Üçgen ; Bak: Parlak Üçgen

Işındağ, Selâmi
Türkiye Süprem Konseyi’nin gran komandörü: 1972-1988.

İşin Üstadı
Orta Çağ’da, bir katedral ya da bir başka büyük bina yapılacağı zaman, bu işin mimarı ya da tüm yapıcıların başı olan mason ustasının niteliği.

İşingi
İbranice: “Yardımcılar”.

İşleme Devam Yazısı ; Bak: Onama Belgesi

İşlik ; Bak: Atölye

İştirak ; Bak: Katkı

İştiyak ; Bak: İsteklilik

Itamar
Musa’nın kardeşi Harun’un oğullarından biri.

İthaf ; Bak: Sunma

İtidâl ; Bak: Ölçülülük, Gün Dönümü

İtikat ; Bak: Dogma, İnanç

İtizâl ; Bak: Bölünmeler, Çekilme

İttifak ; Bak: Oy Birliği

İttihat ; Bak: Birleşme, Birlik

İttihat ve Terakki Cemiyeti
1893 yılında İstanbul’da Askerî Tıbbiye’de kurulmuş olup, politik bir kimlik edinmiş olan bir gizli örgüt.

İvedi Loca / Oturum
Bir locanın, olağan toplanma günlerinin dışında, özel bir amaçla ve ivedi olarak düzenleyip yaptığı bir toplantı.

I. V. I. O. L.
Inveni Verbum In Ore Leonis (Lat.); “Gizli sözcük aslanın ağzındadır.”

İyileştirme
Bir masonun, “düzensiz” sayılan ya da ritüelleri bakımından farklı uygulamaları olan bir masonik örgütte almış olduğu derecelerindeki eksikliklerinin, “düzenli” sayılan yöntem uyarınca giderilmesi.

İyilik
İnsan ruhunun temel olgusu.
Yalnızca insan ve insanlık sevgisine dayanan, herhangi bir yarar gözetmeden ve karşılık beklemeksizin yerine getirilen bir erdem.

İyilik İşleri
Masonların, loca ve atölyelerdeki çalışmaları dışında yaptıkları ya da yapılmasına katkıda bulundukları hayır ve yardım işleri.

İyilik İşleri Kesesi ; Bak: Dul Kesesi

İykaaf ; Bak: Yükseltme

İyon Sütun Stili
İlk kez Eski Yunan uygarlıklarının yapı tekniğinde kullanılmış, sonra dünyanın hemen her yerinde pek yaygın olarak uygulanmış bir sütun stili.

İzafiyet ; Bak: Görelilik

İzdivacın Tes’idi Merasimi  ; Bak: Masonik Nikâh Töreni

İzin
1.   Bir masonun, sürekli bir engeli nedeniyle, belirli bir zaman için üyesi olduğu masonik birimlerin toplantılarına katılmaktan bağışık tutulması durumu.
2.   Bir masonun derecesinin yükseltilmesinin uygun bulunarak onanması.

İzis ; Bak: İsis

İzis Misterleri ; Bak: Mısır Misterleri

İzlenimler
Yeni bir masonun Masonluğa kabul törenine ilişkin, daha ileri bir dereceye yükseltilmiş olan bir masonun ise ilgili derece yükseltilmesi töreni ve bu derecenin ritüelik kapsamı üzerindeki ilk görüş, duygu ve düşünceleri.

İzmir Granloju
1954 yılında İzmir’de kurulmuş olan bir bağımsız büyük loca.

İzzet-i Nefs ; Bak: Onur, Öz Saygı« Son Düzenleme: Ocak 26, 2011, 02:26:50 öö Gönderen: dogudan »
ADAM OLMAK ZOR İŞ AMA BUNUN İÇİN ÇALIŞMAYA DEĞER.


Mart 01, 2013, 11:24:17 öö
Yanıtla #1
 • Orta Dereceli Uye
 • **
 • İleti: 405
 • Cinsiyet: Bay

İsa'ya sadece Hristiyanlık peygamberi demek uygun olmaz. O aynı zamanda İslam Peygamberidir de.


Mart 01, 2013, 06:37:02 ös
Yanıtla #2
 • Seçkin Üye
 • Uzman Uye
 • *****
 • İleti: 7217
 • Cinsiyet: Bay


Sözlükte öyle yazmışlar.

Kimilerine göre peygamber falan bile değildir.

Kimilerine göre yaşamış olup olmadığı bile belli değildir.

Mason Sözlüğü'nde İsa'nın işi ne?... Asıl bunu sorgulamalı.

ADAM OLMAK ZOR İŞ AMA BUNUN İÇİN ÇALIŞMAYA DEĞER.


Mart 02, 2013, 05:10:30 ös
Yanıtla #3
 • Orta Dereceli Uye
 • **
 • İleti: 405
 • Cinsiyet: Bay


Sözlükte öyle yazmışlar.

Kimilerine göre peygamber falan bile değildir.

Kimilerine göre yaşamış olup olmadığı bile belli değildir.

Mason Sözlüğü'nde İsa'nın işi ne?... Asıl bunu sorgulamalı.
Sözlüğü yayınlayan sizsiniz keşke önceden sorgulayıp beğediğiniz maddeleri koysaydınız...
Peki sizin düşünceniz ne, mason locasında din konuşmak yasaksa özgür masonlar locası niye buraya isa'yı koymuşolabilir?


Mart 03, 2013, 08:19:02 öö
Yanıtla #4
 • Seçkin Üye
 • Uzman Uye
 • *****
 • İleti: 7217
 • Cinsiyet: Bay


Mason Sözlüğü kapsamında "İsa" maddesinin bulunup bulunmaması gereği bir tartışma konusu olabilir. Bu bir sözlük, kitap gibi bir şey değil ki... İsa diye bir madde var mı diye bakan olur, bulursa varmış der, bulmazsa yokmuş der, bulamayan belki de unutmuş olduklarını ya da ihmal ettiklerini söyler, böyle fazladan gözüne çarpanr bir kişi de, uyumlu bulmuyorsa, bu maddenin bulunmaması gerektiğini ileri sürer. Sözlüğü düzenlemiş olan araştırmacı yazar düşünsün olmalı mı olmamalı mı diye. Gereğini yapar herhalde.

Diğer deyişlere gelince...

Burada özgür masonlar locası sözüyle acaba Özgür Masonlar Büyük Locası mı denilmek isteniyor?... Öyleyse bunun yanıtı verilebilir elbette. Değilse, "öyle bir loca mı var" dilyle sormak gerekebilir.

Localarda din üzerine ya da din ile bağlantılı hususlarda görüşmeler yapılıp yapılamayacağı ayrı bir konu... Sözlük ile bağdaştıramayız; hele sözlüğün tek bir maddesi ile... Sayın Samuray bu konu üzerinde bir irdeleme yapmak ya da bir soru ortaya atıp yanıtını almak istiyorsa, forumun ilgili bölümünde bu bağlamda bir başka başlık açar, o konuyu orada görüşür, paylaşırız.

 
ADAM OLMAK ZOR İŞ AMA BUNUN İÇİN ÇALIŞMAYA DEĞER.


 

Benzer Konular

  Konu / Başlatan Yanıt Son Gönderilen:
4 Yanıt
15204 Gösterim
Son Gönderilen: Eylül 19, 2017, 03:15:05 öö
Gönderen: night manager
1 Yanıt
16715 Gösterim
Son Gönderilen: Aralık 10, 2012, 12:32:04 öö
Gönderen: park10
0 Yanıt
9879 Gösterim
Son Gönderilen: Temmuz 26, 2010, 10:17:08 öö
Gönderen: ADAM
0 Yanıt
10456 Gösterim
Son Gönderilen: Temmuz 28, 2010, 08:44:30 öö
Gönderen: ADAM
6 Yanıt
16729 Gösterim
Son Gönderilen: Nisan 18, 2020, 07:08:07 ös
Gönderen: Mandıra Filozofu
0 Yanıt
12899 Gösterim
Son Gönderilen: Temmuz 30, 2010, 09:41:57 öö
Gönderen: ADAM
6 Yanıt
13963 Gösterim
Son Gönderilen: Aralık 30, 2015, 08:48:27 öö
Gönderen: ADAM
6 Yanıt
19551 Gösterim
Son Gönderilen: Kasım 21, 2016, 06:02:43 ös
Gönderen: Tık-Tik-Tak
0 Yanıt
11859 Gösterim
Son Gönderilen: Ağustos 03, 2010, 08:39:49 öö
Gönderen: ADAM
1 Yanıt
11579 Gösterim
Son Gönderilen: Ağustos 04, 2010, 05:03:25 ös
Gönderen: Aziz Arslan