Masonlar.org - Harici Forumu

 

Gönderen Konu: WAGNER VE KEYNES HİPOTEZLERİ  (Okunma sayısı 3134 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Haziran 01, 2013, 04:03:28 ös
  • Ziyaretçi

WAGNER VE KEYNES HİPOTEZLERİ ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE’DE KAMU
HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ


ÖZET
Bu çalışma, 1950-2003 dönemine ait yıllık veriler kullanarak Türkiye’de ekonomik büyüme
ve toplam kamu harcamalarının yanı sıra bu harcamaların ekonomik tasnife göre
ayrıştırılmış çeşitli unsurları arasındaki ilişkiyi incelerek Wagner ve Keynes hipotezlerini
incelemektedir. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre, toplam kamu harcamaları hariç, uzun
dönemde ekonomik büyümeden, ekonomik tasnife göre ayrıştırılmış cari, yatırım, transfer ve
transfer dışı harcamalar gibi kamu harcamalarının unsurlarına doğru tek yönlü bir
nedensellik ilişkisi saptanmıştır. Söz konusu sonuçlar, uzun dönemde ekonomik büyümenin
kamu harcamalarını artıracağını öne süren Wagner Yasasını desteklemektedir.
Anahtar Kelimeler: Wagner ve Keynes Hipotezi, Kamu Harcama Unsurları, Büyüme,
Nedensellik, Eş-Bütünleşme, Hata Düzeltme Modeli
ABSTRACT
This paper attempts to test Wagnerian and Keynesian hypotheses by examining the
relationship between economic growth and total government expenditure as well as its
various components, such as current, investment, and transfer expenditures for Turkey
during the period 1950-2003. This study finds a unidirectional causality (except for total
government expenditure) from economic growth to disaggregated public expenditure that
total current, investment, transfer expenditures, non-transfer total public expenditures in the
long run. Although the results of this study do not support the existence of any long run
casual relationship between economic growth and total public expenditures, they do support
the existence of long run relationship between economic growth and the disaggregated
public expenditure variables. The result of this study provide evidence to support the
proposition in the literature that causality runs from economic growth to disaggregated
public expenditures called as Wagner hypothesis.
Key Words: Wagnerian and Keynesian hypotheses, dissagregated public expenditure,
growth, causality, co-integration, error correction model
I. Giriş
Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde yaşanan istikrarsız büyüme oranları, yüksek reel faiz
oranı, geniş çaplı dış ticaret ve bütçe açıkları, aşırı oynak döviz kuru ve yüksek enflasyon
oranı gibi makro ekonomik sorunların en önemli nedenlerinden birisi olarak kamu kesimi
finansman açıkları gösterilmektedir. Söz konusu finansman açıkları da hiç şüphesiz kamu
harcamalarının aşırı boyutlara ulaşmasından ve kamu gelirlerinin onları karşılayacak
düzeyde artırılamamasından kaynaklanmaktadır. Bu konuyla ilgili olarak da, kamu
harcamaları artışı ekonomik gelişme sonucu ortaya çıkan bir zorunluluktan mı, yoksa

hükümetlerin ekonomik gelişmeden bağımsız olarak izledikleri popülist politikalardan mı
kaynaklandığı sorusu akla gelmektedir. İşte bu noktada, kamu harcamalarındaki artışın
ekonomik gelişmenin sonucu olarak ortaya çıktığını öne süren Wagner Yasası ile ekonomik
büyümeyi kamu harcamalarındaki artışa bağlayan Keynes Yasası’nın irdelenmesi bu açıdan
önem taşımaktadır.
Kamu harcamaları modern anlamda; kamu otoritelerinin toplumsal ihtiyaçları
karşılamak, sosyal ve ekonomik hayata müdahalelerde bulunmak üzere belirli kurallara göre
yaptıkları harcamalardır(Türk,1999). Bu harcamalar, harcamayı gerçekleştiren kuruma göre
geniş anlamda değerlendirildiğinde; merkezi ve yerel yönetimlerin, iktisadi devlet
teşekküllerinin ve sosyal güvenlik kuruluşlarının gerçekleştirdiği harcamalar toplamı ile
toplum için faydalı hizmet gören kurumların ödemelerini, vergi muafiyet ve indirimlerini,
özel kişilerin kamuya yaptıkları yardım ve bağışların toplamını içeren geniş bir kavram
ortaya çıkmaktadır. Büyüklüğü içeriğine alınacak farklı birimlere bağlı olan kamu
harcamaları zamana ve yere göre de değişim göstermektedir.
Tarihsel süreç içerisinde değerlendirildiğinde, gerek gelişmiş gerek gelişmekte
olan ülkelerde kamu harcamalarının sürekli artış eğiliminde olduğu gözlenmiştir. Söz
konusu bu eğilimin nedenleri konusunda çeşitli görüşler tarafından farklı yorumlar
yapılmıştır. Bu görüşlerden birisini ortaya atan Adolph Wagner, ekonomik gelişmeyle
beraber kamunun ekonomik faaliyetlerinde ve dolayısıyla da kamu harcamalarında bir artışa
neden olacağını açıklamıştır. Bu artış, sanayileşmeyle beraber devletin idari ve güvenlik
görevlerini daha etkin yerine getirme gereğinden ve hukuk sisteminin yerleştirilmesinin
eskiye nazaran daha önemli hale gelmesinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca, hızlı şehirleşme
ve nüfus yoğunluğunun artması da gerek kamu hizmetleri ve gerekse sosyo-ekonomik
düzenlemeler için daha yüksek düzeyde kamu harcaması yapılmasını zorunlu kılmaktadır
(Aksoy,1991:115; Nadaroğlu,1992:145; Şener, 1996:29). Bunların yanında, sanayileşmeyle
beraber gerçekleştirilen teknolojik gelişme, haberleşme, ulaştırma, gibi büyük ölçekli
yatırımların devlet tarafından yapılmasını zorunlu hale getirmiştir(Mann,1980:189). Bu
nedenlerden dolayı da sanayileşmeyle beraber kamu harcamalarının artacağı savunulmuştur.
Diğer yandan Keynes ve Keynes’in görüşünü kabul eden iktisatçılara göre kamu
harcamaları, ekonomik büyümeyi etkilemek ve kısa dönem dalgalanmaları düzeltmek için
tasarlanmış bir politika aracı olarak kullanılabilecek dışsal bir faktördür. Wagner Yasası’nda
kamu harcamaları içsel bir değişken olarak görülmekte ve nedenselliğin yönü ekonomik
büyümeden kamu harcamalarına doğru iken; Keynes Yasası’nda dışsal bir değişken olarak
görülen kamu harcamalarındaki artışın mili gelirde bir artışa neden olacağı ve dolayısıyla
nedenselliğin kamu harcamalarından büyümeye doğru bir nedensellik söz konusudur.
1980’li yıllardan sonra kamu kesiminin ekonomi içindeki ağırlığının azaltılmasına
yönelik politikanın ulusal gelir ve kamu harcamaları arasındaki ilişkiyi ne yönde etkilediği
araştırılmıştır. Kamu harcamalarının ekonomik büyümeyi sağladığı fikri 1970’li yıllardan
önceki döneme hakim iken sonraki dönemde gelirin kamu harcamalarını etkilediği fikri
hakim olmuştur. Bu yeni dönemde, devletin ekonomik hayattan çekilip, eğitim, savunma ve
sağlık gibi asli görevlerini yerine getirmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla, gelişmiş ve daha
sonra gelişmekte olan ülkelerde daha önce millileştirilmiş veya mevcut endüstriler özel
kesime devredilmiş veya devretmeye yönelik uygulamalar başlatılmıştır. Ancak, bu
dönemde beklenenin aksine bir gelişme olmuştur. 1970’li yıllardan sonra hem gelişmiş ve
hem de gelişmekte olan ülkelerde özelleştirmeye ağırlık verilmesine rağmen, gelişmiş
ülkelerde, devlet harcamalarının gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) içindeki payları zaman
içerisinde yükselen bir trend göstermiştir. Diğer yandan, gelişmiş ülkelerde kamu
harcamalarının GSYİH içindeki payı yükselmesine karşılık gelişmekte olan ülkelerde


Haziran 01, 2013, 05:55:16 ös
Yanıtla #1
  • Forum ve Uye Yoneticisi
  • Aktif Uye
  • *****
  • İleti: 860
  • Cinsiyet: Bay

Saygıdeğer forum üyeleri,

forum da fllood benzeri paylaşımlarda bulunmak hoş karşılanmamaktadır.Forum kuralları gereği de yasaktır.Kopyala yapıştır olarak yapacağınız düzenlemeleri burada paylaşma dan önce lütfen word ortamın da  düzenledikten sonra paylaşınız.Paylaşımlarınız da lütfen daha özenli olunuz ard arda yaptığınız düzensiz paylaşımlar eski konuların gözükmesini engellemekte forum üyelerimiz, hoşnutsuzluğunu dile getirmektedir.Bir taraf tatmin olurken, genelin bu durum dan tatmin olmaması gibi durum sizde kabul edersiniz ki hoş değil. 

Yukarı da yazdığım sebepler den dolayı Sayın Dehereleo'nun paylaşımları konu başlıkları bırakılarak tarafım dan silinmiştir.Sayın Dehereleo'nun paylaşımını tekrar düzenlemesini rica eder, iyi forumlar dilerim.


Saygılarımla
2050 de Türkiye çöl olacak ! Ağaç dikin, ağaç diktirin....
Sayğıdeğer üyeler, forumla ilgili her türlü soru ve sorun için lütfen tarafıma başvurunuz.


 

Benzer Konular

  Konu / Başlatan Yanıt Son Gönderilen:
0 Yanıt
2846 Gösterim
Son Gönderilen: Haziran 28, 2007, 09:36:29 ös
Gönderen: shemuel
1 Yanıt
5498 Gösterim
Son Gönderilen: Ocak 27, 2009, 02:56:27 öö
Gönderen: Makbenah
1 Yanıt
4086 Gösterim
Son Gönderilen: Ağustos 03, 2010, 01:07:52 ös
Gönderen: ozkann
0 Yanıt
1935 Gösterim
Son Gönderilen: Haziran 19, 2012, 08:30:25 öö
Gönderen: 418