Masonlar.org - Harici Forumu

 

Gönderen Konu: Masonluk Nedir? Toplum Masonları Nasıl Tanıyor?  (Okunma sayısı 9071 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Nisan 23, 2013, 03:12:30 ös
 • Seyirci
 • Uzman Uye
 • ****
 • İleti: 4031
 • Cinsiyet: Bay

Geçtiğimiz günlerde biraz dost, biraz da aile bireylerinden bazı kişilerin katıldığı bir toplantıda havadan sudan konular tartışırken, birden söz döndü dolaştı masonlara geldi. İçimizden birisi kaba etine çuvaldız batırılmış gibi birden bağırıp çağırmaya başladı; dilinin döndüğünce masonların dinsiz ve siyonizmin uzantıları olduğunu, o yönde çalışmalar yaptıklarını saçma sapan, kulaktan dolma sözlerle anlatmaya başladı. Bir an düşündüm ve sonra da ordum; masonluğun ne olduğunu, nasıl ortaya çıktığını, ben bilmiyorum, biraz anlat da aydınlanalım deyince de sustu.

Gerçekten kendi kendime düşündüm, toplum masonluğun ne olduğunu acaba ne ölçüde biliyordu? Belki de hiçbir şey bilmiyor, bilinçsizce yanlış yönlendirilmişlerdi. Bu konuda ara sıra bizim basın da aynı şeyleri yaparak, masonluğun ne olduğunu bilip bilmeden ortaya atılır ve “Masonluğu Açıklıyoruz”, “Masonluğun İç Yüzü” gibisinden bir şeyler yazar, ardından da Dünyada ve Türkiye’de ünlü masonlar diye bir de isim listelerini sıralarlar. Tarihte ismi geçmiş bazı kişiler de bu listelerde yer alınca konu dışındakiler “Vay anasına o da masonmuş” gibi sözlerle boşluğa düşer, sonra da bilip bilmeden küçücük beyinleri ile sonuca ulaşmaya çalışırlar. Oysa bu konuda mason derneklerinin yayınladığı bazı kitaplar vardır ve bunların çoğu isteyenlerce kolayca elde edilmektedir. Büyük şehirlerimizin bazı kitapevlerinde veya Beyoğlu Nuruziya Sokağı’ndaki Hür ve Kabul Edilmiş Masonların topluma açık kitapevinde satılmaktadır. Bu konuda benim bilgilendiğim kitapların başında da Murat Özgen Ayfer’in “Ansiklopedik Mason Sözlüğü”, “Sözlük”, Orhan Hançerlioğlu’nun “Felsefe Sözlüğü”, “Düşünce Tarihi, Tamer Ayan’ın “Masonik Demirci”, Mehmet Fuat’ın “Masonluk Tarihi ile Genel Tarih Arasında Mukayeseli Tablolar”, Kemalettin Apak’ın “Ana Çizgileriyle Türkiye’deki Masonluk Tarihi” ve Selami Işındağ’ın “Evrim Yolu” gibi kitapları gelmektedir. Ayrıca Mimar Sinan, Mason Dergisi, Gönye, Tesviye gibi masonik içerikli dergiler de bulunmaktadır.

Masonluk Fransızca’da Maçonnerie, İngilizce’de Masonary sözcükleri ile tanınmış, dilimize de masonluk veya mason olarak girmiş bir sözcüktür. Sözlük anlamı da duvarcılık veya inşaatçılıktır. Gerçekte masonluk bir hayırsever kurum veya bir yardım müessesesi değildir. Ayrıca okul, felsefe forumu veya sosyal bir kulüp olarak da düşünülmemelidir.

Masonluğun ana ilkelerinin başında insanlığın barış ve mutluluk içerisinde yaşamalarını amaçlayan bir kuruluştur. Gerçekleri ve yasal düzeni her şeyin üzerinde tutan, bağnaz inançlardan kendilerini arındırmış bir gurup aydın insandan meydana gelmiş bir topluluktur. Bu nedenle masonlar daima bağnaz toplumların tepkisini çekmiştir. Ayrıca ana ilke olarak da bilgisizlikle, bağnazlıkla sürekli mücadele eden, zengin ve yoksul ayırımı yapmadan, insanları seven, insanlar arasında ırk, dil, soy, ulus, din, ekonomik düzey, sosyal sınıf, düşünce ayrılığı gibi farklılıkları gözetmeyen insanların oluşturduğu yasalar çevresinde legal bir toplumdur.

Mason olabilmek içinde iyi ahlaklı, fazilet sahibi erdemli olmak ön plandadır. Ayrıca bu insanlar dostlarına, ailelerine vatanına bağlı ve her şeyden önce özgür düşünce sahibi kişilerdir.. İnsanlar arasında kardeşlik olgusunun sağlanmayı, toplumlarda veya bireylerde barış ve mutluluk içerisinde insanların yaşamalarının gerçekleştirilmesi de onların başlıca amaçlarıdır. Masonların özgürce evrim doğrultusunda yaşamaları ve ilerlemeleri loca denilen toplantı yerlerinde çalışma yapmaları, ritüelleri uyarınca ön görülmüştür. Sırası gelmişken belirtmekte yarar vardır; masonların dini inançları yalnızca kendilerini ilgilendirmektedir. İçlerinde her dinden insan olduğu gibi ateistler de vardır. Toplantı öncesinde Türkiye Cumhuriyeti’ne, Atatürk’e bağlılıkları hep bir ağızdan dile getirilir ve her üç din kitabına veya hepsini içeren beyaz kitap üzerinde yemin edilir.

Dünyanın bir çok ülkesinde mason kuruluşları bulunmaktadır. Bu kuruluşlar bulundukları ülkelerin yasalarına uygun çalışan, denetlenen resmi örgütlerdir. Konuyu bilmeyen bir çok bilgisiz kişilerin dediği gibi yasa dışı bir örgüt değildir.

Dünyada masonluğun XIV. Yüzyıldan önce ortaya çıktığı sanılmaktadır. Bu konuda tam bir başlangıç tarihini verebilmek oldukça zordur. O dönemlerde yapı veya taşçılık alanında çalışan kişiler mason veya buna benzer bir isimle tanınırlardı. Bu kişinin yaptığı işe de masonluk denirdi. Bu kişilerin yaptıkları işlerin ayrıcalığı vardı, bilgi ve beceri isterdi. Bu yüzden de mason denilen bu kişiler batı toplumlarında bazı ayrıcalıklar elde etmişlerdi. Orta Çağ Avrupa’sında insanların büyük bir kısım köle olarak niteleniyordu. Bu durum XVIII. Yüzyıla kadar devam etmiş, yapı ile ilgili bu meslek varlığını yitirme durumuna geldiği sırada özgür sıfatına sahip çıkan spekülatif masonlar ortaya çıkmıştır. Ancak duvarcılık mesleği anlamını simgesel olarak sürdürülmüştür. Sonraki yıllarda Türkiye’deki masonlar spekülatif masonlukla bağdaştırılmıştır.

XIX.yüzyılın ikinci yarısında, Türkiye’de uluslararası düzeyde mason çalışmaları başlamıştır. Masonluğun Büyük Yasası uyarınca 1861 yılında Türkiye’de mason localarının kurulma görevi Mısır Prensi Halim Paşa’ya verilmiştir. Bazı kaynaklar, ilk Türk masonunun 1755’de kısa bir süre sadrazamlık yapan Yirmisekiz Mehmet Çelebizade Said Çelebi olduğunu ileri sürmektedir. Böylece Türkiye’de kurulan ilk Mason Konseyi (Türkiye Süprem Konseyi) uluslararası düzeydeki mason kuruluşlarınca da kabul edilmiştir. Ancak o dönemde Türkiye’de yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler edinilememiştir. Mason kaynaklarında da bu konuya ilişkin bir bilgi bulunamamıştır. Meşrutiyetin ilanından sonra l909’da Türkiye Süprem Konseyi yeni bir temel üzerinde yapılanmıştır. Prens Aziz Hasan Paşa’nın Büyük Üstatlığındaki yönetim kurulunda Talat Paşa, Cavit Bey, Dr. Rıza Tevfik, Mehmet Fuad Hulusi Bey ve Galip Paşa ilk yönetim kurulunu oluşturmuştur. Bu arada Osmanlı Tarihinde Jön Türkler ismi ile tanınan bir kesim de mason localarına katılmışlardır. I.Dünya Savaşı öncesinde, Enver Paşa dışındaki İttihat Ve Terakki yöneticilerinin de bu locaya dahil oldukları mason kaynaklarından öğrenilmiştir. Bundan böyle masonluk başta İstanbul olmak üzere, Manastır, Selanik, Halep, Şam, İzmir, Adana, Antep ve Mersin’de yayılmıştır. Masonların siyasetle uğraşmama kuralına karşılık, II.Meşrutiyet, I.Dünya Savaşı ve Mütareke sırasında İttihat ve Terakki Partisi üyeleri siyasetle ilgilenmişlerdir. Kurtuluş Savaşı sırasında masonluğun çalışma alanı İstanbul ile sınırlı kalmıştır.. Cumhuriyetin ilk yıllarında, l923’de Türkiye Yüksek Masonluk Cemiyeti ismi ile çalışmalarını sürdürmüşlerdir. Bu Cemiyet, büyük olasılıkla Atatürk’ün isteği doğrultusunda, Dr. Mim. Kemal Öke’nin büyük üstatlığı döneminde, 14 Ekim 1935’de çalışmalarına son vermiştir. Mason locaları kapatılmış ve mal varlıkları Halkevlerine devredilmiştir.

Türkiye’de mason örgütü 5 Şubat 1948’de Türkiye Mason Derneği ismi ile çalışmalarına yeniden başlamıştı. Dernekler Yasasında 1973’de yapılan değişiklikle dernek isminden Türkiye sözcüğü çıkarılmıştır. Ne var ki, 1964 yılında, Türk Masonları arasında çıkan bir ihtilaf sonucu masonlar ikiye bölünmüşlerdir. Günümüz Türkiye’sinde “Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar” ve “Özgür Masonlar” ismi altında iki ayrı mason kuruluşu bulunmaktadır. Bu ayrılığın nedeni ise masonluk ilkeleri ile bağdaşmayacak siyası bir çatışmadan kaynaklanmıştır. Bugün hiçbir mason bu konuyu üzüntülerinden irdelemek ve kamuya yansıtmak istememektedir. O zamanki ismiyle Büyük Mason Mahfili’nin yayınladığı “Türk Masonluğu İçinde Bir Olay ve Tahlili” (1985) tarihli, yalnızca mason mahfillerinde bulunan ve rastlantı sonucu elime geçen kitapta bu konu detayları ve belgeleri ile açıklanmıştır. Bu olayda 1964 yılında siyasi bir parti içerisinde liderlik mücadelesi olmuş, rakiplerden birisi diğerinin mason olduğunu teşkilatına yazı ile bildirmiştir. Ayrıca kendisinin her sabah Kuran okuduğunu da sözlerine eklemiş, kendisinin mason olmadığını bir belge ile basına duyurmuş, teşkilata da dağıtmıştır. Masonlar arasında büyük üzüntü yaratan bu olaya kayıtsız kalamayan Büyük Loca olayı inceletmiş, itham edenin yaptığına nadim olduğunu, bir daha böyle bir şey yapmayacağına dair teminat verdiğini ve affedildiği yazılı olarak masonlara duyurmuştur.

1964 yılında cereyan eden bu olaydan sonra iki ayrı mason gurubu birbirleri ile yakın dostluklarını sürdürmelerine, zaman zaman da çatışmalarına rağmen bir türlü birleşememişlerdir. Birbirlerinin yasal toplantılarına gitmeleri bile yasaklanmıştır. Bu arada Özgür Masonlar daha çağdaş bir adım atarak kadınların da mason olmasını sağlamış ve kadın mason localarını kurmuştur. Bu arada ilginçtir ki, Hür ve Kabul Edilmiş Mason Locası üyelerinin eşleri Özgür Masonlar locasına katılmıştır. Zaman zaman her iki mason gurubunun birleşme temayülü olmuşsa da bu durum bir türlü gerçekleşememiştir. Büyük olasılıkla da locaların üst düzeyinde yeni bir kadrolaşma olacağından ve ayrı ritüeller izlediklerinden bu istek yıllar yılı bir türlü gerçekleşememiştir.

Bizim toplumumuz da masonluğu bilmeyenlerin kafasını karıştıran, yanıt bulamadıkları bir soru da; her isteyenin mason olup olamayacağıdır. Mason olmak isteyen kişi hakkında mason locaları bir takım nitelikler aramaktadır. Bunların başında da ergin bir yaşa erişmeleri, özgür bir vatandaş olarak hüküm giymemiş olmaları, özgür düşünceli, iyi ahlaklı, çevrelerinde iyi tanınmış kişiler olmaları, yurduna, yurttaşlarına ailesine ve dostlarına bağlı olmaları, insanları sevmeleri, insanlar arasında ayırım gözetmemeleri, karşılık beklemeden iyilik ve yardımda bulunmaya istekli olmaları, dinsel inançları ne olursa olsun bağnaz olmamaları , masonik çalışmaları anlayıp izleyebilecek eğitim ve öğretim görmüş olmaları veya kendisini böyle bir düzeyde yetiştirmiş olmaları, çok bilgili olsalar bile daha çok öğrenmeyi, yanılgılarını gidermeyi, bilgi ve becerilerini diğerleri ile paylaşmayı bilmeleri, kendini ve ailesini geçindirecek derecede kazançları olmaları, toplantılara mazeretleri dışında katılmamaları, masonluğa etki ve baskı altında kalmadan girmeye istekli olmaları, masonlukta bireysel çıkar aramamaları gibi şartlar aranmaktadır. Bu konumda olan ve mason olmaya istekli kişiler, bir takım araştırmalardan geçirildikten sonra törenle masonluğa önce çırak olarak kabul edilir ve çalışmaları doğrultusunda aşama aşama yükselirler.

Masonlar, akıl ve bilgeliğin çalışmalarında kendilerine yön vermesini, gücün onları bütünlemesini ve güzelliğin de tamamlamasını isterler.alıntı

http://www.kenthaber.com/Haber/Genel/Kose/erdem-yucel/masonluk-nedir--toplum-masonlari-nasil-taniyor-/1bf18b80-19a4-4878-9a2c-a98d58f7581e
ÖZGÜRLÜK BİLE SAHİP OLMAK İÇİN SINIRLANDIRILMALIDIR.

EDMUND BURKE

Hayat Bizi Resmen Dört İşlemle Sınar. Gerçeklerle Çarpar, Ayrılıklarla Böler, İnsanlıktan Çıkarır ve Sonunda Topla Kendini Der.  leo


Nisan 23, 2013, 03:57:46 ös
Yanıtla #1
 • Seçkin Üye
 • Uzman Uye
 • *****
 • İleti: 7217
 • Cinsiyet: Bay

Bu Karahan niçin böyle işler yapıyor, anlayamıyorum.

Buyrun... Yine internetten yarısı doğru yarısı yanlış bilgiler içeren bir yazı bulmuş, getirmiş buraya yarleştirmiş. Bunun üzerine bari bir yorum yazsa, bari yanlışlarını düzeltse...

Şimdi yanlışlarını bulmakta zorlanacağını söylemek gibi bir kaçamak yola başvurabilir. Bu konular Forumda kim bilir kaç kez anlatıldı. Onun bunun yazısını alıp buraya aktaracağına zahmet edip biraz okusa, şu Forumun bilmemkaç yıllık üyesi olarak biraz asal konularıyla ilgilense...

Hayır, olmaz. Onun dediği dedik, yaptığı yaptık, astığı kestik.

Dolayısıyla benim başıma iş açıyor bu yazıdaki yanlışların düzeltilmesi bakımından. İş başa düşüyor çünkü burada ÖMBL'den söz edilmekte olduğu için Forum üyesi masonlara göre bu vız gelir tırıs gider, varsın yanlış yazılmış olsun, ilgilenmezler.

Yazı da hacim bakımından az buz değil hani.

Şu Karahan adlı üyemizin başımıza açtığı işe bakın!...

 
« Son Düzenleme: Nisan 23, 2013, 04:17:41 ös Gönderen: ADAM »
ADAM OLMAK ZOR İŞ AMA BUNUN İÇİN ÇALIŞMAYA DEĞER.


Nisan 23, 2013, 04:04:46 ös
Yanıtla #2
 • Seçkin Üye
 • Uzman Uye
 • *****
 • İleti: 7217
 • Cinsiyet: Bay

Eksik yazmışım.

Karahan adlı üyenin belirttiği linkte bir de bu yazıya yazılmış notlar ya da yorumlar, değerlendirmeler var.

Onları da buraya getirseydi bari... İşte o zaman tam olurdu.

İşi gücü bırakıp bu yanlışlıklarla uğraşıp duracağız anlaşılan.

Sormak isterim: Bu Karahan'ın niyeti ne?
ADAM OLMAK ZOR İŞ AMA BUNUN İÇİN ÇALIŞMAYA DEĞER.


Nisan 23, 2013, 04:12:13 ös
Yanıtla #3
 • Seyirci
 • Uzman Uye
 • ****
 • İleti: 4031
 • Cinsiyet: Bay

Yok yok şaka herhalde bu 1 nisanda değil ama sn.adam'ın canı sıkılıyor yine galiba
O kadar özene bezene alıntı yaptım alta alıntı hatta yetinmedim link verdim,hemen benden yorum istiyor,yorumla kalsa birde beni tımar etmeye kalkıyor halbuki kaçkere dedim benimle uğraşma diye olmuyor anlamıyor sn.adam illa beni öfkelendirecek bir konu buluyor ,Derdin ne anlamadımki açığımımı arayıp duruyorsun saygıda bir yere kadar amaşunu açık diyeyim artık sende rahatla bende rahatlıyayım

sn.adam inan bana babam olsan sevmezdim seni

bir oku üstte yazdıklarını ne yaptımda eleştirdin beni yine anlamıyorum.
ÖZGÜRLÜK BİLE SAHİP OLMAK İÇİN SINIRLANDIRILMALIDIR.

EDMUND BURKE

Hayat Bizi Resmen Dört İşlemle Sınar. Gerçeklerle Çarpar, Ayrılıklarla Böler, İnsanlıktan Çıkarır ve Sonunda Topla Kendini Der.  leo


Nisan 23, 2013, 04:20:17 ös
Yanıtla #4
 • Mason
 • Aktif Uye
 • *
 • İleti: 718
 • Cinsiyet: Bay

Sayın ADAM, yazıdaki yanlışlıkların ayıklanması konusunda ben de forumun bir öğrencisi olarak katkıda bulunmaya çalışayım:

1. Masonların dini inançları yalnızca kendilerini ilgilendirmektedir. İçlerinde her dinden insan olduğu gibi ateistler de vardır.

En azından HKEMBL bünyesinde bunun doğru olmadığını biliyoruz. En azından bir Yaradana olan inançlarını dile getirmeliler. Tabi aslında ateist olup, yalan beyanatla Masonluğa girenler elbette ki vardır ama yine de yukarıdaki ifade yanlış.

2. Mason locaları kapatılmış ve mal varlıkları Halkevlerine devredilmiştir.

Yanlış. Tekrar anlatmaya gerek var mı?

3. Bu olayda 1964 yılında siyasi bir parti içerisinde liderlik mücadelesi olmuş, rakiplerden birisi diğerinin mason olduğunu teşkilatına yazı ile bildirmiştir. Ayrıca kendisinin her sabah Kuran okuduğunu da sözlerine eklemiş, kendisinin mason olmadığını bir belge ile basına duyurmuş, teşkilata da dağıtmıştır. Masonlar arasında büyük üzüntü yaratan bu olaya kayıtsız kalamayan Büyük Loca olayı inceletmiş, itham edenin yaptığına nadim olduğunu, bir daha böyle bir şey yapmayacağına dair teminat verdiğini ve affedildiği yazılı olarak masonlara duyurmuştur. 1964 yılında cereyan eden bu olaydan sonra iki ayrı mason gurubu birbirleri ile yakın dostluklarını sürdürmelerine, zaman zaman da çatışmalarına rağmen bir türlü birleşememişlerdir.

Yanlış. Olay doğru olsa bile birçok nedenden sadece biridir. Diğer derin fikir ayrılıklarının ne olduğunu daha önce kaynak göstererek (Masonik Diyalog) başka bir konu başlığı altında tartışmıştık.

4. Büyük olasılıkla da locaların üst düzeyinde yeni bir kadrolaşma olacağından ve ayrı ritüeller izlediklerinden bu istek yıllar yılı bir türlü gerçekleşememiştir.

Ayrı ritüeller izlediklerinden çok emin değilim, bunu en iyisi bilenler açıklasın.

5. Bu arada ilginçtir ki, Hür ve Kabul Edilmiş Mason Locası üyelerinin eşleri Özgür Masonlar locasına katılmıştır.

Hayır ÖMBL'ye değil, ancak üçüncü bir obediyans olan Kadın Mason Büyük Locası'na katılmış olabilirler.

---------------------------

Benim bulabildiklerim bunlar...
Live long and prosper.


Nisan 23, 2013, 04:47:42 ös
Yanıtla #5
 • Mason
 • Aktif Uye
 • *
 • İleti: 718
 • Cinsiyet: Bay

Bu arada linke tıklayıp yazının altındaki okuyucu yorumlarını okudum da... Şimdi daha iyi anladım masonların Türkiye'de neden daha şeffaf bir görünüm vermediklerini. Şu hale bakın, ellerine bir Mason geçirseler bir kaşık suda boğacaklar sanki...Yazık...
Live long and prosper.


Nisan 23, 2013, 04:55:00 ös
Yanıtla #6
 • Seyirci
 • Uzman Uye
 • ****
 • İleti: 4031
 • Cinsiyet: Bay

Teşekkürler sn.spock
Nihayet karahanın niyetini anlayan biri çıktı bir gıdımda olsa faydamız var siteye yani,eleştirmedende yorum yapılabiliyormuş,paylaşımın neresi kötü anlamakta zorlanıyuorum,ama en çokta sn.adamı anlamakta zorlanıyorum,yaşlı profösörler gibi davranıyor herşeyi eleştiren hiçbir şeyi beğenmeyen ama neden bana sarıyor onu anlamıyorum allahtan üniversite hocam falan değil sınıfta bırakırdı beni sanırım.
ÖZGÜRLÜK BİLE SAHİP OLMAK İÇİN SINIRLANDIRILMALIDIR.

EDMUND BURKE

Hayat Bizi Resmen Dört İşlemle Sınar. Gerçeklerle Çarpar, Ayrılıklarla Böler, İnsanlıktan Çıkarır ve Sonunda Topla Kendini Der.  leo


Nisan 24, 2013, 01:41:29 öö
Yanıtla #7
 • Mason
 • Orta Dereceli Uye
 • *
 • İleti: 155
 • Cinsiyet: Bay

Yüce bir yaradana inanmamasina rağmen masonluğa girenlerin olduğu yani beyanatinda yalan söyleyen masonlarin bulunduğu söylemi son zamanlarda forumda OMBL ve HKEMBL konulu tartismalarda oldukça dile getiriliyor.Boyle bir durum olsa bile bu ,OMBL ye kabul edilecek bir adayin yemininde ya da beyanatinda yalan söylemesi kadar olanaklidir sanki çok büyük bir çoğunluk varmis gibi vurgulansa da HKEMBL tahkikatlarini yerinde ve mümkün olduğunca kesin bilgilere ulaşacak şekilde yapmaktadir.

Forum yöneticilerinin OMBL içerikli konulari umursamadigi ve duzeltmedigi konusuna ise katilmiyorum.

Saygilarimla.Memento Mori


Nisan 24, 2013, 08:00:46 öö
Yanıtla #8
 • Seçkin Üye
 • Uzman Uye
 • *****
 • İleti: 7217
 • Cinsiyet: Bay


Burada ayın erim ne diyor? Ne demek istiyor?

Ben anlamadım. Anlamış olan varsa anlatsın lütfen.

Ayrıca HKEMBL bir aday hakkında kesin bilgilere nasıl ulaşıyormuş onu da anlamadım. Zaten kesin bilgilere ulaşsaydı, şayet o sornuna bu kadar çok önem veriyorsa onu da ortaya çıkarır ve kendi içinde çelişkiye düşmemiş olurdu.

Ancak o konu bu başlığın konusu değil. Sayın Karahan'ın bu başlık altında getirmiş olduğu, Sayın Spock'un katkıda bulunduğu konuyu belki ayrı bir başlık altında ayrıntılı olarak irdeleriz.

(Bu arada Sayın Karahan'a yüklenişimden ötürü özür dilerim. Dünkü ortam öylesini gerektirmişti.) 
ADAM OLMAK ZOR İŞ AMA BUNUN İÇİN ÇALIŞMAYA DEĞER.


Nisan 24, 2013, 03:36:10 ös
Yanıtla #9
 • Seyirci
 • Uzman Uye
 • ****
 • İleti: 4031
 • Cinsiyet: Bay


Burada ayın erim ne diyor? Ne demek istiyor?

Ben anlamadım. Anlamış olan varsa anlatsın lütfen.

Ayrıca HKEMBL bir aday hakkında kesin bilgilere nasıl ulaşıyormuş onu da anlamadım. Zaten kesin bilgilere ulaşsaydı, şayet o sornuna bu kadar çok önem veriyorsa onu da ortaya çıkarır ve kendi içinde çelişkiye düşmemiş olurdu.

Ancak o konu bu başlığın konusu değil. Sayın Karahan'ın bu başlık altında getirmiş olduğu, Sayın Spock'un katkıda bulunduğu konuyu belki ayrı bir başlık altında ayrıntılı olarak irdeleriz.

(Bu arada Sayın Karahan'a yüklenişimden ötürü özür dilerim. Dünkü ortam öylesini gerektirmişti.)Sn.Adam büyüğümdür sanırım beni kızdırmayı seviyor aradada canı sıkıldımı yapıyor gibi olsun ,çok olgunluk göstermiş özür dilemiş özrünü kabul etmekle beraber onu anladığımı ve ona karşı sarf etmiş olduğum mason dostlarcada kaba olarak nitelendirilen ifadelerim için bende kendisinden özür dilerim.
ÖZGÜRLÜK BİLE SAHİP OLMAK İÇİN SINIRLANDIRILMALIDIR.

EDMUND BURKE

Hayat Bizi Resmen Dört İşlemle Sınar. Gerçeklerle Çarpar, Ayrılıklarla Böler, İnsanlıktan Çıkarır ve Sonunda Topla Kendini Der.  leo


 

Benzer Konular

  Konu / Başlatan Yanıt Son Gönderilen:
0 Yanıt
4094 Gösterim
Son Gönderilen: Eylül 25, 2006, 11:21:56 öö
Gönderen: MASON
10 Yanıt
11677 Gösterim
Son Gönderilen: Nisan 01, 2009, 04:03:38 ös
Gönderen: ahu
9 Yanıt
8744 Gösterim
Son Gönderilen: Ocak 24, 2013, 01:18:22 öö
Gönderen: kerberos
12 Yanıt
10484 Gösterim
Son Gönderilen: Eylül 01, 2010, 10:03:43 ös
Gönderen: MMT
3 Yanıt
5905 Gösterim
Son Gönderilen: Ağustos 31, 2016, 02:09:53 öö
Gönderen: karahan
4 Yanıt
6554 Gösterim
Son Gönderilen: Aralık 16, 2010, 04:59:51 ös
Gönderen: king76
0 Yanıt
3906 Gösterim
Son Gönderilen: Temmuz 11, 2014, 11:58:51 ös
Gönderen: MysticMind
8 Yanıt
6127 Gösterim
Son Gönderilen: Ekim 25, 2014, 12:17:35 öö
Gönderen: propulsion
1 Yanıt
3023 Gösterim
Son Gönderilen: Aralık 31, 2014, 03:57:13 öö
Gönderen: Kajmeran
0 Yanıt
2030 Gösterim
Son Gönderilen: Mart 11, 2015, 03:22:33 öö
Gönderen: Risus