Masonlar.org - Harici Forumu

Mason ve Masonluk Nedir? => Evrensel Masonluk => Locaya Konuk Kabulu => Konuyu başlatan: ADAM - Nisan 04, 2010, 12:40:20 ös

Başlık: Bir Locaya Konuk Kabul Edilmesi - 1
Gönderen: ADAM - Nisan 04, 2010, 12:40:20 ös
Bu kişinin bir loca toplantısına konuk olarak kabul edilebilmesi için, “mason” olması, gerekli görülürse bunu kanıtlayabilmesi, üyesi olduğu locanın bağlı olarak çalıştığı obediyansı bildirmesi, ayrıca o gün hangi derecede çalışma yapılacaksa en az o derecede bulunduğunu gösterebilmesi, kendisinden istenirse bütün bunları belgeleyebilmesi zorunludur. [Kuşkusuz bunları söylerken apayrı bir konu olan ve bir başka başlık altında incelemeyi öngördüğüm “beyaz oturum” ya da “açık oturum” olayını istisna tutuyorum.]

Demek oluyor ki, her mason, yabancı bir ülkeye giderken hatta belki kendi ülkesinde tanınmadığı bir başka kente giderken, eğer olanak bulacak olursa oradaki bir mason locasının toplantısına da katılmayı düşünüyorsa, ceketinin yakasına bir mason rozeti iliştirmesi yeterli olmaz.

Neler gerekli; onları şöyle bir gözden geçirelim.

   Kendisini “mason” olarak tanıtmaya yarayan “sözcükler” (kelimeler) ile “işaretler”i iye bilmeli. Bu sözcük ve işaretler sorulacak olursa, bunları Masonluğun geleneksel yöntemi uyarınca nasıl yanıtlayacağını bilmeli. (Aslında bilir elbette ama uzun süre buna gerek kalmamış ise unutmuş ya da pratiğini yitirmiş olabilir.) En azından utanç duyulacak bir duruma düşmemek için, bu konuda deneyimli olanların görüş ve önerilerini almalı.

   Özellikle bir yabancı ülkeye gidiyorsa, oraya daha önce gitmiş ve loca toplantılarına katılmış olanlar bulunup bulunmadığını araştırmalı. Varsa, kendileriyle görüşüp, orada yer yer farklı ritüelik ve geleneksel uygulamaların söz konusu olup olmadığını öğrenmeli. (Her mason, konuk olduğu bir locada o locanın kendine özgü yöntemlerine uyum göstermek zorundadır.)

   Bir yabancı ülkeye giderken kendi büyük locasının yetkili yönetimsel organına başvurarak, bu büyük locanın düzenli üyelerinden olduğunu ve derecesini belirten bir “tanıtma belgesi” almalı. Çünkü bazı büyük localarda bir mason kendisini masonik işaret ve sözcüklerle tanıtsa bile bu yeterli görülmez; belgesel kanıt aranır. Kötü niyetli bir kişinin işaret ve sözcükleri birtakım kitaplardan ya da başka kaynaklardan da öğrenmiş olması olasılığı vardır. Kaldı ki, bir kişi bunları düzenli bir mason iken öğrenmiş olabilir ama şimdi düzenli bir mason değildir. Bunun için düzenli bir mason olduğunu belgeleyebilmelidir.

   Bazı büyük localarca bir masonik “kimlik belgesi” (hüviyet varakası) yeterli görülür. Bazıları ise, ilgili büyük locanın yeni tarihli bir belgesini arar. Bu nedenle her ikisini birden bulundurmak yararlıdır. Hiçbir büyük locanın yetkili organı, düzenli bir üyesinin böyle bir belge istemesi durumunda bunu vermekten kaçınmaz; herhangi bir zorluk da çıkarmaz.

   Yanında, bir loca toplantısına katılabilecek giyim ve diğer gerekli masonik kuşanımı da bulundurmalı. Şu nedenle ki; bazı büyük localarda locaların oturumuna katılacak olan kardeşler için gerekli asgari kuşanım hazır bulundurulur. Ancak bazılarında böyle bir uygulama yoktur ve her mason loca toplantısına gelirken kendi kuşanımını yanında getirir.

   Gittiği yerde katılacağı loca toplantısında, üyesi olduğu loca ve büyük loca adına bir konuşma yapmayı düşünecek olursa; bunun için önceden izin ve yetki almalı. Bu konuda kendisini kafadan yetkili görmemeli çünkü yapacağı herhangi bir konuşma, özellikle yurt dışına gittiğinde büyük locası için bağlayıcı bir nitelik taşıyabilir; bu kendince hiç de öyle olmasa bile, oradaki masonlar bunu öyle görebilir; kendisi bu konuşmanın bireysel olduğunu açıkça belirtse bile bu bağlayıcılıktan kaçınamaz.

   Özellikle yurt dışına gidiyorsa, gittiği yerdeki loca la da localar için masonik nitelikli bir armağan götürmeyi düşünmeli; eli boş gitmemeli. Çünkü konuk olarak kendisine toplantısına katıldığı loca tarafından bir anı verilecek olursa, o da bunun karşılığını verebilmeli. Bunun için de öncelikle üyesi olduğu locanın üstad-ı muhteremi ile görüşmeli.

Yabancı ülkedeki herhangi bir mason lokalinin yerini öğrendiğinde, yalnız başına kapıyı çalabilir ve kendini tanıtabilir. Fakat o büyük locanın üyelerinden biri olan ve daha önceden tanışmış olduğu bir mason ile birlikte gitmesi çok daha uygun olur; hele o ülkenin dilini çok iyi bilmiyorsa…

Meğer bir masonun tanınmadığı bir yerde bir loca ziyareti yapabilmesi ne kadar zormuş!... Ne kadar çok şeye özen göstermesi gerekiyormuş!… Yazarken ben bile hayret ettim doğrusu. Üstelik bu kadarla da kalmıyor. Bir de orada özenle izlemesi uygun olacak tutum ve davranışlar var. Onlardan en önemlileri de görebildiğim kadarıyla şöyle:

   Toplantıya, locanın oturumunun açılış zamanından en az yarım saat önce hatta daha erken gitmeli.

   Oradaki bir toplantıya katılacağı üyesi olduğu büyük locanın yetkililerince önceden ve doğrudan bildirilmiş olsa bile; kendisini tanıtacak belgelerini gene de yanına almalı.

   Giyiminin loca toplantısına katılacak şekilde, geleneklere uygun olmasına özen göstermeli.

   Büyük loca yetkililerince özel olarak görevlendirilmemişse; herhangi bir konuşma yapmak durumunda kaldığında bunun bireysel olduğunu özenle vurgulamalı. Büyük locasını bağlayıcı nitelikte sözler kullanmaktan ve açıklamalar yapmaktan sakınmalı.

   Toplantısına salt sıradan bir “konuk” olarak katıldığı bir yabancı locada, kendisinden bir konuşma yapması istenmedikçe söz almak için girişimde bulunmamalı; katıldığı toplantıyı izlemekle yetinmeli. Konuşma yapması istenirse, bunu olabildiğince kısa tutmalı.

   Orada uygulamakta olan yöntemler ve gelenekler, kendi locasında öteden beri görmüş olduklarından farklıysa, bunlar üzerine önceden bilgi edinmemişse; elinden geldiğince uyum göstermeye çalışmalı. Herhangi bir şekilde orada uygulanan yöntem ve gelenekleri eleştirmeye, özel olarak sorulmadıkça kendi büyük locasında nasıl yapıldığını anlatmaya kalkışmamalı. Bu konuda bir görüşme ya da söyleşi açılacak olursa, tartışmaya girmekten kesinlikle sakınmalı.

   Hiçbir şekilde yetkilendirilmiş olmasa bile; gitmiş olduğu yabancı ülkede ister istemez locasını, locasının bağlı olduğu büyük locayı ve ülkesini temsil etme durumunda olduğunu, kendisi öyle düşünmese bile ona o gözle  böyle bakılacağını unutmamalı ve davranışlarını buna göre ayarlamalı.
Of!... Bütün bunlar göz önüne alındığında, bana sorarsanız, bir mason özellikle bir yabancı ülkedeki bir mason locasının  toplantısına katılmaktan elinden geldiğince sakınmalı. Neden öyle düşündüğümü sorarsanız, insanın ne kadar da dikkatli ve özenli davranması gerekiyor; âdeta bir diplomat gibi. Sizi bilmem ama bu iş bana biraz zor geldi.

Bir de bu madalyonun öteki yüzüne bakalım. Yabancı bir ülkeden bir mason loca ziyaretine geliyor; nasıl karşılanır, neler yapılır, onu görelim.

Başlık: Ynt: BİR LOCAYA KONUK KABUL EDİLMESİ - 1
Gönderen: M1TO - Nisan 04, 2010, 01:31:48 ös
gayet doğru ve hoş bir açıklama olmuş sayın Adam ellerinize sağlık.Fakat bir şey kafama takıldı.Gİdilen locanın bu ziyareti kabul etmemek gibi bir hakkı var mı?
Başlık: Ynt: BİR LOCAYA KONUK KABUL EDİLMESİ - 1
Gönderen: ADAM - Nisan 04, 2010, 02:30:49 ös

Aynı obediyansın üyesi olan bir masonun bir başka locanın toplantısına kabul edilmemesi diye bir şey söz konusu olamaz. Bu bağlamda iki istisna söz konusudur. Biri locanın "aile oturumu" (aiele celsesi) denilen ve sadece kendi üyelerinin katılımı ile yaptığı bir toplantısının olmasıdır; bu ise pek ender olarak yapılır. Diğeri ise o locanın zaten hiçbir konuk kabul etmemekte oluşudur; bu da dünya yüzünde pek enderdir. (Nitekim büyük bir skandala yol açmış olan İtalya'daki P2 Locası bu tür bir loca idi.)

Eğere iki büyük loca arasında bir "tanışma" yok ise, ziyaret edilen loca gelen ziyaretçiyi kabul etmeyebilir. Ancak mutlaka kabul etmez diye bir şey yok; kabul etmeyebilir. Tanışma olsa bile, şayet gelen ziyaretçi belirttiğim şekilde kendini tanıtamazsa yine kabul edilmeyebilir.

Bu arada aklıma bir şey geldi; onu eklemek istiyorum. Türkiye'de Özgür Masonlar Büyük Locası'na bağlı locaların üyesi olan masonlar Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası'na bağlı olan locaların toplantılarına giremez. Fakat ilginçtir ki, Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar büyük Locası'nın düzenli olarak tanındığı ve uluslararası düzeyde ilişkide bulunduğu başka ülkelerdeki büyük localara bağlı locaların toplantılarından birçoğuna katılabildikleri, bunlardan pek azında ender olarak geri çevrildikleri bilinmektedir.   


   
Başlık: Ynt: BİR LOCAYA KONUK KABUL EDİLMESİ - 1
Gönderen: M1TO - Nisan 04, 2010, 02:53:12 ös
sayın ADAM kastım tam olarak sizin son cümlede anlattığınızdı.Sizin bir yazınızda bundan çok küçük bir şekilde bahsiniz olmuştu orda kafama takılmıştı.Aydın bilglileriniz için çok teşekkür ederim =)

SAYGILARIMLA
Başlık: Ynt: BİR LOCAYA KONUK KABUL EDİLMESİ - 1
Gönderen: Mustafa Kemal - Aralık 13, 2010, 11:15:40 öö
Yurtdışında bir toplantıya katılmayı düşünen Masonlar için yapılmış bir uyarıyı hatırladım.

"Sizin için önemli ise, Kutsal Kitabınızı yanınızda bulundurunuz".

Gerek hatırlatma yapılması, gerekse bunun söyleniş biçimi çok hoşuma gitmişti. Paylaşmak istedim.

Saygılarımla.
Başlık: Ynt: BİR LOCAYA KONUK KABUL EDİLMESİ - 1
Gönderen: AlperenKaraca - Aralık 31, 2010, 10:05:59 ös
Okulumda 19 yaşında babası mason olan birisiyle tanıştım ve bana dilersem toplantılara katılıp bilgi alabileceğimi söyledi.Bunun olması mümkünmüdür?Toplantıların Ankara Sıhhiyede gerçekleştiğinide belirtti.
Başlık: Ynt: BİR LOCAYA KONUK KABUL EDİLMESİ - 1
Gönderen: hakan_34_06 - Aralık 31, 2010, 10:26:44 ös
Kısaca konuk olmak mümkün değil yani.
Başlık: Ynt: BİR LOCAYA KONUK KABUL EDİLMESİ - 1
Gönderen: Sirius - Aralık 31, 2010, 10:50:10 ös
Sn hakan_34_06, Haricilere acik olan etkinlikler duznlenmektedir, Loca icerisinde veya disarisinda bunlara haricilrin katilmasinda bir proble yoktur ama Masonlarin Loca icerisindki toplantilarina bir haricinin herhangi bir sekilde katilmasi soz konusu bile olamaz. Dunyanin neresinde olursaniz olun bu kural degismez.

Saygilar

Kısaca konuk olmak mümkün değil yani.
Başlık: Ynt: BİR LOCAYA KONUK KABUL EDİLMESİ - 1
Gönderen: hakan_34_06 - Aralık 31, 2010, 11:01:37 ös
Sayın Sirius teşekkür ederim. Yanlış anlamayın insan merak ediyor. Sitem değidir sözlerim. Felsefesini özümlememiş insanların katılması bence de uygun değil. Saygılar Sirius.
Başlık: Ynt: BİR LOCAYA KONUK KABUL EDİLMESİ - 1
Gönderen: Mustafa Kemal - Ocak 01, 2011, 04:33:56 ös
Sn. AlperenKaraca,

Belirli zamanlarda, özellikle gençlere Masonluğu tanıtmak için toplantılar yapıldığı doğrudur. Haberim olduğu takdirde bu türde yapılacak toplantıları buradan haber veririm.

Saygılarımla.
Başlık: Ynt: BİR LOCAYA KONUK KABUL EDİLMESİ - 1
Gönderen: AlperenKaraca - Ocak 01, 2011, 04:36:38 ös
Sayın Mustafa Kemal, teşekkür ediyorum aklımdaki soru işaretleri silindi.Ancak buna hazırmıyım bilemiyorum.

Başlık: Ynt: BİR LOCAYA KONUK KABUL EDİLMESİ - 1
Gönderen: Ökkeş - Ocak 02, 2011, 12:26:55 ös
Sayın ADAM,

Ben başka bir konuya ilgi çekmek istiyorum, Loca içerisinde tanıtım yapılırken misafir, loca başkanını başıyla selamlar mı? Bu benim üzerinde çok soru sormuş olduğum ve hiç tatmin edici yanıt bulamamış olduğum bir soru haline döndü. Daha sonra İngiliz Kraliyet kurallarını temel alarak 2 yöntem'in dğru olabileceği kanaatine vardım.
1. Güzel bir tebessüm ve ayakta hareketsizlik.
2. Hafif Bel kısmına yansıayn başla birlikte bir miktar eğilim.

Sizlerin yorumları nedir acaba?

Saygılarımla,
Başlık: Ynt: Bir Locaya Konuk Kabul Edilmesi - 1
Gönderen: ADAM - Ocak 03, 2011, 08:42:26 öö
Bu forumda benim açımdan sıkıntı yaratan bir nokta var: Forum kurallarının 17. maddesi... Ancak bu bağlamda en azından şimdilik yapılabilecek bir şey yok. Forum yönetimi, bu madde üzerinde bir yumuşatma ya da ayrıntılı bir tanımlama getirmediği sürece, burada mason localarının ve atölyelerinin toplantılardaki ritüelik nitelikli konulara değinemiyoruz; değinmiyoruz.

İşte bu bir konuğun katıldığı bir toplantıda ilgili masonik birimin başkanını selamlama tarzı ve bu selamlama tarzına verilen karşılık da bu nitelikte... Ancak şunu açık ça söylemek olanaklı ve forum kurallarına aykırı değil: Baş ile selamlama bu bağlamda pek basıt kalır. Masonlukta her bir derecenin kendine özgü bir selamlama tarzı var. Kimi derece uygulamalarında bu selamlama tarzı hayli karmaşık sayılabilir. Bu da bir simgesel uygulamadır ve kapsamında bir mesaj iletimi söz konusudur. İlgili masonik birimin böyle bir selama karşılık verme tarzı ise biraz farklıdır.

Dolayısıyla burada Sayın Ökkeş'in varsayımı tutmuyor. Hele bunun İngilez kraliyet yöntemiyle falan hiçbir ilgisi ilişiği yok.

Başlık: Ynt: Bir Locaya Konuk Kabul Edilmesi - 1
Gönderen: Ökkeş - Ocak 03, 2011, 09:47:36 öö
Bir Uzman Üye olan Sayın ADAM'ın uyarı mesajını samimiyetle kabul ediyor ve daha sonraki yazı ve yorumlarım için beni aktardıklarım/aktaracaklarımla ilgili göstermekte olduğum hassasiyeti daha da arttırmaya iteceğini belirtirim.

Ortaya atmış olduğum "tanıtım sırasındaki selam" sorusunun; basit kalması bakımından değil ama bir Loca Başkanı'nı selamlama biçim ve biçeminin, herhangi yazılı kural, yazılı olmayan (söylence) kural, bir ritüel, bir eğitim çalışması, bir dernek tamimi, bir kurul kararı,  bir görevli bilgileri belgesinde olduğu ile karşılaşmamış olmam sebebiyle de, teknik olarak Forum'un, Masonluğun Sırları maddesi ile çeliştiğini, hatta hatta art niyet ile açığa vurulması ile denk düştüğünü zannetmiyorum.

Öte yandan,içerik bakımından, "Loca içerisindeki" betimlemesi nedeniyle,  "mason olmayanlar"  tarafından, bir toplantının ritüellik kısmının bir parçası gibi addedilmiş olabileceğini de gene Sayın ADAM'ın mesajı sayesinde fark ettim. Notu için bir kez daha teşekkür ederim.

Başlık: Ynt: Bir Locaya Konuk Kabul Edilmesi - 1
Gönderen: malang - Eylül 01, 2016, 06:24:45 ös
Sn. ADAM vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederim. Elbet de kimse kimsenin Mason olup-olmadığını bilemez. Bir Mason başka bir ülkede ki Locanın toplantısına katılabilmesi için oradaki yetkili Masonlara ilk olarak kendini tanıtması gerekir. Her önüne gelen Locaya ve toplantılara girerse hiçbir anlamı kalmaz. saygılarımla.
Başlık: Ynt: BİR LOCAYA KONUK KABUL EDİLMESİ - 1
Gönderen: Surgeus - Eylül 06, 2016, 01:46:28 ös
Sn. AlperenKaraca,

Belirli zamanlarda, özellikle gençlere Masonluğu tanıtmak için toplantılar yapıldığı doğrudur. Haberim olduğu takdirde bu türde yapılacak toplantıları buradan haber veririm.

Saygılarımla.

Sayın @Mustafa Kemal

Son mesajınızda gençlere masonluğun tanıtmak için yapılan toplantılardan bahsetmiştiniz. Aslında benim sorum forumdaki tüm mason olan üyelere. Haricilerin katıldığı bu tür toplantılar yapıldığı taktirde haber verilmesi mümkün müdür?

Saygılarımla
Başlık: Ynt: Bir Locaya Konuk Kabul Edilmesi - 1
Gönderen: St-Further - Kasım 18, 2018, 05:10:47 ös
   Sayın Surgeus, güzel bir soru sormuş ancak konuda bunun bir yanıtı bulunmamakta, belki özelden yanıt verilmiş olabilir. Ancak ben de aynı soruyu tekrarlamak istiyorum. (Kendisinin bu cevaba ihtiyacı her ne kadar kalkmış olsa da... :) )
   Haricilerin katıldığı bu tür toplantılar yapıldığı takdirde haber verilmesi mümkün müdür? Ve özellikle Ankara,İstanbul,İzmir'de halka açık toplantılar için genel bir davet yapılır mı yoksa şahsen muhatabın davet edilmesi üzerine mi toplantılara katılınabilir ? HKEMBL ve ÖMBL için bu konuda bir farklılık var mıdır?
Saygılarımla...
Başlık: Ynt: Bir Locaya Konuk Kabul Edilmesi - 1
Gönderen: ANARCHOSA - Kasım 18, 2018, 06:47:55 ös
Hâricilerin katıldığı toplantıdan kasıt nedir acaba?

Beyaz (gece) toplantılara 16 yaş üzeri çocuklar ile hemşireler davet edilir. Ancak hârici olsalarda herhangi bir hârici olmayıp 1. Derece yakınları olan kardeşimiz sebebiyle, onlara bu kardeş size harcaması gereken zamanın bir bölümünü burada geçiriyor. Burası neresidir ve burada ne yapılır diye anlatıldığı onları onure edici, senede bir defa düzenlenen etkinliktir. Hatta bazen bu toplantılar yine hârici ortamda gerçekleşebilir!

Bir de martı ya da benzeri isimlerle anılan Mason kardeşlerin çocukları için düşünce/fikir gruplarının, masonik toplantı zamanları dışında binada toplantı yapmaları söz konusudur.

Ancak ben bunun dışında Türkiye'de hâricilere yönelik bir toplantı bilmiyorum... Bilen varsa bizi aydınlatabilir.

Yukarıda tarif ettiğim durumlar dışında olanlar bu açıdan bence beklentide olmamalı.

İngiltere, Fransa, ABD'de bazı masonik binalar çalışma saatleri dışında bir müze gibi ziyarete açıktır. Hatta bazen hâricilere yönelik sunularda olabilir. Bazı ülkelerde ciddi kan kaybı yaşadığı gerçek üye sayısı anlamında mesleğin. Öyle olunca uygun toplumlarda bu etkinlikler sorun yaratmaz...

Ancak unutmayalım ki İsrail'in eylemlerine tepki diye koşup Büyük Loca binalarına saldıranlar var bu ülkede... Kendi hayal dünyalarında gerçekten bunlara inanıyorlar. Hatta HKEMBL İstanbul Anadolu Yakasındaki binaya ciddi bir saldırı olmuştur. Bu toplumda bu etkinlikler maalesef şu an için mümkün görünmüyor.

Bir anekdot anlatayım.
Geçenlerde toplantıdan çıktık. Bir grup 'Man in Black' bir anda caddeye çıkmış oldu! Bina yakınlarında ise pek çok pub/bar var. Ellerinde içkileri ile dans eden gençler vardı sokakta (genelde oluyor). Aralarında biraz da duyurmaya çalışarak işte bunlar her akşam burda Dünya'yı yönetiyorlar gibi bir şey söyledi çocukcağızın biri... Ben de bizi duyacağı şekilde işte aramızda konuştuğumuz şekilde sabaha karşı doları 1,5 a düşürüyoruz dedim yanımdaki kardeşe... Emin olun o çocuk varsa 500-1000 doları, koşarak içerden bilgi geldi, gece düşecek diye dolarlarını  o gece bozdurmuştur... Toplumdaki okumuş(!) Kişilerde bile bu zırvalara inanış mevcut, haliyle bahsettiğiniz tarzda Cumartesi 13.00 te size mabedleri gezdirip kendimizi tanıtacağız, çay kek bedava, buyurun gelin demek için çok erken...
Başlık: Ynt: Bir Locaya Konuk Kabul Edilmesi - 1
Gönderen: vendor - Kasım 18, 2018, 07:00:52 ös
Sayın Anarchosa nin üslubunu beğeniyorum.Hem esprili hem ciddi bir tarzı var gördüğüm kadarıyla  yine bu yazısında pek hoş cümleler kurmuş kendisine teşekkürü borç bilirim.. açıklaması için de ayrıca teşekkür  ediyorum.
Saygılar sevgiler
Başlık: Ynt: Bir Locaya Konuk Kabul Edilmesi - 1
Gönderen: Caliper - Kasım 18, 2018, 07:59:11 ös
Localarda, Mabet dışındaki toplantı salonlarında veya konferans salonlarında, haricilere açık programlar yapılmaktadır. Bu toplantılara katılmanın şartı tabii ki tanıdığınız bir Mason eşliğinde bu programa gitmenizdir. Bu programlarda Mabed'i görmeniz mümkün değildir.

Mason tanıdığı olan bir bir harici, Büyük Loca'dan izin almak şartıyla, çalışma yokken Mabed'i gezebilir.

Bu konuda ciddi bir hassasiyet ve güvenlik mevcuttur. Ne demişler; "sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer".

9 Mart 2004'ü unutmamak gerekir.

Saygılarımla ve Sevgilerimle
Başlık: Ynt: Bir Locaya Konuk Kabul Edilmesi - 1
Gönderen: Mandıra Filozofu - Kasım 18, 2018, 08:11:10 ös
9 Mart 2004 olayını merak ettim. Eğer konuşulması yasak değilse mason arkadaşlarım anlatabilir diye düşünüyorum.

Kendi açımdan, mabedi gezmeyi çok isterim. Hem de çalışma yapılırken. Ben de birşeyler öğrenir belki de küçükte olsa katkıda bulunurdum. Ama bunun nasip olacağını pek zannetmiyorum.

Sevgiler.
Başlık: Ynt: Bir Locaya Konuk Kabul Edilmesi - 1
Gönderen: St-Further - Kasım 18, 2018, 11:16:12 ös
Sayın @ANARCHOSA ve Sayın @Caliper ,
   Anlatılanı anladım. Maalesef o seviyede bir ülke değiliz,haklısınız.  :(
Değerli bilgilerinizi bizimle paylaştığınız için teşekkür ederim.
Saygılarımla...
Başlık: Ynt: Bir Locaya Konuk Kabul Edilmesi - 1
Gönderen: Mandıra Filozofu - Kasım 19, 2018, 10:28:08 ös
Sayın Caliper’in bahsettiği olaya şimdi internetten bakma şansım oldu. Maalesef çok kötü bir olay yaşanmış. Mason arkadaşlarımızın üzerinde belli ki sırf profanların önyargılardan ötürü, büyük bir yük var. Umarım bir daha böyle bir olay yaşanmaz. İnsanlar, masonluğa direk şeytani anlamlar yükleyeceklerine, okuyup, araştırsalar, bilgi sahibi olsalar masonlar ve masonluk hakkında böyle negatif düşünmezlerdi.

Peki bu önyargı nasıl yıkılır? ( bazı mason arkadaşlarımız belki bu durumun, yani önyargıların, erginleşme için daha iyi bir ortam sağlayacağını söyleyebilir ama ben buna katılmıyorum.)

Bence Türkiye’deki locaların ve bu localara üye masonların, sayın Sanver gibi, masonluğu medya üzerinden anlatmaları gerekli. Hatta medyatik olup halk tarafından sevilen ama mason olduğunu gizleyen ünlülerin, çıkıp ‘ben de masonum’ demesi de güzel olurdu.

‘Ama Türkiye’de bu yapılamaz!’ gibi söylemleri ve ya ‘Eğer açıklarsam hedef haline gelirim!’ tarzı savunmaları kabul edemiyorum. Zaten ölmeden önce ölmek gerekmiyor muydu? Bu tür ve benzeri hedefler için nice büyük inisiye kendini feda etmemiş miydi?

21. yüzyıldan önceki inisiyelerin, bu toplumsal ‘devrimi’ yapması pek mümkün değildi ama bu yüzyılda yapılması bence mümkün. Yeterki doğru planlansın, doğru yansıtılsın.

Sevgiler.
Başlık: Ynt: Bir Locaya Konuk Kabul Edilmesi - 1
Gönderen: Tık-Tik-Tak - Kasım 19, 2018, 11:05:56 ös
Sayın Caliper’in bahsettiği olaya şimdi internetten bakma şansım oldu. Maalesef çok kötü bir olay yaşanmış. Mason arkadaşlarımızın üzerinde belli ki sırf profanların önyargılardan ötürü, büyük bir yük var. Umarım bir daha böyle bir olay yaşanmaz. İnsanlar, masonluğa direk şeytani anlamlar yükleyeceklerine, okuyup, araştırsalar, bilgi sahibi olsalar masonlar ve masonluk hakkında böyle negatif düşünmezlerdi.

Peki bu önyargı nasıl yıkılır? ( bazı mason arkadaşlarımız belki bu durumun, yani önyargıların, erginleşme için daha iyi bir ortam sağlayacağını söyleyebilir ama ben buna katılmıyorum.)

Bence Türkiye’deki locaların ve bu localara üye masonların, sayın Sanver gibi, masonluğu medya üzerinden anlatmaları gerekli. Hatta medyatik olup halk tarafından sevilen ama mason olduğunu gizleyen ünlülerin, çıkıp ‘ben de masonum’ demesi de güzel olurdu.

‘Ama Türkiye’de bu yapılamaz!’ gibi söylemleri ve ya ‘Eğer açıklarsam hedef haline gelirim!’ tarzı savunmaları kabul edemiyorum. Zaten ölmeden önce ölmek gerekmiyor muydu? Bu tür ve benzeri hedefler için nice büyük inisiye kendini feda etmemiş miydi?

21. yüzyıldan önceki inisiyelerin, bu toplumsal ‘devrimi’ yapması pek mümkün değildi ama bu yüzyılda yapılması bence mümkün. Yeterki doğru planlansın, doğru yansıtılsın.

Sevgiler.

Az bir zamandır harici olarak form içindeyim ve Masonluğa dair hala pek bir şey anlıyamadım ; direk ve düz ara bir giriş ile kitleler anlayabilir mi ki?

Böyle bir derinliğin açılımı nasıl olabilir ki ?

Kendimce birde düşüncemi bu şekilde izah eder isem...

 "Herşey" çok iyi bilir zamanın küllerinden doğarak aşikarlaşacak anlarında gelecek anlarını. İfşa olmadan evvel herşey,herşeyi(ni) birbirine katar mı acımasızca anılarını? Yada sadece sen olduğunda sen, herşey olabileceğini bilebilir mi ki o yine yanlız kalan sen ve ben...

Saygılar.
Başlık: Ynt: Bir Locaya Konuk Kabul Edilmesi - 1
Gönderen: Mandıra Filozofu - Kasım 19, 2018, 11:18:36 ös
Sayın Caliper’in bahsettiği olaya şimdi internetten bakma şansım oldu. Maalesef çok kötü bir olay yaşanmış. Mason arkadaşlarımızın üzerinde belli ki sırf profanların önyargılardan ötürü, büyük bir yük var. Umarım bir daha böyle bir olay yaşanmaz. İnsanlar, masonluğa direk şeytani anlamlar yükleyeceklerine, okuyup, araştırsalar, bilgi sahibi olsalar masonlar ve masonluk hakkında böyle negatif düşünmezlerdi.

Peki bu önyargı nasıl yıkılır? ( bazı mason arkadaşlarımız belki bu durumun, yani önyargıların, erginleşme için daha iyi bir ortam sağlayacağını söyleyebilir ama ben buna katılmıyorum.)

Bence Türkiye’deki locaların ve bu localara üye masonların, sayın Sanver gibi, masonluğu medya üzerinden anlatmaları gerekli. Hatta medyatik olup halk tarafından sevilen ama mason olduğunu gizleyen ünlülerin, çıkıp ‘ben de masonum’ demesi de güzel olurdu.

‘Ama Türkiye’de bu yapılamaz!’ gibi söylemleri ve ya ‘Eğer açıklarsam hedef haline gelirim!’ tarzı savunmaları kabul edemiyorum. Zaten ölmeden önce ölmek gerekmiyor muydu? Bu tür ve benzeri hedefler için nice büyük inisiye kendini feda etmemiş miydi?

21. yüzyıldan önceki inisiyelerin, bu toplumsal ‘devrimi’ yapması pek mümkün değildi ama bu yüzyılda yapılması bence mümkün. Yeterki doğru planlansın, doğru yansıtılsın.

Sevgiler.

Az bir zamandır harici olarak form içindeyim ve Masonluğa dair hala pek bir şey anlayamadım ; direk ve düz ara bir giriş ile kitleler anlayabilir mi ki?

Böyle bir derinliğin açılımı nasıl olabilir ki ?

Kendimce birde bu şekilde izah eder isem...

 "Herşey" çok iyi bilir zamanın küllerinden doğarak aşikarlaşan anlarında gelecek anları. İfşa olmadan evel herşey,herşeyi(ni) birbirine katar mı acımasızca anılarını? Yada sadece sen olduğunda sen, herşey olabileceğini bilebilir mi ki o yine yanlız ben?.

Saygılar.

Güzel bir izah olmuş  :).

Yanlış anlaşılmasın ben de demiyorum ‘bir anda’ olsun ama doğru bir program ve takvimle gerekli açılım yapılabilir. Belki bu sayede toplumun desteği sağlanabilir, bakarsınız belli bir aşamadan sonra, gerçek inisiyelerin toplum ve bireyi ilgilendiren birimlerde karar merci olması sağlanabilir. Bu sayede topyekün bir iyileşme gerçekleşir.

Sevgiler.

Başlık: Ynt: Bir Locaya Konuk Kabul Edilmesi - 1
Gönderen: Tık-Tik-Tak - Kasım 19, 2018, 11:28:16 ös
Sayın Caliper’in bahsettiği olaya şimdi internetten bakma şansım oldu. Maalesef çok kötü bir olay yaşanmış. Mason arkadaşlarımızın üzerinde belli ki sırf profanların önyargılardan ötürü, büyük bir yük var. Umarım bir daha böyle bir olay yaşanmaz. İnsanlar, masonluğa direk şeytani anlamlar yükleyeceklerine, okuyup, araştırsalar, bilgi sahibi olsalar masonlar ve masonluk hakkında böyle negatif düşünmezlerdi.

Peki bu önyargı nasıl yıkılır? ( bazı mason arkadaşlarımız belki bu durumun, yani önyargıların, erginleşme için daha iyi bir ortam sağlayacağını söyleyebilir ama ben buna katılmıyorum.)

Bence Türkiye’deki locaların ve bu localara üye masonların, sayın Sanver gibi, masonluğu medya üzerinden anlatmaları gerekli. Hatta medyatik olup halk tarafından sevilen ama mason olduğunu gizleyen ünlülerin, çıkıp ‘ben de masonum’ demesi de güzel olurdu.

‘Ama Türkiye’de bu yapılamaz!’ gibi söylemleri ve ya ‘Eğer açıklarsam hedef haline gelirim!’ tarzı savunmaları kabul edemiyorum. Zaten ölmeden önce ölmek gerekmiyor muydu? Bu tür ve benzeri hedefler için nice büyük inisiye kendini feda etmemiş miydi?

21. yüzyıldan önceki inisiyelerin, bu toplumsal ‘devrimi’ yapması pek mümkün değildi ama bu yüzyılda yapılması bence mümkün. Yeterki doğru planlansın, doğru yansıtılsın.

Sevgiler.

Az bir zamandır harici olarak form içindeyim ve Masonluğa dair hala pek bir şey anlayamadım ; direk ve düz ara bir giriş ile kitleler anlayabilir mi ki?

Böyle bir derinliğin açılımı nasıl olabilir ki ?

Kendimce birde bu şekilde izah eder isem...

 "Herşey" çok iyi bilir zamanın küllerinden doğarak aşikarlaşan anlarında gelecek anları. İfşa olmadan evel herşey,herşeyi(ni) birbirine katar mı acımasızca anılarını? Yada sadece sen olduğunda sen, herşey olabileceğini bilebilir mi ki o yine yanlız ben?.

Saygılar.

Güzel bir izah olmuş  :).

Yanlış anlaşılmasın ben de demiyorum ‘bir anda’ olsun ama doğru bir program ve takvimle gerekli açılım yapılabilir. Belki bu sayede toplumun desteği sağlanabilir, bakarsınız belli bir aşamadan sonra, gerçek inisiyelerin toplum ve bireyi ilgilendiren birimlerde karar merci olması sağlanabilir. Bu sayede topyekün bir iyileşme gerçekleşir.

Sevgiler.

Ben düşüncemi yazdım.Tüm saygımla; peki siz bu oluşumu bu ülkede nasıl bir pozitif üslup ile doğru şekilde izah edebilirdiniz ?

Sevgiler.
Başlık: Ynt: Bir Locaya Konuk Kabul Edilmesi - 1
Gönderen: Mandıra Filozofu - Kasım 19, 2018, 11:37:05 ös
Sayın Caliper’in bahsettiği olaya şimdi internetten bakma şansım oldu. Maalesef çok kötü bir olay yaşanmış. Mason arkadaşlarımızın üzerinde belli ki sırf profanların önyargılardan ötürü, büyük bir yük var. Umarım bir daha böyle bir olay yaşanmaz. İnsanlar, masonluğa direk şeytani anlamlar yükleyeceklerine, okuyup, araştırsalar, bilgi sahibi olsalar masonlar ve masonluk hakkında böyle negatif düşünmezlerdi.

Peki bu önyargı nasıl yıkılır? ( bazı mason arkadaşlarımız belki bu durumun, yani önyargıların, erginleşme için daha iyi bir ortam sağlayacağını söyleyebilir ama ben buna katılmıyorum.)

Bence Türkiye’deki locaların ve bu localara üye masonların, sayın Sanver gibi, masonluğu medya üzerinden anlatmaları gerekli. Hatta medyatik olup halk tarafından sevilen ama mason olduğunu gizleyen ünlülerin, çıkıp ‘ben de masonum’ demesi de güzel olurdu.

‘Ama Türkiye’de bu yapılamaz!’ gibi söylemleri ve ya ‘Eğer açıklarsam hedef haline gelirim!’ tarzı savunmaları kabul edemiyorum. Zaten ölmeden önce ölmek gerekmiyor muydu? Bu tür ve benzeri hedefler için nice büyük inisiye kendini feda etmemiş miydi?

21. yüzyıldan önceki inisiyelerin, bu toplumsal ‘devrimi’ yapması pek mümkün değildi ama bu yüzyılda yapılması bence mümkün. Yeterki doğru planlansın, doğru yansıtılsın.

Sevgiler.

Az bir zamandır harici olarak form içindeyim ve Masonluğa dair hala pek bir şey anlayamadım ; direk ve düz ara bir giriş ile kitleler anlayabilir mi ki?

Böyle bir derinliğin açılımı nasıl olabilir ki ?

Kendimce birde bu şekilde izah eder isem...

 "Herşey" çok iyi bilir zamanın küllerinden doğarak aşikarlaşan anlarında gelecek anları. İfşa olmadan evel herşey,herşeyi(ni) birbirine katar mı acımasızca anılarını? Yada sadece sen olduğunda sen, herşey olabileceğini bilebilir mi ki o yine yanlız ben?.

Saygılar.

Güzel bir izah olmuş  :).

Yanlış anlaşılmasın ben de demiyorum ‘bir anda’ olsun ama doğru bir program ve takvimle gerekli açılım yapılabilir. Belki bu sayede toplumun desteği sağlanabilir, bakarsınız belli bir aşamadan sonra, gerçek inisiyelerin toplum ve bireyi ilgilendiren birimlerde karar merci olması sağlanabilir. Bu sayede topyekün bir iyileşme gerçekleşir.

Sevgiler.

Ben düşüncemi yazdım.Tüm saygımla; peki siz bu oluşumu bu ülkede nasıl bir pozitif üslup ile doğru şekilde izah edebilirdiniz ?

Sevgiler.

Sayın Tık Tik Tak, sizinle konuşmak insanın ufkunu açıyor. Güzel ve kendinize özgün anlatımlarınız var. Size saygım da çok, bunu bilin :).

Ben de şöyle izah edeyim o zaman;

‘Herşey’ in hakkı herşeydir. Herşey herşeyliğini sınırlandırırsa, herşey olabilir mi? Belki de herşeyin herşey olma zamanı geldi ve geçiyor.

Herşey, istenilirse doğru şekilde anlatılabilir.

Sevgiler, saygılar sayın Tık Tik Tak :)

Başlık: Ynt: Bir Locaya Konuk Kabul Edilmesi - 1
Gönderen: St-Further - Kasım 20, 2018, 01:33:04 öö
    Sn. Tık-Tik-Tak ve Sn.Adonai konuya sizin için güzel ve değerli bir anlayış biçimini , anlamak istemeyen bir topluma açıklama gereksinimi duyarak yaklaştığınızı görüyorum. Hem de bunu anlayamayacak ahlak ve karakter kayması yaşayan bir topluma neden bir izahat yapılmalıdır ki ?
   ''Masonluk, iyi insanları daha iyi yapmak içindir.'' bu nedenle ışığı arayan ışığa ulaşacaktır. Merak edenler burada... Bize kimse kapıyı özel olarak açmadı  ya da davet etmedi. Biz burada olmak istedik onlar da hoşgörüyle kabul etti. Bu demektir ki zaten bir açılım vardır ancak bu insanların ''gözüne sokularak'' yapılmamaktadır yoksa tepki çekerdi.
   Biliyorum, iyi niyetli olarak bu açıklamalarda bulunuyorsunuz ama tekrar ifade etmek isterim ki şahsi kanaatim onların önce iyi insan olabilmesi veyahut bu amacı taşıması gerekir yoksa erdem yoksunu kişiler sizin de masonların da iyi niyetini kötüye kullanır,pişman eder.
Saygılarımla.
Başlık: Ynt: Bir Locaya Konuk Kabul Edilmesi - 1
Gönderen: ANARCHOSA - Kasım 20, 2018, 10:06:51 öö
Bir önyargıyı kırmak atomu parçalamaktan daha zordur demiş biri...

Locaya konuk ne için kabul edilir? Bir de Loca neresi? Madem anlaşılamadı ben fikrim yettiğince bu konuyu biraz detaylandırayım...

Locanın dört anlamı vardır.

1. Dünya, Evren... Birisini Locaya bu anlamıyla konuk edemezsiniz. Zira hepimiz zaten evrendeyiz!
2. Operatif Masonlukta inşaatın yapıldığı şantiye... E burası bir şantiye ise günümüzdeki deyimiyle işi olmayan, güvenlik önlemleri almamış olan şantiyeye giremez.
3. Simgesel derecelerde 'mason' birimlerinin çalışma yaptığı yer... Demek ki mason olmayanların burada işi yoktur.
4. En küçük masonik birim ve bağımsız mason topluluğu... Yine burada da şart mason olmak gibi görünüyor.

Bu haliyle irdelendiğinde ben loca veya daha da özelinde mabede hâricî konuk alınmasını kabul edemem!

Neden alınacakmış konuk? Efendim masonluğa ilgisi varmış, tanıtmak için gösteriyormuşuz...

Masonluğa ilgisi var ama başvurmadan son bir emin olmak istiyor gerçekten içeride keçi filan kesilmediğinden öyle mi? Girmeyiversin o kişi bir zahmet masonluğa... Erdemleri ülküleri anlatılmış, beğenmiş ama youtube'dan filan duyduklarından sonra bir emin olmak istiyormuş! Bir kere kişinin niyeti var ve bizim onunla ilgili düşüncemiz onu önermek ise asla girmemeli, tekristen önce şurdan burdan fotoğrafını görmüş hakkında okumuş başka bir şey ama bir mabede asla girmemeli, tüm büyü bozulur. Ritüelin yaratmak istediği etki boşa çıkar.

Efendim mabede sokmuyoruz sadece konferans salonunda işte tanıtım yapıyoruz...O zaman locaya konuk kabul ediyoruz demeyelim, binaya; konferans salonuna vs. konuk geldi diyebiliriz. Ancak bana kalırsa yine de sadece bir sunu, bilgilendirme toplantısı vs. planlanıyorsa bunun yeri herhangi bir otel ya da konferans salonu olabilir pekâla...

Artık teoride de kalmış olsa şu sözümüzü unutmamalıyız: ''Kapıdan mason olmayan giremez'. Ondan değil mi tekris törenine bile gelmiş olsa aday farklı şekilde kabul edilir içeriye...

Benim naçizane düşüncem budur.
Başlık: Ynt: Bir Locaya Konuk Kabul Edilmesi - 1
Gönderen: Mandıra Filozofu - Kasım 20, 2018, 10:26:08 öö
Bir önyargıyı kırmak atomu parçalamaktan daha zordur demiş biri...

Locaya konuk ne için kabul edilir? Bir de Loca neresi? Madem anlaşılamadı ben fikrim yettiğince bu konuyu biraz detaylandırayım...

Locanın dört anlamı vardır.

1. Dünya, Evren... Birisini Locaya bu anlamıyla konuk edemezsiniz. Zira hepimiz zaten evrendeyiz!
2. Operatif Masonlukta inşaatın yapıldığı şantiye... E burası bir şantiye ise günümüzdeki deyimiyle işi olmayan, güvenlik önlemleri almamış olan şantiyeye giremez.
3. Simgesel derecelerde 'mason' birimlerinin çalışma yaptığı yer... Demek ki mason olmayanların burada işi yoktur.
4. En küçük masonik birim ve bağımsız mason topluluğu... Yine burada da şart mason olmak gibi görünüyor.

Bu haliyle irdelendiğinde ben loca veya daha da özelinde mabede hâricî konuk alınmasını kabul edemem!

Neden alınacakmış konuk? Efendim masonluğa ilgisi varmış, tanıtmak için gösteriyormuşuz...

Masonluğa ilgisi var ama başvurmadan son bir emin olmak istiyor gerçekten içeride keçi filan kesilmediğinden öyle mi? Girmeyiversin o kişi bir zahmet masonluğa... Erdemleri ülküleri anlatılmış, beğenmiş ama youtube'dan filan duyduklarından sonra bir emin olmak istiyormuş! Bir kere kişinin niyeti var ve bizim onunla ilgili düşüncemiz onu önermek ise asla girmemeli, tekristen önce şurdan burdan fotoğrafını görmüş hakkında okumuş başka bir şey ama bir mabede asla girmemeli, tüm büyü bozulur. Ritüelin yaratmak istediği etki boşa çıkar.

Efendim mabede sokmuyoruz sadece konferans salonunda işte tanıtım yapıyoruz...O zaman locaya konuk kabul ediyoruz demeyelim, binaya; konferans salonuna vs. konuk geldi diyebiliriz. Ancak bana kalırsa yine de sadece bir sunu, bilgilendirme toplantısı vs. planlanıyorsa bunun yeri herhangi bir otel ya da konferans salonu olabilir pekâla...

Artık teoride de kalmış olsa şu sözümüzü unutmamalıyız: ''Kapıdan mason olmayan giremez'. Ondan değil mi tekris törenine bile gelmiş olsa aday farklı şekilde kabul edilir içeriye...

Benim naçizane düşüncem budur.

Mabede mason olmayanların girmesinin yasak olmasını kabul ediyorum. Bu konuda hemfikiriz.

Benim derdim başka, masonluğun tanıtılması gerektiğine inanıyorum. Dünyada karar mercilerinin masonlar
olması gerekir. Halk tarafından sevilen medyatik masonların da mason olduklarını açıklamaları önyargıları kırabilir diyorum. Doğru bir planlama ve zamanlamayla bu önyargılar kırılır diyorum.

Bu konuda ne diyorsunuz, sayın ANARCHOSA?
Başlık: Ynt: Bir Locaya Konuk Kabul Edilmesi - 1
Gönderen: Surgeus - Kasım 20, 2018, 11:59:03 öö
Dünyada karar verici merciler neden mason olmalı Sayın Adonai? Masonluğun böyle bir amaçlı var mıdır? Masonların kendilerini tanıtmak ve çoğalmak istediğinden de çok emin değilim. Sorularımın amacı sizin neden böyle düşündüğünüzü öğrenmektir. Tüm masonlar doğru kararlar alan iyi insanlar mıdır?
Başlık: Ynt: Bir Locaya Konuk Kabul Edilmesi - 1
Gönderen: Mandıra Filozofu - Kasım 20, 2018, 01:07:18 ös
Dünyada karar verici merciler neden mason olmalı Sayın Adonai? Masonluğun böyle bir amaçlı var mıdır? Masonların kendilerini tanıtmak ve çoğalmak istediğinden de çok emin değilim. Sorularımın amacı sizin neden böyle düşündüğünüzü öğrenmektir. Tüm masonlar doğru kararlar alan iyi insanlar mıdır?

Bana göre Masonluğun amaçlarından biri de bu olmalı sayın Surgeus. Ve evet masonların çoğu bu yetiye sahip iyi ve doğru karar verebilecek insanlar.

Sevgiler sayın Surgeus.
Başlık: Ynt: Bir Locaya Konuk Kabul Edilmesi - 1
Gönderen: Caliper - Kasım 20, 2018, 02:10:21 ös
Daha iyi bir insan olmanın mutlak yolu Masonluk değildir.

Kapıyı çalmak; kişinin tamamen hür iradesiyle verdiği bir karar olmalıdır. Israr ve ikna bu aşamada kesinlikle başvurulmaması gereken yöntemlerdir. Zira Masonluk bir başkasının hatırı için yapılabilecek bir şey değildir. Biz Masonluğu mesleğimiz olarak görürüz ve onunla bütünleşmeye çalışırız.

Daha önce birçok defa tekrar edilmesine rağmen birkaç konunun hatırlatılmasında fayda görüyorum:

1- Mason olmanın şartlarında bir tanesi erdemli ve iyi ahlaklı olmaktır. Lakin bu her erdemli ve iyi ahlaklı insan Mason olmalıdır anlamına gelmez. Mason olmadan erdemli ve iyi ahlaklı olunmaz gibi yorum da kesinlikle yanlıştır. Veya her Mason olması gerektiği halde yeterli kadar erdemli midir sorusu da sorulabilir?

2- Masonluk sonsuz bir eğitim yeridir. Önce kendisini, sonra etrafını (mikro-çevresini), sonra da toplumu (makro-çevre) eğitmeyi amaçlar. Bütün bunları yapmak için Mason olmak şart değildir ve örnekleri de çoktur.

3- Masonluk için hayatınızdan önemli bir zaman dilimini ayırmanız gerekmektedir. Bu yazdığım yanlış anlaşılmasın, Mason; Masonluğunu her daim yaşamalı ve göstermelidir. Mason hiç kimsenin görmediği anda bile doğru olanı yapan kişidir. Burada bahsettiğim zaman, toplantılar, sosyal faaliyetler, araştırmalar, görevler, okunan kitaplar vs. dir.

Kısacası, erdemli ve iyi ahlaklı birisi, aynı zamanda dünyayı sonsuz bir eğitim yeri olarak gören birisi, özel nedenlerden dolayı zaman ayıramayacak durumdaysa Mason olmayı tercih etmeyebilir.
 
4- Masonluğun amacı üye sayısı arttırmak asla olmamıştır, Masonluk ülküsünü benimseyecek, bu yolda görev almaktan imtina etmeyecek, amacı ham taşını yontmak olan kişileri arasına almaktır. Dolayısıyla reklam yapmak bu kuruma göre değildir (tanıtım yapılabilir).

Yukarıdaki paragraftan sonra harici üyelerden gelebilecek bir soruyu kendim sorayım ve kendim cevaplayayım. "Yurt dışı bazı obediyanslar reklam yapıyorlar ama?" Aslında onların yapmak istediği de tanıtımdır, tanıtım algısındaki yorum farkıdır sadece.

5- Ülkemizde ünlülerin, bilim insanlarının, sanatçıların, siyasetçilerin Mason olduğunu açıklaması onlar için dezavantaj sağlar maalesef. Bunu açık yüreklilikle açıklayan Kardeşlerimiz pek tabii vardır. Ama büyük resme baktığımız zaman ne yazık ki günümüz koşullarında açıklamaları kendilerinin çok da lehine olmaz gibi (tamamen kişisel yorumum). Bu kişiler Mason olurken de, kişisel gelişim dışında bir beklentileri varsa, çok kısa sürede sükutu hayale uğrarlar.

Localar, üyelerinden izin almadan onların kimliklerini zaten açıklayamazlar.

Kısacası ne kurum bazlı ne de kişi bazlı reklam Masonlukla bir tutulmamalıdır.

Yazdıklarımın başlıkla çok ilgisiz gibi durduğunun farkındayım. Sayın Adonai'nin paylaşımı üzerine bir hatırlatma yapmak istedim sadece.

Evet üyeleri çok sıkmadan yazıyı sonlandırayım.

Saygılarımla ve Sevgilerimle

Başlık: Ynt: Bir Locaya Konuk Kabul Edilmesi - 1
Gönderen: Mandıra Filozofu - Kasım 20, 2018, 02:42:11 ös
Daha iyi bir insan olmanın mutlak yolu Masonluk değildir.

Kapıyı çalmak; kişinin tamamen hür iradesiyle verdiği bir karar olmalıdır. Israr ve ikna bu aşamada kesinlikle başvurulmaması gereken yöntemlerdir. Zira Masonluk bir başkasının hatırı için yapılabilecek bir şey değildir. Biz Masonluğu mesleğimiz olarak görürüz ve onunla bütünleşmeye çalışırız.

Daha önce birçok defa tekrar edilmesine rağmen birkaç konunun hatırlatılmasında fayda görüyorum:

1- Mason olmanın şartlarında bir tanesi erdemli ve iyi ahlaklı olmaktır. Lakin bu her erdemli ve iyi ahlaklı insan Mason olmalıdır anlamına gelmez. Mason olmadan erdemli ve iyi ahlaklı olunmaz gibi yorum da kesinlikle yanlıştır. Veya her Mason olması gerektiği halde yeterli kadar erdemli midir sorusu da sorulabilir?

2- Masonluk sonsuz bir eğitim yeridir. Önce kendisini, sonra etrafını (mikro-çevresini), sonra da toplumu (makro-çevre) eğitmeyi amaçlar. Bütün bunları yapmak için Mason olmak şart değildir ve örnekleri de çoktur.

3- Masonluk için hayatınızdan önemli bir zaman dilimini ayırmanız gerekmektedir. Bu yazdığım yanlış anlaşılmasın, Mason; Masonluğunu her daim yaşamalı ve göstermelidir. Mason hiç kimsenin görmediği anda bile doğru olanı yapan kişidir. Burada bahsettiğim zaman, toplantılar, sosyal faaliyetler, araştırmalar, görevler, okunan kitaplar vs. dir.

Kısacası, erdemli ve iyi ahlaklı birisi, aynı zamanda dünyayı sonsuz bir eğitim yeri olarak gören birisi, özel nedenlerden dolayı zaman ayıramayacak durumdaysa Mason olmayı tercih etmeyebilir.
 
4- Masonluğun amacı üye sayısı arttırmak asla olmamıştır, Masonluk ülküsünü benimseyecek, bu yolda görev almaktan imtina etmeyecek, amacı ham taşını yontmak olan kişileri arasına almaktır. Dolayısıyla reklam yapmak bu kuruma göre değildir (tanıtım yapılabilir).

Yukarıdaki paragraftan sonra harici üyelerden gelebilecek bir soruyu kendim sorayım ve kendim cevaplayayım. "Yurt dışı bazı obediyanslar reklam yapıyorlar ama?" Aslında onların yapmak istediği de tanıtımdır, tanıtım algısındaki yorum farkıdır sadece.

5- Ülkemizde ünlülerin, bilim insanlarının, sanatçıların, siyasetçilerin Mason olduğunu açıklaması onlar için dezavantaj sağlar maalesef. Bunu açık yüreklilikle açıklayan Kardeşlerimiz pek tabii vardır. Ama büyük resme baktığımız zaman ne yazık ki günümüz koşullarında açıklamaları kendilerinin çok da lehine olmaz gibi (tamamen kişisel yorumum). Bu kişiler Mason olurken de, kişisel gelişim dışında bir beklentileri varsa, çok kısa sürede sükutu hayale uğrarlar.

Localar, üyelerinden izin almadan onların kimliklerini zaten açıklayamazlar.

Kısacası ne kurum bazlı ne de kişi bazlı reklam Masonlukla bir tutulmamalıdır.

Yazdıklarımın başlıkla çok ilgisiz gibi durduğunun farkındayım. Sayın Adonai'nin paylaşımı üzerine bir hatırlatma yapmak istedim sadece.

Evet üyeleri çok sıkmadan yazıyı sonlandırayım.

Saygılarımla ve Sevgilerimle

Çok güzel anlatmışsınız sayın Caliper, zaman harcayıp bu konuyu cevapladığınız için teşekkürler.

Tanıtım yapılabilir dediniz bu bile beni mutlu etti. :) Halkın sevdiği ünlülerin, kendilerinin mason olduğunu açıklamaktan uzak durmalarına saygı duyuyorum ama yine de kabullenemiyorum. Ben böyle bir konumda olsaydım açıklardım. Ama bunlar tabiki kişisel tercihler, bana da dediğim gibi bu kararlarına saygı duymak düşer.

Sevgiler Sayın Caliper.
Başlık: Ynt: Bir Locaya Konuk Kabul Edilmesi - 1
Gönderen: Tık-Tik-Tak - Kasım 20, 2018, 06:05:57 ös
  Merak ettiğim bir mevzu var,sayın @Caliper;

Bir Mason "güç,hırs ve şöhret" için değilde, sadece hayatına ve hayatlara dokunup,ve onlara dair doğru olanı yapmak için masonluğa girdiğini, ne zaman anlar?

  En derin Saygılarım ile ...
Başlık: Ynt: Bir Locaya Konuk Kabul Edilmesi - 1
Gönderen: Tık-Tik-Tak - Kasım 20, 2018, 07:34:21 ös
  Merak ettiğim bir mevzu var,sayın @Caliper;

Bir Mason "güç,hırs ve şöhret" için değilde, sadece hayatına ve hayatlara dokunup,ve onlara dair doğru olanı yapmak için masonluğa girdiğini, ne zaman anlar?

  En derin Saygılarım ile ...

Caliper kardeşime sorulmuş, dolayısıyla bana cevap düşmez. Ancak bence "üf bu masonlar çok zengin" önyargısı ile girdiği meslekte Dul Kesesi dolaşırken gelen bozuk para sesleri ve hatta içinden para yerine çıkan alışveriş fişlerini görünce ilk şok yaşanacak olabilir 😀

Sonra para pul olmayınca mecburen insan kendini Felsefeye vuruyordur belki, kimbilir!

Bir derecede insanın yüzüne baka baka paranın, varlığın bizden önce başkasının olduğu, bizde de sonuna kadar kalmayacağı; güç ve mevkiyi ise hak etmeyenin istememesi gerektiği uyarıları ile karşılaşması mümkün gibi geliyor!

Mabedlerinizin Mahremlerine girmediğimizden ötürü; anladığımız,anlattığınız anlatımlardan ibaret sadece.
Ne diye bilirim ki; öyle diyorsanız...


 
Başlık: Ynt: Bir Locaya Konuk Kabul Edilmesi - 1
Gönderen: Caliper - Kasım 20, 2018, 07:37:29 ös
  Merak ettiğim bir mevzu var,sayın @Caliper;

Bir Mason "güç,hırs ve şöhret" için değilde, sadece hayatına ve hayatlara dokunup,ve onlara dair doğru olanı yapmak için masonluğa girdiğini, ne zaman anlar?

  En derin Saygılarım ile ...

Benim çok sık kullandığım bir söz vardır "Ben oldum diyen, şüphesiz ki çok hamdır".

Masonların hayatı ve yaşama amacı insanlık olmalıdır. "Evet ben artık maddi dünyadan sıyrıldım, kendimi sadece insanlık için adadım " demek bile mütevazı bir tavırdan uzaklaşmak anlamına gelebilir.

Lafı uzatmadan sorunuzun cevabına gelecek olursam, kapıyı çalmadan anlamaya başlamalı ama henüz yeteri kadar anlamamış gibi ömür boyu daha çok anlamak için uğraşmalıdır.

Saygılarımla ve sevgilerimle
Başlık: Ynt: Bir Locaya Konuk Kabul Edilmesi - 1
Gönderen: Tık-Tik-Tak - Kasım 20, 2018, 07:42:21 ös
  Merak ettiğim bir mevzu var,sayın @Caliper;

Bir Mason "güç,hırs ve şöhret" için değilde, sadece hayatına ve hayatlara dokunup,ve onlara dair doğru olanı yapmak için masonluğa girdiğini, ne zaman anlar?

  En derin Saygılarım ile ...

Benim çok sık kullandığım bir söz vardır "Ben oldum diyen, şüphesiz ki çok hamdır".

Masonların hayatı ve yaşama amacı insanlık olmalıdır. "Evet ben artık maddi dünyadan sıyrıldım, kendimi sadece insanlık için adadım " demek bile mütevazı bir tavırdan uzaklaşmak anlamına gelebilir.

Lafı uzatmadan sorunuzun cevabına gelecek olursam, kapıyı çalmadan anlamaya başlamalı ama henüz yeteri kadar anlamamış gibi ömür boyu daha çok anlamak için uğraşmalıdır.

Saygılarımla ve sevgilerimle

Alıntı
kapıyı çalmadan anlamaya başlamalı ama henüz yeteri kadar anlamamış gibi ömür boyu daha çok anlamak için uğraşmalıdır.

Yazınızın tümü, ve bir o kadar da son cümlenizden alıntıladığım sözünüz,herşeyi açıklıyor.

Teşekkürler.

Saygılar.
Başlık: Ynt: Bir Locaya Konuk Kabul Edilmesi - 1
Gönderen: Alşah - Kasım 21, 2018, 12:13:14 öö
       Sayın Caliper çok güzel özetlemiş konuyu ama ben biraz farklı düşünüyorum.
       Bakın şimdi, yazılanlarla uygulamaların bir birleri ile pek te alakalı olmadığı kanaatindeyim.
       Şöyle ki;
       - Masonluğa kabul şartlarından biri erdemli ve iyi ahlak sahibi olmak deniliyor (Gerçi her iyi erdem ve ahlak sahibi olanın Mason olması anlamına gelmediği de belirtilmiş) ama Mason olmayanların arasında bu şartları fazlası ile taşıyanlar olduğuna inanıyorum.
       - Masonluk sonsuz bir eğitim yeridir deniliyor ama uygulamada hiç te öyle olmadığı anlaşılıyor. Bir harici (Profan) olarak Masonlukla ilgili bir çok kitap, makale okuyup, bir çok görsel de izlememize rağmen en azından burada bile bunları paylaşamıyoruz. 17. madde var ya!.
           Bir de şunu merak ediyorum, mevcut Localardan hangisi insanları aydınlatmak için ne gibi seminerler, sempozyumlar, konferanslar veya söyleşiler düzenlemişlerdir?.
           Bizler yukarıda sözünü ettiğim yazılı ve görsel kaynaklardan edindiğimiz bilgileri burada paylaştığımızda, çoğu kez paylaşımımızın doğru olmadığı şeklinde uyarılar alıyoruz.
        - Masonluk ülküsünü benimsemiş, kendinizi ilme, bilime, iyiliğe ve insanlara hizmete adadığınızı farz edin, eğer Locaya  öneren bir yakınınız/tanıdığınız  yoksa kapının açılacağını zannetmiyorum.
         Bu nedenlerle sayın Caliper'in açıklamalarına katılmadığımı belirtiyorum.
         Saygılar-sevgiler.
Başlık: Ynt: Bir Locaya Konuk Kabul Edilmesi - 1
Gönderen: Caliper - Kasım 21, 2018, 10:15:07 öö
Sayın Alşah paylaşımımı yapıcı olarak eleştirmiş ve katılmadığı belirtmiş. Yapıcı eleştiri olmadan gelişim olmaz. Yaptığım paylaşımda katılmadığı noktaları kendi tecrübeleriyle birleştirip eleştirdiği için teşekkür ederim.

Haklı olduğu noktalar var mıdır? Elbette ki vardır. Eleştirileri tamamen doğru mudur? Tabii ki hayır.

     
       - Masonluk sonsuz bir eğitim yeridir deniliyor ama uygulamada hiç te öyle olmadığı anlaşılıyor. Bir harici (Profan) olarak Masonlukla ilgili bir çok kitap, makale okuyup, bir çok görsel de izlememize rağmen en azından burada bile bunları paylaşamıyoruz. 17. madde var ya!.
         

Bir Mason olabiliriz veya bir harici olabiliriz, ne olduğumuzdan daha çok kendimizi nasıl geliştirdiğimiz önemlidir. Siz bir harici olarak Masonlukla ilgili birçok şey öğrenmiş olabilirsiniz. Ritüeller dışında bu bildiklerinizi bu forumda paylaşabilirsiniz. Ama konu ritüeller olunca, her ne kadar bunu başka yerlerden okuyup öğrenebilseniz de, bu forumda paylaşamazsınız tartışamazsınız. Bu safhada bizim ettiğimiz yeminler devreye giriyor.

Masonluk felsefesiyle ilgili, tarihiyle ilgili, sembollerle ilgili ve hatta antimasonik düşüncelerle ilgili paylaşımlar bile yapabilirsiniz, forum yönetimini eleştirebilirsiniz, Masonları eleştirebilirsiniz bu forumda. Forumun tek bir yasağı var; ritüeller. Bir zahmet buna da uyacaksınız. Tek bir yasağı olduğu için de bu forumu, kişisel eğitimi engelleyen bir yer olarak görüyorsanız, konuyu sizin ve diğer üyelerin takdirine bırakıyorum.

     
           Bir de şunu merak ediyorum, mevcut Localardan hangisi insanları aydınlatmak için ne gibi seminerler, sempozyumlar, konferanslar veya söyleşiler düzenlemişlerdir?.
         

Üyesi bulunduğum HKEMBL, son bir yıl içerisinde sadece İstanbul Vadisi'nde, haricilere açık 10'a yakın etkinlik yapmıştır. Ben de birkaçına ailem ve harici arkadaşlarımla katılma fırsatı buldum. Hatta 10 Kasım Atatürk'ü Anma etkiliğinde, salon o kadar kalabalıktı ki, salonun ayakta izleyen seyirci kapasitesi bile dolduğu için ben ve ailem salona giremedik.

Son olarak belirtmek istediğim konu, Masonluk ketumluk gerektirir. Bize göre gerekli bazı konulardaki ketum davranışımız size aşırı gelebilir.

Saygılarımla ve sevgilerimle
Başlık: Ynt: Bir Locaya Konuk Kabul Edilmesi - 1
Gönderen: Alşah - Kasım 21, 2018, 11:17:30 ös
       Sayın Caliper'e saygı duyuyorum. Yalnız takıldığım ve şayet kaçırmış isem çok üzüleceğim bir ifadesini okuyunca hayret etmedim diyemem. Sayın Caliper şöyle diyor bu ifadesinde;
        "Üyesi olduğu HKEMBL.son bir yıl içinde sadece İstanbul vadisinde haricilere açık 10'a yakın etkinlik yapıldığını, hatta ailesi ve harici  arkadaşları ile katılma fırsatı bulduğunu, hatta 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinliğinde salonun dolup ayakta izleyici kitlesi bile dolduğu için kendisinin ve ailesinin salona giremediğini " bildiriyor.
        Sayın Caliper'in bu ifadesi karşısında ne diyeceğimi bilemiyorum!. Böyle bir etkinlik yani haricilerin de katılmalarına olanak sağlayan bir etkinlik olur da bir harici olarak nasıl haberim olmaz !. kendime kızıyorum. >:( Şayet , bu veya böyle etkinliklerden herhangi bir şekilde haberim olsa idi, ne yapar eder o etkinliğe katılırdım. Hele hele Ulu önderimiz Atatürk'ü anma gibi bir etkinliğe katılmak için bir gün önceden oraya gider bir şekilde o anma törenine katılırdım.
       Şimdi, şayet mümkün ise; şu hususların açıklanmasını istiyorum.
       -Formumuz üyelerinden böyle toplantılardan haberleri olanlar var mı?.
       -Gerek HKEMBL. gerekse ÖMBL/KMBL. tarafından düzenlenen ve hariciler açık etkinlikler hangi yayın organları tarafından duyurulmaktadır. Yani biz  hariciler bu toplantılardan nasıl haberdar olabileceklerdir?.
        -Yoksa, sadece Localara kayıtlı olanlar harici arkadaşlarını mı böyle toplantılara götürebiliyorlar?
        Şahsen ; şayet bu ve benzeri toplantılardan haberdar olunmuş olsa, Formumuzdaki bir çok harici arkadaşın büyük fedakarlıklar gerektirse de bu toplantılara katılacağına inanıyorum.
        Bu münasebetle de, (Şayet bir mahzuru yok ise) Formumuzdaki Mason üyelerimizin zaman zaman yapıldığı bildirilen toplantılardan sitemizdeki haricilerin de haberdar edilmesini istirham ediyorum.
        Saygılar-sevgiler.     
Başlık: Ynt: Bir Locaya Konuk Kabul Edilmesi - 1
Gönderen: Caliper - Kasım 22, 2018, 11:15:38 öö
Sayın Alşah;

Bu tür faaliyetlerin genelinde bir Mason refakatinde hariciler katılabilirler, bunun en büyük nedeni takdir edersiniz ki güvenliktir.

Geçtiğimiz Nisan veya Mayıs ayında (hafızamı mazur görün lütfen) İstanbul'da bir otelde, haricilere açık, uluslararası Masonluk ile ilgili bir sempozyum oldu. Bu toplantı pek tabii basında yer almadı.

Saygılarımla ve sevgilerimle
Başlık: Ynt: Bir Locaya Konuk Kabul Edilmesi - 1
Gönderen: karahan - Kasım 22, 2018, 07:49:14 ös
Sn.Alsah haklı aslında anlatmak istediği de açık,yıllardır bu forumdayız böyle bir etkinlik olduğunda forumda açıklama yapılsa ve biz haricilerin katılımına sunulsa ve o havayı görsek hoş olurdu.
Başlık: Ynt: Bir Locaya Konuk Kabul Edilmesi - 1
Gönderen: Alşah - Kasım 22, 2018, 09:18:18 ös
       Evet sayın Caliper, sayın karahan dostumun dediği gibi bu tür etkinliklerden bizlerin de haberi olsa fena mı olur?.
       Hazır konu bu mecraya çekilmişken, sayın Caliper formumuzda bu işi başlatma lütfunda  siz bulunur musunuz! (Harika olur).
       Saygılar-sevgiler.
     
Başlık: Ynt: Bir Locaya Konuk Kabul Edilmesi - 1
Gönderen: Caliper - Kasım 22, 2018, 09:35:32 ös
Hangi organizyona kimin katılabileceği ve bu organizasyonların nerede ilan edileceği sadece Büyük Loca yetkisindedir. Ne şahsım ne de bu forumda bulunan Kardeşlerim bu yetkiye sahip değildir.

Bu forumda bizler her ne kadar kendi Büyük Locamızı temsil ediyor gibi görünsek de sadece kendi bilgi ve düşüncelerimizi paylaşıyoruz.

Saygılarımla ve Sevgilerimle