Masonlar.org - Harici Forumu

 

Gönderen Konu: "Panorama" dergisinin 34. sayısında Büyük Üstat Can ARPAÇ ile yapılan roportaj  (Okunma sayısı 20474 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Ekim 18, 2006, 02:08:20 öö
 • Administrator
 • Uzman Uye
 • *
 • İleti: 9553
 • Cinsiyet: Bay
  • Masonluk, Masonlardan Öğrenilmelidir

TÜRK MASONLARININ EN ÜST YÖNETİCİSİ CAN ARPAÇ:
"TÜRKİYE'DE SEKİZ BİN MASON VAR"

Haftalık "Panorama" dergisinin 34. sayısında yer alan Büyük Üstat Can ARPAÇ ile yapılan röportajı sunuyoruz. Mesa Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi, denetçi, Can Arpaç bildiğimiz aile babası, 37 yıldır Nükhet Erkin ile evli. Bir kızı, bir oğlu ve bir torunu var. 62 yaşındaki Can Arpaç'ı, yaşıtı aile babalarından ayıran özellik, "Büyük Üstat" olması. 18 Nisan 1992'den beri o, Türk Masonları'nın en üst seviyedeki yöneticisi. 27 Mart 1959'da 1. dereceden çırak olarak başladığı Masonluk kariyeri sonunda 33. dereceye ulaşmış. Can Arpaç doğduğunda babası da dört günlük Masonmuş. Ama, Can Arpaç'ın çocukları Mason değil. İstanbul'da doğup Kabataş Lisesi, İstanbul Hukuk Fakültesi, Halıcılık Limited şirketi, 37. dönem yedeksubaylık, Yüksek Ticaret Okulu, İş Bankası, Oerlikon A.Ş. Bölge Müdürlüğü duraklarından geçen kişisel kariyerini "Büyük Üstat"' ünvanıyla taçlandıran Arpaç, Panorama'nın sorularını Tuna Caddesi'ndeki "Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası"nda cevaplandırdı:

PANORAMA- Masonluk bir dayanışma cemiyeti mi, tarikat mı sayılmalı? Türkiye'deki tarihi gelişimi nasıl oldu?
ARPAÇ-Masonluk bir dayanışma cemiyeti veya tarikat değildir. Masonluk, ideal insanlardan oluşan bir sevgi dünyasında, özgürlük ve barış içerisinde kardeşçe yaşamayı öğrenmek ve gerçekleştirmek için ömrümüz boyunca çalışmak sanatıdır. Türkiye'deki tarihi gelişimini özetlemeye çalışırsak; başlangıcı Osmanlı İmparatorluğuna kadar gidiyor. 1738'de Galata'da Fransızca çalışan bir locanın varlığı sözkonusu. 1773'de İzmir'de Fransızca çalışan bir locaya ait bir takım döküman da var. Türkiye'de ilk Masonluk kuruluşu, Mısırlı Prens Halim Paşa'nın 1861'de kurduğu Şura-ı Alî-i Osmanî. Ancak bu kuruluş o zamanki saltanat çekişmeleri ve Mısır hidivleri arasında çıkan anlaşmazlıklar nedeni ile 48 yıl çalışmalarına ara vermiş, 1909 yılının 25 Haziran'ında Mısır yüksek Şurâsı'ndan Prens Aziz Hasan Paşa Kardeşimiz Maşrık-ı Azâm-ı Osmani (Büyük Loca)'yı kurmuşlardır. Bu dönemde Osmanlı İmparatorluğu sınırları içerisinde 65 locanın varlığı bilinmektedir. Birinci Dünya Savaşı sonrası sınırlarımızın değişmesiyle loca sayısı azalmış, 1929'da Maşrık-ı Azâm-ı Osmani'nin adı Türk Yükseltme Cemiyeti-Türk Büyük Locası olarak değiştirilmiştir. 1935 yılında Türk Masonları 35 Muntazam Loca'da çalışıyorlardı. 1935 yılı Büyüklerin Büyüğü Atatürk'ün ülkemizin temel taşlarını oluşturan devrimlerinden birini daha gerçekleştirdiği yıldır. Haklı olarak tekke ve zaviyeler, pek çok cemiyet, hatta Türk Ocakları bile kapatılmıştır. Türk Masonlarının harf harf benimsedikleri Atatürk ilkeleri Halk Evleri tarafından yürütülmektedir. O zaman İçişleri Bakanı Şükrü Kaya Kardeşimizdir. Atamızın yakın çevresinde pek çok Kardeşimiz vardır. Hepsinin görüşü politik bir istismara meydan vermemek için Türk Masonluğunun kendi iradesiyle çalışmalarını durdurmasıdır. Kardeşlerimiz 9 Ekim 1935'de bir beyanname ile bu kararlarını gerçekleştirmişlerdir. Ne yazık ki bu güzel davranış "Mason Cemiyeti Kapatıldı" şeklinde istismar edilmiştir. Ve edilmektedir. 13 yıllık bir aradan sonra 1948'de Operatör M.Kemal Öke kardeşimizin çabası ile Yüksek Şura, Türkiye Mason Derneği adı altında çalışmalarına başlamış ve Şuraya bağlı olarak 1951'de Türkiye Büyük Mahfili kurulmuştur. Hükümetçe kapatılan bir dernek olmadığımız için 1935'de sahibi olduğumuz lokal binalarımız tamir ve tefriş edilerek hizmete açılmıştır. Bundan sonra düzenli ve saygın bir Büyük Loca haline gelmek için özenle çalışmıştır. Diğer bir deyişle düzenli Masonlukta Süprem Konsey tarafından kurulmuş değil, Muntazam Localar tarafından kurulmuş Büyük Loca esas olduğu için gerekli işlemler yapılmış ve 16 Aralık 1956'da Türkiye Büyük Locası yeniden doğmuştur.

P- Masonluğun gizlilik prensibi olduğunu biliyoruz. Bunun sebebi nedir?
A- Günümüzde Masonluk gizli değil, ülkemizin yasalarına göre kurulmuş, idari ve mali açıdan hiç bir dış kuruluşla bağlantısı olmayan adresi belli bir dernektir. Pek çok dernek gibi üye olmayanlara kapalıdır. Gizlilik ise geçmişte Ortacağ karanlığında Engizisyon devrinde, aşırı sağ veya aşırı solun hakim olduğu dikta rejimlerinde yaşamak zorunda kalan üyelerimiz tarafından can güvenlikleri için başvurulan bir yol olmuştur. Bugün dileyen her kardeşimiz kendisinin Masonluk yolunda olduğunu söyleyebilir.

P- Masonlar arasında bir dayanışma olduğu; gerek bürokraside, gerek siyasette ve gerekse iş hayatında birbirlerini kayırdıkları düşünülür. Bu ne oranda doğru?
A- Masonlar arasında körü körüne bir dayanışma yoktur. Bütün insanlar öncelikle yakın tanıdıkları ile elele vermek isterler. Okulda aynı sınıfta olanlar, askerliklerini beraber yapanlar, gençlikleri aynı mahallede geçenler, aynı partide çalışanlar, bir dayanışma sözkonusu olduğunda yakın tanıdıklarını seçerler. Masonlukta kural, mesala bir iş için iki aday varsa ve bu iki adayın nitelikleri eşitse Masonluk yolunda olana şans tanımaktır. Fakat Mason Derneği üyesi olmayan aday, kardeşimizden örneğin fazla bir yabancı dil biliyorsa işe alınacak kişi tanımadığımız kişidir.

P- Masonluğa yönelik en ağır eleştiri, bu "Kardeşlik" yapısının aslında Yahudi Lobiciliği olduğudur. Törenlerde bir "dilortaklığı" bulunduğunu gözönüne alırsak, bu suçlamaya ne dersiniz?
A- Bu eleştiri tarihi bir yanılgıdır. Operatif Masonluk (Duvarcılık) teşkilatı yaklaşık M.S.975 yılından bu yana gelir. Spekülatif Masonluk ise 1717'den bu yanadır. İsrail Devletinin kuruluşu ve Siyonizm dün kadar yakındır. Terminolojik benzerlikler bulunabilir. Çünkü Masonluk öğretisi Semboller aracılığıyla efsanelerden esinlenerek kaleme alınan teatral metinler kullanarak yapılır. Özellikle efsanelerin tıpkı üç kutsal kitapta veya dini törenlerde olduğu gibi ortak yanları ve benzerlikleri vardır.

P- Ritüeller, Masonlukta ne derece önem taşıyor?
A- Ritüel, Masonluğa yaklaşmak için izlediğimiz bir yoldur. Bizim gözümüze, kulağımıza, gönlümüze ve düşünce dünyamıza seslenerek gerçeği aramamıza ve ideal insana giden yolu bulmamıza yardım ederler.

P- İsteyen herkes Mason olabiliyor mu? Ne gibi şartlar arıyorsunuz?
A- Derneğimizin kapıları 21 yaşını bitirmiş vatanına ve ailesine bağlı, Ulu Yaradan'a inanan, iyi ahlak sahibi, yüz kızartıcı suçlardan mahkumiyeti olmayan, kendi ekmeğini kazanan, hür düşünceli, kültürlü ve Masonluk yoluna girmek isteyen her erkeğe açıktır.

P- Türkiye'de halen kaç Mason var?
A- Ülkemizde Masonluğa gönül verenlerin sayısı, 8.000'in üzerindedir.

P-Masonluğun çeşitli isimler altında bir iç hiyerarşisi var. Bunları tanıtır mısınız? Birinden diğerine geçmenin ölçüsü nedir?
A- Derneğimizin yönetimi için Büyük Kurul dediğimiz bir Yönetim Kurulu var. İki yılda bir demokratik bir seçimle göreve gelir. Yönetim Kurulu başkanına Büyük Üstad, Yönetim Kurulu üyelerine Büyük Görevliler diyoruz. Herhangi bir hükümette Başbakan ve bakanların hiyerarşik konumu ne ise göreve seçilen Kardeşlerimizin durumu da odur. Ayrıca Masonluk yolunda yaşlanmış, emek vermiş Kardeşlerimize bütün Kardeşlerimizin gönülden gelen saygıları ve sevgileri vardır. Bu sorunuzda, bizim dışımızda sık sık sözü edilen sayısal dereceleri kastediyorsanız, Masonluğun temelini oluşturan ve her Kardeşimizin geçmesi gereken 3 derece vardır. Bunlar, çırak, kalfa ve üstat dereceleridir. Çırak, Masonluk yoluna giren kişidir. Masonik öğretinin ve ahlaki ilkelerin ışığında, kendisini bir ham taş gibi yontmaya, hata ve kusurularını düzeltmeye çalışır. Kalfa, kendini daha yakından tanımaya, hırslarını sınırlamaya, erdemli olmanın yollarını önce kendi içinde araması gerektiğini öğrenmeye çalışır. Üstat, tüm insanlarla kardeşlik sevgisi içerisinde bütünleşmeyi, başkalarının hakkını en az kendi hakkı kadar koruması gerektiğini, aklın ışığından sapılmayacağını öğrenir. Ve idael insan olmaya, gönül kazanmaya, böylece ölümün ötesine geçmeye çalışır. 4'den 33'e kadar olan dereceler ise Üstad derecesindeki Kardeşlerimizin dilerse başvurabilecekleri, felsefî derecelerdir. Burada Masonluğun tarihi, felsefesi ve sembolizması daha derin incelenir. Daha akademik bir çalışmadır. Ancak bu derecelere devam Büyük Locamız açısından hiyerarşik bir ayrıcalık sağlamaz.

P- Masonlar arasında maddi yardımlaşma var mı?
A- Her insanın yakınları ile ilişkisi ve yardımlaşması ne ise Masonluk yolunda olanların da durumu aynıdır. Bir Kardeşimizin ölümü halinde, bir kere için, üç milyon 500 bin lira ölüm yardımı Derneğimizce yapılmaktadır.

P-Localar nasıl kuruluyor ve işlevi ne? Kaçar kişilik oluyor?
A-Bütün üyelerimizi bir araya toplamak mümkün olmadığından Kardeşlerimiz Loca adını verdiğimiz kollar halinde toplanıyorlar. En az 30 Kardeşimizin biraraya gelmesi lazım. Bu 30 Kardeşimiz üye sayısı 100 civarına gelen localardan ayrılabildikleri gibi, birbirleri ile daha yakın tanışan ama çeşitli Localarda kayıtlı olan kardeşlerimizin biraraya gelişleri şeklinde de olur. Localarda, konferanslar, giriş törenleri, ölen kardeşlerimizi anmak gibi çalışmalar yapılır.

P-Günümüzde Avrupa'da kimi Localar kadınlara da açık, Türk Masonlarının bu konudaki tavrı nedir?
A-Geleneksel Masonluğun temelinde yapı ustaları var. Operatif Masonluk dediğimiz dönemlerde yapılan işlerin zorluğu nedeniyle kadınları almamak kuralı koyulmuş. Bu kural ananelerine çok bağlı olan Muntazam Masonluk açısından bugün de geçerlidir. Eşlerimiz çeşitli toplantılarımızda yanımızdadır. Sosyal aktivitelerimizde ve topluma dönük yardımlarımız için gerektiğinde bize destek olurlar ama, üye olarak derneğimize giremezler.

P- Masonluktan ihraç mümkün mü? İhraç edilen var mı?
A- Her dernek gibi, bizim aramızdan da ihraç, istifa ve benzeri yollardan ayrılmalar olmuştur.

P-Masonluğun "açık" hale dönüşmesini savunanların ve "gizlilik" ilkesinin korunması gerektiğini savunanların gerekçeleri neler?
A- Masonlukta açıklıktan amaç Masonluğun ne olup ne olmadığının doğru olarak anlatılmasıdır. İçtenlikle inanıyorum ki buna hiç bir üyemiz karşı değildir. Bugün için bir gizlilik prensibimiz olmadığını da az önce ifadeye çalıştım .
- Sahsima ozel mesaj atmadan once Yonetim Hiyerarsisini izleyerek ilgili yoneticiler ile gorusunuz.
- Masonluk hakkinda ozel mesaj ile bilgi, yardim ve destek sunulmamaktadir.
- Sorunuz ve mesajiniz hangi konuda ise o konudan sorumlu gorevli yada yonetici ile gorusunuz. Sahsim, butun cabalarinizdan sonra gorusmeniz gereken en son kisi olmalidir.
- Sadece hicbir yoneticinin cozemedigi yada forumda asla yazamayacaginiz cok ozel ve onemli konularda sahsima basvurmalisiniz.
- Masonluk ve Masonlar hakkinda bilgi almak ve en onemlisi kisisel yardim konularinda tarafima dogrudan ozel mesaj gonderenler cezalandirilacaktir. Bu konular hakkinda gerekli aciklama forum kurallari ve uyelik sozlesmesinde yeterince acik belirtilmsitir.


Mart 03, 2009, 11:39:48 ös
Yanıtla #1
 • Ziyaretçi

masonluk gizli bir örgütken üyelerinin kim oldugu kimsece bilinmezken üstatlar neden böyle görünür anlamam


Mart 03, 2009, 11:42:09 ös
Yanıtla #2
 • Orta Dereceli Uye
 • **
 • İleti: 259
 • Cinsiyet: Bay

Masonluk gizli değildir Sayın hewal73 kendi içindedir ayrıca bir masonun mason olduğunu saklaması veya saklamaması kendi insiyatifindedir.
masonluk gizli bir örgütken üyelerinin kim oldugu kimsece bilinmezken üstatlar neden böyle görünür anlamam
Her şey bir adımla başlar...


Mart 04, 2009, 12:07:21 öö
Yanıtla #3
 • Ziyaretçi

peki niye herkes bunların kim olduğunu locaları falan vb bilmezler ben kendi adıma bilmiyorum


Mart 04, 2009, 12:14:26 öö
Yanıtla #4
 • Mason
 • Uzman Uye
 • *
 • İleti: 1235
 • Cinsiyet: Bay

Herşeyden önce; "Bu" dediğiniz kimse Can ARPAÇ, "bunlar" dediğiniz de Kardeşlerim ise haddinizi takınmanızı öneririm. Masonlar.org kısa kısa saçmalamaların alanı değil fikir teatisinin mümkün olduğunca yüksek seviye ile yaşatılmaya çalışıldığı bir ortamdır. Lütfen uygun davranın.

Sorunuza (yine de) cevap verirsek;

Masonluğun doğası gereği. Ezoterizmin anlamı da budur aslında.
Tempus fugit...


Mart 04, 2009, 12:14:46 öö
Yanıtla #5
 • Orta Dereceli Uye
 • **
 • İleti: 259
 • Cinsiyet: Bay

Sayın hewal73 söylediğiniz gibi siz kendi adınıza bilmiyorsunuz , forumdaki yazılardan ve Mason olan üyelerin yazılarını okudukça bilgi edineceksiniz ve bu foruma üye olarak Mason localarına üye olan insanlarda birşeyler öğrenebilirsiniz diye düşünüyorum.

Saygılar.

peki niye herkes bunların kim olduğunu locaları falan vb bilmezler ben kendi adıma bilmiyorum
Her şey bir adımla başlar...


Mart 04, 2009, 10:45:25 öö
Yanıtla #6
 • Ziyaretçi

sayın MERICCAN yazınız için teşekkür ederim ben daha yeni olduğum için forumdaki bütün yazıları okumadım ve beni maruz görünkü bilmek insanın doğal hakkıdır bende işte sora sora okuya okuya anlayıp öğrenecez  sayın Omnia Tempus Alit tende lütfen hemen kesip atmamasını bilmemenin doğal olduğunu karşılamasını istiyorum saygılarla


 

Benzer Konular

  Konu / Başlatan Yanıt Son Gönderilen:
9 Yanıt
22929 Gösterim
Son Gönderilen: Eylül 16, 2011, 11:16:33 ös
Gönderen: AMON RA
19 Yanıt
16767 Gösterim
Son Gönderilen: Aralık 08, 2012, 09:45:54 ös
Gönderen: smyrnali
36 Yanıt
27059 Gösterim
Son Gönderilen: Temmuz 23, 2012, 10:20:17 öö
Gönderen: Masor1976
49 Yanıt
35220 Gösterim
Son Gönderilen: Eylül 29, 2014, 11:29:47 öö
Gönderen: ABCDEF
15 Yanıt
15521 Gösterim
Son Gönderilen: Nisan 07, 2015, 01:28:57 ös
Gönderen: _SplendouR_
8 Yanıt
11401 Gösterim
Son Gönderilen: Haziran 09, 2018, 12:28:29 öö
Gönderen: Tık-Tik-Tak
0 Yanıt
5151 Gösterim
Son Gönderilen: Ekim 30, 2010, 02:58:20 ös
Gönderen: karahan
15 Yanıt
17705 Gösterim
Son Gönderilen: Şubat 08, 2011, 05:35:53 ös
Gönderen: alcyone
11 Yanıt
15410 Gösterim
Son Gönderilen: Mart 12, 2014, 04:25:08 öö
Gönderen: resurrected
3 Yanıt
5320 Gösterim
Son Gönderilen: Mart 25, 2015, 02:19:45 öö
Gönderen: ruzber