Masonlar.org - Harici Forumu

Mason ve Masonluk Nedir? => Masonluk ile ilgili Sorular ve Cevaplar => Konuyu başlatan: enelsır - Mayıs 16, 2013, 09:04:56 öö

Başlık: Özgürlük, Dogma, Bağnazlık (2)
Gönderen: enelsır - Mayıs 16, 2013, 09:04:56 öö
Devam...

Dogmalar yalnızca dinlere mi özgüdür?

Her neye, hangi görüş, bilgi ya da yargıya “kesinlik”, “değişmezlik”, “tartışılmazlık”, “eleştirilemezlik” gibi nitelikler bağlanacak olursa, bunlar birer dogma niteliği taşır. Bu olguya dinlerde daha sık rastlanmaktadır ama dogma yalnızca dine özgü değildir. Aslında bilimsel nitelikli olması gereken bulgular ve bunlara ilişkin soruların yanıtları da kesin, değişmez, tartışılamaz ve eleştirilemez sayılırsa, birer dogmaya dönüşür.

Başlık: Ynt: Özgürlük, Dogma, Bağnazlık (2)
Gönderen: asimov - Mayıs 16, 2013, 09:27:57 öö
Bu konu yine başka bir başka başlık altında irdelenmişti.

Evet dogmalar sadece dine, bireylere, kurumlara ait olmayıp bilim de bile dogmaların olqbileceğini söylemiştim.

Örnek olarak ta "sicim teorisi"ni vermiştim.

Sicim teorisi basitçe bildigimiz 4 boyutlu uzaydan daha fazla boyut olabilceğini öngören bir teoridir. Öngören diyorum ama bunu henüz kavramsal, deneyael ve matematiksel bir ispatı yapılamamıştır. İşte böyle bir konunun kamuoyunda, bilim alanında hatta bilimkurguda yaygın olması, var olduğu gibi bir yanlış algıya neden olmuştur.

Bilim insanlarının geneli işte bu nedenle bu teoriyi altyapısı olmamasına rağmen bazı bilim adamlarınca ısrarla savunulması, gerçekmiş gibi sunulması nedeniyle dogma olarak adlandırıyorlar.

İşte dogmalar hayatın her alanında var.

O zaman masonluğun dogmalarla mücadele etmesi bu nedenle bile olsa önemli olmuyor mu?

Başlık: Ynt: Özgürlük, Dogma, Bağnazlık (2)
Gönderen: ADAM - Mayıs 16, 2013, 11:43:53 öö

Ben bu bağlamda Sayın asimov'a katılamayacağım.

Sayın enelsır'ın dediği başka, Sayın asimov'in dediği başka.

Saylın enelsır'ın dediği bir kural, bilgi, yöntem ya da uygulamanın değişmez ve değiştirilemez olarak nitelenişi nedeni sonucu ortaya çıkar durum: Dogma.

Sayın asimov'in dediği ise, öyle bir kural, bilgi ya da yöntemin (bu bağlamda uygulama yok) kanıtlanamamış olmasına karşın genel geçerli olduğunun ileri sürülüşü: Varsayım bağnazlığı.

Bu işin ucu elbette Masonluğa da uzanıyor. Şayet Masonlukta birtakım iglkelerin, kuralların, geleneklerin, uygulamaların, yöntemlerin ve bunun gibi olanların kesin, değişmez, değiştirilemez ve değiştirilemeyecek olduğu ileri sürülüyorsa, bu ileri sürüşün kaepsamına girenlerin hepsi birer dogmadır. masonluk dogmalara karşyı olsa da, kendi içinde dogma barındırıyor demektir.

Ancak bu deyiş yanlış anlaşılmasın sakın... Benimsenen, hoşlanılan, uygun ya da yararlı bulunan bir olgu ile bu olgunun o an için değiştirilemez olarak görülmesi nedeniyle bunu hemen bir dogma olarak nitelemek doğru olmaz. Ancak bunun gelecekte de, başka toplumsal koşullar altında da, her ne olursa olsun değiştirilemeyeceği, mutlak olduğu ileri sürülürse işte o zaman dogma olur.

Bu dediğimi örnek vererek de anlatabilirdim. Anlaşılmadığı söylenirse, öyle yapmak gerekecek.

       
Başlık: Ynt: Özgürlük, Dogma, Bağnazlık (2)
Gönderen: asimov - Mayıs 16, 2013, 11:57:40 öö
Sayın ADAM haklı ama bazı kuralların varlığı ve değiştirilemeyecegi ile ilgili varsayımsal açıklamalar da bilimsel olamıyor. Ben buna vurgu yaptım.

Sadece biz böyle düşünüyoruz. Bunun bilimsel açıklaması olmasa da, hatta doğruluğu ortaya konamasa da tartışmasız kabul etmek benim verdiğim örnekle ilişki kurulabilir.

Evet kuşkusuz masonlukta da bazı konularda dogma vardır.
Başlık: Ynt: Özgürlük, Dogma, Bağnazlık (2)
Gönderen: ruzber - Mayıs 16, 2013, 08:54:45 ös
sayın Adam lütfen açın.
Başlık: Ynt: Özgürlük, Dogma, Bağnazlık (2)
Gönderen: asimov - Mayıs 16, 2013, 09:40:32 ös
Dogma ve  bağnazlık...

Her konu ile bağlantılı ama buradaki amacımız forumun amacına uygun olarak masonlukla bağlantısının kurulması.

Evet masonluk her türlü dogmaya karşıdır. Onunla savaşır ama bu söyleyiş çok teorik.

Pratikte olan, uygulanan nedir?

300 yıldır değişmediği söylenen, gelecekte de değişmeyeceği umulan anlayışlar, kabullenmeler acaba birer dogma olarak nitelendirilebilir mi?

Herhalde sayın ADAM bu konu ile bağlantılı örnekler vermekten bahsediyor.

Söyleyeceklerine katkıda bulunmak isterim...

Başlık: Ynt: Özgürlük, Dogma, Bağnazlık (2)
Gönderen: ceycet - Mayıs 17, 2013, 07:22:24 öö

Dogmalara açık zihinler,bazen farkında olmadan kendi dogmalarını da yaratabilir.

Dolayısıyla,dogmaların yapması muhtemel hasarları önemsemek gerekir.Öncelikle,zihni tamamen arındırmak ve dogma tehlikesine karşı sürekli uyanık olmak önemlidir.