Masonlar.org - Harici Forumu

Mason ve Masonluk Nedir? => Masonluk ile ilgili Sorular ve Cevaplar => Konuyu başlatan: ADAM - Aralık 22, 2009, 12:04:36 ös

Başlık: Masonlukta bir “Tanrı Anlayışı”ndan söz edilir mi?
Gönderen: ADAM - Aralık 22, 2009, 12:04:36 ös


Bu bakımdan Masonlukta iki farklı yaklaşım vardır.

“Allah”, “Tanrı” ya da bunlarla eş anlamlı bir başka sözcük, tutucu ya da gelenekçi nitelikli bir Masonluğu benimseyen mason örgütlerinin ritüellerinde görülebilir. Liberal ya da özgürlükçü Masonluk anlayışını benimseyen mason örgütleri ise, ritüellerinde, dinlerin betimledikleri bir Tanrı anlayışını doğrudan niteleyen terim ve sözcüklere yer vermezler.

Bu farklılık, tutucu ya da gelenekçi nitelikli Masonlukta dinsel inanca verilen önem ve önceliği yansıtır. Buna karşılık, liberal ya da özgür düşünceyi öncelikli gören nitelikli bir Masonluğun “dinsizlik” ya da “tanrısızlık” olduğu anlamına gelmez; çünkü “Tanrı” kavramını ve düşüncesini yadsıyan hiçbir sav, hiçbir görüş yoktur.

Kaldı ki her iki tür Masonlukta da kullanılmakta olan belirgin bir kavram vardır. (Forum kurallarının 17. maddesi uyarınca burada bu kavramı vermekten sakınıyorum. Bilen bilir.) Bu kavram, bazı mason kuruluşlarında “Tanrı” kavramı ile özdeşleştirilir. Bazı mason kuruluşlarında ise sadece bir “simge” olarak nitelenir ve yorumu masonların özgür düşünce ile yapacakları değerlendirmeye bırakılır.


Elbette şu soru da önemli: «Loca çalışmalarında dinlerin kutsal kitapları bulundurulur mu?»

Bazı mason kuruluşlarında, bir locanın “düzenli” sayılabilmesi için çalışma sırasında kutsal din kitaplarının açık olarak bulundurulması zorunludur. Bu, masonların “dinlerine bağlı inançlı kişiler” olduğunun bir göstergesi sayılır.

Bazı mason kuruluşlarında ise beyaz ve boş yapraklı bir kitap vardır; bu bir simgedir.

Bazı mason kuruluşları ise bunların hiçbirini kullanmaz hatta kullanmamaya özen gösterir.


Başlık: Ynt: Masonlukta bir “Tanrı Anlayışı”ndan söz edilir mi?
Gönderen: karahan - Mart 19, 2017, 11:41:52 ös
Her şeyi gören göz, Tanrı'nın herkesi gözlemesinin ve korumasının bir sembolüdür. Her şeyi gören göz genellikle çevresinden ışınlar yayılan bir daireyle çevrelenmiş tek bir insan gözü olarak resmedilir. Kimi Zaman "Tanrının Gözü" olarak da söz edilen bu sembol ABD dolarının (1778 yılından beri) yanı sıra, Mısır tarzı bir piramidin tepesine oturtulmuş olarak ABD Resmi Mühründe de görülür.
Farmasonlara göre, bu sembol "Evrenin Büyük Mimarı"nı temsil eder. Birçok kültürde, çoğu kez "kem göz" lanetlerinden korunmak için bu sembol kullanılır.
İnsan gözü, Mark Twain'in de işaret ettiği gibi yalnızca nesnelerin dışını görebilir, ama Her Şeyi Gören Göz (Kadiri Mutlak Göz diye de kullanılır) kalp ile ruhu görebilir ve okuyabilir.

Wikipedideki bu anlatı bağlamında masonların da herşeyi gören bir göze ihtiyacı vardır.