Masonlar.org - Harici Forumu

 

Gönderen Konu: Domuz Etinin Yenmesi İslam'da Niçin Yasak?  (Okunma sayısı 41385 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Haziran 07, 2008, 07:59:58 ös
 • Aktif Uye
 • ***
 • İleti: 574
 • Cinsiyet: Bay

tükürük bezi yok.

Biraz konu disinda olsa da merak ettim.. Tukruk bezi olmamasi ne gibi bir sonuc doguruyor Sn. M.Akyol?


Haziran 07, 2008, 09:36:11 ös
Yanıtla #1
 • Uzman Uye
 • ****
 • İleti: 1648
 • Cinsiyet: Bay

nerden de aklımda kalmışta tükürük bezi yazmışım anlamadım.domuzlar geviş getirmiyor ve midelerinde odalar yok,mesela işkembeleri yok.Bundan dolayı mikroorganizmalar bakteriler ayrışmıyor.

tükürük bezi yok.

Biraz konu disinda olsa da merak ettim.. Tukruk bezi olmamasi ne gibi bir sonuc doguruyor Sn. M.Akyol?


Haziran 07, 2008, 10:56:27 ös
Yanıtla #2
 • Aktif Uye
 • ***
 • İleti: 574
 • Cinsiyet: Bay

Iyi de sonucta su an satilan domuzlar bence temizdir. Yani onca insan yiyor sonucta. Eger birsey olsaydi zehirlenip olurdu bir suru kisi..


Haziran 07, 2008, 11:20:19 ös
Yanıtla #3
 • Uzman Uye
 • ****
 • İleti: 1648
 • Cinsiyet: Bay

yanlış anladınız sanırım

1-domuzda zehirlenme riski mi var ki?
2-alkol almakta haram ve sağlık açısından zararlı ama kimse zehirlenmiyor.
3-birşey zararlı olunca illaki insanların zehirlenmesimi gerekiyor?
Yani onca insan yiyor sonucta. Eger birsey olsaydi zehirlenip olurdu bir suru kisi..


4-Ben size domuzlar kendi dışkılarını yiyorlar demedim.pis de demedim zaten.yediklerini vücudu ayrıştıramıyor.Yani hepsi karışıyor.işkembesi yok hayvanın.biraz isterseniz araştırın buyrun açıklayıcı bir yazı.
 http://tr.wikipedia.org/wiki/Gevi%C5%9Fgetirenler

Iyi de sonucta su an satilan domuzlar bence temizdir.


Haziran 08, 2008, 12:12:19 öö
Yanıtla #4
 • Aktif Uye
 • ***
 • İleti: 574
 • Cinsiyet: Bay

domuzun dinimizde haram olmasnin nedenini ben kendi diskisini yemesi ve son derece pis bir hayvan olmasi diye biliyordum...


Haziran 08, 2008, 12:54:20 öö
Yanıtla #5
 • Uzman Uye
 • ****
 • İleti: 1648
 • Cinsiyet: Bay

Kuran-ı Kerim'e bakabilirsiniz

domuzun dinimizde haram olmasnin nedenini ben kendi diskisini yemesi ve son derece pis bir hayvan olmasi diye biliyordum...


Haziran 09, 2008, 06:09:22 ös
Yanıtla #6
 • Orta Dereceli Uye
 • **
 • İleti: 269
 • Cinsiyet: Bay

Domuz pis de tavuk çok mu temiz...Neler yediğini gördüğümden beri tavuk deyince midem bulanıyor...  +  Kertenkeleden evrilmiş bir hayvan..İguana yemekle tavuk yemek arasında bence bir fark yok...
Bilgili bir aptal, bilgisiz bir aptaldan daha aptaldır.
  Moliere


Haziran 09, 2008, 07:39:20 ös
Yanıtla #7
 • Aktif Uye
 • ***
 • İleti: 574
 • Cinsiyet: Bay

Sn. M.Akyol, Kur'an a bakmaya gerek yok diyanette aciklamis :) Bence oldukca yeterli bir bilgi...

g) Domuzla İlgili Fıkhî Hükümler

Domuz etinin yenmesi gerek Kur’an’da (elBakara 2/173; enNahl 16/115) gerekse Hz. Peygamber’in hadislerinde açık ve kesin bir ifade ile müslümanlara yasak kılınmış, ümmetin icmâı ve uygulaması da bu yönde olmuştur. Zaten İslâm’da yiyecek ve içeceklerden haram kılınanlar oldukça sınırlıdır ve bunların başında da domuz eti yer alır. Hatta Kur’an’da tür itibariyle haram kılınan tek hayvan domuzdur.

Esasen domuz etinin yenmesi bütün ilâhî menşeli dinlerde, söz gelimi Yahudilik ve Hıristiyanlık’ta da haramdır. Tevrat’ta domuzun murdar olduğu belirtilip etinin yenmesi ve ölüsüne dokunulması yasaklanmıştır (Tesniye, 14/8). İncil’de domuz yer yer aşağılandığı halde (bk. Matta, 7/6; Markos, 5/1114) etinin yenmesini yasaklayan açık bir ifade yoktur. Ancak bu durum, Hıristiyanlığı bu yönde köklü alışkanlıkları olan toplumlara benimsetebilmek maksadıyla Pavlus’un domuz etini yasaklayan ibareleri İncil’den çıkarıp “İnsanı ağızdan giren değil ağızdan çıkan kirletir” (Matta, 15/11, 18) hükmünü esas aldığı ve “Çarşıda alınıp satılan şeyler yenebilir” (Korintoslular’a Birinci Mektup, 10/25) gibi ifadelerle bu yönde bir uygulama başlattığı şeklinde açıklanmaktadır.

Kur’an’da akıtılmış kan ile domuz, meyte ve Allah’tan başkası adına kesilen hayvanların etinin haram kılındığı birkaç defa tekrar edilir (elBakara 2/173; elMâide 5/3; elEn‘âm 6/145; enNahl 16/115). Yine Kur’an’da temiz olan her şeyin insanlar için helâl, pis olan şeylerin de haram kılındığı bildirilir (elA‘râf 7/157; Tâhâ 20/81; elMü’minûn 23/51). Hz. Peygamber de bu yasağı devamlı teyit etmiş, “Allah ve resulü şarabın, ölü hayvan etinin, domuzun ve putların alım satımını haram kılmıştır” buyurmuş, hadisin devamında da meytenin yağının gemilerin cilâlanmasında, derilerin yağlanmasında ve aydınlatmada kullanılmasının da haram olduğunu ifade etmiştir (Buhârî, “Büyû‘”, 112; Ebû Dâvûd, “Büyû‘”, 66; Tirmizî, “Büyû‘”, 61). Yeme açısından domuzun etiyle yağının arasında fark olmayıp ikisinin de haram olduğunda İslâm hukukçuları görüş birliği içindedir.

Domuzun cüzlerinin, söz gelimi iç yağının gıda dışındaki amaçlarla kullanılmasına gelince, İslâm hukukçularının çoğunluğu ilgili âyet ve hadisleri yorumlayarak bunların da necis ve haram olduğu sonucuna varmışlardır.

İslâm bilginleri domuz etinin haram kılınmasını açıklamak amacıyla, domuz etinin insan sağlığını ve tabiatını olumsuz yönde etkileme özelliği üzerinde ısrarla durur, bu hususta birçok aklî, tecrübî ve ilmî açıklamada bulunurlar. Ancak, bu anlatılanlar domuz etinin haram kılınmasının gerçek sebebi (illeti) olmadığından, haramlık hükmü zikredilen sakıncaların olup olmamasına göre değişiklik göstermez. XX. yüzyılda gelişen teknolojik imkânların bu sakıncaları bertaraf etmesi, domuz eti ve yağının başka terkip ve şekiller altında hazırlanması veya katkı maddesi olarak kullanılması da dinin bu açık yasağını kaldırmaz. Çünkü, dinin emir ve yasaklarının mutlaka mâkul bir sebebi ve açıklaması olsa bile, bunun tamamının bugün için kavranabileceğini ve gerçek sebebin bulunabileceğini ileri sürmek ölçüsüz bir iddia olur. İlmî gelişmeler ve tecrübeler arttıkça dinin emir ve yasaklarındaki hikmet ve gaye daha iyi anlaşılmaktadır. Öte yandan müslüman açısından İslâm’ın emir ve yasakları, doğruluğuna inanılan gerçekler olup iyi müslüman olma bunlara sıkı sıkıya bağlı olmakla mümkün olur.

İslâm toplumlarında domuz etinin ve yağının yenmesinin haramlığı konusunda gerek uygulamada gerekse hukuk doktrininde görüş birliği vardır. Ancak etinin yenmesi hariç domuzla ilgili birçok fıkhî mesele tartışılmıştır. Bunlar arasında, domuzun ağzını sürdüğü kabın ve suyun hükmü, kılının, derisinin, kemiğinin kullanımı, domuzun alım satımı, telef edildiğinde tazmininin gerekip gerekmediği sayılabilir.

Ana hatlarıyla ifade etmek gerekirse, domuz İslâm hukukunda müslümanlar açısından hukuken değerli mal (mütekavvim mal) sayılmaz. Bir müslümanın domuz üzerinde mülkiyet hakkı olamayacağı gibi kasten telef edilmesi halinde tazmini ve çalınması halinde çalanın cezalandırılması gerekmez. Domuzun gayri müslimlere nisbetle mal hükmünde olup olmadığı ise tartışmalıdır. Hanefî ve Mâlikîler’e göre maldır, gayri müslime ait bir domuz haksız yere telef edilmişse tazmin edilmesi gerekir.

İslâm hukukçularının büyük çoğunluğu domuzun canlı iken de necis olduğu, bu sebeple salyasının, terinin vs. bulaştığı şeyin de necis olduğu görüşündedir. Bu sebeple de ağzını sürdüğü kabın, biri toprakla olmak üzere yedi defa yıkanması gerektiğini söylerler. Mâlikî hukukçular ise canlı olduğu sürece köpek gibi domuzun da necis olmadığı görüşündedir. Bu ihtilâfın pratik sonucu domuzun girip çıktığı veya salyasını bulaştırdığı suyun temizliği ve temizlenmesi konusunda kendini gösterir. İslâm hukukçularının çoğunluğu domuzun derisinin tabaklansa bile kullanılmayacağı, necis olduğu görüşünde iken, Zâhirîler, Ebû Yûsuf, İbn Hazm gibi bazı hukukçular tabaklanan domuz derisinin kullanılabileceği görüşündedir. Bir kısım hukukçu da bu derinin tulum gibi sıvı maddelerde değil de örtü, sergi, çadır gibi suyla temas ettirilmeden kullanılabileceğini söyler. Domuzun kılının iğne ve badana fırçası olarak kullanılmasının İslâm hukukçularının çoğunluğu tarafından câiz görülmesi de buna o dönemde olan ihtiyaç sebebiyledir. Domuzun eriyip çürüyüp başka bir maddeye dönüşmesi halinde İslâm hukukçuların çoğunluğuna göre bu yeni oluşan maddenin hükmü esas alınır. Bazı koruyucu terkiplerin içinde domuz vb.nin yağının bulunması da, istihâle ve temize karışma yoluyla değişme konusunda hâkim olan ölçü ve yaklaşımdan hareketle hükme bağlanabilir.


www.diyanet.gov.tr


Haziran 10, 2008, 01:48:11 öö
Yanıtla #8
 • Ziyaretçi

Domuz eşi kıskanmayan bir hayvandır.onu yiyen insanlarda kıskançlık duygusu yok olurmuş.Böylece eşini kıskanmaktan  vazgeçiyormuş kişi zamanla.ve zaten yazılmış ayrıca çok pis bir hayvan bunları yiyen kişiler  çeşitli bağırsak hastalıklarına  yakalanıp  sonunda ölebiliyorlar.


Haziran 10, 2008, 02:58:30 ös
Yanıtla #9

Domuz eti çok güzeldir   :D Tavsiye ederim.

Domuz eşi kıskanmayan bir hayvandır.onu yiyen insanlarda kıskançlık duygusu yok olurmuş.Böylece eşini kıskanmaktan  vazgeçiyormuş kişi zamanla.ve zaten yazılmış ayrıca çok pis bir hayvan bunları yiyen kişiler  çeşitli bağırsak hastalıklarına  yakalanıp  sonunda ölebiliyorlar.

Gerçekten mi? Bak bunu bilmiyordum işte ... Kıskançlığı yok ettiğini fln.. 

İnanmayın cnm böyle şeylere hepsi hurafedir. Valla ben yedim ama bende ne bir bağırsak sorunu çıktı ne de başka birşey..
הדבר היחיד לשמור על אנשים בחיים הוא אהבה וכבוד

Aimer et être aimé c’est sentir le soleil des deux cotés.

«Ոսկե Տարիքը - Փոթորիկները, չի կարող կանխել մարդիկ սիրում են ծովը.


 

Benzer Konular

  Konu / Başlatan Yanıt Son Gönderilen:
0 Yanıt
11667 Gösterim
Son Gönderilen: Ekim 31, 2006, 04:04:04 ös
Gönderen: MASON
40 Yanıt
19252 Gösterim
Son Gönderilen: Aralık 10, 2007, 01:04:21 öö
Gönderen: arteizm
21 Yanıt
12944 Gösterim
Son Gönderilen: Mayıs 30, 2013, 09:41:05 ös
Gönderen: blackfriairs
8 Yanıt
7751 Gösterim
Son Gönderilen: Şubat 13, 2017, 05:23:38 ös
Gönderen: RANA
6 Yanıt
5397 Gösterim
Son Gönderilen: Aralık 17, 2009, 02:51:25 ös
Gönderen: AteSHaN
3 Yanıt
3609 Gösterim
Son Gönderilen: Aralık 09, 2009, 10:53:37 ös
Gönderen: Mozart
0 Yanıt
3433 Gösterim
Son Gönderilen: Kasım 01, 2009, 01:46:35 ös
Gönderen: ADAM
1 Yanıt
4085 Gösterim
Son Gönderilen: Ağustos 18, 2010, 03:07:18 ös
Gönderen: Escalation
8 Yanıt
8136 Gösterim
Son Gönderilen: Ağustos 12, 2019, 10:53:50 ös
Gönderen: karahan
5 Yanıt
4432 Gösterim
Son Gönderilen: Şubat 14, 2013, 10:24:24 ös
Gönderen: Alşah