Masonlar.org - Harici Forumu

 

Gönderen Konu: Mason Sözlüğü (M - 1)  (Okunma sayısı 19502 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Ağustos 02, 2010, 10:03:44 öö
 • Seçkin Üye
 • Uzman Uye
 • *****
 • İleti: 7217
 • Cinsiyet: Bay


M.
1.   Mason (Tür, İng.); Maçon (Fra.), Maurer (Alm.)
2.   Master (İng.); Maître (Fra.); Meister (Alm.); “Üstat”, “Usta”.
3.   Mahfil.

M  Harfi
1.   Matematik
2.   Mazda.

Ma. / Mab.
Mabet

Maaka
M.Ö. 10. yüzyıl ortalarında, Kudüs’ün kuzeyindeki Get (Geth) ülkesinin kralı.

Mabede Giriş
Bir mason locası ya da atölyesinin oturumunun açılmasından önce kardeşlerin topluca, oturum açıldıktan sonra ise tek tek olmak üzere oturumun yapıldığı mabede girerken uydukları sıra ve şekil.

Mabedin Egemen Komandörü
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin bazı uygulamalarında, 27. derecenin unvanı.

Mabedin Komandör Şövalyesi
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin çeşitli uygulamalarında, 27. derecenin unvanı.

Mabedin Yıkılması
Kudüs’te Hz. Süleyman tarafından yaptırılmış olan mabedin yıkılması olayı.

Mabediyyun; Bak: Tapınakçılar

Mabet
Mason birimlerinin oturum ve çalışmalarının yapıldığı salon.

Mabet Âmiri Şövalyesi  ; Bak: Mabet Komandörü Şövalyesi

Mabet Dereceleri
Süleyman Mabedi’nin yapımına ilişkin alegorik öyküyü töresel öğretimlerinin temeli olarak alan masonik dereceler.

Mabet Şövalyeleri ; Bak: Tapınakçılar

Mabet Şövalyesi
Bazı mason kuruluşlarının kullandığı terminoloji uyarınca, Mabedin Komandör Şövalyesi, bazılarında ise Tapınak Şövalyesi’nin karşılığı.

Mabet Tarikatı ; Bak: Tapınak Tarikatı

Mabetten Çıkış
Bir mason locası ya da atölyesinin oturumu sona erdiğinde topluca, oturum sırasında ise gerektiğinde tek tek olmak üzere mabetten çıkarken uygulanan sıra ve şekil.

Mac Banai / Mac Benac  ; Bak: Mak Benah

Maceria
Orta Çağ Latincesi: “Uzun ya da büyük duvar”.

Macio
Orta Çağ Latincesi: “Duvarcı” ya da “duvar yapan kişi”.

Maconetus
Eski Latince: “Yapıcı”.

Maczo
Orta Çağ Latincesi: “Mason”.

Madde ; Bak: Özdek

Maden
Ekonomik bir değeri olan mineral.

Madenden Arındırılmak / Madenden Sıyrılmak
Simgesel olarak, “tüm özdeksel yararlanma ve çıkar tutkularından arınmak”.

Magister
Latince: “Usta” ya da “üstat.

Magister Ad Vitam
Latince: “Yaşam boyu üstat”.

Magister Artifex / Artificum
Latince: “Sanatçı usta”.

Magister Caementariorum
Latince: “Yapı ustası”.

Magister Lapidum
Latince: “Taş ustası” ya da “duvar ustası”.

Magister Operarius / Operarum / Operis
Latince: “Uygulama ustası”.

Magister Perrerium
Latince: “Taşçılık ustası”.

Magister Pontificum
Latince: “Köprü ustası”.

Magna est Veritas et Praevalebit
Latince: “Gerçek güçlüdür ve hep öyle kalacaktır.”

Magnetik ......; Bak: Manyetik ......

Magus
Latince: “Büyücü” ya da “sihirbaz”.

Mağara
Kaya içinde doğal olarak oluşmuş ya da sonradan oyulmuş, barınak olarak kullanılabilecek büyüklükteki kovuk.

Mah.
Mahfil

Mahabim
İbranice: “İşte ölü!”

Mahabin / Maha-byn ; Bak: Moabon

Mahfil
Eskiden Türkçedeki kullanımında loca sözcüğünün karşılığı.

Mahfil-i Âzam ; Bak: Büyük Loca

Mahhabone ; Bak: Moabon

Mahkeme-i Kübra  ; Bak: Yüksek Disiplin Kurulu

Mahrem Kâtip ; Bak: Gizli Sekreter

Mahuf / Mauf
Masonluktaki tekrisin (inisyasyonun) ilk aşaması olan Masonluğa Kabul Töreni’nin başlamasından önce, adayı Düşünme Odası’na alarak buradaki ritüelik işlemlerin uygulanmasını sağlayan görevli.

Maji ; Bak: Büyü

Mak Benah
Mason ritüellerinden bazılarında yer alan ve üzerinde hayli spekülasyon yapılmış olan bir sözcük.

Makabiler
1.   M.Ö. 2. yüzyılda Suriyeliler ile savaşan Yahudi ordularının komutasını yürütmüş olan kişiler.
2.   19. yüzyıl sonlarında İngiltere ve Kanada’da etkinlikleri görülmüş olan paramasonik nitelikli bir örgüt.

Makrokozmos
Kozmosu oluşturan özdeksel öğelerin, belirli bir boyuttan daha büyük olanlarının tümü ile bunlara ilişkin olay ve olguların bütünü.

Mala
El ile harç işlemekte kullanılan gereç.

Mala ve Kılıç
Bir mala ve bir kılıçtan oluşan bileşik simge.

“Malcolm Canmore Patenti”
Operatif Masonluğun en eski tarihli el yazması belgelerinden biri.

Malkut / Malkuth
İbranice: “Krallık” ya da “egemenlik”
Kabala’daki ilk on sefirottan biri.

Malta Şövalyeleri Tarikatı
16. yüzyıl ortalarında, üyeleri öncelikle Malta adasına yerleşmiş oldukları için bu adla anılmış olan bir Orta Çağ tarikatı.

Malûmat ; Bak: Bilgi

Malzeme
Operatif Masonlukta, bir inşaatın yapımında kullanılan her türlü tüketim malı.
Spekülatif Masonlukta, yalnızca kardeş sofrasında her türlü yiyeceği niteleyen bir simgesel terim.

Mamon Graecus ; Bak: Naymus Grecus

Manastır
Orta Çağ’da, özellikle Avrupa’da, halkın dine daha iyi bağlanmasını ve dinsel yükümlülüklerini daha olumlu bir şekilde yerine getirebilmesini sağlamak için birtakım etkinliklerde bulunmuş olan Hıristiyan halk kurumu.

Maneviyat ; Bak: Tinsellik

Mania ; Bak: Engel

Manivela
İri taşları oynatmak, kaldırılabilmelerini sağlamak ve yerlerine oturtmak için kullanılan alet.

Mantık
Seçenekler arasında “doğru” olanı ortaya koyabilmek için, sağlam düşünsel işlem biçimleri oluşturmaya yarayan ve sistemli bir akıl yürütmeyi sağlayan yöntem.

Manual ; Bak: İşaret

Manyetik Masonluk
Masonluğun ilkelerini gizli bilimlere, çalışma yöntemlerini de birtakım gizemsel uygulamalara bağlayan sistemler.

Mareşal
Bazı masonik kuruluşlarda, bir locadaki tören üstadının görevlerini çok daha geniş bir şekilde ve yetkili olarak yürüten ya da birden çok tören görevlisini yöneterek yapılacak işlerin düzenli bir şekilde yürümesini sağlayan görevli.

Mark
İngilizce: “Çizili işaret”.
Bu sözcük çoğunlukla İngiliz Masonluğu Sistemi ve Amerikan Riti’ndeki “Mark Üstadı” derecesinin bijusu üzerine işlenmiş olan bir şekil ya da işareti nitelemek üzere kullanılır.

Marsilya Ana Locası
18. yüzyıl sonlarında kendi başına âdeta bir mason riti oluşturmuş bulunan ünlü Fransız locası.

Martinist Örgütleri
19. yüzyıl sonlarından günümüze kadar oluşturulmuş bazı dinsel ve gizemci nitelikli dernek ve kurumlar.

Martinizm
Birbirleriyle bağlantılı bazı dinsel ve gizemci nitelikli öğretilerin bütünü.
Martinizmde “Tanrı’ya dönüş”ün bireysel çabalarla değil, ancak toplu evrim yoluyla gerçekleştirilebileceği benimsenir.

Martinizm Riti
1780’li yıllarda Fransa’da Louis Claude Saint Martin tarafından, Seçilmiş Kohenler Riti üzerinde birtakım değişiklik ve yenilemeler yapılarak oluşturulmuş 10 dereceli bir rit.

M. A. S.
Moria-Abiram-Sterkin

Mas.
Mason; Masonluk

Mason
1. Batı dillerindeki sözlük anlamlarının Türkçe karşılığı alındığında; “duvarcı”, “taş yontucu” ya da “mesleği yapıcılık olan kişi”.
2.   Örgütsel anlamı bakımından, herhangi bir masonik kuruluş ya da örgütün üyesi olan kişi.
3.   Niteliksel anlamı bakımından, Masonlukta bir masonun edinmesi gereken tüm bireysel nitelikleri taşıyan kişi.
4.   Türkçedeki mecazi anlamı bakımından, dinsiz ve tanrıtanımaz, kötü insan.

Mason Derneği
1.   Bir masonik kuruluşun, bulunduğu ülkede o ülkenin yasaları uyarınca oluşturduğu resmî nitelikli örgütü.
2.   Türkiye Mason Derneği’nin 1973 yılından sonra taşıdığı ad.

Mason İşaretleri
1.   Operatif Masonluk döneminde, bir masonun, yapmış olduğu bir işin kendisi tarafından yapılmış olduğunu belirtmek üzere koyduğu işaret.
2.   Operatif Masonluk döneminde, bir masonun gerektiğinde kendisini tanıtıp derecesini kanıtlamak amacıyla yaptığı bedensel işaret.

Mason Nitelikleri
1.   Masonluğa girmek isteyen bir kişide aranan temel bireysel nitelikler.
2.   Herhangi bir masonun bireysel özellikleri.

Mason Olmak
1.   Masonluğa kabul töreninden geçerek “mason” sıfatını almak.
2.   Masonlukta bir “mason”dan beklenen tüm bireysel nitelikleri edinmiş, olgun bir kişiliğe sahip olmak.

Mason Sözcüğü
Bazı masonik yazında “kutsal sözcük” teriminin karşılığı.

Mason Töresi
Bir masonun “mason” sıfatını taşıdığı için göstermesi gereken, kendisinden bu nedenle beklenen tutum ve davranışların tümü.

Mason Yapmak
1.   Bir kişinin Masonluğa giriş işlemini uygulamak.
2.   Bir kişinin Masonluğa girmesini sağlamak.

Masonca Tutum ve Davranış
Bir “gerçek mason”dan beklenen, onun göstereceği türde, ona özgü, ya da ona yaraşır tutum ve davranış.

Masonculuk
Masonluğun amaç, ilke ve yöntemlerini topluca tanımlamak üzere, yer yer kullanılan bir söz gelimi.

Masones
Bazı İngilizce yazında “bayan mason”.

Masonik
1.   Masonluk ile ilgili, Masonluğa özgü, Masonluğa ilişkin, ya da Masonluğun amaç-
larını gerçekleştirmeye çalışan.
2.   Masonluğun amaçlarına, ilkelerine ya da töresine uygun olan.

Masonik Alfabe ; Bak: Alfabe

Masonik Arkeoloji Enstitüsü
1871 yılında İngiltere’de kurulmuş olan bir masonik araştırma kurumu.

Masonik Dernek / Kurum  ; Bak: Mason Derneği

Masonik Hizmet Birliği
Amerika Birleşik Devletleri’nde, bazı obediyansların katılımıyla oluşturulmuş bir sosyal yardımlaşma örgütü.

Masonik İlişkiler Uluslararası Bürosu
1902 yılında, dünyadaki mason kuruluşları arasında uluslararası düzeyde ilişkiler sağlamak üzere oluşturulmuş bir örgüt.

Masonik İyilik İşleri Kurumu
İngiltere’de etkinlik göstermekte olan bir masonik dayanışma örgütü.

Masonik Nikâh Töreni
Evlenen bir mason ve eşi onuruna, mason mabedinde düzenlenen ritüelik kutlama töreni.

Masonik Sistem
1.   Mason kuruluşlarının çalışma şekli.
2.   Belirli bir masonik amaç ya da eğilim doğrultusunda düzenlenen örgütlenme ve çalışma yöntemi.

Masonik Takvim ; Bak: Takvim

Masonik Yaş ; Bak: Yaş

Masonik Yıl ; Bak: Yıl

Masonizm ; Bak: Masonculuk

Masonlar Kumpanyası / Şirketi
17. yüzyıl ve öncesinde, Londra’daki yapıcılık mesleği ve sanatı örgütlenmesi.

Masonluğa Benzer Kuruluşlar  ; Bak: Paramasonik Kuruluşlar

Masonluğun Anahtarının Büyük Üstadı
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin bazı uygulamalarında 28. derecedeki bir masonun ritüelik unvanlarından biri.

Masonluğun Egemen Prensi
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin bazı uygulamalarında, 20. derecedeki bir masonun ritüelik unvanlarından biri.

Masonluğun Yasaları ; Bak: Yasalar

Masonluk
1.   Duvarcılık ya da yapıcılık.
2.   Tüm insanlar arasında gerçek bir adaletin kurulmasını, insanlar arasında ayırım güdülmemesini, “kardeşlik” terimiyle dile getirilebilecek ölçüde yakınlık ve sevgi sağlanmasını, her bireyin ve her toplumun sürekli barış ve mutluluk içinde esenlikle yaşamasının gerçekleştirilmesini, bireylerin ve insanlığın özgürce evrim doğrultusunda ilerlemelerini amaçlayan; bunun için kendine özgü ezoterik bir yöntemle çalışmalar yapan topluluk ve bu topululuğun ilkeleriyle çalışma sisteminin tümü.

Maszun
13. yüzyıl ve sonrasında, genel olarak bir operatif masonu nitelemek üzere kullanılmış sözcüklerden biri.

Maşrık-ı Âzam ; Bak: Büyük Doğu

Maşrık-ı Âzam-ı Osmanî
Türkiye’de, Osmanlı Devleti dönemindeki ulusal mason obediyansı

Matem ...... ; Bak: Yas ......

Matematik Aletleri
Geometrik çizimler ve matematiksel işlemler yapmaya yarayan aletlerin tümü.

Matematik Kutusu
Matematik aletlerinin topluca bir arada bulunduğu bir kutu ya da sandık.

Materyal ; Bak: Malzeme

Materyalizm ; Bak: Özdekçilik

Matraka ; Bak: Çekiç

Matrikül
Bir masonun asil üyesi olduğu bir masonik birimdeki kaydı; aynı zamanda bir masonik birimin asil üyelerini içeren kayıtlarının tümü.

Mauf ; Bak: Mahuf

Maughbin ; Bak: Moabon

Maveth ; Bak: Mevt

Mavi Dereceler
Masonluğun ilk üç derecesi.

Mavi Localar
Masonluğun simgesel derecelerinde çalışan localar.

Mavi Masonluk
Masonluğun evrensel bir nitelik taşıyan bölümü.

Mavi Üstat
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin bazı uygulamalarında, bu ritin 3. derecesindeki bir masonun niteliklerinden biri.

Mazdaizm
Eski İran’ın temel dinsel inanç sistemi.

Mazeret ; Bak: Engel

Mazoretik Noktalar
Arap ya da İbrani harfleriyle yazılan bir yazının nasıl okunması gerektiğini belirten noktalama işaretleri.

M. B. / M. B. N.
1. Mak Benah ve Moabon


« Son Düzenleme: Ocak 26, 2011, 02:29:07 öö Gönderen: dogudan »
ADAM OLMAK ZOR İŞ AMA BUNUN İÇİN ÇALIŞMAYA DEĞER.


Kasım 19, 2016, 12:40:15 ös
Yanıtla #1
 • Orta Dereceli Uye
 • **
 • İleti: 154
 • Cinsiyet: Bay

Merhaba ,
mala, masonik felsefede neyi temsil ediyor  bunu açıklamanın mumkun mu? Saygilar. ..
Ey ateş! İbrahim’e karşı serin ve selamet ol ..


Kasım 19, 2016, 08:08:40 ös
Yanıtla #2
 • Seçkin Üye
 • Uzman Uye
 • *****
 • İleti: 7217
 • Cinsiyet: Bay

Bu gibi soruların yanıtları Forum Kuralları'nın 17. Maddesine aykırı düşer.
Fakat kişiler kendi bireysel yorumlarını yapabilir, isterlerse. Fakat "Bu Masonlukta da böyle mi değerlendirilir?" diye sorulacak olursa, ona burada yanıt verilemez.
Bir yorum yapılırken ise, Masonluk dışındaki uygulamalara malanın nerede ve nasıl kullanıldığını göz önünde tutmakta yarar vardır.
ADAM OLMAK ZOR İŞ AMA BUNUN İÇİN ÇALIŞMAYA DEĞER.


Kasım 20, 2016, 11:23:06 ös
Yanıtla #3

Merhaba ,
mala, masonik felsefede neyi temsil ediyor  bunu açıklamanın mumkun mu? Saygilar. ..

MALA
------
İçsel anlamda düşünülürse:

Her bir taş'ı/parçayı/tuğla'yı birleştirip sırlamak,dışsal bakıştan gizlemek. (Tuğla) toplamı sayılmadan bilinmeyen paranın en düşük birim hesabı.

Topluma anlatılmak istenirse:

Tek bir ve yahut tek ses olmanın birleştirici simgesi olabilir.Kurumun Evrensel kardeşlik değerlerinin birleştirici mottosunun dayanagı/alet tasfiri.

Her iki görüş, doğru "ruh düzlemi" ölcümü gerektirir.

MANİVELA
-----------
"Manivela"daha önemli bence.

Topluma anlatılmak istenirse:

"Manivela" doğru ellerde olursa ,sarsılmaz dayanıklılığın,Derin ve kadim bilgiden güç alan kullanıcısının yaratıcılığının dayanağını simgeliyor olabilir.

İçsel anlamda düşünülürse:

Kurumdaki bireylerin, ortak bir amaç uğruna harekete geçme durumunu tasfir ediyor olabilir.
Sen Özelsin


Kasım 21, 2016, 11:33:37 öö
Yanıtla #4
 • Seyirci
 • Uzman Uye
 • ****
 • İleti: 4031
 • Cinsiyet: Bay

Sn.tik-tak
Sizi beğenerek takip ediyorum.
Bu konuda bir katkı yapmam lazım bu ve bunun gibi masonlukta kullanılan alet edavatin aslında tam zenaat Teki karşılığı ile yazmak lazim.Ne ise yarar ne iş görür nerede kullanılır gibi sonrada masonlugun bu alet ler ile ne gibi bir bağı nasıl oluşturduklarını anlaşırsak müthiş olur.
ÖZGÜRLÜK BİLE SAHİP OLMAK İÇİN SINIRLANDIRILMALIDIR.

EDMUND BURKE

Hayat Bizi Resmen Dört İşlemle Sınar. Gerçeklerle Çarpar, Ayrılıklarla Böler, İnsanlıktan Çıkarır ve Sonunda Topla Kendini Der.  leo


Kasım 21, 2016, 01:45:32 ös
Yanıtla #5

Merhaba ,
mala, masonik felsefede neyi temsil ediyor  bunu açıklamanın mumkun mu? Saygilar. ..


MALA
------
İçsel anlamda düşünülürse:

Her bir taş'ı/parçayı/tuğla'yı birleştirip sırlamak,dışsal bakıştan gizlemek. (Tuğla) toplamı sayılmadan bilinmeyen paranın en düşük birim hesabı.

Topluma anlatılmak istenirse:

Tek bir ve yahut tek ses olmanın birleştirici simgesi olabilir.Kurumun Evrensel kardeşlik değerlerinin birleştirici mottosunun dayanagı/alet tasfiri.

Her iki görüş, doğru "ruh düzlemi" ölcümü gerektirir.

MANİVELA
-----------
"Manivela"daha önemli bence.

Topluma anlatılmak istenirse:

"Manivela" doğru ellerde olursa ,sarsılmaz dayanıklılığın,Derin ve kadim bilgiden güç alan kullanıcısının yaratıcılığının dayanağını simgeliyor olabilir.

İçsel anlamda düşünülürse:

Kurumdaki bireylerin, ortak bir amaç uğruna harekete geçme durumunu tasfir ediyor olabilir.


Ruh düzlemiYukarıda bahsettiğim konuda gecen şu cümlemi açmam gerektiğini düşündüm: - "Her iki görüş, doğru "ruh düzlemi" ölcümü gerektirir".

Aletin somut işlevi:

Ruh düzlemi: su ve iki çizgi arasındaki hava kabarcığı vasıtası ile ölçülmek istenen yapının açısını düzenler.Hava kabarcığı iki çizginin tam ortasında iken acının doğruluğunu belirler.

Kurumsal yıkıma uğramadan yükselebilmek için aletin felsefi acılımı olabilecek birinci tasfiri:

Ruh düzlemi: "iki çizgi" harici dünyanın iki kutuplu bakış acısı..."Hava kabarcığı" Kurumun bu harici dünyada ülkülerini gercekleştirip yükseltirken iki kutub'lu yani aletteki iki cizgiyede ayni mesafede kalmak.zıt görüşlerin yıkıcılığına kapılmadan ve tarafı olmadan ülkü mabedlerini inşaa etmenin anahtarı.

Aletin bireysel felsefi acılımı olabilecek ikici tasfiri:

V.I.T.R.I.O.L
 
"iki çizgi" üyenin  iki kutuplu var oluşundaki bütün yüzeyselliği çözüp derinliğindeki "Hava kabarcığı" (Öz)'ü (Cehennem'i)bulup ordan yeniden yükselerek onun rehberliği ile dengede kalmak.

Hiristiyan vari  felsefi acılımı olabilecek üçüncü tasfiri:(Not:Kendim düşündüm;kendim inanmadım. :) :) :)  )

"iki çizgi" arasındaki "Hava kabarcığı" 101'i temsil ediyor olabilir.1.ocak İsa'nın yükselişi.(Yeniden doğuş,Başlangıc)

Aletin felsefi acılımı olabilecek 4 tasfiri:

"iki çizgi" arasındaki "Hava kabarcığı" 101'i temsil ediyor dan yola cıkıp..."iki çizgi" Malum mabedin "Jakin ve boaz" sütunlarını..."Hava kabarcığı" ise Tanrısal kapının girişini.(Tanrı'ya açılan kapılar hava kabarcığından geçiyor denilerek yanlış düşünülmesin; adı üstünde; "Hava kabarcığı".

Diğer düşüncelerim 17'nci maddeye aykırı olabilir diyerek yazmadım.

Yoruma acık bir başlık olmaya bilir.Konu sahibi,Sayın park10'nun sorusuna;-"kişiler kendi bireysel yorumlarını yapabilir" demesinden yola cıkarak silinmemesi umudu ile geniş cercevede düşüncelerimi yazdım.

Yüksek Saygı ve Sevgilerimle.

« Son Düzenleme: Kasım 21, 2016, 01:57:19 ös Gönderen: Tik-Tak »
Sen Özelsin


Kasım 21, 2016, 06:02:43 ös
Yanıtla #6

Sn.tik-tak
Sizi beğenerek takip ediyorum.
Bu konuda bir katkı yapmam lazım bu ve bunun gibi masonlukta kullanılan alet edavatin aslında tam zenaat Teki karşılığı ile yazmak lazim.Ne ise yarar ne iş görür nerede kullanılır gibi sonrada masonlugun bu alet ler ile ne gibi bir bağı nasıl oluşturduklarını anlaşırsak müthiş olur.


Teşekkür ederim Sayın Karahan;

 Felsefenin hiç bir türlüsü ondan bir önceki görüşü kolay kolay kabül etmez.Lakin; Semavi Dinlerin  kitapları ve peygamberleri her zaman bir öncekini kabul eder.(Kitabı olmasada peygamberi tanır)

Yasaları,değişmezleri olmayan bir kurum felsefenin ellerinde yok olup gider. "O" Yüzden yazdıklarım kurgusal ve kendi hakikatlarımdan öteye gecemez; Gercek olan  üstünde araştırılma yapılmış ortak bir düşüncenin sonucudur.

Felsefenin sonuçsuzluğu hakkında bir örnek verelim:"Ruh düzlüğü" futbol açısından felsefi anlam taşısa idi.

"İki çizgi" iki karşıt takımı... "Hava kabarcığı" ise, Hakem'i temsil ederdi.

"Ruh düzlüğü" Hukuk açısından felsefi anlam taşısa idi.

"İki çizgi" iki karşıt davalıyı veya sonucları... "Hava kabarcığı" ise, Hakim'i temsil ederdi.

"Ruh düzlüğü" Dinsel felsefi anlam taşısa idi.

"İki çizgi" cennet ve cehennemi... "Hava kabarcığı" ise, Mahluk terbiyesi alması gereken insan'a Tanrı'nın sunduğu seçenekleri temsil ederdi.

"Ruh düzlüğü" Akü'yü anlatan felsefi bir anlam taşısa idi.

"İki çizgi" pozitif ve negatif kutupları... "Hava kabarcığı" ise, aralarından gecen elektiriği temsil ederdi.

("Pozitif" katmanlar Ego mücadelesi barındırmadan çoğaltılarak, ayni oranda işlenip doğru yerleştirilebilir ise; "Negatif" kutuba enerjilerini çaldırmadan; kendi içlerinde yükselmesi bitmeyen bir enerji barındırabilirler.)

"Ruh düzlüğü" Nörolojik felsefi anlam taşısa idi.
                       
"İki çizgi" sağ ve sol beyni..."Hava kabarcığı" ise "korpus kallosum" Aslında bütün bu kavramları beynin bu bölümü kurgular

 Samimi söylüyorum; bu benzetmeleri hiç bir kitab'a sığmıycak kadar coğalta bilirim.Felsefe "O" yüzden sonuçsuzdur; tabiki kilit ve anahtarınız yok ise.

"Hava kabarcığı"'nın cıktığı sonuçlara bakarsanız, Ezoterik Tanrısal anlayışların "korpus kallosum"'dan türediği; zahiri /harici/dışrak tanrısallığın'da sağ beyin'den türediği aşikar. birileri"korpus kallosum"'dan türeyen bilgiler ile dinsel bir tren yaratmış; sağ beyin'den gidenler de vagonlara binmiş gidiyor.Tarihler boyuncada vagon üzerine vagon ekleniyor.

Daha da öte gerceklikler var lakin; konumuz değil.Başlığı cok zorladım; fırça yiyebilirim.

En derin sevgilerimle.

 
« Son Düzenleme: Kasım 21, 2016, 06:27:55 ös Gönderen: Tik-Tak »
Sen Özelsin


 

Benzer Konular

  Konu / Başlatan Yanıt Son Gönderilen:
4 Yanıt
15133 Gösterim
Son Gönderilen: Eylül 19, 2017, 03:15:05 öö
Gönderen: night manager
1 Yanıt
16674 Gösterim
Son Gönderilen: Aralık 10, 2012, 12:32:04 öö
Gönderen: park10
0 Yanıt
9851 Gösterim
Son Gönderilen: Temmuz 26, 2010, 10:17:08 öö
Gönderen: ADAM
4 Yanıt
14707 Gösterim
Son Gönderilen: Mart 03, 2013, 08:19:02 öö
Gönderen: ADAM
0 Yanıt
10394 Gösterim
Son Gönderilen: Temmuz 28, 2010, 08:44:30 öö
Gönderen: ADAM
6 Yanıt
16670 Gösterim
Son Gönderilen: Nisan 18, 2020, 07:08:07 ös
Gönderen: Mandıra Filozofu
0 Yanıt
12857 Gösterim
Son Gönderilen: Temmuz 30, 2010, 09:41:57 öö
Gönderen: ADAM
6 Yanıt
13911 Gösterim
Son Gönderilen: Aralık 30, 2015, 08:48:27 öö
Gönderen: ADAM
0 Yanıt
11831 Gösterim
Son Gönderilen: Ağustos 03, 2010, 08:39:49 öö
Gönderen: ADAM
1 Yanıt
11538 Gösterim
Son Gönderilen: Ağustos 04, 2010, 05:03:25 ös
Gönderen: Aziz Arslan