Masonlar.org - Harici Forumu

 

Gönderen Konu: SKOÇ RiTi NEDIR? SKOÇ RiTI DERECELERI  (Okunma sayısı 4732 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Mayıs 31, 2018, 07:42:49 öö

SKOÇ RİTİ NEDİR?
Masonluğun felsefi dereceleri olarak bilinmektedir. Skoç ritine katılabilmek için operatif masonlukta üstat derecesine yükselmek gerekmektedir. Skoç ritinin oluşturulma amacı masonların öğrenmeye, okumaya ve tüm insanlığın yararı için çalışmaya devam etmelerini sağlamaktır. İdaresi operatif masonluktan farklı olarak büyük locada değil, yüksek şurada gerçekleştirilir.

Skoç ritine katılmak isteyen kişilerin hür masonların arasında üstat olarak kabul edilmesi, kendini geliştirmeye açık olması, öz benliğini bulmuş olması ve ahlaklı olması gerekir. Tanrı inancı olmayan; ateist kişiler tıpkı operatif masonlukta olduğu gibi Skoç ritine katılamazlar.

Bu şartları sağlayan hür masonlar dinleri, dilleri, ırkları ne olursa olsun, kabul edilirler. Skoç riti çalışmalarını atölye ve divan denilen birimlerde yürütülür. Atölye ve divanların merkezi yönetim birimi ise Yüksek Şura’dır.

SKOÇ RİTİ DERECELERİ
4-14. dereceler Olgunlaşma Locası

4-Derece; Ketum Üstat; 4. Derecede vurgulanan görev bilinci, sadakat, dürüstlük, bozulmamışlık ve güvenilir ilişkiler için gizliliğinin önemidir.
5-Derece; Kamil Üstat; 5. Derecede masonlar kötü duygulardan ve bencillikten sıyrılırlar, bozulmaya yol açan hırs duygusundan arınırlar; ailelerine, ülkelerine ve yüce varlığa karşı görevlerini yaparlar. Derecenin amacı dürüstlüğün, çalışkanlığın ve kardeşliğin bireyin özgürlüğüne anlam kattığının öğretilmesidir.
6-Derece; Sır Katibi; bu derece masonlara teslim olmayı ve ahlaklı olma yönünde hevesli olmayı öğretir. Merak duygusunun iyi bir amaca hizmet ettiğinde gerekli olduğunu ve insanların bütünü için yararlı olduğu vurgulanır.
7-Derece; Nazır ve Hakim; Bu derecede kişinin adil yargılamayı öğrenmesi amaçlanır. Kişi hüküm verirken adil davranmalı, tarafsız ve merhametli olmalıdır.
8-Derece; Bina Amiri; Bu derece mükemmel ahlaka erişilmesini amaçlar. Mükemmel ahlaka erişebilmek için tüm görevlerin gerçekleştirilmesi gerekir. Kişi liderlik etmek istiyorsa ahlaklı, erdemli ve cömert olmalıdır.
9-Derece; Seçilmiş Dokuzlar; bu derece asırlardır Tanrı’yı farklı yollarla arayan kişilerin anıldığı bir derecedir. Evrensel ibadetin kardeşliğe hizmet etmek olduğu öğretilmektedir.
10-Derece; Seçilmiş Onbeşler; Tanrının emirlerini ve buyruklarını ihlal eden kişiler cezasız kalmayacağı hatta yaptıklarını inkar edenlerin, bahanesi olanların ve pişmanlık duymayanların cezalarının arttırılacağı bu derecede öğrenilmesi gereken konudur.
11-Derece; Seçilmiş Onikiler; Derecenin kelimeleri; berith (anlaşma), neder (kendini adama) ve schelemoth (teşekkür etmek) olarak bilinir. Derece doğru bir yargılama sonucunda suçluları tespit edenlerin ödüllendirilmesini ve devlet yönetiminde gerekli reformların yapılmasını öğretir.
12-Derece; Büyük Mimar Üstat; Bu derece masona daha önceki derecelerde öğrendiği bilgilere derinlik kazandırır. Mükemmelleşme adına deneyimlerin arttırılması sağlanır. Bu seviyeden sonra mason yönetilmekten kurtulmuş, yönetenler sınıfına girmeye layık olmuştur.
13-Derece; Süleyman Royal Arch’ı; Bu derece tehlikeler ve karşılaşılan zorluklar ne kadar büyük olursa olsun, mükemmele ulaşmak isteyen kişiyi yolundan caydıramayacağını öğretir. 13. 14-Derecedeki bir mason Yüce varlığa inanmalı, edindiği bilgiler ile gerçeği kendi vicdanında aramalıdır.
14-Derece; Tam ve Ali Mason; Skoç ritinde bu derece Eski Dönem Zanaat Masonluğun zirvesi olarak kabul edilir. Bu derecede masonlar kendi içlerine bakmayı öğrenirler. Kişinin kendine ve yüce güce dürüst olması beklenir. 14. Derece masonların aklı ve vicdanı birlikte değerlendirerek ilahi bilgiye eriştikleri düşünülür.
15-18. Dereceler Hakim Şapitr
Bu dereceler oldukça karmaşıktır. Genel olarak amaçlanan; masonun dini, felsefi, etik ve tarihi bilgisini derinleştirmektir. Bu derecelerde kişinin uzmanlaşması ve ilerlemesi zorludur.

15-Derece; Doğu ve Kılıç Şövalyesi; Bu derecede zorluklarla karşılaşıldığında masonların değerlerine ve yükümlülüklerine sadık olmaları beklenir.
16-Derece; Kudüs Prensi; sabrın kahramanlığı ve fedakarlığın asaleti bu derecede masonların öğrenmesi ve uygulaması gereken değerlerdir. Kardeşliğin, sadakatin, mütevaziliğin  ve merhametin önemi vurgulanır.
17-Derece; Doğu ve Batı Şövalyesi; bu derecede öğretilen kişinin sadakatinin Tanrıya olmasının gerektiği ve tanrının üstünlüğünü tanımayan devletlerin yıkılmaya mahkum olduğudur.
18-Derece; Rose Croix Şövalyesi; Bu derece hayatın ve hayata dair zorlukların Tanrı’dan geldiğini öğretir. Gül şafağı temsil eder, haç ise çoğu antik kültürde kutsal kabul edilen bir semboldür. 18. Derece başkalarının yanlışlarına ve hatalarına karşı tolerans gösterilmesi gerektiğini vurgulamaktadır.
19-30. Dereceler Areopaj
Yunanca’da “arius pagus” yani antik Yunan’da Atina’da bulunan yüksek yargı kurulunun adıdır. Aeropaj dereceleri şövalye nişanı adlarıdır ve felsefi anlamları vardır. Bu derecelerin yer aldığı bölüm “Kadosh Konseyi” olarak da adlandırılır, “Kadosh” kelimesi kutsal anlamına gelmektedir.

19-Derece; Büyük Pontif, Ali İskoçyalı ; Bu derecenin öğretmek istediği geçmiş, geçmişin günü ve geleceği nasıl etkilediğidir. Dünyayı geliştirmek için sürekli üretmek ve mücadele etmek gerektiği bu seviye ritte vurgulanmaktadır.
20-Derece; Sembolik Localar Büyük Üstadı; Bu seviyede; özgürlük, kardeşlik ve eşitlik ilkeleri vurgulanır. Bu değerlerin ahlaki, dini ve felsefik olarak algılanması amaçlanır. Bu derecedeki masonlar tanrıyı, doğa güçlerini, iyiyi ve kötüyü anlarlar.
21-Derece; Prusya Şövalyesi; Bu derece kibrin, aşağılamanın ve korkaklığın masonların özelliği olamayacağını, masonların gerçek erdemlerinin nezaket, alçakgönüllülük ve tevazu olduğunu öğretir.
22-Derece; Lübnan Prensi; Bu derece; bir işin yapılmaya değerse, iyi yapılmaya değer olduğunu vurgulamaktadır. Yapılan her işte iyi olması için mücadele verilirse, masonlar karakterlerini geliştirip daha iyi vatandaş olabilirler.
23-Derece; Tabernakl Reisi; Bu derecede; tanrıya, aileye, ülkeye ve kendine olan görevlerini unutan bir kişinin ahlaki ve ruhsal açıdan bozulma tehlikesi yaşayacağı öğretilir.
24-Derece; Tabernakl Prensi; Bu seviyedeki bir masonun merhametini, inancını ve adaletini ispatlaması beklenir. Tabernakl prensi olacak masonun ödüllendirilmesi ve kardeşlik aracılığıyla insanlığa hizmet edebilmesi için erdemliliğini ispat etmesi gerekir.
25-Derece; Tunç Yılan Şövalyesi; Bu derece saf, ilahi ve sonsuz ruhu ele alır. Bu seviyedeki masonun inancını, hayatı, tanrıyı içinde araması gerekir. “Tanrı inancı insanın içindedir” vurgusu yapılır.
26-Derece; Skoçyalı Triniter, Merhamet Prensi; Bu seviyede tanrının sonsuz lütfuna erişmek amaçlanır. Merhametli olmak için masonların çaba harcaması gerekir.
27-Derece; Tapınak Amiri Şövalyesi; Bu derece masonlara bencilliği hor görmeyi, şövalyelere yakışır şekilde hayırsever, dürüst ve onurlu olmak öğretilir. Bu seviyedeki bir mason her zaman fakirlere ve yardıma muhtaç kimselere destek olmalıdır.
28-Derece; Güneş Şövalyesi; Bu derecede ilahi aşkın kendisini; ruhun doğruluğu, asilliği ve adaletinde gösterdiği öğretilir.
29-Derece; St. Andrew Şövalyesi; Bu derecenin değerleri; Tanrı aşkı, üstlere sadakat, verilen sözlere uymak ve adil olmayan yargılamalara direnmektir. Bu derecede Masonluğun eşitlik ve tolerans ile ilgili öğretileri ön plana çıkar.
30-Derece; Kadosh Şovalyesi; Bu derecede verilen ders kişinin kendisine dürüst olması, doğru olduğunu düşündüğü şeyler için mücadele etmesi gerektiğidir. Bu derecedeki bir mason tanrıya, ülkesine ve kendisine inanmalıdır. Karakterde, masonik değerlere göre mükemmeliyet aranır.
31-32. Dereceler Kardinaller Kurulu
Bu dereceler önceki bölüm ve derecelerin hepsinden çok daha farklıdır. Bu dereceler manevi ve maddi dünya arasındaki ideal dengeyi kurmayı amaçlar.

31-Derece ; Büyük Amir Müfettiş; Bu derecede masonun kendini sınaması beklenir. Bugün yapılan hatalar yarın tekrarlanmamalıdır. Kişinin yaptığı hataları fark etmesi ve gelecekte bunlardan sakınması gerekir. Başkalarını yargılamadan önce kişi kendisine bakmalıdır.
32-Derece; Ulvi sır Ali Prensi; Bu derecenin verdiği derslerin temelinde gerçek kardeşliğin karşılıklı saygı, hoşgörü ve yardımseverlik gerektirdiğidir. Bu seviyedeki masonların ahlaklı, erdemli ve sevgi dolu olmaları beklenmektedir. 32. Dereceden bir mason nefsine hakim olabilir ve kişisel çıkarlarını kardeşliğin ve tüm insanlığın menfaatlerinin önünde tutmaz. Göreve her zaman hazır olmalıdır ve görevin fedakarlık gerektirdiğinin bilincindedir.
YÜKSEK ŞURA 33.DERECE; Büyük Hakim Umumi Müfettiş
33-Derecede olan masonlar, 32.derecede olan ve Masonluğa başarılı bir şekilde hizmet eden, masonluk felsefesini içselleştirmiş ve kardeşlik değerlerini günlük hayatında da tam anlamıyla yansıtan kişiler arasından seçilmektedir. Bu seviyeye geçmek için masonlar başvuru yapamazlar, verdikleri hizmete göre kurul tarafından aday gösterilirler. Bu seviyede hizmet vermek için seçilen masonun 33 yaşından büyük olması gerekmektedir. Adayların seçilme aşamasında kimlerin, kime oy verdiği açıklanmamaktadır.
Masonluk, masonlar ve masonluğun dereceleri ile ilgili Masonların açıkladıkları bilgiler doğrultusunda bilgi aktarmaya çalıştık. Şuan Skoç riti kapsamında masonların en fazla 33. Dereceye kadar yükselebilecekleri bilinmektedir. Ancak bu derecelerden farklı olarak 34. Derecenin de olduğu söylenmektedir.

34. Derecede daha çok masonların mistik olayların içine girdiği ve kara büyü seanslarının yapıldığı söylenmektedir. Bu sebeple bu derece ile ilgili bilgiyi, masonluğun mason olmayanların gözünden anlatıldığı ilerleyen yazılarımızda ele alacağız.

Şuana kadar olan yazılarımızda da vurgulandığı üzere; masonluk kişinin daha iyiye ve daha doğruya ulaşma serüvenidir. Masonluğun açıklanan temel öğretilerine bakıldığında masonluğun sanıldığı gibi dini bir tarikat olmadığı görülmektedir.

Herhangi bir dinin propagandası yapılmadığı gibi, inançsızlık olarak addedilebilecek bir öğretisi de bulunmamaktadır.... Saygılarımla.
Alıntı.
« Son Düzenleme: Mayıs 31, 2018, 07:44:52 öö Gönderen: Farmakoloji »
Üyeliğimin iptalini talep ediyorum!Aksi taktirde dava edecem! Formda zorla kayıtlı tutuluyorum.Defalarca üyelik iptali talep ettim..Formda kayitli üye olarak bulunmak istemiyorum.Bu form zaman kaybı!


Mayıs 31, 2018, 08:34:50 öö
Yanıtla #1
 • Mason
 • Orta Dereceli Uye
 • *
 • İleti: 248
 • Cinsiyet: Bay

Sayın Farmakoloji, alıntı yaptığınız yer doğru ve yanlış bilgileri çok güzel harmanlamış:) Skoç ritinde 34. Derece yoktur, kara büyü bırakın ritleri masonluk içinde kendine yer bulamaz.

Sevgiler


Mayıs 31, 2018, 09:13:04 öö
Yanıtla #2
 • ÖMBL Üyesi
 • Uzman Uye
 • *
 • İleti: 1508
 • Cinsiyet: Bay

Adamın biri “kurban” mevzuunu anlatıyormuş: "çocuğu olmayan hazreti Davut, Allah'a dua etmiş, 'ya rabbi bana bir kız çocuğu ver, onu sana kurban edeyim' demiş. dua tutmuş, Davut, kızının adını Ayşe koymuş, gel zaman git zaman, çocuğun kurban edileceği zaman gelmiş, hazreti Davut kızı yatırmış, tam boğazını kesip kurban edecekken, Azrail, gökten bir keçiyle çıkagelmiş, 'kızı bırak, al bu keçiyi kurban et' demiş"!
dinleyenlerden biri dayanamamış:
"yahu bunun neresini düzelteyim; hz. Davut değil hz. İbrahim; kız değil erkek; Ayşe değil İsmail; Azrail değil Cebrail; keçi değil, koç"!

Bu forumda ve başka yerlerde zaten var olan yazıları yalan-yanlış- eksik-yanlı bile olsa kesip kopyalayıp burada açılan konu başlığı sayısını arttırmanın kime ne faydası var? Forumda zaten var olan başlıkları eleştirel bir gözle okursak bu bilgilerin daha doğru olanları zaten sunulmuş durumda.

Basit bir soru; Siz hiç saymaya 4'ten başlar mısınız?

Skoç Riti çok çeşitlidir. Rektifiye İskoç Riti mesela, Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti mesela. Siz sanırım Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Ritini anlatmaya çalışmışsınız. EKEİR, EKSR AASR gibi kısaltmalarla duyabileceğiniz bu rit 4-34 dereceleri değil; 1-33. Dereceleri kapsar. 1-3 dereceler Yüksek Şura ya da Süprem Konsey ile Büyük Loca arasında imzalanan konkordato ile yönetim ve uygulaması Büyük Localara bırakılır. Bu derecelere simgesel ya da mavi localar denilir. Sonra Atölye, Şapitr, Areopaj vs. ilerler. Öğreti 30. derecede biter, zaten her bir derece tek tek uygulanmaz. Örneğin 4. dereceden 9. dereceye yükseltme yapılır, ara derecelerin bilgileri de bu yükseltmelerde verilir. 30. derece sonrası dereceler yönetsel derecelerdir.

Derece isimleri de çok değişir. Örneğin Türkiye'de Kardinaller kurulu komik durmaz mıydı?

EKEİR/EKSR 34. derece içermez ve geneli itibariyle maji vs. içermez.
Değil 34, 99. derecesi olan Ritlerde mevcuttur. Ancak bunlar Skoç riti değildir.

Bu forumda bazı isimleri araştırarak kendince masonik bazı yapılanmalar olduğu ve parapsikoloji, sihir ve maji ile de ilgilendikleri ritler kurduklarına rastlayabileceğiniz isimler vardır. Ancak bunların EKSR/EKEİR ile bir ilgileri yoktur. EKEİR/EKSR Bilim, Akıl, Bilgelik yolunu kendine çalışma yöntemi olarak seçmiştir. Hatta Süprem Konsey kartalının altında Laicus, Scienti, Humanitas kelimelerini görmeniz tesadüf değildir.

Alterius non sit qui suus esse potest


Mayıs 31, 2018, 12:03:35 ös
Yanıtla #3

Sayın @ANARCHOSA , Aramıza dönmenize cok sevindiğimi belirteyim.Hosgeldiniz..Sayin @Surgeus başlık açıldı.Madem hata var ise siz Masonlar eksikleri hatalari düzeltip doğruları bize aktarin.Neticesinde bulduğum kaynağı okudum.Mantikli geldiği için paylaşma gereği duydum.Vikipediada okuduğum derecelendirme sisteminde 34 derece mevcut görünmüyor.

Skoç Riti, Büyük Localar tarafından yürütülen ve yönetilen ilk 3 dereceden sonra 4. derece ile başlayan ve 33. dereceye kadar ilerleyen altı ayrı bölümlü bir eğitim sistemiyle çalışır. Felsefi Localar da denilen Skoç Riti Atölyeleri altı ayrı sınıf altında toplanır ve tamamı 33 dereceli üyelerden oluşan Yüksek Şura'ya bağlı olarak çalışır. Bunların her birisinin ayrı üye listeleri ve görevlileri vardır. Skoç Riti'ne devam edebilmek için bir Masonun kendi Sembolik Locasına da devam etmesi ve orada düzenli olması şarttır.

Mavi (veya Sembolik) Localar (1-3)
Felsefi Localar :

Olgunlaşma Locası (4-14)
Hakim Şapitr (15-18)
Areopaj (19-30)
Yüksek Haysiyet Divanı (31)
Yüksek Danışma Divanı (32)
Yüksek Şura (33)
Skoç Riti'nde derece isimleri Türkiye Büyük Locası ve Türkiye Yüksek Şurası tarafından kullanıldığı haliyle şöyledir:

1. Derece: Çırak
2. Derece: Kalfa
3. Derece: Üstat
4. Derece: Ketum Üstat
5. Derece: Kâmil Üstat
6. Derece: Sır Kâtibi
7. Derece: Nazır ve Hakim
8. Derece: Bina Emiri
9. Derece: Seçilmiş Dokuzlar
10. Derece: Seçilmiş Onbeşler
11. Derece: Seçilmiş Onikiler
12. Derece: Büyük Mimar Üstat
13. Derece: Süleyman Royal Arch'ı
14. Derece: Tam ve Âli Mason
15. Derece: Doğu ve Kılıç Şövalyesi
16. Derece: Kudüs Prensi
17. Derece: Doğu ve Batı Şovalyesi
18. Derece: Rose Croix Şövalyesi
19. Derece: Büyük Pontif, Âli Skoçyalı
20. Derece: Sembolik Localar Büyük Üstadı
21. Derece: Prusya Şovalyesi
22. Derece: Kralî Balta Şövalyesi, Lübnan Prensi
23. Derece: Tabernakl Reisi
24. Derece: Tabernakl Prensi
25. Derece: Tunç Yılan Şovalyesi
26. Derece: Mersi Prensi, Triniter Skoçyalı
27. Derece: Mabet Amiri Şövalyesi
28. Derece: Güneş Şovalyesi
29. Derece: St. Andrew Şövalyesi, Büyük Skoçyalı
30. Derece: Kadoş Şövalyesi
31. Derece: Büyük Amir Müfettiş
32. Derece: Ulvi Sır Âli Prensi
33. Derece: Hakim Büyük Umumi Müfettiş
Kaynak:https://tr.m.wikipedia.org/wiki/Sko%C3%A7_Riti
Üyeliğimin iptalini talep ediyorum!Aksi taktirde dava edecem! Formda zorla kayıtlı tutuluyorum.Defalarca üyelik iptali talep ettim..Formda kayitli üye olarak bulunmak istemiyorum.Bu form zaman kaybı!


Mayıs 31, 2018, 12:16:30 ös
Yanıtla #4

Yanlış paylaşım yaptığım icin özür dilerim.Ingilizce bir link paylaşımı okudum ordada 33 derede belirtiyor... Saygılarımla.

http://freemasonrywatch.org/scottishrite.html
Üyeliğimin iptalini talep ediyorum!Aksi taktirde dava edecem! Formda zorla kayıtlı tutuluyorum.Defalarca üyelik iptali talep ettim..Formda kayitli üye olarak bulunmak istemiyorum.Bu form zaman kaybı!


Mart 23, 2019, 12:34:51 öö
Yanıtla #5
 • Yeni Katilimci
 • *
 • İleti: 9
 • Cinsiyet: Bay

Merhabalar;
Türkiye'de Eski ve Kabul Edilmiş Mason Locası Var mı ?


Mart 23, 2019, 08:18:32 öö
Yanıtla #6
 • ÖMBL Üyesi
 • Uzman Uye
 • *
 • İleti: 1508
 • Cinsiyet: Bay

Merhabalar;
Türkiye'de Eski ve Kabul Edilmiş Mason Locası Var mı ?

Sayın Hayko

Osmanlı döneminde Memphis Mizraim vb. bazı başka ritlerde çalışan yabancı localar olsa da, 1861'de bugünkü adıyla Türkiye Süprem Konseyi'nin kurulması ile 1909'da ise ilk ulusal Büyük Loca kurulması ile ülkemizde uygulanan Rit Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti haline gelmiştir.

Süprem Konsey ve onun yöneticisi Pek Güçlü Egemen Gran Komandör ritin 1-33 derecelerinin tamamının egemenidir. Ancak global uygulama Türkiye'de de aynıdır. Süprem Konsey Yetkinleşme Atölyeleri, Şapitr ve Areopaj atölyelerini kurarak 4-14;15-18;19-30 dereceler arasındaki çalışmaları yapar. (Bu derecelerden bazıları uygulanırken bazılarının sadece bilgileri verilir).
31-32 ve 33 yönetsel derecelerdir.

Global olarak uygulanan Türkiye'de de yapılır. Ritin ilk üç derecesi (Çırak, Kalfa, Üstat) yönetimi bir konkordato ile Büyük Loca'ya bırakılır. Bununla birlikte üstatlıkta bir yılını doldurmuş ve sakıncasızlık belgesi alan kardeş bu iki ayrı dernekten Büyük Loca dışında Süprem Konsey'in derneği olan MASON DERNEĞİ'ne başvurur. Kabul görürse 4. Derece tekrisi olan İkaaf töreni için 111'e davet edilir (ya da diğer şehirlerdeki Atölyelere).

Bu anlattığım kurgu ÖMBL içindir. Zira 1861 kuruluşlu 111 adresli Türkiye Süprem Konseyi sadece ÖMBL ile konkordatoya sahiptir. Sorunuzun cevabı EKEİR ile çalışan büyük loca ve ona bağlı localar Büyük Mason Mahfili Derneği resmi isimli bilinen adıyla Özgür Masonlar Büyük Locası (ÖMBL)dır.

Kadın Mason Büyük Locası da aynı şekilde EKEİR ile çalışmakta ve Kadın Masonların Süprem Konseyi ile konkordatoya sahiptir.

1965-66 olayları öncesi 1909 da kurulan büyük locanın adresi Nur-u Ziya sokak 25 numaradır. Bu olaylardan sonra HKEMBL olarak tanıdığımız bu saygın kurum  İngiltere Birleşik Büyük Locası (UGLE) ile tanışmak yoluyla bir takım ritüel değişikliklerine gitmiştir. UGLE kendisini tek otorite gördüğünden ilk üç drerece ve Royal Arch derecesi dışında hiçbir riti kabul etmez. Bu yüksek dereceleri kabul etmediğinden ben bir rit ile çalışıyorum diyeni de tanımaz. Bu sebeple bildiğim kadarıyla HKEMBL deki kardeşler çalışmalarında biz EKEİR uyguluyoruz demese de uygulama benzerdir. Ancak ayrı bir dernek olarak 1966 daki anlaşmazlıklar sonrası Süprem Konseyden ayrılan bir kaç kardeşin kurduğu  Yüksek Şura EKEİR uygular ve yüksek derece atölyelerinde çalışma yapar. "Muntazam" masonluk camiasının ve UGLE nin özel durumundan dolayı resmi bir konkordato olmasa da Yüksek Şura (dernek ismi farklıdır) ile HKEMBL arasında inorganik bir bağ vardır. Dileyen kardeşler yüksek dereceler için bu ayrı dernekle irtibata geçer.

Umarım açıklayıcı olmuştur..
« Son Düzenleme: Mart 23, 2019, 08:20:37 öö Gönderen: ANARCHOSA »
Alterius non sit qui suus esse potest


Mart 23, 2019, 09:24:11 öö
Yanıtla #7
 • Yeni Katilimci
 • *
 • İleti: 9
 • Cinsiyet: Bay

Sayın ANARCHOSA

Vermiş olduğunuz bilgiler gayet aydınlatıcı teşekkürler