Masonlar.org - Harici Forumu

Mason ve Masonluk Nedir? => Masonluk ile ilgili Sorular ve Cevaplar => Konuyu başlatan: MASON - Eylül 25, 2006, 02:54:10 ÖS

Başlık: Masonluk Nedir?
Gönderen: MASON - Eylül 25, 2006, 02:54:10 ÖS
Bu soruya oncelikle kendi kisisel yorumumu ve tanimimi yazmak isterim.
Masonluk; hayat boyu suren bir; olgunlasma, erdem sahibi olma, bilim yolunda isigi arama ve herkesin esit olarak tek cati altinda elit, mutlu ve kaliteli olarak yasamasini amaclayan bu yolda egiten bir okuldur. Baslica hedeflerinden bazilari;
Yarini daha guzel bir gun yapmak. Iyi insani daha iyi bir insan yapmaktir.
-------------------------------------------------------------------------
Masonluk nedir?

Günümüzdeki Masonluk, Rönesans ve Reform süreçlerini izleyen Aydınlanma Çağı�da kurulmuş; akılcılık, bilimsellik ve insanlığın oluşumundan bu yana ortaya çıkarak, insanlığın gelişimine ve bilgi birikimlerine katkıda bulunmuş bir kültür ve fikir üst yapı kurumudur. Masonluğun amacı; semboller ve alegoriler aracılığı ile aşıladığı yüksek ahlâk ilkeleri ve erdemleri özümletmeye çalışarak olgunlaşmalarına yardımcı olduğu üyeleri masonlarla, dünyada din, dil ve ırk ayırımı olmaksızın tüm insanların eşitlik ve barış içinde kardeşçe yaşayacakları bir sevgi düzeninin kurulmasını sağlamaya çalışmaktır. Masonluk, bu yüce ülküsünü İnsanlık Mabedi inşası olarak tanımlar, ve bu amaca uygun düzenli bir şekilde ulaşmak için tüm üyelerini uyması gereken temel ilkeler koymuştur.
-Hur ve Kabul Edilmis Masonlar Buyuk Locasi
Başlık: Re: Masonluk Nedir?
Gönderen: DENIZ - Ekim 06, 2006, 08:40:58 ÖÖ
  MASONLUK NEDİR? İnsanlar arasında din, dil ve ırk farkı gözetmeden kardeşlik, hürriyet, eşitlik ve adalet ilkelerini savunduğunu iddia eder, Yahudi milli ve dini felsefesine bir yan felsefe olarak oluşmuştur ve Avrupa'ya taşınmasıyla Hıristiyan felsefesinden de büyük ölçüde etkilenmiştir fakat temel gayesinden hiçbir şey kaybetmemiştir.

Temel gayesi dünyayı gelecek zaman da var olacağına inandıkları bazı olaylar için ,kontrol altına almak, bir nevi ele geçirmektir. Bunun içinde insanları insan yapan ,onların benliğinin ve direncinin asıl kaynağı olan milli ve manevi değerleri bozmayı gaye edinmiştir.

Bunun yanında çağlar boyu insan hayatının büyük ölçüde kontrol edicisi halini almış Ekonomik, Siyasi ve Toplumsal olayların kontrolünü de ele geçirmek amaçları arasındadır. Bunun için Masonluğun hedef kitlesi üst düzey kesimdir.

Bu üst düzey kesimin önemli bir dilimi Mason dayanışması ve  maddi menfaatler uğruna , bu gurubun üyesi olmuş iş çevreleridir. Bu  çevreler tepeden gelen emirlere uyarak dünya ekonomisinin tek elden yönetilmesine araç olurlar.

Diğer bir dilim ise Siyasilerin dilimidir, ki  ekonomik ve toplumsal olayların en etkili kontrolü yönetici kadronun elindedir. Bir başka dilim ise MEDYA dilimidir, bu bana göre en önemli dilimdir.

Toplumsal, siyasi ve ekonomik olaylar birbiriyle daima etkileşim içindedir. Bu etkileşimi topluma yansıtan araç ise medyadır. Medyayı kontrol altına almakla toplumu yönlendirmek ,yerine göre uyutmak ve düşünemez hale getirmek, yerine göre de ayaklandırmak kaosa sürüklemek mümkündür. Çünkü insanlar gerçeği görüp duyduklarından ibaret sanma gibi bir yanılgıya sıkça düşerler. Gelecek bölümlerde masonlukla ilgili iddialarımızı tek tek ele alacağız...

Masonlukla ilgi diğer bir nokta ise ciddi bir gizlilik anlayışıdır. Bu gizlilik anlayışı Masonik sırların ve öğretilirin gizli kalmasını sağlamak. Bu yolla temel amaçlarının deşifre edilmesini engellemek istenmiştir. Masonluğun gizlilikle ilgili genel prensibini şu şekilde ifade etmek mümkündür : "Masonluk kendini her yerde hissettirmeli fakat hiçbir yerde görülmemelidir ." Ve görüyoruz ki masonluğun bu gizlilikle hedeflediği bir başka şeyde toplum üzerinde psikolojik bir etki oluşturmaktır. Çünkü İnsan Psikolojinde var olduğu bilinen ,hissedilen fakat görülemeyen, gizlenen şeylerin etkisi büyüktür. Masonik sırları saklı tutmayarak masonluğa ihanet eden kişlerin başlarının kesilip, diğer masonlara ibret olması açısından çubuklarara saplanıp sergilenişi tasvir eden bir çok resim mevcuttur. Bu tip örnekler çağımızda olmamakla birlikte, ortaçağ da sık sık yaşanmaktaydı.

Masonlara göre ise kendilerini çok daha farklı ifade ederler. Örneğin "  Masonluğa saldıranların ve masonları kötüleyenlerin en büyük korkusu, Masonluğun ne olduğunun ve ne olmadığının toplumda iyice ve açıkça  anlaşılmasıdır." sözleriyle masonluğun aslında "açıkça ve iyice anlaşılmak "  istediğini, fakat art niyetli kişilerin bunu engellediklerini ifade etmeye çalışmışlardır .

Bu söze cevabımız şu olacak. Eğer masonluk "açıkça ve iyice anlaşılmak "isteseydi, elinde ki imkanlarla bunu pek ala yapabilirdi. Fakat günümüze kadar süslü cümlelerle dolu EDEBİ(!) açıklamalarla masonluk olduğundan farklı gösterilerek hep gizlenmeye çalışılmış. Burada söz oyunlarının aslı muhatabı masonlardır, asıl onlar "açıkça ve iyice"tanınmaktan korkarlar.  Bu nedenle hep gizli örgütlenirler, çoğu insan Masonluk diye bir kurumun  varlığından bile habersizdir. Toplantılarını kapalı kapılar ardında yapıp gizlilikten taviz vermezler,birbirleriyle "LEMS" denilen özel işaretlerle  anlaşırlar. Tüm bunlar masonluğun ne derece tanınmaktan korkan bir kurum olduğunu gözler önüne seriyor. Bu nedenle masonluk üzerlerindeki meraklı  gözlerin baskısını az da olsa azaltmak için Türkiye masonları son zamanlarda  göstermelik etkinlikler, sergiler düzenlemişlerdir.

Masonlar Masonluğu şöyle de tarif ederler ; "Masonluk, tüm insanların ve tüm toplumların barış ve mutluluğunu amaçlayan, bireylerin bu yolda ilerlemelerini sağlayan bir sistemdir." Yukarıda insanlık,dünya vatandaşlığı ve enternasyonalizm gibi ülküleri  benimsediği, Masonların barış ve mutluluk için çalıştıkları öne sürülüyor.

Uygulamada ise masonlar sadece aynı teşkilat mensuplarını kardeş görür ve  ancak aynı teşkilata bağlananlara yardımcı olurlar,burada hedeflenen  insanlığın değil masonluğun mutluluğu ve barışıdır. Masonlara göre masonluğun birbaşka amacı ise; " Özgür düşünceli, iyi ahlâklı, bilgili, erdemli, kendi toplumlarını ve  insanları seven, onların evrimsel doğrultuda gelişmeleri ve mutlulukları  için özveriyle çaba gösteren, adaleti öncelikli tutarak savunan, kendi sahip  oldukları değerleri başkalarına da kazandırmaya çalışan insanların giderek  daha çok sayıda yetişmelerinin sağlanması."olarak ifade edilir.

Yukarıdaki sözlerle şunu da anlıyoruz ki masonluk çok sayıda edebiyatçıya  sahip .Tüm toplumca taktir edilen bir çok değer burada süslü cümlelerle masonluğun amacına dönüşmüş. Gerçek ise bundan çok farklıdır.

Cümle cümle  ele alalım. Özgür düşünceden bahsediliyor, yıllarca masonluk tabiri ile "tıpkı bir küp taş gibi yontulmuş", kontrol altına alınmış,şekillendirilmiş, masonluğa uygun olmayan düşünceler(!)den arındırılmış beyinlerin özgür düşünceli olduğundan bahsedilmesi mantık dışıdır. Masonlukta özgürlük insanın manevi ve milli kimliğinden "bağımsız kalarak" kendini masonik değerlere bırakması, her zaman önceliği masonik değerlere tanımasından ibarettir.

İyi ahlak, bilgi ve erdemden bahsedilir, bunlar tüm insanlarca takdir edilen değerler olduğu için, burada cümleyi süslemek için kullanılmıştır. Günümüzde masonluk maddi menfaatleri amaç edinmiş, politik,ekonomik ve kişisel hırslarına kapılmış, insanların topluluğudur. Zaten masonluk kurumu da "Maşa olarak " kullanabileceği kişileri kabul eder. Hiç bir zaman bir kasap, manav, ilkokul öğretmeni mason olamaz, ne derece ahlaklı, bilgili, erdemli olursa olsun. Fakat bunun yanında bir holding patronu yada politikacı, ne kadar pis meziyeti olursa olsun mason olabilir. Buradan da şu sonucu çıkarabiliriz ki Masonluk menfaatlerine uygun kişiler seçer, kişiler menfaatleri için mason olur.

"Kendi toplumlarını ve insanları seven, onların evrimsel doğrultuda gelişmeleri ve mutlulukları için özveriyle çaba gösteren" ifadesi ise başlı başına çelişkidir, çünkü mason kardeşliği, masonik amaçlar her zaman milli, manevi toplumsal anlayışın her zaman önünde tutulur . Dil ve ırk ayrımı yoktur sözlerine karşılık mason localarında bilhassa Yahudilerin ve dönmelerin en önemli mevkilerde bulunduğu görülmektedir. Türkiye masonluğunun temellerini Selanikli sabetaycılar(gizli yahudiler) atmışlardır. Bu günde sabetaycılar ve masonlar arasındaki dayanışma devam  etmektedir, bu hal yahudilik ve masonluk ilişkisini gözler önüne seren  örneklerden biridir.
 
Başlık: Re: Masonluk Nedir?
Gönderen: Genius Loci - Mayıs 17, 2007, 03:48:11 ÖS
sevgili deniz,

yazınızın rengini değiştirirseniz okunması daha rahat olabilir bu şekliyle bayağı zor okunuyor
Başlık: Re: Masonluk Nedir?
Gönderen: GölGe - Ağustos 10, 2007, 02:13:05 ÖS
Dil, Din ve Irk farkı gözetmeksizin ayrım yapmamanız 'Evrensel Yönünüzü' ortaya çıkarıyor kendi görüşüme göre;
Ancak akla hemen şu soru gelmektedir; Mason Locaları her ülkede mevcut olup aynı işlevi görüp tek bir çatı altında mı birleştirilmek isteniyor?
Ayrıca belirlenmiş olan kurallara göre hareket edilerek ilerlenme amacının taşınması İnsanlığın bir şekilde daha üst seviyeye çıkarılması mı amaçlanmaktadır?
Yine Masonluğun özümseyip benimsediği sembollere bakacak olursak geçmişi çok eskilere dayanmakta ve  Masonluk Kuruluşunun temelinde bulunan değerlerin aydınlanma ve reform gibi önemli akımların doğup gelişmesine vesile olması tarih sürecini olumlu yönde geliştirmeleri kendi kanaatime göre Dünyanın gelişimi açısından vazgeçilmez bir unsur olarak nitelendiriyorum.
Başlık: Re: Masonluk Nedir?
Gönderen: MASON - Ağustos 10, 2007, 02:28:27 ÖS
Sayin Golge,

Mason Localari tek bir cati altinda birlesmemistir. Yonetildigi tek bir merci yoktur. Her ulkenin (bazi ulkelerde, eyaletlerin) Buyuk Localari vardir ve bu Buyuk Localarin ustunde onlara yaptirim uygulayabilecekbir Masonik merci mevcut degildir.

Mason Localari tek bir cati altinda birlesme amacinda degildirler. Ayni ogretiler ve sistem ile, federal yapida dagilarak calisma yapmayi hedeflerler.

Saygilarimla

Başlık: Re: Masonluk Nedir?
Gönderen: GölGe - Ağustos 10, 2007, 02:32:30 ÖS
Özür dilerim öncelikle foruma yeni gelmemden dolayı bazı bilmediğim usul ve yöntemlerden habersiz olduğum için, ikincisi sorularıma vermiş olduğunuz açıklayıcı yanıtlarınız içinse teşekkür ederim.
Saygılarımla
Başlık: Re: Masonluk Nedir?
Gönderen: GölGe - Ağustos 10, 2007, 02:35:52 ÖS
Aynı öğretiler ve sistem ile federal bir yapıda dağılarak çalışma yapmayı hedeflerler, özür dilerim Sn.Mason ama bu açıklamanızdan gayet iyi anlaşılıyor ki Dünyanın Derin Devleti konumuna gelme gibi bir amaç taşınıyor yani benim anladığıma göre!
Saygılarımla
Başlık: Re: Masonluk Nedir?
Gönderen: GölGe - Ağustos 10, 2007, 10:37:56 ÖS
Aslında şu derin devlet konumuna gelme ifadesini değiştirmem gerekli çünkü olaya biraz daha net olarak bakarsak hiç de öyle bir amacın taşınmadığını pekala görürüz.Lütfen bu düşüncesizce sormuş olduğum sorudan ötürü özürlerimi kabul edin Sn.Mason ki zaten sorumu yanıtlamamanız bunun gerçekten de mantıksız olduğunu kanıtlıyor!   
Saygılarımla
Başlık: Re: Masonluk Nedir?
Gönderen: GölGe - Ağustos 11, 2007, 09:42:54 ÖÖ
Ve hemen şunu eklemek durumundayım ki, internette Masonlar hakkındaki yapmış olduğum araştırma neticesinde bir önceki görüşümü değiştirip derhal düzeltme ihtiyacını hissettim.
Çünkü şunun farkına vardım.İnsanoğlu çift yönlüdür ve hayvanlaşabilir de İnsanlaşabilir de
Bu tamamen onun iradesine kalmış bir şey ve Masonların yaptığı şey de insanı İnsan yapmak!   
Bunun bilincine vardım ve Masonların iyi bir amaca imza attıklarını öğrendim.Bir kuruluş ya da bir loca, müessese hakkında yorum yapmadan önce onu detaylı bir şekilde araştırmak gerekli ve sonra kesin bir hükme varabilirsin.
Masonlar seçkin ve gerçekten seçilmişler diye düşünüyorum çünkü İnsanı İnsan yapan vasıflara sahip olduğu içindir ki bunu da kuşaktan kuşağa aktararak günümüze kadar varlıklarını sürdürmeyi başarmışlardır.Gerçekten de İnsan olmayı hakeden Mason olabilir bunu da anladım.Demekk ki amaç iyi insanı daha da iyi yapmak ve onun zihnen aydınlanmasını sağlamaktır haliyle çoğunluktan ayrılır ve bu da onları azınlık ama seçkin durumuna getirir.
Sizleri kendi adıma Tebrik Ediyor ve Başarılarınızın Devamını Diliyorum.
Saygılarımla
Başlık: Re: Masonluk Nedir?
Gönderen: GölGe - Ağustos 11, 2007, 10:11:52 ÖÖ
Bunun bilincine varmış bir kişi olarak bu sitede yayınlanan bütün antimasonik yazılara tek cevap veriyorum:
Üzgünüm.
Neden bir tek kelimeyle yetindim çünkü hepsini ayrıntılı olarak inceledim de tek geçerli bir sebep göremedim ve hepsi yenilir yutulur cinsten değiller bunu şu anlamda söyledim gereksiz ve boş sözler.
Ben Masonlar hakkında bir araştırma yapmaya karar verdikten sonra ilk olarak Mason ve Antimason üzerinde durdum ama baktım ki Masonlar amaçları,konuşma şekilleri, üslupları vb. durumlarıyla diğerlerine büyük fark atıyor.
Benim kullandığım her zaman için bir deyim vardır, özür dilerim bu sitede umduğundan fazlasını yani gayet ciddi bir ortam oluşturulmuş ve bilgi üzerine bu yüzdendir ki bu deyimi burada kullanmam nasıl karşılanacak onu da bilmiyorum ama ben gene de ifade edeyim. Kedi yetişemediği ciğere mırnav dermiş.
İşte Antimasonların da yaptığı şey tamamiyle bu saçmalıktan ibaret.
Masonlar hakkında ileri geri konuşulur, karalanır ama altını çamura da batırsan altın gene altındır.
Bence bu da bir dengeyi oluşturuyor sınamak ve sınanmak için, tabi Masonlar bu gibi küçük şeylere aldırmayıp ödün vermekdikleri sürece olan yine Antimasonlara olur ki onlar zaten yaşam savaşını başından kaybetmiş olan insanlardır bence onları kendi hallerine bıraksanız çok daha iyi olacaktır.
Başlık: Ynt: Masonluk Nedir?
Gönderen: tcorbaci - Nisan 25, 2008, 12:12:09 ÖÖ
Hiyerarşi nedir?

TDK sözlüğüne bakarsak , Makam sırası, basamak, derece düzeni, aşama sırası açıklamasına ulaşabiliriz.
Peki hiyerarşinin olmadığı bir topluluk topluluk mudur? Bana göre değildir.Dağınıklıktır.

Sosyal grupların arasındaki organik bağın kristalize olduğu an , görüntünün netleştiği an hiyerarşi oluşmuş demektir.

Hiyerarşi zararlı mıdır? Bana göre tiranlığa dönüşmediği sürece zararlı değildir fakat tiranlığa dönmesi nasıl engellenecektir.
Bunu da toplum hayatı en gelişmiş varlık olan insan engelleyecektir.


Toplumlarda zaman zaman belli sınıf ve katmanlara rastlıyoruz.Bırakın toplumları çok basit hayvan gruplarında bile hiyerarşi ve görev bölümüne rastlıyoruz.Arılar,kurt sürüleri vs..

Bu sınıflar ve katmanlara her zaman karşımızda ve bizlerde onun bir yerlerindeyiz.Bence bu katmanların varlığını ,zararını ve faydasını sorgulamaktan  ziyade  bu organizasyonların nasıl oluştuğu ve köklerini nereden aldığı daha önemli.

Toplumsal gruplar pek çok kategoride sınıflandırılabilir.Her türlü Sivil toplum kuruluşları bence buna güzel bir örnektir.

Bu topluluklarda üstler var , astlar var üyeler var.Aralarında yukarıda da söylediğim gibi hiyerarşik bir bağ var.Organizasyonun tepesindeki kişilerin sahip oldukları bilgiler veya alacakları eğitimler doğal olarak astların ve üyelerin öğrenebileceklerinden farklı olacaktır.Bir onbaşı er ile kurmay albayın alacağı eğitimler,bir üniversite öğrencisi ile doçentlik sınavına hazırlanan  kişilerin alacağı eğitimler derece ve içerik olarak elbette farklı olacaktır.Bu kişiler insani yönden birbirlerinden kesinlikle ne ırk ,ne millet ne fiziksel özellikler olarak üstün değildirler fakat sahip oldukları bilgiler ve ulaşmış oldukları yerlerin , durumların belli bir üstünlüğü vardır.
Sosyal Evrim bu kişileri bir şekilde oraya taşımıştır.Yeterli donanıma sahip olamayan veya üyesi olduğu gruba eklemlenemeyen kişi bir süre sonra kendisi de farkedecektir ki arasındaki bağ sentetik yapıdadır ve zaman içerisinde elenip gidecektir.

Masonluğu ve diğer cemiyetleri ben böyle görüyorum..Kendi içerisinde tabii ki bir gizemi olması anormal gelmiyor.Önemli olan bence gidilen bu yolun doğruluğuna inanmak ve o yöne doğru evrilmek..

Tarikatlar ve cemaatlerde de bir sıralama veya gizem olmadığını söylersek hata etmiş olmaz mıyız..

O yüzyıllarca damıtılmış bilgiler yeni gelenlerin ayaklarına  ilk günden serilemez elbette..   
Başlık: Ynt: Masonluk Nedir?
Gönderen: Santander - Nisan 25, 2008, 03:23:47 ÖS
Masonluk parası olanı baştacı eden olmayanı adam yerine koymayan bir zenginler kulubüdür bence
Başlık: Ynt: Masonluk Nedir?
Gönderen: ahu - Nisan 25, 2008, 06:05:30 ÖS
Bence masonluk masonlar  ''tabiki Hur ve Kabul Edilmis Masonlar Buyuk Locasi'nın masonları''Mükemmel insan olma yönünde ilerlemeye çalışan,ışığın takipçileri, dilleri semboller olan  ruhani değerleri üst düzeyde tutan,Tanrı bilincini iyi kavramış ve yeryüzündeki dengeleri tanrının istediği düzen içinde tutmaya çalışan seçkinler topluluğudur.
Başlık: Ynt: Masonluk Nedir?
Gönderen: DeTuMu - Mayıs 02, 2008, 06:47:38 ÖS
Iyi bir adami daha iyi yapmak icin kurulmus, sembollik degerlerle suslenmis karekterli durust inancli insanlarin erdem seviyesini artiran kurumun adi dir.
Başlık: Ynt: Masonluk Nedir?
Gönderen: blossom - Mayıs 02, 2008, 07:58:16 ÖS
Kötüyüde iyi yapmayı hedeflemiyor mu peki? Bu da bir erdemdir çünkü...
Başlık: Ynt: Masonluk Nedir?
Gönderen: Lux_e_Tenebris - Mayıs 02, 2008, 08:17:58 ÖS
Kötüyüde iyi yapmayı hedeflemiyor mu peki? Bu da bir erdemdir çünkü...
Bunun bir erdem olduguna katiliyorum.

Kotuler iyi olmayi sectiklerinde ve daha iyi bir birey olmayi istediklerinde bize ulasirlar.

Hali hazirda, iyi insanlari daha iyi yaparken bile kotuluk ile suclanirken, kotuyu alip iyi yapmaya calismamiz zaten anlatmasi zor olan bir seyi daha da zorlastiracaktir.  O zaman bile ya bakin kotu insanlari topluyorlar veya daha da ileriye gidip bakin kendilerine din olusturmuslar, insanlarin dini inanclari yolunda gitmesindense dogruya ulasmayi kendilerine amac edinmisler gibi adice iftiralara mariz kalacagizdir. Ben kendi adima boyle bir seye gerek gormuyorum.
Başlık: Ynt: Masonluk Nedir?
Gönderen: blossom - Mayıs 02, 2008, 11:15:15 ÖS
Peki Sayın Lux_e_Tenebris, sizin yani Masonların haricilere anlatamadığı nedir? Sizin kötü bir iş yaptığınıza inanmalarını değiştirecek birşey yapmıyorsunuz, aksine sessiz kalmak tercihiniz oluyor. Vakti zamanında hırsızlık yapmış, yada dolandırıcılık yapmış diyelim, bir erkek Mason olmak istese siz onu aranıza alamazsınız ki. Kurallarınız var. Kötülüğün dereceleride vardır ve bazen kalplerde öyle gizli kötülükler vardır ki anlamak mümkün değildir...
Başlık: Re: Masonluk Nedir?
Gönderen: Lux_e_Tenebris - Mayıs 14, 2008, 05:25:11 ÖS
Peki Sayın Lux_e_Tenebris, sizin yani Masonların haricilere anlatamadığı nedir? Sizin kötü bir iş yaptığınıza inanmalarını değiştirecek birşey yapmıyorsunuz, aksine sessiz kalmak tercihiniz oluyor. Vakti zamanında hırsızlık yapmış, yada dolandırıcılık yapmış diyelim, bir erkek Mason olmak istese siz onu aranıza alamazsınız ki. Kurallarınız var. Kötülüğün dereceleride vardır ve bazen kalplerde öyle gizli kötülükler vardır ki anlamak mümkün değildir...
"Sizin kötü bir iş yaptığınıza inanmalarını değiştirecek birşey yapmıyorsunuz, aksine sessiz kalmak tercihiniz oluyor."
Demissiniz... Bizim amacimiz baskalarinin fikirlerini degistirmek degil, kendimizi gelistirmek. Zaten belli bir bilgi, ogretim seviyesine cikmayi basarabilmis insanlarin inandiklari seyler farkli oluyor.

Kurallarimiz daha cok manevi kurallar sevgili blossom. Her ne kadar kagit uzerinde olsalar da her sey kalpte bitiyor. Gizli kotuluk olan kalplerden bahsetmissiniz. Iste bazi insanlar bu gizli kotulukleri daha iyi ayird edebiliyor. Ayirt edemeyenler ise gecmis gelecegin aynasidir mantigi ile yaklasiyor konulara.
Başlık: Ynt: Masonluk Nedir?
Gönderen: blossom - Mayıs 14, 2008, 10:07:55 ÖS
"Sizin kötü bir iş yaptığınıza inanmalarını değiştirecek birşey yapmıyorsunuz, aksine sessiz kalmak tercihiniz oluyor."
Demissiniz... Bizim amacimiz baskalarinin fikirlerini degistirmek degil, kendimizi gelistirmek. Zaten belli bir bilgi, ogretim seviyesine cikmayi basarabilmis insanlarin inandiklari seyler farkli oluyor.

Kurallarimiz daha cok manevi kurallar sevgili blossom. Her ne kadar kagit uzerinde olsalar da her sey kalpte bitiyor. Gizli kotuluk olan kalplerden bahsetmissiniz. Iste bazi insanlar bu gizli kotulukleri daha iyi ayird edebiliyor. Ayirt edemeyenler ise gecmis gelecegin aynasidir mantigi ile yaklasiyor konulara.

Anlayabiliyorum, başkalarının fikirlerini değiştirmek gibi bir ilkeniz olmayabilir ama Masonluk sadece ihtiyacı olanlara parasal yardımlar mı yapmak? Yani Masonluğun toplum için yapmayı tek hedeflediği parasal yardımlar yapmak, okullar yapmak yani "hayır yardımları" mı yapmak? Bu çok büyük bir erdem, emin olun takdir ediyorum ama madem belli bir eğitim seviyesinde olan kişilerden bahsediyoruz, neden başka şeylerde yapmayasınız? İnsanları eğitmek gibi. Bunun içinde öncelikle maalesef toplumun daha doğrusu haricilerin sizle ilgili olan düşüncelerini değiştirmeniz gerekir. Önyargılarını yok etmeniz gerekir. Masonluk "bence" haricilerden uzak kalmak değil onların içine karışmak demektir. Kardeşlerinizi kolladığınız gibi yeri geldiğinde harici kadeşlerinizide kollayabilmektir. Ahkam kesmek değil niyetim; varsa bir hatam, lütfen düzeltin...

Bazıları o gizli ve kötü olan duyguları çok iyi ayırd edebilir ama en iyi insan sarraflarıda yanılabilir. Doğruluğu yada muntazam olup olmamaları beni ilgilendirmiyor; üstüne gizli kamera takıp bir Masonik töreni kayıda alan herhalde bir harici değildir değil mi? Yani Masonlukta barındırdıkları insan olduğu için 4 4' lük bir müessese değildir...

Eğer hatalı cümleler kullandıysam, tüm Mason üyelerimizden özür dilerim. Kimse yanlış anlamaz umarım yazdıklarımı.

Saygılarımla,
Başlık: Ynt: Masonluk Nedir?
Gönderen: MYSTICPROVOCATEUR - Mayıs 15, 2008, 12:40:04 ÖÖ
Alıntı
Masonluk sadece ihtiyacı olanlara parasal yardımlar mı yapmak? Yani Masonluğun toplum için yapmayı tek hedeflediği parasal yardımlar yapmak, okullar yapmak yani "hayır yardımları" mı yapmak? Bu çok büyük bir erdem, emin olun takdir ediyorum ama madem belli bir eğitim seviyesinde olan kişilerden bahsediyoruz, neden başka şeylerde yapmayasınız? İnsanları eğitmek gibi.

Masonluğun muhtaçlara para yardımında bulunma gibi bir misyonu yoktur.Her Mason eğer yardım yapmak isterse bunu zaten kendisi Loca dışında reklam yapmadan yeteri kadar yapıyordur.Loca içerisinde toplanan para "dul kesesi" esasen yardıma ihtiyacı olan kardeşler içindir.Bu para hariciler için toplanmaz.Ancak Kardeşler arasında ihtiyacı olan yok ise ki genelde yoktur Üstadı Muhterem bu kaynağı Loca adına hayır işlerinde kullanabilir.Kendi takdiridir.Masonluk bir hayır kurumu değildir.

Masonluğun insanları eğitmek gibi bir misyonuda yoktur.Amaç öğretiyi anlayabilecek kapasitede üyeler bulup onların kendi gelişimlerini daha ileri götürebilmelerini sağlamaktır.Bu şekilde eğitilen bir kardeş zaten harici hayatta etrafına nur saçacaktır.Saçarda.

Alıntı
Doğruluğu yada muntazam olup olmamaları beni ilgilendirmiyor;  Yani Masonlukta barındırdıkları insan olduğu için 4 4' lük bir müessese değildir...

Kamera ile çekim yapanlar Mason değillerdir.Bizlerden değillerdir.Bu konu sitede defalarca açıklandı.

Alıntı
üstüne gizli kamera takıp bir Masonik töreni kayıda alan herhalde bir harici değildir değil mi?

Evet haricidirler.

Birisi sahte diploma düzenleyip kendini doktor ilan etse diplomayı duvarına asıp insanları muayene etse bu kişi doktormudur?Bu kişinin yaptıklarından gerçek doktorlarmı sorumludur?

Saygılarımla,
Başlık: Ynt: Masonluk Nedir?
Gönderen: lsleo - Mayıs 15, 2008, 01:31:53 ÖÖ
Yeri gelmişken, bende kişisel yorumumu katmak istiyorum. Sanıyorum Masonluğun tanımı olarak, "insanın kendini bilmesi ve bu bilme süreci boyunca Masonluğun öğretileri ile kendini donatarak daha faydalı bir birey olmasını sağlamaktır." diyebiliriz.
Başlık: Ynt: Masonluk Nedir?
Gönderen: blossom - Mayıs 15, 2008, 02:41:52 ÖÖ
Sayın Mystic,

Ozaman siz diyorsunuzki yada ben öyle anlıyorum ve hatta belkide yanlış anlıyorum; Masonluk tamamen kendileri için var olan bir cemiyet, öyle mi? Kendisinin Mason olduğunu bilmediğiniz bir kişinin size saçtığı ışıktan faydalanamazsınız. Bilim için zaten varolan kurumlar var; üniversiteler, enstitüler. Belkide kendimi ifade edemiyorum. Ama sizin söylediğiniz şeyler bana maalesef çok bencilce geliyor. Bana göre öğretiniz ile ilgili sorgulanması gereken çok şey var.

Kamera görüntülerinin gayrimuntazamlara, siz kardeşlerin deyimi ile haricilere ait olduğunu söylüyorsunuz. Bunu zaten cümleme başlamadan önce bende belirttim. Bu tip bir kaypaklık (kullanılmaması gereken bir kelime ise değiştirilsin) gayrilerden çıkar demek mi istiyorsunuz? Ama unutmayınki bunu yapan ayrı bir cemiyet dahi olsa, birbirlerine "kardeşim" diye hitap eden kişilerdi. Ama sizlerin ısrarla bu söylemimi kabul etmeyeceğinizi biliyorum.

Öğretilerin insanlık yararına çalıştıkça öğreti olduğuna inanmış biri olarak ben, acizane fikirlerimi dile getirdim. Sürçü lisan ettimse affola.

Saygılarımla,
Başlık: Ynt: Masonluk Nedir?
Gönderen: Free and Accepted - Mayıs 15, 2008, 08:47:47 ÖÖ
Turk Localarina bagli Kardesler bu ketumluk vs. gibi seylere bu kadar dikkat ettigi halde "harici" nasil girmis tekris torenine bir de belgesel gibi cekmis butun olayi? Tyler yillik izne koyune mi gitmis hariciler torene katilirken? Eger toreni videoya ceken harici misafir olarak katilmissa neden Sekreter kimlik bilgilerini dogrulamamis Tyler'e gondermeden once? Bak ben hala zat-i alileriniz benim Masonlugumu "tescil" edecek diye iki aydir hala bekliyorum ama. Neden localarinizda bu kadar ince eleyip sik dokumuyorsunuz ve bir Hariciye elini koluna salaya sallaya tekrisi, Mason nikahini videoya cekebiliyor?
Sonra su var... Operatif masonluk cokdan gocup gittigi icin bu "ketumiyet" olayini neden gozden gecirmiyorsunuz dunyanin geri kalani gibi? Yani simdi Kudus'e tas ustasi olarak gidip Mason ayaklarina yatip ustat mason maasi isteyen adamlar mi var da her sey bu kadar 'sir'? Kayip "sifre" ne yani? Bayagi ilginc anlayisiniz. Burada olayi anlattigim Kardesler de cevaplarinizi dort gozle bekliyor.
Saygilar.
Başlık: Ynt: Masonluk Nedir?
Gönderen: Free and Accepted - Mayıs 15, 2008, 08:54:43 ÖÖ
Alıntı
Masonluk sadece ihtiyacı olanlara parasal yardımlar mı yapmak? Yani Masonluğun toplum için yapmayı tek hedeflediği parasal yardımlar yapmak, okullar yapmak yani "hayır yardımları" mı yapmak? Bu çok büyük bir erdem, emin olun takdir ediyorum ama madem belli bir eğitim seviyesinde olan kişilerden bahsediyoruz, neden başka şeylerde yapmayasınız? İnsanları eğitmek gibi.

Alıntı
Masonluğun muhtaçlara para yardımında bulunma gibi bir misyonu yoktur.Her Mason eğer yardım yapmak isterse bunu zaten kendisi Loca dışında reklam yapmadan yeteri kadar yapıyordur.Loca içerisinde toplanan para "dul kesesi" esasen yardıma ihtiyacı olan kardeşler içindir.Bu para hariciler için toplanmaz.Ancak Kardeşler arasında ihtiyacı olan yok ise ki genelde yoktur Üstadı Muhterem bu kaynağı Loca adına hayır işlerinde kullanabilir.Kendi takdiridir.Masonluk bir hayır kurumu değildir.

Ben buna kanit istiyorum. Anahtar kelime "loca icerisinde" mi? Kelime oyunu mu bu? Ulkeden ulkeye masonluk farkli olabilir ama bu kadar fark da "eee insaf yani" durumu olur. Demek istediginiz locada Mason olmayanlar icin yardim toplanmaz gibi bir sey mi? Eger oyleyse ben buna dair kanit isterim. Eger istenirse biz nasil "Haricilere" loca "icerisinde" yardim topluyoruz burada ispat ederim. Umarin silinmez tabii ki o kanit (arif olan ...).
Başlık: Ynt: Masonluk Nedir?
Gönderen: MASON - Mayıs 15, 2008, 09:47:33 ÖÖ
Turk Localarina bagli Kardesler bu ketumluk vs. gibi seylere bu kadar dikkat ettigi halde "harici" nasil girmis tekris torenine bir de belgesel gibi cekmis butun olayi? Tyler yillik izne koyune mi gitmis hariciler torene katilirken? Eger toreni videoya ceken harici misafir olarak katilmissa neden Sekreter kimlik bilgilerini dogrulamamis Tyler'e gondermeden once? Bak ben hala zat-i alileriniz benim Masonlugumu "tescil" edecek diye iki aydir hala bekliyorum ama. Neden localarinizda bu kadar ince eleyip sik dokumuyorsunuz ve bir Hariciye elini koluna salaya sallaya tekrisi, Mason nikahini videoya cekebiliyor?
Sonra su var... Operatif masonluk cokdan gocup gittigi icin bu "ketumiyet" olayini neden gozden gecirmiyorsunuz dunyanin geri kalani gibi? Yani simdi Kudus'e tas ustasi olarak gidip Mason ayaklarina yatip ustat mason maasi isteyen adamlar mi var da her sey bu kadar 'sir'? Kayip "sifre" ne yani? Bayagi ilginc anlayisiniz. Burada olayi anlattigim Kardesler de cevaplarinizi dort gozle bekliyor.
Saygilar.


Sayin Free and Accepted ve Sayin blossom,

Cekilmis goruntulerin bir kismi Ozgur Masonlar Dernegine aittir. Diger kismi ise tamamen yalan ve duzmecedir. Konu hakkinda daha once bircok aciklama yapilmisti. Suana kadar HKEMBL`nin hicbir gizli goruntusu, video kaydi yada sirri ortaya cikarilamamistir.
http://www.masonlar.org/masonlar_forum/index.php?topic=3841.msg27746;highlight=gizli+kamera#msg27746
http://www.masonlar.org/masonlar_forum/index.php?topic=968.msg4461;highlight=gizli+kamera#msg4461
http://www.masonlar.org/masonlar_forum/index.php?topic=4286.msg32029;highlight=gizli+kamera#msg32029

Saygilarimla

Başlık: Ynt: Masonluk Nedir?
Gönderen: blossom - Mayıs 15, 2008, 11:54:26 ÖÖ
Sayın MASON,

Yukarıdaki cevap Sayın Free and Accepted' in sorusuna cevabınız olabilir de, benim soruma cevap değil. Ben bunu sormadım...

Saygılarımla,
Başlık: Ynt: Masonluk Nedir?
Gönderen: MASON - Mayıs 15, 2008, 12:14:17 ÖS
Alıntı
Ozaman siz diyorsunuzki yada ben öyle anlıyorum ve hatta belkide yanlış anlıyorum; Masonluk tamamen kendileri için var olan bir cemiyet, öyle mi? Kendisinin Mason olduğunu bilmediğiniz bir kişinin size saçtığı ışıktan faydalanamazsınız. Bilim için zaten varolan kurumlar var; üniversiteler, enstitüler. Belkide kendimi ifade edemiyorum. Ama sizin söylediğiniz şeyler bana maalesef çok bencilce geliyor. Bana göre öğretiniz ile ilgili sorgulanması gereken çok şey var.

Sayin blossom,

Yazmis oldugunuz mesajin 2. paragrafina cevabi yukarida vermistim. Diger dernekler hakkinda yorum yada aciklama yapmayiz. Ne sekilde gorunmek ve nasil bir sistem uzerinde islemek istedikleri onlarin tercihidir. Ancak goruntulerin bizler ile ilgili olmadigini vurgulamak istedim.

Mesajinizin kalan (ilk paragraflik) kisminada Kardesimin musadesi ile cevap vermek isterim.

Masonluk sadece kendisini dusunen yada sadece kendisi icerisinde faaliyetlerde bulunan bir topluluk degildir. Ancak oncelikle kendi icerisine donuk ve kendi icerisindeki konular ile ilgilenir. Daha sonra disariya (haricilere) de yardimda ve faaliyetlerde bulunur. Masonlarin haricilere sundugu yardimlar hakkinda artik eminimki bircok bilgiye sahipsinizdir. Masonlarin sadece kendi icerisine donuk oldugunu ifade eden ve suclayici bir uslup ile izah ettiginiz cumlenizi
Alıntı
Ozaman siz diyorsunuzki yada ben öyle anlıyorum ve hatta belkide yanlış anlıyorum; Masonluk tamamen kendileri için var olan bir cemiyet, öyle mi? Kendisinin Mason olduğunu bilmediğiniz bir kişinin size saçtığı ışıktan faydalanamazsınız.
oncelikle uyesi oldugunuz foruma bakarak yorumlamanizi gerektirir. Masonlar icin her ne kadar oncelikle kendi kurum ici faaliyetleri gelsede harici aleme karsi asla umursamaz degillerdir. Cogunlukta onlara yardimlar sunan Masonlar bazi durumlarda haricilerden yardimlar dahi almaktadirlar.

Kardesimin acikladigi konu "Dul Kesesi" dir ve bunun anlami ile amaci izah edilmistir. Masonluk yada Masonlugu genellemeyerek tek bir konu hakkinda aciklama yapmistir. Soyledikleri dogrudur.

Masonlugun butun insanlari egitmek gibi bir misyonu yoktur. Masonluk kendi uyelerini (oncelikle ahlaki yonden) egitmek ve onlari gittikce gelistirmeyi amaclar. Fakat istisna olarak bu konudada calismalar yapmasina ragmen yoldan gecen herhangi bir kisiyi egitmek oncelikli cabalarindan degildir. Masonlukta humanism ve yardimlasma buyuk onem tasir bu nedenle Kardeslerin kisisel yardimlari ve harici alemdeki faaliyetleri zaten yeterince halka yarar saglamaktadir (Or: Cocuk esirgeme kurumu). Bunlarin disinda Masonlugun kurum olarak yaptigi yardimlar ve kurdugu kurumlarida goz ardi etmemek gerekir. (Or: Shriner hastaneleri)

Bir dernek kendi icerisinde sorunlar yasiyor ve yetersiz faaliyetlerde bulunuyorsa disariya ne kadar yararli olabilirki? Bu nedenle Masonlar ve Masonluk oncelikle kendi icerisindeki faaliyetleri ve konulari ile ilgilenir. Daha sonra elbette halkada yararli atilimlarda, faaliyetlerde bulunurlar.

Saygilarimla
Başlık: Ynt: Masonluk Nedir?
Gönderen: blossom - Mayıs 15, 2008, 12:29:55 ÖS
Sayın MASON,

Suçlayıcı bir üslup değildi, lütfen farklı algılamayınız. Bu benim acizane fikrim idi, değişmesi mümkün değildir. Tamamen içine kapanık bir öğretiye sahipsiniz.

Açıklamalarınız için teşekkür ederim. Bir çok kişi için yeterlidir sanırım.

Saygılarımla,
Başlık: Ynt: Masonluk Nedir?
Gönderen: MASON - Mayıs 15, 2008, 12:33:51 ÖS
Alıntı
Tamamen içine kapanık bir öğretiye sahipsiniz.


http://www.masonlar.org/masonlar_forum/index.php?topic=3747.msg26846#msg26846
Başlık: Ynt: Masonluk Nedir?
Gönderen: blossom - Mayıs 15, 2008, 12:43:17 ÖS
Alıntı
Tamamen içine kapanık bir öğretiye sahipsiniz.


[url]http://www.masonlar.org/masonlar_forum/index.php?topic=3747.msg26846#msg26846[/url]


"Kapı"ya mı işaret ettiniz? Ozaman dediğim doğru değil mi?
Başlık: Ynt: Masonluk Nedir?
Gönderen: Lux_e_Tenebris - Mayıs 15, 2008, 08:23:19 ÖS
Sayın Mystic,

Ozaman siz diyorsunuzki yada ben öyle anlıyorum ve hatta belkide yanlış anlıyorum; Masonluk tamamen kendileri için var olan bir cemiyet, öyle mi? Kendisinin Mason olduğunu bilmediğiniz bir kişinin size saçtığı ışıktan faydalanamazsınız. Bilim için zaten varolan kurumlar var; üniversiteler, enstitüler. Belkide kendimi ifade edemiyorum. Ama sizin söylediğiniz şeyler bana maalesef çok bencilce geliyor. Bana göre öğretiniz ile ilgili sorgulanması gereken çok şey var.

Kamera görüntülerinin gayrimuntazamlara, siz kardeşlerin deyimi ile haricilere ait olduğunu söylüyorsunuz. Bunu zaten cümleme başlamadan önce bende belirttim. Bu tip bir kaypaklık (kullanılmaması gereken bir kelime ise değiştirilsin) gayrilerden çıkar demek mi istiyorsunuz? Ama unutmayınki bunu yapan ayrı bir cemiyet dahi olsa, birbirlerine "kardeşim" diye hitap eden kişilerdi. Ama sizlerin ısrarla bu söylemimi kabul etmeyeceğinizi biliyorum.

Öğretilerin insanlık yararına çalıştıkça öğreti olduğuna inanmış biri olarak ben, acizane fikirlerimi dile getirdim. Sürçü lisan ettimse affola.

Saygılarımla,
Saniyorum yanlis anlamissiniz hanim efendi. O toplanan para diger insanlar icin degildir demek, diger insanlara yardim edilmez demek degildir. Zaten Sn. Mystic de bunu aciklamis:

Masonluk sadece kendisini dusunen yada sadece kendisi icerisinde faaliyetlerde bulunan bir topluluk degildir. Ancak oncelikle kendi icerisine donuk ve kendi icerisindeki konular ile ilgilenir. Daha sonra disariya (haricilere) de yardimda ve faaliyetlerde bulunur. Masonlarin haricilere sundugu yardimlar hakkinda artik eminimki bircok bilgiye sahipsinizdir.
Başlık: Ynt: Masonluk Nedir?
Gönderen: Itzhak - Mayıs 15, 2008, 08:27:49 ÖS
 Sn.Free and Accepted ;

Turk Localarina bagli Kardesler bu ketumluk vs. gibi seylere bu kadar dikkat ettigi halde "harici" nasil girmis tekris torenine bir de belgesel gibi cekmis butun olayi? demişsiniz... Lakin Türk locaları dıyerek bir genellemeye gitmişsiniz,burada goruntulerde bahsi gecen localar deseydınız daha uygun olurdu kanaatındeyım..Ve eklıyorum goruntulerde bahsı gecen cemıyyet kendılerıne Özgür Masonlar Locası diyen ve Masonluk cemıyyetının bırcok kural ve kaıdelerını kabul etmeyen gayrı muntazam uluslar arası lıteraturde yer edınmemıs bır locadır..Ve bu locanın guvenlık acıklarından HvKEMBL na baglı hiçbir loca mesul degıldır ve mesul tutulamaz eger mesul tutulacak olunursa Muntazam Masonlugun tum kural ve kaıdelerıne saygı gosteren bır kurum haksız yere zan altında bırakılmıs olunur ki buda buyuk bır hatadır...
Tyler yillik izne koyune mi gitmis hariciler torene katilirken? Eger toreni videoya ceken harici misafir olarak katilmissa neden Sekreter kimlik bilgilerini dogrulamamis Tyler'e gondermeden once?Buda yukarıda bahsetıgım ılgılı locanın kendı sorunudur...Burada konu hakkında tam bılgı sahıbı olmaksızın bu loca veyahut herhangı bır cemıyyet hakkında konusmanın uygun olmadıgı kanaatındeyım,bildigim birşey var ıse bu guvenlık acıgınında yukarıda bahsettıgım locada gerceklesmıs oldugudur...
Bak ben hala zat-i alileriniz benim Masonlugumu "tescil" edecek diye iki aydir hala bekliyorum ama.Bu konudada ılgılı basvurunuzu yapmıs ısenız Sn.Admin size geri donecektır musterıh olunuz...
Neden localarinizda bu kadar ince eleyip sik dokumuyorsunuz ve bir Hariciye elini koluna salaya sallaya tekrisi, Mason nikahini videoya cekebiliyor?Bu konuda muhatabınız HvKEMBL na baglı bulunan muntazam bır masonun kurmus oldugu bu sıte olmasa gerek,konu hakkında detaylı bılgı beklıyorsanız olayın vuku buldugu locayla temasa gecmenız yerınde olacaktır....
Sonra su var... Operatif masonluk cokdan gocup gittigi icin bu "ketumiyet" olayini neden gozden gecirmiyorsunuz dunyanin geri kalani gibi? Yani simdi Kudus'e tas ustasi olarak gidip Mason ayaklarina yatip ustat mason maasi isteyen adamlar mi var da her sey bu kadar 'sir'? Kayip "sifre" ne yani? Bayagi ilginc anlayisiniz. Burada olayi anlattigim Kardesler de cevaplarinizi dort gozle bekliyor.  
Yukarıdakı son soru ve yorumunuzdan tarafımın anladıgı sahsınızın Masonık degerlerı sorguladıgıdır...Bu konuda genıs bir acıklama yapma yetkısıne sahıp olmadıgım ıcın acıklama yapmam sozkonusu degıldır..Lakın bılmenızı ısterım kı yukarıdakı sorularınıza verdıgım cevaplar tamamen sahsı goruslerımden ıbaret olup , Türk locaları dıyerek Muntazam Mason localarını da haksız yere zan altında bıraktıgınıza dıkkat cekmek ıstememden kaynaklanmaktadır..

Saygılarımla


Başlık: Ynt: Masonluk Nedir?
Gönderen: Lux_e_Tenebris - Mayıs 15, 2008, 09:09:44 ÖS
Alıntı
Tamamen içine kapanık bir öğretiye sahipsiniz.


[url]http://www.masonlar.org/masonlar_forum/index.php?topic=3747.msg26846#msg26846[/url]


"Kapı"ya mı işaret ettiniz? Ozaman dediğim doğru değil mi?

Sordugunuz sorularin cevabi kalbinizde sakli demek istemis sanirim.
Başlık: Ynt: Masonluk Nedir?
Gönderen: blossom - Mayıs 15, 2008, 10:32:33 ÖS
Saniyorum yanlis anlamissiniz hanim efendi. O toplanan para diger insanlar icin degildir demek, diger insanlara yardim edilmez demek degildir. Zaten Sn. Mystic de bunu aciklamis:

Masonluk sadece kendisini dusunen yada sadece kendisi icerisinde faaliyetlerde bulunan bir topluluk degildir. Ancak oncelikle kendi icerisine donuk ve kendi icerisindeki konular ile ilgilenir. Daha sonra disariya (haricilere) de yardimda ve faaliyetlerde bulunur. Masonlarin haricilere sundugu yardimlar hakkinda artik eminimki bircok bilgiye sahipsinizdir.

Beyefendi, toplanan paralar anlamında değildi itirazım. Ben o anlamda siz kardeşlerin çok güzel işler yaptığına can-ı gönülden inanıyorum. Ama örneğin bende o yardımlarda faal görev almak istediğimde kapı duvar oluyor karşımda. Neden? Çünkü benim babam Mason değil, yada bir Masonla evlenmem gerekiyor. Ben bir hariciyim diye dışlanıyorum. Tabii sizin yardım için çalışan derneklerinizde bulunmak zorunda değilim. Benimki sadece bir örnek. Siz içinize sizden olmayan kimseyi almıyorsunuz ama ben sizin localarınızın içine girmek istemiyorum zaten. Ayrıca ben neden kadınları almıyorsunuz dediğim vakitte feminist oluyorum ya, en çokta buna kızıyorum. Ben kolay kabullenen bir insan değilim maalesef.
Başlık: Ynt: Masonluk Nedir?
Gönderen: blossom - Mayıs 15, 2008, 10:34:16 ÖS
Alıntı
Tamamen içine kapanık bir öğretiye sahipsiniz.


[url]http://www.masonlar.org/masonlar_forum/index.php?topic=3747.msg26846#msg26846[/url]


"Kapı"ya mı işaret ettiniz? Ozaman dediğim doğru değil mi?

Sordugunuz sorularin cevabi kalbinizde sakli demek istemis sanirim.


Eminimki kendiside cevapların kalbimde gizli olduğunu biliyordur... Ama açamadığım kapıyada, hemen arkamı dönüp gidemiyorum maalesef...
Başlık: Ynt: Masonluk Nedir?
Gönderen: Lux_e_Tenebris - Mayıs 15, 2008, 10:46:36 ÖS
Saniyorum yanlis anlamissiniz hanim efendi. O toplanan para diger insanlar icin degildir demek, diger insanlara yardim edilmez demek degildir. Zaten Sn. Mystic de bunu aciklamis:

Masonluk sadece kendisini dusunen yada sadece kendisi icerisinde faaliyetlerde bulunan bir topluluk degildir. Ancak oncelikle kendi icerisine donuk ve kendi icerisindeki konular ile ilgilenir. Daha sonra disariya (haricilere) de yardimda ve faaliyetlerde bulunur. Masonlarin haricilere sundugu yardimlar hakkinda artik eminimki bircok bilgiye sahipsinizdir.

Beyefendi, toplanan paralar anlamında değildi itirazım. Ben o anlamda siz kardeşlerin çok güzel işler yaptığına can-ı gönülden inanıyorum. Ama örneğin bende o yardımlarda faal görev almak istediğimde kapı duvar oluyor karşımda. Neden? Çünkü benim babam Mason değil, yada bir Masonla evlenmem gerekiyor. Ben bir hariciyim diye dışlanıyorum. Tabii sizin yardım için çalışan derneklerinizde bulunmak zorunda değilim. Benimki sadece bir örnek. Siz içinize sizden olmayan kimseyi almıyorsunuz ama ben sizin localarınızın içine girmek istemiyorum zaten. Ayrıca ben neden kadınları almıyorsunuz dediğim vakitte feminist oluyorum ya, en çokta buna kızıyorum. Ben kolay kabullenen bir insan değilim maalesef.
Sn. blossom, amacim keninlikle size feminist yakistirmasi yapmak degildi. Bunu benim yazilarimdan cikardiysaniz uzulurum. Dernekler konusuna gelince, tum dernekleri denediniz ve Mason esi veya kizi olmadiginiz icin dislandiniz mi? Bunu mu anlamaliyim yazdiklarinizdan? Zira ben bir cok dernekte/vakifta Masonlar ile direk alakasi ulunmadan calisan bayan taniyorum.
Başlık: Ynt: Masonluk Nedir?
Gönderen: blossom - Mayıs 15, 2008, 10:53:50 ÖS
Sn. blossom, amacim keninlikle size feminist yakistirmasi yapmak degildi. Bunu benim yazilarimdan cikardiysaniz uzulurum. Dernekler konusuna gelince, tum dernekleri denediniz ve Mason esi veya kizi olmadiginiz icin dislandiniz mi? Bunu mu anlamaliyim yazdiklarinizdan? Zira ben bir cok dernekte/vakifta Masonlar ile direk alakasi ulunmadan calisan bayan taniyorum.

Sayın Lux_e_Tenebris,

Feminist yakıştırması sizin tarafından yapılmadı tabii ki, size değildi sözlerim. Eğer ben sizi kırdıysam öncelikle özür dilerim...

Benim dernekten kasıtım; Masonluk ile alakalı mevcut olan ve Mason eşleri, kız çocukları tarafından yardım için çalışan derneklerdi. Şimdi isimlerini hatırlayamadım. Masonluğun diğer kolları olan bu derneklere ben kabul edilmiyorum. Forumdaki Masonlardan öğrendiğim bu en azından...
Başlık: Ynt: Masonluk Nedir?
Gönderen: Itzhak - Mayıs 16, 2008, 12:09:19 ÖÖ
 Ben bir hariciyim diye dışlanıyorum.

Sn.Blossom;
Bu konuda bır yorumda bulunmak isterim..Masonluk kişileri harici oldukları için dışlamaz bunu hıcbır Masonun yapacagına da ben sahsen ınanmıyorum...
Sn.Masonun da mesajında belirttiği gibi ;
Masonlar icin her ne kadar oncelikle kendi kurum ici faaliyetleri gelsede harici aleme karsi asla umursamaz degillerdir. Cogunlukta onlara yardimlar sunan Masonlar bazi durumlarda haricilerden yardimlar dahi almaktadirlar.           Mesajın bu bolumune ozellıkle dıkkat etmenızı temennı ederım..
                                                                 Saygılarımla
Başlık: Ynt: Masonluk Nedir?
Gönderen: blossom - Mayıs 16, 2008, 12:11:00 ÖÖ
Ben bir hariciyim diye dışlanıyorum.

Sn.Blossom;
Bu konuda bır yorumda bulunmak isterim..Masonluk kişileri harici oldukları için dışlamaz bunu hıcbır Masonun yapacagına da ben sahsen ınanmıyorum...
Sn.Masonun da mesajında belirttiği gibi ;
Masonlar icin her ne kadar oncelikle kendi kurum ici faaliyetleri gelsede harici aleme karsi asla umursamaz degillerdir. Cogunlukta onlara yardimlar sunan Masonlar bazi durumlarda haricilerden yardimlar dahi almaktadirlar.Mesajın bu bolumune ozellıkle dıkkat etmenızı temennı ederım..
                                                                 Saygılarımla


Doğrudur Sevgili Itzhak...
Başlık: Ynt: Masonluk Nedir?
Gönderen: Itzhak - Mayıs 16, 2008, 12:35:59 ÖÖ
Sn.Blossom;
Asagıdakı lınke goz gezdırmenız Masonluk ve Harıcı alem ılıskısı hakkında bıraz daha fazla bılgı sahıbı olmanızı saglayacaktır...

http://www.masonlar.org/masonlar_forum/index.php?topic=77.0
Başlık: Ynt: Masonluk Nedir?
Gönderen: blossom - Mayıs 16, 2008, 12:38:13 ÖÖ
Sn.Blossom;
Asagıdakı lınke goz gezdırmenız Masonluk ve Harıcı alem ılıskısı hakkında bıraz daha fazla bılgı sahıbı olmanızı saglayacaktır...

[url]http://www.masonlar.org/masonlar_forum/index.php?topic=77.0[/url]


Sevgili Itzhak,

Zaten biliyorum bunu ve yukarıda da özellikle vurguladım. Yardım hususunu inkar etmiş bir halim mi var??
Başlık: Ynt: Masonluk Nedir?
Gönderen: Itzhak - Mayıs 16, 2008, 12:43:11 ÖÖ
Sn.Blossom;
Yardım hususunu ınkar ettıgınızı ıddıa etmedım..Lakın konu hakkında bu topıcı gormenızde de yarar oldugunu dusunmustum..
Saygılarımla
Başlık: Ynt: Masonluk Nedir?
Gönderen: blossom - Mayıs 16, 2008, 12:46:06 ÖÖ
Sn.Blossom;
Yardım hususunu ınkar ettıgınızı ıddıa etmedım..Lakın konu hakkında bu topıcı gormenızde de yarar oldugunu dusunmustum..
Saygılarımla

Sevgili Itzhak,

Benim bu konuları okuduğumu tahmin ediyor olman lazım. Ama sanırım kendimi iyi ifade edememişim...

Sevgilerimle,
Başlık: Ynt: Masonluk Nedir?
Gönderen: akasya - Eylül 14, 2008, 02:31:56 ÖS
Syn:Mason.
Masonluk tanımınız yeterince düşünceli, erdemli, teşekkürler. Benim tanımım:
-Kendini bilme yollarının en yücelerindendir.
-Bu denli çabaya karşın gönenci olan, insani değer dizgelerindendir.
-Her yol gibi  zorlukları, içinde barındırır, bu kişiden kaynaklanan zorluklar olduğu gibi, çevresel etmenlerden de kaynaklanır.
-Kişinin iç yolculuğundan önce, bilgiyle başlayan bir yoldur.
-Ancak bu istekler kişinin hiç bilgiye sahip olmamasıyla da başlayabilir: Beğenilen bir simge, hoşa giden bir kelime, başlangıç vesilesi olabilir.
-Masonluk istikrarlı bir Tanrı inancını gerektirir, çünkü inanç herşeyin başlangıcıdır. İnancın Tanrı'yla başlamasının nedeni, iyiliğin kötülükle beraber bir yazgı olduğunu kabul etmek gerekliliğiyle oluşmasındandır.
-Bir Mason başka bir kardeşinin yazgısını belirler, belirlenen yazgı Ulu Mimar'ın kabulüyle oluştuğunda, yol arkadaşlığının en yücesine başlanır.
-Yanlış anlamalar Ulu Mimar'ın izniyle her zaman en iyi yere ulaşacaktır.
-Dünya'da adil, eşitliği gözeten, demokratik düşünen herkes Masonluğun tanımı içerisindedir.
-Türkiye'de Atatürk İlkeleri'yle başlayan çizgi, Masonlar'ın ve ülkesini sevenlerin katkılarıyla, ilerlemeye devam edecektir.Saygılarımla.
Başlık: Ynt: Masonluk Nedir?
Gönderen: naacal - Ocak 30, 2009, 01:09:09 ÖÖ
masonluk,
öncelikle bir aydınlanma sürecidir. Bu sürec önemli bir tarihsel yapının ön gördüğü ciddi bir kişisel eğitimin sonunda, bilim ve aklın insanlığa sunulmasıdır
Başlık: Ynt: Masonluk Nedir?
Gönderen: hewal73 - Mart 12, 2009, 11:57:25 ÖS
Masonluk bir felsefedir aslında ışığa giden yolda bize bir mum yakmaktadır.
Başlık: Ynt: Masonluk Nedir?
Gönderen: lucifer - Mayıs 20, 2009, 11:23:13 ÖÖ

Sn. lucifer,

lütfen aynı soruları farklı farklı başlıklarda sormayınız. Bunu yaparak cevabı daha hızlı alacağınızı düşünüyorsanız yanılmaktasınız.

Saygılarımla. 

skullG


Aynı sorular

http://www.masonlar.org/masonlar_forum/index.php?topic=462.msg53267#msg53267

adresinde de sorulduğu için bu başlık altındaki sorularınız tarafımca kaldırılmıştır.
Başlık: Ynt: Masonluk Nedir?
Gönderen: lucifer - Mayıs 20, 2009, 12:38:43 ÖS
sn skullG

yalnış başlık altında yazdığım için tekrar kendı başlığı altında yazmak zorunda kaldım
daha hızlı alabılmek gıbı bır dusuncem emın olabılırsınız olmadı

saygılarımla,
Başlık: Ynt: Masonluk Nedir?
Gönderen: orkuntemel - Aralık 13, 2009, 03:08:28 ÖS
Ezoterizm konusunda '' Hepimiz eski bir metni okuduğumuzda ya da bir efsaneden söz edildiğini duyduğumuzda sembolik anlamının ötesinde bir şeylerin daha varlığını düşünürüz. Bize öyle gelir ki bu metinlerin ya da mitlerin anlatmak istedikleri daha derin gerçekler vardır ve bunu ancak sırları çözemsini bilenler anlayabilir.  '' demiştiniz.

Bu bağlamda Masonluk, yardımlaşma ve kardeşlikten öte efsanelerin ve mitlerin örttüğü ortak insanlık tarihimize merak duyan ve gerçeği arayan insanlar için, gerçeğe ulaşmak için en temelinde bir yöntem değilmidir, masonluğun tümüyle sahip olduğu bazı ezoterik bilgiler nedeniyle ?
Başlık: Ynt: Masonluk Nedir?
Gönderen: Makbenah - Ocak 04, 2010, 12:14:57 ÖÖ
Masonluğun yahudiliğin yan felsefesi olduğu bir gerçek midir?
Başlık: Ynt: Masonluk Nedir?
Gönderen: ADAM - Ocak 04, 2010, 08:21:24 ÖÖ

Kısa bir soruya kısa bir yanıt:

Masonluğun Yahudiliğin yan felsefesi falan OLMADIĞI bir gerçektir.

Bu konuda forum alanında gerek geçmişte gerekse yakın tarihlerde hayli yazı yazıldı; tartışmalar yapıldı. Ben bile yazdım. Onları bir kez daha yinelemek gereksiz.  Şayek sayın Erim biraz araştırırsa gerek bu sorunun yanıtını gerekse bununla bağlantılı olabilecek birçok sorunun yanıtını bulabilir.

Haydi biraz araştırma lütfen... Sonra belki böyle genel ve yanatı dümdüz değil de ayrıntılarda ve yanıtlanması zor olabilecek birtakım sorular getirme olanağı doğacak.

Sevgiler.


Başlık: Ynt: Masonluk Nedir?
Gönderen: Gomeda - Mayıs 31, 2010, 01:28:36 ÖÖ
Daha önce bu tartışma  ortamın da öğrendiğime göre,bir locada 80-100   mason  olması ideal  kabul ediliyor . Bunun sebebi nedir , ve masonlar arası samimiyetin  ,kardeşlik ilişkisinin duzeyi    nedir.Kardeşlik kavramı çok geniş  ilişkilerin sınırı, çerçevesi nedir.
Başlık: Ynt: Masonluk Nedir?
Gönderen: ADAM - Mayıs 31, 2010, 07:36:54 ÖÖ

Sayın Gomeda'nın forumdaki ilk iletisi üzerine kendisine nasıl bir öneride bulunmanın uygun olacağını düşündüm.

Acaba önce bu forum alanında belirttiği konularda yazılmış uzun uzun açıklamaları gözden geçirmesini önersem nasıl olur?

Buna karşın yanıtı uzun sürmeyecek olanını, daha önce bir başlık altında yazmış olsam bile söyleyeyim: Bir locada 80-100 üye çoktur. Bunun en uygun olanı (optimum) 50-60 üyedir. Üye sayısı 80'i bulunca birtakım sorunlar çıkmaya başlar. Hele 100 olursa, o loca mutlaka doğum yapmalıdır yani üyelerinin yarıya yakını yeni bir loca kurmaya girişmelidir.

Öteki soruların yanıtları ise çok uzun ve forumda önceden yazılmış olduğu için girmiyorum.

Sevgiler.
 
Başlık: Ynt: Masonluk Nedir?
Gönderen: bawaa - Aralık 27, 2010, 10:15:05 ÖÖ
Epey bir süredir formu takip eden, farklı konular hakkındaki taraflı tarafsız bulabildiği bütün bilgileri okuyup algılamaya çalışan ve bu doğrultuda kendini yeni yeni tanımaya başlayan biri olarak, Kanımca Masonluk nedir başlığını cevaplamak biraz farklı.
 
Bence; Buraya fazmak farklı, okumak farklı, öğrenmek farklı, yaşamak farklı, uygulayabilmek farklı...

Sevgiler.
Başlık: Ynt: Masonluk Nedir?
Gönderen: hakan_34_06 - Şubat 14, 2011, 01:28:03 ÖÖ
Herkesin bildiğini sandığı ama hiç bir şey bilmediği sistem. Masonlukta alt derecede olanların üst derecedeki konular bilmediği tezinden yola çıktım.
Başlık: Ynt: Masonluk Nedir?
Gönderen: Tij - Ağustos 30, 2011, 09:07:30 ÖS
Biliyorum biliyorum, azsonra yazacaklarim degisik sekillerde defalarca bu forumda yayinlandi ve bunlarin hepsini degil ama bircogunu okudum ama inanin hicbirisi beni birazdan, hergün enaz biriki kez elime aldigim ve birseyler aradigim ORHAN HANCERLIOGLU"nun Felsefe Ansiklobedisi"den, aktaracagim kadar memnun etmedi, belkide burda bulmak istedigim Masonlugu kisa, öz ve birazda basit bir dilde buldugum icin.
   "  MASONLUK
Din, ulus ve her türlü düsünce ayriliklarini hosgörü ilkesiyle gidereerk insanlarin birbirlerini sevmelerine calisan ögreti ve uluslararasi dernek... Kökleri pek eski olmakla beraber acik bir dernek olarak ilk kez 1717 yilinda Ingiltere"de kurulmustur. Ayirdedici niteligi her dinden ve her ulustan insanlari biraraya toplamasidir. Cesitli din ve uluslardan olan kisilerin birbirlerini kucumsemeleri ve bu konularda tartismalari yasaklanmistir. Dinsel ve ulusal bagnazliklarin insanlari bir birine düsman ettigi yüzyillarda özellikle yararli olmus bir dernektir. Birbirlerine kardes derler ve loca denilen belli yerlerde toplanirlar. Sadece birbirlerine degil bütün insanlarayardim etme amacini güderler. Kendilerini gizliyerek hastane, okul vb. gibi bir cok kurumlari finanse etmislerdir. Bagnazliklarini törpülemek icin 33 dereceden gecerler, bir dereceden öbürüne yükselebilmek icin belirle sinavlardan gecmek gerekir. Bu sinavlar bir önceki derecenin bilgileri üstünde vermek zorunda bulunduklari tezlere dayanir. Dünyanin hertarafina yayilmis milyonlarca masonu kapsayan cok genis bir dernektir. Her derecenin özel ünvanlari ve özel kiliklari vardir. Temel ilkeleri hosgörüdür, bu ilkeye engel olabilecek her türlü bagnazliga ve dogmatizme karsidirlar"
Başlık: Ynt: Masonluk Nedir?
Gönderen: Genius Loci - Ağustos 31, 2011, 06:57:35 ÖÖ
O. Hancerlioglu, OMBL'nin ilk Buyuk Üstadı aynı zamanda. Ama verilen tanım bana gore yanlış. Hancerlioglu, en basta Dernek olarak tanımlayacak hataya düşmüş. Hele hele uluslararası bir dernek tanımı gerçekle hic bağdaşmaz. Dahası Masonluk 33 dereceli bir sistem de değildir, o yuzden tum masonlar 33 dereceli bir sistemden geçmez.

eğer birisi Masonluğu sadece bir dernek, hic alakasi olmamasına rağmen bir de uluslararası bir dernek, olarak görürse, dahası bir zamanlar cok ise yaramış bir dernek derse, yetmezmiş gibi Skoc Ritine indirgeyip 33 dereceli bir sistem olarak algılarsa onun aslında Masonluğu pek de anlamadığını düşünürüm.

Simdi birisi çıkıp efendim o felsefe sozlugudur, pekcok madda barındırır, yalnızca Masonlukla ilgili değildir, o yuzden kısa bir tanım yapmıştır zaten kitap Harici aleme yoneliktir derse, ben de ne olursa olsun tanım yanlışsa yazanın algısının hatalı olduğunu söylerim. Hos bana gore, kitabi yazan da bir harici nihayetinde, bir zamanlar Masonluga girmiş, sonra Buyuk Üstat tarafından harici aleme iade edilmis bir harici, dolayısıyla yanlış bir tanım yapması gayet mümkündür.

Saygılarımla.
Başlık: Ynt: Masonluk Nedir?
Gönderen: ADAM - Ağustos 31, 2011, 09:59:19 ÖÖOrhan Hançerlioğlu'nun yaptığı tanım çerçevesinde yanlışlıklar var. Sayın SkullG bunlara gayet güzel değinmiş.

Bir kişinin eski ve deneyimli bir mason olması, ayrıca ciltler dolusu sözlük ve ansiklopedi yazmış bulunması, gerek Masonluk gerekse başka konularla bağlantılı yer yer yanlışlıklar yapmış olma durumunu ortadan kaldırmıyor.

Nitekim Orhan Hançerlioğlu'nun diğer tüm sözlüklerinde de birçok yanlış ve yanlı bir tutum takınışı nedeniyle kişiyi yanıltıcı aktarmalar vardır. Bunlar yadsınamaz. Orhan Hançerlioğlu’nun yapıtları bir kaynak olarak kullanılırken çok özenli olmak, bir katı Marksist materyalist olduğunu ve bu felsefeyi tüm yapıtlarına (edebiyat hariç) her fırsatını bulduğunda yansıttığını bilmek gerekir.

Ancak bu gerçeğin yanı sıra Orhan Hançerlioğlu'nun büyüklüğü, Türk Edebiyatı ve kültürüne olağanüstü düzeyde katkıları da yadsınamaz.

Öte yanda Sayın SkullG'nin dedikleri de eleştirilesi… Çünkü Orhan Hançerlioğlu'nun çalışmaları ve sonradan basılmış olsa bile tüm yazıları çok daha önceki tarihlerde yazılmıştır. Bunlar bir kocaman bir oda dolusu yerden tavana yığılı defterlerde yıllarca biriktirilmiştir. Sonradan derlenip toparlanmıştır.

Kaldı ki Orhan Hançerlioğlu’nun HKEMBL’ndan istifa etmeden önce Masonlukla doğrudan bağlantılı olarak yazılmış ve yayınlanmış çalışmaları da vardır.

Dediğim gibi, Orhan Hançerlioğlu 1966 yılında HKEMBL üyeliğinden istifa edenlerdendir. Sonradan icat edilmiş olan o “harici âleme iade” denilmiş Masonluğun hiçbir kural ve geleneğine uymayan yargısız infaz tarzı uygulama kapsamında olanlardan değildir. Onun ve yanındaki 10-15 kadar masonun istifa edişinin gerekçesi ise, o tarihte ortaya çıkmış olan sorunlar değil, bambaşkadır. (İstenirse anlatılabilir ama konu dışıdır. Burada sadece Sayın SkullG’nin tarihsel bakımdan bir küçük yanlışının düzeltilmesi amacıyla belirtilmiştir.)

Başlık: Ynt: Masonluk Nedir?
Gönderen: Tij - Ağustos 31, 2011, 04:18:12 ÖS
Evet arkadaslar
simdi ben bu tanimin niye bu forumdaki sayfalar dolusu anlatimdan daha cok hosuma gittigini anladim.Ben yazdiklarinizi bir degerlendirmeye tabi tutmayacam, görüslerinizdir saygi duyarim ama sunuda söylemekten kendimi alikoyamiyorum. SayinSkullG"un yazisi bana biraz kizginlikla yazilis hissi verdi, ama sayin ADAM yigidi öldürüyor ama hakkinida veriyor sagolun sayin ADAM.
Ve Orhan Hancercioglu"nun kitaplarindan ve Ansiklobedilerinden anladigim kadariyla bütün dogmalara ve bir sürü( basta idealizim olmak üzere) gerici düsünceye savas acmis ve bu savasta en büyük silahi kusanmis, bu silahta BILIMdir.
Saygilar
Başlık: Ynt: Masonluk Nedir?
Gönderen: Genius Loci - Ağustos 31, 2011, 05:44:47 ÖS
Herhangi bir kızgınlığım yok, olamazda. Ben en azından yazdığım yazıda bir kızgınlık işareti de göremiyorum. Benim görüşüm budur! Hançerlioğlunun tanımı bana göre sıkıntılıdır, hatta yer yer yanlıştır. Yanlışlarına vurgu yaptım. Bunun da sebebi yine bana göre, mensubu hatta ilk büyük üstadı olduğu ÖMBL'nin temel düşüncesinden kaynaklıdır. Bunu söylemem de kırgınlık ya da kırgınlık eseri hiç bir emare olamaz.

Hançerlioğlu'nun Türk ekinine ve düşün hayatına katkıları elbette yadsınamaz. Faydalanırız. Ama bu katkı, onun yapmış olduğu yanlış bir tanımın yanlışlığına vurgu yapmamızı engellemez. Elbetteki Hançerlioğlu'nun 65 öncesi Masonlukla ilgili yazıları vardır, olmaması garip olurdu. Ben herhangi birisine erişmedim şimdilik. Eğer onlarda da Masonluk bu şekilde tanımlanıyorsa yanlış tanımlanmıştır.

Şimdi Sn. ADAM'a o zamanki Büyük Üstat'ın levhasına (eminim ki kendisinde vardır) bakmasını rica edeceğim. Harici aleme iade hususunda Tüzüklerimizde Büyük Üstadın böyle bir yetkisi vardır ve gerek görürse uygular demekle yetinmek istiyorum. Diğer noktalar tartışmaya açık ifadeler ve bence tek yanlılık barındırıyor, o yüzden cevap vermeyeceğim.

Saygılarımla.
Başlık: Ynt: Masonluk Nedir?
Gönderen: Tij - Ağustos 31, 2011, 06:01:06 ÖS
Sayin skullG
sizinle simdi burda ne masonlugu tartisirim ki hattim degil ve bu bilgiye sahip degilim
nede Orhan Hancerlioglu"nun nekadar mason veya degili tartisa bilirim
ama sunu size bütün ictenligimle söpyleye bilirim O"nun tanimi bana daha sicak ve daha aydinlik geliyor.
Saygilar
Başlık: Ynt: Masonluk Nedir?
Gönderen: Cin Ruhi - Eylül 26, 2011, 04:36:26 ÖS
Masonluk için değerli insanlar kulübü diyebilir miyiz?
Başlık: Ynt: Masonluk Nedir?
Gönderen: Süvariler - Eylül 26, 2011, 04:48:04 ÖS
Sayın Cin Ruhi,

Bildiğimce kulüplerin birçok çeşidi vardır; fakat Masonluğun ezoterikliği,kendine has ritüelleri,dereceleriyle ve birçok farklı özellikleriyle bence günümüzdeki hiçbir kulüp türüne benzememektedir.Eğer burda sizin "Kulüp" kelimesinden kastınız farklı ise lütfen bunu bizimle paylaşınız ki sorunuza cevap verecek üyeler size daha aytınlatıcı cevaplar verebilsinler.
Başlık: Ynt: Masonluk Nedir?
Gönderen: Mustafa Kemal - Eylül 26, 2011, 04:54:14 ÖS
Aman demeyin...

İnsanları değerli/değersiz diye ayırmak kimsenin haddi değildir....
Başlık: Ynt: Masonluk Nedir?
Gönderen: ADAM - Eylül 26, 2011, 05:38:47 ÖS

Bugün Sayın Mustafa Kemal ile ters düşme günümüz galiba...

Bir kişi ya da bir topluluktaki insanlar "değerli" olarak nitelenebilir. Bu sıfat masonlar için kullanılabilir ve killananın mason olması gerekmez. Bu sıfat masonlara özgü olmadığı için başka insanlar için de kullanılabilir.

Eğer kimilerinin değerlie olduğu söyleniyorsa, bu, o kimilerinin dışında kalanların değersiz olarak nitelendiği anlamına gelmez.

Bir kimse bir kişi için "değersiz" diyorsa, o da o kimsenin kendi değer yargısının yansımasıdır. Bir diğer değer yargıs uyarınca haksıozlık etmekte olabilir.

Bunları geçelim. Sayın mustafa Kemal'in benim bu bakış tarzıma bir diyceği varsa, belki olnu bir başka bölümde bir başka başlık altında tartışmamız gerekir.

Fakat şu konuda kesinlikle uyuşacağımızı sanıyorum:

MASONLUK BİR KULÜP DEĞİLDİR.

Kulüp sözüğü nasıl tanımlanırsa tanımlansın, değildir. Hiçbir zaman olmamıştır.

Masonluğu bilmeyenler, bir mason örgütüne (Masonluğun bütünününe değil sadece tek bir örgüte) kulüp niteliğini yakıştırabilir.

O kişilere bir öneride bulunmak gerekir: Lütfen bir yakıştırma yapmadan önce Masonluğu enine boyuna, yüksekliğine derinliğine iyice inceleyin. Öğrenin, anlayın. Sonra yakıştırmanızı yapın.

Yakıştırmanız bilgiye ve doğru verilere dayanırsa, doğru olup olmadığı üzerinde tartışılabilir.

Başlık: Ynt: Masonluk Nedir?
Gönderen: Mustafa Kemal - Eylül 26, 2011, 05:44:27 ÖS
Ters düşme değil de anlaşamama günü sanırım :)

Bu laf edilirse, "değerli insanlar Masonlardır, diğerleri değersizdir" gibi bir sonuç çıkartılabilir. Kimse kalkıp "olur mu canım bu kadar saçmalanmaz artık" demesin... Hemen hemen aynısını yazan birisi hala bu foruma üye :)

Tabi ki Masonluğa önerilmek için birilerinin sizi "değerli" bulması lazım. Ama değerli insan kavramı o kadar sübjektif ki...

Ben "klüp" kelimesine takılmadım bile... Bana göre baş tarafı yanlış olunca, sonrasında gelen yanlışlar normal geliyor. Bunun da örneği var... Birisi de "dernek" demişti, değildir diyince de beni kınamıştı :) Sanırım o da hala üye :)

Saygılarımla.
Başlık: Ynt: Masonluk Nedir?
Gönderen: ADAM - Eylül 26, 2011, 05:53:31 ÖS

Masonlar değerli insanlardır.

Doğru.

Bunun böyle oluşu mason olmayanların değersizliği anlamına gelmez. Öyle olabilmesi için "Değerli insan masondur." denilmesi gerekir ki öyle bir şey yok burada ve olamaz da...

Fakat masonlar arasından değersiz insanların çıktığı da söz konusudur.

Bir mason derneğine üye olmak demek "mason" olmak demek değildir.

İşte dernek konusuna geldik.

Masonluk bir dernek değildir ama Masonlukta dernekler vardır.

Kimileri sadece dernek üyesidir. Kimise hem dernek üyesidir hem "mason".

Kişiye mason sıfatının verilmiş olması onu "mason" yapmaz.

İşte o değersiz mason sıfatı taşıyanlar, özelde "mason" olanlara da genelde Masonluğa da, ötesi insanlığa da büyük zarar verir.   

 
Başlık: Ynt: Masonluk Nedir?
Gönderen: Cin Ruhi - Eylül 26, 2011, 05:53:40 ÖS
Ezoterik bir oluşum hakkında bilgilenmek kabul edersiniz ki yanlış bir söylemdir. Ben de benzetmeler yaparak üyelerden fikir almaya çalışıyorum. Amacım karalamak, kötülemek değil.

Şöyle diyelim o zaman; masonluk değerli insanlardan oluşan bir oluşumdur. Üyeleri seçilmiştir.
Başlık: Ynt: Masonluk Nedir?
Gönderen: Mustafa Kemal - Eylül 26, 2011, 05:59:40 ÖS
Benim cevabım fazla değişmeyecek sanırım.

Masonlar seçilmiştir, doğru. Teklif müessesi olduğuna göre, her üye girmeden önce oylandığına göre bir "seçme" mekanizmasından bahsetmek mümkündür. Benim sıkıntım hep yanlış anlamalara engel olmak olduğu için belirtmek istiyorum, bu seçilmişlik öyle "ilahi" bir seçilmişlik, diğerlerinden üstün olmak filan değildir. İlk cümlede bahsettiğim süreç sonunda gelen bir seçimdir. Eleme de diyebiliriz...

Değerli insan lafına olan muhalefetim devam ediyor. Kime göre değerli? Önereceğim birisini değerli bulmasam önermem zaten, deli miyim? Oy verirken de değerli bulmasam "red" oyu veririm... Bana göre değerli bir insan herkes için değerli olmak zorun da mı?

Başlık: Ynt: Masonluk Nedir?
Gönderen: Cin Ruhi - Eylül 26, 2011, 06:03:19 ÖS
Dışardan gördüğüm kadarıyla masonluk müessesi bir dernek değil de kulüp gibi faaliyet gösteriyor. Yani bana böyle demek daha isabetli geliyor. Bir tip arkadaşlık kulübü gibi. Sadece bir benzetme..
Başlık: Ynt: Masonluk Nedir?
Gönderen: Süvariler - Eylül 26, 2011, 06:08:10 ÖS
Değerli Üyeler

Açıkçası bu soruyu sormak bana biraz garip ve mantıksız geldi ama affınıza sığınarak soruyorum.Bu aralar zihnimin aşırı yorgunluğuna verin.

Mason kelimesini yazarken "m" harfi büyük olarak mı yoksa küçük olarak mı yazılmalı?

Değerli insanlar tartışmasına bir dönüş yaparsak birkaç gün önce Mason karşıtı bir arkadaşım bana böyle bir yazı getirmişti.Yazının başlığı "Değerli İnsanlar:Masonlar" idi.Bana Masonların kendilerini diğer insandan yüksek gördüklerini ,kibirli insanlar olduklarını söyledi. Kısacası bu "değerli" kelimesi pek çok tartışmaya sebep oluyor bence.Ben o arkadaşıma  elbetteki değerli insanları Masonlarla sınırlandıramayacağımızı söyledim fakat arkadaşımın ağzından yine aynı tarzda kelimeler döküldü "Kibir Şeytanın özelliğidir bu yüzden Masonlar satanisttir." :'(

Başlık: Ynt: Masonluk Nedir?
Gönderen: ADAM - Eylül 26, 2011, 06:31:08 ÖS

İki yanıt:

Birincisi Sayın Cin Ruh'ye...

Bir önceki kısa iletide sanki uyuşmaya gidiyoruz gibiydik. Şimdi yire kulüp benzetmesine döndük.

Peki. Bu durumda bir soru sormük gerek.

Dünya yüzündeki hangi ülkelerde hangi kulüplerdoe Masonluktaki loca benzeri örgütlenme sistemi var?

Ben burada olmadığını söylemiyorum. Bunun örnekleri verilebilirse ikinci soruma geçeceğim.

İkincisi Sayın Süvariler'e...

Ona da sdnrasına geçmeden önce bir soru:

O arkadaş var ya... Karakteri nasıl? Alçak gönüllü bir kişi mi, kibirli mi?

Bunun yanıtını alalım, sonra devam ederiz.

Başlık: Ynt: Masonluk Nedir?
Gönderen: enelsır - Eylül 26, 2011, 07:03:08 ÖS
 
 Masonluk nedir?... Hımm... Forumda açılmış yüzlerce başlığa ve bu başlıkların kendi aralarında oluşturdukları bütüne bakıyorum, bakıyorum. Ben ki sözüm ona forumda bu kadar kişiyle roportaj yaptıktan sonra , ucundan kıyısından soru sorma işini kıvırdığımıı düşünürüm. Böyle can alıcı bir soruyu sormak aklıma gelmemişti. Ne kibir? Ne boş ve erken  bir kibir ama? Neyse ,bunu da öğrendik anladık.

 Nerden başlasam, nasıl anlatsam? En iyisi en baştan başlamak: Masonluk iyi bir insanı daha iyi bir insan yapmayı amaç edinmiş bir kardeşlik kurumudur desem. Her halde makul bir başlangıç yapmış olurum.

 
Başlık: Ynt: Masonluk Nedir?
Gönderen: Süvariler - Eylül 26, 2011, 10:04:51 ÖS
Sayın ADAM,

Aslında bahsettiğim kişi çok tartışılmaya gerek bir insan değil.Ne yapılırsa yapılsın Masonluğa karşı görüşleri değişmeyecektir.

Bir önceki yorumda Sayın enelsır "kurum" ifadesini kullanmış.TDK'ye bakalım.TDK'ye göre:
Kurum:Evlilik,aile,ortaklık,mülkiyet gibi insanlar tarafından oluşturulan müessese

Hem bu tanıma hem de daha önceden varolan bilgilerimize bakarak Sayın enelsır'ın kullandığı "kurum" ifadesi sizce ne denli doğrudur?

Bence bu tanıma göre Masonluğu yorumlayacak biri tanımdaki "ortaklık,mülkiyet" ifadeleri sebebiyle Masonluğu maddi bir amaç güden bir oluşum olarak görebilir.

Sizce?
Başlık: Ynt: Masonluk Nedir?
Gönderen: ozkann - Eylül 26, 2011, 10:39:06 ÖS
Sayın ADAM kusura bakmasın onun adına cevap veriyor gibi oluyorum ama aslında değil.
Tanıdığım kadarı ile ikili diyaloglara pek girmek taraftarı değildir.
Ben de bu aşamada kendisine sorulan bir soruya yazı yazıyor gibi oluyorum.
Oldu artık....

Kurum konusunda katılmıyorum.Kelimeyi, örneğin 'eğitim kurumu' dediğimiz zamanki anlamı ile  kullanırsak , oradaki 'kurum' Masonluğa atfedilme ihtimali tartışılan mülkiyet odaklı maddi temelli topluluk olma önermesini haksız çıkarır.
Ben de Sn enelsir gibi 'kurum' kelimesini kullanmaya çalışıyor ve benimsiyorum. T.C. yasaları gereğince dernekle rkanununa tabi olmalarından dolayı dernek demişliğim de vardır. Ama Masonluk oraya sığmış mıdır, bilemem.

Başka bir konu ise bir Mason 'dernek' kelimesine veya bir başka tanımlamaya karşı çıkmışsa 'hayır bence hala öyle' açıklamaları yerine 'neden dernek değil', 'neden kulüp değil' üzerinde düşünmek, eğer amacımız gerçeği öğrenmek ise kendimize sormamız gereken doğru bir sorudur.
Hayır 'kurum' değildir, der bir Mason. Düşünmek lazım... Kurum da değil, demek ki...
Buraya haklı çıkıp oy toplamaya kendimizi ispata gelmedik, soruları soralım, doğruları öğrenelim.
Hayır ise hayırdır. Neden diye düşünelim.

Kurum mu, dernek mi, kulüp mü, topluluk mu; Ya içeriden gelen açıklamaları sorgulamadan ve saygı duyarak taklit edeceğiz ve aynı tanımı kullanacağız veya Masonluk nedir, nasıldır kitabını yazacak kadar çok iyi bileceğiz (içine girmeden nasıl olacaksa) kullandığımız kelimeye ve sebeplerine ilişkin sağlam ve 'dolu' bir tez sunup saygı görmeyi bekleyeceğiz. Masonların bilgiye nasıl saygıyı gösterdiğini görünce de utanacağız. Kim kibirli, kim mehdi o gün belki anlarız.

Bir de 'M' konusu ile ilgili bir  cümle yazmak isterim.
'M' harfini büyük yazma ve küçük yazma arasında gidip gelen bir üye, o 'M' harfini küçük yazmışsa ondan anlam çıkarırım :)

Saygılar Sevgiler
Başlık: Ynt: Masonluk Nedir?
Gönderen: ADAM - Eylül 27, 2011, 09:40:34 ÖÖ

Sayın Ozkann öyle bir yazmış ki, bana yazacak bir şey bırakmamış.

Ne güzel...

Masonluğun "kurum" sözcüğünün tanımı kapsamına girip girmediği tartışılır elbette. Kuşkusuz dernek değil, çünkü mason dernekleri var ayrı ayrı. Kuşkusuz kulüp değil çünkü Masonlukta hiçbir kulüp yok (Her bir loca bir kulüptür derseniz o zaman kulüp sözcüğünü biraz farklı tanımlıyorsunuz demektir)

Şimdi bir soru soralım: Birimler halinde ve ezoterik yönteme uyarak çalışan, hem ulusal hem evrensel örgütlenme tarzı olan, kendine özgü kuralları, ilkeleri ve amaçları bulunan, uluslar üstü, dinler üstü, ekonomiler üstü bir toplumsal oluşuma tek bir sözcükle ne denir?

Bu aynı başlık altında bir de mason ya da Mason sözcüğü var değil mi?... Küçük harfle mi yazılır büyük mü? Almanca'da Mauer; ille de büyük. Diğer dillerde büyük harfle yazmak için özel isim olması gerek. Cins isim olunca dil bilgisi kuralları uyarınca küçük harfle yazılır. Sıfat olunca da öyle. Zaten Almanca'da küçük harfyle yazılınca anlarsınız ki sıfattır, isim değil. Şu halde özenli bir yazıda dikkat etmeli büyük harfle mi yazılmış küçük harfle mi diye çünkü bir vurgu farkı olabilir. Özen8siz bir yazıda ise başka sözcüklerin de baş harfine büyükmüş ya da küçükmüş diye dikkat edilmediğinden bir şey fark etmez. 
 
   
Başlık: Ynt: Masonluk Nedir?
Gönderen: lord - Ekim 25, 2011, 08:03:58 ÖS
Her Ülkenin Devletinde ve üst yönetiminde masonların olduğu sürekli söylenir bu doğru mudur? Doğruysa bu kişiler üst mevkilerdeyken mi seçilir yoksa seçilince mi üst mevkiye çıkarlar... saygılarımla,
Başlık: Ynt: Masonluk Nedir?
Gönderen: Alşah - Ekim 28, 2011, 01:51:55 ÖÖ
        Sayın lord, öyle bir soru sormuşsunuz ki, cevaplanması mümkün gibi gözükmüyor. Yani Loca'dan bir yetkilinin  çıkıpta şu şu devlet başkanları yada üst yönetimleri  Masondur, oralara Mason oldukları için gelmişlerdir veya o makamlara geldiklerinde kendileri Masonluğa kabul edilmişlerdir diyeceğine ihtimal vermiyorum. Ama,dünyadaki ünlü Masonlarla ilgili bir kitap bulursanız  veya internette bu şekilde bir giriş yapabilirseniz sanırım karşınıza sizi tatmin edecek bilgiler çıkacaktır.
        Saygılar-sevgiler.
 
Başlık: Ynt: Masonluk Nedir?
Gönderen: lord - Ekim 29, 2011, 09:50:56 ÖS
Sayın Alşah cevabınız için teşekkür ediyorum bana kalırsa burada bunlar paylaşılmalı yoksa bu forumun amaçı ne ? ve bu forum ne için var yazılmalı tabi ben burada gerçek mason olduğunu da zannetmiyorum varsada öyle yüksek derecelere gelmiş masonlar yoktur... Çünkü baksana hep cevaplar yeni katılımcı ve sıradan üyelerden geliyor... saygılar
Başlık: Ynt: Masonluk Nedir?
Gönderen: Alşah - Ekim 30, 2011, 01:23:00 ÖÖ
            Sayın lord, tabiiki bu formun amaçlarından biri de her halde sizin ve hemen hemen herkesin merak ettiği konular hakkında bilgi almak ama şunu unutmayalım, Masonluğun en önde gelen özelliklerinden biri de GİZLİLİKTİR.  Esasan ilgi çekmesinin nedenlerinden biri de bence bu GİZLİLİKTİR. Bir yerde okumuştum, Masonluk'ta "Kutsal Sır" diye bir inanç vardır ve buna göre "Bir şeyi gizlemek Tanrı'nın şanıdır" der. Yani sorunuza bu formda cevap bulabileceğinize ihtimal vermiyorm.
             Saygılar-sevgiler.
Başlık: Ynt: Masonluk Nedir?
Gönderen: ADAM - Kasım 01, 2011, 07:28:58 ÖÖ
Son zamanlarda Sayın Alşah ile çelişkiye düşüyor gibiyiz ya da karşılıklı olarak birbirimizin ne dediğini anlamıyoruz.

Bu başlığa  bir katkı olarak yazacağım bir iki tümce de aynı durumda görülebilir.

Yine eleştiri gibi olacak...

Masonlukta GİZLİLİK yoktur. Gizli olan hiçbir şey yoktur. Öğreti kapsamı bakımından mason olmayanların bilemeyeceği hiçbir şey yoktur. Öyle sanılır. Masonlur da bunun böyle sanılmasına yardımcı olmuştur geçmişti. Fakat yoktur işte.

Sadece ağzı sıkılık (ketumiyet) vardır. Herkese (daha doğrusu ilgili loca üyeleri dışında hiç kimseye) söylenmemesi gereken şeylerin söylenmeyişi vardır.

Şimdi denilecek ki "İşte bu gizlilik değil mi?" Hayır, değil. Bu kişinin kendini bilmesi, kuruma ve oradaki mason kardeşlerine bağlı, erdemli, olması gerektiği gibi davranmasıdır. Bu konu sadece bir locanın belli bir oturumu ile bağlantılıdır. Genel değildir ve sürekliliği yoktur.

Masonlukta "kutsal sır" diye bir şey de yoktur. Belki vardır de ben bilmiyorum. Böyle bir şeyin olduğunu bilen varsa, olduğunu teyit ederse, ben de bu bağlamdaki bilgimi değiştirebilirim.

Sevgiler.

 
Başlık: Ynt: Masonluk Nedir?
Gönderen: karahan - Kasım 01, 2011, 12:41:31 ÖS
Sn.Adam'ı destekleyecek bir iki cümlede ben edeyim izninizle.İlk zamanlar bende bu sırrın peşine düşmüştüm ilkelce bu adamlarda bir sır var ama ne insanlardan gizlediklerini merak etmiştim,bu merakım tabiki ilk zamanların kıt bilgileri ile oldu sonra mısırın gizli sırları ve öğretileri ile ilgili birkaç kitap okuyunca olayı kavradım bu forumda daha öncede yazmıştım aynı şeyleri bilgi insanlığın temel taşıdır her ibadetin ilkidir özüdür,bilgi olmadan hayatta hiç bir hedefe varılamaz,daha kötüsü ise masonların ve mısırlı rahiplerin sakındığı şey bilgiyi sırlamaları yani bilgi aklı evvele verilmez cahilin yada anlayamayan onu kavrayamayan insanın elinde bilgi değerini yitirir.

işte benim anladığımda tam bu o yüzden masonlar tıpkı mısırlı tahipler gibi sırlamışlar bilgiyi daha kısası ana okulu çocuğuna üniversite düzeyinde bilgi verirseniz ne olacaksa o olur bir şey asnlamaz.Herkes öğrendiği kadar bilir,anladığı kadar anlatabilirsin anlayamayan için ise bilgi daima sır olarak kalır,belki sır kalması ona ulaşmak için bir hedef yaptığından dahada ilginç ve güzeldir. O yüzden sn.adam'a katılıyorum masonlarda sır falan yok masonluğu daha yeni yeni asnlamaya çalışmaya başlayan biri iskoç ritinin ne anlama taşıdığını ne yapsın bu bilgi onun için bir gereklilik değil niyeti doğrultusunda ulaşması için bir amaçtır sadece.

saygılar
Başlık: Ynt: Masonluk Nedir?
Gönderen: ruzber - Kasım 01, 2011, 05:47:10 ÖS
bence masonluk bizim bile algılayacağımız bilgileri ve erdemleri daha iyi uygulamak demektir. Burada bir gizem yok bir ketumiyet vardır. Kendini hazır hissetmeyen bir insanın kafası o kadar dünyevi hırslarla doludur ki, olaylara farklı perspektiften bakamazlar. Gözlerinin önündeki doğrudan saparlar.
Başlık: Ynt: Masonluk Nedir?
Gönderen: Alşah - Kasım 02, 2011, 12:52:20 ÖÖ
           Sayın ADAM doğru söylüyor. Bu aralar biraz çelişkiye düşüyoruz. Özellikle Masonluğun uygulanması konusunda çelişkiye düşmemizi de şahsen doğru buluyorum. Çünkü ben Mason değilim. Bu konudaki bilgilerim tamamen okuduklarımdan ve gerek burada gerekse şahsi dostlarımın anlatımlarından öteye geçemez. Ne var ki sayın ADAM anlatılarında adeta işin içindeymişçesine ifadeler kullanınca benim bunlara söyleyecek sözüm zaten olamaz.
           Sayın ADAM'ın "GİZLİLİK" ile "KETUMİYET "  konusundaki düşüncesine katılmakla beraber "KUTSAL SIR"  yoktur  konusunda kendisi ile aynı düşüncede olmadığımı belirtmek isterim . Şöyle ki; belki sayın ADAM'ın incelediği başka bir Mason'luk oluşumunda böyle bir sır olmayabilir. Ancak ; okuduğum bir kitapta  (GLORIA DEI EST CELARE VERBUM ) yani (Bir şeyi gizlemek Tanrı'nın şanındandır) diye bir ifadeye rastladım .  Şimdi burada geçen "gizlemek" ifadesini "GİZLİLİK" olarak mı, yoksa "KETUMİYET " olarak mı ? yorumlayacağız.
           Bilmem anlatabildim mi?
           Saygılar-sevgiler.
Başlık: Ynt: Masonluk Nedir?
Gönderen: ruzber - Kasım 02, 2011, 02:06:27 ÖÖ
Sayın Alşah ketumiyet diyebiliriz
Başlık: Ynt: Masonluk Nedir?
Gönderen: ADAM - Kasım 02, 2011, 08:05:00 ÖÖ

Sayın Alşah'ın önceki dediği doğru. Ben Masonluk ile bağlantılı olarak her şeyi bilemem. Çok şey bilmekte olabilirim ama ne kadar çok şey bilirsem, bilmediklerim o kadar artar.

Ancak sonraki dediği üzerine bir anımsatma yapmak isterim.

Masonlukta çoğu anlatımlar simgelerle, aleorilerle, simgesel bir dille, simgesel bir nitelik taşıyan sözcük, terim ve öz deyişlerle verilir. Sayın Alşah'ın belirttiği  Latience asıllı özdeyiş de simgesel bir nitelik taşır. Kuşkusuz masonlar bunu tam sözlük anlamında değil, arkasında yatan simgesel anlam çerçevesinde değerlendirmektedir; diğer birçok öz deyiş için olduğu gibi...

Ancak şöyle bir nokta daha var ki o da ilginç... Bu deyiş dünya çapında ünlü mason sözlük ve ansiklopedilerinde (Mackey, Coil gibi..) geçmiyor. Acaba pek iyi bilinmeyen bir rite mi özgü? Yoksa bir yakıştırma mı? Bunu Sayın Alşah gündeme getirdiğine göre, arştırılmasını da ona bırakmak elbette daha doğru olur.

Ötesi... Masonluğun bir yerinde, bir ritin bir derecesinde geçmekte olan bir sözcük, terim ya da öz deyiş, sadece o derecenin öğretisiyle bağlantılıdır. Masonluğun tümü için genel geçerli bir nitelik taşımaz. bunu da göz ardı etmemek gerek. 
   
Başlık: Ynt: Masonluk Nedir?
Gönderen: Alşah - Kasım 02, 2011, 09:55:45 ÖS
           Sayın ruzber, bence de "ketumiyettir". "Gizlilik" sayın ADAM'ın da belirttiği gibi bir şeydir. Yanlız burada "SIR" konusuna ufakta olsa değinmek istiyorum. Her ne kadar bu aralar "Kurtlar Vadisi" serilerinde  telafus edilsede  (yani ben oradan duymuş değilim), şahsen bu sözü 1965 li yıllardan beri biliyor ve zaman zaman da kullanıyorum. O söz de şu "bir şey iki kişi tarafından biliniyorsa SIR değildir.
            Saygılar-sevgiler.
Başlık: Ynt: Masonluk Nedir?
Gönderen: Alşah - Kasım 02, 2011, 10:16:17 ÖS
           Sayın ADAM, sizin de belirttiğiniz gibi, ritler arasında farklı uygulamalar olabilir. Zaten ben de zaman zaman uygulama farklılıklarının olabileceğine değiniyorum.
           
             Saygılar-sevgiler.
Başlık: Ynt: Masonluk Nedir?
Gönderen: Arais - Kasım 03, 2011, 03:44:24 ÖÖ
                                  Bu dunyada bıldıgım birşey var. Oda hiç bir şey bilmediğim.Bu sır surdadır onada değinilmiş bir şeyi yaratanda başka kimse iyi bilemez.
Nicolei Teslanın adı çok gecıyor forumda mesela onu ornek vereyım.Yaptıgı çalısmaların dışında bır çok çalısması oldugu ama  acıklamadıgı solenmektrdir.Sayın ADAM'ın evet ıfadelerınde bı netlık yok bır hafta oncesıne kadar bunu yadırgıyor ve siz bir elf olmasınız ya evet hem oledir. hem ole de olmayabilir bide sunu dusunun dıyorsunuz dıyordum. Ama bir hafta içinde ne olduysa oldu şimdi şunu düşünüyorum. Hiç kimse bu dunyada kesin bilgiden emin olamaz.Bilimsel gerçekler dısında tutunki bunlar bile gerçek sayılmaya bilir. Neden mi çünkü bir bilgi bır bakıyorsunuz bır anda degısı verıyor.Bilgi karşısında ne yazıkki çok güçsüzüz.Ben Orta okuldan beri nakliye piyasısındayım liseden sonrada fiili olarak çalısmaya başladım derken 28 yasında universiteye başladım.Yaşim şu an otuz univeristemde 3 senem ve dıyorum ki ben meslegım hakkında hıç birsey bılmıyormusum  1998-2009  11 sene bır meslek için azmı meslek ıcın az deıl ama bilgi için sanki sanıye. Sayın ADAM ın yanıtlarını sımdı daha ıyı anlıyorum. Saygılar sayın ADAM bılgıye olan saygı ve sevgınız sızı daim kılsın.
Başlık: Ynt: Masonluk Nedir?
Gönderen: NOSAM33 - Kasım 23, 2011, 11:52:40 ÖS
Sn Gölge (Benim kullandığım her zaman için bir deyim vardır, özür dilerim bu sitede umduğundan fazlasını yani gayet ciddi bir ortam oluşturulmuş ve bilgi üzerine bu yüzdendir ki bu deyimi burada kullanmam nasıl karşılanacak onu da bilmiyorum ama ben gene de ifade edeyim. Kedi yetişemediği ciğere mırnav dermiş.
İşte Antimasonların da yaptığı şey tamamiyle bu saçmalıktan ibaret.) Benim anlamadığım Mason olmadan masonluk hakkında hiç bir şey bilmemenize rağmen Antimasonları karalama mantığınızı tam anlayamadım ? Y anlış anlamayın bende bir hariciyim ve masonluğun ne olduğunu tam bilmiyorum ama antimasonların sözlerini pek takmıyorum sanki sizin yazınızda biraz Masonlara göz kırpıyon gibi geldi bence bizlerin en güzel yapacağımız eylem Kendizi masonluk hakkında ehil kaynaklardan bilgilendirmektir syg. :-X
Başlık: Ynt: Masonluk Nedir?
Gönderen: insomnia - Mayıs 31, 2012, 10:10:10 ÖS
teşekkürler çok yararlı bir açıklama.
Başlık: Ynt: Masonluk Nedir?
Gönderen: akcanmd - Kasım 20, 2012, 02:54:12 ÖS
Başlığa esas teşkil eden tanımlama ciddi anlamda ilham verici ve yol gösterici olmuş.
Aslında bu tanımdaki gereklilikleri kısmende olsa hayata mal etmek insana çok yol aldırır kanaatindeyim.
Saygı ile,
Başlık: Ynt: Masonluk Nedir?
Gönderen: BT - Şubat 24, 2013, 08:18:03 ÖS
Masonluğun amacı ve genel ahlak kuralları ve ilkeriyle ilgili yeterince bilgi mevcut.Ancak ben daha ziyade tarihsel gelişimi ile ilgili bazı şeyleri merak ediyorum.Masonluk ilk olarak nerede,hangi tarihte,kim veya kimler tarafından,hangi şartlar altında,neyi amaçlayarak kurulmuş bir yapılanmadır?Başlangıçta yada daha sonraki süreçte diğer bazı akımlarla ilişkisi olmuşmudur?(Tpınakçılar,Rozenkrauzcular,Kabalacılar,Druidler vs.)Konu hakkında bilgi vereceklere şimdiden teşekkürler :)
Başlık: Ynt: Masonluk Nedir?
Gönderen: asimov - Şubat 24, 2013, 08:34:54 ÖS
Sayın BT foruma hoşgeldiniz.

Masonluğun tarihi ile ilgili forumda bir çok yazı var. Özellikle Evrensel Masonluk- Dünya Masonluk Tarihi  başlığı altına bakabilirsiniz.

Sayın ADAM'ın bir yazı dizisi var. Bununla başlayabilirsiniz.

http://masonlar.org/masonlar_forum/index.php/topic,11999.0.html (http://masonlar.org/masonlar_forum/index.php/topic,11999.0.html)
Başlık: Ynt: Masonluk Nedir?
Gönderen: Agony - Nisan 21, 2013, 08:22:48 ÖS
Masonluk tanrıyı reddedip, Deccal'in yeryüzündeki görevini tamamlaması için yapılan, RA'nın gözünün şu anda doların üzerindeki 'herşeyi gören göz' şeklinde devam ettiği, firavunların ailesi tarafından ( bildiğiniz üzere bush, obama, madonna, kraliçe elisabeth hepsi ensest ilişkiler üzerine kurulu bir aile) görevinin tamamlanması için uğraşılan, şeytani dini inancı olarak belirlemiş ve cinler ile iletişime geçen insanların kurduğu ve bu bilgilere sadece üst düzeydeki masonların sahip olduğu oluşum. Şahsi olarak bana saçma geliyor. Dünya üzerinde şeytanla yapılan bir anlaşmanın mantıklı hiç bir anlamını göremiyorum.Bunun bir karşılığı da var, geri ödenecek bedel gibi.
Ayrıca cinler sadece uzun süre yaşadıklarından dolayı geçmiş hakkında bilgi verebilirler, buna inanıp bel bağlamak ta saçma bana göre.
Ama insanlar inanç konusunda özgürler, isterlerse krem peynire inansınlar beni ilgilendirmez.
''Kardeşliktir, hedehödödür, dunyayi daha iyi bir yer yapmaktir.''
evet zaten masonlar da o duvarlar arasında maabetlerde inşaattan duvar örüyorlar. Toplum ekonomisinin yuzde sekseninin elinde oldugu bir örgüt eğer ki dünyayı daha iyi bir yer yapmak isteseydi, materyalistik kaygılardan dolayı binlerce insan öldürülmezdi. İnandığı şey hakkında bilgisi olmayan insanlardan kötü ne var ki şu dünyada?
Başlık: Ynt: Masonluk Nedir?
Gönderen: Spock - Nisan 21, 2013, 08:29:30 ÖS
Dur tahmin edeyim... The Arrivals (Gelenler)'i seyrettin değil mi?
Başlık: Ynt: Masonluk Nedir?
Gönderen: Agony - Nisan 21, 2013, 08:34:09 ÖS
Izledim evet. ayrica cok samimi bir dostum sayesinde mason rituelinde de bulundum. Bana sapikca geldi. Benim yetistigim kultur ve inanclara aykiri geldi. Yadirgamiyorum kimseyi, dedigim gibi istersen 2 kilo domates al karsinda otur ona ibadet et, ama sorumlusu sen olacaksin yaptiklarinin  ;)
Cunku her hatanin karsiliginda bir kayip verir, bedel odersin  ;)
o yuzden erdem tecrubedir ;)
Su dunyanin verdigi zevklerden artik haz almayan birisi olarak soyleyeyim, 5 dk sonra ne olacagini bilmedigimiz bir yerdeyiz ve maddi kaygilardan dolayi bir cok insan cirkinlikten de ote seyler yapiyor.Bu mu dunyayı iyi bir yer haline getirmeyı hedef alan masonların becerdiği şey? komik açıklamalar.
Başlık: Ynt: Masonluk Nedir?
Gönderen: Spock - Nisan 21, 2013, 08:40:02 ÖS
Izledim evet. ayrica cok samimi bir dostum sayesinde mason rituelinde de bulundum. Bana sapikca geldi. Benim yetistigim kultur ve inanclara aykiri geldi. Yadirgamiyorum kimseyi, dedigim gibi istersen 2 kilo domates al karsinda otur ona ibadet et, ama sorumlusu sen olacaksin yaptiklarinin :)

Mason ritüelinde bulundun!! Peki... Allah akıl fikir versin, başka ne deyim...  ::)
Başlık: Ynt: Masonluk Nedir?
Gönderen: karahan - Nisan 21, 2013, 08:42:16 ÖS
Yadırgamıyorsun ama sapıkça buluyorsun öylemi.Hür irade diyorlar buna fikir özgürlüğü dedikleri böyle şey işte ,ritüellerini sapıkça bulduğun bir kurumun içerisinde neden olduğunuda sorguluyorsundur doğal olarak sanırım.

Sapıkça kelimesi yazdığınızı bir daha okuyunca sizede ağır gelmiş olacaktır buna eminim.

Masonların her ritüelinin onlar için bir anlamı ve önemi vardır,sapıkça olabilmesinin öngörüsü nedir sanırım diliniz sürçtü biride çıkar size aynını rahatça söyleyebilir sn.agony çok sapık fikjirlerin var derler.
Başlık: Ynt: Masonluk Nedir?
Gönderen: Arais - Nisan 21, 2013, 08:50:30 ÖS
Sayın Agony, Sayın Spock

Forum kurallarını tekrar okumanızı rica eder.

7.,8.,9. Maddeleri sizelere tekrar hatırlatmak isterim.

7.   Forum Alanlarımız internetteki diğer forumlardan daha ciddi ve düzeyli niteliktedir. Üye mesajlarının üslubu, içeriği, diğer üyelere hitabı ve benzeri konularda forum teamüllerine ve Masonlar.org Sitesi geleneklerine uygun yazışma yapılması beklenir.
8.   Nezaketsiz, gayrı-ciddi, kırıcı, gereksiz sert, saygısız veya hakaret niteliğinde kabul edilecek mesajlar ile küfür, argo vs. özensiz ve istenmeyen ifade veya üslup içeren mesajlar forumda gönderilemez. Mesajlar "Chat Dili" kullanılmadan yazılmalı, yorum ve görüşler ciddi, objektif ve özenli olmalıdır.
9.   Forum alanı içerisinde konusu suç teşkil edecek şekilde veya kişileri kurumları rencide edecek şekilde , genel ahlak ve görgü kurallarına aykırı yazışma yapılması yasaktır. Bu yönde olduğu tespit edilen (konusu suç teşkil eden veya kurallara aykırı) yazılar nedeniyle hukuki ve cezai sorumluluğu yazana ait olmak üzere tespit edildiği anda yazışma forumdan kaldırılacak, bu şekilde mesaj gönderen kişiler forum üyeliğinden çıkarılarak tekrar forum üyeliğine alınmayacaktır.


Saygılarımla
Başlık: Ynt: Masonluk Nedir?
Gönderen: Arais - Nisan 21, 2013, 09:12:35 ÖS
Sayın Agony,

Amacım ifade özgürlüğünüzü kısıtlamak değil fakat şunu anlamasınız ki, burası masonlar.org sitesi, burada gayri ciddi ifadelere yer veremeyiz.

Paylaşımlarınız, oldukça özenli ve kurallara uygun olmak zorunda, zira bu kurallar sadece forumu değil sizleride korumak amacıyla konulmuştur.

Öyle olmasaydı, aynı uyarı sayın Spock'a da yapılmazdı.

Burada tartışmayı sürdürerek 4.maddeyi de ihlal etmiş durumdasınız.

Saygılarımla
Başlık: Ynt: Masonluk Nedir?
Gönderen: BT - Nisan 22, 2013, 08:41:54 ÖS
Izledim evet. ayrica cok samimi bir dostum sayesinde mason rituelinde de bulundum. Bana sapikca geldi. Benim yetistigim kultur ve inanclara aykiri geldi. Yadirgamiyorum kimseyi, dedigim gibi istersen 2 kilo domates al karsinda otur ona ibadet et, ama sorumlusu sen olacaksin yaptiklarinin :)

Mason ritüelinde bulundun!! Peki... Allah akıl fikir versin, başka ne deyim...  ::)

Bence de bu pek mümkün gözükmüyor. İnsanın çok samimi bir mason arkadaşı pardon dostu olunca bu tip mason ritüellerine girebiliyor mu?
Başlık: Ynt: Masonluk Nedir?
Gönderen: Makbenah - Nisan 22, 2013, 11:26:16 ÖS
Ah cehalet sen nelere kadirsin.Raporlu akil hastalarina inan sorgulama aklinda kalan en buyuk tezin cem yilmazdan bir espri olsun ancak bu kadar iste.

Sn.Agony kendinize bir iyilik yapin ve forumdaki tum konulari okuyun.

Saygilarimla.
Başlık: Ynt: Masonluk Nedir?
Gönderen: Makbenah - Nisan 22, 2013, 11:36:28 ÖS
Hani rencide etmemek icin soylemiyeyim diyorum ama oyle birsey soyluyor ki sn.Agony tahammul edemiyor insan.Sn.Agony ya siz burada masonik rituele katildim diye bize yanlis bilgi veriyorsunuz ya da uzgunum ama arkadasiniz size guzel bir saka yapmis.Bir ucuncu ihtimal soz konusu degil.

Saygilarimla.
Başlık: Ynt: Masonluk Nedir?
Gönderen: ADAM - Nisan 23, 2013, 07:31:37 ÖÖ

Bu konu tümüyle başlığın dışına çıkmış; bunun farkındayız değil mi?...

Hepsi silinse yeridir.

Masonik ritüele katılmak demek her ne demekse onun ne demek olduğunu anladıktan sonra bir başka başlık altında tartışabiliriz gerekirse...   
Başlık: Ynt: Masonluk Nedir?
Gönderen: yazbenide - Mayıs 24, 2013, 02:20:10 ÖS
insanların akıllarında nedense masonluk ile ilgili bir korku hakim. Ne zaman muhabbeti açılsa mutlaka olumsuz düşünen birileri çıkıyor. Bilgi sahibi de değiller araştırmıyorlar da.Önce araştırmacı bir toplum olmalıyız. Güzel güzel anlatıyorum yorulmadan. Yararlı olduğumu düşünüyorum. Saygılar...
Başlık: Ynt: Masonluk Nedir?
Gönderen: ceycet - Mayıs 24, 2013, 03:36:32 ÖS
Izledim evet. ayrica cok samimi bir dostum sayesinde mason rituelinde de bulundum. Bana sapikca geldi. Benim yetistigim kultur ve inanclara aykiri geldi. Yadirgamiyorum kimseyi, dedigim gibi istersen 2 kilo domates al karsinda otur ona ibadet et, ama sorumlusu sen olacaksin yaptiklarinin  ;)
Cunku her hatanin karsiliginda bir kayip verir, bedel odersin  ;)
o yuzden erdem tecrubedir ;)
Su dunyanin verdigi zevklerden artik haz almayan birisi olarak soyleyeyim, 5 dk sonra ne olacagini bilmedigimiz bir yerdeyiz ve maddi kaygilardan dolayi bir cok insan cirkinlikten de ote seyler yapiyor.Bu mu dunyayı iyi bir yer haline getirmeyı hedef alan masonların becerdiği şey? komik açıklamalar.İbadetten kasıd nedir,önce onu iyi anlamak lazım.Özellikle teist dinlerde oluşan yanlış algı sebebiyle ibadet,bir tapınma aracı olarak imgelenmiştir.

Oysa ibadet veya dua(Duanın dışındaki tüm ritüeller özgün olarak benimsenmelidir,çünkü ibadetin nasıl yapılacağı konusunda bir tarif yoktur)insanın kendi bilincini ikna edebilme yolculuğudur.

Öngörülen Tanrı'nın kimsenin tapınmasına ihtiyacı yoktur.Aksini savunanlar için teizmin dışında vucuda gelmiş dinler vardır;onları o dine yönlendirmek gerekir.

Dua esnasında,karşınızda domates olması size farklı bir vech hali yüklüyorsa,domatesin de bir sakıncası yoktur.


Saygılarımla
Başlık: Ynt: Masonluk Nedir?
Gönderen: BT - Haziran 01, 2013, 09:58:23 ÖS
Bunlar tamamen tüm dinlerin anlattığı şeyler.İyi ol, onurlu ol,başkasının hakkına tecavüz etme,zor durumda olanlara yardım et.vs.Ceza nerde?Hesap gününde benim günahımla dini kullanıp kar sağlayanların,insanları din için öldürenlerin günahı aynı olmayacaktır kanımca.Ama neden bunu insanlar bilmiyor derseniz okumadıkları için.İlim boşuna din olmadı dünyada?
Başlık: Ynt: Masonluk Nedir?
Gönderen: ADAM - Haziran 02, 2013, 08:09:56 ÖÖ
Masonluk ile hiç ilgisi olmayan bir lâf daha... İlim boşuna din olmamış sonunda. (!!!)

Hangi ve neyin sonunda din olmuş ilim yani bilim?... Ne demek bu?

Bilim bilimdir, din de din... Bunların bağlantısı yoktur.

Gelelim Masonluğa...

Masonluk bilim ile bağlantılıdır. Önerdiği asal düşünme ve değerlendirme yöntemlerinin başında bilimsellik gelir.
 
Masonlukta günah diye bir kavram yoktur.

Masonlukta masonlardan istenilenlerin ya da beklenilenlerin yapılmaması durumunda herhangi bir ceza da yoktur.

Pardon, vardır: En ağır ceza artık o kişiyi locadan uzaklaştırmak ve kardeşten saymamaktır.

Dolayısıyla şu son yazıyı yazan, bir daha yazmadan önce biraz okuyup, araştırıp, en azından bu sitenin arşivini inceleyip Masonluğu biraz öğrense, din ile bir karşılaştırıması yapılamayacağını anlasa iyi eder.

Bunun yanı sıra bu yazıları dışarıdan okuyanlar da şunu iyi anlamalıdır:

Masonluk hiçbir din ile benzeştirilemez ve karşılaştırılamaz.  Masonluk dine ve inançlara karşı değildir ama kendi başına bir din ya da inanç sistemi de değildir.

Peki nedir Masonluk?

Ne olduğunu bıkmadan, usanmadan uzun boylu anlattık bu sitenin çaşitli bölümlerinde. Lütfen okuyup inceleyin ve öğrenin.

Sonra anlamadığınız noktalar varsa, iyi niyetliyseniz, polemik yaratmak gibi bir amacınız da yoksa, sorun, bilenler söylesin.


Başlık: Ynt: Masonluk Nedir?
Gönderen: BT - Haziran 08, 2013, 09:24:00 ÖS
İlim yada bilim yani araştırma ve öğrenme dinlerde özellikle İslamiyette de vurgulanan bir kavramdır. Yazdığımda aslında kastım buydu.Ancak sanırım tam ifade edememişim.Ayrıca inanç maalesef her dinde bazı kesimlerin elinde olduğundan bilim konusundaki öğretiler sürekli geri planda kalmaktadır.Zamanında kilise ve engizisyonun yaptıkları malumdur.İslamiyette de ilerleyen yıllarda özellikle emeviler döneminden sonra din halkı kontrol altında tutma aracı olarak görülmüş ve bunun sonucunda bilim dahil herşey günah sınıfına sokulmuştur.Tıpkı şu anda olduğu gibi.Ama insanlar neyin ne olduğunu kendileri okuyup öğrenseler ibadet etmek için birilerine muhtaç olmasalar durumun hangi açılardan ne kadar farklı olacağı da apaçık bir gerçektir.Böyle bir durumda hangi kurum veya örgütlere ihtiyaç olacağı da bence ortadadır.
Başlık: Ynt: Masonluk Nedir?
Gönderen: NOSAM33 - Haziran 09, 2013, 12:10:55 ÖÖ
MASONLUK; Adam olma sanatının olmazsa olmaz bir koludur.
Başlık: Ynt: Masonluk Nedir?
Gönderen: rahen - Temmuz 19, 2013, 01:48:00 ÖÖ
sn :-\ gölge yazılarını gülerek okudum. Ben de bu forma kaydoldum. Çünkü bilgi edinmek neyin ne olduğunu ve "üzülerek" senin karşıtlara söylediklerin....
neyse toplayamadım. Bak canım kardeşim bir laf vardır " KRALDAN ÇOK KRALCI OLMAK" diye, (senin deyimlerine göre) ben ve belki birçok kişi bu gizliliğe önem veren kuruluş hakkında bilgi edinmek üzere buradayız.
fizikte ikili dualite olmadan hiçbirşey olmaz. Olana birde karşıtlık olacak ki daha iyi anlaşılsın.
kedi misalinde verdigin konuya da şöyle deyinecegim. Belkide kaybedenlerin görünrde ve aktif olmalarıyla, kazananların pasifize edilmeye çalışılarak görünmez olması, senin kayıp-kazanç arasındaki mantığı anlayamadığını ortaya çıkarıyor.

diğer  konu ise buradaki sorulara iyi ya da kötü sorulara daha yetkili masanluk çatısı altına girmiş insanların cvp vermesii daha mantıklı geliyor. Ama bunu yaparkende sorulara cvp veren ben gibi kişilerede cevabı yine etkin bir kişinin lisanı münasiple uyarması ve diğer sorulaı cvplaması gerekiyır. Bunu söylememi de şu deyişle tamamlamak isyerim."KRALIN OLDUĞU YERDE SOYTARIYA KONUŞMA HAKKK VERİLMEZ"

Başlık: Ynt: Masonluk Nedir?
Gönderen: alcyone - Temmuz 25, 2013, 10:31:21 ÖÖ
insan kendi ile yalnız kaldığında, yani "ben" ile "ben" karşılaştığında, sorular zihinde canlanmaya başlar.

ve insan diğer ben'i, yani "ben olan ben"i bilebilmek için yani "kendini bilmek" için bu sorulara yanıt aramaya başlar. neyi aradığını bilmeden yapılan bir arayıştır bu, hatta neyi aradığını aradığın... bu arayış bir ömür sürer ve çoğu zaman da aranılan bulunmasına yetmez ömür.

arayan için birçok "yol" vardır ve aslında tüm "yol"lar aynı dairenin merkezinden çıkan yarı çaplar gibi merkezden dağılmış ve insanları merkeze, yani "hakikat"e götürmek için oluşmuş araçlardır. merkezden, yani "hakikat"ten uzaklaştıkça yollar birbirinden de uzaklaşır ve birbirinden ayrı - uzak, hatta zıt görünmeye başlar.

masonluk, "kendini bilmek" için aramaktır.
"ne aradığını" aradığın bir "yol" da denebilir. "hakikat"e giden sayısız "yol"dan sadece biri...
Başlık: Ynt: Masonluk Nedir?
Gönderen: Nicolus - Eylül 14, 2014, 01:10:41 ÖÖ
"Mezo-Paganizm: Monoteistik, dualistik veya teistik olmayan dünya görüşleri, inanç veya öğretilerden etkilenmiş olsa da dini uygulamalar açısından bağımsızlığını korumuş pagan kültürlerini tanımlar. Buna Amerikan yerlileri, Avustralya aborijinleri, Farmasonluk, Teosofi ve Sihizm vb. dahildir."1

Yukarıdaki açıklama ve verilen örneklerde masonluğun da bulunması hakkında neler düşünüyorsunuz? Bu doğru bir örnek midir?

Değerli fikirlerinizi bekliyorum, saygılarımla...

1:Pagan Sınıflandırılması (http://tr.wikipedia.org/wiki/Paganizm#Pagan_S.C4.B1n.C4.B1fland.C4.B1rmas.C4.B1)
Başlık: Ynt: Masonluk Nedir?
Gönderen: Arais - Eylül 14, 2014, 03:30:23 ÖÖ
Sayin Nicolaus sorularınız için ayrı konu acınız açmayı bilmiyorsanız tarafıma kişisel ileti yoluyla iletişime geçiniz aksi takdirde sorularınızı silmek zorunda kalacağım

Saygılarımla
Başlık: Ynt: Masonluk Nedir?
Gönderen: ADAM - Eylül 14, 2014, 10:02:19 ÖÖ
Forumun yeni üyelerinden Nicolus, internette birçok sitede bulunan bir paragrafı alıp buraya kopyalamış, kaynak da belirtmemiş, sonra da bu konuda ne düşünüldüğünü sormuş.

Burada sözü geçen Masonluk değil Farmasonluk... Bu terimin Türk dilinde kullanılmayışının üzerinden elli-altmış yıl falan geçti. Üstelik bu terimi doğrudan masonlar değil de daha çok Masonluğun karşıtları kullanırdı. Nitekim Türkiye'deki eski mason karşıtı yazılardan birçoğunda masonlardan değil farmasonlardan söz edildiğini görebilirsiniz. Hatta Haydar Rıfat'ın 1930'lu yıllarda yazmış oluh yayınlanmış "Farmasonluk" adlı  bir kitabı da vardır ama günümüzün değerlendirmesiyle o kitabın antimasonik nitelikli olduğunu söylemek pek doğru sayılmayabilir. Çünkü artık masonluk eleştirilebiliyor ve günümüzün masonları kendilerine ya da kurumlarına yöneltilen eleştirileri anlayışla karşılıyor, elbette bunlar ön yargılı yerme ve kötlemeler değil de yarar sağlamaya yarayabilecek eleştiri ise...

Konumuz burada şu Farmasonluk teriminin irdelenmesi değil, bu yazı parçası üzerine ne gibi bir değerlendirme yapılabileceği. Benim deerlendirmem şöyle: Bu yazı aslında eski bir kaynaktan alıntı. Dolayısıyla Masonluğun ne olduğu ve ne olmadığının pek de iyi bilinmediği, araştırılsa da öğrenilemediği bir dönemin ürünü... Ortada Mezo-Paganizm diye bir terim var; bunun bir tanımının yapılmasına çalışılıyor.

Bu bir tür pagan kültürü imiş; peki. Örnek olarak Aborjinler ve Amerikanın yerlileri verilmiş; peki. Teozofi de bu sınıfa katılmış; olmaz öyle şey, bu saçmalık. Sihizm de katılmış; ben onun ne olduğunu bilmiyorum.  Buna bir de Farmasonluk eklenmiş; denilenin eş anlamlısı Masonluk ise, bu sadece ya bilgisizliktir ya da bilgisiz olanları kandırmaya çalışmaktır, başka bir şey değil. 


Ek: Sayın Arais'in notu üzerine, aslında elbette bu soru için farklı bir başlık açılmalıydı. Taşıma yapılırsa, gerekliyse, benim bu yazdığım da taşınır.

Başlık: Ynt: Masonluk Nedir?
Gönderen: Nicolus - Eylül 14, 2014, 10:05:39 ÖÖ

Forumun yeni üyelerinden Nicolus, internette birçok sitede bulunan bir paragrafı alıp buraya kopyalamış, kaynak da belirtmemiş, sonra da bu konuda ne düşünüldüğünü sormuş.

Burada sözü geçen Masonluk değil Farmasonluk... Bu terimin Türk dilinde kullanılmayışının üzerinden elli-altmış yıl falan geçti. Üstelik bu terimi doğrudan masonlar değil de daha çok Masonluğun karşıtları kullanırdı. Nitekim Türkiye'deki eski mason karşıtı yazılardan birçoğunda masonlardan değil farmasonlardan söz edildiğini görebilirsiniz. Hatta Haydar Rıfat'ın 1930'lu yıllarda yazmış oluh yayınlanmış "Farmasonluk" adlı  bir kitabı da vardır ama günümüzün değerlendirmesiyle o kitabın antimasonik nitelikli olduğunu söylemek pek doğru sayılmayabilir. Çünkü artık masonluk eleştirilebiliyor ve günümüzün masonları kendilerine ya da kurumlarına yöneltilen eleştirileri anlayışla karşılıyor, elbette bunlar ön yargılı yerme ve kötlemeler değil de yarar sağlamaya yarayabilecek eleştiri ise...

Konumuz burada şu Farmasonluk teriminin irdelenmesi değil, bu yazı parçası üzerine ne gibi bir değerlendirme yapılabileceği. Benim deerlendirmem şöyle: Bu yazı aslında eski bir kaynaktan alıntı. Dolayısıyla Masonluğun ne olduğu ve ne olmadığının pek de iyi bilinmediği, araştırılsa da öğrenilemediği bir dönemin ürünü... Ortada Mezo-Paganizm diye bir terim var; bunun bir tanımının yapılmasına çalışılıyor.

Bu bir tür pagan kültürü imiş; peki. Örnek olarak Aborjinler ve Amerikanın yerlileri verilmiş; peki. Teozofi de bu sınıfa katılmış; olmaz öyle şey, bu saçmalık. Sihizm de katılmış; ben onun ne olduğunu bilmiyorum.  Buna bir de Farmasonluk eklenmiş; denilenin eş anlamlısı Masonluk ise, bu sadece ya bilgisizliktir ya da bilgisiz olanları kandırmaya çalışmaktır, başka bir şey değil. 


.

Mehaba Sn. ADAM,

Alıntılarımın hepsinde kaynak belirtiyorum, dikkat ederseniz en altta "Paganların Sınıflandırılması" yazısına tıklarsanız alıntının kaynağına gidebilirsiniz. Bu zaten benim de garibime gitti, öyle dolaşırken görünce sizin de fikirlerinizi almak istedim.
Başlık: Ynt: Masonluk Nedir?
Gönderen: MEDUSA - Ekim 06, 2014, 10:03:45 ÖS
Sayın MASON,

Öncelikle değerli paylaşımınız için kendi adıma teşekkür ederim. Affınıza sığınarak bir soru sormak istiyorum.

Yazınızın içeriğinde bahsettiğiniz 'semboller ve alegoriler aracılığı ile aşıladığı yüksek ahlâk ilkeleri ve erdemleri' derken ne kastedilmiştir ? Yüksek ahlâk ilkeleri ve erdemleri Mason olan bir kardeşe, semboller ve alegoriler aracılığıyla nasıl aşılanır ?

Saygılarımla

Fay Frin
Başlık: Ynt: Masonluk Nedir?
Gönderen: ADAM - Ekim 09, 2014, 05:34:22 ÖS
Burada Sayın Fay Frin Masonluk ile bağlantılı ilginç bir soru sormuş ama bu bağlamda iki sorun var:

1- Bu başlık altında o kadar çok şey yazılmış ki, bu aşamadan sonra bunları süzmek olanaksız değilse de çok zahmetli olacağı için, belki de artık bu başlık kendi haline bırakılıp sorular başka başlık altında açılmalı.

2- Masonlukta simgelerin (sembollerin) ve alegorilerin kullanımı, niçin kullanıldıkları üzerine başka başlıklar altında birçok açıklama yapılmıştı. Forumun arama motoruna girilerek bu konudaki anlatımlara ve tartışmalar ulaşılabilir.

Bunlara karşın pek kısa bir yanıt verelim:

Masonlukta öğretimin verilmesinde simgeler ve alegoriler kullanılır çünkü Masonluk ezoterik bir kurumdur ve her ezoterik kurumun öğretimini aktarmakta kullandığı yöntemlerden biri de budur.

Kuşkusuz benim bu dediğim bir bakıma “niçin” sorusunun yanıtıdır; Sayın Fay Frin’in “ne” ve “nasıl” diye sorduğu sorunun yanıtı değil.

Yüksek ahlâk ilkeleri ve erdemleri… Masonluğun bu ilkeleri de bir yandan temel ilkeler, diğer yandan töresel ilkeler olarak bu Forumda geniş bir şekilde anlatılmıştır. İlgili başlıkları bakmak gerekir. Ayrıca Mason Töresi üzerinde de çok ayrıntılı bir şekilde durulmuştur.

Simgeler ve alegorilerle anlatım ya da aşılama, kişiyi o kavramlar üzerinde kendi özgür düşüncesiyle, bilimsel verilere dayanarak ve aklını kullanarak düşündürüp değerlendirme, yorum yapmak ve göreli sonuçlar çıkarmasına yol vermekle sağlanır. Şayet bunun da nasılı sorulacak olursa, onun yanıtı ancak “masonların localarında yaptıkları paylaşımlı çalışmalarla” denilerek verilebilir.
Başlık: Ynt: Masonluk Nedir?
Gönderen: MEDUSA - Ekim 09, 2014, 05:47:19 ÖS
Sayın ADAM,

Vaktinizi ayırıp soruma yanıt verdiğiniz için öncelikle çok teşekkür ederim. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgiye sahip olabilmem için, sizin de yazınızda önerdiğiniz gibi Forum'daki çeşitli konu başlıklarını okumaya devam edeceğim.

Saygılarımla

Fay Frin
Başlık: Ynt: Masonluk Nedir?
Gönderen: Mlhbsr - Mayıs 25, 2016, 12:24:40 ÖS
Bu soruya oncelikle kendi kisisel yorumumu ve tanimimi yazmak isterim.
Masonluk; hayat boyu suren bir; olgunlasma, erdem sahibi olma, bilim yolunda isigi arama ve herkesin esit olarak tek cati altinda elit, mutlu ve kaliteli olarak yasamasini amaclayan bu yolda egiten bir okuldur. Baslica hedeflerinden bazilari;
Yarini daha guzel bir gun yapmak. Iyi insani daha iyi bir insan yapmaktir.
-------------------------------------------------------------------------
Masonluk nedir?

Günümüzdeki Masonluk, Rönesans ve Reform süreçlerini izleyen Aydınlanma Çağı�da kurulmuş; akılcılık, bilimsellik ve insanlığın oluşumundan bu yana ortaya çıkarak, insanlığın gelişimine ve bilgi birikimlerine katkıda bulunmuş bir kültür ve fikir üst yapı kurumudur. Masonluğun amacı; semboller ve alegoriler aracılığı ile aşıladığı yüksek ahlâk ilkeleri ve erdemleri özümletmeye çalışarak olgunlaşmalarına yardımcı olduğu üyeleri masonlarla, dünyada din, dil ve ırk ayırımı olmaksızın tüm insanların eşitlik ve barış içinde kardeşçe yaşayacakları bir sevgi düzeninin kurulmasını sağlamaya çalışmaktır. Masonluk, bu yüce ülküsünü İnsanlık Mabedi inşası olarak tanımlar, ve bu amaca uygun düzenli bir şekilde ulaşmak için tüm üyelerini uyması gereken temel ilkeler koymuştur.
-Hur ve Kabul Edilmis Masonlar Buyuk Locasi

merhaba;

açıklamanız çok net,anlaşılır şekilde dile getirmişsiniz.çok teşekkürler.uzman bir üye olmanızdan dolayı kafama takılan belkide klişe bir soruyu soracağım size?sadece kişisel fikrinizi istiyorum.illüminati (gerçekliği tespit edilememiş) ama kelime anlamı aydınlanmış demek biliyorsunuz ki eğer ortaçağda kilise baskıları sebebiyle ünlü bilimadamlarının çalışmalarını gizili saklı yürüttüğünü düşünürsek masonlar adı her neyse (illimünati ya da başka birşey farketmez) grubun günümüzdeki temsilcileri ya da günümüze uyarlayanları diyebilir miyiz?
Başlık: Ynt: Masonluk Nedir?
Gönderen: NOSAM33 - Mayıs 25, 2016, 05:35:26 ÖS
 
Alıntı
masonlar adı her neyse (illimünati ya da başka birşey farketmez) grubun günümüzdeki temsilcileri ya da günümüze uyarlayanları diyebilir miyiz?İlmünati ile Masonluk aynı şey mi ?  Bence birbirinden farklı amaçları olan kuruluşlardır ...
Başlık: Ynt: Masonluk Nedir?
Gönderen: ADAM - Mayıs 25, 2016, 08:47:25 ÖS
Forum arşivi biraz emek verip incelenirse, her iki konu -ilişkiler ve bağlantısızlıklar- üzerinde çok bilgi bulunur. Üstelik popüler komplo teorilerinden arındırılmış olarak.
Başlık: Ynt: Masonluk Nedir?
Gönderen: Mlhbsr - Mayıs 26, 2016, 09:26:38 ÖÖ
merhaba;

ben sorumda sizin kişisel fikrinizi sormuştum.komplo teorileri ad olarak evet öyle olabilir ya da dünyayı yönetiyorlar kısmı için de komplo teorsi  diyebiliriz.lakin tarihi araştırdığınızda galileo,dante gibi kişilerin fikirleri ve buluşları yüzünden kilise tarafından eleştirilmeleri sonucu bir grup şeklinde dünya için çalışmalarını devam ettirmişlerdir.ben bu bakımdan karşılaştırıldığında benzerlik var mı ? kişisel fikriniz nedir demek istemiştim!yanlış anlaşıldıysam kusura bakmayın.üstelik forumlar sadece okumak için değil bilgi alışverişi yapmak içindir diye düşünüyorum. http://www.iktisadiisletme.com/ (http://www.iktisadiisletme.com/) üstelik okuyarak kaynak elde etmek için bu adresten kaynak temininde de bulundum.teşekkürler.nazik yorumunuz için
Başlık: Ynt: Masonluk Nedir?
Gönderen: Mlhbsr - Mayıs 26, 2016, 09:37:35 ÖÖ
Alıntı
masonlar adı her neyse (illimünati ya da başka birşey farketmez) grubun günümüzdeki temsilcileri ya da günümüze uyarlayanları diyebilir miyiz?İlmünati ile Masonluk aynı şey mi ?  Bence birbirinden farklı amaçları olan kuruluşlardır ...

merhaba sayın üye;

sorumun tamamını okursanız eğer tarhteki aydın kişileri kastetmiştim dünya için bilim için gelişim için çalışma yapan sevgili bilimadamlarının kilise doktorinleri yüzünden çalışmalarını gizli saklı yapmaları sebebiyle amaçları dünyanın daha iyi bir yer olmasını sağlamak amaçlı yürüttüğü çalışmaların amaçları açısından SİZİN KİŞİSEL FİKRİNİZ diye sorduğum bir soruydu?amaç bence aynı ama günümüzde bahsedilen koplo teorisinden değil gerçekliği kanıtlanmamış bir grup ile gerçek olan bir grubu karşılatırma yapmamı beklemiyorsunuz değil mi?ama geçmişte illüminati bilim adamalrının kurduğu kilisenden gizli çalımalarını yürüttükleri grup olarak bazı kaynaklarda geçtiği için illimünati dedim.yoksa gemişteki grup için aydınlanmışlar olarak adlandırayık karışıklık ortadan kalksın.albert pike kitaplarını da okudum elbette
Başlık: Ynt: Masonluk Nedir?
Gönderen: ADAM - Mayıs 26, 2016, 08:22:53 ÖS
Böyle konularda kişisel fikirlerin ya da yorumların önemi ve değeri yoktur.
Bu bir BİLGİ konusudur.
Nitekim bizim bu Forum'daki işlevimiz Masonluk konusunda fikir tartışması değil, bilgi alışveşidir.
Söyleşi ve tartışmalar için Forum'un başka bir bölümü var.
Başlık: Ynt: Masonluk Nedir?
Gönderen: baran21 - Mayıs 29, 2016, 08:06:27 ÖS
masonluk ameli sanat üzerine kurulmuş bilimsel.fikri bir meslektir.
Başlık: Ynt: Masonluk Nedir?
Gönderen: ADAM - Mayıs 29, 2016, 08:53:17 ÖS
Herkesin kolay anlayamayacağı bir deyiş.
Kimileri yanlış anlöyabilir, kimileri de bir tarihsel yutturmacanın doğruluğuna kapılmaktan kendini alamaz.
Acaba bu deyiş "Büyük Şark"ın bir sayısında mı geçiyordu?
Ben kaynağı bulurum bulmasına da, sayın baran21 belirtse ve sonrasını da getirip neden öyle dendiğini anlatsa daha iyi.
Başlık: Ynt: Masonluk Nedir?
Gönderen: baran21 - Mayıs 29, 2016, 10:01:14 ÖS
bu deyiş değil.bu net olarak masonluğu tarif ediyor bence. kısa anlaşılır net.şimdi harita çıkarıp masonluk lejandını landmarklarımı yazayım sayın adam.
Başlık: Ynt: Masonluk Nedir?
Gönderen: Mlhbsr - Mayıs 30, 2016, 11:45:47 ÖÖ
sayın baran meslek demek yanlış olur bence!gerçi şahsi fikir yeri değil diyorlar ama.kişi uzman üye olunca şahsi fikrini sormuştum.fikirlerde birer bilgidir.ama altında yatan anlamlar güzel.eskiden meslekler için kurulmuştu ama bence şu an ki işlevi amaç değiştirdi.ya da amaçlarını çeşitlendirdi desek doğru olur. ;)
Başlık: Ynt: Masonluk Nedir?
Gönderen: ADAM - Mayıs 30, 2016, 07:55:49 ÖS
Bu Forumda Masonğun Tarihi'ni de, yasalarını da Landmarklar'ı da uzun uzun irdeledik. Operatif  Sanat ve Spekülatif Bilim terimleri de o bağlamda geçer. Fakat "operatif" yerine "ameli", "spekülatif" yerine "fikri" sıfatları kullanılınca, alıntı yapılan kaynağın eski tarihli olduğu ortaya  çıkar. Büyük Şark dergileri ya da Haydar Rıfat'ın Farmasonluk adlı kitabı gibi.
Asıl önemli olan, bu deyiş ile denilmek istenendir. Gerekirse onun üzerinde tartışılabilir. Ancak öyle bir tartışmada da, ister istemez o konuların Forum'da uzun boylu işlendiğini, arşivde  çok bilgi bulunduğunu belirtmek durumunda kalırız.
Dolayısıyla, yeni ya da işlenmemiş bir konu varsa ona bakalım.
Başlık: Ynt: Masonluk Nedir?
Gönderen: Tık-Tik-Tak - Haziran 22, 2016, 01:24:00 ÖS
Bence Masonluk: "Güneşli ve masmavi bir gün de,aniden doğan ve kaybolan bir fırtına ya benziyor".
Mason kardeşliği ise: Bir mason yanın da harici arkadaşı ile birlikte dolaşır iken , bir mason ile karşılaştığın da, karşılaştıkları masonun diğer kardeşine:
- Biz bu kişiyi seviyormuyuz; demesidir.
Başlık: Ynt: Masonluk Nedir?
Gönderen: ANARCHOSA - Ağustos 23, 2016, 10:16:53 ÖÖ
Saygıdeğer üyeler,

Formumuz deniz derya olduğundan aynı konu pek çok başlıkta tartışılmış,o yüzden sormak istediğim soruları hangi başlığa yazmam gerektiği konusunda çekiniyorum açıkçası. Ama sanırım
masonlukla ilgili sorula ve cevaplar kısmında masonluk nedir tartışması uygun bir yer olabilir.

Değerli cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim.

SORUM:

Her kültür,inanç,grup,topluluğun bir başlangıç yeri ve sebepleri var, hepsinin kendine ait bir birikimi,Hazinesi var (bilgi anlamında). Sonra topluluklar değişik ülkelerde farklı kültürlerde büyüyüp serpiliyor. Anlaşılan o ki başlangıcı değişik mitlere dayansa da  Masonluk İngiltere Fransa vb değişik kültürlerde gelişti.Bir şekilde birbirleriyle ilişki/bağlantıları var ancak, geçmiş hazinelerin bu farklı kültürlerde yetişmiş değişik Localarda paylaşılması adil,açık ve şeffafmıdır?Birbiriyle denkmidir? Akreditasyon gibi bir uygulama muhtemelen yoktur ama, söz gelimi skoç ritine göre bir yerdeki 33 derece mason bir başka ülkedeki locada aynı derecede kabul edilirmi?

Türkiyedeki Locaları direk kastederek incitmek alınganlık yaratmak istemem o yüzden biraz şakayla karışık, papua yeni gine Locası gerçekten Masonluğun kadim bilgilerine ulaşabilmekte midir?. Tören ve ritüelleri ile eğitimleri açısından UGLE veya başka loca lardaki mason lardan bir fark var mıdır.? Yani sadece masonculuk mu oynanır papua yeni gine locasında, gerçekten gelişim ve tekamül için bu kardeşliğe girmiş kişi beklentilerini bulabilir mi? Yoksa sadece basic level bir durum var ve çoğu mason bu sebepten mi istediklerini bulamadıkları için mi masonluktan ayrılmıştır (hatta pek çoğu ayrılmış birde düşman olmuştur).

Saygılarımla

ANARCHOSA

Başlık: Ynt: Masonluk Nedir?
Gönderen: Risus - Ağustos 23, 2016, 10:45:24 ÖÖ
Saygıdeğer üyeler,

Formumuz deniz derya olduğundan aynı konu pek çok başlıkta tartışılmış,o yüzden sormak istediğim soruları hangi başlığa yazmam gerektiği konusunda çekiniyorum açıkçası. Ama sanırım
masonlukla ilgili sorula ve cevaplar kısmında masonluk nedir tartışması uygun bir yer olabilir.

Değerli cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim.

SORUM:

Her kültür,inanç,grup,topluluğun bir başlangıç yeri ve sebepleri var, hepsinin kendine ait bir birikimi,Hazinesi var (bilgi anlamında). Sonra topluluklar değişik ülkelerde farklı kültürlerde büyüyüp serpiliyor. Anlaşılan o ki başlangıcı değişik mitlere dayansa da  Masonluk İngiltere Fransa vb değişik kültürlerde gelişti.Bir şekilde birbirleriyle ilişki/bağlantıları var ancak, geçmiş hazinelerin bu farklı kültürlerde yetişmiş değişik Localarda paylaşılması adil,açık ve şeffafmıdır?Birbiriyle denkmidir? Akreditasyon gibi bir uygulama muhtemelen yoktur ama, söz gelimi skoç ritine göre bir yerdeki 33 derece mason bir başka ülkedeki locada aynı derecede kabul edilirmi?

Türkiyedeki Locaları direk kastederek incitmek alınganlık yaratmak istemem o yüzden biraz şakayla karışık, papua yeni gine Locası gerçekten Masonluğun kadim bilgilerine ulaşabilmekte midir?. Tören ve ritüelleri ile eğitimleri açısından UGLE veya başka loca lardaki mason lardan bir fark var mıdır.? Yani sadece masonculuk mu oynanır papua yeni gine locasında, gerçekten gelişim ve tekamül için bu kardeşliğe girmiş kişi beklentilerini bulabilir mi? Yoksa sadece basic level bir durum var ve çoğu mason bu sebepten mi istediklerini bulamadıkları için mi masonluktan ayrılmıştır (hatta pek çoğu ayrılmış birde düşman olmuştur).

Saygılarımla

ANARCHOSA

Sayın ANARCHOSA,

Öncelikle sorularınızı ''Masonluk İle İlgili Sorular ve Cevaplar''  bölümünde konu olarak paylaşabilirsiniz. Sorunuza gelirsek bilgim yettiğince cevap vermeye çalışayım;

Elbette masonlukta tanınırlık söz konusudur. Yani bugün Papua Yeni Gine'de birileri loca kursa, kendi öğreti ve kaynakları olsa ve kendilerine mason deseler bu, UGLE veya Fransa Obesiyansı'yla tanışıklığı olacağı manasına gelmez. Aynı gelenek ve ezoterik öğretiye sahip büyük localar birbirlerini tanırlar. Yani bugün Papua Yeni Gine'de UGLE tarafından tanınan bir locanın olması için ezoterik öğretide aynı bilgiyi paylaşan, aynı geleneğe sahip bir loca olması gerekir. Bu şekilde Papua Yeni Gine'de tanınan bir loca kurulduğu zaman zaten öğretileri, tarihi, ezoterik bilgi birikimi aynı olacak ve bu bilgiyi kendi kültürlerine uyarlayıp bireysel gelişimlerini sağlayacaktır üyeleri.

Derece konusuna gelirsek ritler pek tabi birbirlerini tanırlar. Yani bugün Dünya'nın başka bir yerindeki Eski ve Kabul Edilmiş Skoç Riti'ne mensup ve oranın öğretileriyle 33.dereceye ulaşan mason pek tabi Türkiye'deki Eski ve Kabul Edilmiş Skoç Riti'nde de 33.derece olabilir veya olmayabilir bu biraz da locaların kararına bağlıdır. Hatta bu sadece farklı ülkeler değil, aynı ülke içindeki farklı vadi ve localarda da geçerlidir. Yani bugün bir mason, başka bir şehre tayini çıksa yahut o locanın toplantılarına katılmak istese bunun için hem kendi locasının büyük üstadından hem de gitmek istediği locanın büyük üstadından izin alması gerekir.

''Masonculuk'' oynamak diye bir şey yoktur. Masonluğun temel öğretisi zaten bireylerinin kendilerini geliştirdiği, aydın bir ülkü mabedi inşa etmektir. Masonluğa katılan kişiler bunu bilen ve bu amaca hizmet eden kişilerdir. Bu yüzden ne bu amaca hizmet etmeyen kurumların masonlukla bir alakası olur, ne de bu amacı yüreğinde taşımayan kişiler mason olur.

Umarım sorularınıza kısıtlı bilgimle yanıtlar verebilmişimdir.

Saygılarımla
Başlık: Ynt: Masonluk Nedir?
Gönderen: ANARCHOSA - Ağustos 23, 2016, 11:08:53 ÖÖ
Sn. Risus, nazik cevabınız ve bilgilendirmeniz için teşekkür ederim. Ritlerin denkliği yadan tanınması kısmını net anladım.

Ancak

'Elbette masonlukta tanınırlık söz konusudur. Yani bugün Papua Yeni Gine'de birileri loca kursa, kendi öğreti ve kaynakları olsa ve kendilerine mason deseler bu, UGLE veya Fransa Obesiyansı'yla tanışıklığı olacağı manasına gelmez. Aynı gelenek ve ezoterik öğretiye sahip büyük localar birbirlerini tanırlar. Yani bugün Papua Yeni Gine'de UGLE tarafından tanınan bir locanın olması için ezoterik öğretide aynı bilgiyi paylaşan, aynı geleneğe sahip bir loca olması gerekir. Bu şekilde Papua Yeni Gine'de tanınan bir loca kurulduğu zaman zaten öğretileri, tarihi, ezoterik bilgi birikimi aynı olacak ve bu bilgiyi kendi kültürlerine uyarlayıp bireysel gelişimlerini sağlayacaktır üyeleri.'

şu bilgilerde tam olarak aradığımı bulamadım.Demek istediğim siz zaten bu loca kurulduğunda (muhtemelen kurucusu/kurucuları) tarafından bir ezoterik tarih,bilgi birikimi ile aynı temel üstüne otruduğundan tanınmasını isteyebilir ve birbirlerini tanıyabilirler demişsiniz.Bunda herşey  tamam.Ama benim kastım belki 'daha köklü' diyebileceğimiz diğer localar veya başka ülkelerde faaliyet gösteren başka büyük localar, daha fazla bilgi, daha büyük 'hazine' ye sahip olabilirler. Sormak istediğim bu hazinenin adil,açık ve şeffaf şekilde 'tüm Dünyada Masonlar Kardeştir' ilkesi çerçevesinde paylaşılır mı? Yoksa evet sizi tanıyoruz sizde aynı veya benzer ezoterik temeller üzerine çalışma yapıyorsunuz ama sizin bilginiz size bizim bilgimiz bize şeklinde bir yaklaşım mı tahayyül etmeliyim.

Teşekkür ederim.

Saygılarımla

ANARCHOSA
Başlık: Ynt: Masonluk Nedir?
Gönderen: Risus - Ağustos 23, 2016, 11:17:15 ÖÖ
Sn. Risus, nazik cevabınız ve bilgilendirmeniz için teşekkür ederim. Ritlerin denkliği yadan tanınması kısmını net anladım.

Ancak

'Elbette masonlukta tanınırlık söz konusudur. Yani bugün Papua Yeni Gine'de birileri loca kursa, kendi öğreti ve kaynakları olsa ve kendilerine mason deseler bu, UGLE veya Fransa Obesiyansı'yla tanışıklığı olacağı manasına gelmez. Aynı gelenek ve ezoterik öğretiye sahip büyük localar birbirlerini tanırlar. Yani bugün Papua Yeni Gine'de UGLE tarafından tanınan bir locanın olması için ezoterik öğretide aynı bilgiyi paylaşan, aynı geleneğe sahip bir loca olması gerekir. Bu şekilde Papua Yeni Gine'de tanınan bir loca kurulduğu zaman zaten öğretileri, tarihi, ezoterik bilgi birikimi aynı olacak ve bu bilgiyi kendi kültürlerine uyarlayıp bireysel gelişimlerini sağlayacaktır üyeleri.'

şu bilgilerde tam olarak aradığımı bulamadım.Demek istediğim siz zaten bu loca kurulduğunda (muhtemelen kurucusu/kurucuları) tarafından bir ezoterik tarih,bilgi birikimi ile aynı temel üstüne otruduğundan tanınmasını isteyebilir ve birbirlerini tanıyabilirler demişsiniz.Bunda herşey  tamam.Ama benim kastım belki 'daha köklü' diyebileceğimiz diğer localar veya başka ülkelerde faaliyet gösteren başka büyük localar, daha fazla bilgi, daha büyük 'hazine' ye sahip olabilirler. Sormak istediğim bu hazinenin adil,açık ve şeffaf şekilde 'tüm Dünyada Masonlar Kardeştir' ilkesi çerçevesinde paylaşılır mı? Yoksa evet sizi tanıyoruz sizde aynı veya benzer ezoterik temeller üzerine çalışma yapıyorsunuz ama sizin bilginiz size bizim bilgimiz bize şeklinde bir yaklaşım mı tahayyül etmeliyim.

Teşekkür ederim.

Saygılarımla

ANARCHOSA

Öncelikle masonlukta bilgiye dair bir zorlama yahut ayrıcalık söz konusu değildir. Yani kimse masonlukta bilgisinden ötürü bir başka kardeşini dışlamaz. Ayrıca bilgi, açıktır. Yani Paupa Yeni Gine'deki bir mason yabancı dil kazanarak İngiltere'deki masonların ulaştığı hemen her kaynağa ulaşabilir. Burada temel olan yöntemdir. Birbirlerini tanıyan büyük locaların, Dünya'nın her yerinde bir takım bireysel gelişime dair yöntemleri vardır. Hatta yöntem ve izlenecek yollar Çırak, Kalfa, Üstat Sembolizması gibi kaynaklarla pekiştirilir.

Bunun dışında kalan bütün bilgi edinimi bizzat masonun kendisine bırakılmıştır. Yani hiç kimse bir masonu illa şunları da okuyacaksın diye zorlamaz yahut hiçbir mason Dünya'nın başka bir yerindeki kardeşini bilgisine göre değerlendirmez. Bugün Dünya'nın farklı yerlerinde bilgi birikimi olarak İngiltere'deki birçok masondan daha bilgili masonlar pek tabi vardır. Ülkemizde de vardır. Bu konuda dışlamanın aksine teşvik vardır. Zira bir mason başka bir mason kardeşi kendisinden daha fazla bilgi donanıma sahip olduğu zaman mutlu olur ve teşvik olur.

Saygılarımla
Başlık: Ynt: Masonluk Nedir?
Gönderen: Spock - Ağustos 23, 2016, 11:32:36 ÖÖ
Her kültür,inanç,grup,topluluğun bir başlangıç yeri ve sebepleri var, hepsinin kendine ait bir birikimi,Hazinesi var (bilgi anlamında). Sonra topluluklar değişik ülkelerde farklı kültürlerde büyüyüp serpiliyor. Anlaşılan o ki başlangıcı değişik mitlere dayansa da  Masonluk İngiltere Fransa vb değişik kültürlerde gelişti.Bir şekilde birbirleriyle ilişki/bağlantıları var ancak, geçmiş hazinelerin bu farklı kültürlerde yetişmiş değişik Localarda paylaşılması adil,açık ve şeffafmıdır?Birbiriyle denkmidir? Akreditasyon gibi bir uygulama muhtemelen yoktur ama, söz gelimi skoç ritine göre bir yerdeki 33 derece mason bir başka ülkedeki locada aynı derecede kabul edilirmi?

Skoç Riti çerçevesinde cevap veremem. Ancak, üç dereceden oluşan simgesel masonlukta, büyük localar (yani otoriteler) arası masonik tanınmışlık esastır. A kişisi, Türkiye'deki X Büyük Locasına tabi bir locanın düzenli bir mensubuysa ve ABD'deki Y Büyük Locası da, Türkiye'deki X Büyük Locasını masonik olarak tanıyor ise, A kişisi ABD'deki Y Büyük Locasına bağlı bir locanın toplantılarına, önceden haber verilmek ve diğer bazı bürokratik şartların yerine getirilmesi şartıyla katılabilir. Derecesi ne ise, aynı derece ile katılır. Skoç Riti için de aynı tür bir uygulamanın geçerli olması lazım. Tanınmışlık esastır.

Türkiyedeki Locaları direk kastederek incitmek alınganlık yaratmak istemem o yüzden biraz şakayla karışık, papua yeni gine Locası gerçekten Masonluğun kadim bilgilerine ulaşabilmekte midir?. Tören ve ritüelleri ile eğitimleri açısından UGLE veya başka loca lardaki mason lardan bir fark var mıdır.? Yani sadece masonculuk mu oynanır papua yeni gine locasında, gerçekten gelişim ve tekamül için bu kardeşliğe girmiş kişi beklentilerini bulabilir mi?

Papua Yeni Gine için yorumda bulunamam. Türkiye'de masonculuk oynanmaz. Türkiye'de masonluk önemlidir ve uluslararası arenada da bu böyle bilinir. Ancak ülkeler arasında uygulama farklılıkları elbette ki vardır. Örneğin İngiltere Masonluğu'nun tamamen farklı bir yapısı vardır. Diğer ülkelerde Skoç Riti'nde verilen öğretiler, UGLE'de simgesel masonluk çatısı altında verilmektedir, zira UGLE ritleri tanımaz. Farklı bir organizasyonal yapısı vardır.

çoğu mason bu sebepten mi istediklerini bulamadıkları için mi masonluktan ayrılmıştır (hatta pek çoğu ayrılmış birde düşman olmuştur).

Masonların kendi istekleriyle masonluktan ayrılma sebepleri epeyce geniş bir yelpazede değerlendirilmelidir.

- Yanlış beklentiler (ticari, çıkar, vb.) ile girip, istediklerinin gerçekleşmeyeceğini anlamak
- Bozuştuğu kişi(ler) nedeniyle, tüm masonluğa küsmek
- Masonluktan, felsefeden, yapılan çalışmalardan zevk almamak, sıkılmak ve ilgisini kaybetmek
- Kişi özelinde diğer masonlarda masonlukla bağdaşmayan davranışlar gözlemlemek, bunlara gereğinden fazla hoşgörü gösterildiğine kanaat getirmek, bu durumdan rahatsız olmak
- Eğer kamuda çalışıyorsa ve mason olduğu çalıştığı yerde ortaya çıkmışsa, masonluğuna olumsuz bakılan siyasi atmosferden ve beraberinde gelen olumsuz ayrımcılıktan bıkmış olmak
- Masonluğun kurumsal anlamda aktif bir sivil toplum kuruluşu gibi davranması gerektiğine inanıp, bu tür bir aktiviteyi göremiyor olmaktan ızdırap duymak.
- Loca görevlerinin verilmesinde kendisine haksızlık yapıldığını düşünmek
- Tahkikat mekanizmasına rağmen, katılan kişinin yanlış kişi olduğunun ve aslında hiç alınmamış olması gerektiğinin anlaşılması üzerine kişinin sosyal olarak izole edilmesi sonucunda, kişinin istifası (sonradan düşman olanlar genelde bu kişilerdir)
Başlık: Ynt: Masonluk Nedir?
Gönderen: ARARAT - Ağustos 23, 2016, 09:58:51 ÖS
Alıntı

Masonların kendi istekleriyle masonluktan ayrılma sebepleri epeyce geniş bir yelpazede değerlendirilmelidir.

- Yanlış beklentiler (ticari, çıkar, vb.) ile girip, istediklerinin gerçekleşmeyeceğini anlamak
- Bozuştuğu kişi(ler) nedeniyle, tüm masonluğa küsmek
- Masonluktan, felsefeden, yapılan çalışmalardan zevk almamak, sıkılmak ve ilgisini kaybetmek
- Kişi özelinde diğer masonlarda masonlukla bağdaşmayan davranışlar gözlemlemek, bunlara gereğinden fazla hoşgörü gösterildiğine kanaat getirmek, bu durumdan rahatsız olmak
- Eğer kamuda çalışıyorsa ve mason olduğu çalıştığı yerde ortaya çıkmışsa, masonluğuna olumsuz bakılan siyasi atmosferden ve beraberinde gelen olumsuz ayrımcılıktan bıkmış olmak
- Masonluğun kurumsal anlamda aktif bir sivil toplum kuruluşu gibi davranması gerektiğine inanıp, bu tür bir aktiviteyi göremiyor olmaktan ızdırap duymak.
- Loca görevlerinin verilmesinde kendisine haksızlık yapıldığını düşünmek
- Tahkikat mekanizmasına rağmen, katılan kişinin yanlış kişi olduğunun ve aslında hiç alınmamış olması gerektiğinin anlaşılması üzerine kişinin sosyal olarak izole edilmesi sonucunda, kişinin istifası (sonradan düşman olanlar genelde bu kişilerdir)


Sayın SPOCK dediğiniz gibi ayrılma sebepleri epeyce geniş bir yelpazede değerlendirilmelidir ancak yazdığınız tüm sebepler sizcede tek taraflı değil mi?
- Belki kişi aradığı huzuru Masonlukta bulmak istemiştir ama bulamamıştır.
- Masonlukta beklediği adaleti bulamamıştır.
- Aradığı kardeşlik ruhunu bulamamıştır.
- Ülkemizde olan cam tavan(kast sistemi) geleneği belki de Türkiyede bulunan Mason localarınada bulaşmıştır

       Bunlar sadece bir iddia, bu iddiaları çürütmek,desteklemek veya eleştirmek Sayın Mason üyelere düşer sanırım bence bu sitenin tamda amacı bu...
Başlık: Ynt: Masonluk Nedir?
Gönderen: Spock - Ağustos 23, 2016, 10:46:35 ÖS
Sn. Ararat sıraladığı ilk üç maddede haklı. Fakat benim ve Sn. Ararat'ın yazdıkları birbirlerini yanlışlamıyor.

Örneğin:

Kişi özelinde diğer masonlarda masonlukla bağdaşmayan davranışlar gözlemlemek = Aradığı kardeşlik ruhunu bulamamak + aradığı huzuru bulamamak

Loca görevlerinin verilmesinde kendisine haksızlık yapıldığını düşünmek = Masonlukta beklediği adaleti bulamamak

Masonluğun kurumsal anlamda aktif bir sivil toplum kuruluşu gibi davranması gerektiğine inanıp, bu tür bir aktiviteyi göremiyor olmaktan ızdırap duymak = aradığı huzuru bulamamak

Başlık: Ynt: Masonluk Nedir?
Gönderen: ARARAT - Ağustos 24, 2016, 09:52:15 ÖÖ
Sayın Spock yorumlarıız için teşekkür ederim Saygılar...
Başlık: Ynt: Masonluk Nedir?
Gönderen: karahan - Ağustos 25, 2016, 03:01:32 ÖÖ
Her cemiyet doğru yada ütopik bir Ülkü üzerine bina edilir, edilmelidirde zaten.
Masonluğun ülküsü ise kardeşlik ülküsü ile dünyada var olan ve olagelmiş sorunlara çözüm bulmak.
Masonluğu var eden budur peki işin aslı Bumu dur?
Bu mümkünmü? Masonluk bunu nasıl mümkün hale getirebilir?

Beni mason olamam fikrine iten sebepte budur.
İnsanlar yaradılis fitratlari gereği ego ve komplex leri olur.
Habil ile kabil sadece 2 kardes iken sorunsuzlukta dahi sorun oldu.Kapital düzen yoktu dolayisi ile emperyalist düşüncede yoktu şimdi bu düzen ile bu kardeşlik nasıl olacak?
Başlık: Ynt: Masonluk Nedir?
Gönderen: ANARCHOSA - Ağustos 25, 2016, 08:33:19 ÖÖ
Değerli katılımcılar Sn. ARARAT Sn. Spock ve Sn.Karahan a teşekkür ederim.

Masonların kardeşlikte aradığını bulamaması veya Mason  kardeşlerin aralarına katılan kişide beklentilerini bulamaması konusunda detaylı fikirler var.

Ben bir örnek vermek istiyorum, komik belki ama dışarıdan Masonluğa bakışı belki yanlışta olsa göstermesi bakımından önemli.

Muhasebecim le sohbet ediyorduk,konu bir şekilde buraya geldi.Ben MASONLUK konusunda nötr üm, ne kesin evet ne kesin hayır. O ise biraz antimasonik hikayelerden etkilenmiş ve büyük komplo teorisi,işte Masonlar hertaşın altında vs gibi düşünmeye yakın olduğundan kendisini sohbette yönlendirmedim,konuyu kendisi bir yere getirdi. Ve şöyle bitirdi:

-'Masonluğa yeni girene zaten diğer Masonlar 1-2 yüklü meblağlı ÇEK yazıyorlarmış, ondan sonra tabii adam yürüyüp gelişiyormuş'

Maalesef dışardan bakış birbirine Titan saadet zinciri gibi bağlı,ticari bir çıkar örgütü gibi görünüyor,oradan bakıldığında.Hal böyleyken iyi adamdır diye davet edilen kişi belkide kafasında bu beklenti ile aileye katılsa da zamanla bu hayali suya düşünce 'karın doyurmayan bilginiz sizin olsun ' deyip  başka şeyleri bahane ederek ayrılıyor yada düzensiz hale geliyor.

Netice olarak nereyi doyurmak istediğinle alakalı sanırım, karnın ve gözün doymak istiyorsa başka, Bilgi açlığın,kamil insan olma açlığın varsa başka.

Saygılarımla
Başlık: Ynt: Masonluk Nedir?
Gönderen: Tık-Tik-Tak - Ağustos 25, 2016, 12:47:12 ÖS
Bilinen masonluğun temellerin de ,Trinity Koleji, Cambridge; ne kadar yer tutar?
Başlık: Ynt: Masonluk Nedir?
Gönderen: Zaharoff - Ağustos 25, 2016, 12:54:08 ÖS
Masonluğun dünyada ki sorunları çözebildiğini zannetmiyorum.
Belki Masonluk da suç yoktur. Masonlardadır sıkıntı.
Başlık: Ynt: Masonluk Nedir?
Gönderen: ANARCHOSA - Ağustos 25, 2016, 01:13:56 ÖS
Masonluğun dünyada ki sorunları çözebildiğini zannetmiyorum.
Belki Masonluk da suç yoktur. Masonlardadır sıkıntı.

Sn Zaharoff ,
Masonluğun Dünyanın Sorunlarını Çözmek gibi bir misyonu olduğunu düşünmüyorum.

Başlık: Ynt: Masonluk Nedir?
Gönderen: Tık-Tik-Tak - Ağustos 25, 2016, 02:53:58 ÖS
 Evren'deki her denklem kendi içinde zıttını oluşturur.Bu zıtlıklar eşit oran da etkin ise,iki tarafın da gelişmesine olanak tanır.Eğer bu zıtlıkların bir tarafı çöker ise,ayni kaynaktan doğan diğer zıtlık da çöker.Her zıtlık kendi doğasına göre belirlenir. Zıtlıklar oluşur iken,birbirlerine ne kadar özdeşlik barındırır ise okadar verimlidir.

Masonluk kavramı: bu zıtlıkların evrenin de doğan  anomalilerden biridir.Ama en güçlüsüdür. kendini Dünya'ya yaya bilmiş olması örnektir.Ya da: Anomalilerin yükselte bildiği en büyük sentez dağıdır.

Masonluk: Kendi içine bak; zıtlığını gör.Kendini bil,herşeyi çöz.Bütün bu zıtlıklarda ki dengeyi bul,tekliği hisset ve tek göz ile gör.

 Blinen evrenin doğası,İnsan zihnin de ve bedenin de,soyutlaşarak ilerleyen ve karmaşıklaşan zıtlıklardan ibarettir.Masonluk bu zıtlıkların herbirinin denge merkezlerini kullanarak, bilinen evreni deneyimleyip tekamül eder; ayrıca yükselir.Yukarıda bhsettiğim gibi Masonluk yükselmesi durmayan bir Sentez dağıdır.

Yeni çağ oluşumları,daha bu evreni algılayamadan, üst boyutlu evrenler hakkın da atıp tutarlar.Asıl yol:3 ile yürüyerek, 5 hissedilmelidir.
Sevgiler.
Başlık: Ynt: Masonluk Nedir?
Gönderen: NOSAM33 - Nisan 09, 2018, 04:26:13 ÖS
T
Alıntı
emel gayesi dünyayı gelecek zaman da var olacağına inandıkları bazı olaylar için ,kontrol altına almak, bir nevi ele geçirmektir. Bunun içinde insanları insan yapan ,onların benliğinin ve direncinin asıl kaynağı olan milli ve manevi değerleri bozmayı gaye edinmiştir.Bu ne saçma bir düşünce .Yönetim nasıl bu yazıya onay verir ?