Masonlar.org - Harici Forumu

Masonluk Bilgidir. Bilimdir. Ilimdir. => İktisat - Ekonomi - Tutum bilimi - Geçim bilimi => Konuyu başlatan: shemuel - Haziran 26, 2007, 10:04:56 ös

Başlık: İKTİSAT
Gönderen: shemuel - Haziran 26, 2007, 10:04:56 ös
İktisat veya ekonomi, üretim, dağıtım, tüketim, ticaret, değişim ve bölüşüm ile ilintili etkinliklerin bütünü ile, bu etkinlikleri inceleyen bir bilim dalıdır.

Bir etkinlikler bütünü olarak iktisat ya da ekonominin yapısı, uygarlık tarihi ve toplumsal yapılanmalar ile yakından ilişkilidir.

Bir bilim dalı olarak iktisat ya da ekonomi, dünyadaki kaynakların sınırlı, insan ihtiyaçlarının sınırsız olması yüzünden, kaynakların daha verimli bir şekilde kullanılabilmesini sağlamak amacıyla kurulmuştur. İktisat, incelediği konulara ve kapsamlara göre dallara ayrılır:

Normatif İktisat - Bir durumu hedef olarak gören, ekonomik düzenin nasıl olmasına dair fikirler üreten iktisat dalıdır. Normatif iktisat belirlenen hedefler için neler yapılması gerektiğini araştırır. Sosyal adalet, üst düzey refah için neler yapılması gerektiğini araştırır.

Pozitif İktisat - Sadece ekonomik düzeni sebep-sonuç ilişkisi içinde inceleyen, ekonomi içinde sürekli geçerli kanunları saptamaya çalışan iktisat dalıdır. "Talep artışı enflasyonu nasıl etkiler?" gibi sorulara cevap arar. "Enflasyon hangi düzeyde tutulmalı?" sorusu normatif ikstisatın inceleyeceği bir konudur.

Mikroiktisat veya Mikroekonomi - Tüketicilerin ve firmaların ekonomik davranışlarını; ihtiyaç, fayda, değer, fiyat kavramları ile araştıran iktisat dalıdır. Piyasa türlerini, piyasaların işleyiş mekanizmasını ve farklı piyasa koşullarında firma dengesinin nasıl oluştuğunu da araştırır. Daha basit bir ifadeyle bir şirketin veya tüketicinin kendi iş işleyişi ve dış ekonomik ilişkilerini bireysel olarak inceleyen iktisat dalıdır.

Makroiktisat veya Makroekonomi - Ülke ekonomisini ve dünya ekonomisini ilgilendiren konu başlıklarını inceleyen bir iktisat dalıdır. İstihdam, enflasyon, kamu dengesi gibi konuları inceler.
Başlık: Re: İKTİSAT
Gönderen: shemuel - Haziran 26, 2007, 10:50:12 ös
   TİCARİ KAPİTALİZM

Kapitalizmin erken veya ilk aşamasıyla ilgilidir. Yeniçağ'ın başlangıcında, büyük coğrafi keşifleri izleyen yıllarda Atlantik Kıyılarında gelişmiştir. Sermaye, ticaret ve para muamelelerine yöneldiği için kapitalizmin bu aşamasına ticari kapitalizm adı verilmiştir.

Avrupa’nın Uzak Doğu ile ticaretinin 16. yüzyıldan itibaren Akdeniz’den Atlantik Kıyılarına kayması, ticari kapitalizmin İngiltere, İspanya ve Portekiz Kıyılarında yoğunlaşmasına yol açmıştır. Büyük imparatorlukların denizaşırı sömürgeler kurmaları, deniz ticaret filolarını geliştirmeleri, anavatana hammadde ve maden taşımaları, kapitale ve kapitalizme büyük imkânlar yaratmış, kapital birikiminin hızlanmasını ve yoğunlaşmasını sağlamıştır.

Ticari kapitalizm, 18. yüzyılın ortalarına ve kısmen ikinci yarısına kadar sürmüştür. Avrupa ülkelerinin bu dönem içinde yürüttüğü iktisadi politakaya merkantilizm adı verilmiştir.
Başlık: Re: İKTİSAT
Gönderen: shemuel - Haziran 26, 2007, 10:52:47 ös
    Marxist Ekonomi

Karl Marx’ın kapitalist ekonomilerdeki süreçleri inceleyen ve eleştiren “ekonomist” yanıdır. Marx özellikle, değer fiyat ve kâr gibi ekonomik olaylar üzerinde durmuştur. Marx’ın ekonomik olayları ele alıp incelemesindeki amacı, modern herhangi bir ekonomistin amacından farklı değildir: Belirli bir tarih dönemindeki ekonomik olayları ele alarak bu olaylar arasındaki neden-sonuç ilişkilerini tarafsız ve tutarlı bir şekilde ortaya çıkarmak, tıpkı modern iktisatçıların değer, ücret ve kâr kuramlarında ortaya koyduğu tümdengelimci mantık düzeni ve bazı dağınık tümevarımlı verileri ile Marx, hiç değilse sunuş açısından, modern ekonomi kuramına son derece yaklaşmaktadır.

Marx, kapitalist ekonomilerde faaliyette bulunan değer belirleyici kuvvetleri incelerken iki değer biçimi arasında kesin bir ayrım yapar: “Kullanım değeri” ve “mübadele değeri.” İlki, yani kullanım değeri, bir nesnenin mal sahibi için ne kadar kullanışlı olduğunu ya da kullanılmasından mal sahibinin ne kadar yararlandığını, tatmin olduğunu, zevk aldığını gösterir.

Kullanım değeri, bir soyutlamadır. Tamamen içsel bir kavramdır. Kullanım değeri yönünden bir nesnenin niceliğini yalnız ve yalnız onu kullanan ya da kullanacak olan kimse belirleyebilir. O zaman bile, kullanım değeri olan bir başka birime kıyasla, sahibinin nazarında artı ya da eksi nicelikte olabilir.
Başlık: Re: İKTİSAT
Gönderen: nietzsche - Haziran 27, 2007, 08:28:48 öö
iktisat öğrencisiyim..fena mı fena bir hocam var dersten soğumak da istemiyordum. bunlar bana okurken moral verdi açıkcası teşekkürler
Başlık: Re: İKTİSAT
Gönderen: SublimePrince - Haziran 27, 2007, 06:53:03 ös
Eger hocanizla sorununuz varsa, derse konsantre olabilmek icin kendinizi egitme yoluna gidiniz. Yani konulari dersi gecmek icin veya hocanizin istedigi sekilde ogrenmek yerine sindire sindire ogreniniz. Bazi konularin temelini ogrendiginiz surece, hoca ne kadar kotu olursa olsun, sizin bilgileriniz hep dogru olacaktir.
Başlık: Re: İKTİSAT
Gönderen: shemuel - Haziran 28, 2007, 09:31:08 ös
Aciyo Faiz Teorisi

Aciyo, İtalyanca’dan gelme bir sözcüktür. Aslı aggio’dur. Bankaların yaptıkları operasyonlar dolayısıyla müşterilerinden aldıkları ücreti ifade eder. Banka hizmetleri, zaman ve “mekan” boyutlarında olabilir. “Mekan” boyutunda hizmete bir örnek transfer işlemleridir. Böhm - Bawerk’in Aciyo Faiz Teorisi’nde, aciyo terimi zaman boyutu açısından kullanılmıştır.

Aciyo Faiz Teorisi “zaman tercihi” kavramına dayanmaktadır. Bu teoriye göre, zaman sorunu faizin ağırlık merkezidir. İnsanlar, genellikle güncel gereksinmelerini ön planda tutarlar ve geleceği aynı ölçüde önemsemezler. Güncel gereksinmelerin ön plana alınmasının nedeni, iyimserliktir; ilerde her şeyin daha iyi olacağına beslenen inançtır. Önemli olan bugünün gereksinmesi, bugünün fırsatı olduğundan, elimizde bulunan para, yarı n elimize geçeceğini umduğumuzdan daha büyük değer taşır.

Şimdiki para, insanlara geleceğin parasından daha iyi görünür. Bugünün hazır parası ile yarının belirsiz parası arası nda, bir zaman tercihi vardır. Böhm-Bawerk de, Jean Baptiste Say gibi, paranın arz ve talep arasında bir saydam perde olduğunu düşünmüştür. Aslında malların parayla değil birbirleriyle değiştirildiklerini yazmıştır. Kredi, bugünkü malların yarınki mallarla mübadelesini sağlayan, mübadelelerle zaman boyutunu devreye sokan araçtır.

Elimizdeki paranın ya da bu parayla alacağımız malın yararı, yarının parasına ve malına üstündür. Başka bir deyişle, bugünkü malların yarınki mallarla, bugünün parası ile yarının parasını mübadele edebilmek için agio farkının giderilmesi gereklidir. Faiz, bu farkı gidermektedir.
Başlık: Re: İKTİSAT
Gönderen: shemuel - Haziran 28, 2007, 09:40:48 ös
Manchester Okulu

1838 yılında Manchesterlı iki işadamının Hububat Kanunu'na (Corn Law) karşı kurmuş oldukları derneğin üyelerine verilen addır. Klasik İngiliz ekonomistleri serbest ticaret taraftarı idiler; İngiltere'de tarımın hububat kanunlarıyla himaye edilmesine karşı çıkıyorlardı.

Sanayi Devrimi sırasında her yıl parlamentoya serbest ticaret lehinde kanun teklifleri yapılmaktaydı. Bu hareket, 1838 yılında Hububat Kanunu'na karşı kurulmuş olan dernekle kuvvet kazanmıştır.

Dernek, Richard Cobden ve John Bright adlarında kendi kendilerini yetiştirmiş iki Manchesterlı işadamı tarafından, toplu hareketi siyasi bir baskı aracı olarak kullanmak üzere kurulmuştu. Bir taraftan bu derneğin üyelerinin faaliyeti, diğer taraftan İngiltere'de tarımdan az ürün elde edilmesi ve İrlanda'da açlığın başgöstermesi sonucu, muhafazakâr hükümet 1846 yılında hububat kanunlarını kaldırmıştı.

Uzun süren parlamento tartışmalarında muhalefet lideri Disraeli, hububat kanunlarının kaldırılmasını savunanlara karşı "Manchester Okulu" terimini kullanmıştıü Bu ifade ile, Muhafazakâr Parti'nin Manchester ve dolayındaki pamuk imalatçılarının etkisi altında kaldığını vurgulamak istemişti.

Daha sonra Manchester Okulu terimi, fabrikalara ve işçi sendikalarına cephe alan İngiliz klasik ekonomi okulunu karikatürize etmek için kullanılmıştır. Gerçekte klasik ekonomistler bu kadar aşırı fikirleri benimsemiş değillerdi. Bu nedenle, bir Manchester ekonomi okulundan çok, bir Manchester işadamları ve politikacılar okulundan söz etmek daha yerinde olur
Başlık: Re: İKTİSAT
Gönderen: nietzsche - Temmuz 08, 2007, 02:11:32 öö
sayın shemuel verdiğiniz bilgiler için size minnettarım. bir de grafikler olsaydı zaten  tekrar yapmamı gerektirecek kaynak burası olurdu ki bu bile gerçekten temel ve yararlı oldu. saygılarımla
Başlık: Re: İKTİSAT
Gönderen: Itzhak - Temmuz 09, 2007, 01:45:46 öö
Shemuel bence bu sesı duy ve yardımcı olmaya calıs grafıklerıde arastırmalısın gıbıme gelıor bana bakma ben sefarad damadıyım :D
Başlık: Re: İKTİSAT
Gönderen: nietzsche - Temmuz 09, 2007, 01:51:26 ös
Sevgili  ITZHAK öneriniz  gerçekten beni sevindirdi.  Saygılarımla...
Başlık: Re: İKTİSAT
Gönderen: Itzhak - Temmuz 10, 2007, 02:34:38 öö
Shemuel gelınce yardımcı olmaya calısacaktır.Ben kendısıne bır onerıde bulunmadım sadece rıca edıyorum ...Umarım benı kırmaz ve sız ve sızın gıbı ıktısatla ugrasanlara yardımcı olur...
Başlık: Re: İKTİSAT
Gönderen: shemuel - Temmuz 11, 2007, 01:32:29 öö
sayın shemuel verdiğiniz bilgiler için size minnettarım. bir de grafikler olsaydı zaten  tekrar yapmamı gerektirecek kaynak burası olurdu ki bu bile gerçekten temel ve yararlı oldu. saygılarımla
Ekonomik grafiklermi?
Başlık: Re: İKTİSAT
Gönderen: nietzsche - Temmuz 11, 2007, 01:40:40 öö
eğriler, grafikler ne yaparsanız artık :) bunun dışında da önereceğiniz kaynaklar varsa sevinirim ilginize teşekkür ediyorum tekrar. en içten saygılarımla..

sayın shemuel verdiğiniz bilgiler için size minnettarım. bir de grafikler olsaydı zaten  tekrar yapmamı gerektirecek kaynak burası olurdu ki bu bile gerçekten temel ve yararlı oldu. saygılarımla
Ekonomik grafiklermi?
Başlık: Re: İKTİSAT
Gönderen: shemuel - Temmuz 11, 2007, 01:51:03 öö
Şu anda size ancak site önere bilirim
yada İstanbuldaysanız beyazıd kütüphanasine baka bilirsiniz
Başlık: Re: İKTİSAT
Gönderen: nietzsche - Temmuz 11, 2007, 01:55:05 öö
Ankaradayım. Siteye bakarım artık.

Şu anda size ancak site önere bilirim
yada İstanbuldaysanız beyazıd kütüphanasine baka bilirsiniz
Başlık: Re: İKTİSAT
Gönderen: shemuel - Temmuz 11, 2007, 01:56:01 öö
kaçıncı yarı yıldasınız?
Başlık: Re: İKTİSAT
Gönderen: nietzsche - Temmuz 11, 2007, 01:57:11 öö
1. sınıfı yeni bitirdim.
Başlık: Re: İKTİSAT
Gönderen: LuckyEye - Temmuz 11, 2007, 01:58:51 öö
Sn. shemuel siz İ.İ.B.F. mezunumusunuz ?
Başlık: Re: İKTİSAT
Gönderen: shemuel - Temmuz 11, 2007, 02:05:54 öö
Sn. shemuel siz İ.İ.B.F. mezunumusunuz ?
hayır ben yüksek ilk okulu çift dikişle 10 senede bitirdim :)
Başlık: Re: İKTİSAT
Gönderen: LuckyEye - Temmuz 11, 2007, 02:07:29 öö
Sn. shemuel siz İ.İ.B.F. mezunumusunuz ?
hayır ben yüksek ilk okulu çift dikişle 10 senede bitirdim :)

vay anasını :) yazdıklarınız wikipedi kokuyorda yinede meraktan sordum Yahudi olduğnuza gitgide kanaat getirmeye başlıyorum ilkokul mezunu biri ancak Yahudi olursa iktisata ilgi duyar.
Başlık: Re: İKTİSAT
Gönderen: shemuel - Temmuz 11, 2007, 02:07:50 öö
1. sınıfı yeni bitirdim.

http://politics.ankara.edu.tr/~aydinona/rehber/

biliyormusun bilmem ama belki bu site sana yardımcı olabilir.
işini görmezse başka siteleride yaza bilirim.
Başlık: Re: İKTİSAT
Gönderen: Itzhak - Temmuz 11, 2007, 02:08:41 öö
Eee kafa okumaya degıl tıcarete basıyor tabıı bunda gulecek bırsey yok ırsi olsa gerek :D
Başlık: Re: İKTİSAT
Gönderen: Itzhak - Temmuz 11, 2007, 02:10:16 öö

vay anasını yazdıklarınız wikipedi kokuyorda yinede meraktan sordum Yahudi olduğnuza gitgide kanaat getirmeye başlıyorum ilkokul mezunu biri ancak Yahudi olursa iktisata ilgi duyar.
Yazdıklarına bıraz dıkkat et....
Başlık: Re: İKTİSAT
Gönderen: LuckyEye - Temmuz 11, 2007, 02:11:39 öö
Üstünemi alındın aslında senimi kastetmiştim shemuele lafım yokmuydu belkide öyledir...
Başlık: Re: İKTİSAT
Gönderen: nietzsche - Temmuz 11, 2007, 02:12:38 öö
teşekkürler sayın shemuel.

1. sınıfı yeni bitirdim.

[url]http://politics.ankara.edu.tr/~aydinona/rehber/[/url]

biliyormusun bilmem ama belki bu site sana yardımcı olabilir.
işini görmezse başka siteleride yaza bilirim.
Başlık: Re: İKTİSAT
Gönderen: shemuel - Temmuz 11, 2007, 02:12:57 öö
Sn. shemuel siz İ.İ.B.F. mezunumusunuz ?
hayır ben yüksek ilk okulu çift dikişle 10 senede bitirdim :)

vay anasını yazdıklarınız wikipedi kokuyorda yinede meraktan sordum Yahudi olduğnuza gitgide kanaat getirmeye başlıyorum ilkokul mezunu biri ancak Yahudi olursa iktisata ilgi duyar.
;D
güzel bir cevap
yahudi olduğum konusunda kuşkunmu var.doğru ya sanal ortamdayız.
iŞTE O İLK OKUL MEZUNLARI BU GÜN DÜNYA EKONOMİSİNİ ELİNDE TUTUYOR.
Başlık: Re: İKTİSAT
Gönderen: LuckyEye - Temmuz 11, 2007, 02:13:51 öö
Kusura bakma seninle ilgisi yok da birileriyle ilgisi var zaten baksana hemen üstlerine alındılar.
Başlık: Re: İKTİSAT
Gönderen: Itzhak - Temmuz 11, 2007, 02:17:36 öö
Bana satasarak olayı kısısel tartısma boyutuna cekmeye calısma senın ne ıcın burada oldugunu bılıorum..Birlik bozulmaz ve beraberlıkte........
Başlık: Re: İKTİSAT
Gönderen: LuckyEye - Temmuz 11, 2007, 02:18:45 öö
Peki istersen olayı özele taşıyalım görünen köy klavuz istemez kim kimse sataştı? Birlik ve bereberliği bozmayan Türkçezi güzel arkadaşım.
Başlık: Re: İKTİSAT
Gönderen: shemuel - Temmuz 11, 2007, 02:19:21 öö
Sn. shemuel siz İ.İ.B.F. mezunumusunuz ?
hayır ben yüksek ilk okulu çift dikişle 10 senede bitirdim :)

vay anasını :) yazdıklarınız wikipedi kokuyorda yinede meraktan sordum Yahudi olduğnuza gitgide kanaat getirmeye başlıyorum ilkokul mezunu biri ancak Yahudi olursa iktisata ilgi duyar.
kardeşim kafama göre yazdımmı kaynak soruluyor.
en iyi kaynak wikipedi yeri geldimi herkes alıntı yapabiliyor.Kitaplığımdaki kitaplardada aynı şeyler yazıyor.
herkes bilgilerini Tanrıdanmı alıyor.
Başlık: Re: İKTİSAT
Gönderen: Itzhak - Temmuz 11, 2007, 02:21:22 öö
Peki istersen olayı özele taşıyalım görünen köy klavuz istemez kim kimse sataştı? Birlik ve bereberliği bozmayan Türkçezi güzel arkadaşım.
Özeldede senınle tartısmam gıt kendıne gore bırını bul tamam pes benden ustun kısılıklısın ne konuda ustun oldugunu sen daha ıyı bılıorsun..
Başlık: Re: İKTİSAT
Gönderen: LuckyEye - Temmuz 11, 2007, 02:22:37 öö
Sn. shemuel siz İ.İ.B.F. mezunumusunuz ?
hayır ben yüksek ilk okulu çift dikişle 10 senede bitirdim :)

vay anasını :) yazdıklarınız wikipedi kokuyorda yinede meraktan sordum Yahudi olduğnuza gitgide kanaat getirmeye başlıyorum ilkokul mezunu biri ancak Yahudi olursa iktisata ilgi duyar.
kardeşim kafama göre yazdımmı kaynak soruluyor.
en iyi kaynak wikipedi yeri geldimi herkes alıntı yapabiliyor.Kitaplığımdaki kitaplardada aynı şeyler yazıyor.
herkes bilgilerini Tanrıdanmı alıyor.

Benimde biraz iktisat dersi görmüşlüğüm var ve hala gördükçe mideme bir bulantı geliyor çok zorlandım açıkcası doğal ilgi duyanlar beni şaşırtıyor Niçe de İktisat okuyor galiba çok büyük ihtimalle oda İktisattan muzdariptir bir çok öğrenci gibi.
Başlık: Re: İKTİSAT
Gönderen: nietzsche - Temmuz 11, 2007, 02:24:59 öö
mustariplik var biraz ama böyle devam etmeyeceği kesin gerekirse kendimi de zorlayacağım.
Başlık: Re: İKTİSAT
Gönderen: shemuel - Temmuz 11, 2007, 02:28:12 öö
İktisat mideni bulandırdığı içinmi (ilkokul mezunu biri ancak Yahudi olursa iktisata ilgi duyar.) kelimesini kullandın
Allah cezanı vermesin bende hakaret ediyorsun sandım.

Başlık: Re: İKTİSAT
Gönderen: LuckyEye - Temmuz 11, 2007, 02:29:46 öö
Yani biraz ekonomi para merkalısı oluyorlarya o bakımdan yoksa hakaretten değil.Birisi nasıl İşletme İktisat yani idari bilimlerden herhangi bir okul okumadan iktisata ilgi duyar babında söyledim.
Başlık: Re: İKTİSAT
Gönderen: shemuel - Temmuz 11, 2007, 02:40:07 öö
Yani biraz ekonomi para merkalısı oluyorlarya o bakımdan yoksa hakaretten değil.Birisi nasıl İşletme İktisat yani idari bilimlerden herhangi bir okul okumadan iktisata ilgi duyar babında söyledim.
İktisat ilgi alanıma giriyor ama inanki para meraklısı değilim.Temel güç ekonomi olduğu içindirki ilgimiz ondandır.
Ayrıca inanki iktisatı okulda değil esnaflıkta daha iyi kavradım dersem yalan olmaz.
bizim bir arkadaş var kendisine kağıtçı yosef diyoruz.Kağıtçı derken yanlış anlama lakabı o sokaktan kağıt toplamıyor.Matbaalara kağıdı toptan veriyor.
Kendisi iktisat mezunu ve diyorki: okulda harcadığım zamanı babamın yanında harcasaydım İktisatın kralı olurdum.
Başlık: Re: İKTİSAT
Gönderen: LuckyEye - Temmuz 11, 2007, 02:42:35 öö
Aslında ilk başlarda terimler tanımlar falan güzel gidiyor sonra işin içine grafikler tablolar girdimi eğriler doğrular Y ler Xler falan eyvah diyorsun ip orada kopuyor işte praktikte görmek elbet daha iyidir ama Türk eğitim sistemi işte.
Başlık: Re: İKTİSAT
Gönderen: nietzsche - Temmuz 11, 2007, 02:43:40 öö
Aslında ilk başlarda terimler tanımlar falan güzel gidiyor sonra işin içine grafikler tablolar girdimi eğriler doğrular Y ler Xler falan eyvah diyorsun ip orada kopuyor işte praktikte görmek elbet daha iyidir ama Türk eğitim sistemi işte.

Kesinlikle katılıyorum.
Başlık: Re: İKTİSAT
Gönderen: shemuel - Temmuz 11, 2007, 02:49:24 öö
Aslında ilk başlarda terimler tanımlar falan güzel gidiyor sonra işin içine grafikler tablolar girdimi eğriler doğrular Y ler Xler falan eyvah diyorsun ip orada kopuyor işte praktikte görmek elbet daha iyidir ama Türk eğitim sistemi işte.
Böylece insanlar sıkılıyor.her şey teoride kalıyor
Başlık: Re: İKTİSAT
Gönderen: shemuel - Temmuz 11, 2007, 02:56:05 öö
sevgili nietzsce
http://www.ekodialog.com/ekonomi_sorulari.html
umarım işine yarar
Başlık: Re: İKTİSAT
Gönderen: LuckyEye - Temmuz 11, 2007, 02:58:48 öö
NTV deki ekodiyaolog programını çok seviyordum ama Asaf Savaş Akat ayrılalı tadı çıkmıyor bazen alkollü gelirlerdi çok komik olurdu birbirlerine dinazor derlerdi :) Deniz Gkçe geçen Asaf Bey için bizim büyük dinazor gideli atışmanında tadı çıkmıyor falan dedi biraz iyi oluyor kafa yapıları eğlenceli program oluyor iktisadı sevidirebilir belki...
Başlık: Re: İKTİSAT
Gönderen: nietzsche - Temmuz 11, 2007, 02:59:37 öö
Site gayet yararlı saolun.

sevgili nietzsce
[url]http://www.ekodialog.com/ekonomi_sorulari.html[/url]
umarım işine yarar
Başlık: Re: İKTİSAT
Gönderen: nietzsche - Temmuz 11, 2007, 03:10:03 öö
Bana fazla laubali geliyordu o program bayadır izlemiyorum.

NTV deki ekodiyaolog programını çok seviyordum ama Asaf Savaş Akat ayrılalı tadı çıkmıyor bazen alkollü gelirlerdi çok komik olurdu birbirlerine dinazor derlerdi :) Deniz Gkçe geçen Asaf Bey için bizim büyük dinazor gideli atışmanında tadı çıkmıyor falan dedi biraz iyi oluyor kafa yapıları eğlenceli program oluyor iktisadı sevidirebilir belki...