Masonlar.org - Harici Forumu

Mason ve Masonluk Nedir? => Masonluk ile ilgili Sorular ve Cevaplar => Konuyu başlatan: enelsır - Mayıs 18, 2013, 09:13:09 ÖÖ

Başlık: Özgürlük, Dogma, Bağnazlık (4)
Gönderen: enelsır - Mayıs 18, 2013, 09:13:09 ÖÖ
Devam...

Masonlukta hiçbir dogma yok mudur?

Kimi mason kuruluşlarının kendilerine özgü birtakım dogmaları yok değildir. Yöntemlerin tartışılıp sorgulanabildiği ortamlar, tartışılan konuda yeni benimsemeler kabul görünceye kadar eski uygulamalarını sürdürmek zorundadır. Aksi halde “düzen”den söz edilemez. Eğer herhangi bir ilke ya da yöntem “saltık biçimde değiştirilemez ve tartışılamaz” olarak niteleniyorsa, kavramın tanımı uyarınca bu bir dogma sayılır. İlke ve yöntemlerde değişmezliği savunan kimi mason kuruluşları vardır ve bu konudaki değişimi “özünden farklılaşma” olarak kabul ederler.

Bir kurumun varlığını sürdürebilmesi için, mutlaka belli bir amacı birtakım ilkeleri ve bir çalışma yöntemi olması gerekir. Bunlar zaman içinde özgürce sorgulanabiliyor, köklerinde var olan töresellik göz ardı edilmeden evrimsel doğrultuda yeniden yorumlanıyor ve ortak akıl gereğince alınan kararlarla geliştiriliyorlar ise, dogmatik yapı aşılmış demektir.

Mason kuruluşlarında amaç çok genel bir çerçeve içinde belirlenmiştir. Tüm insanların barış ve mutluluğuna yönelik evrensel bir amaç, bu nesnel genişlik içinde bir dogmaya dönüşemez.

Bu amaca giden ilke ve yöntemler de belirlenmiştir. Ancak, pek çok mason kuruluşunda bunlar günün koşulları doğrultusunda sorgulanır, tartışılır ve güncel gereksinmeler uyarınca gelişime uğrarlar. İlkelerdeki değişim, çağın düşünce yapısını değiştiren evrimsellik anlayışından ileri gelir.  Yöntemler ise, güncel uygulama gerekleri kapsamında ve daha sık olarak elden geçirilerek, yer yer değişime uğrayabilirler.
Başlık: Ynt: Özgürlük, Dogma, Bağnazlık (4)
Gönderen: ADAM - Mayıs 20, 2013, 01:01:06 ÖS


Sayın enelsır hiç boş durmuyor; ne güzel!

Şimdi de “Masonlukta hiçbir dogma yok mudur?” diye bir soruyu getirmiş gündeme.

Aktarım yaptığı kitaptaki açıklama, bu konuda yumuşak bir eğilim izliyor görebildiğim kadarıyla. Hem dogmaya karşı hem hiçbir dogma bulunmayışının da olanaksızlığını belirten.

Kuşkuluyum… Acaba savunulan ve en azından şimdilik gerekli/yararlı görülen birtakım ilkeler ve yöntemler dogma olarak nitelenebilir mi?

Bence evet!... Ancak ne zaman evet biliyor musunuz? Bu ilke ve yöntemlerin gelecekteki bir zaman diliminde ve toplumsal koşullar nedeniyle, kültür uyarınca, farklı ya da değişebilir oldukları benimsenirse.

Bu tolerans olmayınca, tutum bağnazlığa yönelir ve öyle kesinlikler dogma olacağı içindir ki ilgili mason kuruluşları bu kez “dogmatik” olarak nitelenmeyi bile hak edebilir.

Nitekim Masonluğun liberal cephesinde kimileri, kendilerini nitelerken, bu nedenle aslında Fransızca olan “adogmatik” sıfatını kullanıyor. Böyle bir sıfat bizim dilimizde (Türkçede) yok. Zaten Türk mason yazınında da pek seyrek geçiyor. Mason Sözlüğü’nde yok.

Buna karşılık bir “Dogmatik Masonluk” başlığı var ama bence bu bir tepkinin sonucunda örgütsel bakımdan ortaya çıkmış olan bir terim.

Dogmatik olmamak için önemli olan nokta, kişilerin de kurumların da kendi dogmalarını (varsa) sorgulayabilmeleri…


Başlık: Ynt: Özgürlük, Dogma, Bağnazlık (4)
Gönderen: ceycet - Mayıs 20, 2013, 03:39:35 ÖS

Sorgulamayan cahildir;sorgulatmayan ise zalim.

M.Kemal ATATÜRK