Masonlar.org - Harici Forumu

Mason ve Masonluk Nedir? => Masonluk ile ilgili Sorular ve Cevaplar => Konuyu başlatan: karahan - Mayıs 24, 2013, 01:21:23 ös

Başlık: Masonluk dengemidir?
Gönderen: karahan - Mayıs 24, 2013, 01:21:23 ös
Denge nedir?

Bir cisme etki eden kuvvetlerin bileşkesinin ve herhangi bir noktaya göre momentlerinin toplamının sıfır olması hali. Denge halinde bulunan bir cismin ivmesi de sıfırdır. Dışarıdan herhangi bir kuvvet etki etmediği müddetçe cisim denge halini bozmaz.

Herhangi bir olgunun türevinin sıfıra eşit olma durumu veya farklı etmenler altında değişen olgularda karşıt etmenlerin birbirine eşit olması ya da bir sistem söz konusu olduğunda sistemin değişmeme eğilimli durumu,
wikipedi.

İnsan faaliyetleri sonucunda zamanla veya çok süratle bozulabilen ve genel yaşamı çok olumsuz biçimde etkileyecek sonuçların ortaya çıktığı canlı ve cansız varlıklardan oluşan yaşam çevresinde mevcut doğal uyuma verilen genel addır yani doğal denge.

Aslında dünyamızdaki tüm yaşamın bir dengesi ve akışı vardır,bı denge ve akış insan hayatını olumlu yada olumsuz etkiler,kararlarımız denge üzerinde hep belirleyici olur.

Masonlukta hayatın bu tarafından baktığımızda denge ve düzen anlamında doğada var olan bu sistemle benzeş noktaları nelerdir?
Mason olan kişilere aslında bir nevi bu dengelermi öğretiliyor?

saygılarımla
Başlık: Ynt: Masonluk dengemidir?
Gönderen: symbol - Mayıs 24, 2013, 03:36:11 ös
Sayın karahan,

Bu sorunuza kendimce biraz farklı yaklaşmak isterim.Bana göre masonluk dengemidir? sorusunun cevabı ahlak bir dengedir olabilir.''Ma­sonluk,alegoriler perdesi arkasına gizlenmiş,semboller ile tarif edilen kendine has bir ahlâk sistemidir".

Şimdi elimden geldiği kadar açmaya çalışacağım.

İçinde yaşadığı çağ ve toplumun insan aksiyonlarına vermiş olduğu yeni yönlere ayak uydurabilen,vicdanını bu dinamik gerçekliğe göre düzenleyebilen ve ilerleyene engel olmayan kimseye ahlaklı insan diyebiliriz.Ahlak,ölümsüz ruha bağlı bir niteliktir ve beş duyumuzun bir ürünü değildir.Duyularımızla gelen iştahlar,ihtiraslar ahlaki yüksek değerlere ulaşmamıza engel olabilir.Ahlak,hem ruhumuzla olan ahenk ilişkileri tutuşturan,hem de insanların etraflarındaki dünya ile düzenli ilişkileri meydana getiren yasadır.

Ahlak bir dengedir,bir kuvvet dengesidir.Eğer akıl beynin fonksiyonuysa ve Tanrı en mükemmel beyni insanoğluna vermişse,onun kullanabileceği en güçlü araç Akıl'dır ve akıl mutlaka Kuvvet'le tamamlanmalıdır.Çünkü her türlü ahlak ve normatif düzen kuvvet üzerine kurulmuştur.Ahlakın her hükmü değişebilir fakat ahlakın akılcı bir uzlaşmaya dayandığı ve ancak kuvvetle ayakta tutulabileceği gerçeği değişmez.Ahlakı ayakta tutacak kuvvet toplum bilinci olmalıdır.Toplum bilincinden doğan kuvvet,topluma mal olmuş değerlere olan saygı ve onları yaşatma isteğidir.

Belki saçmaladım ama bana göre masonlukta denge ahlak ile açıklanabilir.

Saygılarımla...Başlık: Ynt: Masonluk dengemidir?
Gönderen: karahan - Mayıs 24, 2013, 05:53:31 ös
Teşekkürler sn.symbol

Zaten bana göre terimi ile başladığınız için sizin anlayıp kavrayabildiğiniz ve kabul ettiğiniz değerleri anlattınız.
Ben bu soruyu şu amaç ile sordum kainat mükemmel bir uyum ve denge üzerine kurulmuştur,ve bu denge salt insandan ibaret değildir ,insan sadece o dengenin ürünlerinden birisidir.Gündüzü geceye olan ihtiyacı ve birlikteliklerindeki ahenkli ve hiç değişmeyen süreç,tüm varlıkların birbirlerine ihtiyaçlarındaki denge unsuru sadece akıl sahibi biz insanların bu dengeyi arayıp bulurken bizim haricimizdeki yaşayan tüm canlılara verdiğimiz zararıda gözönüne aldığımızda,bizden başka canlıların kainatın dengesine yaptığı mükemmel katkının yanında biz insanların üstelik akil ve akıllı insanların bu dengeye karşı verdiğimiz olumsuz savaşı düşününce,masonlar bu dengenin yeniden kurulması ve kainatın hakettiği ahengi tekrar bulabilmesi için öncelikle ilk unsur insanın kendi dengesini bulup tutunabilmesidir ,bunun içinde temel öge ahlak sistemidir.

Masonluk işte bu temel ahlak sistemini insanlığa geri verebilecek bir sistem iddiasında bulunabilirse bu denge kurulabilir.Aslında her insan tüm yaşamı boyunca hep bozulan ve tepetaklak olan bu dengenin arayışı içinde olur bazende aradığını bile bilmeden.

Denge çok önemli bir kavram.

sevgilerimle
Başlık: Ynt: Masonluk dengemidir?
Gönderen: sad - Mayıs 24, 2013, 09:15:49 ös
 Bence sadece masonluk değil yaşam bir dengedir. Kamil insan olmaya çalışan ya da olan her insan gibi pek tabi masonlar da dengeli (itidal sahibi) bireyler(dir) olmaya çalışmaktadırlar...  zahiri ile batıni olan, görünenle görünmeyen ya da madde ile mana arasında tabi ki bir denge söz konusudur.

Böylece sizi orta (İTİDAL ÜZERE, ADİL) bir ümmet kıldık.  el-Bakara

Allah semayı yükseltti ve mizanı (ÖLÇÜYÜ) koydu. Öyleyse, sakın taşkınlık edip ölçüyü bozmayın. er-Rahman

Eli sıkı olma; büsbütün eli açık da olma.(YANİ DENGELİ OL) Sonra kınanır, (kaybettiklerinin) hasretini çeker durursun.  el-İsra 

Ayrıca inşa sanatında hem tasarım sürecinde (batıni), hem uygulama aşamasında (zahiri) kullanılan, aynı zaman da masonluğun önemli sembollerinden "gönye" denge kavramı için iyi bir örnektir kanımca.

saygılarımla...
Başlık: Ynt: Masonluk dengemidir?
Gönderen: ADAM - Mayıs 25, 2013, 08:10:47 öö

Bu başlık altındaki söyleşi çok iyi gidiyordu.

Başlığın sorusuna yanıt "hayır" diye verilir aslında. Çünkü Masonluk denge değildir. Fakat Masonlukta denge çok önemlidir.

Ancak konu sadece böyle bir ayrıntı oldağa için ben karışmamıştım.

Derken sayın sad kalkıp konunun içine Kuran ayetlerinden örnekler  yerleştirmeye girişti.

Masonluğun bunlarla ilgisi yok. Masonluktaki denge ve ölçü akıl işidir, bilgelik işidir, inanç işi değildir. Hele İslâm inancınra temel alınan Kuran ayetleri işi hiç değildir.  Onların saygın bir yeri vardır ama o yer ayrı bir yerdir.

Masonlukta zahiri ile batıni arasında bir denge kurulmasına çalışılması diye bir şey yoktur. Madde ile mana arasında (doğrusu mânâ şeklinde yazılır) denge kurulması da söz konusu değildir. Masonlukta olmayan şeyleri Masonluğa mal etmek ya da yakıştırmak uygun düşmüyor. bunlar sadece bir tahmin ama yanlış. Doğrusu bu Forumun birçok bölümünde yazılı. Araştırılırsa bulunur ve öğrenilir.

Masoınluk "ümmet" kavramına karşıdır. Ümmetlik toplumun sürü haline dönüşmüş tutsaklığıdır. Masonluk toplumsal özgürlükten yanadır.

Masonluğün benimsediği ölçü, tanrısal nitelikli olduğu söylenen bir ölçü değil, bilimsel, akılcı ve bilgece bir ölçüdür.

Gönye, Masonluğun önemli simgelerinden biridir; bu doğru. Fakat bu simgenin denge kavramıyla bir bağlantısı olup olmadığı tartışılabilir. Benim bildiğim gönye başka kavramların simgesidir de, denge ya da ölçü kavramları başka nesnelerle simgelenir. Şayet gönye ile pergeli bir araya getirirsek, belki o zaman bir denge kavramından söz etme olanağı doğar. Bu konu öyle kanaat belirterek olamıyor; önce bilmek gerek ki yorum yapılabilsin. Yoksa yanlış olması olasılığı daha yüksek. (Forum kuralları bunun daha fazlasını söylememize engel. Saygılı, ölçülü ve dengeli olmalıyız.)

   
Başlık: Ynt: Masonluk dengemidir?
Gönderen: sad - Haziran 04, 2013, 03:42:42 öö
sayın ADAM
 Öncelikle Kuran-ı veya hiçbir kutsal kitabı sizin kullandığınız tabirle bir yerleştirmek benim haddim değildir. Ancak benim, bir arının çiçeklerden güzel olan her özü alıp bal yapması gibi, kaynağı ne (veya kim) olursa olsun güzel bir söz varsa bunu özümsemeye çalıştığım doğrudur. Ben tabi ki bakınız Kuran'da böyle yazıyor bu yüzden kesinlikle böyledir gibi bir bağnazlık yapmadım, ki sizin de örneğin; isa ya tanrının oğlu dediler diye onun güzel sözlerini göz ardı etme bağnazlığa düşmüyorsunuzdur umarım.   
 Dikkatle okursanız ben sadece masonlukta değil kendi yaşamımdaki denge anlayışından bahsettim ve masonlukta da böyle olabileceğini düşündüğümü söyledim.
 Benim tanıdığım masonlar itidal sahibi insanlar, hayatlarında bir denge gözetmektedirler. Bunun dışında zaten yazdıklarımın benim yaşamımla ilgili olduğunu söyledim.
 Benim için zahiri ile batıni, madde ile mana, görünenle görünmeyen ve Tanrısallık ile insanlık arasında bir denge söz konusudur! Benim denge anlayışımda bir tarafı aşağı çekip dengeleyen diğer tarafı tutan zayıflatan değil, birlikte dengelendiğinde bir, tek olan; kuvveti ve güzelliği artıran bir denge anlayışıdır.
 Gönye konusunda ise "kanımca" dememin sebebi ise mimarlık ile alakam olduğu için gönye de şuan benim için gördüğüm bir denge söz konusu, bu sembol bana bunu veriyor.
 Keşke İNŞA SANATINDA kısmını görüp cümleyi daha iyi anlamış olsaydınız. Masonlukta diye başlamamışım sayın ADAM cümleye, inşa sanatında, mimarlıkta gönye her iki süreçte de yer alması ile iyi bir denge sembolüdür demişim ki bu aynı zamanda masonlukta da önemli bir semboldür.  Masonlukta ne olduğunu pek tabi şuan için bilemem, tıpkı sizin bilemeyeceğiniz gibi...
 
Masonluk denge midir? bunun cevabını sadece masonlar verebilecekse bize söz düşmez. Amaç fikir yürütmekse kendi yorumumu tabi ki de kendimce yapacağım, tahminlerde de bulunacağım her harici gibi, arayacağım!

"Masonluktaki denge ve ölçü akıl işidir, bilgelik işidir, inanç işi değildir." dediğiniz cümlede ise bilgeliğin salt akıl işi olmadığı konusunda dolayısı ile dengenin de sadece akıl ile olmadığı konusunda ise fikir tartışmasına hazırım, buyurunuz...

son olarak yazınızı gördüğüm çoğu konu da sizden kaynaklı ve ya karşı taraftan kaynaklı, konu dışı kişisel tartışmalar mevcut, sadece bende böyle bir izlenim oluştuysa da şimdiden kusura bakmayın, lütfen bu konu da da öyle bir tartışma olmadan, dediğim gibi denge, akıl, bilgelik üzerinden gidelim. teşekkürler..

 sevgi ve saygılarımla...
Başlık: Ynt: Masonluk dengemidir?
Gönderen: Arais - Haziran 04, 2013, 05:32:27 öö
Sayın ADAM masonluk ümmet anlayısına karşıdır demiş.

Sayın ADAM masonluktaki kardeşlik anlayışı ile  ümmet anlayışı arasın da ne fark  var ? Kavram olarak fark olabilir ama uygulama acısından yakındır  bence,
bir iki unsur hariç.


Saygılarımla
Başlık: Ynt: Masonluk dengemidir?
Gönderen: ceycet - Haziran 04, 2013, 06:36:57 öö
Sayın ADAM masonluk ümmet anlayısına karşıdır demiş.

Sayın ADAM masonluktaki kardeşlik anlayışı ile  ümmet anlayışı arasın da ne fark ? Kavram olarak fark olabilir ama uygulama acısından yakındır  bence,
bir iki unsur hariç.


Saygılarımla
Masonluk bir din değil,oldu ki din olarak kabul ettik;masonların peygamberi yok.Peygamberi olmayan bir dinin ümmeti de olmaz.