Masonlar.org - Harici Forumu

Mason ve Masonluk Nedir? => Masonluk ile ilgili Sorular ve Cevaplar => Konuyu başlatan: enelsır - Mayıs 27, 2013, 11:17:47 ÖÖ

Başlık: Masonlukta Eşitlik (3)
Gönderen: enelsır - Mayıs 27, 2013, 11:17:47 ÖÖ
Devam...

İnsanlar arasında tam bir eşitlik sağlanabilir mi?

İnsanlar arasındaki çeşitli farklılıkların giderilmesi olanaksızdır. Çünkü bunların birçoğu doğal, ancak bazıları toplumsaldır. Bununla birlikte, tüm farklılıklarına karşın her insana koşulsuz olarak eşit davranmak, her insanı bir diğerine eşit kabul etmek olanaksız değildir. Bu olanağı sağlayacak olan güç ise “insancı sosyal adalet” olarak nitelenebilir. Bunun temelinde de “insan sevgisi” yatar.

Zaten Masonluk, insanların ve toplumların doğal ya da toplumsal farklılıklarından arındırılmasını değil, tüm bu farklılıklarına karşın her insana koşulsuz ve ayrımsız olarak eşit davranılmasını ilke edinmiştir. İnsanlar arasında sağlık, bedensel yetenek, eğitim ve bilgi düzeyi, kültür, ekonomik olanak gibi eşitsizlikler de her zaman var olacaktır. Fakat insanlar hangi toplumun bireyleri olurlarsa olsunlar, aralarında hukuk bakımından tam ve yetkin bir eşitlik sağlanabilir. Bunun sağlanması ise, böyle bir eşitliğin gerçekten benimsenerek istenmesine bağlıdır.


Başlık: Ynt: Masonlukta Eşitlik (3)
Gönderen: ADAM - Mayıs 30, 2013, 04:24:10 ÖS

Her nedense Sayın enelsır’in aktarım serisinin bu başlığı üzerine hiç paylaşımda bulunan olmamış.


Göz ardı mı edildi acaba? Oysa önemli. Soruya bakın hele: “İnsanlar arasında tam bir eşitlik sağlanabilir mi?”

Elbette sağlanamaz. Hayvanlar arasında bile sağlanamıyor; kaldı ki insanlar!…

Ben böyle derim ama benim bu deyişimin pek bir önemi yok. Masonlar ne diyor, ona bakmalı? Öyle ya, herhalde boşuna eşitlik kavramını bir temel ilke olarak almadılar.

Sayın enelsır’ın aktarımında yazarın bu soruya nasıl yanıt verdiğini görüyoruz. Onu yinelemenin alemi yok. Ancak o da bir mason olarak kendi öznel görüşünü sergilemiş olabilir kitabında… Ona katılmayan masonlar da olabilir. Bana katılmayanlar da…

Genelde bir şey dememeyi yeğliyor masonlar biz Masonluğu onlardan öğrenelim diye ama bakalım bu kez bir şey diyen çıkacak mı?

(Umarım masonlar bu sözümü kendilerini rahatsız edici olarak almamışlardır. Bizim onlardan isteğimiz, bilgilerini ve görüşlerini ortaya sermeleri. Ancak eleştiriye dayanamayanlar hiçbir şey demesin elbette.)

Başlık: Ynt: Masonlukta Eşitlik (3)
Gönderen: gnothi - Mayıs 30, 2013, 05:45:40 ÖS
Göz ardı edilmedi aslında. Okundu, takdir edildi.

Zaten Murat Özgen Ayfer'in bu kitabını muntazam olsa da olmasa da masonlar okumuş ya da en azından ilgilendikleri bölümlerini incelemiş oluyorlar. Bu paylaşımlardaki HKEMBL aleyhine kasıtlı olduğunu hissettiğimiz ekleme yorumlar hariç bir şey söylemem; farklı bir obediyans da olsa Büyük Üstatlık mertebesine kadar gelmiş bir masonun yazmış olduğu kitabı eleştirmeye haddim, hele harici bir ortamda hiç olamaz. Doğuyu süslemiş kişiler konuştuktan sonra biz konuşmayız.

Bunu da eşitliğe aykırı bulabilir kimi üyelerimiz şimdi, ama Masonik adap bunu gerektirmekte.

İşte benim susmamın nedeni.

Üzerine tartışmaya gerek olmadığını da düşünüyorum bu paylaşımların; hala ekstra açıklamalara ihtiyaç olduğunu hissetse o zaman sayın Murat Özgen Ayfer genişletilmiş baskısını yayımlardı kitabın, öyle değil mi?

İçten sevgi ve saygılarımla.
Başlık: Ynt: Masonlukta Eşitlik (3)
Gönderen: ADAM - Mayıs 30, 2013, 07:05:06 ÖS

Sayın gnothi'ye saygılar ama kusura bakmasın hayır, bence yanlış!

Sayın enelsır'ın kitabsından aktarımda bulunduğu yazar Murat Özgen Ayfer, Türkiye'nin ünlü masonlarından, değerli bir araştırıcı yazar olabilir. Daha önce elime geçmemiş olduğu ve anlaşılan kolay bulunamayan, bu aktarımın yapıldığı kitabının dışında okumuş ve yararlanmış olduğumuz çok daha geniş kapsamlı kitapları da var, biliyoruz, okuduk, yararlandık, okumamış olanlara okumalarını öneriyoruz, buraya kadar tamam.

Fakat tüm bunlar yazarın bu kitapta yazmış olduklarını "eleştirilmez" kılmaz. Herkes gibi onun da yanlışları, eksikleri olabilir.

Üstelik ben masonların kendilerinden daha ileri dereceli, daha deneyimli, daha ün ve saygınlık vb kazanmış olan kardeşlerini eleştiremeyeceğini de kubul etmiyorum. Öyle olursa, bu Forumda bir başka başlık altında masonların hiyerarşik emir-komuta zincirine tabi olduğunu, üsttekiler her ne derse alttakilerin ona uymak zorunda olduklarını ileri sürden tez doğrulanır gibi olur. Oysa yanlıştır. Öyle şey olmaz. Yoktur da... 

Ancak bu forumun üyesi kimi masonlar, kardeşlerinin yazmış olduğunu kendi aralarında eleştirseler de, hariciler önünde eleştirmek istemeyebilir, bunu doğru görmeyebilir hatta Masonluğun etiketine aykırı sayabilir. Bakın işte bakımdan -gerekçe sahiden öyle ise- haklı olabilirler. O zaman bize de o tutum bakımından saygıyla susmak düşer.

Ancak bize o tutum bakımından düşen susmak, yazıyı eleştirmek ve kendi bildiklerimizi, görüşlerimizi, dileklerimizi belirtmek bakımından bizi susturmaz. Öyle bir susmak, özgürlüğü terk anlamına gelir ister gönüllü olsun, ister etkilemeyle oluşsun.

O yüzden biz eleştirimize devam ederiz, bu ve benzeri başlıklar altında yazılmış olanlar üzerine. Masornlar da, asıl metni değil, bizim yazdıklarımızı eleştirir.

Olmaz mı?
Başlık: Ynt: Masonlukta Eşitlik (3)
Gönderen: karahan - Mayıs 30, 2013, 09:41:26 ÖS
Aslında şu eşitlik kavramına somut örnekler vererek açsak daha iyi olacak daha iyi anlaşılabilmesi için.

2tane oğlum var ve ben birini diğerinden daha fazla sevmiyorum 2 sinide eşit seviyorum neden?

Ben onlar için yaratıcı unsurum bir nevi dünyaya gelmeleri için tek sebebide bu aralarındaki hiç bir farkta bu düşünceyi değiştirmiyor tam eşit sevgi.

İnsanların kendi aralarındaki gerek fiziksel,gerek maddi,ve daha başka nedenlerden dolayı tam eşit olabilme hali mümkün değil aslındasisteminde ruhuna aykırı.

insanların kendi aralarında eşit olamama halide tek bir nedene bağlı olmasada ilk neden sadece güçtür.
Güç paylaşılabilecek bir olgu olmadığı sürece eşitlikten bahsedilemez
Başlık: Ynt: Masonlukta Eşitlik (3)
Gönderen: ADAM - Mayıs 31, 2013, 07:18:29 ÖÖ

Bu konuya daha sonra biraz devam edeceğim. Ancak şu aşamada Sayın Karahan'ın yazısı üzerine küçük bir not düşmek gereğini duydum.

Masonluktaki eşitlik konusu, kişilerin (şu ya da bu nitelikte) birbirlerine eşit olması değildir.  İnsanlar, dolayısıyla kişiler elbette eşit değildir ve bir eşitsizlik vardır; hep olacaktır. Buna karşın bu eşit olmayan kişilere eşit davranılabilir mi? O kişiler eşit olmasalar da eşit tutulabilir mi?

Sorun budur. Öngörülen, yapılması istenen budur.

 
Başlık: Ynt: Masonlukta Eşitlik (3)
Gönderen: ADAM - Mayıs 31, 2013, 12:28:02 ÖS


Bu başlık altındaki ana metinde anahtar tümcecikler var:

-   Tüm farklılıklarına karşın her insana koşulsuz olarak eşit davranmak…

-   Her insanı bir diğerine eşit kabul etmek…

-   “insancı sosyal adalet”… (Burada insancı = hümanist anlamında)

-   Her insana koşulsuz ve ayrımsız olarak eşit davranılması…

-   İnsanlar arasında hukuk bakımından tam ve yetkin bir eşitlik…


Dolayısıyla Masonluktaki eşitlik kavramının ve anlayışının, Forumda daha önce birtakım tartışmalara neden olan konular ile hiç ilgisi olmadığı ortaya çıkıyor. Görüyorsunuz ki burada özele indirgemeler yok; ırk, cinsiyet, soy, dinsel inanç, sosyal sınıf, ekonomik düzey gibi farklılıklardan doğan eşitsizliklere karşı söylenen bir şey yok. Bir ülkü söz konusu: İnsanın kendini başkasına, başkasına kendine eş sayması… 

Toplumların ve insanların bugününe bakacak olursak, belki olacak, olabilecek bir şey değil. Ancak masonlar bunu bir temel ilke olarak benimsiyorsa, benimseyebiliyorsa, herkesin mason olması gerekmediğine göre, mason olmayanların da benimsemesine bir engel yok.

Var mı?

Başlık: Ynt: Masonlukta Eşitlik (3)
Gönderen: ceycet - Mayıs 31, 2013, 12:42:23 ÖS

Engel yok;ama,bu ülkünün toplumun tamamınca veya çoğunluğunca beimsenmesi olasılığı ütopya gibi kalır kanımca...

Nitekim,insanoğlunun evrim aşamasının yeterli seviyeye ulaşması ve toplumdaki her kimliğin birey olabileceği öngörüsü için daha uzun zaman gerekiyor.

Bu ülkünün dahada gelişmesi için,sadece masonlara değil toplumun tüm bireylerine görev düşüyor.


Saygılar
Başlık: Ynt: Masonlukta Eşitlik (3)
Gönderen: Spock - Mayıs 31, 2013, 01:37:29 ÖS
Forum üyelerine sormak isterim...

Bir restorana gittiniz... Garsona nasıl hitap edersiniz:

a) Tarator, salata getir, 2 servis daha aç, bol buz istiyorum, yemek siparişi için de bi 10 dakka sonra gel, tamam mı canım?

b) Selamlar şef, ortaya tarator ve salata alalım, fakat 2 kişi daha gelecek lütfen hemen onlara da servis açalım, bol buz rica ediyoruz, yemek siparişini de bi 10 dakika sonra söylesek sıkıntı olmaz herhalde...

Ben açık yüreklilikle söylüyorum her zaman "b" şıkkını uygularım. Aynı şekilde apartman görevlimize de Özcan Bey diye hitap ederim. İster garson olsun, ister marketteki kasiyer olsun, mümkün olduğunca "sen" yerine "siz" derim.

Kendinizi test edin. Eğer "a" şıkkına uygun davranıyorsanız, Masonluğun eşitlik ilkesinin yanından bile geçemiyorsunuz demektir.
Başlık: Ynt: Masonlukta Eşitlik (3)
Gönderen: karahan - Mayıs 31, 2013, 04:16:53 ÖS
Sn.Adam'a ve mason dostlara sorum olacak'ki eşitlik kavramını daha iyi anlaşılır hale gelsin.

Eşitlik kavramı
güç kavramı

Bu iki kavram hayatta hep yanyana durur ozaman buna göre;

GÜCÜ KULLANAN EŞİTLİĞİ KABUL EDERMİ?

Güç kavramını nereye koyacağız?güç varken eşitlik olurmu?
O zamanda gücü elinde tutanların dışındakilerinmi eşitliğini konuşacağız.

sevgiler