Masonlar.org - Harici Forumu

Mason ve Masonluk Nedir? => Turkiye`de Masonluk => Konuyu başlatan: ADAM - Mart 30, 2014, 01:02:31 ös

Başlık: Türkiye’de Yüksek Derecelerin Organizasyonu
Gönderen: ADAM - Mart 30, 2014, 01:02:31 ös


Masonluğun yüksek dereceleri denilirce, genellikle standart olarak bilinen üç derecenin üzerindeki dereceler anlaşılır.

Simgesel dereceler dahil ya da hariç olmak üzere yüksek dereceleri düzenleyen bir kurum ya da örgüt, Masonlukta bir “rit” adını taşır.

Adları değişik birçok mason riti vardır. Tarihte bunlar çok daha fazlaymış. Günümüzde varlığını sürdüren 10 kadar ritten söz edilebilir.

Bu ritlerin arasında Türkiye’de uygulaması bulunan tek bir rit vardır: Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti. (Son zamanlarda kimileri bu riti “Kabuledilmiş Skoç” olarak adlandırmış durumda. Bunun bir gerekçesi var ama Türk dili bakımından bu adlandırma yanlış.)

Önce şu bilinmeli: Bu ritin İskoçya ya da İskoçlar ile bir bağlantısı yoktur. Buna karşın niçin bu adı taşıdığı ayrı bir konudur. Niçin eski denmiştir; buradaki kabul edilmiş ne anlama gelir? Bunlar da ayrı konulardır. Forumda daha önce incelenmişlikleri de vardır.

Bu ritin evrensel nitelikli bir merkezi otoritesi yoktur. Her ülkede bu ritin o ülkedeki bağımsız otoriter organı kurulabilir. Türkiye’de bu organ Süprem Konsey ya da Yüksek Şûra olarak anılmaktadır. Ritin özgün yasası uyarınca ABD’nde iki, diğer ülkelerde bir tek olmak üzere kurulabilen bu otoriter organ, sonradan yapılan değişikliklerle her ülkede üçe kadar çıkabilmektedir. (Bu konudaki ayrıntıların incelenmesi konumuzun dışındadır.)

Türkiye’de şu anda bu ritin iki ayrı otoriter organı vardır. (Bunların tarihsel oluşum süreci de konumuzun dışındadır.) Bu organlardan biri Yüksek Şûra (Dernek adı olarak Fikir ve Kültür derneği) diğeri Süprem Konsey (Dernek adı olarak Mason Derneği) adını taşır.

Ritin yasası, 1’den başlayıp 33’e kadar uzanan bir dereceler dizgesinin yönetimini gerektirir. Ancak çoğu yüksek konseyler, ritin standart üç derecesinin düzenlenme ve yönetimi işini büyük loca ya da benzeri mason örgütlerine bırakır; kendi çalışmalarını 4.-33. dereceler arasında yürütür . Bazı yüksek konseyler bunu daha da öteler; kendi çalışmalarına ritin daha yüksek bir derecesinden (örneğin 18) başlar. Türkiye’de gerek Süprem Konsey gerekse Yüksek Şûra, 4.-33. derecelerde çalışır.

Türkiye Süprem Konseyi’nin gerek Özgür Masonlar Büyük Locası gerekse Kadın Mason Büyük Locası ile, ayrı ayrı olmak üzere, “konkordato” olarak anılan bir anlaşması vardır. Bu anlaşma, iki örgüt arasındaki karşılıklı ilişkileri ve protokol kurallarını belirler; kurumları birbirlerine bağlamaz yani bir ast-üst ilişkisi ya da zorunluluk saptamaz. Kurumların ve derneklerinin her biri özgür ve bağımsızdır; varlıklarını sürdürmek için bir diğerinin varlığına gereksinme duymaz.

Türkiye Yüksek Şûrası ile Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası’nın ise böyle bir konkordatosu yoktur. Ancak Yüksek Şûra, kendi tutum ve benimseyişi uyarınca, 4. derece çalışmalarına kabul edeceği yeni üyelerini sadece Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası’ndan alır.

Bu konu üzerinde daha ayrıntılı bilgiler de verilebilir. Ancak bir genel betimleme bakımından bu kadarı yeterli olsa gerektir. Sorular olursa, yanıtı da biliniyorsa yanıtlanır.

Başlık: Ynt: Türkiye’de Yüksek Derecelerin Organizasyonu
Gönderen: ruzber - Mart 30, 2014, 05:18:46 ös
Kadın masonların 4-33 dereceleri, ile özgür masonların üst dereceleri beraber çalışıyor mu?

Başlık: Ynt: Türkiye’de Yüksek Derecelerin Organizasyonu
Gönderen: SCAPULA - Mart 30, 2014, 05:51:20 ös
Sayın ADAM,

daha önce başka bir konuda sizinle aramızda bahsi geçmiş bir konudur bu "kabul edilmiş" konusu. Fakat kabul edilmiş bence Masonlukta tam da bu anlamda kullanılıyor. Türkçe'ye yanlış geçtiğini sanmıyorum. Demiştiniz ki "kime göre kabul edilmiş?" mutlaka hatırlarsınız. Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası veya Eski ve Kabul Edilmiş Skoç Riti telaffuzlarındaki "kabul edilmiş" denmesi her ne kadar Masonlar birbirleriyle bağlantılı olmadıklarını iddia etseler de Türkiye'de ilk kurulan Locanın Büyük Üstadı Talat Paşa'nın da başka bir ülkedeki locanın üyesi olduğu biliniyordu ve Türkiye'deki ilk locanın da bu locanın kurulması için verdiği belgeler ve bu locayı "kabul edip tanıyacağı" telkiniyle kurulduğu biliniyor. Sayın ADAM başka bir konuda "kabul edilmiş" ibaresine takılmıştı fakat burada tam da takıldığı ve hoşnut olmadığı durumda aynı ibareleri kullanarak yorumlarını sürdürüyor.

Yanlış anlaşılmak istemem, yalnızca iki konu arasındaki "kabul edilmiş" ibaresinde bir fark göremediğimden dile getirme gereği duydum.


Saygılarımla...
Başlık: Ynt: Türkiye’de Yüksek Derecelerin Organizasyonu
Gönderen: Dor - Mart 30, 2014, 06:33:36 ös
Yüksek Şura' nın 10 kurucu üyesi ana tüzük'te  ölü olarak belirtilmiş
Bir Mason'un kimliğini ölmeden açıklamak istememesi anlaşılabilir
Ama masonik bir dernek kurulacağı zaman  hep bu yola mı başvurulur ? Merak ediyorum doğrusu .

Başlık: Ynt: Türkiye’de Yüksek Derecelerin Organizasyonu
Gönderen: proxima - Mart 31, 2014, 03:48:56 ös

Sayın ADAM başka bir konuda "kabul edilmiş" ibaresine takılmıştı fakat burada tam da takıldığı ve hoşnut olmadığı durumda aynı ibareleri kullanarak yorumlarını sürdürüyor. Yanlış anlaşılmak istemem, yalnızca iki konu arasındaki "kabul edilmiş" ibaresinde bir fark göremediğimden dile getirme gereği duydum.


Saygılarımla...

Sn. SCAPULA

Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası ile Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti ifadelerinde geçen "kabul edilmiş" birbirinden farklıdır. Dikkat ederseniz Türkiye'deki 2 farklı obediyans da Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti ifadesini kullanıyor. "Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti" nin tarihi forumda irdelenmiştir. İncelediğiniz zaman bunu anlacağınıza inanıyorum.

Kabul edilmiş konusuna gelince Sn. ADAM'ın sorusu aslında mantıklıdır. Kime göre ? HKEMBL İngiltere Birleşik Büyük Locası Tarafından kabul edilmiş bir masonik kurumdur. Ancak UGLE tarafından localar arasında HKEMBL'yi tanımayan localar da mevcuttur. Ayrıca Masonluk ingiliz icadı değildir. UGLE'nin yapmış olduğu dünyadaki ilk organizasyon yapısına sahip masonik birlik olmasıdır. Kurmuş oldukları bu örgüt içi düzenli yapılanmadan ötürü de kendilerine "düzenli/muntazam" demişler. Bunu ilk yapan CLIPSAS olsaydı o zaman ÖMBL kendine düzenli diyecekti belki... Bazı kelimeler "sadece kelimelerden" ibaret ötesi yok... Ki bunu ilk yapan kuruluşun kendine bunu demesi gayet normaldir. Dolayısıyla kabul edilmişlik konusuna fazla takılmayalım.

Dünya'da Masonluğun merkezi bir otoritesi yoktur. Belki UGLE gibi kendilerine bir amaç belirlemiş olabilir. Ancak Dünya'nın şu anki durumuna göre bu da mümkün değildir...

Yazım sizle alakalı değildir. Yanlış anlaşılmış/anlaşılabilecek bazı konuları düzeltmek adınadır.

Saygılarımla,

Başlık: Ynt: Türkiye’de Yüksek Derecelerin Organizasyonu
Gönderen: ADAM - Mart 31, 2014, 06:14:14 ös
Önce Sayın Ruzber’e bir küçük yanıt: Hayır. Ayrı ayrı çalışıyorlar.

İkinci olarak Sayın Scapula’nın deyişine bir kısa yanıt: Sayın proxima’nın dediği doğrudur. Masonlukta “kabul edilmiş” terimi üç farklı ve birbirleriyle ilgisiz anlamda kullanılır. Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’ndeki anlamı, eski ritteki derecelerin üzerine sonradan kabul edilen derecelerin eklenmiş olmasıdır. Bu konunun Türkiye’de kurulmuş ilk büyük loca (daha doğrusu büyük doğu) ile bağlantısı yoktur. Türkiye’de ritin ilk yüksek konseyi 1861 tarihinde kurulmuş, 1909 yılında büyük doğu kurulmadan az önce reorganize edilmiştir.

Sayın Dor’un ise ne demek istediği tam anlaşılamıyor. Hangi tarihteki 10 kurucudan söz ediyor? 1968 mi? Adları bellidir ama artık ölmüş olabilirler elbette. Aradan çok zaman geçmiş durumda.
Başlık: Ynt: Türkiye’de Yüksek Derecelerin Organizasyonu
Gönderen: vitriol - Mart 31, 2014, 10:17:50 ös
>>varlıklarını sürdürmek için bir diğerinin varlığına gereksinme duymaz.

alt derecelerin toplantılarının 50% sine bile gitmeyen bir kişi varlığına gereksinim duymadığı "diğer dernekte" derece atlayabilir mi?

Cevap

a) hayır atlayamaz -- ise demektir ki varlığını sürdürmek için çatır çatır diğerinin varlığına gereksinim duyar.

b) evet atlayabilir -- o zaman verdiğiniz bilgi doğru demektir.

c) yanlış bilgi vermemek için tartışmadan çekiliyorum.
Başlık: Ynt: Türkiye’de Yüksek Derecelerin Organizasyonu
Gönderen: ADAM - Nisan 01, 2014, 09:12:24 öö

Sayın vitriol burada soru seçenekleriyle konuyu polemiğe çekmek istiyor ama boşuna.

Yüksek derece kurumlarının simgesel derecelerde çalışan büyük localarla ilişkileri bakımından Sayın vitriol'ün dediği, ancak o kurumla büyük loca arasında konkordato varsa söz konusu olabilir.

Yüksek Şura ile HKEMBL arasında konkordato yoktur.

Süprem Konsey ile diğerleri arasında vardır ama buradaki gereklilik de locaya devam değil, "
Başlık: Ynt: Türkiye’de Yüksek Derecelerin Organizasyonu
Gönderen: ADAM - Nisan 01, 2014, 01:38:07 ös
İnternet bağlantısındaki kopma nedeniyle yarım kalan açıklamayı bitirmeye çalışacağım:Süprem Konsey ile diğerleri arasında vardır ama buradaki gereklilik de locaya devam değil, "düzenli" olmaktır. Türkiye'de uzun zamandan beri toplantılara sürekli katılır olmak bir düzen koşulu değidir; isteğe bağlıdır. Dolayısıyla Sayın vitriol'ün şıklarından hiçbiri geçerli değildir. (Bir masonun düzenli olabilmesi için gerekli koşullar bu Forumda ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır.)

Ayrıca;

Masonlukta "derece atlamak" diye bir şey de yoktur. Derece yükselmesi vardır. Bu aynı şey değildir; bir sözcük oyunu da değildir. Masonluktan ciddi olarak söz edilirken, kullanılan terimlerin doğru olmasına da dikkat etmek gerekir.

Atatürk'ün Türkiye'de mason localarını kapatması diye bir şey de yoktur. Bu yalandır.


Çok bilmiş Sayın vitriol biraz kitap okuyup Masonluk ile bağlantılı doğru bilgiler edinse iyi olacak.

Başlık: Ynt: Türkiye’de Yüksek Derecelerin Organizasyonu
Gönderen: SCAPULA - Nisan 01, 2014, 09:42:40 ös
Sayın ADAM'ın dediği doğru. Atatürk'ün Mason localarını kapattığı gibi bir durum yok. Youtube'dan izlediğiniz şey tamamen Harun Yahya'nın hayal ürünü. Adam kendini 33. derece Mason olarak ilan edebilen biri olduğuna göre buradan medet umarak bir tartışmaya girmek de pek doğru olmaz.

Saygılarımla...
Başlık: Ynt: Türkiye’de Yüksek Derecelerin Organizasyonu
Gönderen: 38 - Nisan 02, 2014, 11:05:23 öö
     Bence konuyu Atatürk'ün Mason localarını kapattı mı kapatmadı mı ya taşımanın bir anlamı yok. Önemli bir konu. Bu bilgileri hiçbir yerden bulamıyoruz.

     Sayın Adam bilginiz doğrultusunda Masonlukta derece yükselmeyi anlatır mısınız? Usta derecesinde bir Mason nasıl İskoç Riti'ne geçer ve burada basamaklarda nasıl yükselir? Uzun bir konu ama irdelenmeye değer diye düşünüyorum.
Başlık: Ynt: Türkiye’de Yüksek Derecelerin Organizasyonu
Gönderen: ADAM - Nisan 02, 2014, 03:33:21 ös

Sayın Ersin Baltalı'nın dileği üzerine...

Her şeyden önce "İkoç Riti" demeyelim çünkü birden çok İskoç Riti var. Fakat kısaca böyle deniyor; o da doğru.

Bu rit 1'den 33'e kadardır; onu da bilelim. Rit açısından 1.-3. derecelerin bir büyük loca yönetiminde olması gerekla değildir. (Ancak Türkiye'de HKEMBL İngiliz sistemine yakın düşme kaygısıyla bunun zorunlu olduğunu ileri sürer.)

Türkiye'de "yüksek derece" denilince bundan EKEİR'nin 4. dderecesile başlayan dereceler anlaşılır. Bunlara katılmak isteyen üstat dereceli bir mason için üç seçenek vardır:

1- Konuyu locasının Üstad-ı Muhteremine iletir. O da Büyük Loca'ya bildirir. Büyük Loca da hangisi ile iletişimi varsa (bağlantı değil, iletişim) o Yüksek Konseye bildirir.

2- İlgili mason doğrudan Yüksek Konseye başvurur.

3- Yüksek Konseyin kimi üyeleri o masona tanımaktadır; davet ederler.

Her durumda Yüksek Konsey ilgili mason hakkında bir inceleme yaptırır. Sonucu olumlu bulursa, ilgili büyük locaya ek olarak onu kendi örgütüne de (4. dereceye) alır.

 
Başlık: Ynt: Türkiye’de Yüksek Derecelerin Organizasyonu
Gönderen: ADAM - Nisan 05, 2014, 08:04:36 öö

Bu başlık, Forum'da, tüm dışarıdan izleyenlere de açık çok önemli bir konu üzerindedir.

Bu başlık altında Forum üyelerinin konuyla doğrudan bağlantılı olmayan ve tartışmayı bireyselleştirmeye yönelten ya da hafife alan atışmalarının yer almasına olanak yoktur.

Bu nedenle geçtiğimiz iki gün içinde konuyla doğrudan bağlantısı olmayan iletiler, -her kim yazmış olursa olsun- bu başlıktan kaldırılmıştır.

Konu üzerinde ek bilgilerin verilmesi ya da soruların sorulması durumunda yani sadece Türkiye'de Masonluğun Yüksek Derecelerinin Organizasyonu ile bağlantılı paylaşımlara devam edilecektir.

Başlık: Ynt: Türkiye’de Yüksek Derecelerin Organizasyonu
Gönderen: 38 - Nisan 07, 2014, 12:59:48 ös
    İsabet olmuş. Lakin sıkıldık artık Atatürk ve Mason konularının incelenmesini.

    Peki 4. dereceye geçen bir Mason ilk 3 dereceden başka ne yapmalıdır ki diğer derecelerde yükselip 33. dereceye kadar gelsin? Biliyorum cevabı uzun ama benim için merak konusudur. Usta derecesine kadar yükselen bir Mason zaten Masonluk ile ilgili bilmesi gerekenleri öğrenmemiş midir? 4. derece ile beraber ne katacaktır kendine ve Masonluğa?

Saygılar,
Başlık: Ynt: Türkiye’de Yüksek Derecelerin Organizasyonu
Gönderen: ADAM - Nisan 07, 2014, 02:29:41 ös

Bu sorunun yanıtı: Çok şey...

Ancak bu çok şeyin gerçekten çok şey olabilmesi için,  o masonun mutlaka sosyal bilimler ve özellikle felsefe ile yakından ilgilenmekte olması, o güne dek çeşitli nedenlerle buna eğilememiş olsa bile şimdi özenle önemseyerek biraz bunun üzerinde zaman ve emek harcaması gerekir.

Kuşkusuz bu aşamaya kadar Masonluk ile bağlantılı olmak üzere edinilmiş olması gereken bilgiler edinilmiştir; edinilmiş olmalıdır. Fakat Masonluğun bu yüksek derecelerinde ayrınıtılı olarak ele alınan konuları vardır. Elbette bunları burada sayıp dökmek, ayrıntılarına girmek, bu Forumun gerek işlevinin ötesine geçer gerekse kurallarına ters düşer. Bununla birlikte bir örnek çekip üzerinde ne olabileceğini düşünebiliriz.

Biliyoruz ki Masonluk daha başından beri dogmalara karşıdır. Konu "dogma" olunca bunun tanımı ve neyin dogma olup neyin olmadığı elbette Masonluğun daha birinci derecesinde incelenebilir. İncelenir de... Bunun sonrasında gene simgesel dereceler bağlamında bireye dogmalarından sıyrılabilmesi bakımından öneriler getirilir.

Ancak bu nasıl gerçekleştirilir? Bunun sağında solunda, ötesinde berisinde neler vardır? Ne gibi bir çalışmaya girişmek gerekir? Sadece kişi bakımından değil toplum bakımından da dogma ile nasıl savaşılır?

İşte bunlar Masonluktaki yüksek derecelerden birisinin konusu olarak gündeme gelir ve orada irdelenir.

Masonlukta simgesel derecelerde karşılaşılan  olumlu ya da artı ve olumsuz ya da eksi diğer tüm kavramları teker teker alın. Bunları sistematik bir çerçevede ve bir dereceler silsilesi halinde değerlendirin. Simgesel derecelerde karşılaşılmamış ama gerekli gördüklerinizi de katın. İşte bir mason riti oluşturdunuz. Sizin bu ritinizde olan bazı öğeler diğerlerinde yok. Onlara oranla sizin de eksikleriniz var. Hepsiyle başa çıkamazsınız. Bir önem sırası düşünmeniz gerek. Bunu üzerinde çalışacak olanların verebileceği zaman ve emek düzeyi ile de dengelemek gerek. Dolayısıyla bakın, ortaya birbirine benzer ama birbirinden farklı ritler çıkıyor. Hele bunlardan kimisi din ve inanç öğelerine, kimisi bilim ve akıl öğelerine öncelikle ağırlık veriyorsa, aralarında çelişkiler de doğuyor.

Şimdi, bu durumda, Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti bunlardan biriyse,  yüksek derecelerin organizasyonuna gerek yok diyebilir miyiz?   
 


 
Başlık: Ynt: Türkiye’de Yüksek Derecelerin Organizasyonu
Gönderen: ruzber - Nisan 09, 2014, 01:49:01 öö
kadın masonlar içinde aynı durum söz konusu mudur?
Başlık: Ynt: Türkiye’de Yüksek Derecelerin Organizasyonu
Gönderen: ADAM - Nisan 09, 2014, 07:56:23 öö

Sayın ruzber'in sorusuna yanıt: Elbette. Masonluk açısından kadın masonlar ile erkek masonların bir farkı yok ki.
Başlık: Ynt: Türkiye’de Yüksek Derecelerin Organizasyonu
Gönderen: 38 - Nisan 09, 2014, 01:10:41 ös
       Ayrıntısını bilmiyoruz ama keşke toplum içerisinde dogmalar ile savaşmada biraz daha etkin olabilselerdi. Eskisi gibi değiller deyip açtığım konuyu kapatıyorum...
 
       Zor ve meşakkatli bir yol. Sn. Remzi Sanver'in sözleri daha da belirginleşti. Gözün anlamı kime ne hissettiriyor ise odur demişti. Her bir derece simgelere farklı ve derin anlamlar katıyor. İyi insan derecelerde daha iyi insan oluyor demek yanlış olmaz sanırım.   

       Peki her bir derece yıllara göre öğretilerini günümüze adapte ediyor mu? Her çağın dogmaları farklılıklar gözetiyor. Devir değişiyor. 33. dereceye kadar dereceler her bir basamağında kendi reformunu gerçekleştiriyor mu? Evet ise bir örnek ile açıklayabilir misiniz(Ayrıntı değil ise eğer)?

Saygılar
Başlık: Ynt: Türkiye’de Yüksek Derecelerin Organizasyonu
Gönderen: ADAM - Nisan 09, 2014, 06:37:48 ös

Kuşkusuz Sayın Remzi Sanver'i bir 33 dereceli mason olmanın berisinde, HKEMBL'nın Önceki En Muhterem Büyük Üstadı, onun berisinde de Masonluğu iyi bilen bir araştırmacı mason yazar olarak değerlendirmek gerekir. (Masonluğun dışındaki çok önemli akademik değeri ayrıdır; onun berisinde İNSAN OLARAK üstün kişiliği de ayrıdır.)

Fakat buradaki konumuz Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti olduğuna göre, onun üzerinde yoğunlaşmalıyız.

Sadece Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti'nde değil, genel olarak Masonlukta iki birbirine karşıt eğilim vardır:

1- Her şey çok güzel ve her zaman olması gerektiği gibi düşünülerek düzenlenmiştir. Hiçbiri değiştirilemez. Bunun böyle oluşuna karşın Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti'nde her yüksek konsey, ritüellerini kendi jürisdiksiyonunun (coğrafyasının) kültürüne göre düzenleme hakkına sahiptir. Öyle de yapar. Değişmezlik bundan sonra gündeme girer.

2- Zaman, çağın gerekleri çok şeyin gelişip değiştiğini ve buna bağlı diğer şeylerin de gerektiğince değişmesini zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle de ritüeller zaman içinde değişime uğrar, uğramalıdır da.

Duruma Türkiye açısından baktığımızda ikincisinin uygulanmış olduğunu görüyoruz. Burada şimdi ayrıntılara girmeyelim; Türkiye'deki Süprem Konsey ya da Yüksek Şûra yönetiminde çalışması yapılan derecelerin ritüelleri, belli tarihlerde revizyonun da ötesinde açıkça belirgin değişikliklere uğramıştır.

Bu değişiklikler günümüzde de yapılmaktadır ama  her değişikliğin arasında uzun zaman dilimleri bulunduğu için, doğrudan işin içinde yaşamayanlar bunun pek farkına varamayabilir. Değişiklikler, ancak yıllar sonra tüm bir yüzyıla bakıldığında göze çarpar.

Demek oluyor ki reform ya da yeniden yapılanma ya da gelişimsel doğrultuda ilerleme  gerçekleşmektedir. Ancak bunun örneğini burada, Forum kurallarını çiğnemeden verebileceğimizi sanmıyorum. Çünkü ritüellerin karşılaştırılmasını gerektirir. 

Başlık: Ynt: Türkiye’de Yüksek Derecelerin Organizasyonu
Gönderen: 38 - Nisan 10, 2014, 03:50:43 ös
       En azından değiştiğini bilmek önemli. Size garip gelebilir bu ama ben ritüelleri sünnete benzetiyordum. Yıllar önce ki törenlerde yapılanları yapmak Masonların sünneti diyordum. Tabi ki latife. Dikkate almaya değer değil. Peygamber efendimizin farz olmayarak yaptığı işlerdir sünnet. El ile yemek yemek gibi. Neyse konuyu dağıtmayalım!

       Bunun kararını kim veriyor? Ritüeller zamana göre değişim gösteriyor ama nasıl?

Saygılar,
Başlık: Ynt: Türkiye’de Yüksek Derecelerin Organizasyonu
Gönderen: ADAM - Nisan 10, 2014, 05:15:07 ös

Kararı elbette ilgili yüksek konsey verir. Başka yetkili organ yoktur.