Masonlar.org - Harici Forumu

Inanc => 3 Buyuk Din => Yahudilik => Konuyu başlatan: karahan - Ağustos 10, 2014, 09:14:25 ÖS

Başlık: Tora(tevrat)Metinleri üzerine irdelemeler.
Gönderen: karahan - Ağustos 10, 2014, 09:14:25 ÖS
Tora
Bene-Yisrael Mýsýr’dan çýktýktan elli gün sonra Sinay Daðý’nýn eteklerinde toplanýrlar. Burada toplanmalarýnýn nedeni, Yahudi inancýna göre dünyanýn yaratýlýş sebebi olan Tora’yý doðrudan Tanrý’dan almaktýr. Gerçekten de, kaba bir hesapla en az üç milyon kişiden oluşan bir halk kitlesi, Tora’da anlatýldýðý üzere, Sivan ayýnýn yedinci gününde, gökgürültüleri ve şofar sesleri arasýnda Tanrý’nýn Sesi’ni duyar (şemot 20:1-19; Devarim 4:10-12). O anda orada bulunan herkes, bu şekilde, peygamber statüsüne erişir. Tanrý’nýn Sesi’ni duymak, doðrudan O’nun Aðzý’ndan iki emri almak… Ýşte Bene-Yisrael’in, hiçbir aracý olmaksýzýn tecrübe ettiði ve tarihte başka bir benzeri gerçekleşmemiş olan, Bene-Yisrael’i özel ve farklý kýlan olay budur. Bene-Yisrael için o zamana kadar atalarýnýn kültürel mirasýnýn bir parçasý olarak sarsýlmaz bir inanç niteliðinde olan Tanrý, artýk onlar için bir “bilgi” olmuştur. Tanrý’nýn varlýðý, artýk tartýşmaya açýk bir kavram deðildir.
Bu tecrübe, ihtişamlý olduðu kadar korkutucudur da. Zira söz konusu ses Tanrý’ya aittir ve halk, olayýn devamýnda hayatta kalamayacaðýndan korkmaktadýr. Bu sebeple li-derleri Moşe’ye giderek, Tanrý’ya bizzat şahit olduklarýný, herhangi bir inanç problemleri kalmadýðýný, ama bir daha risk almak istemediklerini belirtirler ve kendisinden, Tanrý ile aralarýnda aracýlýk yapmasýný rica ederler (Devarim 5:19-25; şemot 20:15-18). On Emir’in ve Tora’nýn geri kalan kýsmý Tanrý tarafýndan Moşe’ye anlatýlýr.


Not:Pdf dosyadan alıntılayarak taşıdığım için normal ekrandaki bu yazım farklılığ olmadığı halde buraya kopyaladığımda farklı bir yazım çıktı karşıma okurken biraz güçlük verebilir kusura bakmayın.

Sorulması elzem sorular var bu ilk girişte,ama bu ilk soruları okuyanların yorumuna bırakıyorum soran olmaz ise kendi sorularımı soracağım bilenler cevaplayabilir.


karahan

Başlık: Ynt: Tora(tevrat)Metinleri üzerine irdelemeler.
Gönderen: hypatia - Ağustos 12, 2014, 09:50:46 ÖÖ
Merhaba sn Karahan
       Yazılarınızın baskıları karışık, pek bir şey anlayamadım;harflerde düzensizlik var :)
        Mümkünse kopyasız yazabilirmisiniz?