Masonlar.org - Harici Forumu

Mason ve Masonluk Nedir? => Mason Sözlüğü => Konuyu başlatan: ABCDEF - Ağustos 30, 2014, 10:22:08 ös

Başlık: Sonsuz doğuya göçmek
Gönderen: ABCDEF - Ağustos 30, 2014, 10:22:08 ös
Bu konuda detaylı bilgi sahibi olan kardeşlerimiz var ise bizi aydınlatabilir mi?
Başlık: Ynt: Sonsuz doğuya göçmek
Gönderen: resurrected - Ağustos 30, 2014, 10:30:01 ös
Bir mason öldüğünde sonsuz doğuya göçtü denir. Buna benzer biçimde ölüm, ebedi maşrık'ta olmak diye de adlandırılır. Bu konulara benden çok daha iyi cevaplar verebilecek arkadaşlar ve kardeşler var o yüzden ben terim açıklaması ile bırakayım konuyu.
Başlık: Ynt: Sonsuz doğuya göçmek
Gönderen: ABCDEF - Ağustos 31, 2014, 06:39:07 öö
Teşekkürler sayın resurrected.

Saygılar.
Başlık: Ynt: Sonsuz doğuya göçmek
Gönderen: ADAM - Ağustos 31, 2014, 09:13:27 öö

Eğer eski dilde Ebedi Maşrık, güncel dilde Sonsuz Doğu teriminin, bir masonun ölümünü yansıttığı, Masonlukta da Sayın resurrected'in kısaca belirtmiş olduğu üzere bu amaçla kullanılan bir simgesel terim olduğu belirtildiğinde, bu konuyu merak eden bir kişinin merakı giderilmiş oluyorsa, sorusunun yanıtını almış olarak mutluysa, sorun yok demektir.

Fakat bu işin felsefesel boyutuna girilecek olursa sorun var.

O zaman da öyle dosdoğru bir açıklama doğru olmaz. Bunun için önce Masonluktaki diğer simgesel terim ve kavramlardan bazılarını incelemek gerekir:

- Doğu (Masonluktaki yönler arasındaki yeri)
- Işık (Kimileri buna Nur diyor)
- Aydınlanma
- Sonsuzluk ve Sonuçsuzluk
- Bilim ve Bilinmezlik
- Yolculuk

Böylece ortaya hayli ayrıntılı bir irdeleme çıkar. Bu da, Mason Sözlüü'nün sadece bir sözlük olduğunun, orada geçen her bir terimin aslında derin değerlendirmeleri olabileceğinin göstergesidir.

Bu deyişler başlıktaki sorunun yanıtı olmadı.

Acaba bu kadarı yeter mi, yoksa daha ileri gidelim mi?

Aslında Forumun diğer katılımcıları da bu belirtmiş olduğum kavramları irdeleyerek (Forum kurallarının 17. maddesini çiğnememeye de özen göstererek) konuyu daha ileriye taşıyabilir.
 
Başlık: Ynt: Sonsuz doğuya göçmek
Gönderen: Spock - Ağustos 31, 2014, 11:09:08 öö
Foruma bir Harici olarak ilk üye olduğum zamanlarda aynı şeyi merak edip şöyle bir konu başlığı açmışım  :)

http://masonlar.org/masonlar_forum/index.php?topic=15447.0 (http://masonlar.org/masonlar_forum/index.php?topic=15447.0)

Bu başlıkta sorulan "bazı" soruların yanıtları orada var. Cevapları olmayanları irdelemeye devam. Bu arada o eski konuyu tekrar okudum da, orada yapmış olduğum değerlendirmelerin "bazılarının" anlamsızlığını keşfettim. Şu foruma üye olduktan sonra zaman içinde ne kadar fark etmiş bilgi seviyem...
Başlık: Ynt: Sonsuz doğuya göçmek
Gönderen: davut - Ağustos 31, 2014, 02:34:53 ös
 yaptığım araştırmalardan öğrendiğim kadarıyla Maşrık, çoğu zaman "Şark", "Doğu" kelimeleriyle eşanlamlandırılmak istense de, bunlar tam anlamı karşılayan kelimeler değildirler. "Doğu"nun karşılığı "Orient" kelimesi olabilir ama 'maşrık' daha çok ölümsüzlükle alakalı metafizik bir kavramdır.

Birisi vefat ettiği zaman; "ebedi maşrık"a intiklal etti deyimi kullanılır. Bunun anlamı birçok kişinin günümüz Türkçesine tercüme ettiği gibi, sonsuz doğuya gitti anlamını taşımaz. Türkçeyi yabancı kelimelerden arındırma gayretleri içerisinde, bazı kavramlar sadeleştirilmiş, giderek anlam derinliğini kaybetmiştir. Sonsuz doğu Fransızca ve İngilizce dillerindeki "Orient Eternel" kavramını tercüme etme gayretlerinin sonucudur. Tam anlamı karşılamaktan uzaktır.

Sonsuzluk kavramıyla ölümsüzlük kavramı aynı anlama gelmez. Birisinin vefat ettikkten sonra sonsuzluğa karışmasıyla, ölümsüzlük mertebesine erişmesi aynı şeyi anlatmaz. Bu nedenle Ebedi Maşrık kavramı Sonsuz doğu demek değildir.

Bu kavram, ölümden sonra ne ne oluyor sorusuna verilen yanıtlardaki çeşitliliği de göz önüne serer. Dini inanışların her biri bu konuda farklı bir yaklaşım getirecektir. Dini inanışları da ifade etmek için kullanılan kavramları taşıyacak kelimeler de o kadar geniş anlamlı olmalıdır. "Maşrık" işte ölümden sonra ne olduğunu açıklamayı kolaylaştıracak yüksek kapasitede bir kavramdır.
Başlık: Ynt: Sonsuz doğuya göçmek
Gönderen: ADAM - Ağustos 31, 2014, 04:12:23 ös

Sayın davut'un bu açıklaması üzerine şunu sormak isteyebiliriz:

Madem öyledir; bu durumda "Büyük Maşrık" ne demektir ya da nasıl bir anlam taşır?
Başlık: Ynt: Sonsuz doğuya göçmek
Gönderen: davut - Ağustos 31, 2014, 05:39:10 ös
öğrendiğim kadarıyla osmanlı imparatorluğu döneminde;

fas, tunus, cezayir ve libya'nın batı kısmını kapsayan bölgeye nasıl magrip ülkeleri adı veriliyorsa, suriye, ırak, filistin ve ürdün'ü içine alan bölgeye de; maşrık ülkeleri adı verilirdi. aslen arapça; 'şark' kökünden türetilen 'maşrık' sözcüğü, 'doğulu' anlamındadır. lakin, arapça'da, 'kutsallığı' ya da 'derinliği olan' anlamlarına da gelmektedir.

osmanlı toprakları üzerinde ilk mason locası, o devirlerde suriye topraklarında bulunan antakya'da, iskoç ve kahire locaları'nın desteği ile kurulmuştu. 'marşık-ı azam' olarak adlandırılan kişi ise o loca'nın en büyük üstadı yani bir nevi lideri durumundaki kişiydi ve günümüzde orta doğu olarak adlandırılan, maşrık ülkelerinin oluşturduğu bu bölgenin siyasi ve iktisadi denetimi, masonlarca bu loca aracılığı ile sağlanmakta idi

Masonlukta simgesel olarak, bilinen doğal yaşamın "ölüm" ile son bulmasından sonraki bilinmeyen ötesi.
Yaşamı sona ermiş olan bir mason için «Öldü!» denilmez; «Sonsuz Doğu'ya göçtü!» denir. Bunun nedenlerinden biri, Masonlukta çok tutulan şu öz deyiştir: «Hiçbir şey ölmez; her şey yaşar». Bir diğer neden, Masonlukta simgesel olarak "ışık" ve "aydınlık" ile dile getirilen kavramların kaynağının sonsuzlukta oluşunun benimsenmesidir. saygılarımla
Başlık: Ynt: Sonsuz doğuya göçmek
Gönderen: ADAM - Ağustos 31, 2014, 06:53:13 ös

Sonsuz Doğu'ya göçmek ya da Ebedi Maşrık'a intikal deyişleri elbette bu başlığımızın asal konusu.

Bu konulara döneceğiz.

Bu arada anlaşılan o ki, Forumun yeni üyelerinden Sayın davut, genelde Masonluğun Tarihi'ni özelde de Türkiye'deki Masonluğun Tarihi'ni çok iyi biliyor.

Bize bu bilgilerini başka başlıklar altında aktaracak olursa, biz de yararlanırız. Bu Forumu izleyen binlerce kişi de...

Bu arada demek oluyor ki Türk masonları 1909 yılında Maşrık-ı Azam-ı Osmanî ve sonda 1923 yılı ertesinde Türkiye Büyük Maşrıkı terimlerini kullanırken yanlışlık yapmış. Zaten Maşrıkı Azam da bir zamanlar (hangi zamanlar?) Antakya'da kurulmuş olan bir locanın yöneticisinin unvanı ya da niteliğiymiş.

Bunlar bizim daha önceden bilmediğimiz şeyler.

Sayın davut lütfeder de anlatırsa, öğreneceğiz.

Sayın masonlara da bili iletelim. Artık Ebedi Maşrık terimini sözlüklerinden de çıkarsınlar çünkü bu Sonsuz Doğu teriminin karşılığı değil.

Sonsuz Doğu'nun karşılığında bir Arapça kökenli terim ihtiyacı bakımından, anlaşılan Sayın davut Arapçayı da iyi biliyor, belki bir öneride bulunur. Bu bizim bilgimizin dışında...
 


Başlık: Ynt: Sonsuz doğuya göçmek
Gönderen: davut - Ağustos 31, 2014, 07:37:21 ös
sayın ADAM size aktardığım konular, belirli seviyede sadece araştırmalarımın ürünü doğruluğunu tam olarak bilmem mümkün değil, paylaşmanın nedeni doğruluk payı nedir bunu sizden öğrenmek SAYGILARIMLA
Başlık: Ynt: Sonsuz doğuya göçmek
Gönderen: davut - Ağustos 31, 2014, 07:55:34 ös
edindiğim bilgilere göre Türk Masonluğu’unun tarihi somut olarak 1909 yılında başladığı, Özellikle bundan sonra Türk Masonluğu’nun tarihi belgelenmiştir.Daha 1861 yılında Osmanlı Devleti’nde Masonluğun yüksek derecelerinde çalışma yapan Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin Süprem Konseyi kurulmuş, fakat düzenli bir çalışma sağlayamamıştı. 1909 yılında ise bu mason örgütü doğrudan Türk masonlar tarafından Şûrayı Âliyi Osmanî adını taşımak üzere canlandırıldı. Bundan pek kısa bir süre sonra da, gene Türk masonların kurmuş oldukları yedi ulusal loca bir araya gelerek Maşrık-ı Âzam-ı Osmanî adı altında ilk Türk mason obediyansını oluşturdu.Cumhuriyetin ilânından hemen sonra Türkiye’deki mason örgütlerinin adları değiştirildi. Maşrık-ı Âzam-ı Osmanî “Türkiye Büyük Maşrıkı”, Şûrayı Âliyi Osmanî de “Türkiye Yüksek Şûrası” oldu. fakat  Özgür Masonlar Büyük Locasından ögrendiğim kadarıyla 1909 yılından öncede osmanlıda masonlukla ilgili çalışmalar yapılmakta imiş.
Başlık: Ynt: Sonsuz doğuya göçmek
Gönderen: ADAM - Ağustos 31, 2014, 08:16:13 ös

Burada Sayın davut'tan yanıtı tam olarak alamadık.

Dünyada bidiğimizce üç tür obediyans var. Bunlardan federasyon denileni bir yana bırakırsak, biri Grand Loge (Lodge), diğeri Grand Orient.

Grand Orient'in eski Türkçesi Büyük Maşrık oluyor mu, olmuyor mu?

Yanıt ya oluyor ya da olmuyor. Hangisi?

Bir de Batılı masonların Fransızcada Orient Eternel, İngilizcede  Eternal East dedikleri bir terim var. Buna Türkçede şimdilerde Sonsuz Doğu deniyor ama, eski Türkçede Ebedi Maşrık denilmiş olması yanlış mı?

Yanıt ya evet ya da hayır.  Hangisi?

Kim yanıt verecek?

Elbette Sayın davut'tan bekliyoruz.
 

 
Başlık: Ynt: Sonsuz doğuya göçmek
Gönderen: davut - Ağustos 31, 2014, 08:40:37 ös
sayın ADAM

Grand Orient'in eski Türkçesi Büyük Maşrık oluyor,

Batılı masonların Fransızcada Orient Eternel, İngilizcede  Eternal East dedikleri bir terim var. Buna Türkçede şimdilerde Sonsuz Doğu deniyor ama, eski Türkçede Ebedi Maşrık denilmiş olması yanlış  değil fakat manevi değerini tam olarak karşılamadığı düşüncesindeyim, neden ebedi maşrık, Hz. süleymanın tapınağıyla ilgisi ne açıklarsanız sevinirim

Başlık: Ynt: Sonsuz doğuya göçmek
Gönderen: ADAM - Ağustos 31, 2014, 10:12:13 ös
Bu konunun varsayımsal Süleyman Tapınağı ile beğlantısı olduğunu sanmıyorum. Bu monuda benim bir bilgim yok. Bilen varsa, o bilgi bir giz değilse, anlatırsa, öğreniriz ve memnun oluruz.

Fakat konunun her hangi bir mason mabediyle ilintisi kurulabilir.

Simgesel değerlendirme gerek.
Başlık: Ynt: Sonsuz doğuya göçmek
Gönderen: davut - Ağustos 31, 2014, 11:19:02 ös
sayın ADAM teşekkür ederim hz. sülaymanın bağlantısını 2013 yılında forumda yaptığınız açıklamaya istinaden sormuştum.

saygılarımla
Başlık: Ynt: Sonsuz doğuya göçmek
Gönderen: Tubalkain - Ağustos 31, 2014, 11:40:45 ös
Sonsuz doğuya göçmek masonlarda ölümü anlatır. Işık doğudan geldiği için sembolik olarak geldiğimiz yere yani ışığa tekrar gideriz.
Başlık: Ynt: Sonsuz doğuya göçmek
Gönderen: Tij - Ağustos 31, 2014, 11:53:17 ös
Benim kücük bir sorum olacak.

Bu  "sonsuz dogu" terimi Masonlar tarafindan yalnizca ölmüs  Masonlar icinmi kullanilir, yoksa deger verdikleri veya sevdiklari insanlar icinde kullanirlarmi?
Başlık: Ynt: Sonsuz doğuya göçmek
Gönderen: Tubalkain - Eylül 01, 2014, 12:03:47 öö
Ben bu terimi kaybettiğim kardeşlerim içinde aile üyelerim içinde kullanıyorum. Kullanmak isterseniz kullanabilirsiniz. Bu sizin tercihinizdir. Ölenlere "in den ewigen Osten gegangen" derim almanca olarak. Sonsuz ışığa gitti derim Türkçe...