Masonlar.org - Harici Forumu

Inanc => 3 Buyuk Din => Konuyu başlatan: MEDUSA - Eylül 30, 2014, 08:29:32 ös

Başlık: ŞEMA YİSRAEL DUASI
Gönderen: MEDUSA - Eylül 30, 2014, 08:29:32 ös
Gözlerinizi, sağ elinizle kapatıp “Şema Yisrael Ad. Eloenu
Ad. Ehad” bölümüne yüksek sesle “Baruh Şem Kevod
Malhuto Leolam Vaed” bölümünü de sessizce söyleyiniz.

Şema Yisrael Adonay Eloenu Adonay Ehad
Dinle İsrael, Adonay Tanrı'mızdır, Adonay Tek'tir.

Sessiz :

Baruh Şem kevod malhuto leolam vaed:
Veaavta et Adonay Eloeha, behol levaveha uvhol nafşeha
uvhol meodeha: Veayu adevarim aelle, aşer anohi metsa-
veha ayom, al levaveha: Veşinantam levaneha, vedibarta
bam beşivteha beveteha uvlehteha vadereh, uvşohbeha
uvkumeha:
ukşartam leot al yadeha, (Kol Tefilini öpülür) veayu leto-
tafot ben eneha: (Baş Tefilini öpülür) Uhtavtam al mezu-
zot beteha uvişareha:

Veaya im şamoa tişmeu el Mitsvotay, aşer Anohi metsave
ethem ayom leaava et Adonay Eloehem, ulovdo, behol le-
vavhem uvhol-nafşehem: Venatati metar artsehem beito,
yore umalkoş, veasafta deganeha vetiroşeha veyitsareha:
Venatati esev besadeha livemteha, veahalta vesavata: İşa-
meru lahem, pen yifte levavhem, vesartem vaavadtem,
eloim aherim veiştahavitem laem: Vehara (durup alçak
sesle söyleyiniz) af Adonay bahem, veatsar et aşamayim
velo yiye matar, veaadama lo titen et yevula vaavadtem
meera meal aarets atova, (tekrar yüksek sesle devam edi-
lir) aşer Adonay noten lahem: Vesamtem et devaray elle al
levavhem veal nafşehem, ukşartem otam leot al yedhem
(Kol Tefilini öpülür) veayu letotafot ben enehem: (Baş Te-
filini öpülür) velimadtem otam et benehem, ledaber bam,
beşivteha beveteha uvlehteha vadereh, uvşohbeha uv-
kumeha: uhtavtam al mezuzot beteha uvişareha: Lema-
an yirbu yemehem, vime venehem, al aadama aşer nişba
Adonay laavotehem latet laem, kime aşamayim al aarets:
Tsitsit kelimeleri söylendiğinde tsitsitler öpülür
Vayomer Adonay el Moşe lemor: Daber el Bene Yisrael,
veamarta aleem, veasu laem tsitsit al kanfe vigdeem, le-
dorotam, venatenu al tsitsit akanaf petil tehelet: Veaya la-
hem letsitsit, uritem oto uzhartem et kol mitsvot Adonay,
vaasitem otam velo taturu ahare levavhem veahare ene-
hem, aşer atem zonim ahareem: Lemaan tizkeru vaasitem
et kol Mitsvotay viyitem kedoşim l'Eloehem Ani Adonay
Eloehem aşer otseti ethem meerets Mitsrayim liyot lahem
l'Eloim Ani Adonay Eloehem.
Hazan ve Cemaat:
emet Tsitsitler öpülür.
Hazan:
Adonay Eloehem emet.
Veyatsiv, venahon, vekayam, veyaşar, veneeman, veauv
vehaviv, venehmad, venaim, venora, veadir, umtukan,
umkubal, vetov veyafe adavar aze alenu leolam vaed:
Emet Eloe Olam Malkenu, Tsur Yaakov Magen yişenu, le-
dor vador U kayam, uŞmo kayam, vehiso nahon umalhu-
to veemunato laad kayemet, udvarav hayim vekayamim,
veneemanim venehemadim laad uloleme olamim:
(Tsitsitleri öpüp bırakınız)
Al avotenu, alenu, veal banenu, veal dorotenu, veal kol
dorot zera Yisrael avadeha, al arişonim veal aaharonim,
davar tov vekayam beemet uveemuna Hok velo yaavor:
Emet şeAta U Adonay Eloenu v'Eloe avotenu, Malkenu, Meleh avotenu, Goalenu Goel avotenu, Yotserenu Tsur
yeşuatenu, Podenu uMatsilenu meolam U Şemeha veen
lanu od Eloim zulateha Sela:
Ezrat avotenu Ata U meolam, Magen uMoşia laem veli-
vneem aharem behol dor vador: berum olam moşaveha,
umişpateha vetsidkateha ad afse arets: Emet aşre iş şeyiş-
ma lemitsvoteha veTorateha udvareha yasim al libo:
Emet şeAta U Adon leameha, uMeleh gibor lariv rivam
leavot uvanim:
Emet Ata U Rişon veAta U Aharon umibaladeha en lanu
meleh goel umoşia:
Emet miMitsrayim gealtanu Adonay Eloenu, mibet ava-
dim peditanu, kol behoreem aragta, uvhoreha Yisrael
gaalta, veYam Suf laem bakata vezedim tibata, vididim,
averu yam, vayhasu mayim tsareem, ehad meem lo notar:
Al zot şibehu auvim veromemu laEl, venatenu yedidim
zemirot şirot vetişbahot, berahot veodaot, laMeleh El hay
vekayam, ram venisa, gadol venora, maşpil geim ade arets
magbia şefalim ad marom, motsi asirim, pode anavim,
ozer dalim, aone leamo Yisrael beet şaveam elav:

Cemaatimizde Amida öncesinde selamlaşma adeti vardır.
Amida’ya hazırlık amacıyla ayağa kalkılır ve üç adım
geriye gidilir
Teillot laEl Elyon Goalam, baruh U umevorah: Moşe uVne
Yisrael Leha anu şira, besimha raba, veameru hullam: Mi
hamoha baelim Adonay, mi kamoha nedar bakodeş, nora
teillot ose fele: Şira hadaşa şibehu geulim leŞimha aga-
dol al sefat ayam, yahad kullam odu veimlihu veameru:
Adonay yimloh leolam vaed: Veneemar: Goalenu Adonay
Tsevaot Şemo, Kedoş Yisrael: Baruh Ata Adonay gaal Yis-
rael:
Başlık: Ynt: ŞEMA YİSRAEL DUASI
Gönderen: ozkann - Eylül 30, 2014, 09:20:56 ös
Sayın Fay Frin bir de ne anlamamız gerektiğini belirtirse...
Başlık: Ynt: ŞEMA YİSRAEL DUASI
Gönderen: karahan - Ekim 01, 2014, 03:01:41 öö
Forumda ibranice bilen sanırım yoktur ,izahat lütfen.
Başlık: Ynt: ŞEMA YİSRAEL DUASI
Gönderen: MEDUSA - Ekim 01, 2014, 04:51:31 ös
Ona bakarsanız Kur'an'daki dualar Arapça ve Arapça olarak okunuyor. Bu duanın orjinali ve ben orjinaline sadık kalmayı tercih ederim. Fakat anlamını merak ediyorsanız, Sinagoglarda Türkçe ayin yapılan saatler vardır ve oraya gidip öğrenebilirsiniz. Şema Yisrael duası, Tanrı'ya övgü duasıdır.

Ayrıca forumda İbranice bilenin olmadığını nereden çıkardınız ? İbranice' nin Yahudilik'te ve Masonluk'ta önemli bir yeri vardır. Bu forumda Mason Kardeşler de olduğuna göre inanıyorum ki İbranice bilen de vardır.

Saygılarımla
Başlık: Ynt: ŞEMA YİSRAEL DUASI
Gönderen: Metatron - Ekim 01, 2014, 06:55:14 ös
Çok güzel bir paylaşım elinize sağlık Sayın Fay Frin.

İçeriğin önemini merak edenler için: http://www.turkyahudileri.com/content/view/356/225/lang,tr/ (http://www.turkyahudileri.com/content/view/356/225/lang,tr/) (5.2 Dualar)


Saygılarımla
Başlık: Ynt: ŞEMA YİSRAEL DUASI
Gönderen: MEDUSA - Ekim 01, 2014, 07:03:38 ös
Yazımı beğendiğiniz için ve paylaşımınız için çok teşekkür ederim Sayın Metatron.

Saygılarımla
Başlık: masonlar ve ibranice
Gönderen: ozkann - Ekim 01, 2014, 09:15:13 ös
Masonlar ve ibranice bu kadar iç içe mi? Çalışırlarken kaç ibranice kelimeye rastlıyorlar?
Bu öyle hesaplanmaz ama varsa bilinen kelimeler ibranicenin kaçta kaçı ediyor?
Bu duayı anlamalarına yetecek kadar öğrenebiliyorlar mı?
Bilenlere soralım; İbranicenin masonlukta söylenildiği kadar önemli bir yeri var mıdır?
Başlık: Ynt: ŞEMA YİSRAEL DUASI
Gönderen: MEDUSA - Ekim 01, 2014, 09:43:39 ös
Yahudiliğin Masonluk'ta önemli bir yeri vardır. Şema Yisrael duası, Yahudilik'e ait bir duadır, İbranice'dir. Biraz mantıklı düşünüldüğünde, normal şartlarda, Yahudi dinine mensup birinin İbranice bilmesi doğaldır. Sonuç olarak, Yahudi dinine mensup olan bir kişi Mason ise, normal şartlarda az veya çok İbranice biliyordur. İbadeti gereği İbranice dualar okuyordur.

Sayın Özkann,

    Saygısızlık etmek istemem fakat konuyu gereksiz bir tarafa çekmeye çalışıyorsunuz. Yazdıklarınızı bir kez kendiniz okuyun bence, konuşmak için konuşmayın rica ediyorum. Kaç kişinin İbranice bilip bilmediğinin hesabını yapmaktan falan bahsediyorsunuz. Dua ile para kavramını birbirine karıştırdınız sanırsam.

Ben sadece burada güzel bir dua paylaşmak istedim.

Başlık: Ynt: ŞEMA YİSRAEL DUASI
Gönderen: Arais - Ekim 01, 2014, 10:12:56 ös
Sayin Fay Frin,

Masonluk, yahudlik iliskisini nasil kurdunuz biraz aciklarmisiniz rica etsem.

Ayrica kisisel  tartismaya yol acacak  mesajlar foruma gondermek forum kurallari geregi yasaktir. Elestiriye yada sorunlan sorulara hosgoru ve nazik cevaplar vermenizi rica ederim.

Saygılarımla
Başlık: Ynt: ŞEMA YİSRAEL DUASI
Gönderen: ozkann - Ekim 01, 2014, 10:14:50 ös
Gereksiz değil, aksine sinekten yağ çıkartmaya çalışırcasına, yukarıdaki paylaşımlardan masonluğa bağlanabilecek gerekli sayılabilecek tek bu konuyu bulabilmiştim.

Eğer bir kişi masonluk hakkında özellikle bu sitede bazı iddialarda bulunuyorsa,
biz masonluk hakkında doğru bilgilenmeye bu Forum'a gelenlerin sorularına, eleştirilerine hazır olmalı. Burası bir blog değil, forum. Üyeler konulara yorum yazar. Özellikle masonluk ile ilgili bilgi paylaşılır. Yorum beğenilmeyince lütfen hemen kızmamalı.

İbranicenin Masonlukta yeri vardır deniliyordu şimdi de Yahudiliğin Masonlukta önemli yeri vardır deniliyor. Bir ara yahudilerin alınmadığı Masonlukta, ne zaman yahudilik önem kazanmıştır? Bu gösterilen önem diğerlerinden daha fazla mıdır? Yoksa Masonluk hepsine eşit bir mesafede midir?
Başlık: Ynt: ŞEMA YİSRAEL DUASI
Gönderen: MEDUSA - Ekim 01, 2014, 10:34:43 ös
Sayın Özkann, bütün fikirlerinizi ve sorularınızı üzerime yağmalayabilirsiniz fakat ben yürüdüğüm çizgiyi bozmayacağım ve burada, benim yazımın altında bir tartışma çıkmasına izin vermeyeceğim. Sayın Arais bana uyarısını yaptı, hoşgörümü ve nezaketimi bozmayacağım. Sayın Özkann merak ettiklerinizi, sorularınızı Masonluk ve Yahudilik konusunda uzmanlaşmış insanlara yöneltin.

Saygılarımla
Başlık: Ynt: ŞEMA YİSRAEL DUASI
Gönderen: MEDUSA - Ekim 01, 2014, 10:39:42 ös
Bu arada size tavsiyem, bazen insanlar yazılarını, fikirlerini paylaştıklarında onlara bir teşekkür etmeyi deneyebilirsiniz. Kibarlıktır.
Başlık: ŞEMA YİSRAEL DUASI Hususunda
Gönderen: canayhan - Ekim 02, 2014, 12:36:55 öö
         Sn. Fay Frin, forumda pek de sık görmediğimiz bir üslup ile hassas bir konuya girdiniz.
Ancak Masonlar.org sakinlerinin büyük bir ciddiyetle yazılarını takip ettiği, Sn ADAM'ın 02 Aralık 2009 tarihinde ;sizin başlattığınız konu ile ilgili söylenebilecek tüm tespitleri yaptığını hatırlatır, ilgili bölümü sizin için sunarım.
         
      Size Masonlar.org kardeşliği bağlamında, geçmiş dönem çalışmalarını okumanızı tavsiye ederim. 
 
İslâm dininde Yahudiler genellikle kötülenir. Bunun elbette bir nedeni, gerekçesi vardır ama ne yazık ki çoğu Müslümanlar bunu bilmeden Yahudilere karşı ön yargılı bir tutum takınır. Bunun ise İslâm dininin aslı ile değil, hem Yahudilerin tarihi boyunca olup bitenler hem İsrail Devleti’nin günümüzdeki durumundan ileri geldiği söylenebilir; özellikle de ikincisi.

Türk halkının büyük çoğunluğu Müslümandır. Dolayısıyla, Masonluğa çeşitli nedenlerle karşıt olup Masonluğu kötü göstermek isteyenler, özellikle Türkiye’de, Masonluk ile Yahudiliğin özdeşleştiğini kanıtlamaya çalışmışlardır. Bu savlarını mason ritüellerinin kapsamında yer yer “Tevrat” ile bağlantılı öğeler bulunması üzerine kurarlar. Ancak, gerek Hıristiyanlığın kutsal kitabının İncil ile birlikte Tevrat’ı da içerdiğini gerekse Kuranıkerim’de Tevrat’tan alınma ya da Tevrat ile uyuşmalı birçok şey bulunduğunu göz ardı ederler.

Masonluğun öğretisi oluşturulurken birçok dinden ve felsefeden esinlenilmiştir. Üstelik bu öğreti özgün olarak Hıristiyan dünyasında oluşturulmuştur. Dolayısıyla, mason ritüellerinin kapsamında Tevrat ile bağlantılı öğelerin yer alması doğal bir olgudur.

Nitekim Hıristiyan dünyasında Masonluğa karşıt olanların, Masonluk ile Yahudiliği özdeşleştirip kendi bilgisizliklerini ortaya dökecek türde saçma sapan bir girişimde bulundukları görülmemiştir. Gelişmiş Batı ülkelerinde Masonluğa karşıt girişimlerde bulunulurken, önce çok ayrıntılı ve bilimsel bir araştırma yapılması, sonra mason örgütlerini gerçekten de zor duruma düşürebilecek, somut temeller üzerine kurulu suçlamalar oluşturulması yöntemi benimsenmiştir.

Öte yandan şu gerçeğin çok iyi bilinmesi gerekir: Yahudilik yalnızca bir din değildir. Yahudiler, inançlarının bir gereği olarak, kendilerini “Tanrı’nın seçkin kulları” olarak görür ve kendi içlerinde bir kapalı toplum oluştururlar. Bu yalıtımcı tutumları yüzünden, Avrupa’da 19. yüzyıl ortalarına kadar hiçbir mason locasına kabul edilmemişlerdir. Ancak bundan sonra, kendi politik amaçlarının doğrultusunda mason localarını kullanmaya da çalışmışlardır. Eğer bu tarihsel gerçekler göz önünde tutulacak olursa, Yahudilik ile Masonluk arasında bir ilişki bulunmadığı anlaşılır.


Sevgi ve Saygılarımla
Başlık: Ynt: ŞEMA YİSRAEL DUASI
Gönderen: karahan - Ekim 02, 2014, 01:32:53 öö
Sn.fay frin

sn.ozkann sizi yahut yazınızı elestirmedi kezaki bende öyle iYazinizin aciklamasini bilmiyorum/bilmiyoruz. Sadece kendi anladiginiz bir yaziyi hic bir açıklama ve amacini yazmazsan bunlarin olmasi dogal.Bu duayi bu hali ile seckinlermi anlayacak sadece?sanitim su anki duruma göre öyle.

Karahan
Başlık: Ynt: ŞEMA YİSRAEL DUASI
Gönderen: ayilmaz92 - Ekim 02, 2014, 02:56:00 öö
Öncelikle  selamlar. Masonlukta Latince,  Arapça ve İbranice dillerinin büyük önemi vardır. Tekris töreninde hangi kitaba inanılıyorsa, bilindiği gibi o kitabın üzerine yemin ediliyor. Bu yüzden masonlukta bu üç dilin etkisinin fazla olduğu kanısındayım.

Her neyse konumuza dönelim. Şema Yisrael duası İbranice olup; Duy, [Ey] İsrail!") imanın beyânı, amentü niteliği taşıyan, Tora'daki bir kısmın ilk iki kelimesi, tümcesidir. İlgili kısım Musevi ayin sisteminde önemli bir yere sahiptir ve dua olarak okunur; "Şema" sıklıkla bu kısmın bütünü yani bu dua için bir isim olarak kullanılır.

Musevilikteki öneminin yanı sıra Şema Hıristiyanlıkta da büyük önem taşır; nitekim Yeni Ahit'te bazı yerlerde tekrar edilen Tanah ayetlerindendir. Markos İncilinde Şema'nın önemi İsa'ya atfedilen şu ifadeyle belirtilir: "İsa şöyle karşılık verdi: "En önemlisi şudur: 'Dinle, ey İsrail! Tanrımız Rab tek Rab'dir

''Allah’ım iyi bir uykudan uyanıp büyümeme ve yaşamı
öğrenmeme yardım ettiğin için sana teşekkür ederim.''

Sözlerin türkçe karşılığıda sanıyorum buna tekabül ediyor.

Saygılar...
Başlık: Ynt: ŞEMA YİSRAEL DUASI
Gönderen: MEDUSA - Ekim 02, 2014, 01:11:40 ös
Sayın Ayilmaz92, paylaşımınız için çok teşekkür ederim. Araştırmalarınızdaki bilgilere ve fikirlere aynen katılmaktayım.

Saygılarımla
Başlık: Ynt: ŞEMA YİSRAEL DUASI
Gönderen: MEDUSA - Ekim 02, 2014, 01:34:43 ös
Konuya açıklık getirmek gerekirse ;

Benim amacım güzel bir dua paylaşmaktı. Bu dua Kur'an'dan da olabilirdi, İncil'den de. Fakat ben Şema Yisrael duasını seçtim. Şema Yisrael duasını paylaşmış olmam, diğer kutsal kitaplara ait dualardan herhangi birini paylaşmayacağım anlamına gelmiyor.

Gelelim, Masonluk ve Yahudilik konusuna ;

Her zaman şu fikirdeyim ki, Masonluk ve Yahudilik konusu bu konu üzerinde uzmanlaşmış kişilere sorular yöneltilerek öğrenilmeli. Çünkü bu konu üzerinde uzmanlaşmış kişilere sorulmazsa eğer, sırf internetten araştırmakla bile Masonluk ve Yahudilik konusunu, Siyonizme ve Satanizme kadar götüren saçma sapan insanlarla bile karşılaşılabilir.

'Ben her Yahudi olan Mason'dur ya da her Mason olan kesinlikle Yahudi'dir.' gibi bir ifade kullanmadım. Masonluk ve Yahudilik konusunda ortaya bir iddia da atmadım.

Demek istediğimi bir paragrafta açıkladım fakat herkes o kadar çok şey yazdı ki benim yazımın üzerine, benim yazdıklarım arada kaynadı. Ben şu şekilde yazdım ;

Yahudiliğin Masonluk'ta önemli bir yeri vardır. Şema Yisrael duası, Yahudilik'e ait bir duadır, İbranice'dir. Biraz mantıklı düşünüldüğünde, normal şartlarda, Yahudi dinine mensup birinin İbranice bilmesi doğaldır. Sonuç olarak, Yahudi dinine mensup olan bir kişi Mason ise, normal şartlarda az veya çok İbranice biliyordur. İbadeti gereği İbranice dualar okuyordur.

Yukarıdaki yazımda herkes sadece birinci cümleye takılmış anlaşılan. Oysaki ben, İbranice ile Yahudilik ve Masonluk konusunu nasıl özdeşleştirdiğimi ifade etmeye çalışmıştım.

Ben eleştiriye açık bir insanım fakat saygı çerçevesinde. Paylaşım yaptığım herhangi bir konu olduğunda, paylaşımım iyi veya kötü bile olsa bana bir teşekkürü bile çok görüp sadece eleştirmeye odaklanan kişilere karşı, yine de konuyu uzatmadan nezaketim doğrultusunda teşekkür edip konuyu kapatmayı tercih ediyorum.

Saygılarımla

Başlık: Ynt: ŞEMA YİSRAEL DUASI
Gönderen: karahan - Ekim 02, 2014, 03:27:53 ös
Sn.fay frin teşekkür konusuna kafayi bayagi takmis anlaşılan, size bir öneri ,sn.mason, sn.adam, sn.skullg ve ben karahan bu forumda en fazla konu basligi acanlariz.bu teşekkür konusu biz yahut diger üyeler hic konu etmis midir. Bu kibarlik konusu icin ölçü olmamalıdır. Actiginiz kknudaki dua cok uzun anlatiniz kısa keske basinda su tumceyi eklese idiniz forumda ibranice bilenlere ithaf tır.

Karahan
Başlık: Ynt: ŞEMA YİSRAEL DUASI
Gönderen: MEDUSA - Ekim 02, 2014, 05:49:24 ös
Ben bir şeye 'kafayı takmadım.' İsminin altında Uzman Üye yazan birinin sokak argosunda kullanılan 'kafayı takmak' kelimesini kullanması hiç hoş değil. Yorumlarınızdaki üslubunuza biraz daha dikkat etmenizi rica ediyorum. Ya bilerek kabalık ediyorsunuz ya da kabalık yaptığınızın farkına bile varamıyorsunuz, ikisinden biri. Bu forumda yazılar yazan ve fikirlerini beyan edan belirli bir kitle varsa ve bu kitlenin belirli bir çoğunluğu birbirini tanısa da tanımasa da herkes birbirine kibar davranmak, kibarlık konusundaki ölçüsünü korumak mecburiyetindedir. Ayrıca teşekkür etmek de büyük erdemliliktir bana sorarsanız. Bir duayı okuyabilmek için illahaki o duanın dilini bilmeye gerek yoktur. Şema Yisrael duası, Tanrı'ya övgü duasıdır. MEB'deki eğitim sistemi doğrultusunda okullarda din dersi verilir ve öğrencilere dua ezberlemeleri söylenir. Her dua ezberleyip,okuyabilen Arapça biliyor anlamına gelmez bu durum. Şema Yisrael duasını okumak da İbranice bilmeyi gerektirmiyor. Bakın ben Yeni katılımcıyım, bunlar benim kendi çapımda naçizade çalışmalarım,yazılarım ve fikirlerim. Siz Uzman Üye iseniz daha iyilerini yazın, bizler öğrenelim. Mesela madem Şema Yisrael duasının Türkçe halini de istiyorsunız, o zaman çok istiyorsanız siz yazın, biz de okuyalım.

Fay Frin
Başlık: Ynt: ŞEMA YİSRAEL DUASI
Gönderen: Spock - Ekim 02, 2014, 08:51:36 ös
Bu forumda Mason Kardeşler de olduğuna göre inanıyorum ki İbranice bilen de vardır.

Bu cümle kendi içerisinde Masonlar İbranice bilirler önermesini taşımaktadır. Bu yanlıştır.

Lakin Sn. Fay Frin eğer "Bu forumda Yahudi Mason Kardeşler de varsa, inanıyorum ki İbranice bilen de vardır" şeklinde bu önermesini değiştirecek olursa, işte o zaman kendisine hak vermek gerekir.

Diğer yandan Sn. Fay Frin'in "Yahudilik Masonluk'ta önemli yer tutar" şeklindeki bir diğer önermesi, konuya sadece dinsel açıdan bakmak yerine, daha geniş bir perspektiften de değerlendirilebilir. Bunun sebebi Kral Süleyman, Hiram Abiff, Süleyman'ın Tapınağı gibi Masonluk için çok önemli olan bazı konuların Yahudi kültürüyle de iç içe geçmiş olmasıdır.

Din olgusu perspektifinden ise Yahudilik Masonluk'ta hiç de önemli bir yer tutmaz. Aksine Masonluğun kurumsal olarak vücut bulduğu 17. yy'dan itibaren uzunca bir süre boyunca Yahudiler, sırf Yahudi oldukları için Masonluğa kabul edilmemişlerdir.
Başlık: Ynt: ŞEMA YİSRAEL DUASI
Gönderen: MEDUSA - Ekim 02, 2014, 10:05:16 ös
Sayın Spock, yorumunuz için öncelikle teşekkür ederim. Masonluk ve Yahudilik konusunda sizin de savunduğunuz düşüncenizde olduğu gibi 'sadece dini olarak' bir şey kastetmedim. Tarihi olarak da baktığımızda, sizin de dediğiniz gibi Masonluk ve Yahudi kültürü konusunun iç içe geçmiş olduğunu görebiliriz.

''Diğer yandan Sn. Fay Frin'in "Yahudilik Masonluk'ta önemli yer tutar" şeklindeki bir diğer önermesi, konuya sadece dinsel açıdan bakmak yerine, daha geniş bir perspektiften de değerlendirilebilir. Bunun sebebi Kral Süleyman, Hiram Abiff, Süleyman'ın Tapınağı gibi Masonluk için çok önemli olan bazı konuların Yahudi kültürüyle de iç içe geçmiş olmasıdır.

Din olgusu perspektifinden ise Yahudilik Masonluk'ta hiç de önemli bir yer tutmaz. Aksine Masonluğun kurumsal olarak vücut bulduğu 17. yy'dan itibaren uzunca bir süre boyunca Yahudiler, sırf Yahudi oldukları için Masonluğa kabul edilmemişlerdir.''


Bu sözlerinizin hepsine katılıyorum,aynı fikirdeyim.

İbranice konusuna gelirsek eğer ;

İbranice bilenlerin forumdaki tüm Mason Kardeşler olduğunu kastetmedim Sayın Spock.

Daha önceki yaptığım bir yorumumda 'Her Mason'un Yahudi dinine mensup olmadığını ve her Yahudi'nin de Mason olmadığını' söylediğim gibi şimdi de diyorum ki, 'her Mason'un İbranice bilme zorundalığı olmadığı gibi her İbranice bilen de Mason değildir.' Fakat Yahudi dinine mensup olan birinin, ibadetleri gereği İbranice bilmesi gayet doğaldır ve bu kişi bir de Mason ise, hem bir Yahudi ayriyetten bir Mason ve İbranice de bilen biri olur. Fakat illahaki Yahudi dinine mensup biri diye İbranice bilme zorundalığı yoktur tabiki. Her Müslüman'ın Arapça bilmediği gibi, bu durum zorundalık değildir.

Saygılarımla
Başlık: Ynt: ŞEMA YİSRAEL DUASI
Gönderen: karahan - Ekim 03, 2014, 12:19:21 öö
Sn.fay frin

Bir başlık actiniz ve actiginiz konuya sahip çıkın. Forumda sokak ağzı ile konusmak zaten yok ama nelerin sokak agzi nelere teşekkür etmeliyiz, gibi konularda bize ayar verme anacligini bırakın verebiliyorsaniz ve biliyorsanız sn.ozkann'i da sorduğu gibi bu konudan ne anlayacağız cevap verme yerine arastirin turkcesini siz ogrenin demek promlem(kabalik)olmuyor sanırım. Actiginiz konu ssyenizde sirazeden çıktı yahudilik ve masonluk bağlantısı na geldi.Sanirim sorulana cevap verme yerine once haslamayi sonra pole.ik yapmayi seviyorsunuz.
Ben polemik yapmiyayim sadece sorayım .Bu dua sadece yahudileremi aittir? Manasini bilmiyorum ama bende edersem adonay kabul edermi?her din kendi usturlabindami dua etmeli?

karahan
Başlık: Ynt: ŞEMA YİSRAEL DUASI
Gönderen: MEDUSA - Ekim 03, 2014, 12:26:53 öö
Üslubunuzu düzeltmediğiniz sürece sorularınıza benden bir cevap alamayacaksınız.

Saygılarımla

Fay Frin
Başlık: Ynt: ŞEMA YİSRAEL DUASI
Gönderen: karahan - Ekim 03, 2014, 12:30:46 öö
Peki efendim sizin icin sorun olduğunu düşündüğüm uslubumu şöyle bir gozden gecirecegim.Sorularimida geri aliyorum ugrasmayin bosuna cevabiniz beni tatmin etmez artık.

Karahan
Başlık: Ynt: ŞEMA YİSRAEL DUASI
Gönderen: karahan - Ekim 03, 2014, 12:32:44 öö
Toplam 3 sayfa yazi yazilmis hala konuyu ogrenemedik .
Başlık: Ynt: ŞEMA YİSRAEL DUASI
Gönderen: canayhan - Ekim 03, 2014, 01:10:00 öö
   
  Sn.Fay Frin 'in vermek istediği mesaj ve söz konusu dua ile amaçladığı hedefi belirlemedigi görüluyor.
   
     Burada çok ama çok okuyup , az ama çok az yazmak masonik yolculuğa hizmet eder diye düşünüyorum.

Sevgi ve Saygılarimlar

Başlık: Ynt: ŞEMA YİSRAEL DUASI
Gönderen: baran - Ekim 03, 2014, 04:01:00 öö
Yahudilik ile İsrail olgusunu ayirmak lazim onlar musadan gelen on emiri değiştirmiş kendisine has cikarlarini gozetmistir. Yahudilik bir dindir, İsrail ise kendi cikarini düşünerek onca masum vatandasi katleden bunu da kendi uydurduğu din olgusuna katan bir devlettir. Benim dusuncemde çok yahudi olduğuna inancim sonsuz, paylastiginiz dua için tesekkur ederim, islamiyet'de çok dua var. Hristiyanlikta da. Aslında bütün dinler birdir ama insanlar onu kendi  cikarlari ile değiştirirler.(Bu benim dusuncemdir.) Elbette İslamiyet arapça okunduğu gibi bu duada İbranice okunmalidir çünkü bunun tesiri fazla olduğuna inanilir. Ama Masonlar da dogmalara karsidir.Masonlarin icinde yahudi dinine inanan insan mutlaka vardir ama kurallarında yahudilere ayri bir yeri söz konusu olamaz mantikli düşünürsek dogmalara karsi bir kuruluştur. Paylasiminiz için Tesekkur ederim Saygilarimla...
Başlık: Ynt: ŞEMA YİSRAEL DUASI
Gönderen: hypatia - Eylül 05, 2015, 04:08:20 ös
Geçen sene açılmış bir konu, mahsuru yoksa biraz katılmayı düşündüm.
Sn Fay Frin,öncelikle paylaşımınız için teşekkür ederim. Evet güzel bir konu ve istenirse derin bilgilere yönelmeye vesile olur; açtığınız konu çok kaygan bir zemin oluşturmuş :) aslında bu kadar tartışmayı gerektiren bir yazı değil ;   sadece dikkatle kullanılmayan sözcük ve ifadeler karşılaşacağınız ön yargılara geçit verebilir. Unutmamalı ki toplum açısından ön yargılı olmak, bu yargıyı kendi egomuz doğrultusuna çekmek gibi bir yapımız var; bu eğitim ve kültürel eksikliğimizden kaynaklanıyor maalesef. Rahmetli annemin bir lafı vardır " Kültür genlerle gelir".

Konuya değil de  yazılarınıza istinaden, seviyeli açıklamalar ve uyarılar gelmiş; ki çok doğrudurlar. Yukarıda sözünü ettiğim toplum yapısına ilişkin açıklamalar üzerine  yola çıkarak bu seviyeli uyarılara hak verin, çünkü Masonların üzerine  olmadık şeyler yükleyenler var; diğerlerine kafanızı takmayın lütfen. Kendinizi savunun tabii ki ama sayfanızı koruma adına, konunuzu unutturacak kadar değil. Öfkelenmiş olsak dahi, buranın adına öfkemize sahip çıkıp, efendice kalalım. Böyle diyorum çünkü Mason arkadaşların geneli efendi bir kimlikle bahsedildiği bilinir.
Hepimiz aldığımız kadarla  kalır ya da ekleriz. Dahasını kabul etmeyene bir şey verilmez.

İbranice okumanın daha faydalı olduğundan bahsetmişsiniz. Bence haklısınız. Ama önce anlayacağımız bir dille karşılaştırıp öyle yapmamız daha doğru olur. Neden haklısınız bunu kısaca özetlemek istiyorum.
İbranicenin içinde kutsal harfler denilen 22 harf vardır; ve diğer harflerle birlikte  her bir harfin karşılığı matematik sayıya denk gelir.
Misal: İbrani harfi olan Alef'in tek başına bir harf olmadığı sadece rakam olarak geçtiği söylenir.( Alef'in yani A 'nın altına bir çizgi çekerseniz harf karşılığını bulur), oysa tek başına 1 rakamı olarak okunur; (yani no:1) 
Altı işaretli olan A sesini verir. Bir duanın tam hakkını vermenin sadece düz okuyarak olmadığından söz edilir ki ben şahsımca  dikkate alıyorum. Bunu orijinal harfler üzerinde, her harfin kendine ait bir ses düzeniyle tatbik etmenin asıl olduğundan bahsedilir.
Peki nasıl olacak?..İşte buraya özel eğitim giriyor :)

İbranice çok eski,kadim bir dildir ve Arapça ile kardeş gibi oldukları, hatta İbranice'den    geçip biraz değişikliklere uğradığı söylenir.
Aslında bu konu çok açılır. Ayrıca İsrail devletine bakarak bir Yahudi inancını yargılamamak gerekir. Tıpkı İslamı, devletin uygulamalarına karıştırmamak gibi.
Bu sözüm size değil Sn Fay Frin;

İmanın özü birdir ve kaynak tektir. Ezoterik bilgileri içeren;hangi kaynak olduğunu unuttum şöyle geçer bir yazısında.

" Hiç bir inanç kültürlerine hakaret ve  küfür hak değildir. Onun inanç sembolüne hakaret, bil ki kendi Tanrına hakarettir. "  Çünkü tüm inanç, kültür ve semboller sadece Tek'i ve yaratımı anlatır;sadece o toplumun kendine göre anlatım ifadesi farkıyla.

Umarım sıkmqamışımdır. İyi paylaşımlar :)