Masonlar.org - Harici Forumu

Masonluk Bilgidir. Bilimdir. Ilimdir. => Felsefe => Kavramlar => Konuyu başlatan: propulsion - Aralık 09, 2014, 05:02:08 ÖÖ

Başlık: "Neden" ve "Nasıl" Soruları: Masonluk hangisini sorar?
Gönderen: propulsion - Aralık 09, 2014, 05:02:08 ÖÖ
Dün dinleyici olarak katıldığım bir fizik konferansının bir yerinde geçen iki soru kelimesinin kullanımı ile bağlantılı olarak bu başlığı açmak istiyorum.

Bu kelimeler "Neden" ve "Nasıl" soru kelimeleri. 

Bu iki kelime sözlüklerde aşağıda verildiği gibi tanımlanmaktadır.

Neden : “Ne” ve “Eden” kelimelerinin birleşiminden meydana gelen “Neden” sorusunu bir olayı meydana getiren etkeni aramaya yöneliktir biçiminde tanımlayabiliriz.

Nasıl : “Ne” ve “”Asıl” kelimelerinin birleşiminden meydana gelen “Nasıl” sorusunu ise bir işin ne biçimde, hangi yolla olduğunu belirtmek içindir biçimde tanımlayabiliriz.

Siz değerli forum üyelerininin değerli katkısını istediğim sorum "Acaba Masonluk bu sorulardan hangisi sorar?".

 
Başlık: Ynt: "Neden" ve "Nasıl" Soruları: Masonluk hangisini sorar?
Gönderen: asimov - Aralık 09, 2014, 09:30:23 ÖÖ
Bı sorularla ben de çok karşilaşıyorum. Bilim bir şeyin "nasıl" lduğunun yanıtını vermeye çalışırken  "neden" sorusunun yanıtını araştırma yöntemleri nedeniyle veremeyebilir.

Fizikte standart modeli tanımlayabilir, modelinizin işleyişini ve işlevini anlatabilirsiniz. Ama neden standart model var derseniz bunun yanıtı ancak bir yorum olacaktır. İşte bu sorular, bilim aynı konuları ele alan ama farklı yanıtlar veren felsefenin konusudur veya felsefede anlam bulur diyelim.

Neden evren var?
İnsanın var olma amacı nedir?
Neden bütün gök cisimleri dönüyor?
Dünye neden var?
Neden düşünce var?


Soruları istediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz.

Bilim bu sorulara hangi araştırma yöntemleri ile yanıt verecektir?


Syın propulsiyon bir bilm adamı dolayısıyla bu konuda bilimin tutumunu biliyor elbet.

Onun sorusu masonlukta "neden" ve "nasıl" soruların hangisi vardır diye soruyor.

Masonluk çalışmalarında akıl ve bilimi esasa alır ve bunlardan elde ettiği sonuçları bilgelik ile yorumlar.
Bu aslında  bilimden yararlanmak ve birazda felsefe yapmaktır.

Dolayısyla masonluk her iki soruyu da sorar. Ama "neden" sorusuna verilecek yanıt biraz öznel aynı zamanda masonun üyesi olduğu obediyansın tutumuna bağlı olacaktır.Başlık: Ynt: "Neden" ve "Nasıl" Soruları: Masonluk hangisini sorar?
Gönderen: propulsion - Aralık 26, 2014, 05:53:02 ÖÖ
Yaklaşık 20 gün önce açtığım ve pek fazla ilgi görmeyen bu başlıkla ilgili bir kaç ekleme yapmak isterim.

Öncelikle Sayın asimov'un yanıtı için teşekkür etmem gerekir. Eklemek istediklerim biraz da kendisinin eklediklerinin devamı niteliğinde olacaktır.

Akıl ve bilim "Nasıl" sorusu için "Sebeb-Sonuç" ilişkllerini kullanarak yanıtlar arar. Örnek olarak insanlar akıl yardımıyla kütleçekiminin nasıl oluştuğunu  çözmüşlerdir. Yani çevresinde meydana gelen olayların nasıl olduğunu açıklamak için akıl ve bilimi kullanmışlardır.

Sezgiler ve bilgelik (hikmet) yardımıyla ise "Neden" sorusunun cevabı aranır. Yani hayata dair temel soruların cevaplandırmasında sezgiler kullanılır demek yanlış olmaz.

"Nasıl" sorusunun cevabınının yanı sıra "Neden" sorusunun da cevabı bilinmek isteniyorsa isteniyorsa Sayın asimov'un da bahsettiği gibi her ikisi de sorulmalıdır. Çünkü hakikatın bulunması için: "Nasıl" sorunun cevabı tek başına değil, "Nedensellik" de içermesi gerekir.

Devamında bir soru geliyor: "Acaba Yöntem Nedir?"

Kaynakça:
Murat Özgen Ayfer, "Masonluk Nedir ve Nasıldır?", sayfa:355-358, Pentagram Yayıncılık.
M. Remzi Şanver, "Masonluk: Işığı Arayanların Öyküsü", sayfa: 35-44, Anka-Ha Yayınları.
Başlık: Ynt: "Neden" ve "Nasıl" Soruları: Masonluk hangisini sorar?
Gönderen: propulsion - Ocak 07, 2015, 12:18:13 ÖÖ
Pek fazla ilgi çekmeyen fakat çok önemli olduğunu düşündüğüm bu başlıkla ilgili olarak birkaç ekleme daha yapmak istiyorum.

Kendini bildiği ilk günden bu yana insanoğlu nereden geldiğini, ne olduğunu ve nereye gideceğini düşünmüş ve sorgulamıştır.

İnsanlara verilmiş en büyük ve en önemli özellikler “akıl” ve “sezgileridir (hikmetleridir)”. İnsanlar akıl ve sezgilerini (hikmetlerini) kullanarak sorduğu “nasıl” ve “neden” sorularıyla hakikat arayış çalışmalarında kardeşlik sevgisinin tüm dünyaya yayılmasını sağlamanın yanı sıra iyiyi, doğruyu bulmak için de gayret gösterebilirler.

Buradan hareketle Masonluğun hedefini ortaya koyarsak, kaynaklarda da belirtildiği gibi, tüm insanlık için bir ülkü mabedi yapmak amacıyla daha fazla gayret göstermek olduğunu söyleyebiliriz. Bu hedef ancak tüm insanların daha iyiye ve mükemmele ulaşmaları ile sağlanabilecek bir hedeftir.


Bu noktada ezoterizm (veya ezoterik öğreti) konusunu da değinmenin gerekli olduğunu düşünüyorum. Çünkü ezoterizm görünenin arkasındaki gerçeklerin yalnızca gerekli idrak, bilgi, akıl ve sezgiye sahip olanlara açıklanabileceği ilkesine dayalı bir öğreti sistemi olarak tanımlanabilir.

Bu forumda da çok kez işlendiği gibi bu kişiler belli eğitimlerden geçmiş ve bilgileri almaya hak kazanmış kişilerdir. Az evvel söylediğim gibi görünenin arkasındaki gerçeklerin arayışında (hikmet veya sezgiler yardımıyla) simgeler, simgecilik, alegoriler ve özdeyişler kullanılmaktadır
Başlık: Ynt: "Neden" ve "Nasıl" Soruları: Masonluk hangisini sorar?
Gönderen: asimov - Ocak 07, 2015, 12:35:10 ÖÖ
Nasıl sorusuna bilimsel yanıtlar vermek olasıdır. Ancak aynı şeyi neden sorusu için söyleyemeyebiliriz.

Sayın propulsion'un söylediği "hakikat" kavramı aslında bilgelik yoludur. Ancak kendisine katılmadığım nokta buna akıl dışında sezgisel yolla varılabileceğidir. Bu biraz tartışmalı bir konu. Sezgisel bilginin kaynağı nedir?

Bilgiyi hissediyor muyuz yoksa Yunan filozofları gibi Tanrısal bir vahiy gibi mi alıyoruz.

Bir fizikçi olarak sezgisel bilgi ile evrenin, Tanrı'nın vb konularda bir sonuca ulaşmayı olası görüyor mu merak ediyorum.

Ezoterizmde sezgisel bilginin nasıl sorusuna yanıt verdiğini düşündüğünü anlıyorum yazdıklarından ancak bu masonluğun geneline ait bir benimseyiş değildir.
Başlık: Ynt: "Neden" ve "Nasıl" Soruları: Masonluk hangisini sorar?
Gönderen: propulsion - Ocak 07, 2015, 12:54:56 ÖÖ
Sayın asimov’a katkısından ötürü çok teşekkür ediyorum. Bu değerli katkısıyla bir hususu açıklama fırsatı vermiş oldu.

Bir çok kaynakta sezgi veya hikmet bilginin kendiliğinden edinilmesi olarak tanımlanabilmektedir. Devamında hissetme ve net bir biçimde belli olmayanın farkına varmak anlamında da kullanılmaktadır. Sayın asimov’un da katkısında söylediği gibi teist dinlerde bu konu vahiy ile de özdeşleşmektedir.

Sezgiler metafizik öğretilerde hakikatin anlaşılıp öğrenilebilmesi bakımından tek geçerli yol olarak alınır ve sezgiler metafizikte gerçeklere birdenbire erme biçiminde anlaşılmaktadır.

Ben ise, tıpkı diyalektik yöntemde olduğu gibi, sezgilerin deneyim ve düşünmenin belli bir birikimi sonunda oluştuklarını ve  bir "bilme olgusu" olduklarını düşünüyorum.
Başlık: Ynt: "Neden" ve "Nasıl" Soruları: Masonluk hangisini sorar?
Gönderen: ADAM - Ocak 09, 2015, 12:20:24 ÖS

Bu başlığın yeterince ilgi görmemiş olması üzücü...

Sayın propulsion ortaya çok önemli bir konu atmıştı. Bir tek Sayın asimov'un ilgi gösterdiğini gördük.

Ben baştan beri izledim ve bekledim.

Şimdi bile yazmanın zamanı değil kendimce. Çünkü başka katılımcıların yazabileceklerini onlara bırakmak istiyorum.

Üstelik sorular da bir de noksan var. Bari onu da belirteyim: Bir ne "niçin" (Ne için) diye sormak olanaklı.

Masonluk madem bilimsel yöntemi izler; hepsini sorar. Bu işin içinde hem diyalektik tarz var hem deterministik yaklaşım.

Ancak Masonluğun bir kanadı metafizik tarzı yeğler; onu da göz ardı etmeyelim. İşte o zaman, bilimselliğin ardından gelen bilgelik (hikmet) konusunda tutum farklılaşır. Kimileri dogmaya karşı olduğunu söylese de birtakım dogmalardan kendini sıyıramaz, kimileri hepsini yerle bir eder. Kimileri dogmalara karşı çıkmayı daha Masonluğa girişte gerekli görür, kimileriyse bireyi biraz daha özgür bırakır ve ondan dogmalarını yokop atmasını çok daha ileari bir derecede bekler.

Herkes bu sorularla hakikatleri ve gerçekleri (bunlar birbiinden farklı: verite ve realite) araştırmayı öngörür ama Ziya Paşa'nın dediği gibi, "Maksud aynı ama rivayet muhtelif"


   
Başlık: Ynt: "Neden" ve "Nasıl" Soruları: Masonluk hangisini sorar?
Gönderen: davut - Ocak 09, 2015, 04:15:52 ÖS
Akla ve bilimi inanan her  insan neden ve nasıl sorularını sorar,

Kısaca bu soruların temeline sorgulama diyebiliriz,

Doğmatik inançlara sahip kişilerde sorgudan ziyade akıl süzgecinden geçirmeden kabullenme vardır.

Doğmatik inanca sahip çoğu insanın sorğudan ziyade kalıbı '' Allah' ın Hikmetinden sual olmaz '' kalıbıdır.

Elbette akla ve bilime inanan masonların her şeyi sorgulaması gerektiğine inanıyorum,


Saygılarımla,
Başlık: Ynt: "Neden" ve "Nasıl" Soruları: Masonluk hangisini sorar?
Gönderen: propulsion - Ocak 12, 2015, 05:59:39 ÖS
Forumumuzun değerli üyesi Sayın ADAM’ın katkısından dolayı teşekkür ederim. Kendisi bu katkısıyla başlığın biraz daha açılmasını ve genişlemesini sağlamıştır.

Sayın ADAM'ın paylaşımında yazan “niçin” sorusu…Bu konuda birkaç şey yazmaya çalışacağım.

“niçin” yani “ne için” sorusu bir eylemin veya oluşun hangi amaçla başka bir deyişle hangi niyetle yapıldığını araştıran/soran bir sorudur.

Özetle “ne için” sorusu, bir eylemi veya oluşu meydana getiren etmenler veya sebepleri yani eylemin oluşundan öncesini araştıran ve daha önce açıkladımız “neden” sorusundan farklı olarak, olayın amacını yani sonrasını araştırır diyebiliriz.

Bu durumda “neden” sorusunun cevabı için bir eylemin bir olgunun öncesinin (sebebinin) olması gerekir demek yanlış olmaz.

Aynı şekilde “niçin” sorusunda amaç sorgulanıyorsa o eylemin veya oluşun yapılma veya olma anından sonrasının olması gereklidir denebilir.

O halde kronolojik sıralamada, bir eylem veya oluş için, neden sorusunun cevabı niçin sorusunun cevabından önce yer alır demek hiçte yanlış olmaz.


Başlık: Ynt: "Neden" ve "Nasıl" Soruları: Masonluk hangisini sorar?
Gönderen: ADAM - Ocak 12, 2015, 06:18:26 ÖS

Şu halde herhangi bir olay ya da olgunun bilimsel yöntemle incelenişinde sorulacak sorulan, sırasıyla, neden, nasıl ve niçin olmaktadır.

Bu kadarı yeter mi? Bu soruların yanıtları alınacak olursa, bu yanıtlar bilimsel bakımdan yeterli bir güvenilirlik düzeyini sağlıyorsa, artık o konuda bir bilimsel yasayı kurmuş, en azından kuramı oluşturmuş sayabilir miyiz kendimizi?

Ben bilim adamı değilim. Ondan ötürü bu soruya yanıt veremiyorum. 
Başlık: Ynt: "Neden" ve "Nasıl" Soruları: Masonluk hangisini sorar?
Gönderen: propulsion - Ocak 12, 2015, 06:34:42 ÖS
Daha anlaşılır olması açısından örnek olarak aşağıdaki gibi bir olgu dizgesi yazarsak

X→Y→Z

<Y olgusunda sorulacak "neden" sorusu kendisinin sebebini yani  X olgusunu verirken >

<Y olgusunda sorulacak "niçin" sorusunun cevabı ise amacını  yani Z olgusunu verir>

diyebiliriz.

Bu dizgede açıklaması eksik olan aradaki oklar ise bu sürecin hangi yolla olduğunun cevabı yani "nasıl" sorusunun cevabı olmaktadır.

Başlık: Ynt: "Neden" ve "Nasıl" Soruları: Masonluk hangisini sorar?
Gönderen: propulsion - Ağustos 21, 2015, 03:41:21 ÖS
Bu başlığı tekrar canlandırmanın uygun olduğunu düşünüyorum.

Daha doğrusu başlık hakkında kısa bir özet vererek "neden"-"niçin" soruları hakkında katkı vermeye devam etmek istiyorum.

Öncelikle "neden" sorusu...

Neden: Bu soru kelimesi özetle nedenleri/sebepleri anlamaya dönüktür. Bu özelliü,nden dolayı  soruya konu olan eylemden hangi öncegelen/öncel (preliminary) etkenlerle gerçekleştiğini araştırmaya dönüktür. Başlıın önceki iletilerinde yazdığım gibi kronolojik  ilişki açısından "neden" sorusunun cevabı o eylemin öncesinde oluşmuştur.

Sırada "niçin" sorusu geliyor.

"Niçin" soru kelimesi ise eyleme dönük olarak amaçları anlamak için sorulmaktadır.  Kolayca anlaşılacağı gibi soruya konu olan eylemin hangi ardıl (subsequential) sebeplerle gerçekleştiğini anlamayı amaçlar demek yanlış olmaz.

Burada sebep sonuç iliksini ortaya koyduğumuzda kronolojik olarak;

"niçin" sorusunun cevabı eylemden  sonra gelirken "neden" sorusunun cevabı ise eylemden öncesibi nitelemektedir demek yanlış olmaz.

Bu başlığın 2. sayfasında yer alan #10 numaralı iletisinde yazılan olgu dizgesini (X→Y→Z ) ele aldığımızda aşağıda sunulan çıkarsamaların yapılması iyi olacaktır.

Bu noktada ortaya ardarda bir sebep-sonuç ilişkisi olduğu görülebilir.

Bunlar sırasıyla X-Y ve Y-Z ifadeleridir.

Daha açık yazmak gerekirse X-Y ilişkisinde Y'de sorulacak "neden" sorusunda X'in varlığı kesindir. Yani "X olmuştur ve Y'nin nedenidir veya Y ile sonuçlanmıştır" denebilir.

Y-Z ilişkisinde ise Z'nin varlığı kesin değildir. Yani henüz gerçeklememiş olabilir. Başka bir deyişle Z niyeti gösterir ve Y'den sonra oluşması kesin değildir. Oluşması zorunlu değildir.

Çoğu zaman kullanımları karıştırılan bu iki soru kelimesi kullanılırken, yukarıda anlatılan ilişkisel anlatımdan  dolayı, dikkat edilmesi iyi olacaktır.
Başlık: Ynt: "Neden" ve "Nasıl" Soruları: Masonluk hangisini sorar?
Gönderen: enelsır - Ağustos 22, 2015, 07:37:41 ÖS
Şimdiye kadar olduğu gibi... Sayın propulsion bu başlık altında da çok önemli bilgiler paylaşıyor. Teşekkür ederim.
Bu ve buna benzer konular forumumuza çok uyuyor ve çok şey katıyor. Bu sebeple de Sayın propulsion övgüyü hak ediyor. Çünkü bu ve benzeri konular "boş atıp, dolu tutulacak" konular değil. Bilmek gerek. Sayın propulsion biliyor.
Sayın propulsion'un bu emek ve gayretinin hakkını vererek ve bunu bir yana bırakarak... Başlığa bir soru ile  katkıda bulunmak isterim. Doğru değerlendirilmesi umuduyla :

Soru: Sayın propulsion bu paylaşımı/paylaşımları "Neden"yapıyor?
Başlık: Ynt: "Neden" ve "Nasıl" Soruları: Masonluk hangisini sorar?
Gönderen: karahan - Ağustos 22, 2015, 10:26:39 ÖS
Masonluk sadece neden ve nasıl sorularınımı sorar?
Sadece neden ve nasıl soruları ile öğrenmek mümkünmü?

Ne
Niçin
Nerede

Sorulmadan Neden ve Nasıl'a cevaplar bulmak mümkünmü?

Forumumuzda bu tip başlıklar nadir açılıyor,sorunda yetersizlik olabilir.
Sormadan öğrenmek mümkün değil,doğru soruyu bulabilmek ise öğrenmenin anahtarıdır.

Karahan
Başlık: Ynt: "Neden" ve "Nasıl" Soruları: Masonluk hangisini sorar?
Gönderen: ADAM - Ağustos 23, 2015, 09:11:51 ÖÖ

Sayın enelsır'ın Sayın propulsion'a sorduğu soru yanlış.

"Neden yapıyor" diye sorukunca bu geçmişe dönük olur.

Sayın enelsır'ın sormak istediğinin bu olduğunu sanmam. Sanırım o geleceğe, amaca yönelik bir soru soruyor.

O durumda soru "Niçin yapıyor" olmalı.

Bu bağlamda, bu soruların karaktarlerine bakıldığında, Sayın Karahan'ın da sıralaması anlamsız.

Biz öteden beri anlamsız ve yanlış söylemlere alışmışız. Ha neden olmuş, ha niçin bizce fark etmez.

O zaman bunlardan birini sözlüklerden çıkaralım.

 
Başlık: Ynt: "Neden" ve "Nasıl" Soruları: Masonluk hangisini sorar?
Gönderen: enelsır - Ağustos 23, 2015, 11:11:13 ÖÖ
 Sayın ADAM bu konuda yanılıyor. Hayır! sorduğum soru yanlış değil. Açıklayayım:

Başlangıç olarak, konu başlığı açısından Sayın propulsion'un tartışmaya açtığı kavramlar Masonluk açısından ele alınıyor. Masonluğun bu kavramlar(sorular) üzerinden bakış açısı anlaşılmaya çalışılıyor. Konuya bu açıdan bakıldığında bunun "niçin" ini sadece Sayın propulsion bilebilir. Onun dışında bu konuya Sayın propulsion'a yöneltmek üzere "niçin" sorusu yöneltmek yanlış olur. Ola ki Sayın propulsion bu "niçin"i paylaşmak istemeyebilir. dahası bu beni ingilendirmez.

Daha açıklayıcı olması açısından:

Sayın prıpulsion'a soralım.

Soru 1: Sayın propulsion bu ve benzeri başlıkları "neden" açıyorsunuz?

Olası cevap: Ben bu konuları çok düşündüm ve çok araştırdım. Bu bilgileri forum üyeleri ile paylaşmak istedim. Bunun yararlı olacağını düşünüyorum.

Soru 2: Sayın propulsion bu ve benzeri başlıkları "niçin" açıyorsunuz?

Olası cevap : Hiç bir amacım yok. bİldiklerimi paylaşmak istedim sadece.

Şimdi...

Dolayısı ile birçok sebepten ötürü "niçin" sorusuna vereceği her cevap Sayın propulsion'u ilgilendirir. Dahası vereceği cevap gerçekte düşündüğünü tam yansıtmayan ... Nezaketen verilmiş bir cevap bile olabilir.

Fakat ilk iletimde de sorduğum  üzere "neden" sorusu daha gerçekçi cevaplara götürür bizi. zira daha önce de dediğim gibi bu konular boş atıp dolu tutulası konular değil. Bilmek gerek.

Bu başlığı çok önemsedim ve üzerinde düşünülmesini istedim. Dahası anlaşılmasını da (benim tarafımdan da) istedim.

"Neden" siz "Niçin" olamayacağını düşünürüm. Dilerim bir gün Sayın propulsion'a "Niçin" sorusunu da sorarım... Neden'i anladıktan sonra.


Bu başlıktaki ilk iletimde de yazdığım bir tümceyle bitireyim: Doğru değerlendirilmesi umuduyla.
Başlık: Ynt: "Neden" ve "Nasıl" Soruları: Masonluk hangisini sorar?
Gönderen: propulsion - Ağustos 23, 2015, 11:43:38 ÖS

Öncelikle paylaşımlarımla ilgili olarak Siz tecrübeli üyelerin düşünceleri Beni çok mutlu etti. Teşekkür ederim.

Yaklaşık bir yıl önce, bir Fizik konferansında duyduktan  hemen sonra ,  iki soru sözcüğünün (Neden ve Nasıl) acaba hangisinin Masonlukta sorulduğunu merak ederek açmıştım bu başlığı.

Başlıkla ilgili bazı paylaşımlar yaptıktan sonra Sayın ADAM'ın katkısından arsından "Niçin" soru kelimesini de eklemiştim. 

Öncesinde (Masonlukla ilgili okumalar yapmadan önce) bu üç soru sözcüğünü (Neden, Nasıl, Niçin) bilir ve kullanırdım.

Özetle üzerlerinden geçmem gerekirse:

Akıl ve bilim "Nasıl" sorusu için "Sebeb-Sonuç" ilişkllerini kullanarak yanıtlar arar. Başka bir deyişle "Nasıl" sorusuyla olayların nasıl yani hangi yolla meydana geldiğini araştırılır.

Sezgiler ve bilgelik (hikmet) yardımıyla ise "Neden" sorusunun cevabı aranır. Yani hayata dair temel soruların cevaplandırmasında sezgiler kullanılır. Başka bir deyişle nedenleri/sebepleri anlamaya dönüktür. Bu özelliğinden dolayı  soruya konu olan eylemden hangi öncegelen/öncel (preliminary) etkenlerle gerçekleştiğini araştırmaya dönüktür.

"Niçin" soru kelimesi ise eyleme dönük olarak amaçları anlamak için sorulmaktadır.  Yani soruya konu olan eylemin hangi ardıl (subsequential) sebeplerle gerçekleştiğini anlamayı amaçlar demek yanlış olmaz.

Neden ve Niçin sorularının her ikisi de eyleme dönük olarak sebep/sonuç ilişkisi içinde cevap ararlar. Birisi oluşumuna dönük iken  diğeri ise amaca dönüktür.

Başlangıçtaki açma sebebimi yukarıda verdiğim bu başlık altında paylaşımlar yapmaya devam etme sebeplerime gelirsek:

Masonlukla ilgili okumalar (aşağıda kaynaklar kısmında okuduğum ve bu iletileri yazarken esinlendiğim kaynakları yazdım) yaptıkça bu soru sözcüklerinin ve bunlara verilecek cevapların çok önemli ve değerli olduğunu öğrendim. 

Masonluğun evrensel amacının "Tüm. toplumların ve tüm insanların barış, güven ve mutluluk içinde yaşayabimeleri  için gerekli ortamın ve karşılıklı anlayışın sağlanması, akıl verilerinin ışığında bilimsel yöntemlerle gerçeklerin araştırılması" olduğunu gördüm. Böyle bir evrensel bir amaç için de bu tip sorular büyük önem arzetmektedir.

Masonlukta yapılan çalışmalarda düşünsel boyutta yani felsefi anlamda yapılan çalışmaların önemli bir yer tuttuğunu ve özellikle bu üç soru kelimesi ve cevapları ile ilgili olan bilim, bakıl,bilgelik, erdem, sezgi, hikmet kavramlarının önemli olduğunu anladım.

"Nasıl" sorusu ve cevabı ile içerisinde bilimselliği içeren Masonluğun "Neden" sorusu ve cevabı ile ezoterizm ve bilgeliği içermekte olduğunu gördüm.

Ayrıca Masonluğun "Niçin"  sorusunun cevabı olacak şekilde özetini http://masonlar.org/masonlar_forum/index.php?topic=18250.10 (http://masonlar.org/masonlar_forum/index.php?topic=18250.10) adresindeki 19 numaralı iletide verdiğim Masonluğun Amaçları için çalışmak olduğunu öğrendim.

Yukarıda toparlamaya çalıştığım sebeplerden dolayı, forumun da ruhuna uygun olduğunu düşünerek, bu başlık altında paylaşımlar yaptım.

Şimdi gelelim kaynakça kısmına. Ama öncesinde bana kaynak tavsiyesinde bulunan Sayın ADAM'a teşekkür etmek isterim.


Kaynakça:
- M. Özgen Ayfer, Adam Olmak
- M. Remzi Sanver, Masonluk: Işığı Arayanların Öyküsü
- M. Özgen Affer, Masonluk Nedir ve Nasıldır?
- Paul Noudon, Masonluk
- Sorular ve Yanıtlarla Masonluk
- ÖMBL web sayfası
- HKEMBL Web sayfası
ve
- masonlar.org/forum
Başlık: Ynt: "Neden" ve "Nasıl" Soruları: Masonluk hangisini sorar?
Gönderen: resurrected - Ocak 17, 2016, 10:38:10 ÖS
Şöyle desek aradaki farkı toparlayabilir miyiz? Neden 'causa' yani etki -tepki kuramındaki etki kısmı. Niçin ise 'sebep' yani 'ratio'. Nasıl ise nasıl :) (mesela ingilizcedeki how)

Şimdi burada bir mason hepsine ilgiyle ve kuşkuyla (bilimsel nitelikte kuşku) yaklaşmalı.

Niçin kısmı bilimsel yöntemin kullanım alanı dışında kalır ama masonluğun inceleme alanı dışında kalamaz, derim.