Masonlar.org - Harici Forumu

Mason ve Masonluk Nedir? => Turkiye`de Masonluk => Konuyu başlatan: Risus - Mart 26, 2015, 10:04:55 ÖS

Başlık: İlk Localar
Gönderen: Risus - Mart 26, 2015, 10:04:55 ÖS
İlk Localar
Osmanlı Devleti döneminde ülkemiz topraklarında Masonluğun gelişimi incelendiğinde, Londra’da ilk büyük locanın kuruluşundan sadece dört yıl sonra, 1721’de Fransız masonlarının İstanbul’da bir loca kurduğunun bazı kaynaklarda yer aldığı görülür. Londra’da çıkan St. James Evening Post gazetesinin 24 Mayıs 1738 tarihli nüshasında da İstanbul, İzmir ve Halep’te mason localarının açıldığı haberine rastlanmaktadır. Osmanlı toprakları üzerinde adı bilinen en eski loca İskoçya Büyük Locası’ndan berat almış olarak 1748′de Halep’te kurulan İskenderun locasıdır.
Bu tarihlerde, İngiltere’deki bazı masonların, masonluğu yaymak amacıyla doğuda, özelikle de Osmanlı İmparatorluğu topraklarında çalışmaları, masonluğun Osmanlı topraklarında erken tarihlerde görülmesinin nedeni olduğu olarak düşünülebilir. Yabancılar tarafından kurulmuş olan bu localar yabancı dilde (özellikle Fransızca) çalışıyorlardı.

Osmanlı Topraklarındaki Mason locaları bu ilk oluşumların ardından I.Mahmut döneminde, 1748 yılında bir fermanla kapatılmıştır. Locaların kapatılması hakkındaki fermanın çıkarılmasına muhtemelen Papalığın masonluğu aforozuve o dönemde Katolik Fransa ile olan yakın ilişkilersebep olmuştur.

Bununla beraber, yasağın kısa zamanda unutulduğu anlaşılmaktadır. On iki sene kadar sonra, 1760′da İstanbul’da yeni localar açılmıştır. Bu yabancı localara az da olsa başta gayrimüslim tebaalar olmak üzere Osmanlılar da girmişlerdir. Ne var ki 1826 yılında, Vaka-i Hayriye’de Yeniçeri ocağının ve buna bağlı olarak Bektaşi tarikatının kaldırılması sırasında Mason Locaları da Bektaşilikle bir tutulup kapatılmıştır.

Yirmi sekiz sene sonra, 1856′dan itibaren İstanbul’da Masonluğun yeniden faaliyete geçtiği görülmektedir. 1856 yılında Kırım harbi bitmiş, Islahat Fermanı ilân edilmiş ve Paris Anlaşması imzalanmıştır. Kırım harbinde Osmanlı devleti Kırım’da, Fransa, İngiltere ve İtalya (Piemonte Krallığı) ile birleşerek Rusya’ya karşı savaştı. Savaş, Rusya’nın mağlubiyeti ile sona erdi ve Paris Anlaşmasına göre Osmanlı devleti bir Avrupa devleti olarak kabul edildi.

Osmanlı devleti Paris Anlaşmasını imza etmeden önce, 10 Şubat 1856′da Islahat Fermanını ilân etti. Bu fermanla Osmanlı devleti, Hıristiyan ve Müslüman bütün tebaasını eşit kabul ettiğini bildiriyordu. Kırım Harbi ve onu izleyen olaylardan sonra Osmanlı devletinin Avrupa devletleri ile ilişkileri arttı. Birçok yabancı unsur İstanbul, İzmir gibi liman şehirlerine ticaret ve başka maksatlarla geldi. Bunların içinde Mason olanlar da vardı. Yabancı büyük localar birbirleri ile yarışırcasına İstanbul’da, İzmir’de ve İmparatorluğun diğer şehirlerinde localar açtılar. Yirmi yıl içinde 60′tan fazla Loca açıldı; daha sonra bir kısmı kapandı, bir kısmı çalışmağa devam etti. Bu Localara Türklerve diğer Osmanlı tebaaları da girdiler.

H.K.E.M.B.L
Başlık: Ynt: İlk Localar
Gönderen: İNSAN - Mart 26, 2015, 11:02:56 ÖS
Sayın Risus, nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum ama yine de bir yolunu bulup bir şekilde söylemeye çalışacağım.

Beni sakın yanlış anlamayın.


Bloom adında bir şahsın oluşturduğu taksonomiye göre, sizin bu tür paylaşımlarınız sadece 'bilgi' basamağında kalıyor.

Ve biz üyelere , kavrama-analiz-sentez gibi bilişsel alan basamaklarından bir şeyler kazandırmıyor.

İsterseniz ne demek istediğimi, şöyle bir görselle daha anlaşılır kılmaya çalışayım.

Vereceğim görsel, daha sonra geliştirildi ve değiştirildi ancak, çok bir şey değişmedi.

Değişikliği yapan da zaten Bloom'un öğrencisiydi.

Bloom'a ait olanı ise şu :

 
Başlık: Ynt: İlk Localar
Gönderen: Risus - Mart 26, 2015, 11:41:19 ÖS
Sayın Risus, nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum ama yine de bir yolunu bulup bir şekilde söylemeye çalışacağım.

Beni sakın yanlış anlamayın.


Bloom adında bir şahsın oluşturduğu taksonomiye göre, sizin bu tür paylaşımlarınız sadece 'bilgi' basamağında kalıyor.

Ve biz üyelere , kavrama-analiz-sentez gibi bilişsel alan basamaklarından bir şeyler kazandırmıyor.

İsterseniz ne demek istediğimi, şöyle bir görselle daha anlaşılır kılmaya çalışayım.

Vereceğim görsel, daha sonra geliştirildi ve değiştirildi ancak, çok bir şey değişmedi.

Değişikliği yapan da zaten Bloom'un öğrencisiydi.

Bloom'a ait olanı ise şu :

 
Güzel bir şema paylaştınız sayın İNSAN teşekkür ederim. Elbette yorum yapmam, eleştiri veya destekleyici fikirler getirmem gerekir ancak, bazı konular yoruma pek açık olmuyor. Örneğin ilk localar yazısı HKEMBL resmi sitesinde paylaşılmış bir yazıdır. Okuduğum kadarıyla kendimce pekte yorum yapılacak bir kanıya varmadım. Bu yüzden olduğu gibi paylaşmayı uygun gördüm. Ancak sizin söyleyecekleriniz varsa keyifle okumak isterim.