Masonlar.org - Harici Forumu

Sanat => Edebiyat => Siirler ve Sairler => Konuyu başlatan: shemuel - Aralık 05, 2007, 07:43:26 ös

Başlık: CHARLES BAUDELAİRE VE ŞİİRLERİ
Gönderen: shemuel - Aralık 05, 2007, 07:43:26 ös
BAUDELAİRE’İN “KISA” HAYATI

 

"Hakiki şair” sınıfından Charles Baudelaire; Françors Baudelaire isimli orta halli bir aileye mensub baba ile, Caroline Archenbaud-Defayis isimli Londra’da doğmuş bir anneden, 9 Nisan 1821’de’de Paris’te Hautefcuille sokağında doğmuştur. Charles Baudelaire’in babası, o altı yaşındayken vefat etmesi üzerine annesi ikinci evliliğini, bir subay olan Jacques Aupick’le yapar.

Üvey babası 1833 yılında ayaklanmayı bastırmak için Lyon’a görevli olarak tayin edildi, Charles Baudelaire’i de, “Lyon Krallık Koleji”ne yatılı öğrenci olarak yerleştirdi; buradaki hayatı, mizacındaki melankoliyi kabartır ki, bunu “Balkon” şiirine de yansıtır.

1838’de ailesiyle Pirene’lere yolculuk yapar; ilk mısralarını burada kaleme alır. Latince şiir yarışmalarında birincilik kazanır. 1839’da okuldan uzaklaştırılır; liseyi dışarıdan bitirir.

20 yaşlarında okuduğu eserlerin ve mizacının tesiriyle felsefe ve din sahasında tefekkür etmektedir; ateist değildir ve “mistizme” kaymaktadır. Annesi, onu tam mânâsıyla desteklemektedir.

Charles Baudelaire’in bu hayatından endişe eden üvey babası -ki, artık Albay olmuştur-, onu Hindistan’a giden bir gemiyle seyehata yollar. O ise Maurice adasında inip, Bourbon adasına gelir; bir aile dostlarının, Adolphe Autard de Bragard’ların yanında misafir olarak kalır. Burada baş şiiri olan “Albatros”u kaleme alır. Bu yolculuğuesnasında yazdığı “Sömürgeli BirKadına” (A une Dame créole) şiirinin ilhamını, evsahibesiden almıştır. O günlerin hatıralarını ise, “İnsan ve Deniz”, “Alıp Götüren Koku”, “Moesta et Errabunda” ve “Yolculuk” şiirlerinde mısralaştırır.

1842 yılında, tiyatro oyuncusu bir aktrist olan Jeanne Duval ile karşılaşır; bu kadın ona “Elem Çiçeklerini” ilham edecektir. Bu sırada o, aşk ve kadın düşüncesi üzerinde yoğunlaşmaktadır; “Füzeler”, “Çıplak Yüreğim” isimli eserlerinde bu düşüncelerini kaleme alır.

1842’nin 9 Nisanında artık “reşid” olduğundan babasından kalan 100 bin franklık mirası almaya hak kazanır. Saint-Lois’ye yerleşir; lüks bir hayat içinde zevk alemlerinde, tam bir bohem olarak mirası harcamaya başlamıştır. Temmuzayında annesi, onun bu hayatından endişe ettiğinden ötürü mahkeme başvurur ve onun “hacir” altına alınmasını ve bir “vasi” tayinini talep eder. 21 Eylül’de mahkeme Neuilly noteri Ancell’i Baudelaire’in vasii olarak tayin eder. Şair, ailesine lanetler yağdırmaktadır.

1848 Paris ihtilâli sırasında; Fransa’nın 1789’dan beri gittikçe artan karmâşıklığı içinde o, barikatlardadır. Öyle ki, halkı, üvey babasının evine doğru bile sürükler öldürtmek için. Salut Public isimli gazetede ihtilali savunan yazıları yayınlanır. Bu sene Poe’dan tercümeler yapar.

1855’de “Elem Çiçekleri-Les Fleurs du Mal”ı ismi altında , “Reuve des deux Mondes” isimli dergide onsekiz şiir neşreder.

Modern şiirin ilk büyük eseri sayılan, "Les Fleurs du Mal-Elem Çiçekleri", kitap olarak ilk olarak, naşir Poulet-Malassis tarafından 25 Haziran 1857’de Paris'te bin üçyüz adet olarak neşredilir. Kitap, yayınlandığı tarihte, ”ahlâka aykırı“ görülerek Ağustos ayında, edebî eserlerle ilgili dâvâların en ehemmiyetlilerinden birine konu olmuştur. Dava neticesinde, Baudelaire ile neşredenler para cezasına çarptırılmış, “Elem Çiçekleri”nin 299 mısraı, “Takılar, Pek Neşeli Kadına, Lesbos, Lanetlenmiş Kadınlar, Vampirin Değişimleri” isimli şiirleri yasaklanmıştır.

Baudelaire, hususi hayatında tam bir bohemdir; şarap ve afyona da tutkundur. Babasından kalan büyük mirası neredeyse bitirmiştir, annesinden de para almaktadır.

1857’de “Le Pre’sent” isimli dergide “Gece Şiirleri” adı altında altı mensur şiir neşreder. “Artiste” dergisinde Flaubert hakkında bir tetkik makalesi kaleme alır. Kasım ayında da “Le Pre’sent”, Baudelaire’in şiirlerini neşreder.

1858’de POe tercümeleri ile kendi şiirleri neşredilir.

1859 13 Mart’ında “Artist” dergisinde Théophile Gautier üstüne bir tetkik yapması istendi. Bu tetkik makalesi, Victor Hugo’nun, Baudelaire’e “Elem Çiçekleri” üzerine yazdığı bir mektula beraber neşredilir. victor Hugo, mektubunda, yasaklanan kitab için, “‘Elem Çiçekleri’niz yıldızlar gibi parlayıp, ışık ve kıvılcımlar saçıyor” diye yazıyordu. Bu arada beyin hastalığı geçirir. Sağlığı gittikçe kötüleşmektedir. Baudelaire,

1859 5 Nisan’da, felç olan sevgilisi Jeanne Duval’in yanına taşınır.

1860 yılının Mayıs sonunda “Paradis Artificiels-Yalancı Cennetler” isimli kitabı neşredilir.

1861’de “Elem Çiçekleri”nin ikinci baskısı çıkar. Frengilidir; vücûdundaki ağrılar gittikçe şiddetlenmektedir. Ağrılarını dindirmek ve yaşadığı bohem hayatın ürünü olduğu için, tabii ki, şiir de yazabilmek için, afyon ve geyikotu gibi uyuşturucu maddeleri kullanmaktadır.

1864 yılında Le Figaro’da (7-12 Şubat) altı şiir halinde “Le Spleen de Paris”i yayınladı.

1866’da annesine ve yakın dostu Asselineau’ya mektublar yazarak şiddetlenen ağrılarını hakkında tedavi us^üllerini sorar. 15 Mart’ta Saint-Loups kilisesini gezerken inme iner... Annesi onu Paris’e getirtir ve Doktor Duval’in hastahanesinde tedavi başlatılır. Dostları yanındadır.

31 Ağustos 1867 tarihinde ölür. 2 Eylül’de de Montpoernassea’daki aile mezarlığına, nefret ettiği ve Paris ihtilali sırasında öldürtmeye çalıştığı üvey babası General Aupick’in yanına defnedilir.

Başlık: Re: CHARLES BAUDELAİRE VE ŞİİRLERİ
Gönderen: shemuel - Aralık 05, 2007, 07:44:33 ös
NE DERSİN BU AKŞAM?

(Que Dıras-tue Ce Soir...)

 

Ne dersin bu akşam, sen garip kişi, sen bîçâre,

Ya sen kalbim, sen ki, vaktiyle çiğnendin, ey kalbim.

Ne dersin, en güzel, en iyi, en sevgili yâre,

İlahî bakışıyla nasıl şenlendin ey kalbim?-Feda olsun gururumuz onu övmek yolunda!

Dünyaya değer, emreden sesindeki tatlılık.

Meleklerin kokusu var o lâtîf vücûdunda;

O gözler bize esvab giydirir sâfi ışık.İsterse geceleyin ıssızlık içinde olsun,

İsterse sokakta kalabalık içinde olsun,

O hayâl havada rakseden bir meş’ale her dem!Bazen de konuşur: "- Ben güzelim, emrediyorum,

Hatırım için yalnız güzel sevmeni istiyorum;

Baş koruyan meleğim ben, İlham perisi, Meryem!"

Başlık: Re: CHARLES BAUDELAİRE VE ŞİİRLERİ
Gönderen: shemuel - Aralık 05, 2007, 07:45:46 ös
KENDİ DİLİYLE BAUDELAIRE

 

Baudelaire’in karmaşık, çarpıntılı, “spleen” hâlindeki hayatını ve sanat anlayışını, şairin kendi diliyle yazdıklarından, vermek daha uygun olur.

 

• "Güzel ve Kötü":

«-Benim güzelimin tanımını buldum. Bu güzel, yakıcı, hazin, anlaşılmayı zamana bırakan, biraz kapalı bir şey. Fikirlerimi bir kadın yüzünü örnek alarak açıklayayım.

Cazibeli, güzel, aynı zamanda ve karmaşık bir biçimde, hem cinsî arzu hem hüzün uyandıran bir baştır bu. Melankoli, bıkkınlık, hatta doyumsuzluk fikrini içeren veya tam tersine, bir fikri, yani, yoksunluktan ve ümitsizlikten doğar gibi ters akan bir acıyla birleşmiş bir yakıcılığı, bir yaşama arzusunu içeren baş.

Güzelin başka nitelikleri de var: Esrar ve hasret gibi...

Yüz ne kadar melankolik olursa o kadar çekicidir, o kadar kışkırtıcıdır. Ama baş, öte yandan, yakıcı ve hazin birşeyler, ruhî ihtiyaçlar, bastırılmış arzular -homurdanan ve kullanılmamış bir güç fikrini- bazen intikamcı bir duygusuzluk fikrini, bazen de -ki, bu güzelliğin en ilginç niteliklerinden biridir- esrarı ve son olarak da Mutsuzluk’u içerecektir. Güzellik, Kıvanç ile bağdaşamaz gibi birşey ileri sürmüyorum, ama diyorum ki; Kıvanç, onun en bayağı süslerinden biri, Melankoli ise muhteşem sevgilisidir. Öyle ki, bilmem beynim büyük bir ayna mı, içinde Mutsuzluk olmayan bir güzellik tipi aklımın köşesinden bile geçmez. Bu fkirlere inanmış -başkalarına göre bu fikirlere saplanıp kalmış- olan ben, kısaca, Miltonvari, en canlı güzellik tip Şeytan’dır demekten kendimi alıkoyamam.» ("Des Journeaux Intimes. (Şairin “günlükleri”) Füzeler XXII bölümü)

 

Başlık: Re: CHARLES BAUDELAİRE VE ŞİİRLERİ
Gönderen: shemuel - Aralık 05, 2007, 07:56:20 ös
ŞEN ÖLÜ    :D
(Le Mort Joyeux)

 

Kendim bir çukur kazmak istiyorum bir yanda,

Sümüklü böcek dolu cıvık bir toprakta ki,

Yayıp rahatça kocamış kemiklerimi,

Uyuyayım, denizde balık gibi, nisyândaVasiyetten de nefret ederim, mezardan da;

Âlemden gözyaşı dilenmekten daha iyi,

Kargaları çağırıp emdirmek iliklerimi,

İğrenç gövdemin her ucundan, yaşarken daha!Bakın, önünüzde hür ve memnûn bir ölü var;

Ey kurtlar! Kulaksız ve gözsüz kara yoldaşlar,

Filozof hovardalar çürüntüler âlemi!Haydi, keder etmeden gezin şu harâbemi,

Ve deyin bana, var mı daha başka işkence,

Bu kart ve ölüler içinde ölü cesede!

 
Başlık: Re: CHARLES BAUDELAİRE VE ŞİİRLERİ
Gönderen: shemuel - Aralık 05, 2007, 08:16:56 ös
• "Şer, Maraz ve Şuur”

« Edebî tartışmalarda yıllardır sanatta, güzel, iyi, yararlı ve aktöre (halk arasında yerleşmiş gelenek, örf, adet/S.O.) gibi büyük ve korkunç sözcüklerle karşılaşırız. Ne kargaşa!.. Felsefî bilgelik eksikliği yüzünden herkes bayrağın bir yarısını kendine alıp, öteki yarısının hiçbir değeri olmadığını söylüyor...

Yazık ki, benzer yanılgıları birbirine zıt bir iki okulda da, burjuva ve sosyalist okulunda da görüyoruz. Misyoner ateşiyle tutuşarak “toplumu aktörel bakımdan yükseltelim!” diye haykırıp duruyorlar. Tabiî olarak, biri burjuva aktöresinden, diğeri sosyalist aktöreden sözediyor. Böylece sanat da artık bir propaganda âleti halini alıyor.

Sanat yararlı mıdır?.. Evet!... Niçin yararlıdır?.. Sanat olduğu için... Zararlı sanat da var mıdır?... Hayat koşullarını rahatsız eden sanat zararlı sanattır...

Hayâsızlık ayartıcıdır; o halde onu ayartıcı bir biçimde betimlemek gerekir. Hayâsızlık kendisiyle birlikte, kendine has aktörel hastalıklar ve acılar da yaratıyormuş... O halde onları da betimlemek gerekirmiş... Bir eserde kötülük, suç her zaman cezalandırılır, erdem, her zaman ödüllendirilir mi?.. Hayır!... Ama yazdığınız roman, yazdığınız tiyotro oyunu iyi ise, kimsede tabiatın kanunlarını çiğneme arzusu uyandırmaz. İyi bir sanat yapmanın ilk zorunlu şartı, eksiksiz bir bütünlüğe inançtır. Bahse girerim ki, güzel’in bütün şartlarını yerine getirdiği halde, zararlı olabilen tek bir eser gösteremezler...

Yıllarca Berquin’in adını söyleyerek kulağımda davul çalan bir dostum vardı. Tam bir yazarmış, sevimliymiş, iyiymiş, insanların yüreğine su serpiyormuş, iyi şeyler yazıyormuş, bu yüzden de büyük bir yazarmış! İster mutlu bir olay, ister mutsuzluk deyin, çocukluğumda yalnızca yetişkinlere yönelik eserler okuduğum için bu yazarı bilmiyordum. Kafamın yine bu pek moda, sanatta aktöre meselesiyle allak bullak edildiği günlerde, rastlantı sonucu elime Berquin’in bir eseri geçti. Dikkatimi ilk çeken şey, kitaptaki çocukların büyük adamlar ve kitaplar gibi konuşmaları ve babalarına, annelerine, aile büyüklerine aktöre dersi vermeleri oldu... Kendi kendime, “düzmece sanat işte bu!” dedim... Okumayı sürdürdükçe gördüm ki, akıllılık, usluluk tatlıyla ödüllendiriliyor, yaramazlık, verilen cezalarla gülünç duruma düşürülüyordu. Uslu durursan, tatlı ve şeker veririm; işte bu aktörenin temeli!... Başarının şartı, kesinkes erdemli olmak... “Berquin yoksa Hıristiyan değil mi?”, dedim kendi kendime... Ve hükmümü, kararımı hemen verdim, “zararlı sanat dedikleri işte bu sanat!..” Zira, Berquin’in öğrencisi, yetişkinler dünyasına girdiğinde kararını verecek: Erdem başarının şartıysa, o halde başarı da kesinkes erdemin şartıdır. Öğretmeninden aldığı öğütlerin de yardımıyla erdemin hanında oturduğunu sanarak erdemsizliğin hanına kapağı atacak!» (1851 tarihli, "Tiyatro Oyunları ve Dürüst Romanlar isimli makalesinden.)

Başlık: Re: CHARLES BAUDELAİRE VE ŞİİRLERİ
Gönderen: shemuel - Aralık 05, 2007, 08:18:08 ös
DÜŞMAN

(L‘ennemi)

 

Gençliğim bir karanlık fırtına oldu,

Birkaç yerinde parlak güneşler açan;

Öyle harab çıktım ki bu fırtınadan,

Bahçemde kızarmış tektük meyve kaldı.İşte, fikirlerin gözüne ulaştım,

Suyun mezarlar gibi çukur açtığı,

Sel basmış toprakları durmayıp gayrı,

Kürekler, tırmıklarla onarmam lazım.Boy atacak mı esrarlı gıdayı bulup

Hayal ettiğim yeni çicekler aceb?

Bir kumsal gibi yıkanmış topraklardan?-Ey acı! Ey acı! Zaman ömrü yiyor.

Ve kalbimizi kemiren sinsi düşman

Kaybettiğimiz kanla şişip büyüyor!

Başlık: Re: CHARLES BAUDELAİRE VE ŞİİRLERİ
Gönderen: shemuel - Aralık 05, 2007, 08:32:57 ös
"Sanat’ta Elem ve Kötülük"

İyi, aktörel araştırmaların temeli ve amacıdır. Güzel ise, zevkin tek tutkusu, tek amacıdır... Bir başka sakar düşünce daha var, yedi canlı bir yanılgı... Bu safsatanın üç de yapışık kardeşi var: Tutku, gerçek ve aktöre...

Şiirin amacının şunu veya bunu öğretmek olduğunu düşünen bir yığın insan var. Şiir, gelenek ve görenekleri yetkinleştirmeliymiş, şuuru güçlendirmeliymiş, kısaca yararlı olanı göstermeliymiş. Kişi kendine eğilme, ruhunu sorgulamak, çoşkulu hatıralarını yadetmek istesin, yeter, o zaman şiir’in şiirden başka amacı olmadığını görürüz.

Sözüme kulak verilsin, şiir, gelenek ve görenekleri soylulaştırmaz, demiyorum; son amacının, hedefinin, insanları bayağı çıkarlar üzerine yükseltmek olduğunu yoksaymıyorum. Söylemek istediğim şu: Eğer şairin tek amacı aktöreyi izlemek ve savunmak olursa o zaman eserinin şiirsel gücü de zayıflamış olur. Hatta denebilir ki, böyle durumda ortaya çıkan eser de kötüdür. (...)

Umumi yanılgıda açıklanması çok kolay bir karışıklık var. Falan şiir güzelmiş ve temiz duyguları dile getiriyormuş. İyi ama Güzel olmasının sebebi, temiz duyguları dile getirmesi değil ki!.. Falanca şiir de güzelmiş ama temiz duyguları dile getirmiyormuş; iyi de, Güzel’liği, temiz duyguları dile getirmemesinden doğmuyor ki; daha açıkcası,güzel olan dürüst olmayandan daha dürüst değil ki!..» (Théophile Gautier ve Auguste Barbier üzerine yazdığı makalelerden.)

«- Her insanın, aynı anda iki dileği var; biri Tanrı’ya dönük, diğeri Şeytan’a.Tanrı’an yardım umma veya tinsellik derece derece yükselme arzusudur. Şeytandan medet ummak veya hayvanlık iniş kıvancıdır. Kadınlara karşı duyulan aşk ve hayvanlarla, köpeklerle, kedilerle falan içden konuşma, Şeytan işi olsa gerek. Bu iki aşktan türeyen kıvançlar, bu ki aşkın tabiatına uygundur. Pisi pisim, minik kedim, arslanım, minik maymnum, koca maymun,gidi boğa, hüzünlü sıpam!.. Dilde yinelenip durulan bu tür kaprisli sözler,sevgiliye çoğu zaman hayvan adlarının takılması,aşktaki şeytan yanın tanığıdır. Şeytan da hayvan biçiminde değil mi? “Cazotte’un devesi, deve, iblis ve kadın...»

Başlık: Re: CHARLES BAUDELAİRE VE ŞİİRLERİ
Gönderen: shemuel - Aralık 05, 2007, 08:33:49 ös
 “Ruh hali"

«- Durumumu sana açmak için ne zaman kalemi elime alsam, seni kahretmekten, zayıf düşmüş bedenini incitmekten korkuyorum. Her an canıma kıydım, kıyacağım, bundan hiç kuşkun olmasın. Beni çok, çok sevdiğini biliyorum; aklın kör ama yüce bir karakterin var! Canıma kıymam sana saçma geliyor değil mi. “Demek yaşlı anneni, yapayalnız bırakmayı düşünebiliyorsun”, diyeceksin. Buna doğrudan hakkım olmasa da otuz yıla yakın bir süreden beri çektiğm acılar bağışlanmama yeter. “Allah korkusu da yok mu?”, diyeceksin. Görünmez bir dış varlığın kaderimle ilgilendiğine inanmayı ne kadar isterdim (bu konuda nasıl içtenolduğumu benden iyi kimse bilemez); buna inanmak için ne yapsam bilmiyorum ki?

Ben senin yanında hep yaşayan bir varlıktım; yalnızca benimdin artık. Hem putum, hem arkadaşımdın. Çok çok gerilerde kalmış yıllardan tutkuyla sözetmeme belki şaşacaksın. Ben bile şaşıyorum. Belki de ölümü bir kez daha arzulamamdan, geçmişin, eski vakaların aklımda lif lif çözülmesinden kaynaklanıyor bu.

Daha sonra, bilirsin, kocan, (annesinin ikinci eşi olan subaydan bahsediyor. S.O.) ne acımasız bir eitim seçti benim için; kırk yaşındayım ve hala o kolej yıllarını ve üvey babamın oluşturduğu korkuyu acıylahatırlıyorum. Yine de onu sevmiştim, zaten bugün ona hak verecek olgunluktayım. Hasılı sakat tutumunu ısrarla sürdürmüştü. Bu meseleyi geçelim; zira, gözlerindeki yaşları görür gibiyim. Sonunda kurtuldum ama tümüyle terkedildim.» (6 Mayıs 1861 tarihli annesine yazdığı mektubdan...)

 

Başlık: Re: CHARLES BAUDELAİRE VE ŞİİRLERİ
Gönderen: shemuel - Aralık 05, 2007, 08:40:34 ös
İÇE KAPANIŞ

(Recueillement)

 

Derdim, yeter, sakin ol, dinlen biraz artık;

Akşam olsa diyordun, işte oldu akşam;

Siyah örtülere sardı şehri karanlık;

Kimine huzur iner gökten kimine gâm.Bırak şehrin iğrenç kalabalığı gitsin,

Yesin kamçısını hazzın sefil cümbüşte,

Toplasın acı meyvesini nedâmetin.

Sen gel, derdim, ver elini bana, gel şöyleBak göğün balkonlarından, geçmiş seneler

Eski zaman esvablarıyla eğilmişler;

Hüzün yükseliyor, güler yüzle, sulardan.Seyret bir kemerde yorgun ölen güneşi

Ve uzun bir kefen gibi Doğu'yu saran,

Geceyi dinle, yürüyen tatlı geceyi.

 

 

Başlık: Re: CHARLES BAUDELAİRE VE ŞİİRLERİ
Gönderen: shemuel - Aralık 05, 2007, 08:41:08 ös
İNSAN VE DENİZ

(L‘homme et La Mer)

 

Sen, hür adam, seveceksin denizi her zaman;

Deniz aynandır senin, kendini seyredersin

Bakarken alıp giden dalgaların ardından,

Sen de o kadar acı bir girdaba benzersin.Haz duyarsın sulardaki aksine dalmaktan;

Gözlerinden, kollarından öpersin; ve kalbin

Kendi derdini duyup avunur çoğu zaman,

O azgın, o vahşi haykırışında denizin.Kendi âleminizdesinizdir ikiniz de.

Kimse bilmez ey ruh, uçurumlarını senin;

Sırlarınız daima, daima içinizde;

Ey deniz! Nerede senin o iç hazinelerin?Ama işte yine de binlerce yıldan beri

Cenkleşir durursun, duymadan acı keder;

Ne kadar seversiniz çırpınmayı, ölmeyi,

Ey hırslarına gem vurulamayan kardeşler!

Başlık: Re: CHARLES BAUDELAİRE VE ŞİİRLERİ
Gönderen: shemuel - Aralık 05, 2007, 08:45:19 ös
SPLEEN

 

Gök çökünce sıkıntılarla sızlanan

Ruha bir kapak gibi, ağır ve basık,

Dökünce çemberi kuşatan ufuktan,

Gecelerden de acı siyah bir ışık;Dünya olunca bir rutubetli zindan,

Ümit kanatları ürkek bir yarasa,

Gider duvardan duvara vuraraktan,

Ve başı çarpar çürümüş tavanlara.Andırınca yağmur tel tel süzülerek

Loş bir cezaevinin çubuklarını,

Ve gerince iğrenç bir sürü örümcek

Beyinlerimizde tozlu ağlarını,Çalar tehevvürle birden havalanır,

Fırlatırlar göğe korkunç bir uluma;

Bunlar, sanki yurtsuz, başıboş ruhlardır,

Koyulup dururlar inatla feryâda.Ve ruhumdan geçer upuzun tabutlar,

Sessiz, ağır ağır, ümit ağlamada;

Merhametsiz korku mütehakkim, çakar

Siyah bayrağını eğilen kafama
Başlık: Re: CHARLES BAUDELAİRE VE ŞİİRLERİ
Gönderen: shemuel - Aralık 05, 2007, 08:47:28 ös
HÜZÜN VE SERSERİ

(Moesta et Errebunda)

 

Agathe, uçtuğu var mı ruhunun arasına,

Büyülü, mavi, derin ve ışıl ışıl yanan

Bambaşka denizlere, bambaşka semâlara,

Şu kahrolası şehrin simsiyah havasından?

Agathe, uçtuğu var mı ruhunun arasıra?Deniz, tek tesellisi günlük ıstırâbların

Acaba hangi şeytan veya hangi mûcize

Her ulvî çalkanışta muazzam bir rüzgârın

Orguyla uğuldayan denizi verdi bize?

Deniz, tek tesellisi günlük ıstırâblarınHey, trenler, vapurlar, beni buradan götürün!

Ne var gözyaşlarımdan çamurlar yoğuracak?

Arasıra der mi ki, Agathe'nin ruhu, üzgün

"- Nedâmetten, azâptan ve ıstırâbtan uzak,

Hey, trenler, vapurlar, beni buradan götürün!"Ne kadar uzaktasın ey mis kokulu cennet

Ey, sadece sevincin, aşkın ürperdiği yer,

Ey, her ruhun içinde boğulduğu saf şehvet,

Ey, bir ömür boyunca gönül verilen şeyler

Ne kadar uzaktasın ey mis kokulu cennetAh o yeşil cenneti çocuksu sevdâların,

O koşuşlar, demetler, o şarkılar, bûseler,

İnildeyen kemanlar arkasında sırtları,

Akşam, koruluklarda şarap dolu kâseler,

- Ah o yeşil cenneti çocuksu sevdâların,O bilinmez zevklerin yüzdüğü masûm belde

Çok daha uzakta mı yoksa Çin'den Maçin'den?

Beyhûde bir arzu mu inildeyen dillerde,

Canlanan bir hayâl mi billûr sesler içinden.

O bilinmez zevklerin yüzdüğü mâsûm belde

 

 

Başlık: Re: CHARLES BAUDELAİRE VE ŞİİRLERİ
Gönderen: shemuel - Aralık 05, 2007, 08:55:38 ös
ALBATROS

(L‘albatros)

 

Çok defa eğlenmek için gemi tayfaları

Albatrosları, bu cesîm deniz kuşlarını tutarlar,

Bunlar, kayıtsız ve batî seyahat arkadaşları,

Derin girdablar üzerinde kayan gemiyi takip ederler.Onları tahtaların üzerine bırakır bırakmaz

Mavi göğün bu hükümdârları, beceriksiz ve mahcûb,

Büyük beyaz kanatlarını acınacak hâlde

Yanlarında kürekler gibi sürüklerler.Bu kanatlı yolcu ne acemî ne de metânetsizdir!

Vaktiyle o kadar güzelken, şimdi ne gülünç ve çirkindir!

Biri çubuğuyla onun gagasına dokunur,

Öteki topallayarak eskiden uçan kötürümü taklid eder.Şair, fırtına ile uğraşan, yay ile eğlenen,

Tahkirler arasında toprağa matrûd,

Ve muazzam kanatları yürümesine mâni,

Bulutlar hükümdârına benzer.

 

Batî: yavaş, ağır hareketli.

Matrûd: Tardolunmuş, kovulmuş,

vazifesinden çıkarılmış

Tahkir: Hakaret etme.

 

Başlık: Re: CHARLES BAUDELAİRE VE ŞİİRLERİ
Gönderen: shemuel - Aralık 05, 2007, 08:58:56 ös
BALKON

(Le Balcon)

 

Hatıralar annesi, sevgililer sultanı

Ey beni şâdeden yâr, ey tapındığım kadın!

Ocak başında seviştiğimiz o zamanı,

O cânım akşamları elbette hatırlarsın.

Hatıralar annesi, sevgililer sultanıO akşamlar, kömür aleviyle aydınlanan,

Ya pembe buğulu akşamlar, balkonda geçen.

Başım göğsünde, ne severdin beni o zaman!

Ne söyledikse çoğu ölmeyecek şeylerden,

O akşamlar, kömür aleviyle aydınlanan,Ne güzeldir güneşler, sıcak yaz akşamları!

Kâinat ne derindir, kalp ne kudretle çarpar!

Üstüne eğilirken ey aşkımın pınarı,

Sanırdım ciğerimde kanının kokusu var.

Ne güzeldir güneşler, sıcak yaz akşamları!Kalınlaşan bir duvardı aramızda gece,

Seçerdim o karanlıkta gözbebeklerini,

Mestolur, mahvolurdum nefesini içtikçe.

Bulmuştu ayakların ellerinde yerini.

Kalınlaşan bir duvardı aramızda gece,Bana vergi o tatlı demleri hatırlamak;

Yeniden yaşadığım dizlerinin dibinde.

O "mestinâz" güzelliğini boştur aramak,

Sevgili vücûdundan kalbinden başka yerde,

Bana vergi o tatlı demleri hatırlamak!O yeminler, kokular, sonu gelmez öpüşler

Dipsiz bir uçurumdan tekrar doğacak mıdır?

Nasıl yükselirse göğe taptaze güneşler

Güneşler ki en derin denizlerde yıkanır

O yeminler, kokular, sonu gelmez öpüşler!

 

 

Başlık: Re: CHARLES BAUDELAİRE VE ŞİİRLERİ
Gönderen: shemuel - Aralık 05, 2007, 09:11:20 ös
REVERSİBİLİTE

(Reversibilité)

 

Neşeyle dolup taşan bilir misin kederi,

Utanç, ayıp, nedâmet, hıçkırıklar acılar,

O korkunç geceler ki, binbir azâbla uzar

Buruşturur bir kağıt parçası gibi kalbi?

Neşeyle dolup taşan, bilir misin kederi?Sevgiyle dolup taşan, bilir misin nefreti,

O sıkılan yumruklar, yaşlar zehirle dolu

Ve intikâm hırsıyla beyinler uğultulu,

Emrine râmederken kinle kavrulan eti.

Sevgiyle dolup taşan, bilir misin nefreti?Sıhhatle dolup taşan, bilir misin dertleri,

Soğuk hastahânenin duvarları boyunca,

Güneş gibi görmemiş sürgünler gibi bunca

Işığa hasret öyle ve bir kemik, bir deri,

Sıhhatle dolup taşan, bilir misin dertleri?Gençlikle dolup taşan bilir misin çökmeyi,

Yaşlanmak korkusunu ve bir vakit her yerde

İçimizi sevgiyle tutuşturan gözlerde,

Merhamet okuyarak ecel teri dökmeyi.

Gençlikle dolup taşan bilir misin çökmeyi?Işıkla, saadetle dolup taşan meleğim,

Başı döner de gürbüz vücûdunun seyrinden,

Vurulmuş bir kahraman sıhhat diler de senden,

Duanı kazanmaktır benimse tek dileğim.

Işıkla, saadetle dolup taşan meleğim,

 

 

Başlık: Re: CHARLES BAUDELAİRE VE ŞİİRLERİ
Gönderen: shemuel - Aralık 05, 2007, 09:35:58 ös
SED NON SATAITA

 

Geceler gibi esmer, misk, havana kokulu,

Sen; acayip tanrıça, Faust’u Savana’nın

Ey abanoz göğüslü güzel büyücü kadın,

Siyah japon kuşağı, karanlıklar çocuğu,Ne yapayım şarabı, ne yapayım afyonu,

İksiri bana yeter o kabaran ağzının;

Gelince sana doğru kervanı arzuların,

Bir sarnıçtır gözlerin, hüznümün içtiği su.Ruhumun penceresi o kara gözlerinden

Daha az alev boşalt acımasız şeytan! Ben,

Styx gibi dokuz kez seni kucaklayamam.Ey çapkın intikâm perisi, ey Mégére, ne yazık ki

Köpeklerle kuşatıp yıldırmak için seni

Cehennem yatağında Proserpine olamam!

Başlık: Re: CHARLES BAUDELAİRE VE ŞİİRLERİ
Gönderen: shemuel - Aralık 05, 2007, 09:37:34 ös
VAMPİR       8)
 

Sen, bıçak darbesi gibi

Sızlanan kalbime daldın;

Sen İblisler gibi güçlü

Çılgın ve süslenmiş geldin.Bütün arzun yuvalanmak

Şu garip, yalnız gönlümde;

- Tutkunu olduğum alçak!

Nasıl forsa zincirineNasıl kumarbaz oyuna

Leş, kurda; ayyaş, şişeye

Bağlı ise, ben de öyle

Lânet! Bağlanmışım sana!Yalvardım palaya: “- Artık

Beni sen hür kıl!”, dedim,

Bitsin diye bu alçaklık,

Zehirden yardım diledim.Pala da, zehir de heyhat!

Aşağılık buldu beni,

Dediler ki: "- Böyle berbat,

Böylesi köle biriniNiçin kurtaralım aptal!

Yakayı kaptırmışsın sen

Onun imparatorluğuna

Birşey gelmez elimizden,Tut ki, çabayla, gayretle

Kurtardık, neye yarardı?

Vampir öpüşlerin ile

Diriltirdin kadavranı!”

Başlık: Re: CHARLES BAUDELAİRE VE ŞİİRLERİ
Gönderen: shemuel - Aralık 06, 2007, 08:53:14 ös
CİNNÎ

 

Güneş, tüle bürünmüş. o güneş gibi sen de,

Ey hayatımın Ay’ı! Örtün, gölgelerle dol;

Uyu veya sigaranı iç keyfince; dilsiz ol,

Sıkıntının uçurumuna dal bütünüyle;Seni böyle severim! Ama karanlıklardan

Çıkan ışıksız yıldız gibi, bugün kubarmak,

Çılgınlıklarla dolu yerlerde çalım satmak

İstersen, tatlı hançer, tamam fışkır kınından!Parlak avizelerde yak gözbebeklerini!

Budala bakışlarda doyur isteklerini!

Her arzun kabülümdür; taşkın, marazlı, çarpık;Dilediğin gibi ol, kızıl şafak, kara gece;

Şu titrek bedenimde haykırmayan tek lif yok

"Sevgili Şeytan; sana tapınıyorum!”, diye.

Başlık: Re: CHARLES BAUDELAİRE VE ŞİİRLERİ
Gönderen: shemuel - Aralık 06, 2007, 08:54:05 ös
KABİRDE AZAB

 

Zifiri kara gözlüm, uyuduğun zaman

Birgün, mermerleri kara mezarın dibinde,

Ve bir gün, bu yatak yerine, bu ev yerine,

Yağmurlu, oyuk bir çukura girdiğin zaman;O tembel, kayıtsız göğsüne abanıp, taş

Çırpınan kalbini, bütün özlemlerini,

Serüvenlere düşkün ayağını, elini,

Bütün tutkularını ezerken yavaş yavaş,Benim sonsuz rüyamın sırdaşı olan mezar

(Zira, mezar, şairi hep anladı ve anlar)

Uykunun sürüldüğü bütün geceler boyuSorup sana diyecek: "- Ey acemi *!

Ölüler ağlıyorken, senin aklın neredeydi?”

-Ve kemirecek kurtlar derini azab gibi.-

 

Başlık: Re: CHARLES BAUDELAİRE VE ŞİİRLERİ
Gönderen: shemuel - Aralık 06, 2007, 10:02:03 ös
SOĞUK AZÂMET

 

Dalganan sedef giysileriyle, onun

Yürürken bile dans ettiğini sanırsın,

Uzun değneği üstünde, Hint fakirinin

Oynattığı yılanlardan biri bu, dersinBenziyor donuk kuma, çöllerin göğsüne,

Onlar kadar acımasız ve duyarsız,

Benziyor o çoşkun denizlerin ağına,

Dalga dalga yayılıyor, öyle umarsız.Hoş bir madenden yapılmış kaygan gözleri.

Erden bir meleğin sıfenksle buluştuğu,

Herşeyin çelik, elmastan oluştuğuBu garip sembolik gövdenin içinde, bak,

Faydasız yıldız gibi parlıyor, sonsuza dek

Kısır ve dölsüz kadının soğuk azâmeti.

 

 

Başlık: Re: CHARLES BAUDELAİRE VE ŞİİRLERİ
Gönderen: shemuel - Aralık 07, 2007, 09:21:45 ös
BİR CESEDİN YANINDA

 

O gece bir cesedin yanında yatar gibi,

Gudubet bir Yahudinin yanına uzandım,

Hiçbir haz uyandırmayan hazin güzelliği,

Satılık bedenini seyredip, düşünceye daldım.Canlandırdım gözümde körpe kızlık hâlini,

Bakışı belki haşin, belki yumuşacıktı

Ve başında kokulu bir şapkaydı saçları,

Bunları hayâl etmek bile mestetti beni.O âsil bedenini nasıl öper, severdim,

Serin ayaklarından saçlarına dek

Seni okşar, herşeyim yoluna feda, derdim.Yeter ki, gözlerinden dökülen bir damla yaş

Gudubetler ecesi, karartsın yavaş yavaş

O soğuk gözlerini son ışık sönene dek!

 

 

Başlık: Re: CHARLES BAUDELAİRE VE ŞİİRLERİ
Gönderen: shemuel - Aralık 07, 2007, 09:22:24 ös
KOKU

 

Kiliselerde günnük tohumunu

Veya miski ufacık torbadan,

Esrikçe ve yutarca, zaman zaman

Ey okurum kokladığın oldu mu?..Yanlışlardan arınmış bir geçmişte

Şimdi bizi büyüleyen bir yan var!

Âşık, tapılası beden üstünde

Nefis çiçekleri hatıradan toplar.Canlı torba, odanın buhurdanı

Dalga dalga, esnek, ağır saçları

Vahşi, yaban bir hava yayıyordu,

İçine, saf billur gençliği sinen

İpek veya kadife giysisindenBir kürk kokusu yükseliyordu.

 

 

Başlık: Re: CHARLES BAUDELAİRE VE ŞİİRLERİ
Gönderen: shemuel - Aralık 07, 2007, 09:25:05 ös
ŞİŞE

 

Güçlü kokular vardır, onlar için, her madde

Gözeneklidir. Sanki, geçerler camdan bile.

Doğu işi ve köhne kilidi gıcırtıyla

Homurdanıp açılan eski bir sandıkta,Veya ıssız bir evin, yıpranmış, hazin, kara,

Küf kokuları sinmiş tozlu bir dolabında

Yaşlı bir şişe vardır, hâtıralar canlandıran,

Bir ruh dipdiri, gelip fışkırıverir ondan.Usul usul ürperen, gerip kanatlarını

Uçmaya hazırlanan, mavi, pembe, yaldızlı

Krizalitler gibi nice yoğun düşünce

Uyuyordu o ağır karanlıklar içinde.Esrikleştiren ânı işte geldi... uçuyorGaripleşen havada... ve gözler yumuluyor,

Başdönmesi yapışıp itiyor yenik ruhu

Tortumuzla kirlenmiş kara çukura doğru;Vurup yere seriyor çukurun kıyısında

Ki yırtıp; kefenini kokulu Lazare, orda

eski, buruk, sevimli aşkı kımıldatıyor,

Hortlak cesedini uykudan uyarıyor.Oy! Bir gün kaybolunca, yitip gidince böyle

Hafızalardan silinip bir dolap köşesinde,

Tükenmiş, tozlu, kirli, çatlak, iğrenç, yapışkan

Yaşlı bir şişe gibi, boş, atıldığım zaman,Ey meleklerin damıttığı kutsal zehir!

Ey, yaşatan, öldüren, beni kemiren iksir!

Dünya tanısın diye gücünü, irinini,

Tabutun olacağım, pis kokulu, sevimli!

 

 

 

Başlık: Re: CHARLES BAUDELAİRE VE ŞİİRLERİ
Gönderen: shemuel - Aralık 07, 2007, 09:29:53 ös
KEDİ

 

I

Beynimin içinde gezinir durur,

Evinde rahat gezindiği gibi,

Güzel, güçlü, hoş, sevimli bir kedi,

Miyavlar, sesi pek hafif duyulur,Öyle yumuşak, usuldur sesi,

Bazen homurdanır, bazen sessizdir,

Ama hep derin, her zaman zengindir,

Burdan doğar, çekiciliği, sırrı.Yuvarlanır, damla damla süzülür

Bu ses, karalıklarımın dibine,

Doldurur beni, uyumlu bir dize,

İksirdir, gönlüm onunla haz bulur.Uyutur en feci ağrılarımı,

Bütün çoşkuları taşır içinde;

Ne gerek var o uzun tümcelere,

Sözcüklere yok onun ihtiyacı.Yüreğimden iyi keman olur mu!

En tiz telinin üstünde gezinsin,

Şarkısını, saltanatla söylesin,

Sürsün yayını, yürek yorulur mu!Ey esrarla dolu kedi; sesin,

Ey semavi mahluk, garip ve soylu,

Meleğinki kadar yüce, uyumlu

Sesin saltanatla şarkı söylesin!

 

II

 

O sarılı ve siyahlı kürkünden

Öyle tatlı bir koku çıkıyor ki,

Bir akşam bütün tenime sinmişti

Onu bir kez, bir kez okşayınca ben.Kaldığı yerlerin evliyasıdır;

O yönetir, o esinler, yargılar,

Çünkü kendi imparatorluğu var;

Belki bir Peridir; belki Tanrı?Gözlerim usulca döndüğü zaman,

Tıpkı bir mıknatıs çekmişcesine,

Bu sevdiğim, sırlar dolu kediye,

Ve, şöyle bir kendime baktığım ânHayretle bir ateş görürüm orda,

Aydınlık fenerler, canlı opaller,

Beni izleyip duran gözbebekler,

Solgun gözbebekler görürüm orda.

 

 

Başlık: Re: CHARLES BAUDELAİRE VE ŞİİRLERİ
Gönderen: shemuel - Aralık 07, 2007, 09:30:24 ös
BAYKUŞLAR

 

Garib Tarnılar gibi baykuşlar

Karaselvilerde dizi dizi,

Sessiz, düşünmeye koyulmuşlar,

Gözleri ok gibi, kırmızı.Kımıldamadan duracak onlar,

Hüzün taşıyan saatlere dek,

Orda, ışığı sürgün ederek

Açılacak yoğun karanlıklar.Baykuşlar bu haliyle bize der:

Hayat bazen de durgunluk ister

Kargaşadan, devinimden korkun;İnsan bir tutkuyla şaşkınlaşır

Yer değiştirmek ister ve bunun

Yıllarca pişmanlığını taşır.

 

Başlık: Re: CHARLES BAUDELAİRE VE ŞİİRLERİ
Gönderen: shemuel - Aralık 07, 2007, 09:51:48 ös
KENDİNİ CEZALANDIRAN KİŞİ

 

Yaracağım seni bir gün

Nasıl kayaları Musa

Değneğiyle yardı ise

Nasıl, duymadan öfke, kinKasap keserse koyunu

Sunmak için Sara’ma ben

Alacağım göllerinden

Büyük acının suyunu.Gözyaşlarında yüzecek

Ümitle dolu yüreğim,

Uzaklaştırmak için gemim

Palamarını çözecek.Gözyaşların o zaman, bak

Yüreğimde, esrik, hür,

Davul gibi, gümbür gümbür

Nasıl ses verip çoşacak!İtip kakan ve ısıran

Alay öğretti: Ben neyim?

Çatlak bir ses değil miyim?

Mukaddes uyumları bozan?Bu çığırtkan ses benimdir!

Kara ağu kendi kanım,

Ben bir uğursuz aynayım,

Bakan cadı bedenimdir!Yara ben’im, bıçak ben’im!

Hem tokat, hem tokat yiyen!

Çarmıh da ben, İsa da ben,

Hem cellat’ım, hem kurban’ım.Ben kanımın vampiriyim,

Gülümsemeyi bilmeyen,

Sonsuz gülüşü bekleyen

-Terkedilmişlerden biriyim!

 

(* Sara-Sarah; Hazret-i İbrahim’in eşidir ki,

zemzem suyunun çıkmasına vesile olandır.)

 

Başlık: Re: CHARLES BAUDELAİRE VE ŞİİRLERİ
Gönderen: shemuel - Aralık 07, 2007, 09:53:39 ös
LÂNETLENMİŞ KADINLAR

 

Çevirip gözlerini denizlerin ufkuna,

Dalgın bir sürü gibi sahilde uzanmışlar,

Ellerde, birbirini arayan ayaklarda

Tatlı halsizlikleri, ıstırablı gözyaşları varBir kısmı, uzun uzun günah çıkartmak için,

Gidiyor, derelerin şakıdığı koruda,

O çocuk yıllardaki korkulu aşkların

Kabuğunu ve yeşil fidanları oya oya;Kimileri, Aziz Antonie’nin, düşlerinde

Çıplak, kızıl göğüslerin lavlar misâli

Fışkırdığını gördüğü kayalar içinde,

Yürüyor, rahibeler gibi, ağır ve ciddi;Putperest mağaralarının oyuğunda, bir kısmı

Reçineleri akmış çıralar ışığında,

Azabları uyutan, ey Bachus!, yardımını

Bekliyorlar, uluyup ateşli arzularla!Karıştırıp karanlık ormanda, gecelerde,

Acının gözyaşına arzunun köpüğünü

Bir kırbaç saklayarak uzun giysilerinde,

Keşiş yeleklerini seviyor bir bölüğü.Yalnız gerçeğin dışında herşeyi küçümseyen

Erdenler! Canavarlar! Kurbanlar! Büyük canlar!

Şehvet çığlığı atan, pişmanlıkla inleyen

Sofular, yarı insan, yarı hayvan kadınlar!Hazîn kızkardeşlerim, cehenneminize dek

İzledim hepinizi, perişan hâldesiniz,

Susuzluğunuz gibi acınız da dinmiyor,

Ölü aşk külleriyle dolu kalpleriniz!

 

 

 

Başlık: Re: CHARLES BAUDELAİRE VE ŞİİRLERİ
Gönderen: shemuel - Aralık 07, 2007, 09:56:06 ös
LÉTHÉ

(yasaklanmış şiir)

 

Vahşi ve sağır ruh, gel kalbime, gel diyorum,

Tembel, miskin canavar, sen tapılası kaplan;

Şu titreyen parmaklarımı uzun zaman

Ağır, yoğun yelene daldırmak istiyorum;Acılı, üzgün başımı usulca sokayım

Teninin kokusuyla dolu eteklerine,

Solgun bir çiçek gibi derinden derine

Pis kokan ölü aşkımı içime çekeyim.Hayatdan çok uyumak istiyorum uyumak!

Kuşkulu bir uykuda, tatlı ölüm misali,

Vicdan azâbı duymadan öpücüklerimi

Bakır gibi cilalı güzel vücûduna yaymak.Ancak senin yatağının uçurumu yutar

Şimdi artık dinmiş olan hıçkırıklarımı;

Senin ağzında unutuşun o güçlü tadı,

Léthé ırmağı öpüşlerin içinden akar.Zevkin buyruklarına uymak, boynumun borcu,

Çünkü, kaderim alnıma peşin yazılmış böyle;

Ben, günahı körükleyip aşkın ateşiyle

Alevlendiren uysal kurban, ben masûm suçlu,Dinsin diye bu acı, uyuşsun diye kinim

Yıllardır altında hiç kalb barındırmayan

Sivri göğüslerinin güzelim uçlarından

Kana kana baldıran zehrini içeceğim!

 

 

 

Başlık: Re: CHARLES BAUDELAİRE VE ŞİİRLERİ
Gönderen: shemuel - Aralık 07, 2007, 09:59:09 ös
TAKILAR

(yasaklanmış şiir)

 

Soyunmuştu bir tanem, tek kalan şey teninde

Gözalıcı takılar, çünkü beni tanırdı,

Üstünde kölelerin hürriyet günlerinde

Taşıdığı alnı dik fatih havası vardı.Alaycı ve canlıbir çığlıkla dansederken,

Madenler ve taşlarla ışıklanan şu dünya

Çoşturur kalbimi, dehşetli düşkünüm ben

Sesin ışıkla hemhâl olduğu eşyalara.Bırakmıştı kendini koynuna sevgilerin,

Süzüyordu divândan o gülen bakışları

Bir deniz kadar tatlı, bir deniz kadar derin

Sahile çarpar gibi ona vuran aşkımı.Gözleri gözlerimde sanki evcil bir kaplan

Düşle dolu, şekilden şekile giriyordu

Şehvete ve arzuya kucak açmış saflığı

Her tavrına yeni bir albeni veriyordu;Kuğu gibi kıvrımlı, yağ gibi kaygan

Kolları, bacakları, kalçaları, her yeri

Geçiyordu duru ve keskin bakışlarımdan;

Ve karnı; ve bağımın salkımı memeleriKötülük meleğinden daha tatlı, daha hoş

Üstüme geliyordu bana el atmak için,

Kimsesiz, yapayalnız oturan şu ruhumu

Kristal kayalarla huzursuz etmek için.Yepyeni bir desende birleştirmişti bir el

Antiope’nin teniyle tenini bir tüysüzün,

Dolgun kalçalarını yansıtan ince bir bel,

Vahşi, esmer yüzünde beyaz, yüce bir düzgün!- Can çekişip dururken lambamızın fitili,

Tek ışık, ocaktaki ateş de ölüyordu

Alevin, soluyup iç çeken dumanlı dili

O amber renkli teni kanlara buluyordu.

 

 

Başlık: Re: CHARLES BAUDELAİRE VE ŞİİRLERİ
Gönderen: shemuel - Aralık 07, 2007, 10:08:27 ös
LANELENMİŞ KADINLAR

(yasaklanmış şiir)

 

Deélphine ile Hippolyte

 

Hippolyte, lambaların solgun ışığı vuran

Kokulu minderlere uzanmış duruyordu,

Ve toy genç kızlığının perdesini kaldıran

Güçlü okşayışları, dalgın, düşünüyordu.Sabah uyandığında nasıl başını yolcu

Çevirip mavi ufka bakarsa, tıpkı öyle,

Henüz uzaklardaki gökleri arıyordu

Fırtınalı bir ânın ürküttüğü gözlerle.Ölgün halkalardakio tembel gözyaşları

Bitkin, perişan hali, şehvetli, üzgün teni,

Hurda silahlar gibi terkedilmş kolları

Ve herşey süslüyordu narin güzelliğini.Dişlediği avını öldürmeyip gözleyen

Güçlü bir hayvan gibi, Délpine, eteklerinde,

Huzurlu ve gururlu, baktıkça alevlenen

Gözlerini örtmüştü Hippolyte’in üstüne.Güçlü güzellik, ince güzellik önünde diz

Çökmüş ve şarabını içerken zaferinin,

Dermek istercesine ağzından bir tatlı söz,

Uzanıyordu ona doğru, sevdalı, tutkun.Kurbanın gözünde arıyordu durmadan

Arzunun şakıdığı sessiz ilâhileri

Ve uzun ahlar gibi gözkapağından çıkan

Şükran hislerini, o tatlı kelimeleri.

 

Dedi: "- Nedir düşüncen, ne dersin olanlara?

Hoyratça soldururlar, Hippolyte tatlı yürek,

İlk güllerinin kutsal adağını o kaba,

O yaban soluklara asla sunmaman gerek.Benim öpüşüm, akşam, büyük şeffaf gölleri

Okşayan su sineği gibi yumuşacıktır,

Erkeklerin dudağı saban demiri gibi,

Tekerler gibi oyar, acı izler bırakır;Atlar, öküzler gibi geçerler üzerinden,

Çiğnenirsin altında insafsız ayakların,

Hippolyte, kızkardeşim, yüzünü bana dön sen,

Ruhumsun, herşeyimsin ve öteki yarımsın,Kutsal merhem, çevir o yıldızlı gözlerini,

Bir tek bakışın bana yeter, ey tatlı bacım,

Daha loş arzuların kaldırıp perdesini

Sonsuz rüyalar içinde seni uyutacağım!”Hippolyte, genç başını kaldırdı usul usul:

"- Pişmanlık duymuyorum, hiç de nankör değilim

Ama, ağır bir akşam yemeğı yemiş gibi

Öyle acılı, öyle endişe içindeyim.Sanki, kanlı bir ufkun her yandan kapağı

İşlek, uzun yollara beni sokmak isteyen

O yoğun ve o kara hayalet taburları

Çökmüşcesine ağır bir yük altındayım ben,Diyebiliyorsan de bana, dehşetim, ruhum,

Yakışıksız, garib bir fiilde bulunduk mu,

Sen "Meleğim” dedikçe korkudan titriyorum,

Yine de dudaklarım gidiyor sana doğru.

 

Kalbimin sonsuza dek sahibi, kızkardeşim,

Artık tek düşümcensin, öyle bakma yüzüme,

Beni yakacakları ateş ve cehennemim,

Günahımın ilki, ilk sebebi olsan bile!”

 

Öfkeyle silkeleyip perişan yelesini,

Délphine, demir sehpada tepinir gibi, birden,

Gözleri çakmak çakmak, haykırarak, dedi:

"- Kim sözedebilirmiş aşk varken cehennemden?

 

Binlerce lânet olsun o ilk hayalci kimse

Lânet o budalaya, o dürüstlük satana,

Çözümsüz ve abes bir meseleye inanıp

Aşka dürüstlük denen saçmalığı katana!Soğuk ile sıcağı, gündüz ile geceyi

Esrarlı bir uyumda görmek isteyen bir kız

Bir işe yaramayan inmeli bedenini

Sevda denen o kızıl güneşle ısıtamaz!Git, istersen aptal bir nişanlı bul kendine;

Bu güçlü ve saf kalbini hoyrat öpüşlere sun;

Koşa koşa, dağlanmış göğsünü, bil ki, yine

Bana getireceksin, azabla dolu, solgun...Bu dünyada herkesin bir tek sahibi vardır!”

Çocuk birden acıyla haykırdı: “- Duyuyorum,

Şu ân tüm varlığımda, benliğimde derin bir

Uçurum açılıyor; kalbimdir bu uçurum!Volkan gibi yakıcı, sonsuzluk gibi derin!

Eumédi’in elinde meş’ale, kanına dek

Yaktığı bu ejderin,bu inleyen kalbin

Kanmayan susuzluğu dinmiyor, dinmeyecek.

 

Kopalım bu dünyadan, perdeleri çekelim,

Dinlendirsin öpüşler yorgun kalbimizi!

Derin göğüslerinde yok olmak, tüm isteğim

Ve bulmak mezarların serinliğini!”- İnin, durmadan inin, ey acıklı kurbanlar,

İnin, sonsuz, ölümsüz cehennemin yoluna,

Uçurumun dibine dalın, orda tüm suçlar

Kamçılanıp göklerden gelmeyen bir rüzgârlaKaynar, fırtınaların, kasırgaların korkunç

Uğultusunda, koşun en son noktasına dek

Arzuların, ki onlar dinmek bilmeyecek hiç

Cezanız, tutkunuzun karşılığı olacak,Tek serin ışık bile ulaşmayacak size.

Ve işte yarıklardan, sokak feneri gibi

Yanan kızgın mikroblar sızıyor içeriye,

Korkunç kokularıyla kaplıyor vücûdunuzu.Kıvancınızın buruk, tatminsiz kısırlığı

Susuzluğu giderip, derinizi geriyor,

Şehvetli teninizin öfkeli rüzgârları

Etinizi bir bayrak misâli titretiyor.İnsanlardan uzakta, seyyahlar, mahkûmlar,

Koşun aç kurtlar gibi çöllerde akın akın;

Kaderinizi kendiniz yazın, düzensiz ruhlar,

İçinizde kökleşen sonsuzluktan sakının!

 

 

Başlık: Re: CHARLES BAUDELAİRE VE ŞİİRLERİ
Gönderen: Sebnem - Aralık 10, 2007, 04:49:19 öö
Bu adam sapikmiymis. Hey Allahim, akil fikir ver , gitmis kizkardesiyle neler yasamis!
Başlık: Re: CHARLES BAUDELAİRE VE ŞİİRLERİ
Gönderen: shemuel - Aralık 11, 2007, 06:58:31 ös
Bu adam sapikmiymis. Hey Allahim, akil fikir ver , gitmis kizkardesiyle neler yasamis!
sevgili sebnem dha küçük yaşlarda babasını kaybeden CHARLES BAUDELAİRE orta halli bir ailenin tek çocuğudur.
kızkardeşi olmamıştır onu yazarken ne duygular içerisindeydi bilemeyiz...
yada bu suçu işleyen birini gördü kendini onun yerine koyup şiir yazdı
Başlık: Re: CHARLES BAUDELAİRE VE ŞİİRLERİ
Gönderen: shemuel - Aralık 11, 2007, 07:17:09 ös
LESBOS

(yasaklanmış şiir)

 

Annesi sahnelerin, yunan şehvetlerinin

Lesbos, sen de şen veya hüzülü öpücükler,

Güneşler gibi sıcak, karpuzlar gibi serin,

Defneli gündüzleri ve geceleri süsler,

- Annesi sahnelerin, yunan şehetlerinin,Lesbos, sen de öpüşler çağlayanlar gibidir,

Korkusuzca atılır dipsiz uçurumlara,

Koşar, hıçkırır, çoşar sarsıntılarla birbir,

- Fırtınalı, esrarlı, kaynaşıp durur orda;

Lesbos, sen de öpüşler çağlayanlar gibidir!Lesbos, sende Phryné’ler birbirlerini sarar,

Sende iç çekişleri asla karşılıksız kalmaz,

Ve tıpkı Paphos gibi yıldızlar sana tapar

Sapho, ey Sapho! Venüs seni nasıl kıskanmaz!

Lesbos, sende Phryné’ler birbirlerini sarar,Lesbos, sıcak ve hüzünlü gecelerin ülkesi,

Aynalarında kısır arzuları yansıtan,

Kızlar, gözleri çukur, sevdalı bedenleri,

Okşar erginliklerin yemişlerini her ân,

Lesbos, sıcak ve hüzünlü gecelerin ülkesi,Varsın yaşlı Eflâtun, kısık sert gözle baksın;

Çoktan bağışlandın sen ateşli bûselerle,

Tatlı bir imparatorluk ve soylu bir topraksın,

Sonsuz inceliklerin ülkesi, kraliçe,

Varsın yaşlı Eflâtun, kısık sert gözle baksın;Ölümsüz kurban zaten bağışlamıştı seni,

Göklerin kıyısında belli belirsiz yanan

Parlak gülüşün bizden uzaklara çektiği

O tutkulu, sevdalı yüreklere sunulan

Ölümsüz kurban zaten bağışlamıştı seni!Hangi Tanrı yargılar, işten solmuş alnını,

Hangi Tanrı, hâkimin olmaya cür’et eder?

Denizlere döktüğün gözyaşı tufanını

Altın terazilerle tartmamışlarsa eğer?

Hangi Tanrı yargılar, işten solmuş alnını,Bu kanûnların bizden istedikleri nedir?

Duyarlı, ince kızlar, gururu adaların,

Başka din gibi sizin dininiz de yücedir

Aşk, cennet, cehennemle alay edecek yarın!

Bu kanûnların bizden istedikleri nedir?Lesbos beni kendine dost seçti şu dünyada,

Çiçekli kızlarımın esrarını şakı, dedi,

Çünkü çocukluğumdan beri, beni, yaşlarla

Islanmış gülüşlerin karanlığı besledi,

Lesbos beni kendine dost seçti şu dünyada,Leucate tepelerinde beklerim yıllardır ben,

Hani gözcüler vardır, şaşmaz keskin gözleri,

Ufukta, uzaklarda şekilleri titreşen

Kadırgaları izler, o nöbetçiler gibi

Leucate tepelerinde beklerim yıllardır ben.Denize, dalgalara bakarım uzun uzun,

Kayaları çınlatan hıçkırıklar içinde

Bir akşam tapılası cesedini Sapho’nun

Lesbos kıyılarına getirecek mi diye,

Denize, dalgalara bakarım uzun uzun,Âşık ve şair Sapho, erce seven kalb,

Hâzîn solgunluğuyla Venüs’ten de güzel kız!

- Acılarla çizilmiş halkanın benek benek

Sardığı kara göze yenilmiş lacivert göz,

Âşık ve şair Sapho, erce seven kalb!Venüs’ten de güzel kız! Venüs ki dünyamızda

Doğrulup, boşaltırdı berrak hazinesi

Ve kumral gençliğinin ışıklarını, hazla

O yaşlı okyanusun ayağına sererdi,

Venüs’ten de güzel kız, bu yalan dünyamızda!O Sapho ki, ölmüştü sövgüyle, doğduğu ân,

Uydurulmuş inançla ve nice âyinlerle!

Bir gururki, zındığı bile cezalandıran,

Güzelim bedeneni çayır gibi sunmuştu bize,

O Sapho ki, ölmüştü sövgüyle, doğduğu ân,Lesbos, yanıp yakınır nice çağlardan beri,

Ve kâinatın sunduğu o büyük azâmetlere

Aldırmaz, kıyıların gökyüzüne ittiği

Acının çığlığıyla sarhoş olur her gece.

Lesbos, yanıp yakınır nice çağlardan beri!

 

 

Başlık: Re: CHARLES BAUDELAİRE VE ŞİİRLERİ
Gönderen: shemuel - Aralık 11, 2007, 07:35:14 ös
PEK NEŞELİ KADINA

(yasaklanan şiir)

 

Güzel bir manzara gibi güzel

Başın, edan, her halin, davranışın;

Yüzünde oynayıp duran gülüşün

Sanki parlak gökteki serin bir yel.Yanından geçerken dokunsan, üzgün

İnsanın gözleri, omuzlarından,

Kollarından ışık gibi fışkıran

Sağlık ile kamaşır bütün bir gün.Pırıl pırıl, elbisenin üstünde

Gözalıcı o renkler yanıp söner,

Sonra bir çiçek bahçesine döner

Şairlerin zengin hayâlinde.Çılgın giysilerin sanki sembolü

Türlü renklere boyanan aklının;

Uğruna çılgına döndüğüm çılgın

Sana hem kin duyuyorum hem sevgi!Tembel varlığımı sürüklediğim

Bir bahçede göğsümü kimi zaman

Alay edercesine tırmalayan

Güneşin hışmına boyun eğerdim;İlk yazla birlikte yeşeren tabiat

Kışkırtınca beni, yalnızlığımı,

Bir çiçekten çıkarırdım acımı,

Ezip karşı kordum bu nobranlığa.İşte tıpkı bunun gibi, meleğim,

Şehvet saati çalınca,bir gece

Sokulup alçakça, gürültüsüzce

Hazinene tırmanmak tüm dileğim,Tüm dileğim yırtıp cezalandırmak

Bağışlanmış velûd göğsünü senin,

Üzerinde o neşeli teninin

Geniş, büyük, derin bir yara açmak.Ve böylece, oy benim tatlı bacım!

Aydınlanıp daha bir güzelleşen

Bu yepyeni dudakların içinden

Zehrimi sana da akıtacağım!

 

 

Başlık: Re: CHARLES BAUDELAİRE VE ŞİİRLERİ
Gönderen: shemuel - Aralık 11, 2007, 07:36:53 ös
İSYANKÂR

 

Gökte kartal gibi inip öfkeli bir Melek

Zındığın saçlarına doladığı bileğine,

Silkeleyip dedi ki: "- Kuralı bilmen gerek!

(İyilik Meleğinim) Buyruklarımı dinle!İsa Efendimizin geçtiği kutsal yola

İnancınla dokunmuş bir halı sermek için,

Yalnız fakire değil, çarpığa, aptala,

Hinoğluhine bile sevgi beslemelisin.Gerçek aşk budur işte! Kalbin kararmadan,

Onurlandır Tanrı’yı, bu aşk ateşiyle yan,

Albenisi ebedî bu hakiki Şehvet’i tat!”Ne tatlı söz kâr etti, ne yumruk, adam inat;

Melek bağırıp durdu: “- Herkesi sev, diyorum!”

Zındık direniyordu: “- Hayır! İstemiyorum!”

 

 

Başlık: Re: CHARLES BAUDELAİRE VE ŞİİRLERİ
Gönderen: shemuel - Aralık 11, 2007, 07:38:29 ös
GURURU KIRILMIŞ AY

 

Sen, ey, atalarımın gizlice tapındığı

Ve mavi tepelerden, yıldızların bir saray

Gibi, zarif ve süslü, izlediği tatlı ay,

Sen, ey yaşlı Cyntia’m, evimizin lambası,Görüyor musun, yoksul, mutlu döşeklerinde

Gösterip dişlerinin körpe minelerini

Uyuyan aşıkları? Başı düşmüş şairi?

Çiftleşen yılanları, kuru otlar içinde?Sarı kukuletanın altında, usul, ürkek,

Gidiyor musun yine akşamdan sabaha dek

Sevişmeye, o güzel çoban Endymion’la?"- Anneni görüyorum, güdük çağın çocuğu

Eğiyor ağır yılları aynasına doğru,

Seni emziren göğü alçılıyor ustaca!”

 

 

 

Başlık: Re: CHARLES BAUDELAİRE VE ŞİİRLERİ
Gönderen: shemuel - Aralık 12, 2007, 06:58:04 ös
BÉATRICE

 

Otsuz, çorak yerlerde gezip dolanıyordum,

Tabiata yakınıyor, derdime yanıyordum.

Öğlendi... kanatlanırken, düşüncem rastgele,

Bilerken hançerimi yüreğimin üstünde,

Kasvetli ve iri bir fırtına bulutuyla

Çirkef iblis tayfası üşüştüler başıma,

Meraklı cüceleri andıran yaratıklar

Soğuk bakışlarıyla beni seyre daldılar,

Taptıkları deliyi ezip geçenler gibi,

Gördüm, fısıldaşarak, bana güldüklerini,

Kaç kez, işaretlerle ve nice göz kırparak

Diyorlardı: “- Şu gülünç karikatüre de bak,

Ebleh gözleri şaşkın, şaçları savruk yelde,

Bu Hamlet kuklasını seyredelim keyifle.

Ne büyük acı, görmek bu zavallı fâniyi,

Bu gezgin palyaçoyu, bu çulsuz enayiyi,

İstiyor ki, kartallar ve cırcır böcekleri,

Irmaklar, akarsular, tabiatın çiçekleri

Dinlesinler bitmeyen hüznünün şarkısını,

Bizi bile, o eski kitabların yazarı,

O dinî kitabların yazarı, bizi bile

Uyutmaya kalkıyor uluduğu nutukla.”

Şu güçlü, saltanatlı başımı, ben, şöyle bir

(Ki, onurum dağlardan daha yücedir,

Papuç bırakmaz öyle iblis çığlıklarına)

Saltanatlı başımı çevireceğim ânda

-Yalnız güneş sarsılmaz böyle suç görünce-

Yüreğimin sultanı, gözleri eşşiz ece,

Baktım ki iblislerle, yıkımıma gülüyor,

Kirli okşayışlarla kırılıp dökülüyor.

 

 

 

Başlık: Re: CHARLES BAUDELAİRE VE ŞİİRLERİ
Gönderen: shemuel - Aralık 12, 2007, 06:58:33 ös
KAPAK

 

Nerede olursa, karada, denizlerde,

Ateşli iklimlerde, beyaz güneş altında,

Azâmetli Kârunuyla, kara dilencisiyle,

İsaya inananı, Cythére’e tapanıyla,Konarı, göçeriyle, köylüsü, şehirlisiyle,

Kafası hızlı ve ağır çalışanıyla,

Gizemin dehşetini duyar insan, her yerde,

Gözleri titremeden bakamaz yukarıya,Bakamaz gökyüzüne! Boğucu bir mağaradır,

Işıklı tabanında güldürüler oynanır,

Her palyaço kanlı bir zemin üstünde yürür;Bütün bir insanlığın içinde kaynadığı

O koca tencerenin büyük, kara kapağı

Gök, inanmışa umut, dinsize dehşet verir.

 

 

Başlık: Re: CHARLES BAUDELAİRE VE ŞİİRLERİ
Gönderen: shemuel - Aralık 12, 2007, 07:18:55 ös
ROMANTİK GÜNEŞİN BATIŞI

 

Ter-ü tâze doğduğunda Güneş ne kutludur,

Günaydın der ansızın belirip, diri, canlı!

Akşam olduğu zaman, bir düşten daha şanlı

Batışını aşkla selâmlayana ne mutludur!Çiçek, kaynak, herşey, çırpınan kalp gibi

Baygın düşmüştü akışlarıyla... hatırlarım!

Yine kaçıyor, çabuk, ufka doğru koşalım,

Hiç değilse, son bir ışık yakalarız belki!Çekti gitti Tanrı, boşuna düştüm peşine;

Kuruyor saltanatını katlanılmaz Gece,

Nemli, uğursuz, ürpertilerle dolu, kara;Karanlıklarda bir mezar kokusu yüzüyor,

Kurbağaları, soğuk salyangozları eziyor

Korkak, telaşlı ayaklarım bataklıklarda.

Başlık: Re: CHARLES BAUDELAİRE VE ŞİİRLERİ
Gönderen: shemuel - Aralık 12, 2007, 07:45:24 ös
PİPO

Bir yazarın piposuyum;

Anlar, Habeşliyi andıran

Bu kara yüzüme bakan,

Nice tiryaki sahibim.Efkârlanınca efendim,

İşçinin duman duman

Tenceresini kaynatan

Bir ocak gibi tüterim.Ateş ağzımdan çıkıp da

Yükselen şu mavi ağda

Sarıp sallarım ruhunu,Yanıp geyikotu gibi

Büyülerim yüreğini,

Dinlendiririm zihnini.

Başlık: Re: CHARLES BAUDELAİRE VE ŞİİRLERİ
Gönderen: shemuel - Aralık 12, 2007, 07:46:19 ös
UZAK İKLİMLERİN KOKUSU

(Rarfum Exotique)

 

Göğsünün kokusuyla içimi doldururken,

Ilık bir güz akşamı gözümü kapıyarak,

Değişmez bir güneşin aydınlattığı, sıcak

Mesut kıyılar geçer gözlerimin önünden;Enginlerde kaybolmuş uyuklayan bir ada,

Acayip ağaçları, tatlı meyveleri var;

Ve saf bakışlarıyla hayret veren kadınlar,

İnce, çevik vücûtlu erkekler hep orada.Büyülü iklimlere kokundur çeken beni,

Görürüm dalgalarda, arasız sallanmaktan

Yorulmuş gemilerin kaynaştığı bir liman.O demir hindilerin burun deliklerini

Ve havayı dolduran kokusu, öylesine

Karışır ruhumdaki denizci türküsüne.

 

 

Başlık: Re: CHARLES BAUDELAİRE VE ŞİİRLERİ
Gönderen: shemuel - Aralık 12, 2007, 07:48:38 ös
MAHKÛM BİR KİTAB İÇİN KİTÂBE

 

Tatlı çoban türküleri okuru,

Bu acıklı, esrik kitab sana tat

Vermez, boş yere okuma, kaldır at!

Saf yürekli, Tanrı’nın iyi kulu,Öğrenmedin, almadıysan dersini

Şeytan denen o yaşlı düzenbazdan,

At! Bir şey anlamazsın bu kitabdan,

Veya bir isterik sanarsın beni.Ama, büyüye değil de, gözlerin

Uçuruma dalmayı biliyorsa,

Oku, beni sevmeyi öğrenirsin;Meraklı ruh, kıvranıp ıstırabla

Aramaya giderken cennetini,

Acı bana!.. Yoksa çarparım seni!