Masonlar.org - Harici Forumu

Mason ve Masonluk Nedir? => Masonluk ile ilgili Sorular ve Cevaplar => Konuyu başlatan: ADAM - Ekim 26, 2009, 05:59:25 ÖS

Başlık: Bir mason, başkalarına “mason” olduğunu söyleyebilir mi, söyleyemez mi?
Gönderen: ADAM - Ekim 26, 2009, 05:59:25 ÖS


Masonlar, “mason” olduklarını açıklayıp açıklamamakta özgürdür. Bu konuda bir açıklama yapıp yapmamak, her masonun kendi bileceği, kendi karar vereceği bir şeydir.

Eğer mason olduğunu bildiğiniz ya da kuşkulandığınız bir tanıdığınıza «Siz mason musunuz?» diye soracak olursanız, bunun karşılığında açıkça «Evet!» diye bir yanıt alamayabilirsiniz. Eğer o kişi masonsa, size de bunu söylemekte bir sakınca görmüyorsa, bu sorunuzun yanıtı bir mason derneğinin üyesi olduğunu belirten başka türlü sözlerle de verilebilir. Doğrudan «Evet, ben masonum!» diyen pek olmaz.

Bu bir kaçamak değildir; bir masonun Masonlukta öğrendiği töreye uyması, alçak gönüllü oluşunun yansımasıdır. Masonluğu içtenlikle benimseyen her mason, bir nitelik olarak “mason” sözcüğünü yüceltir; “gerçek mason” terimiyle özdeş tutar. Yaşam tarzını Masonluğun gereklerine uygun olarak düzenleyen hiçbir mason, kendini yeterince olgunlaşmış görüp, bir “gerçek mason” olduğu kanısına varmadıkça, kendi kendisini açıkça “mason” olarak nitelemez. Mason töresinin gereği olarak, bu nitelendirmeyi, yani kendine “mason” denilmesini başkalarına bırakır.

Bu durumda elbette şu soru geliyor: “Gerçek mason” ne demektir; nasıl olunur?

Masonlukta “gerçek mason” terimi, hemen hemen “yetkin insan” anlamına gelmek üzere kullanılır. Bu terimin bir diğer basit tanımı da “çok üstün düzeyde bilgili ve erdemli bir kişi” olarak verilebilir. Bir mason ancak kendisini bu nitelikte bulursa gerçek mason olduğunu düşünebilir. Ancak düşünebilse de bunu söylemekten kaçınır.

Bir kişiye “mason” unvanı, Masonluğa ilk kez girdiği gün, buna yetkili olanlar tarafından verilir ama hiç kimsenin bir diğerine "gerçek mason” niteliğini verme yetkisi yoktur. Çünkü bir masona böyle bir nitelik verilmez, verilemez; bu nitelik kazanılır. Bir mason, ancak zamanla, bilgilerini ve erdemlerini geliştirerek, olgunlaşarak “gerçek mason” olma yolunu tutabilir.

Hiçbir gerçek mason, öyle olsa da bu yolun sonuna varmış bulunduğunu ileri sürmez. Çünkü onun için Masonluk, gelişme ve olgunlaşma, yaşam boyu bitmeyecek, sonuna varılamayacak bir süreçtir. Bunu ancak başkaları onun için söyler, onun bir "gerçek mason" olduğunu belirtir. Bu söz, o kişi için bir yüceltme, bir onurlandırılmadır.


Başlık: Ynt: Bir mason, başkalarına “mason” olduğunu söyleyebilir mi, söyleyemez mi?
Gönderen: resurrected - Aralık 19, 2013, 07:21:44 ÖÖ
Peki bir masona "mason musunuz?" diye sorulduğunda doğru cevabı vermek mecburiyeti var mıdır? Yukarıda anlattığınız erdemlerin dışında kalan bir soru soruyorum. Gerçek mason olabilmek kavramı dışında kalan bir şey. Yani bir mason kendisine mason olup olmadığı sorulduğunda doğruyu söylemek zorunda mıdır? Böyle bir geleneksel kural (yazılı ya da yazısız) var mıdır?
Başlık: Ynt: Bir mason, başkalarına “mason” olduğunu söyleyebilir mi, söyleyemez mi?
Gönderen: ADAM - Aralık 19, 2013, 08:43:58 ÖÖ

Bir masona "Mason musunuz?" diye bir soru yöneltilirse, bunun karşılığında nasıl bir yanıt verilmesi gerektiğini belirttik. Belki bir mason bile bunu iyice bilmediği ya da anlayamamış olduğu için farklı ve yanlış bir yanıt verebilir, o ayrı.

Fakat sıradan bir kişe, bir diğerine böyle bir soru yönetmez ki... Başka türlü sorar. Örneğin "Sizin Masonlukla bir bağlantınız var mı" diye sorabilir. "Bir locaya üye misiniz?" diye sorabilir.

Bunun üzerine o mason, kendisine bu soruyu yönelten o kişiye güvensizliği yoksa "Evet" diyebilir. Güvenmiyorsa, kaçamak bir yanıt vermeyi yeğleyebilir.  Fakat mason ise kesinlikle "Hayır" demez. Doğruyu söylemek zorunda değildir ama yalan söylememek zorundadır.
Başlık: Ynt: Bir mason, başkalarına “mason” olduğunu söyleyebilir mi, söyleyemez mi?
Gönderen: Spock - Aralık 19, 2013, 10:12:35 ÖÖ
Soruyu biraz genişletelim... İş değiştireceksiniz, başvurularınızı yaptınız, başvuruda bulunduğunuz yer ile görüşmeler iyi gitti, bir form doldurmanız istendi. Formda üyesi olunan dernek, STK, vb. belirtmeniz gerekiyor ve formun en altında da "verdiğim bilgilerin doğruluğunu teyit ederim" tarzı imzalamanız gereken bir not var. Masonluğa girmiş bir kişi, bağlı bulunduğu büyük locanın derneğinin adını buraya yazmak zorunda mıdır? Eğer yazarsa sadece başvurduğu işin en başındaki kişi değil, tüm insan kaynakları ve belki de daha fazla sayıda kişi bu bilgiye sahip olacaktır.
Başlık: Ynt: Bir mason, başkalarına “mason” olduğunu söyleyebilir mi, söyleyemez mi?
Gönderen: ADAM - Aralık 19, 2013, 11:51:22 ÖÖ

Bu durum kişinin tercihine kalmıştır.

Hiçbir işyeri bir kişiyle o kişinin özelini soramaz. Kişi kendi özel konular üzerinde ister bilgi verir, ister vermez.

Bu konu sadece dernek üyeliği ile kalmayabilir. başka şeyler de sorulabilir. bunların sonu gelmez.

Böyle bir durumda önemli olan kişinin boyun eğmek zorunda kalıp kalmadığıdır.

Kimileri vardır ki bir mason derneğinin üyesi olduğunu açıkça söyleyebilecek kadar kendine güvenir. Bundan ötürü onu işe almazlarsa, demek ki orası bir işyeri değil, antimasonik bir kuruluştur.

Kimisi vardır ki öyle bir işe girebilmek için locasından istifa eder.

Bu durum neyin öncelikli tutulduğuna bağlıdır. İş mi, onur mu?

Onurunu yitirmektense işsiz kalmayı yeğleyenler olabilir. Gerçek masonlar onların arasından çıkar.

Buna benzer bir örneği çok yıllar önce büyük bir şirketin işe alacağı elemanlara sigara içip içmediklerini sorduğunda rastlamıştım. Sigara içenleri, kendilerine zarar veren kişiler şirkete yarar sağlayamaz görüşüyle işe almıyorlardı, o kişi mesleğinde ne denli profesyonel beceriye sahip olursa olsun.

Beş vakit namaz kılmayanları işe almayan kuruluşlar vardır. Demek ki onlar için asıl önemli olan iş değil İslamdır. Bu da onların tercihidir; bir şey diyemeyiz.

Buna karşılık bazı kuruluşlar da bir eleman beş vakit namaz kılıyorsa gün içi namazlarını kazaya bırakmasını, bu nedenle iş başından ayrılmayacağını öngörür. Bu durumda da o kişi tercihini yapar; ya o işyerinin gereklerine uyacaktır ya da dininin gereklerine. Din onun için işinden önce geliyorsa, o da onun tercihidir ve saygıyla karşılanması gerekir.

İşte tüm bunların çerçevesinde bir mason da ikilemde kalacak olursa ya işi terciheder ya masonluğu.
 

 
Başlık: Ynt: Bir mason, başkalarına “mason” olduğunu söyleyebilir mi, söyleyemez mi?
Gönderen: 38 - Ocak 03, 2014, 10:43:27 ÖÖ
Merhaba,Daha önce bir tartışmada da söylemiştim. Gelişmiş ülkelerde Masonlar kimliklerini rahatça açıklayabilmekte ve hatta Masonlar toplantı yerlerini işaretlerle gösterebilmektedir. Gelişmiş bir ülkenin diğerlerinden farklı bir çok özelliği vardır ancak, benim daha basit bir yöntemim var. Erkeklerinin kadınları kadar gelişmiş ve kültürlü olduğu ülkeleri gelişmiş sayıyorum. Az gelişmiş ülkelerde erkeklerin eliyle kadın hakları hep göstermelik ve sahte. Bu ülkelerde farklılıklar, azınlıklar kısacası insan sevgisi hep bastırılmış ve itilmiş. Bizim ülkemizde de erkekler mental olarak daha gelişmiş olabilselerdi, Masonlar kendilerini gizlemek zorunda kalmazdı.

Saygılar
Başlık: Ynt: Bir mason, başkalarına “mason” olduğunu söyleyebilir mi, söyleyemez mi?
Gönderen: ADAM - Ocak 03, 2014, 04:31:56 ÖS


En son sözler üzerine bir soru iletme gereğini duydum.

Bir gelişmiş ülke ile gelişmemiş ülke böyle, bu kriterlerle belirleniyorsa;
-Türkiye'de mason lokallerinin yeri belli olduğuna göre,
- akşamları belli saatlerde o lokallere yakın belli yerlerde masonları çokça görme olanağı bulunduğuna göre,
-bu ülkedeki kadınlar da mason olabiliyor hatta kendilerine özgü büyük locaları da olduğuna göre,
bu ülke şimdi hangi kategoriye giriyor? 
Başlık: Ynt: Bir mason, başkalarına “mason” olduğunu söyleyebilir mi, söyleyemez mi?
Gönderen: 38 - Ocak 04, 2014, 11:26:31 ÖÖ
Sanırım benim yazdıklarımı yanlış anladınız. Benim gelişmiş ülke tanımımla sizin sorularınızın hiç bir ilgisi yok. Ben tamamen Masonluk dışında bir konu ile ilgili erkeklerinin kadınları kadar gelişmiş olduğu ülke gelişmiş ülke sayılır dedim. Bu benim gelişmiş ülke tanımlamam idi. Eğer Türkiye diğer gelişmiş ülkeler gibi bu özelliğe sahip olabilselerdi Masonlarda kendi kimliklerini açıkça söyleyebilirlerdi. Gelelim sizin sorularınıza Sayın Adam;

-Türkiye'de Mason localarının yeri sadece Masonlar ve konuya ilgisi olanlar tarafından biliniyor. Kaç kişi Taksim'de ki Mason locasının yerini açıkça gösterebilir
-2. sorunuz ile ilgili ise; ben Mason değilim. Mason olmayan bir olarak Masonların akşamları localarına yakın belli yerlerde olduklarını bilmiyordum. Bunu bilmemem bu soruya verilecek en güzel cevaptır sanırım:)
-Bu ülkede anayasada yazılı kadın hakları da var. Ama hemen hemen her gün ya bir kadının şiddete maruz kaldığını ya da öldürüldüğünü duyuyoruz. Kadınların kendilerine ait bir Mason locası olması ülkemizde kadın haklarının korunduğu anlamına gelmez. Ayrıca ben kadınların hakları ile ilgili bir yazıda yazmadım. Sadece "erkeklerin kadınları kadar gelişmiş olduğu" ile ilgili bir cümle kurdum. Bunu neden yazdınız açıkçası anlamadım Sayın Adam.
Benim yazılarımın özetine ve sizin sorunuzun cevabına gelirsek Türkiyeyi maalesef gelişmiş bir ülke olarak görmüyorum. Ancak gelişmekte olan bir ülke diyebilirim. Hayatım boyunca 40'a yakın ülke gezdim. Kıyas etmem gerekirse, Müslüman ülkeleri arasında en gelişmiş ülke sayabilirim Atatürk sayesinde. Avrupa ülkeleri arasında ise en az gelişmiş ülkelerden biri diyebilirim. 
Başlık: Ynt: Bir mason, başkalarına “mason” olduğunu söyleyebilir mi, söyleyemez mi?
Gönderen: ADAM - Ocak 04, 2014, 12:14:13 ÖS

Şu halde tartışmayı yanlışlarına da dokunmayarak sürdürmeyelim ve konu başlığına dönelim.

Bir mason, başkalarına "mason" olduğunu söyleyebilir mi, söyleyemez mi?

Söyleyemezse, niçin söyleyemez? Onu ne ya da kim, nasıl engelliyor?

Söyleyebilirse, kimlere, nerede, nasıl söyleyebilir? Yoksa bu konuda hiçbir engel yoktur da söylemek masonun kendisine kalmış bir iş midir?

Kim bilir, belki de bu soruların yanıtlarını daha önce vermişizdir.

Zaten Forumda önce yazılmış olanları okumadığımızdan, ikide bir konu yinelemesi yapıyoruz. Bu kez de yapmış olalım.

Yanıtları bilen yanıtlasın, yanıtlamak isterse. (Ancak bu konuda tahmin ve görüş olmaz. Bilen bildiğini söylemeli. Ancak o bilgiler üzerine bir görüş üretebiliriz belki.)Başlık: Ynt: Bir mason, başkalarına “mason” olduğunu söyleyebilir mi, söyleyemez mi?
Gönderen: asimov - Ocak 04, 2014, 04:40:13 ÖS
Mason herkese kendisinin mason olduğunu söylemek zorunda değildir.
Mason olduğunu  başkalarından çekindiği için gizlemez.
Masonlukla ilgisi olmayanların ısrarlı ve yanlış sorularına muhatap olmak istemez. Ortalık yerde ben masonum diye dolaşmaz.

Ayrıca masonum demek çok iddialı bir söylemdir. Kim ham taşını küp taş yapabilmiş ki?

Bir kişiye mason musunuz diye sorduğunuzda alacağınız yanıt biraz da sizin masonluğa bakış açınızla ilgilidir.Başlık: Ynt: Bir mason, başkalarına “mason” olduğunu söyleyebilir mi, söyleyemez mi?
Gönderen: 38 - Ocak 06, 2014, 09:57:31 ÖÖ
Tartışma üslubunuz çok yanlış. Bir daha yazılarınıza yorum yazmayarak sizi rahatlatabilirim

Saygılar
Başlık: Ynt: Bir mason, başkalarına “mason” olduğunu söyleyebilir mi, söyleyemez mi?
Gönderen: Spock - Ocak 06, 2014, 10:55:01 ÖÖ
Her şeyi geçtim... Türkiye'de bir masonun mason olduğunu iş/arkadaş/sosyal çevresinde dillendirmesi, eğer o kişiyi potansiyel bir tehdit altına sokuyorsa, o kişi masonluğa girmiş olduğunu elbette ki söylemez. Sizler de takdir edersiniz ki, bir kişinin sosyal çevresinde mason olduğunu açıklaması, o çevre içerisinde kalmayabilir. Masonun iradesi dışında dışarıya taşabilir ve eli silahlı, sopalı psikopat bazı kişilerin kulağına gidebilir. Bu kişiler, kendi cehaletlerinin verdiği cesaretle kendilerine görev çıkararak, olmadık işlere kalkışabilirler. Bunu daha önce görmedik mi? Türkiye'de bir mason, kendisine dönük potansiyel tehdit değerlendirmesini yapmalı, ancak ondan sonra arzu ederse istediği kişilere masonluğa girmiş olduğunu açıklamalıdır.

Ayrıca, masonluğa girmiş bir kişinin arkadaş çevresinde, hatta iş yerinde masonluk karşıtı kişiler bulunabilir. Masonluğa girmiş olduğunun bu kişilerce öğrenilmesi, bir takım tatsız olaylara sebebiyet verebilir. İş yerinde ve/veya arkadaş çevresinde iğneli laflara, sorgulamalara, şaka mı ciddi mi olduğu anlaşılmayan suçlama içerikli iddialara, Masonluğun ne olduğunu bilmeyen kişilerin abuk subuk istek ve taleplerine (para, iş imkanı, sosyal statü, vb.) yol açılabilir. Eğlenmek için buluşulan bir akşam tatsız bir şekilde sona erebilir. Hatta işverenle çalışan arasında istenmeyen tartışmalara ortam hazırlanmış olabilir.

Bu nedenlerle Türkiye'de masonluğa girmiş kişiler bu vasıflarını sadece kendilerine ve güven çemberlerine dahil olan çok yakın gördükleri az sayıda kişiye saklamayı tercih etmektedirler. Türkiye daha açık ve hem vatandaşların hem de devletin daha özgürlükçü ve demokrat yapıda olduğu bir ülke olsaydı, sanırım Türk masonları da gurur ve onurla taşıdıkları bu vasıflarını açıklamaktan imtina etmezlerdi.
Başlık: Ynt: Bir mason, başkalarına “mason” olduğunu söyleyebilir mi, söyleyemez mi?
Gönderen: karahan - Ocak 06, 2014, 01:59:37 ÖS
Bir mason mason olduğunu sadece erdeme dayalı olarak söylemiyor ise yani gerçek bir mason olmaya bir ömür yetmez çok mücadele gerektirir anlamında demiyor ise saygı duyulur/duyulmalıdır bencede tek ve en önemli gerekçeside budur.Bir mason herhangi bir nedeni öne sürerek mason olduğunu söylemiyor/söyleyemiyor ise kimse yanlış sorgulamasın ve yanlış anlamasın söyliyeceklerimi ben ona mason demem.Şahsen ben mason olsam ilk başta dediğim o erdemli düşünce dışında mason olduğumu söylemekten çekinmem inandığım işi yaptığım için gurula söylerim tırsmam kolay kolay,ben mason olduğumu rahatça ifade edemedikten sonra(gerektiğinde)mason olmak için uğraşmanıun ne anlamı kalırki?

Toplumdan dışlanma korkusumu? geçiniz,beni farklı görüp kötü muamele edecekler korkusumu? geçiniz vb.vb.
İnsan tuttuğu yolun doğru olduğuna önce kendisi inanır,gittiği yolun meşakkatine katlanmayı göğüslenebilmelidir,o öğretiye inanmalı ona sahip çıkabilmeli ve gelecek baskılarada göğüs gerebilmelidirki yaptığı işin doğruluğuna önce kendisini inandırabilsin.Remzi sanverin mason olduğunu bilmeyen yok acaba hayatında ne değiştiki?Üstad masonların kimliği açık iken diğer masonlar neden gizleme gereği duysunlarki? bana çok saçma geliyor.

karahan
Başlık: Ynt: Bir mason, başkalarına “mason” olduğunu söyleyebilir mi, söyleyemez mi?
Gönderen: ADAM - Ocak 06, 2014, 02:51:43 ÖS

Sayın Karahan içtenlikli söylemiyle çok güzel söyler.

Ancak bir mason, Masonluğun pek de iyi karşılanmadığı bir ortamda bireysel etik değrleri nedeniyle mason olduğunu açıklama gereğini duysa bile bundan kaçınabilir.

Üstelik kaçınması Masonluğun gereğidir de.


(Bu arada bir yeni üyemiz bu başlık altındaki tartışmayı beceremediğimizi, üslubumuzun uygun olmadığını söylüyor. Neyi beceremiyormuşsak gelip o söylesin bakalım. Eğer biliyorsa görüşünü belirtsin elbette. Bilmiyorsa bilgi edinip gelsin, yine görüşünü belirtsin. Eğer biz tartışmayı bilmiyorsak, bunun nasıl yapılacağını o biliyorsa, ilgili bölümde bir başlık açıp anlatsın, öğrenelim. Yanlışımız varsa düzeltelim. Eksiğimiz varsa giderelim. Burası bir özgürlük ortamıdır kuşkusuz. Ancak bu özgürlüğü yanlış kullanmaya kalkışanları hoşgörmeyebiliriz; onu da unutmayalim.) 

Şimdi belki benim bu deyişim üzerine soran olacaktır "Neden?" diye... Bunun nedenini çok önceleri başka başlıklar altında anlatmışızdır. Bilenler, bizim yerimize söyleyebilir. 
Başlık: Ynt: Bir mason, başkalarına “mason” olduğunu söyleyebilir mi, söyleyemez mi?
Gönderen: irukanji - Ocak 06, 2014, 07:31:23 ÖS
Bana Mason musun diye soran kişiye ewet Masonum derim. Bu soruyu sorabilecek kadar yakın hissediyorsa, doğru cevabı alacak kadar yakınımdır.
Soran kişinin Mason olduğunu veya  Masonluk hakkında bilgili olduğunu düşünürsem gerektiği gibi Mason olduğumu belirtirim.

Sormayan kimseye, kendiliğimden ben Masonum demem.Işıklı tabela asmam.

Bu davranışlarda  Sayın Karahan'ın belirttiği gibi bir korku söz konusu değildir.İnternette isim listeleri çarşaf çarşaf geziyor.
Binaların, mabetlerin adresleri açık şekilde veriliyor.
Korkan, kendinden ve kardeşlerinden gurur duymayan bir insan,  adresi herkes tarafından bilinen mabetlere, haftanın hergünü, aynı saatlerde, aynı kıyafetlerle gider mi?

Saygılar
Başlık: Ynt: Bir mason, başkalarına “mason” olduğunu söyleyebilir mi, söyleyemez mi?
Gönderen: ADAM - Ocak 06, 2014, 08:22:15 ÖS
Sayın irukanji'nin açıklamasına bayıldım. Böylesini hiç düşünmemiştim doğrusu; konuya başka bir açıdan bakarmışım anlaşılan. Oysa doğrusu, olması gerekeni böylesi, bence...

Her yerin ayrı deyişi olmalı ya da her deyişin yeri ayrı.
Başlık: Ynt: Bir mason, başkalarına “mason” olduğunu söyleyebilir mi, söyleyemez mi?
Gönderen: Tij - Ocak 06, 2014, 08:31:09 ÖS
Evet karahan dostum iyi söyler, dogru söyler ama biraz ülke gercekliklerinden uzak söyler.

Benim yasadigim ülkede yani almanyada geciyorsa olay, söyledikleri dogru.

Bu ülkedeki ama ekonomik ama kültürel düzeyin gelismisligi veya geldigi sevye dolayisiyla insanlar hic korkmadan Mason olduklarini söyleyebiliyorlar, yazabiliyorlar, gazetelere Büyük Üstad olmadigi halde repörtaj verebiliyorlar.

Ama bizim ülkemiz gibi, masonlugun öcü olarak lanse edildigi, yahudi örgütü diye lanse edildigi, "dünyayi yöneten büyük güclerin" uzantilari olarak görüldügü hatta insanlarin gidip "olmadigini kanitlamak" icin belgeler aldigi bir öcü gibi lanse edildigi ülkelerde Mason oldugunu acikca söylemek nekadar dogru olur tartisilir.
Başlık: Ynt: Bir mason, başkalarına “mason” olduğunu söyleyebilir mi, söyleyemez mi?
Gönderen: ABCDEF - Ocak 07, 2014, 03:14:51 ÖS
"Masonluk bireysel gelişmeyi ön gören bir kurumdur" denilebilir. Masonlar, süreç içerisinde düşünsel birikim kazanıp, dış ortamdaki eylemleriyle yararlı işler yapmayı isterler. Masonluğun belirgin niteliklerinden biri de birlikte çalışmalarında var olan düşünce özgürlüğü ortamıdır. Bu ortamın ışığında oluşan aydın düşünce ürünlerini, bağnazlığın çoğu kez egemen olduğu dış ortama yansıtmak kolay değildir. Mason olma sürecinde kazanılan düşünce zenginliğini, o deneyimi yaşamış olan bir masondan başkasının ilk bakışta anlaması da kolay değildir. Bu nedenle masonlar önceleri Masonluğu anlatmayı gereksiz bulurlar. Sonra, gerek kendilerinin gerekse üyesi oldukları bu kurumun yanlış ya da kötü tanıtılması yönüyle karşılaşınca, anlatmanın daha iyi olacağını kavramışlar, fakat bu konuda oldukça geç kalınmıştır.
Masonluk hakkında ortaya öylesine yanlış ve kötüleyici fikirle öne sürülmüştür ki; masonlar içinde bulundukları ortamda kendilerini koruyabilmek için Masonluğu anlatmaktan kaçınmışlardır. Bununla birlikte, düşünce özgürlüğü ortamının yaygınlaşmasına bağımlı olarak, özellikle batı ülkelerinde masonlar çeşitli yollarla Masonluğu anlatmaya başlamışlardır. Kitaplar, konferanslar, halka açık oturumlar hatta medya yoluyla yapılan çalışmalar az da olsa görülmektedir. Fakat Türkiyede böyle bir gelişmeden kesinlikle bahsedilemez. Türkiyede sıradan insanları geçelim de aydın denilebilecek kişilerin yanında bile sadece "Mason" kelimesi kullanıldığı zaman bile otomatik bir tepki doğuyor. Böyle bir ortamda nasıl olur da kişi kendini ifşa edebilir.

Saygılar.
Başlık: Ynt: Bir mason, başkalarına “mason” olduğunu söyleyebilir mi, söyleyemez mi?
Gönderen: ADAM - Ocak 07, 2014, 03:27:53 ÖS
Sayın ABCDEF bence oldukça güzel bir değerlendirme yapmış.

Ancak şu tümcesine katılamıyorum:

"Türkiyede sıradan insanları geçelim de aydın denilebilecek kişilerin yanında bile sadece "Mason" kelimesi kullanıldığı zaman bile otomatik bir tepki doğuyor."

Eğer öyle bir tepki doğuyarsa, o durumda o ortamdaki kişiler "aydın" olarak nitelenemez. Belki bir dkulda okumuş ve sertifika almış, belki belli çerçeveler içinde sınırlı bilgiler edinmiş fakat aydın olamamışlardır.

Bu forumda daha önce Aydın Kişi ve Mason konusunda çok güzel bir yazı yayımlanmıştı. Ona bakmakta yarar var. Elbette burada şu "aydın" teriminden cayılacak olursa, sorun kalmaz.

Bir mason, Masonluğa bilgisizlikten ötürü ya da tersine bilerek hiç de sıcak bakılmayan bir ortamda bile, gerekirse, isterse "mason" olduğunu açıklayabilir. Öyle ortamlar vardır ki, kişi bu açıklamayı yaptığında, orada bulunup Masonluk hakkında atıp tutanlar, Masonluğaü ilişkin yanlış bilgiler edinmiş olduklarını hayretle fark etmişlerdir.

 
Başlık: Ynt: Bir mason, başkalarına “mason” olduğunu söyleyebilir mi, söyleyemez mi?
Gönderen: ABCDEF - Ocak 08, 2014, 01:44:20 ÖS
Sayın ADAM değerlendirmelerinize katılıyorum. Ama benim "aydın" kelimesinden kastım şu idi: bir üniversite ortamında şahit olduğum bir durumdan bahsedeyim. Sınıfta masonluk ile ilgili bir konu açıldı. Öğretim üyesi sınıfta mason olup olmadığını sordu. Eğer sınıfta mason varsa da bu durumun çok üzücü olduğunu ve kendisinin bu durumdan dolayı kalp krizinden öleceğini söyledi. Yani masonluğun çok kötü bir konumda olduğunu vurgulamaya çalıştı kendince. Dr. adayı bir öğretim üyesinin bu sözleri beni şaşırttı açıkçası. Bunun da ön yargıdan kaynaklı olduğunu düşünmekteyim.

Saygılar.
Başlık: Ynt: Bir mason, başkalarına “mason” olduğunu söyleyebilir mi, söyleyemez mi?
Gönderen: ADAM - Ocak 08, 2014, 06:51:35 ÖS

SAYIN ABCDEF'nin aktardığı anısına bakmacak olursak, z-aten ilgili öğretim üyesi masonluğun ne olduğunu bile bilmiyor. Ona göre masonluk başka bir şey. Bu nedenle öğrenciler arasında mason bulunup bulunmadığını, varsa bunun kendisi üzerinde çok olumsuz bir etki yapacağını söylemiş. Orada bir ön yargı yok. Kişi kesinlikle aydın olamamış; sorun orada.

Aydın sözcüğünün eski dildeki karşılığı "münevver"dir.

Ulu Atatürk'ün söylediği bir söz var: "Bu memlekete ne zarar gelecekse yarı-münevverlerden gelecektir."

Eh, bir masonun da yarı münevverlerin bolca bulunduğu bir ortamda mason olduğunu açıklaması, bırakın
kendisine getirebileceği zararı, çevreye hiçbir yarar sağlamaz. Zaten bu nedenle bir mason da öyle bir iş yapmaz.

Ha, bakın, biri çıkar ve yapar. O mason değildir. Mason olmaya özenmekte ya da kendini öyle göstermeye heveslenmektedir yani bir şarlatandır.
     
Başlık: Ynt: Bir mason, başkalarına “mason” olduğunu söyleyebilir mi, söyleyemez mi?
Gönderen: Arais - Ocak 09, 2014, 12:39:15 ÖÖ
Sayın ABDEF'nin başına gelen olay benimde başıma geldi. Dr. Seviyesinde bir hocamıza bir  düşürün mason olduğunu söyledim.Karıştırma masonluğu falan çocukların aklını karıştırma dedi. Bunun üzerine masonluk hakkında sorular soruldu. Hocamız da aynen söyle dedi.

- Arkadaşlar bir iş gizli  yapılıyorsa kesin onun içinde kötü bir şey vardır. Madem iyi insanlar çalışmalarını açıkta yapsınlar. Gizli kurumlardan uzak durun çocuklar.

Ben içimden aynen söyle dedim hocama yahu ne ön yargılı inandığı sevdiği bir çok düşünür ve bilim adamı mason bunu nasıl olur da bilmez dedim.

Saygılarımla
Başlık: Ynt: Bir mason, başkalarına “mason” olduğunu söyleyebilir mi, söyleyemez mi?
Gönderen: ADAM - Ocak 09, 2014, 08:16:55 ÖÖ

Sayın Arais'in sözü üzerine;

Yine aynı noktaya gelmiyor muyuz?

Bir kişi üniversite okumuş olabiir; öğretim üyesi olabilir; profesör unvanını almış olabilir. Bunlar o kişinin aydın olduğunu göstermez. Aydın olabilmek için, önce kafanın içini aydınlatmak gerek. Belli bir meslek alanında çok bilgili olmak aydın olmayı sağlayamayabiliyor.

Bir üniversite öğretim üyesi Masonluğun ne olduğunu bilmeyebilir. Bunu bilmemek ayıp değil. Ancak bir gizli örgüt ile bir ezoterik örgütün farkını bilmiyorsa, işte bu ayıp. Çünkü tarih boyunca tüm bilimler ezoterik örgütler çerçevesinde gelişmiştir.

Bir üniversite öğretim üyesi gizli yapılan işleri kötü olarak niteliyorsa, o sadece edinmiş olduğu bilgileri edinmiş olduğu kadarıyla öğretmeye çalışan, bir bilim adamı yolunu tutamamış kişi demektir. Günümüzde hangi bilimsel araştırma herkesin gözleri önünde açıkça yapılıyor ki? Böyle bir şey mi var?

Gizli kurumlardan uzak durmak... Evet, oportünist görüş açısıyla doğru bir iş sayılabilir. Ne kokmak, ne bulaşmak... Suya sabuna dokunmamak... Bir öğüt... Aklına yatan tutar.

Burada öyle bir öğretim üyesine sorulacak soru şu: Acaba sizin şu çok sevdiğiniz ve saygı gösterdiğiniz, örrnek bir insan olarak nitelendirdiğiniz kişi mason olduğunu söylerse ne dersiniz?

   
Başlık: Ynt: Bir mason, başkalarına “mason” olduğunu söyleyebilir mi, söyleyemez mi?
Gönderen: ABCDEF - Ocak 09, 2014, 01:38:07 ÖS
Burada söylemek istediğim bir başka nokta daha var. Çoğu kişi gözlediğim kadarıyla bilgi sahibi olmadan fikir sahibi  oluyor. Asıl tehlikeli olan burası aslında. Okumayan, araştırmayan bir insanın fikri olmaz, olmamalı. Varsa da bu tahminden öteye gidemez. Onun da ne kadar doğruluk payı vardır tartışılır. Burada üniversitede çalışan bir görevlinin her şey hakkında çok da iyi bilgisi aslında. Ama o beyninin içerisindeki örümcek ağı onları dar düşünmeye zorluyor. Çok sevdiği bir yakını ya da sürekli işi olduğu bir üst düzey görevlinin mason olduğunu öğrense, bundan hiç şüphem yok ki, o saniye içerisinde önceki söylediklerinin tam aksi yönünde konuşabilirler. Birkaç kez buna benzer duruma şahit oldum. Bu aslında birazda insanın hamuru ilgilidir. Ben hatırlıyorum, babam ben küçükken hep derdi "bir insanın ilk önce mayası iyi olacak" diye. Ben de hep düşünürdüm bu ne der acaba diye. Şimdi çok iyi anlıyorum işte.

Saygılar.
Başlık: Ynt: Bir mason, başkalarına “mason” olduğunu söyleyebilir mi, söyleyemez mi?
Gönderen: irukanji - Ocak 09, 2014, 02:49:00 ÖS
Sayın ABCDEF ve Sayın ARAİS,


Cahil, taassub içinde olan bu öğretim üyelerinin isimleri nedir acaba? 
İsim sormamın amacı kesinlikle yaftalamak, hedef göstermek değildir.


Saygılar
Başlık: Ynt: Bir mason, başkalarına “mason” olduğunu söyleyebilir mi, söyleyemez mi?
Gönderen: ABCDEF - Ocak 09, 2014, 05:08:06 ÖS
Sayın irukanji kusura bakmayın. Amaç ne olursa olsun hiçbir şekilde isim veremem.

Saygılar.
Başlık: Ynt: Bir mason, başkalarına “mason” olduğunu söyleyebilir mi, söyleyemez mi?
Gönderen: Arais - Ocak 09, 2014, 08:29:41 ÖS
Bura da bir yanlışa gidiliyor sanırım sayın irukanjı tarafından. Önemli olan kişiler değil fikirlerdir. Fikri, fikirleri zen kişilerle karşılaşmak dileğiyle.


Moderasyon:

İsim paylaşılması konusunda bir yasak yoktur, fakat bu tür durumlarda isim paylaşılması hoş karşılanmamaktadır.


Saygılarımla
Başlık: Ynt: Bir mason, başkalarına “mason” olduğunu söyleyebilir mi, söyleyemez mi?
Gönderen: irukanji - Ocak 09, 2014, 09:18:34 ÖS


İsim verilmeyişini saygı ile anlıyorum.

Yaptığım provakatif çıkışın merkezinde kesinlikle kişiler yok.
Göstermek istediğim noktayı göremeyip yanlış değerlendirmek mümkün.

İki öğretim görevlisi bir sınıf insan önünde, yaygın görüşle aynı olan fikirlerini açıklıyor ayrıca  başkalarının  fikirlerine saygı göstermiyor...

Bu tür fikirlerin korunduğu bir ortamda benim ve kardeşlerimin isimlerini kolayca açıklamaması anlaşılır heralde.

Saygılar
  
Başlık: Ynt: Bir mason, başkalarına “mason” olduğunu söyleyebilir mi, söyleyemez mi?
Gönderen: asimov - Ocak 09, 2014, 09:45:28 ÖS
Bir mason kime, na zaman ve nerede kendini tanıtması gerektiğini bilir.
Dogmalarla yaşayan, demokrasi ve insan haklarına saygının olmadığı bir toplumda mason kendini gizleme gereği duyar.

Masonluğa tahammül yok ki, masona saygı gösterilsin.
Kitap okumayan, dünyayı anlayamayan, hurafelere saplanmış kişileri kendine rehber edinenler masonları nasıl anlayacak?

Şu unutulmamalıdır ki: Masonlar hiçbir şeyi boşuna yapmazlar.Kendilerini topluluk içinde açıkça ortaya koymamalarının Türkiye'de haklı gerekçeleri vardır.

Bunların çoğu da burada söylendi.
Başlık: Ynt: Bir mason, başkalarına mason olduğunu söyleyebilir mi, söyleyemez mi?
Gönderen: ruzber - Ocak 10, 2014, 01:19:31 ÖÖ
kapiyı çalıyorsun, kararlısın, ama en yakınına anlatamıyorsun. İşte acı gerçek...
Başlık: Ynt: Bir mason, başkalarına “mason” olduğunu söyleyebilir mi, söyleyemez mi?
Gönderen: irukanji - Ocak 10, 2014, 09:33:18 ÖÖ
Sayın ruzber,

En yakınlarım yani eşim, annem, babam, kardeşim, eşimin ailesi tekris olmadan önce durumu biliyordu.
Tekris olduktan sonra gene aile kadar yakın olmasa da öğrenen arkadaşlarım hatta durumu bilen iş yeri müdürüm var.

Kapıyı çaldım, kararlıyım, içeri kabul edildim, yakınlarımın haberi var, gereksiz insanların haberi yok. İşte tatlı gerçek...

Saygılar.


Başlık: Ynt: Bir mason, başkalarına “mason” olduğunu söyleyebilir mi, söyleyemez mi?
Gönderen: ADAM - Ocak 10, 2014, 11:09:33 ÖÖ

Sayın irukanji'den bir düzeltme rica etsek mi?

"gereksiz insanlar" yerine "bilmesi gerekmeyen insanlar" gibi bir deyiş  getirilebilir mi acaba?
Başlık: Ynt: Bir mason, başkalarına “mason” olduğunu söyleyebilir mi, söyleyemez mi?
Gönderen: irukanji - Ocak 10, 2014, 12:58:14 ÖS
Sayın ADAM,

Sizi kırmam, bilmesi gerekmeyen insanlar olarak deyişimi değiştiririm.
Ayrıca teşekkür ederim.

Saygılar
Başlık: Ynt: Bir mason, başkalarına “mason” olduğunu söyleyebilir mi, söyleyemez mi?
Gönderen: Aslanlar - Ocak 22, 2014, 02:03:41 ÖS


Masonlar, “mason” olduklarını açıklayıp açıklamamakta özgürdür. Bu konuda bir açıklama yapıp yapmamak, her masonun kendi bileceği, kendi karar vereceği bir şeydir.

Eğer mason olduğunu bildiğiniz ya da kuşkulandığınız bir tanıdığınıza «Siz mason musunuz?» diye soracak olursanız, bunun karşılığında açıkça «Evet!» diye bir yanıt alamayabilirsiniz. Eğer o kişi masonsa, size de bunu söylemekte bir sakınca görmüyorsa, bu sorunuzun yanıtı bir mason derneğinin üyesi olduğunu belirten başka türlü sözlerle de verilebilir. Doğrudan «Evet, ben masonum!» diyen pek olmaz.

Bu bir kaçamak değildir; bir masonun Masonlukta öğrendiği töreye uyması, alçak gönüllü oluşunun yansımasıdır. Masonluğu içtenlikle benimseyen her mason, bir nitelik olarak “mason” sözcüğünü yüceltir; “gerçek mason” terimiyle özdeş tutar. Yaşam tarzını Masonluğun gereklerine uygun olarak düzenleyen hiçbir mason, kendini yeterince olgunlaşmış görüp, bir “gerçek mason” olduğu kanısına varmadıkça, kendi kendisini açıkça “mason” olarak nitelemez. Mason töresinin gereği olarak, bu nitelendirmeyi, yani kendine “mason” denilmesini başkalarına bırakır.

Bu durumda elbette şu soru geliyor: “Gerçek mason” ne demektir; nasıl olunur?

Masonlukta “gerçek mason” terimi, hemen hemen “yetkin insan” anlamına gelmek üzere kullanılır. Bu terimin bir diğer basit tanımı da “çok üstün düzeyde bilgili ve erdemli bir kişi” olarak verilebilir. Bir mason ancak kendisini bu nitelikte bulursa gerçek mason olduğunu düşünebilir. Ancak düşünebilse de bunu söylemekten kaçınır.

Bir kişiye “mason” unvanı, Masonluğa ilk kez girdiği gün, buna yetkili olanlar tarafından verilir ama hiç kimsenin bir diğerine "gerçek mason” niteliğini verme yetkisi yoktur. Çünkü bir masona böyle bir nitelik verilmez, verilemez; bu nitelik kazanılır. Bir mason, ancak zamanla, bilgilerini ve erdemlerini geliştirerek, olgunlaşarak “gerçek mason” olma yolunu tutabilir.

Hiçbir gerçek mason, öyle olsa da bu yolun sonuna varmış bulunduğunu ileri sürmez. Çünkü onun için Masonluk, gelişme ve olgunlaşma, yaşam boyu bitmeyecek, sonuna varılamayacak bir süreçtir. Bunu ancak başkaları onun için söyler, onun bir "gerçek mason" olduğunu belirtir. Bu söz, o kişi için bir yüceltme, bir onurlandırılmadır.

Benim anlam veremediğim konu mason olmanın gururu neden saklansın ki
Şahsım adına ben bir mason olsam bu gururu her zaman paylaşmak için çaba veririm.
çünkü masonluğa kabul edilmiş bir birey dünya görüşü ve yaşam tarzı olarak kendisini gerçekten kanıtlamış ve kendini geliştirme yolunda savaş veren bir bireydir..
Bu gururu paylaşmamak benim açımdan yanlış bir davranış...
Başlık: Ynt: Bir mason, başkalarına “mason” olduğunu söyleyebilir mi, söyleyemez mi?
Gönderen: ruzber - Ocak 24, 2014, 06:51:56 ÖÖ
Kapıyı çalmadan önce yakın ve aydın diyebileceğim bir dostuma mason olmak istiyorum dediğimde beni o kadar ilginç şeylerle suçladı ki anlatamam.Bazen yaşadığınız şehrin bile sizi anlayamayacağını düşünürsünüz o hale geldim çünkü çevremde o kadar garip algılar var ki. Neyse beni rahatlattınız, kapım bana açılırsa "bilmesi gerekmeyen insanlar" bilmesin bilmesi gerekenler biliyorlar ya... teşekkür ederim.
Başlık: Ynt: Bir mason, başkalarına “mason” olduğunu söyleyebilir mi, söyleyemez mi?
Gönderen: asimov - Ocak 24, 2014, 08:40:06 ÖÖ
Bırakın başkasına söylemeyi bazen ailenize bile söyleyemezsiniz.
Bu konuda Sayın MASON'un röportajı okunursa orada buna benzer bir şey geçiyordu.

Aslında bu salt masonluğa ait değil.
Başkasını ilgilendirmeyen şeyleri başkasına söylemeyin. Kural bu olmalı.
Başlık: Ynt: Bir mason, başkalarına “mason” olduğunu söyleyebilir mi, söyleyemez mi?
Gönderen: ADAM - Ocak 24, 2014, 08:50:54 ÖÖ

Sayın asimov yanılıyor.

Bir kişi tek başına mason olmaz; ailecek olur. Ailecek mason olamıyorsa mason olamaz. Belki başka ezotearik kurumlarda geçerli olamayabilen bu kural, Masonlukta kaçınılmaz bir zorunluluktur. Hatta bu nedenle biliriz ki bir mason adayı hakkında soruşturma yapılırken ailesiyle de görüşülür ve onların da bu konuya nasıl baktığı araştırılır. Öyle ki; eğer bu konuda bir ters görüş ya da tutum varsa, bu giderilinceye kadar o kişinin Masonluğa girişi durdurulabilir. Çünkü Masonlukta "aile" çok önemlidir. SBu konuya da Forumda birçok yerde değinilmiştir. 

Dolayısıyla Sayın asimov'un dediği, aile (karı-koca) için geçerli değildir; ancak onun ötesi için geçerli sayılabilir.
Başlık: Ynt: Bir mason, başkalarına “mason” olduğunu söyleyebilir mi, söyleyemez mi?
Gönderen: asimov - Ocak 24, 2014, 08:57:25 ÖÖ
Evet Sayın ADAM haklı biraz kapalı yazmışım.
Eşler kişinin mason olacağını bilir. Eşlerin rızası önemlidir. Hatta karşı ise işler biraz zorlaşır.

Sayın MASON'un röportajında anne ve babasına söylemiyordu.
Annesi ile ilgili ilginç bir anısı vardı. Ben onu kastettim.

Düzelteyim: eşler ve yaşı uygun çocukları  bilir ama ötesi bilmeyebilir.Başlık: Ynt: Bir mason, başkalarına “mason” olduğunu söyleyebilir mi, söyleyemez mi?
Gönderen: Spock - Ocak 24, 2014, 09:56:26 ÖÖ
Evet Sayın ADAM haklı biraz kapalı yazmışım.
Eşler kişinin mason olacağını bilir. Eşlerin rızası önemlidir. Hatta karşı ise işler biraz zorlaşır.

Sayın MASON'un röportajında anne ve babasına söylemiyordu.
Annesi ile ilgili ilginç bir anısı vardı. Ben onu kastettim.

Düzelteyim: eşler ve yaşı uygun çocukları  bilir ama ötesi bilmeyebilir.


İşler zorlaşır değil, o iş olmaz... Eşin onayı şarttır. Eş de hemşirelik unvanını gurur ve onurla taşımalıdır. Aksi kabul edilemez.
Başlık: Ynt: Bir mason, başkalarına mason olduğunu söyleyebilir mi, söyleyemez mi?
Gönderen: ruzber - Ocak 24, 2014, 07:50:40 ÖS
ben kadın için üzülürüm onlar eşlerinden özellikle daha çok izin almak durumundalar.
Başlık: Ynt: Bir mason, başkalarına “mason” olduğunu söyleyebilir mi, söyleyemez mi?
Gönderen: Ali Genetic - Ocak 24, 2014, 08:39:49 ÖS
Bir birey evlenmeden önce Mason olursa?
Başlık: Ynt: Bir mason, başkalarına “mason” olduğunu söyleyebilir mi, söyleyemez mi?
Gönderen: irukanji - Ocak 24, 2014, 08:44:07 ÖS
Peki Sayın Hariciler,

Farz edelim ki Masonluk için tahkikata girdiniz. Süreçiniz başladı.
Sevgili eşiniz ile bu durumu paylaştınız.
Eşiniz duruma aşırı tepki verdi.
Ve kesin olarak bu durumu istemediğini size söyledi.

Bu durumda Masonluktan mı vaz geçersiniz yoksa sevgili eşinizden mi?

Saygılar.
Başlık: Ynt: Bir mason, başkalarına “mason” olduğunu söyleyebilir mi, söyleyemez mi?
Gönderen: Spock - Ocak 24, 2014, 11:04:08 ÖS
Sn. İrukanji'nin sorusu ilginç ve üzerinde durulması gereken bir soru... Belki de kimler mason olabilir sorusuna verilebilecek "yazılı olmayan teamüllerden" birisi de budur.

Yazılı olan kurallar bellidir. Ama bir de yazılı olmayanlar vardır.

- Fevri olmamak, tepkilerinde ölçülü olmak.
- Laik olmak.
- Belli bir kültür/yaşam tarzı seviyesinde olmak.
- Sosyal aktivitelerinde uygunsuz ve abartılı durumlara düşmemek (sarhoşluk, vb.)
- Okumayı seviyor olmak.
- vb... başkaları da eklenebilir.

Benim tamamen kişisel düşüncem, bir mason adayının eşinin yukarıda saydığım maddelerden "Belli bir kültür/yaşam tarzı seviyesinde olmak" kriterinin bir göstergesi olduğu şeklindedir. Bir kadın eğer bu durumu sağlıyorsa zaten eşinin masonluğa girmesini memnuniyetle karşılayacaktır. Eğer buna itiraz ediyorsa bir yaşam tarzı/kültür farklılığı söz konusudur. Bu durumda zaten o mason adayı, yazılı olmayan teamüllerden birisini tutturamamış demektir. Tamamen bireysel düşüncem. Eğer kırıcı olduğumu düşünüyorsanız özür dilerim.

Gelelim Sn. İrukanji'nin sorusuna... Bu durumda Masonluktan mı vaz geçersiniz yoksa sevgili eşinizden mi? Bu soruya ben cevap veremem çünkü benim eşim böyle bir durumda mutlu olur ve beni destekler. Desteklememesi için benden ayrı frekansta ve farklı bir kültür seviyesinde bir kadın olması gerekir. Benden ayrı bir frekansta bir kadınla evlenmişsem, o evlilik ne kadar mantıklı ve mutludur, o da tartışılır.

Bir mason olmadığım için bu tür durumlarla ne kadar sıklıkla karşılaşıldığını bilmiyorum. Tahkikatlar sırasında her şey olumlu olarak sonuçlandıktan sonra eşin onay vermemesine dönük bir istatistik verilebilir mi? Örneğin %10-15 gibi??
Başlık: Ynt: Bir mason, başkalarına mason olduğunu söyleyebilir mi, söyleyemez mi?
Gönderen: ruzber - Ocak 25, 2014, 07:08:48 ÖÖ
Bu durumu yaşayan bir kadın ise ve özellikle feodal yapının içindeyse ve yaşadığı şehir de bu durumu destekliyorsa karar alması gerçekten zor. Böyle bir aile yapısında olması ayrıca kadının özgürce düşünememesi de demek. Başvurusunu yapan kadın zaten belli olgunluğa gelmiş bazı zor durumları göze almış, özgürlük yolunda adım atmış demektir. Erkek için ise durum daha kolay yeterki özgür düşünebilsin. kendisi bu feodal yapının zaten kırılması için de mason olur.
Başlık: Ynt: Bir mason, başkalarına “mason” olduğunu söyleyebilir mi, söyleyemez mi?
Gönderen: ADAM - Ocak 25, 2014, 08:59:14 ÖÖ

Sayın irukanji'nin sorusu çok ilginç... Esaslı bir irdelemeyi gerektirir. Fakat bu konu başlığına sığmaz.  Bu nedenle bir başka başlık açmalı.

Buradaki konumuz mason olacak bir kimsenin bunu ailesiyle nasıl paylaşacağı değil, zaten mason olmuş bir kişinin bunu başkalarına açıklaması durumu.

Bu başlık daha kolaydı; öteki daha zor. Madem konuya Sayın irukanji değindi; o açsın, irdeleyelim, tartışalım. 

 
Başlık: Ynt: Bir mason, başkalarına “mason” olduğunu söyleyebilir mi, söyleyemez mi?
Gönderen: yazbenide - Ocak 25, 2014, 09:38:15 ÖS
Daha önce tanıdığım iki büyüğüme masonlukla bağlantıları olup olmadığını sorduğumda takibe alındıklarını söylemişlerdi. Takipten kastım iki masonun onu önermesi ve bununla bağlantılı olarak üstü kapalı bir şeyler anlatmıştı. Güven konusunda herhangi bir sıkıntımız olmadığı için benimle paylaştığını düşünüyorum. Başka birisine bu konuyla ilgili herhangi bir paylaşım yaptığını sanmıyorum. Bunun için ben söylenebileceğini düşünüyorum.
Başlık: Ynt: Bir mason, başkalarına “mason” olduğunu söyleyebilir mi, söyleyemez mi?
Gönderen: VARLIK - Ocak 25, 2014, 09:52:18 ÖS
Yakın çevrem de 8-10 mason arkadaşım var ve hepsi de çekinmeden yerine göre söylüyorlar.  Bunun tamamen kimin ile paylaşmak istediklerine bağlı. En azından benim ile paylaşdılar.
Başlık: Ynt: Bir mason, başkalarına “mason” olduğunu söyleyebilir mi, söyleyemez mi?
Gönderen: canayhan - Ocak 26, 2014, 11:07:44 ÖS
Mason olmayı kendi hür iradesi ile kararlaştırmış birinin, bu konuyu yakın gördüğü birine bahsetmesi tamamen kişisel bir tercihtir. Bu tercihi ne yönde kullanırsa kullansın kişi yargılanamaz. Ancak kişisel olarak, masonluğun toplum geneli tarafından yeteri kadar idrak edilemediğinden, açıkça dile getirmenin şahsımızdan çok masonluk mesleğine zarar vereceğini düşünüyorum.
Saygılarımla
Başlık: Ynt: Bir mason, başkalarına “mason” olduğunu söyleyebilir mi, söyleyemez mi?
Gönderen: diyoni - Şubat 18, 2014, 04:25:11 ÖÖ
Sn Adam bilgi için teşekkür ederim...
Size bu konu hakkında bir sorum olacak, uzun süre görüştüğünüz bir kişi size mason olduğunu söylüyorsa bunun gerçekliğine nasıl inanırsınız? (elbette kişi ile aramdaki samimiyet ve araştırma önemli fakat farklı düşüncelerinizi var ise merak ediyorum)
ve bu kişi bana  adaylık için yüksek rütbeli bir masonun referans olmasının yeterli olduğunu söyledi ve aday olacak kişiyi uzun süre inceleneceğini ve kabul günü ansızın çağırdıklarını söylemiştir.  En az iki referans gerekli değil midir? Kabul töreni ve ritüelin gerçekleşeceği gün önceden haber verilmez mi?
Masonlukla ilgili her sorduğum soruda kaçamak cevaplar vererek, kişi her zaman konuyu bir şekilde değiştirmiştir.
Sizce bu kişi gerçek bir mason mudur? Yoksa kişi kendini öyle göstermeye çalışan mason olmaya hevesli  bir sempatizan mıdır?
Saygılarımla...
Başlık: Ynt: Bir mason, başkalarına “mason” olduğunu söyleyebilir mi, söyleyemez mi?
Gönderen: ADAM - Şubat 18, 2014, 03:07:43 ÖS

Eğer bir kişi yüksek rübeli bir mason oldoğunu söylüyorsa, o bir bilgisiz yalancıdır çünkü Masonlukta rütbe diye bir şey yoktur.
Başlık: Ynt: Bir mason, başkalarına “mason” olduğunu söyleyebilir mi, söyleyemez mi?
Gönderen: gfeenatre - Mart 03, 2017, 01:10:09 ÖS
Bu soruya şöyle basitçe cevap verilebilinir. Duruma, yerine ve adamına göre doğru söylenebileceği gibi, mason olan bireyinde tatlı yalan söyleme hakkı vardır.
Yalan söylemeyen insan bulunmamaktadır.
Hatta söylenen bir cevabın günün şartlarına göre önceden yaptığı yoruma farklı anlam yüklemesi de pek tabidir. Rahmetli Demirel'in söylediği gibi; dün dündür bugün bugündür.
Başlık: Ynt: Bir mason, başkalarına “mason” olduğunu söyleyebilir mi, söyleyemez mi?
Gönderen: ADAM - Mart 03, 2017, 08:28:30 ÖS
Açıklama kabul edilebilir ama bunun Demirel ile bağlantısını kurmak yanlıştır.
Başlık: Ynt: Bir mason, başkalarına “mason” olduğunu söyleyebilir mi, söyleyemez mi?
Gönderen: ABCDEF - Mart 03, 2017, 10:02:21 ÖS
Yaşanılan toplumun hoşgörü düzeyi bu noktada önem kazanır. Her şey heryerde açıkça dile getirilemez. Masonların üstlendiği herkesçe bilinmemesi gereken bazı görevler vardır düşüncesindeyim. Bu da mason kimliğinin saklanmasını gerektirebilir. Bu konuda ne düşündüğünüzü merak ediyorum sayın ADAM.

Saygılar
Başlık: Ynt: Bir mason, başkalarına “mason” olduğunu söyleyebilir mi, söyleyemez mi?
Gönderen: ADAM - Mart 05, 2017, 08:16:44 ÖS
Bir mason, bu kimliğini açıkça, gerekmedikçe söylemeyebilir. Bu onun en doğal hakkıdır.
Saklamak başka şey... Üstelik gereksiz.