Masonlar.org - Harici Forumu

Site, Forum ve Uyeler Hakkinda => Site Hakkinda Diger Konular => Yorumlar => Konuyu başlatan: Mozart - Aralık 29, 2009, 04:07:16 ös

Başlık: "Fakirler mason olamıyor." Kaynak: masonlar.org
Gönderen: Mozart - Aralık 29, 2009, 04:07:16 ös
MASONLAR VE KADINLAR-(I)

24 Aralık 2009 PerşembeMasonluk denince tezahür eden klasik hasmane tavırlara oldukça alışkınsınızdır ama masonlara karşı oluşan bu soğukluğun ve tedirginliğin dinamikleri ve sebepleri göz ardı edilmemelidir.

Bazen ikbale uzanan cilalı merdivenler, bazen toplumsal değişimin ve buhranların dinamosu, bazen "kardeşlik ve yardımlaşma" vizyonu, bazen de ölümcül sırların ve entrikaların döndüğü gizemli dehlizler…

Meşhur kapitalistler Rockfeller"la Rotschild"ı ve büyük sosyalist Karl Marks"la anarşizmin babası Proudhon"u aynı locada buluşturan ne olabilir?

Meslekte ikbal bulmak ve "itibarlı"-"önemli" statüler elde etmenin yolu neden mason localarından geçer?

Nazım Hikmet"le Ahmet Mithat Efendi"yi ve Namık Kemal"i aynı düşünce çemberine alabilen masonik yapılanmanın taşıdığı efsun nedir?

Büyük komutan ve mason Bonapart"ın sonunu hazırlayan Waterloo"da mason biraderleri neden masonlar arası bir savaşı gerçekleştirdiler?

1789 Fransız ve 1917 Rus ihtilallerini masonların gerçekleştirmesini nasıl okumalıyız?

Cemaleddin Afgani"yle Muhammed Abduh, prensip ve sembollerinin ekseriyetini muharref Tevrat ve eski pagan ritüellerinden alan, Allah inancını bir "yanılsama" olarak gören masonluk"ta ne buldular?

Doğu irfanının akil bir vicdanı olan ve Müslüman kalarak kalkınmayı savunan Tunuslu Hayreddin Paşayla, irfan kaygısı taşımayan ıslahatçı Mustafa Reşit Paşayı tek bir hizaya getiren…

Rıza Nur"la Hasan Ali Yücel"i kendisine ram eden… Bülent Ecevit"le son ittihatçı Celal Bayar"ı aynı renk tonuyla tekris eden…

Bu soruların sonu yok!

Madem barış, hayır ve insanlık için bir masonluk söz konusuysa gizlilik, kriptolar, ayrımcılık ve tuhaflıklar neden?

Fakirler mason olamıyor. (masonlar.org sitesinde kendileri bu soruyu cevaplamışlardır)
Asırlardır kadınların mason olamayacağına dair katı kuralları da değişmedi. Masonluğun kuralları 1723 yılında bir İngiliz rahibi olan James Anderson'a, dünyanın ilk Büyük Locası olan, 1717'de kurulmuş İngiltere Büyük Locası tarafından yazdırılmıştır.

Anderson kurallarına göre kadınlar mason localarına kabul edilmezler; yasaktır. Neymiş, kadınlar zaten kutsalmış, azizmiş, masonluğa ihtiyaçları yokmuş. İşte samimiyetsizliğin delili bizzat kendi yayınlarındaki şu ifadelerdir:

"Kadın pek nadir olarak karar istidat ve kabiliyetine maliktir. Zira za'fı, onu bencilliğe sürükler. Hem de o, erkekle mukayesede, tembel, az faal, az sebatkârdır, çabuk yorulur... Kadın, nefsine karşı da samimi değildir. Hiçbir zaman kusurlarını itiraf etmesini bilmez... Riyakârlık onda fıtridir. Buna bir de kibir ve azameti ilave ederseniz kadının hakiki seciyesini elde etmiş olursunuz. " (Türk Mason Dergisi, sayı 11, sf.50)

İşte masonluk ve kadın açmazı…

Bu şaşırtıcı nottan sonra şunu ifade etmem gerekiyor; İtalyan faşist lider Mussolini'nin ekstrem düşünce ve uygulamalarının yanında, ayırımcı politikaları da meşhurdur.  Mussolini döneminde kadınlara karşı tam manasıyla radikal bir ayırımcılık uygulanıyor, kadınlar ikinci sınıf insan muamelesi görüyor ve hatta tamamen yok sayılıyorlardı. Mussolini bu düşüncesini Journal adlı Fransız gazetesine verdiği demeçte şu şekilde ifade etmişti:

"Bizim devletimizde kadın hesapta olmamalıdır." (Maria Macciocchi, Faşizmin Analizi, sf.128-129)

Mussolini'nin kadınlara karşı ayrımcı ve aşağılayıcı bakış açısına sahip olmasının temelinde mason localarında aldığı telkinlerin ne derece etkisi vardı acaba?

Mason teşkilatlarına da sadece erkekler alınıp kadınlar kabul edilmemekte ve masonlar, kadınları hor, zayıf insanlar olarak görmekteydiler:

"...Kadınlık bizim düzenimiz haricinde bırakılır, alınmaz." (World Freemasonary, sf.19)

Görüleceği üzere masonlukta kadın ikinci sınıf bir varlıktır. Kadınlar ve fakirler hususundaki yasakçı düşünce tarzları ise basbayağı ayrımcılıktır. Bunlara rağmen masonlar, her zaman işgüzarlık olarak gördüğüm feminist hareketlerin hedef noktasına hiçbir zaman oturmaz.

Türk masonları kadınlar ve masonlar açmazına nasıl yorum getiriyor?

Büyük Üstad Kaya Paşakay sürekli kadın hakları savunuculuğu yapan masonik sisteme kadınların neden alınmadığına dair şunları söylüyor:

--Masonluk 1717 yılında kendi kurallarını oluşturmuş. Buna “Muntazaman Masonluk” denir. Operatif Masonluk çağında inşaat işçileri arasında kadınlar yokmuş. İnşaat ağır bir iş. Biz de o zamanki kurallara riayet ediyoruz. Ama aramızda şöyle bir inanç taşıyoruz. Biz erkekler Mason, yani kâmil insan olmakta gayret gösterenleriz. Hanımlar zaten doğuştan kâmil insan olma mertebesine yakınlardır. O yüzden katılmalarına gerek görülmemiş. (Sabah, 27.3.2005)

Kadınlar, doğuştan mükemmel doğan varlıklarmış… Buna göre erkekler kadınların mükemmelliğine ulaşabilmek için bir ömür masonluk yapmaları gerekecek demek ki! Ne ala!

Peki, madem kadınlar doğuştan kâmil ve azizdir, bu kutsal varlıkların üstün düşüncelerinden ve vizyonlarından neden istifade etmeyi istemiyorlar?

Takdir sizlerin…

Masonluk kadınlara neden yasaklanmıştır; bu sorunun açık ve mantıki bir cevabı yoktur. İngiltere"de sadece masonluk değil, masonik özel kulüpler de kadınlara yasaktır.

Kadınların mason localarına üye yapılmaması ilkesi global masonizmde modern imaj açısından sıkıntı yaratıyordu. Bu itibarla temsili ve göstermelik de olsa bazı localara kadın kabul edilmeye başlanmıştı. 1980'li yılların sonlarında, büyük mason mahfili'nin bazı üyeleri, birçok Batı ülkesinde olduğu gibi Türkiye"de kadınların mason olabilmelerinin sağlanması bakımından başlatılan girişimleri desteklediler. Bu minvalde 1989 yılında önce "Çağdaş Kardeşlik Dayanışma Derneği" adı altında bir dernek kuruldu. 1991 yılında bu derneğin üyelerinin masonluğa girebilmeleri amacıyla bir geçici loca oluşturuldu. Masonluğa giren kadınlar dört ayrı loca kurdular. Aynı yıl bu localar bir araya geldi ve "Kadın Büyük Mason Locası" adını alan bir büyük loca oluştu. Kadın masonlar sonradan hem bu örgütün hem de derneğin adını kadın masonlar büyük locası olarak değiştirdiler.

Fransa`nın en eski mason birliği olan Büyük Doğu Locası 1772 yılından bu yana masonluğun global ve değişmez prensibi gereği sadece erkekleri üyeliğe kabul ediyordu. 2008 yılında 49.000 üyeli Fransız Büyük Doğu'ya bağlı bazı Mason locaları 6 kadın üyeyi bünyelerine kabul etmişlerdi. Ama kadınların mason localarına kabulü son yıllarda masonlar arasında büyük tartışmaların yaşanmasına sebep oluyordu. Fakat Büyük Doğu obediyansının üst yönetiminin izni alınmadan yapılan bu girişim sonucunda 169 Mason üstadının görevlerini dondurma kararı verilmişti.

Geçen Eylül ayında Lyon şehrinde toplanan Büyük Doğu Mason Locası üyeleri yaptıkları oylamada sadece erkeklerin mason localarına üye olabileceği kararına vardı. Yani makyaj yapmayı reddedip aslına döndüler.

Masonların ülke içi gizli yapıları, köklerinin yabancı ülkelerde bulunması, tarihi arka planlarına bakıldığında pek çok karanlık hadisede boy göstermiş olmaları gerek Anayasal açıdan, gerek Dernekler mevzuatı cihetiyle ve gerekse Ceza Muhakemesi açısından mercek altına alınmalarını ve soruşturulmalarını mecburi kılmaktadır. İşin tuhafı, mason locaları ve uzantıları tüm dünyada aynı düşünce ve prensiplere sahiptir. Bazı etkin kollarının ihtilalci bir karaktere sahip bulunduğu ve tarihi yönlendirdiği kaçınılmaz bir gerçektir.

6000"li yıllarının başlarında olan beyaz eldivenlilerin elbette ki önemli Türkiye sırları mevcuttur.

Zira gizliliği oluşturan sırlardır. Öyle değil mi?


Kaynak: http://www.stratejikboyut.com/yazi/masonlar-ve-kadinlar-i-820.html
Başlık: Ynt: "Fakirler mason olamıyor." Kaynak: masonlar.org
Gönderen: ADAM - Aralık 30, 2009, 07:52:57 öö

Sayın Mozart'a şunu sormak isterim:

Anladığım kadarıyla daha önce forum ortamında yayınlanmış bu bir sürü yanlışlık hatta saçmalık dolu antimasınik nitelikli yazının yine gündeme geterilmesinin bir gerekçesi var mı?

Sayın mozart burada yazılanların tartışılmasını mı istiyor? Kendisinin bu anlatılanları tuttuğunu sanmam.

Sevgiler.
Başlık: Ynt: "Fakirler mason olamıyor." Kaynak: masonlar.org
Gönderen: Mozart - Aralık 30, 2009, 01:44:28 ös
Bayım öncelikle yapmanız gereken konunun açıldığı yere odaklanmak ardındanda, konun açılmasındaki amacı, vurguyu anlamaya çalışmaktır.

Siz eğer bu konunun tartışılmasını istiyorsanız; forumun tartışma, münazara yapılabilirliği bulunan konu öbelerinde tartışmaya açabilirsiniz.

saygıyla
Başlık: Ynt: "Fakirler mason olamıyor." Kaynak: masonlar.org
Gönderen: ADAM - Aralık 30, 2009, 01:49:12 ös

Anlayamamış olduğum için bir şey diyemiyorum. Konunun daha eskisini de göremiyorum. Verilen linke mi girmek gerekir? Niçin ki? Bağışlanmak dilerim.
Başlık: Ynt: "Fakirler mason olamıyor." Kaynak: masonlar.org
Gönderen: Mozart - Aralık 30, 2009, 02:15:45 ös
Bay Adam, konuyu açmamdaki neden sadece ve sadece "masonlar.org" 'dan alıntı yapıldığının idda edilmesiyle alakalı. Konunun içeriğine önem verseydim, başka bir konu öbeğinde bu konuyu açardım. Farkındaysanız konuyu "Masonlar.org Hakkinda" isimli konu öbeğine açmış bulunmaktayım. Yani bu konu masonlar.org sitesiyle alakalı.
Başlık: Ynt: "Fakirler mason olamıyor." Kaynak: masonlar.org
Gönderen: Universal - Aralık 30, 2009, 02:41:35 ös
Sn. Gültekin Avcı' yı ben Cihan Haber Ajansının "yapıldı" "beyan edildi" tarzındaki çamur atma  haberlerine hukuki temel arayan zaman zaman da görüş veren birisi olarak tanırım. Zat-ı şahanelerinin tespitlerinin sığlığı ve kadınların mason olmasına ilişkin sitemizin görüşlerini yazmamasına karşın fakirler konusunda cımbızla laf çekme cambazlığı bu açıdan kayda değer değildir.

Her zaman bu seviyede idi, şaşırtmadı.

Kendisine forumumuzu bol bol okumasını salık veriyorum.
Başlık: Ynt: "Fakirler mason olamıyor." Kaynak: masonlar.org
Gönderen: ADAM - Aralık 30, 2009, 03:18:45 ös

Konuyu ne yazık ki ancak şimdi anlayabildim; bağışlayın.

Eh, birisi site hakkında bir şey yazarsa, ona site yönetimince yanıt verilir; elbette gerekirse.

Ancak Sayın Omnia Tempus Alit'e katılamam. Şu nedenle ki, burası bir forum alanı olduğuna göre "site görüşü" diye bir şey olamaz; olmamalı. Olursa, burada sitenin ilkelerine aykırı hiçbir şey yazılamamalı. Oysa bence birbiriyle çelişkili görüşler ortaya konuyor. Olması gereken de bu zaten. Şimdi bunlardan biri, "aüykırı" olan biri, art niyekli biri tarafından alınıp kullanılırsa, o istediği kadar bunu "site görüşü" gibi belirtsin, değildir çünkü öyle bir görüş yoktur.
O yazıyı ciddiye alabilseydim, heni forum katılımcılarından biri arkasında durduğunu söyseseydi, ben de bir araba dolusu laf adebilirdim. Anlaşılan bunların hiçbiri gerekmiyor. Ben de boşuna oyalandım.

Sevgiler.
 
Başlık: Ynt: "Fakirler mason olamıyor." Kaynak: masonlar.org
Gönderen: Universal - Aralık 30, 2009, 03:45:55 ös
Sn. ADAM düzeltmenizde son derece haklısınız, Site görüşü yerine "Sitemizde yer alan görüşleri" diye dikkate alalım lütfen...

Saygılarımla,
Başlık: Ynt: "Fakirler mason olamıyor." Kaynak: masonlar.org
Gönderen: sad - Mart 09, 2011, 03:22:22 öö
             
Syn. Mozart bu yorum sadece yazınızın 'sadece kadınlar ve masonluk'  kısmı içindir..                       Bence kadına olan bu tavrın masonluk ile çok fazla alakası yok bu daha çok erkeğin ve doğanın kadına olan tavrı ile alakalıdır. Tabiki bunun yanında kadınların duygu ve hareketlerininde etkisi vardır.
 
              Erkekler yaşamlarında bir alan oluştururlar ve kadınlar daha sonradan 'biz niye burda yokuz' diye o alana girmek isterler bu geçmişten bugüne böyle olmuştur, tersi ise yok denecek kadar azdır. Ancak esas mesele kadının bu alanlara girip girmemesi değil, tabi ki girsin belki başka bir gözle başka bi açıdan eksiklikleri görüp fayda sağlıyabilir.. burada şunuda ifade etmeliyim ki kadınlar istiyor ve inanıyorlar ki, onlar sadece cinsiyetlerinden ötürü bu farklı bakış açkılarına doğuştan sahipler, ancak bunun böyle olmadığı bir gerçektir ve sadece insan olarak değerlendirilip bu yaşam alanlarına katkıları olucaksa girebilirler...    (( Mecliste sadece kadın olsun diye mecliste kadın olsun demem, t.c vatandaşı olarak ayşe hanım bilgi ve birikimi ile ahmet beyden daha iyi bir vekillik yapabilicekse meclise buyursun girsin ki öle olsa zaten girer, anca işte feministlerin mecliste kadın olsun kadın olsun, diye haykırışları bireyin kadın olmasını, bilgisi kapasitesi ve niteliklerinin önünde olması gibi saçma sapan ve 'ozaman vekillerlin annesi bizi siz doğurduk bizden ii mi biliceksiniz kalkın o koltuklardan biz oturucaz' demesi gibi salakça bi algı yaratıyor..))
 
             Buradaki problem ise kadınların, zaten zar zor girebildikleri bu ortamlarda büyük bir gazla yetkileri ele alma ve zaten erkeklerin memnun oldukları alanlarını değiştirme gayreti içerisine girmeli tabiki bizleri huzursuz etmektedir. yukarıda da değindiğim gibi ben kadınım benim bakış açım farklı doğuştan üstünüm gazı ile, erkeklerin kendileri için oluşturdukları alanda bir değişiklik yapma ihtiyacı duymakta ve yapılanında kayıtsız şartsız daha iyi olduğunu savunmaktadırlar..

              Bir başka sakınca ise, kadın erkeklerin yarattığı bir ortama girmesi ile, bulunan düzen duygu ve düşünce yapısında git geller yaratır, bununda sebebi her erkek için olmasada çoğu için kadın, algıda farklılaşma yaratır. bu da algısında farklılaşma olmayan erkekleri daha çok lider kişilikleri rahatsız eder ve ortamda algıları karıştırıcak düzeni bozucak hiç kimseyi istemezler...

              Bu özel ilişkilerde de böyledir kadın erkeğinin hayatı olmak ister, yani erkeğin bütün hayatında yer edinmeye çalışır...

              Sonuç olarak bence kadınlar bu durumdan vazgeçmeli ve doğanın onlara verebildiği ve onlarında ihtiyaçlarını karşılayabilicekleri alanlar yaratmalılar, işgal etmek yerine..
              Syn. Mozart yani ben kadınların masonluktan kısmen dışlanmasını öyle çok büyük bir plan ve bir projenin sırrı ya da kadına bir hakaret aşağılanma gibi görmüyorum..
Not: yazımdan düz mantıkla 'ozaman kadınlar dünyanın bi yarısında biz bi yarısında yaşıyalım kimse görmesin birbirini daha mı iyi?' gibi bi sonuç çıkarılmasın, tabiki demek istediğim o değil, bahsettiğim sadece hayatın küçük küçük bölümleri için geçerlidir
Başlık: Ynt: "Fakirler mason olamıyor." Kaynak: masonlar.org
Gönderen: java - Ocak 07, 2012, 08:22:21 öö
herkese selamlar,
Kusuruma bakmayin ama ilk defa forumda hicbirsey anlamadim.Baslik "Fakirler Mason Olamiyor" altindaki metin kadinlarin mason olamamalariyla ilgili.Izin verirseniz bir iki objektif görüs de ben belirteyim. Ilk olarak "Fakirler Mason Olamiyor"" u acmak istiyorum. Bu cümle formulize edilis bicimiyle ilk bakista bilinc altinda olumsuz düsünceler ortaya cikariyor. Zaten fakir,aciz gibi bir kelimenin kullanilmasi kültür yapimiz itibariyle bizi hemen savunmaya veya sahip cikmaya itiyor. Masonlugu iyi bilen, görüslerini misyonlarini tam kavrayabilen bir kisinin ekonomik durumu iyi degilse zaten kendisi mason olmak istemez, cünkü bu kisi bilirki bu sisteme bir faydasi dokunmayacak.Ama dedigim gibi masonlugu tam taniyan bir kisi icin söylüyorum.En basit örnek kendimden vereyim, 5 yildir masonlugu arastiriyorum.Okumadigim kitap gitmedigim seminer oturdugum cevrede tanimadigim mason kalmadi. Ama su anda önüme kirmizi hali serilse mason olmam.Cünkü daha üniversitedeyim ve ayni zamanda calisarak gecimimi kendim sagliyorum.Sayet mason olsam ve bana bir görev verilse bu sefer ya okula yada ise gidemem ve  gecim sikintisina  düserim.Oysa Masonluk gibi kutsal bir görevi icra edebilmek icin insanin kafasi rahat ve kendini isine verebilmesi icin biraz da zamani olmasi lazim. Aksi takdirde masonik üyelerin köy dernekleri üyelerinden bir farki kalmaz ve hicbir zaman ne kendi kurumunu nede hedeflerini yükseltemez. Bu durumu evirip cevirip fakirler mason olamaza getiren kimseler bence sadece forum provakatörleridir.
Kadinlarin mason olmamasi ayrimciliktir diyenlerin de "Fakirler mason olamaz" diyenlerden farki yok bence. Her dernegin,devletin, örgütün, kurumun vb... belli basli kurallari vardir. Basit bir internet radyosunun bile bir sürü kurallari var. Keske bunu söyleyen kisi bir kadina herhangi bir masonun davrandigi incelikte davranabilse.Localarin da isleyisi sonucta bir dernek gibidir ve kendince mantikli kurallari vardir.Zaten esinin rizasi olmayan biri de mason olamiyor. Peki bu cümleyi söyle formulize edeyim. "Haniminin istegi olmayan hic bir erkek mason olamaz, yani bir erkegin mason olup olamayacagi haniminin ellerinde". Yani kadin isterse mason olunur istemez ise olunamaz.Bu cümleyi istediginiz siddette kurabilirsiniz.Burda da erkek sanki kadinin kölesiymis gibi bilinc altina kaziniyor.Bunun icindir ki üslup bu tür konularda cok önemlidir.Fakir örneginde de oldugu gibi masonluk erdemlerini tasiyan bir kadin zaten Mason olup kurallari cignemez.
Saygilarimla...


Başlık: Ynt: "Fakirler mason olamıyor." Kaynak: masonlar.org
Gönderen: ADAM - Ocak 07, 2012, 09:44:09 öö


Sayın Java’nın yazısının dikkatle okunmasını öneririm.

Ancak Sayın Java’nın burada vermemiş olduğu bir bilgi göz önünde tutulmalı: Sayın Java Almanya’da yaşıyor.

Ben bu yazıyı birkaç kez okudum. Keşke anlatım tarzı biraz daha iyi olsaydı diye düşündüm. Bu nedenle öyle hızla okunup geçilmemeli. Dediklerinin ardında asıl ne demek istediğinin anlaşılmasının pek önemi var. Onun anlaşılmasına çalışılmalı.

Başlık: Ynt: "Fakirler mason olamıyor." Kaynak: masonlar.org
Gönderen: Hacamat - Ocak 08, 2012, 01:42:12 öö
Sayın java , aşağda verdiğim alıntı sanırımı sizin klavyenizden ....
Masonluk gibi kutsal bir görevi icra edebilmek icin insanin kafasi rahat ve kendini isine verebilmesi icin biraz da zamani olmasi lazim.

Sayın java, kahvede bütün gün oturup, ellibir,okey oynayan insanlarında kafası rahat ve zamanı bol. Sanırım siz, aylak insan modeli sunuyorsunuz.
Sizin dediğinizin gerçekliği olsaydı, kahveden adamları toplayıp Mason yapardık. Burada mevzu PARA, nakit. ''Vakitliysen Masonsun'' mevzu bu değil. ''Nakitliysen Masonsun'' mevzu bu.
Tespit yaparken biraz özenelim lütfen ...

Başlık: Ynt: "Fakirler mason olamıyor." Kaynak: masonlar.org
Gönderen: Anilcanballi - Ocak 08, 2012, 01:48:50 öö
Burada mevzu PARA, nakit. ''Vakitliysen Masonsun'' mevzu bu değil. ''Nakitliysen Masonsun'' mevzu bu.
Tespit yaparken biraz özenelim lütfen ...

Ben buna katılmıyorum. Bu kadar kesin çizgilerle ayıramazsınız bunu. Çok uç örnekler vermediğiniz sürece vakit nakitten daha önemlidir.Masonluk için konuşuyorum.
Başlık: Ynt: "Fakirler mason olamıyor." Kaynak: masonlar.org
Gönderen: java - Ocak 08, 2012, 04:58:53 öö
Sayin Hacamat,
Inanin yazima cevap yazdiginiz icin okadar sevindim ki anlatamam. Yukardaki yazimda ayni zaman da kelimelerin nasil evrilip cevrilip anlam farkliliklari yüklendiginden bahsetmistim.Ben de insanlara nasil bir örnek veririm diye düsünürken yardimima siz yetistiniz.  Yazimin icinden öyle bi yeri kirpip altinada kendinizce bir aciklama yerlestirmissiniz ki, yaziyi kendim yazmasam sizin düsüncelerinizi kabullenirdim. Ama yazinin devami okunursa yaptiginiz mantik aciklamasi tamamen anlamsiz kaliyor. Ben de Mason olmak icin sadece insanin vakti olmasinin yeterli oldugunu yazmadim.Hatta kendimden örnek verdim Mason olsam su anda kendi islerimi aksatirim ve gecim sikintisina düserim dedim. Ayrica tanidigim ve cok mütevazi hayat süren Alman Masonlar var. Zengin de degiller. Sadece bu bile sizin tezinizi cürütmeye yeterli olur. Tabi ki elestirebilirsiniz ama lütfen bunu tutarsiz argümanlar sunarak yapmayin. Rica ediyorum.

SAygilarimla...
Başlık: Ynt: "Fakirler mason olamıyor." Kaynak: masonlar.org
Gönderen: java - Ocak 08, 2012, 05:01:37 öö
Sayin Hacamat

Vakitliyseniz veya Nakitliyseniz degil, hakkettiyseniz Mason olursunuz.
Başlık: Ynt: "Fakirler mason olamıyor." Kaynak: masonlar.org
Gönderen: ADAM - Ocak 08, 2012, 10:58:55 öö

Sayın Java'ya bir + çünkü o şu son deyişiyle bunu hak etti ama birazcık yanlışı var.

Böyle denilince sanki Masonluk bir ödülmüş, ulaşılacak bir noktaymış, çok önemli bir erdinimmiş gibi bir anlam çıkıyor.

Aksine... Mason olmak bir yük almaktır, bir sorumluluk altına girmektir, değişime uğramaktır, yeni bir yaşam tarzı edinmektir, yalnız kendin için değil başkaları için de didinmektir.

Böyle olunca; "gönüllüyseniz mason olursunuz" denseydi,  belki daha çok yakışırdı gibime geliyor.

Başlık: Ynt: "Fakirler mason olamıyor." Kaynak: masonlar.org
Gönderen: Hacamat - Ocak 08, 2012, 01:57:36 ös
Bu mevzuyu biraz açmanın faydası varmış...
sayın javanın hatalı  tesbiti, kendi yazısında olduğu gibi ve sonradan benim açılımımla toparlanması güzel oldu diye düşünüyorum.

sayın java, bir de bir konu izah etmişsiniz pek anlamadım.
Alman tanıdığınız masonların gelirlerinin düşük olduğundan bahsetmişsiniz. Anladığım Mason olabilmek için sadece Türkiye de zenginlik gerek şart.
Diğer ülke insanları için ,özellikle batı ülkeleri insanları için bu olmazsa olmaz gerek şart değil. Bunu böyle mi anlamalıyız?